Archív za 2002 rok

Strana 4

pH sentizívne polymérne konjugáty antracyklínového kancerostatika na cielenú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6070

Dátum: 20.12.2002

Autori: Řihová Blanka, Etrych Tomáš, Ulbrich Karel, Kovař Marek, Jelínková Markéta

MPK: A61K 47/48

Značky: konjugáty, kancerostatika, polymérne, cielenú, antracyklinového, sentizívne, terapiu

Text:

...(Dox) to bola najčastejšie väzba tvorená esterrni kyseliny cis-akonitylovej alebo hydrazónová väzba. In vivo testovanie všetkých vyššie spomenutých pH senzitívnych konjugátov na zvieratách však neprinieslo presvedčivě výsledky. Teda žiadny zpolymérnych konjugátov nie je pri liečení nádorových ochorenípoužívaný ani klinicky testovaný.0005 Nami vyvinutá polyméma kancerostatika pripravená na báze kopolymérov HPMA s kancerostatikom naviazaným...

Deriváty alfa-(N-sulfónamid)acetamidu ako inhibítory beta-amyloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5871

Dátum: 20.12.2002

Autori: Gai Yonghua, Bergstrom Carl, Mate Robert, Mcelhone Katharine, Macor John, Parker Michael, Marcin Lawrence, Bronson Joanne

MPK: A61K 31/18, C07C 237/00, A61P 25/00...

Značky: beta-amyloidu, inhibitory, alfa-(n-sulfónamid)acetamidu, deriváty

Text:

...Nkoniec peptidu AB. C-koniec AB peptiduje je pritom vytváraný y-sekretázou,oligomérnym komplexom zalnñajúcim presenilín-1 a/alebo presenilín-2. Presenilín-1 a presenilín-2 sú polytopické membránové proteíny, ktoré môžu obsahovať katalytické zložky y-sekretázy (Seiffett, D., Bradley, J. a kol., J. Biol.Chem. 2000,275, str. 34086-34091).Všetky doterajšie poznatky dokazujú, že zníženie hladín AB V mozgu zabraňuje nástupu a rozvoju Alzheimerovej...

Spôsob oddeľovania nalepeného papiera zo sadrokartónovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4642

Dátum: 20.12.2002

Autor: Mccamley John Anthony

MPK: B07B 9/00, B03B 9/00

Značky: nalepeného, sadrokartónovej, papiera, spôsob, dosky, oddeľovania

Text:

...Berlín, Nemecko, zv. 26, č. 12, l. december 1994, predstavuje diskusiu kpoužitiu magnetu umiestneného nad pásom na odstránenie kovových častíc z preddrveného demolačného odpadu po prvom preddrvení tohto odpadu s použitím primárneho čeľustného drviča (Backenbrecher) na veľkosť 120 až 250 mm a pred ďalším drvením tohto odpadu sekundámym čeľustným drvičom (Prallmühle) na veľkosť 40 až 60 mm. Nicolaiova Spôsob by však trpela tou istou nevýhodou,...

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek z dreveného doskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4480

Dátum: 20.12.2002

Autori: Melzer Gerhard, Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/08, B27N 1/00, B27N 7/00...

Značky: dosiek, materiálů, výroby, dřevěného, kontinuálnej, spôsob, doskového

Text:

...obsahujúcim prevažne fenolické zložky, pričom dávkovanie je nižšie ako5 tuhej živice vztiahnuté na atro (sušinu) dreva, rohož sa zavedie do kontinuálnepracujúceho lisu a na začiatku sa zhutní s maximálnym špecifickým tlakom od 2,5 N/mmz do 5,5 N/mmz a vláknitá doska s obojstranne uzavretými povrchmí sa vytvrdi a stohuje sa za tepla ako hotové dosky a tieto sa podrobia tepelnému spracovaniu pri 60 °C.0009 Bolo s prekvapením zistené, že v...

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek z dreveného doskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4479

Dátum: 20.12.2002

Autori: Von Haas Gernot, Melzer Gerhard

MPK: B27N 3/08, B27N 1/00

Značky: dosiek, kontinuálnej, výroby, dřevěného, materiálů, spôsob, doskového

Text:

...pracujúceho lisu ana začiatku sa zhutní s maximálnym špecifickým tlakom od 2,5 N/mmz do 5,5 N/mmz azískaná vláknitá doska s obojstranne uzavretými povrchmí sa vytvrdí.0009 Riešenie pre zariadenie podľa spôsobu sa vyznačuje nasledujúcou kombináciou v smere realizácie postupu varák štiepky, zariadenie na nanášanie lepidla pozostávajúce z dúchacej trubice a/alebo miešača, zariadenie na rozprašovanie vody na formovaciu dráhu,vrstviace zariadenie...

