Archív za 2002 rok

Strana 38

Liečenie xantómu s azetidínonovými derivátmi ako inhibítormi absorpcie sterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1454

Dátum: 19.09.2002

Autor: Davis Harry

MPK: A61K 45/00, A61P 17/00, A61K 31/397...

Značky: azetidínonovými, derivátmi, sterolů, absorpcie, xantómu, liečenie, inhibítormi

Text:

...sa tu používa tak, že znamená priame alebo rozvetvené alkylové reťazce s l až 6 atómamí uhlíka a výraz alkoxy znamená skupiny alkoxy, ktoré majú 1 až 6 uhlíkových atómov. Príklady (ktoré ale neobmedzujú rozsah vynálezu) nižších alkylových skupín zahŕňajú napríklad skupiny metyl, etyl, propyl a butyl.Výraz alkenyl znamená priame alebo rozvetvené uhlíkové reťazce s jedným alebo viacerými dvojitými väzbami v reťazci, konjugovanými alebo...

Pôdny kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 605

Dátum: 19.09.2002

Autor: Achten Georg

MPK: A01B 21/00, A01B 49/00

Značky: kultivátor, pôdny

Text:

...práve existujúce pôdne podmienky.0009 Ďalej vynález predpokladá, že rám s bránovými ozubmi vykazuje prostriedky na vedenie v hĺbke, výhodne vlečený valec alebo zhutňovací valec, ktorý je svojím rámom valca spojený ceznosníky s rámom. Vlečeným valcom alebo zhutňovacím valcom je bránovými ozubmioptimalizovaný stroj na jednej strane bezpečne hĺbkovo nastaviteľne vedený, čo sa týka pracovnej hĺbky, a na strane druhej sa pôda dodatočne rozdrobí a...

Substituované deriváty 2-pyrimidinyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyrimidin-4-ónu a 7-pyrimidinyl-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]-pyrimidin-5(1H)ónu pre neurodegeneratívne ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 509

Dátum: 19.09.2002

Autori: Nedelec Alain, Slowinski Franck, Gallet Thierry, Lardenois Patrick, Yaiche Philippe, Lochead Alistair, Marguerie Séverine, Saady Mourad

MPK: A61K 31/519, A61P 25/00, C07D 487/00...

Značky: neurodegeneratívne, 7-pyrimidinyl-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]-pyrimidin-5(1h)ónu, ochorenia, substituované, deriváty, 2-pyrimidinyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyrimidin-4-ónu

Text:

...p 35.K fyziologickým substrátom cdk 5/p 25 patrí DARPP-32,Munc-18, PAK 1, synapsin l a možno niektoré ďalšie. Okrem toho sa teraz preukázalo, že cdk 5/p 25 fosforyluje epitopy tau proteínu,ktoré sú hyperfosforylované V prípade Alzheimerovej choroby. Nedávno sa v mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou zistila zvýšená aktivita cdk 5/p 25, nesprávna lokalizácia cdk 5 a zvýšenieaktivátora p 25. Je zaujímavé, že prefosforylácia tau...

VEGF na použitie v liečbe porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19185

Dátum: 19.09.2002

Autori: Wachs Frank-peter, Janson Lang Ann Marie, Delfani Kioumars, Schanzer Anne, Kuhn Hans-georg, Zhao Ming, Plate Karlheinz

MPK: A61K 48/00, A61P 25/00, A61K 38/18...

Značky: centrálneho, použitie, poruch, liečbe, nervového, systému

Text:

...učenia apamäti, ako je definované v nárokoch. Vo výhodnom uskutočnení chorobami alebo poruchami nervového systému môžu byt Parkinsonova choroba a parkinsonické pomchy, Huntingtonova choroba, Alzheimerovachoroba, amyotrofická Iaterálna skleróza, miechová ischémia, ischemická cievna mozgové príhoda, poranenie miechy aporanenia mozgu/miechy súvisiace s rakovinou. Vdalšom uskutočnení ochorením alebo poruchou nervového systému môže byť...

Substituované deriváty 2-pyridinyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyrimidin-4-ónu a 7-pyridinyl-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyrimidin-5(1H)ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 314

Dátum: 19.09.2002

Autori: Marguerie Séverine, Yaiche Philippe, Gallet Thierry, Lardenois Patrick, Slowinski Franck, Lochead Alistair, Nedelec Alain, Saady Mourad

MPK: C07D 487/00

Značky: substituované, 2-pyridinyl-6,7,8,9-tetrahydropyrimido[1,2-a]pyrimidin-4-ónu, deriváty, 7-pyridinyl-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyrimidin-5(1h)ónu

Text:

...byt zapojené p 25, a menej tak p 35.0004 K fyziologickým substrátom Cdk 5/p 25 patria DARPP-32, Munc-18, PAK 1, synapsín 1 a možno aj niektoré ďalšie. Navyše sateraz uznáva, že cdk 5/p 25 fosforyluje epitopy tau proteínu, ktoré sú hyperfosforylované v prípade Alzheimerovej choroby. Nedávno sa V mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou zistila zvýšená aktivita cdk 5/p 25, nesprávna lokalizácia cdk 5 a zvýšenie akti vátora p 25. Je...

