Archív za 2002 rok

Strana 35

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Gacsályi István, Lévay György, Hársing László Gábor, Egyed András, Miklósné Kovács Anikó, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Schmidt Éva, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Martonné Markó Bernadett, Kompagne Hajnalka

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: obsahom, substituované, přípravy, deriváty, farmaceutická, alkylaminopyridazinónové, kompozícia, spôsob

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Detekčný systém pre plošné pásma na detegovanie vozidiel pomocou GPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16865

Dátum: 26.09.2002

Autori: Barker Ronald, Quartier Frank

MPK: G08G 1/127, G07B 15/06, G07B 15/02...

Značky: vozidiel, pomocou, detegovanie, pásma, detekčný, plošné, systém

Text:

...v relevantnom plošnom pásme. Potom sa môže uskutočniť aj časovo závislé priradenie poplatkov.0024 Môže sa ukázať ako výhodné, ak je relevantné plošné pásmo rozdelené na zóny, pričom každá zóna je ohraničená obrysom mnohouholnika. Týmto opatrením sa môžu použit napriklad rôzne poplatkové tarify.0025 V uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu sa ako výhodné javí to, keď sú mestá zvolené za relevantné plochy. V spôsobe podľa tohto vynálezu...

Protilátkové inhibítory GDF-8 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16757

Dátum: 26.09.2002

Autori: Bridges Kristie Grove, Wolfman Neil, Aghajanian Jane, Khurana Tejvir, Davies Monique, Bouxsein Mary, Whittemore Lisa-anne, O'hara Denise, Veldman Geertruida

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00, C07K 14/475...

Značky: gdf-8, použitie, protilátkové, inhibitory

Text:

...prekurzorový proteín skladajúci sa z amino-koncového propeptidu a karboxy-koncovej zrelej domény (McPherron a Lee, (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94 1245712461). Pred naštiepením proteínový prekurzor GDF-8 tvorí homodimér. Aminokoncový propeptid je potom odštiepený od zrelej domény. Odštiepený propeptid môže zostať nekovalentne naviazaný na dimér zrelej domény, pričom inaktivuje jej biologickú aktivitu (Miyazono a spol. (1988) J. BioI....

Vodná náterová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5498

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gould Alan Jack, Bouman Jan, Satgurunathan Rajasingham

MPK: C09D 151/00

Značky: nátěrová, kompozícia, vodná

Text:

...tuhej polymérnej fázy, ktorá má Tg z 30 °C(b) viacstupňový polymémy latex(y) sa pripravil v prítomnosti očkovacieho polymérneho latexu(ov), množstvo uvedeného očkovacieho polymérneho latexu(ov) zodpovedá l až 20 hmotn. očkovacieho polyméru(ov) latexu(ov), vztiałmuté na hmotnosť viacstupňového polyméru(ov) a(c) očkovací polymér(y) má Tg, ktorá je aspoň o 10 °C (výhodne aspoň o 20 °C) nižšia akoTg tuhej polymérnej fázy(fáz) viacstupňového...

Zostava na biologické čistenie vody zahrňujúca zariadenie na rast baktérii a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4979

Dátum: 26.09.2002

Autor: Lord Garfield

MPK: C02F 3/10

Značky: spojený, zostava, čistenie, spôsob, zahrnujúca, zariadenie, biologické, bakterií

Text:

...voda, septikový a podobne by sa nemali považovat za obmedzenie rozsahu súčasného vynálezu a zahŕňajú akékoľvek iné druhy kvapalín alebo technických aplikácii, s ktorými sa súčasný vynález može použiť a mohol by byť užitočný.0024 Okrem toho, v kontexte súčasného vynálezu možno voľne použiť výrazy voda,kvapalina, odpadové voda, výstup a akékoľvek iné ekvívalentné výrazy známe v problematike používané na označovanie látky vykazujúcej vlastnosti...

Stabilné taurolidínové elektrolytové roztoky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3892

Dátum: 26.09.2002

Autor: Pfirrmann Rolf

MPK: A61K 47/02, A61K 31/549, A61K 47/32...