Substituované diketopiperazíny ako antagonisti oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4355

Dátum: 20.12.2002

Autori: Wyatt Paul Graham, Livermore David George Hubert, Hickey Deirdre Mary Bernadette, Liddle John, Szardenings Anna Katrin, Hatley Richard Jonathan, Miller Neil Derek, Mason Andrew Mcmurtrie, Sollis Steven Leslie, Borthwick Alan David, Nerozzi Fabrizio

MPK: A61K 31/495, A61P 15/00, A61K 31/496...

Značky: oxytocinu, antagonisti, substituované, diketopiperazíny

Text:

...kruhR 4 predstavuje skupinu OH alebo OC 4 alky 1 ovúskupinuR 6 predstavuje atóm vodíka, Cląalkoxyskupinu,C 3 qcykloalkylovú skupinu, Cgaalkylovú skupinu voliteľne substituovanú jednou alebo viac skupinami vybranýmiz karboxylovej skupiny, Clqalkylsulfonylovej skupiny alebo Cląalkoxykarbonylovej skupinyl, Cgqalkylovú skupinu voliteľne substituovanú jednou alebo viac skupinami vybranými 2 atómu halogénu, hydroxyskupiny,Cląalkoxyskupiny...

Deriváty avermektínu B1 majúce aminosulfonyloxylový substituent v polohe 4″

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3884

Dátum: 20.12.2002

Autor: Cassayre Jérome

MPK: A01N 43/90, C07H 17/00

Značky: majúce, avermektínu, polohe, substituent, deriváty, aminosulfonyloxylový

Text:

...navzájom nezávisle z halogénu, C 1Re je H, OH, SH, NH 2,NH(C 1-C 12 alkyl), N(C 1-C,2 alkyl), Cl-Clgalkyl, Cj-Cuhalogénalkyl, Cj-Cjgalkoxy, Cl-Cnhalogénalkoxy, Cj-Cóalkoxy-Cl-Csalkoxy, Cj-Clgalkyltio,Cg-Cgalkenyloxy, Cg-Cgalkinyloxy fenyl, fenoxy, benzyloxy, NH-fenyl, N(C 1-Cóalkyl)fenyl, NH-Cj-C 5-alkyl-C(O)-Rg, N(C 1-C 5 alkyl)-C 1-C§alkyl-C(0)-Rg alebo fenyl,fenoxy, benzyloxy, NH-fenyl alebo N(C 1-C 5 alkyl)fenyl, pričom každý...

Sádrokartónová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3090

Dátum: 20.12.2002

Autor: Mourier Alexandre

MPK: E04C 2/04

Značky: doska, sádrokartónová

Text:

...ktorý má dgo strednú veľkosť častíc nie väčšiu než 1,5 mikrometra, kde, ako je uvedené skôr, je pokrytie pri optickom skúmaní najmenej 80 povrchu poťahového papiera a dso Pre každý časticový materiál znamená číselnú hodnotu strednej veľkosti častíc pre tento materiál tak, že 50 jeho častíc má objem menší než guľa s priemerom dso a 50 jeho častíc má objem väčší než guľa s priemerom dsg.Zakaľujúcim pígmentom môže byt konvenčný časticový...

Mikroskopické výstupky na prepichovanie kože s reguláciou hĺbky prepichnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3077

Dátum: 20.12.2002

Autori: Cormier Michel, Trautman Joseph

MPK: A61B 17/20, A61N 1/30, A61M 37/00...

Značky: výstupky, kôže, prepichovanie, mikroskopické, prepichnutia, hĺbky, reguláciou

Text:

...jamkovania kože môže byť zmenšená napnutím kože V čase prepichovania mikroskopickými výstupkami, viď napriklad patentový spis W 0 O 1/41863 (Trautman a další). Bohužiaľ ani napnutie kože celkom nekompenzuje vlastnosti jamkovania kože a výsledné čiastočne alebo premenlive prenikanie mikroskopických výstupkov. Napriek tomu, že jedným prípadným riešením je využitie dlhších mikroskopických výstupkov, tak v dôsledku vlastnej premenlivosti 2...