Rotačné brány s vylepšeným pohonom rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7070

Dátum: 18.09.2002

Autori: Gebbeken Martin, Giesen Gottfried

MPK: A01B 33/00

Značky: rotora, brány, rotačné, pohonom, vylepšeným

Text:

...v drážkovanom vedení avytvorený tak, že je posúvateľný do príslušnej záberovej polohy. Drážkové vedenie je jednoduché stavebné spojenie, ktoré môže pozostávať napr. aj z jednoduchých pozdĺžnych dier, ktoré sú umiestnené v prirube hnacieho mechanizmu.0012 Ďalej sa podľa tohto vynálezu predpokladá, že je poskytnuté paralelné vedenie, prostredníctvom ktorého je hnací mechanizmus umiestnený tak, že je posúvateľný paralelnena skriňu hnacieho...

Spôsob ohýbania kovových strešných platní a zariadenie na ohýbanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3101

Dátum: 18.09.2002

Autor: Ingvarsson Lars

MPK: B21D 11/00, B21D 5/00

Značky: ohýbanie, strešných, ohýbania, kovových, spôsob, zariadenie, platní

Text:

...ložiska 39. Tento diel ložiska 39 je V telese ložiska 38 otočný prostredníctvom guľôčkovej skrutky 41 a teleso ložiska 38 sa môže pozdĺž vedenia 37 pohybovať prostredníctvom guľôčkovej skrutky 42. Valec 18, detekčný valec, je vložený do telesa 43 a jeho polohu možno prispôsobiť guľôčkovou skrutkou 45.0009 Popri znázornenom valcovacom zariadení má toto ohýbacie zariadenie jedno vstupné zariadenie s motoricky hnanými zavádzajúcimi valcami a...

Rozkladajúca sa strela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1257

Dátum: 18.09.2002

Autori: Muskat Erich, Hadler Andreas, Riess Heinz, Zeiher Erich

MPK: F42B 12/00, F42B 12/02, F42B 8/00...

Značky: rozkladajúca, střela

Text:

...zlomu. Tieto miesta požadovaného zlomu prebiehajú V aximálnom smere a ležia na vnútornej strane plášťa, výhodne V ogiválnej oblasti. Rozloženie strely samôže ovplyvniť počtom a polohou miesta požadovaného zlomuV plášti. Čím bližšie tieto miesta požadovaného zlomu k špičke strely ležia, tým skôr sa plášť pretvorí do tvaru huby a rozloží sa na Črepiny. Ďalšími miestami požadovaného zlomu môžu byť vruby prebiehajúce radiálne na vonkajšom...

Obal na výrobky s automatickými koncovými záchytnými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 721

Dátum: 18.09.2002

Autor: Garnier Jean-michel

MPK: B65D 71/06

Značky: výrobky, koncovými, prostriedkami, záchytnými, automatickými

Text:

...povrchom uvedenej jednej bočnej steny, klinovú stenu výkyvne spojenú s kotvovou stenou a smerujúcu k priľahlému koncovému otvoru obalu, a koncovú stenu výkyvne spojenú s klinovou stenou a umiestnenú na zachytenie priľahlého koncového výrobku umiestneného v obale na zabránenie jeho uvoľnenia z obalu. Koncová záchytná štruktúra ďalej zahŕňa pomocnú stenu, ktorá výkyvne vzájomne spája koncovú stenu s uvedenou jednou spodnou chlopňou. Keď je obal...

Zmesi obsahujúce ipratrópium a xylometazolín na liečenie bežnej nádchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 644

Dátum: 18.09.2002

Autori: Moesgaard Hanne Anette, Christensen Karin Lowenstein

MPK: A61K 31/46, A61P 11/00, A61K 31/415...

Značky: xylometazolín, nádchy, ipratrópium, zmesí, obsahujúce, liečenie, bežnej

Text:

...stabilizácie ípratrópia alebo jeho soli a xylometazolinu alebo jeho soli vo vodnom roztoku, ktorý zahŕňa použitie najmenej jednej látky vybranej zo skupiny pozostávajúcej z látok upravujúcích pH, antioxidantov, radikálnych zachytávačov a komplexných spojiv.Výraz ipratrópium alebo jeho soľ má označovať ipratrópium, jeho farmaceutický prijateľnú soľ, zmes ípratrópia ajeho jednej alebo viacerých farmaceuticky prijateľných soli, alebo zmes...