Bezdrôtový polohový senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2563

Dátum: 20.12.2002

Autor: Govari Assaf

MPK: A61B 5/06, A61B 5/00

Značky: bezdrôtový, polohový, senzor

Text:

...byt ultrazvukové vlny,ultrafialové vlny, vysokofrekvenčné (RF) vlny alebo statickéalebo rotačné elektromagnetické polia.Patentová publikácia PCT W 0 96/05768, majiteľ Ben Haim a kol., opisuje systém, ktorý generuje informáciu so šestrozmernou polohou a orientáciou, týkajúcej sa špičky katétra. Tento systém používa väčšie množstvo cievok senzora u polohovej zistiteľnej strany v katétri, napríklad blízko jeho distálneho konca, a väčšie...

Benzotia(dia)zínové deriváty a ich použitie ako AMPA modulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2411

Dátum: 20.12.2002

Autori: Lestage Pierre, Cordi Alex, Desos Patrice

MPK: A61P 25/00, A61K 31/549, A61K 31/5415...

Značky: modulátory, deriváty, benzotia(dia)zínové, použitie

Text:

...alebo halogénu, ich izomérov, ako aj ich adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou alebo bázou, pričom sa rozumie, žeI R 1 predstavuje skupinu RCO-O-, keď je umiestnený v polohe 5 zlúčeniny vzorca (I), 10I pod arylovou skupinou sa rozumie aromatícká monocyklická skupina alebo bicyklická skupina, v ktorej je najmenej jeden z cyklov aromatický, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami -...

Systém diaľkového získavania a riadenia spotreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2385

Dátum: 20.12.2002

Autor: Rogai Sergio

MPK: G01R 22/00, G01D 4/00

Značky: riadenia, energie, spotřeby, elektrickej, získavania, diaľkového, systém

Text:

...príslušných počítadiel s tarifnými funkciami.Dokument EP 0 878 892 A 2 navrhuje podobný postup diaľkového merania, pričon 1 počítadlá. sú zachované ako pomerne jednoduché(strana 3, riadok 5) a pôsobia ako zjednodušená meracia stanica(strana 3, riadok ll), ktorá prenáša základné dáta definujúce spotrebu cez dátovú sieť k serveru pridelenému k príslušnej meracej stanici. Server spracováva základné údaje pre každú meraciu stanicu vo...

Spôsob stanovenia celkovej koncentrácie hemoglobínu v neriedenej a nehemolyzovanej celej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9010

Dátum: 20.12.2002

Autori: Svensson Johnny, Pettersson Joakim

MPK: G01N 21/31, G01N 33/487, G01N 33/49...

Značky: celej, celkovej, hemoglobinu, stanovenia, neriedenej, koncentrácie, spôsob, nehemolyzovanej

Text:

...mimo detekčné rozmedzie.0009 W 0 01/53806 opisuje zariadenie, ktoré je obzvlášť vhodné na optické merania na celej krvi. Toto zariadenie zahŕňa absorpčný filter alebo interferenčný filter, ktorý zaisťuje korekciu výkyvov citlivosti detektora a efektívnej dĺžky optickej dráhy, ako bolo pozorované pri rôznej miere rozptylu. Zariadenie využíva veľký detektor na detekciu rozptýleného svetlaprcchádzajúceho cez absorpčný filter alebo interferenčný...

Nosné sane pre role toaletného papiera a vydávacie zariadenie, opatrené týmito nosnými saňami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1374

Dátum: 20.12.2002

Autori: Budz Gregory, Kilgore Michael, Moody John

MPK: A47K 10/24

Značky: saňami, toaletného, týmito, nosné, nosnými, opatřené, vydávacie, papiera, zariadenie

Text:

...množstvá rolí hodvábnehopapiera a osušiek, pričom je doba spotrebovaná naťažkostí pri montáži a demontáži štruktúr jadier.V súlade so zhora uvedeným patentovým spisom US A 3 214 014 bola vyvinutá štruktúra jadra, tvorená dvojicou jadrových prvkov, z ktorých každý predstavuje valcové teleso, ktoré môže byť vytvorené z lepenky,plastového materiálu alebo podobne, pričom valcovételesá sú umiestnené vzájomne koncami na seba.Alternatívne môžu byť...