Regálový systém na uskladnenie a archiváciu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 123

Dátum: 17.09.2002

Autor: Scholz Gottfried

MPK: A47B 57/40, A47B 96/14

Značky: archiváciu, systém, predmetov, uskladnenie, regálový

Text:

...predpäté, smerom nahor otvorené upinacie vybranie a na konci vytvorený vždy jeden nadol otočený výstupok, ktorý je vybavený minimálne dvomivertikálne odstúpenými hákovitými útvarmi. Do upinacíchvreciek traverzy sa dajú položiť úložné police alebo závesné diely rôzneho vyhotovenia, ktoré sú držané len pomocou samofixačných upinacích vreciek. Úložné police sú na tento účel vybavené vysokými kolmými čelnými styčnicami, ktoré sa dajú zasunúť do...

Vakcína proti chrípke a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282614

Dátum: 17.09.2002

Autori: Van Scharrenburg Gustaaf, Brands Rudi

MPK: A61K 39/145

Značky: proti, spôsob, chrípke, vakcína, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa povrchová antigénna vakcína proti chrípke, ktorá sa získa z vírusu chrípky rozmnoženého na zvieracej bunkovej kultúre a ktorá má obsah buniek DNA hostiteľa rovnajúci sa alebo nižší než 25 pg na dávku. Spôsob prípravy povrchového antigénneho proteínu z vírusu chrípky zahŕňa nasledovné kroky: a) spracovanie kvapaliny obsahujúcej celý vírus, ktorá sa získa z bunkovej kultúry s enzýmom odstraňujúcim DNA, a b) pridanie katiónového...

Ochranné zapojenie na usporiadanie zvodu prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282610

Dátum: 17.09.2002

Autor: Bachl Hubert

MPK: H02H 9/04, H02H 7/24, H02H 3/42...

Značky: zapojenie, usporiadanie, ochranné, prepätia, zvodu

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zapojenie je určené na usporiadanie zvodu prepätia zapojeného do napäťovej napájacej siete obsahujúceho prvé zvody (6) zapojené medzi fázový vodič (L), prípadne fázové vodiče (L1, L2, L3) a neutrálny vodič (N), prípadne uzemnenie (PE) sústavy a druhý zvod (5) zapojený medzi neutrálny vodič (N) a uzemnenie (PE) sústavy. Ochranné zapojenie obsahuje detekčné zariadenie (2) zisťujúce aspoň prúd zvádzaný druhým zvodom (5) a spínacie...

Lipopolyamín vo forme D, L alebo DL, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282601

Dátum: 17.09.2002

Autori: Scherman Daniel, Byk Gerardo, Dubertret Catherine

MPK: A61K 48/00, C07C 233/05, A61K 47/48...

Značky: lipopolyamín, obsahom, použitie, farmaceutická, formě, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa katiónové lipidy všeobecného vzorca (I) a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto lipidy, ich použitie na prípravu liečiva na transfekciu nukleových kyselín in vitro alebo in vivo do buniek.

Spôsob povrchovej úpravy vonkajšej plochy medeného alebo z medenej zliatiny vytvoreného prvku formy na plynulé odlievanie kovov pozostávajúci z pokovovania niklom a odstraňovania niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282599

Dátum: 17.09.2002

Autori: Nicolle Rémy, Raisson Gerard, Catonne Jean-claude, Allely Christian

MPK: C25F 5/00, B22D 11/00, C25D 5/34...

Značky: úpravy, kovov, zliatiny, vytvoreného, pokovovania, vonkajšej, odstraňovania, medenej, niklu, spôsob, prvků, odlievanie, formy, plochy, měděného, povrchovej, plynule, pozostávajúci, niklom

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava tejto plochy spočíva v po sebe nasledujúcich operáciách: operácia čistenia holého povrchu, operácia morenia holej plochy v okysličovacom kyslom médiu a operácia leštenia holého povrchu. Ďalej sa uskutoční operácia pokovovania holej plochy niklom pomocou elektrolytického pokovovania, pri ktorom sa prvok umiestni ako katóda do elektrolytu tvoreného vodným roztokom amidosulfánu niklu obsahujúceho 60 až 100 g/l niklu, potom sa ako bol...

Spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka, silumínu a/alebo kovového hliníka a prevádzkové zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282595

Dátum: 17.09.2002

Autor: Stubergh Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: prevádzkové, spôsob, kremíka, kovového, vykonávanie, hliníka, diskontinuálnej, výroby, silumínu, kontinuálnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka (Si), prípadne silumínu (zliatin AlSi) a/alebo kovového hliníka (Al) v jednom alebo viacerých krokoch v jednej alebo vo viacerých peciach, za požadovaných podmienok z roztaveného kúpeľa, pričom sa používa živec alebo horniny obsahujúce živec rozpustené vo fluoride, ako aj prevádzkového zariadenia na realizáciu tohto spôsobu. V prvom kroku (krok I) sa vyrába vysoko...

Zlúčeniny obsahujúce laktám a ich deriváty ako inhibítory faktora Xa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6570

Dátum: 17.09.2002

Autori: Han Wei, Quan Mimi, Koch Stephanie, Qiao Jennifer, Li Yun-long, Pinto Donald, Orwat Michael, Lam Patrick

MPK: C07D 413/00, A61P 7/00, A61K 31/4353...

Značky: inhibitory, obsahujúce, faktora, laktám, deriváty, zlúčeniny

Text:

...však nie sú opísané zlúčeniny podľa tohto vynálezu.Patentový spis WO 99/32477 opisuje inhibítory faktora Xa všeobecného vzorcaV ktorom tieto inhibítory obsahujú najmenej tri arylové alebo heterocyklické skupiny (t.j. C, B a R 3) oddelené dvoma mostíkmi (t. j. E a D). Zlúčeniny tohto typu nespadajú do rozsahu tohto vynálezu.V patentovom spise WO 00/39131 sú opísané heterobicyklické inhibítory faktom Xa,ktorých príkladom je zlúčenina všeobecného...

Deriváty 1H-imidazolu, ktoré vykazujú CB1-agonistickú, parciálne CB1-agonistickú alebo CB1-antagonistickú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5184

Dátum: 17.09.2002

Autori: Lange Josephus, Herremans, Van Stuivenberg, Kruse Cornelis

MPK: C07D 233/00

Značky: 1h-imidazolu, aktivitu, vykazujú, cb1-agonistickú, parciálně, deriváty, cb1-antagonistickú

Text:

...nitro,amíno, mono- alebo dialkyl(C 1.g)-amino, mono- alebo dialkyl(C 1.2)-ämído,R je naftyl, svýhradou, že ak R je 4-pyridinyl, R 4 je atóm halogénu alebo kyano,karbamoyl, formyl, acetyl, tritluóracetyl, fluóracetyl, propionyl, sulfamoyl, metánsulfonyl, metylsulfanyl alebo rozvetvená alebo nerozvetvená CM alkylová skupina,pričom táto C 14 alkylová skupina môže byť substituovaná l - 3 atómami lluóru alebobrómom, chlórom, jódom,...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5101

Dátum: 17.09.2002

Autori: Wada Masaru, Nakamori Shigeru, Takagi Hiroshi

MPK: C12N 1/20, C12P 13/00

Značky: výroby, spôsob, baktéria, l-cysteín, l-cysteínu, produkujúca

Text:

...Escherichia coli a Salmonela, Bunková a molekulárna bioléogia. 1996, ASM PRESS, Washington DC, US, strany 386 až 387 a 514 až 515 uvádza,že degradácia L-serínu sa uskutočňuje pomocou sdaA génu alebo metC génovćho produktu. 0010 Nakamori a kol. Nadprodukcia of L-cysteínu a L-cystínu pomocou kmeňov Escherichia coli s geneticky pozmenenou serínoacetyltransferázou. Aplikovaná a environmentálna mikrobiológia, Washington DC, US, zv. 64, č. 5,...

Multifunkčné tlačidlo pre prístrojovú dosku automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3924

Dátum: 17.09.2002

Autori: Toussaint Alain, Lucaora Laurent

MPK: H01H 25/04

Značky: multifunkčné, prístrojovú, tlačidlo, automobilů, dosku

Text:

...funkciám, pričom ďalšie dve ovládacie polohy umožňujú pomocou impul zov zvýšiť alebo znížiť hodnotu aktivovanej funkcie medzi skôr uvedenými dvoma jednotlivými funkciami.0019 Výhodne multifunkčné tlačidlo obsahuje prepojujúci displej na zobrazenie činnosti aktivovanej funkcie spolu s jej hodnotou.0020 Spis GB 2331850 opisuje prístroj podľa predvýznakovej časti patentového nároku l.0021 Vynález bude lepšie pochopený po...

Vrstvový model pre návrh viacvrstvovej dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2983

Dátum: 17.09.2002

Autor: Wiemers Arnold

MPK: H05K 3/00, H05K 3/46

Značky: návrh, dosky, model, plošnými, viacvrstvovej, spojmi, vrstvový

Text:

...vybrania, ktoré pri lícujúcom vzájomnom zostavení zasahujú navzájom do0014 Týmito vybaveniami je dosiahnuté, že chyby pri zostavovaní jednotlivých modulov sú hneď viditeľné, ked kódovacie výstupky a/alebo kódovacie vybrania navzájom nelícujú. Naproti tomu poskytujú kombinácie vrstvových modulov s priliehajúcimi kódovacími výstupkami a/alebo kódovacími vybraniami záruku, že kombinácie takého druhu sa dajú aj technicky realizovať.0015 Pri...

Kombinácia NSAID a PDE-4 inhibítora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1934

Dátum: 17.09.2002

Autori: Klein Thomas, Eltze Manfrid, Kley Hans-peter, Hatzelmann Armin

MPK: A61K 31/44, A61K 45/00, A61K 31/40...

Značky: nsaid, inhibítora, pde-4, kombinácia

Text:

...byť na jednej strane najmä vo vode rozpustné a vo vode nerozpustne adičné soli kyselín, ako napríklad soli kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny bromovodíkovej, kyseliny fosforečnej, kyseliny dusičnej, kyseliny sírovej, kyseliny octovej, kyseliny citrónovej, kyseliny D-glukônovej, kyseliny benzoovej, kyseliny 2-(4-hýdroxybenzoýl)-benzoovej, kyseliny maslovej, kyseliny sulfosalicýlovej, kyseliny maleínovej, kyseliny laurovej, kyseliny jablčnej,...

Kombinácia PDE inhibítora a antagonistu leukotriénového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1880

Dátum: 17.09.2002

Autori: Wollin Stefan-lutz, Beume Rolf, Bundschuh Daniela, Weimar Christian

MPK: A61K 45/00, A61K 31/44, A61K 31/47...

Značky: leukotriénového, antagonistu, inhibítora, kombinácia, receptora

Text:

...kyselina octová, kyselina citrónová, kyselina D-glukónová, kyselina benzoová, kyselina 2(4-hydroxybenzoyl)-benzoová, kyselina maslová, kyselina sulfosalicylová, kyselina maleínová,kyselina laurová, kyselina jablčná, kyselina fumárová, kyselina jantárová, kyselina šťaveľová,kyselina vínna, kyselina embónová, kyselina steárová, kyselina toluénsulfónová, kyselina metánsulfónová alebo kyselina l-hydroxy-Z-naftoová, tieto kyseliny sa používajú pri...

Nové 4,5-dihydro-1H-pyrazolové deriváty s CB1-antagonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1460

Dátum: 17.09.2002

Autori: Van Stuivenberg, Tipker Jacobus, Kruse Cornelis, Herremans, Lange Josephus

MPK: A61K 31/4155, C07D 231/00, A61K 31/415...

Značky: aktivitou, nové, cb1-antagonistickou, deriváty, 4,5-dihydro-1h-pyrazolové

Text:

...nové 4,5-dihydro-1 H-pyrazolovê deriváty vzorca (I), ich profarmaká, ich tautomêry a ich soli, FTI 4 OŤO R 5 kde R a R 1 nezávisle predstavujú fenyl-, tienyl- alebo pyridylsku pinu, pričom tieto skupiny môžu byt substituovaně 1, 2, 3 alebo 4 substituentmi Y, ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne a Vybraté to skupiny zahŕňajúcej C 1-alkyl- alebo alkoxy-, hydroxyskupinu,ďalej, halogén,a skupiny trifluórmetyl-,...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 561

Dátum: 17.09.2002

Autori: Wada Masaru, Takagi Hiroshi, Nakamori Shigeru

MPK: C12P 13/00, C12N 1/20

Značky: l-cysteínu, produkujúca, l-cysteín, výroby, spôsob, baktéria

Text:

...gény kódujúce cystationín-B-lyázu a/alebo tryptofanázu.(3) baktériu podľa bodov (1) alebo (2), ktorá je ďalej modiñkovaná tak, že aktivita jednéhoalebo viacerých enzýmov biosyntetickej dráhy L-cysteínu je zvýšená.(4) baktériu patriacu do rodu Escheríchia podľa bodu (3), ktorá je modifikované tak, že serínacetyltransferáza by mala byt zvýšená,(5) baktériu patriacu do rodu Escherichía podľa bodu (4), ktorá je necitlivá na spätnoväzbovú...