Spôsob produkcie heterologných glykozylových proteínov v bunkách machorastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1209

Dátum: 20.12.2002

Autori: Reski Ralf, Decker Eva, Gorr Gilbert, Lienhart Otmar, Stemmer Christian, Koprivova Anna

MPK: C12N 15/82, A01H 11/00, C12N 9/10...

Značky: proteínov, machorastov, glykozylových, heterológnych, spôsob, buňkách, produkcie

Text:

...Natl Acad Sci USA 96,4692-4697). Bola funkčná rekombinantná ľudská beta 1,4-galaktozyltransferáza a proteíny sa izolovali z transgénneho materiálu, ktorý obsahoval terminálne rezíduá beta 1,4-galaktózy. Napriek tomu nie je vo vyšších rastlinách možné potlačić aktivituenzýmov, ktoré sú zrejme zodpovedné za prenos prídavných rezíduí špecifických pre rastlinu. Tieto rezíduá sú zrejme alergénne pre človeka (García-Cassado et al. (1996)...

Použitie syntetických anorganických nanočastíc ako nosičov oftalmických liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8267

Dátum: 20.12.2002

Autori: Meadows David, Ketelson Howard Allen

MPK: A61K 47/04, A61K 47/02, A61K 31/575...

Značky: nanočastíc, nosičov, anorganických, oftalmických, použitie, liečiv, syntetických

Text:

...vo veľkosti l až 100 nm. Pokiaľ sú v týchto dokumentoch uvádzané anorganické častice, je odporúčaná veľkost častíc väčšia než 1 m, t.j. viac než 1000 nm.Vynález spočíva na použitie nanočastíc z anorganického materiálu na uľahčeniefonnulácie oftalmických kompozíc, najmä kompozíc prispôsobených na topicke podávaniedo tkanív oka. Nanočastice pôsobia ako chemicky inertný nosič alebo depot pre oftalmickéliečivá a iné zložky oftalmických...

Pasívne implatovateľné a vložiteľné tagy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1103

Dátum: 20.12.2002

Autor: Govari Assaf

MPK: A61B 19/00, A61B 6/12, A61B 5/06...

Značky: vložiteľné, pasívne, implatovateľné

Text:

...a zariadenie na detekciu nežiadúcich objektov v miestach na chirurgický zákrok, založené na lekárskyinertnom detekčnom tagu, ktorý sa pripevní k objektom, akosú lekárske tampóny alebo ine predmety použité v telných dutinách v priebehu chirurgického zákroku. Tento detekčný tag obsahuje jediný emitor signálov, ako je miniaturná feritová tyč a cievka a kondenzátorový element v nich uložený. Alternatívne tag obsahuje pružné vlákno...

Zariadenie na zmenu teploty média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1010

Dátum: 20.12.2002

Autori: Burk Roland, Schmadl Dieter, Mougey Mathieu, Otto Jürgen

MPK: B60H 1/22

Značky: zariadenie, teploty, změnu, media

Text:

...že dochádza na prenos elektrického nosičaPritom je kontakt medzi prvým prvkom a lnajmenej jedným z druhých alebo tretích prvkov vytvorený tak, že je podporený prenos tepelnej energie. Ďalej podporujenajmenej jeden 2 prvkov výmenu tepelnej energie s médiom.Prvý prvok je vytvorený v podstate plochý, pričom druhý prvok a/alebo tretí prvok neprebiehajú v podstatePodľa predkladaného vynálezu sa pod pojmom plochý rozumie také uskutočnenie, ked je...

Rezací nástroj zahŕňajúci rezaciu hlavu s pohonným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 835

Dátum: 20.12.2002

Autori: Hohnen Horst, Dietz Holger

MPK: B26D 3/00, B26D 3/08, B26D 1/01...

Značky: řezací, zariadením, nástroj, hlavu, rezaciu, zahŕňajúci, pohonným

Text:

...vynálezu je vytvoriť rezací nástroj na rezanie materiálov, ako napr. Püelastomérov, PVC, TPO, TPU. TPE, TPE-E ako štruktúmeho povlaku, dvojstupňovo odlicvaného povlaku, striekaného povlaku, odlievaného povlaku. s ktorým je možné k rezuprivaídzat počas procesu rezania amtiadhćzny prostriedok na zabránenie zlepenia okrajových,3, oblastí rezu počas procesu rezania alebo po ňom a/alebo látku V kvapalnej alebo práškovej forme na kontrolu...