Kyselina valproová a jej deriváty na kombinačnú liečbu ľudských nádorov a na liečbu nádorových metastáz a minimálnej reziduálnej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 456

Dátum: 17.09.2002

Autori: Minucci Saverio, Heinzel Thorsten, Pelicci Pier Giuseppe, Hentsch Bernd, Groner Bernd, Wels Winfried Stephan, Herrlich Peter, Göttlicher Martin

MPK: A61P 35/00, A61K 31/185

Značky: liečbu, metastáz, minimálnej, reziduálnej, deriváty, choroby, kombinačnú, ľudských, valproová, kyselina, nádorových, nádorov

Text:

...3, a HDAC 8 s molekulárnymi hmotnosťami V rozmedzí od 42 do 55 kDa.Histónové deacetylázy triedy II HDAC 4, HDAC 5, HDAC 6 aHDAC 7 sú väčšie proteíny (zhruba 120 až 130 kDa), ktoré sú príbuzné s kvasinkovým proteínom HDA 1. Nedávno bola identifikovaná tretia trieda histónových deacetyláz s homológiou ku kvasinkovému proteínu SIR 2, a bolo identifikovaných niekoľko možných cicavčích zástupcov(Omak et al., 2000, Nature 403, 795-800). V...

Nové difosfíny, ich komplexy s prechodnými kovmi a ich použitie pri asymetrických syntézach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 124

Dátum: 16.09.2002

Autori: Duprat De Paule Sébastien, Champion Nicolas, Dellis Philippe, Vidal Virginie, Genet Jean-pierre

MPK: B01J 31/24, C07B 53/00, C07F 15/00...

Značky: syntézách, asymetrických, prechodnými, použitie, difosfíny, komplexy, kovmi, nové

Text:

...2) alebo skupinu CF.5-ČIennou heteroarylovou skupinou sa rozumie napríklad Z-furanylová skupina, 3-furanylová skupina, 2-benzofuranylová skupina alebo 3 benzofuranylová skupina.Alkylovou skupinou sa rozumie nasýtená, priama alebo rozvetvená(C 1-C 4)AIkyIovou skupinou sa rozumie aIkyIová skupina obsahujúca 1 ažVýraz alkoxylová skupina znamená O-alkylovú skupinu, vktorej máalkyiový zvyšok vyššie definovaný význam.Atómom halogénu sa rozumie atóm...

Použitie extraktov z druhov Cimicifuga ako organoselektívnych liečiv na liečbu ochorení urogenitálneho traktu vyvolaných sexuálnymi hormónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 120

Dátum: 16.09.2002

Autori: Christoffel Volker, Wuttke Wolfgang, Spengler Barbara, Jarry Hubertus

MPK: A61P 15/00, A61P 13/00, A61K 35/78...

Značky: cimicifuga, druhov, sexuálnymi, použitie, liečiv, ochorení, urogenitálneho, hormónmi, vyvolaných, traktu, liečbu, extraktov, organoselektívnych

Text:

...aspoň so zanedbateľným uterotropným účinkom,pričom sa liečivo používa na zmiernenie benignej a malignej hyperplázie prostaty.Prekvapujúeim spôsobom sa Likázalo, že extrakt z Cinziciyñtga racemosa, napríklad zpakoreňov Cinziczjfzrga racemosci. vykazuje i v močovom mechúre a v močovej trubiei ovariektomizovaných kiýs podobné účinky ako estradiol. V močovom meehúre je exprimovaný ako estrogénový receptor ER-a. tak tiež ER-B. Bolo zistené, že...

Transparentné polyesterové živice a predmety z nich vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5133

Dátum: 16.09.2002

Autori: Al Ghatta Hussain, Cobror Sandro

MPK: C08L 67/00, C08J 5/18

Značky: transparentné, živice, předměty, vyrobené, polyesterové

Text:

...majúcimi bariérové vlastnosti voči plynom, ktoré sú alebo nie sú dvojsmerne orientované,získaných liatym extrudovaním alebo vyfukovanim použitím jednobublinovej alebo dvojbublinovej technológie, alebo technológie napínacieho rámu, a fliaš na nápoje vyrobených vstrekovacím0026 Vnútorná viskozita polyesterovej živice bola určená v roztoku (približne 0,5 g živice) v zmesi 60/40 hmotnostných fenolu a 2,2-tetrachlóretánu pri 25 °C podľa ASTM...

Zariadenie/stolička na cvičenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2602

Dátum: 16.09.2002

Autor: Johnsen Freddy

MPK: A63B 22/00

Značky: cvičenie

Text:

...l je vertikálne nastaviteľné a výhodne je okrúhle. Je tiež pripevnené kchodidlovej doske à pomocou najmenej jednej tyče, napríklad teleskopickej tyče g. Pomocou teleskopickej tyče z možno regulovať vzdialenosť medzi stoličkovým sedadlom l a chodidlovou doskou 1 apríspôsobiť ju osobe sediacej na stoličke. Chodidlová doska 1, ktorá je výhodne Okrúhla, by mala mať takú veľkosť, aby osoba sediaca na stoličke mohla ľahko umiestniť svoju nohu...

Spôsob získania kobaltu a niklu z rúd a rudných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 203

Dátum: 14.09.2002

Autor: Beckmann Alexander

MPK: C22B 1/06, C22B 23/00

Značky: získania, spôsob, kobaltu, koncentrátov, rudných, niklu

Text:

...sulfidových rúd alebo rudnýchTento cieľ sa dosiahne spôsobom, podľa ktorého sa arzenosulfidová a/alebo sulfidová ruda alebo rudný koncentrát kobaltu a/alebo niklu prevedie na reakčný produkt sirou alebo siru obsahujúcimi zlúčeninami arzénu a z reakčného produktu sa vylúhujú rozpustné kovy a kovyTúto konverziu reprezentujú nasledujúce rovniceZistilo sa, že kobaltín je možné, pokiaľ sa proces uskutočňuje správnym spôsobom, previesť na CoS...

Stroj na dekorovanie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 148

Dátum: 14.09.2002

Autor: Eder Erich

MPK: B67C 7/00

Značky: stroj, výrobkov, dekorovanie

Text:

...vynikajúcom prístupe vysokáflexibilita pre uživateľa stroja a zjednodušenie výroby a montáže pre výrobcu stroja vdôsledkujednotlivýclí strojových modulov, ktoré sa v prípade potreby dajú vymieňať,resp. individuálne kombinovať.Samostatne stojace otočné ložisko karuselu môže tvoriť konštrukcia podstavca typu stola a prípadne môže mať sklonené povrchy na zlepšené odxřádzanie tekutín a nečistôt, v dôsledku čoho sa uľahčí čistenie...

Kryštalické hydráty derivátov anilidu ako fungicídy a insekticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 74

Dátum: 14.09.2002

Autori: Wigger August, Jäger Karl-friedrich, Bratz Matthias, Mayer Horst, Ziegler Hans, Erk Peter, Kröhl Thomas

MPK: C07D 213/82, A01N 43/40, C07C 233/64...

Značky: hydráty, anilidů, insekticídy, krystalické, fungicídy, derivátov

Text:

...ataktiež vody, ako kontinuálneho média (Mollet, H. und Grubemann, A. Formü|ierungstechnik, WlLEY-VCH, 2000, str 133 a nasl.).Výrazom pomocné látky sa tu rozumie pomocné činidlo na formulovanie,ako je povrchovo aktívna látka, zahusťovadlo, rozpúšťadlo, odpeňovacie činidlo, baktericid a mrazuvzdorný prostriedok.Uvedené suspenzné koncentráty sa môžu použit na prípravu suspoemulzií. Toto sa uskutočňuje zvyčajne vtedy, ked sa účinná látka alebo...

Etiketovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 31

Dátum: 14.09.2002

Autor: Eder Erich

MPK: B67C 7/00

Značky: etiketovací, stroj

Text:

...pripevňovanie uvedených súčiastok na podlahe haly na zafixovanie relativnych polôh nie je takto potrebné. Na tento účel sú vhodné vodorovné. resp. v obvodovom smereprestavitelné ramena na otočnom Iožisku. resp. podstavci karuselu. Výhodneje najma prstencovité vyhotovenie prvkov, ktoré je prispôsobené obvodu karuseáu. pretože sa pomocou neho dá jednoducho realizovať ľubovoľné bezstupnové polohovanie po obvode. Toto riešenie umožňuje...

Uhlíkatý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6

Dátum: 14.09.2002

Autori: Fanghänel Egon, Bergemann Klaus, Lüthge Thomas, Knackfuss Bernd

MPK: C09C 1/56, C08K 9/04, C07D 249/18...

Značky: uhlíkatý, materiál

Text:

...materiálu a/alebo aj vo veľkejvzdialenosti od povrchu uhlíkatého materiálu.- Modifikácia uhlíkatého materiálu by mala prebiehať bez- Reakcia s modifikačnými činidlami pri spôsobe podľa vynálezu by mala prebiehať čiste termicky bez nutnosti~ Modifikačné činidlá by mali mať take chemickévlastnosti, aby na ich základe pri spôsobe podľa vynálezunedochádzalo na žiadne rušivé vedľajšie reakcie alebo na ťažko- Výsledný uhlikatý materiál by...