Systém diaľkového získavania a riadenia spotreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 627

Dátum: 20.12.2002

Autor: Rogai Sergio

MPK: G01R 22/00

Značky: systém, elektrickej, spotřeby, energie, diaľkového, získavania, riadenia

Text:

...prevádzkujú v súčasnosti veľký počet cieľových miest užívateľov rozprestretých na danom území. Aby sa uviedlo, čo sa myslíveľkým počtom cieľových miest užívateľov je možné si vybaviť, že firma ENEL (National Company for Electric Energy) má Vsúčasnosti tridsať miliónov cieľových miest užívateľov.Táto úloha sa rieši podľa predmetného vynálezu tak, ako je to vyznačené V nároku 1. Výhodné uskutočnenia predmetného vynálezuPodľa predmetného...

Farmaceutické prípravky obsahujúce tegaserod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 591

Dátum: 20.12.2002

Autori: Vitzling Christian, Aubert Jérome

MPK: A61K 9/20, A61K 31/403

Značky: přípravky, tegaserod, obsahujúce, farmaceutické

Text:

...diabetickáTegaserod je parciálny agonista 5-HT 4, ktorý má vzorecCH,. H CHK - N - ą - NHC 5 H 11 u NH H alebo jeho farmaceutický prijateľná soľ, napríkladhydrogenmaleát (ďalej V tomto texte označovanýt ako hml). Tegaserod má rozpustnost vo vode približne 0,02 pri 25 °Ca je citlivý na kyseliny. Pôvodcovia zistili, že sa môžuvyrobiť jeho prípravky, ktoré zabezpečia dobré rozpusteniemenej ako 15 , napr. menej ako 14 , výhodne 12 5 alebo menej,...

Spôsob povliekania cement obsahujúceho tvarového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 374

Dátum: 20.12.2002

Autori: Wolf Roland, Welter Werner

MPK: C04B 41/45, E04B 1/66, E04D 5/00...

Značky: obsahujúceho, spôsob, povliekania, tvarového, cement, tělesa

Text:

...a tesniacou hmotou, pričom tieto spolu reagujú a vytvárajú utesnenie betónového telesa smerom nadol alebo do strany. Pritom tento spôsob využíva ku svojmu prospechu okolnosť, že hydrostatický tlak priliehajúceho alebo naproti ležiaceho čerstvéhobetónu vedie k ovplyvňovaniu tlaku medzi betónom a povlakom.Je tiež známe povliekať betónové tvarové telesá napríklad emulziou farby alebo hydrofobizujúcou silikónovou emulzíou alebo lepidlom,...

Indolínové deriváty použiteľné ako inhibítory proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 315

Dátum: 20.12.2002

Autori: Wray Jonathan, Griffin John, Briesewitz Roger

MPK: A61K 31/403, A61K 31/4164, A61K 31/4353...

Značky: proteín, deriváty, kináz, indolínové, použitelné, inhibitory

Text:

...zlúčeniny všeobecného(i) R predstavuje atóm vodíka alebo (Cj-CQ-alkylovú skupinu a R 2predstavuje skupinu všeobecného vzorca -A 1-NR 5 R 5, v ktorom každý z R 5 a R 5 nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo (Cj-CQ-alkylovú skupinu a A 1 predstavuje (CH 2) (CH 2)-A 2-(CH 2)p alebo (CH 2 CH 2 O)qCH 2 CH 2 kde m je celé číslo v rozmedzí od 2 do 10, každé z n a p je celé číslo v rozmedzí od 1 do 6,A 2 je CHCH, fenylén, bifenylén, cyklohexylén...

Viacvrstvové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 313

Dátum: 20.12.2002

Autori: Desch Thorsten, Seyler Andreas, Ehret Martin, Schieb Michael

MPK: F16L 9/00, F16L 11/04

Značky: potrubie, viacvrstvové

Text:

...alkoholu a3 súčasne proti ich zmesiam, pričom podiel alkoholu sa môže meniť v širokom koncentračnom rozsahu. V porovnani so známymi polyamidmi, používanými v palivových potrubiach, ako sú PA 11 alebo PA 12, však polyester vykazuje menšiu odolnost proti hydrolýze, takže tento materiál sa nedá použit ako monopotrubie, ale dá sa použit ako jedna vrstva vo viacvrstvovom potrubí.V DE 42 14 383 sa navrhuje palivové potrubie s vonkajšou vrstvou z...

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283037

Dátum: 19.12.2002

Autori: Neubert Heinz, Wierspecker Horst

MPK: B25D 17/08

Značky: nástroja, unášanie, nárazových, držiak, nástroj, zariadenie, ručné, vrtacích, ústrojenstvom, otáčavé, obrábacie, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, je uskutočnené tak, že na stopke (11) nástroja (12) a na upínacom zariadení (10) sú umiestnené aspoň tri unášacie prostriedky, pozostávajúce z unášacích drážok (17, 18, 22), axiálne vybiehajúcich zo stopky (11), a z unášacích pier (19, 20, 23) do nich zasahujúcich a vytvorených na upínacom zariadení (10), ako aj z axiálneho blokovacieho...

Biologicky čistá kultúra kmeňa Bacillus subtilis, metabolit, supernatant, prostriedok a spôsob ochrany alebo ošetrenia rastlín a plodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283036

Dátum: 19.12.2002

Autori: Heins Sherry, Mccoy Randy, Marrone Pamela, Jimenez Desmond, Orjala Jimmy, Manker Denise

MPK: C07K 7/06, A01N 63/02, C12N 1/20...

Značky: ochrany, kultúra, ošetrenia, metabolit, biologicky, plodov, spôsob, supernatant, subtilis, bacillus, rastlín, kmeňa, čistá, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná biologicky čistá kultúra kmeňa Bacillus subtilis, metabolit, supernatant, prostriedok a spôsob ochrany alebo ošetrenia rastlín a plodov, ide teda o oblasť biopesticídov. Bolo zistené, že nový kmeň Bacillus substilis AQ713 inhibuje mnoho hubových a bakteriálnych ochorení rastlín a rovnako vykazuje aktivitu proti pásavke Diabrotica undecimpunctata. Opísané sú fungicídne, bakteriálne a insekticídne prostriedky obsahujúce tento kmeň...

Tetrahydrofuránová zlúčenina, spôsob jej prípravy, jej farmaceuticky prijateľný ester, soľ a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283035

Dátum: 19.12.2002

Autori: Lovey Raymond, Wang Haiyan, Liu Yi-tsung, Bennet Frank, Saksena Anil, Girijavallabhan Viyyoor, Pike Russell, Ganguly Ashit

MPK: A61K 31/66, A61K 31/495, C07D 521/00...

Značky: spôsob, prijateľný, tetrahydrofuránová, prostriedok, přípravy, farmaceutický, ester, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tetrahydrofuránová zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom obidve X znamenajú nezávisle F alebo Cl alebo jedno X znamená nezávisle F a druhé X znamená nezávisle Cl, R1 znamená priamy alebo rozvetvený (C4 až C8)alkyl, substituovaný jednou hydroxyskupinou a jej farmaceuticky prijateľný ester alebo soľ. Ďalej je opísaný spôsob prípravy a farmaceutický prostriedok s jej obsahom na liečenie alebo prevenciu fungicídnych infekcií.

Deliaci panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283034

Dátum: 19.12.2002

Autor: Domansky Philippe

MPK: B65D 65/00

Značky: deliaci, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Deliaci panel na oddelenie stohovaných výrobkov s najmenej dvomi radmi výrobkov obsahuje plochu, ktorá pozostáva z najmenej jedného v podstate neprerušovaného prstencovito tvarovaného prvku umiestneného na operabilný záber vrchov a spodkov výrobkov a určeného vnútorným kruhovým výrezom (68) a sústavami zárezov (70) vytvárajúcimi vonkajší okruh. Sústavy zárezov (70) sú prerušované a vytvárajú najmenej jeden záves. Plocha ďalej obsahuje najmenej...

Spôsob prípravy NMDA antagonistov a medziproduktov na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283033

Dátum: 19.12.2002

Autor: Harris Alan Richard

MPK: C07C 231/02

Značky: medziproduktov, přípravu, přípravy, spôsob, antagonistov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy amínových zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba fenyl alebo 4-flórfenyl
R3 predstavuje atóm vodíka, C1-4-alkyl alebo metoxykarbonyl
R4 znamená atóm vodíka alebo metyl
ktoré sú využiteľné ako medikamenty.