Heterocyklické amidy, spôsob ich prípravy, prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2174

Dátum: 14.09.2002

Autori: Krautstrunk Gerhard, Hempel, Jans Daniela, Beckmann Marion, Döller Uwe, Waibel Jutta, Schaper Wolfgang

MPK: A61K 31/455, A01N 43/34, A01N 43/48...

Značky: heterocyklické, přípravy, použitie, spôsob, prostriedky, amidy, obsahujú

Text:

...tio, amino, (Cj-Cuü-alkanoyl, (Cg-Ciořalkenoyl, (Cg-Cm-alkinoyl, (Cg-Cuý-cykloalkanoyl, (C 1-C 1 o)-alkoxy, (C 3-C 1 o)-alkenyloxy,(C 3-C 1 o)-alkinyloxy, (Cg-Cwycykloalkoxy, (C 4-CQ-cykloalkenyloxy, (Cg-Cg-cykloalkyl-(C 1-C 4)-alkoxy, (C 4-Cg)-cykloalkenyl-(C 1-C 4)-alkoxy, (C 3-Cg)-cykloalkyl-(Cg-C 4)-alkenyloxy,(C 4-Cg)-cykloalkenyl-(C 3-C 4)-alkenyloxy, (C 1-C 4)-alky 1-(C 3-Cg)-cykloalkoxy, (Cz-Co-alkenyl-(C 3-Cg)-cykloalkoxy,...

Spôsob a zariadenie na amplifikáciu sekvencií nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1761

Dátum: 14.09.2002

Autori: Jeong Kyunghoon, Kim Jeong Hee, Hwang Hyun Jin

MPK: B01L 7/00, C12Q 1/68

Značky: amplifikáciu, zariadenie, kyselin, nukleových, sekvencií, spôsob

Text:

...sa replikujú v priebehu každého cyklu skladajúceho sa z troch uvedených krokov. Typicky môže byť 20 až 40 nasobným opakovaním. teplotných cyklov vyrobených niekoľko miliónov alebo vyšší počet kópií cieľovej sekvencie nukleovej kyseliny.0009 Teplota denaturačného kroku je typicky 90-94 °C. Teplota chladiaceho kroku sa reguluje podľa teploty tavenia (EQ použitých primérov a je typicky v rozsahu od 35 do 65 °C. Je typické nastaviť teplotu...

Spôsob a zariadenie na zavážanie koksárenských pecí koksárenskej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 257

Dátum: 13.09.2002

Autori: Knoch Ralf, Schücker Franz-josef

MPK: C10B 31/04, F27D 3/06

Značky: koksárenských, spôsob, baterie, zavážanie, zariadenie, pecí, koksárenskej

Text:

...opatrenia musia byť podľa potreby opakované V časovýchúsekoch podľa stavu koksárenskej batérie.Úlohou Vynálezu je vytvoriť spôsob zavážania koksárenských pecí koksárenskej batérie tak, aby bez prevádzkových zmien na konksárenskej batérii bolo náležitéplnenie koksárenských pecí zaistené aj vtedy, keď rámyplniacich otvorov majú v pozdĺžnom a priečnom smere (X, Y) viac alebo menej veľké polohové odchýlky od vopredTáto úloha je pri v úvode...

Spôsob výroby klavulanátu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 282544

Dátum: 13.09.2002

Autori: Weeb Geoffrey Clive, Cook Michael Alan

MPK: A61K 31/424, C07D 503/00

Značky: výroby, klavulanátu, spôsob, draselného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby klavulanátu draselného, kde kyselina klavulanová v roztoku s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom sa privádza do styku, v oblasti styku, so zlúčeninou draslíka s organickou karboxylovou kyselinou, ktorá má vzorec R-CO2H, kde R je C1-20alkyl, v roztoku alebo suspenzii tak, že vznikne roztok soli kyseliny klavulanovej vo vodnej fáze, potom sa v separačnom kroku fyzikálnym spôsobom oddelí organická fáza od vodnej...

Spôsob prípravy ochucovacej látky z vyklíčených semien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282542

Dátum: 13.09.2002

Autori: Zurbriggen Beat Denis, Bengtsson Bengt

MPK: A23L 1/227, A23L 1/23

Značky: látky, ochucovacej, přípravy, spôsob, vyklíčených, semien

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby ochucovacej a aromatizujúcej látky, pričom ochucovacia látka je získaná spôsobom, v ktorom sú použité vyklíčené semená jedlých rastlín, získané klíčky dozrievajú za pôsobenia svojich endogénnych enzýmov, želateľná fermentácia je zviditeľnená pomocou aspoň jedného mikroorganizmu, uvedené enzýmy a/alebo mikroorganizmus sú inaktivované a všetky alebo časť dozretých a/alebo fermentovaných klíčkov sa získa znovu, a použitie...