Zariadenie na transport plochých predmetov, hlavne v tvare dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283032

Dátum: 19.12.2002

Autori: Worm Karl-heinz, Janzen Klaus, Keller Berthold, Wagner Wolfgang

MPK: B65G 21/20

Značky: hlavne, dosiek, plochých, zariadenie, predmetov, tvare, transport

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na transport plochých predmetov (2, 2'), hlavne v tvare dosiek, ktoré pozostáva z nosného telesa (3, 3'), okolo ktorého obieha poháňaný transportný pás (4, 4'), na ktorý ploché predmety (2, 2') pri transporte priliehajú, pričom transportný pás (4, 4') je vybavený prísavnými otvormi (12, 12') prepojenými s vákuovým systémom a vákuový systém je integrovaný v najmenej jeden kombinovaný vákuový/magnetický systém (VMS),...

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283031

Dátum: 19.12.2002

Autori: Faure Philippe, Colliere Laurence, Bouloumie Colette, Breul Thierry

MPK: A61K 47/18, A61K 47/26, A61K 9/14...

Značky: stabilný, lyofilizovaný, prípravok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok zložený z fázy amorfnej a z fázy kryštalickej, farmaceuticky prijateľných, obsahujúcich najmenej jednu aktívnu neproteinickú látku, a obsahujúci manitol a alanín v hmotnostnom pomere R medzi 0,1 až 1, kde R znamená pomer hmotnosti manitolu k hmotnosti alanínu. Prípravok obsahuje ďalej ešte jedno alebo viac činidiel, tvoriacich matricu, zvolených zo skupiny, ktorú tvoria pektíny, proteíny...

Podprsenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283030

Dátum: 19.12.2002

Autor: Modena Giovanna

MPK: A41C 3/00, A41C 3/12

Značky: podprsenka

Zhrnutie / Anotácia:

Podprsenka obsahuje košíky (1, 2), pripojené každý jednak k pružnému pásu (4) a jednak k zodpovedajúcim ramienkam (7, 8). Každý košík (1, 2) obsahuje na svojej dolnej a bočnej vonkajšej časti súvislý pás (3, 3') pripojený nahor k zodpovedajúcemu ramienku (7, 8). Súvislý pás (3, 3') je vytvorený z menej roztiahnuteľnej textílie, ktorá má menšiu pružnosť ako zostávajúce textílie košíkov (1, 2).

Spôsob výroby rekonštituovaného tabakového listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283029

Dátum: 19.12.2002

Autori: Gellatly Grant, Wrenn Susan, Keritsis Gus

MPK: A24B 15/14, A24B 3/14

Značky: spôsob, listů, tabákového, výroby, rekonštituovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rekonštituovaného tabakového listu zahŕňa a/ prípravu suspenzie, ktorá obsahuje tabakový prach strednej veľkosti častíc v rozsahu 120 až 400 mesh, spojivo pozostávajúce zo živice a vodné prostredie, pričom hmotnostný pomer tabaku a spojiva je 50 : 1 až 10 : 1, b/ liatie suspenzie na podložku, c/ sušenie liatej suspenzie na vytvorenie rekonštituovaného tabakového listu a d/ odobratie rekonštituovaného listu z podložky. Spojivo...

Spôsob stanovenia množstva funkčne inaktívneho génu vo vektorovom preparáte na génovú terapiu a kit

Načítavanie...

Číslo patentu: 283027

Dátum: 19.12.2002

Autori: Bracco Laurent, Roth Jack, Tocque Bruno, Zhang Wei-wei

MPK: C12Q 1/18

Značky: terapiu, genů, stanovenia, inaktívneho, množstva, vektorovom, funkčně, preparáte, spôsob, génovú

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané kvalitatívne posúdenie rekombinantných činidiel používaných v génovej terapii tak, že je uvedený spôsob stanovenia percentuálneho zastúpenia defektného alebo terapeuticky inaktívneho vektora nesúceho gén, ktorý kóduje produkt inhibujúci rast nádorových buniek, indukuje ich apoptózu alebo ich usmrcuje, pričom sa porovnáva rast nádorových buniek s rastom buniek, ak sú kontaktované s jednou alebo viacerými štandardnými vzorkami...

Spôsob prípravy potraviny pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283025

Dátum: 19.12.2002

Autori: Heck Ernst, Pfaller Werner, Geromini Osvaldo

MPK: A21C 11/20, A21C 3/00, A21C 1/06...

Značky: zariadenie, potraviny, spôsobu, tohto, přípravy, vykonávanie, pretláčaním, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy potraviny pretláčaním, pri ktorom sa prvá potravinárska hmota, ktorá sa má spracovať, zavedie do prvého úseku (1) dvojzávitovkového extrudéra, druhá potravinárska hmota, ktorá sa má spracovať, sa zavedie do druhého úseku (2) dvojzávitovkového extrudéra, pričom tento úsek je dynamicky oddelený od prvého úseku. Tieto hmoty sa spracúvajú nezávisle vo svojom vlastnom úseku extrudéra, obe získané masy sa pretlačia,...

Nádobka miskovitého tvaru a veko pre takúto nádobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7157

Dátum: 19.12.2002

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 43/02

Značky: miskovitého, tvaru, takúto, nádobku, nádobka

Text:

...mechanizmus obnoví licovanie veka, t. j. U-priečka savráti do polohy V podstate kolmej na os veka a pevne drží vonkajšiu opornú stenuproti vnútomej stene nádobky. Zúženie sa vráti za obrubu, kým obruba nebude v pevnom a hermeticky utesnenom silovom styku s uzatváracou drážkou. Nahor vyčnievajúca kupola umožňuje uviest do činnosti spojovacie mechanizmy najprv znížením kupoly vzhľadom na uzatváraciu drážku a otvorit uzatváracíu drážku predtým,...

Robustný a flexibilný DRM systém zahŕňajúci modul proti neoprávnenému vniknutiu do identity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18167

Dátum: 19.12.2002

Autori: Näslund Mats, Norrman Karl

MPK: H04W 8/22, H04W 12/06

Značky: identity, neoprávněnému, zahŕňajúci, flexibilný, modul, proti, robustný, vniknutiu, systém

Text:

...toho použije iný algoritmus, do ktorého sa zatiaľ nikto neoprávnene nedostal. Stiahnutie a výmena všetkých príslušných prehrávacích zariadení je obvykle veľmi nákladná pre0007 Robustný DRM systém spôsobí, že držitelia autorských práv sú ochotnejší distribuovať svoje materiály a ponúkajú širší výber obsahu pre konečného užívateľa cez otvorené, nedôveryhodné kanály, akými je napr. internet. To taktiež prináša obchodné príležitosti pre...

Otočné lôžko so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5051

Dátum: 19.12.2002

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/05, A61G 7/10

Značky: otočné, lôžko, stabilitou, zlepšenou

Text:

...úlohy sa podľa vynálezu uskutočňujeprostredníctvom znakov z význakovej časti nároku 1.Nové otočné lôžko stoji svojím podstavcom na podlahe,pričom body dotyku podstavca s podlahou definujú inštalačnú plochu. Inštalačná plocha je zvyčajne obdĺžniková. Najväčší rozmer obdĺžnika prebieha rovnobežne s pozdĺžnym smerom lôžka. Pomocou otočného kĺbového závesu je na podstavci upevnené usporiadanie rámu lôžka tak, že rám lôžka sa môže voči podstavcu...

Spôsob a súprava na stanovenie prítomnosti alkalickej sfingomyelinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4673

Dátum: 19.12.2002

Autor: De Simone Claudio

MPK: C12Q 1/44

Značky: přítomnosti, alkalickej, súprava, sfingomyelinázy, stanovenie, spôsob

Text:

...známe. Aktivita SMázy môže byť stanovená bud in vivo prostredníctvom buniek označených s rádioaktívnym prekuizorom SM a potom stanovením hladín značeného produktu alebo in vitro použitím rádioaktívne označeného SM alebo chromogénneho analógu SM alebo farebných a tluorescenčných derivátov neutrálneho SM.0012 Tieto známe zvyčajne používané testy nie sú celkom uspokojivé, pretože sú potenciálne veľmi nebezpečné natoľko, že sú rádioaktívnymi...

Uchopovacia tyč pre dopravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4560

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wieth Franz, Sonnendorfer Horst

MPK: B62B 5/00

Značky: uchopovacia, vozík, dopravný

Text:

...umožňuje vytvorit uchopovaciu tyč ako relatívne veľmi masívnu. Tonúti nevýhodným spôsobom k použitiu prídavného materiálu.Teraz je úlohou vynálezu vytvorit uchopovaciu tyč pre dopravný vozík, pri ktorej je pod uchopovacou tyčou dostatok miesta na umiestnenie funkčných prvkov, bez toho, aby nakladaniu a vykladaniu dopravného vozíka bránila vysoko umiestnená uchopovacia tyč, pričom funkčne prvky sú upevniteľné na uchopovacej tyčí jednoducho...