Značky: elektrolytové, roztoky, taurolidínové, stabilné

Text:

...robi inventivny roztok izoonkotickým. Koloidným materiálom môže byť. napriklad polyvinylpyrolidon (PVP) alebo hydroxyetylškrob(HES). Výhodné koloidné materiály obsahujú PVP s nízkou molekulovou hmotnosťou, majúoou priemer molekulovej hmotnosti v rozsahu okolo 1000 - 15000. výhodne v rozsahu okolo 1000 - 13000. výhodnejšie okolo 9000. Obzvlášť výhodný PVP na použitie podľa predkladaného vynálezu je Kollidón alebo Povidón. Výhodné množstvá...

Podklad vývesnej plochy obsahujúci impregnovanú textíliu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3747

Dátum: 26.09.2002

Autori: Langner Michael, Perillon Jean-luc

MPK: C09J 7/02, D06N 7/00, D06N 3/00...

Značky: obsahujúci, vývesnej, textíliu, impregnovanú, plochy, podklad

Text:

...vrstva laku máschopnost byt potlačená atramentovou technikou, sieťotlačou alebo iným spôsobom.Ochranná vrstva na priľnavej vrstve umožňuje jednak chránit vrstvu lepidla, ak je podklad plagátu zrolovaný, a taktiež umožňuje použitie v tlačiarenských strojoch.V niektorých tlačiarenských strojoch je potlačovaný podklad vystavený zvyšujúcej sa teplote, čo by mohlo spôsobiť zmenu vlastností lepiacej vrstvy, jej náhle rozpustenie alebo prenos na...

Substituované benzimidazolové zlúčeniny a ich použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3474

Dátum: 26.09.2002

Autori: Carrez Chantal, Roesner Manfred, Clerc François, Depaty Isabelle, Deprets Stephanie, Angouillant-boniface Odile, Hamy François

MPK: C07D 235/00, A61P 35/00, A61K 31/4164...

Značky: substituované, rakoviny, použitie, zlúčeniny, benzimidazolové, liečenie

Text:

...enzýmu CDK by mohla blokovat progresiu bunkového cyklu a rast nádorových buniek.Prvým inhibítorom CDK, ktorý vstúpil do klinických testov, je zlúčenina známa ako Flavopiridol. Táto zlúčenina je súčasne vo fáze II klinických testov a je v súčasnosti jedinou molekulou ztejto triedy, ktorá je vo fáze klinických testov. Cieľom podľa predloženéhovynálezu je vytvorit molekuly, ktoré sú viac aktívne ako Flavopiridol.Je známa nasledujúca...

Spôsob prípravy extraktov z Pelargonium sisoides a/alebo Pelargonium reniforme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2372

Dátum: 26.09.2002

Autori: Hauer Hermann, Koch Egon, Erdelmeier Clemens

MPK: A61K 36/185

Značky: přípravy, pelargonium, reniforme, extraktov, sisoides, spôsob

Text:

...rozpúšťadlami. Výhodným rozpúšťadlom je etanol s koncentráciou 10 až 92 hmotn. a zvlášť etanol s koncentráciou 10 až 60 hmotn.. Perkoláciu je možné taktiež uskutočňovať tak, že sa korene podrobia začiatočnému rmutovaniu s týmto rozpúšťadlom, toto začiatočné rmutovanie a nasledujúca vlastná perkolácia môžu byť uskutočňované s vodným etanolom s rovnakou alebo odlišnou koncentráciou. V poslednom spomínanom prípade sa začiatočné rmutovanie...

Oje na pripojenie a ovládanie vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8150

Dátum: 26.09.2002

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/50, B60D 1/145, B60D 1/00...

Značky: pripojenie, vozíka, ovládanie

Text:

...jeho držanie vo vertikálnej polohe, a to napríklad západkové prostriedky nevyžadujúce nadvihnutie oja obsluhou pri jeho prevádzaní z pokojovej polohy do pracovnejpolohy. Okrem pružného pritiahnutia oja do jeho vertikálnejpolohy, ktoré zahrnuje napríklad vratnú dvojicu okolo jeho0010 Prostriedkom držania je podľa vynálezu prednostne list pera kolmý na kĺbový čap oja, ktorý má na jeho konci zub vstupujúci do otvoru V oji, pričom pri zdvíhaní...

Spúšťací mechanizmus, využívajúci kompresiu, na uvádzanie do činnosti vypínače, reverzačné spínače, voliče a podobne, prostredníctvom kolískového tlačidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 472

Dátum: 26.09.2002

Autor: Gusi Piero Camillo

MPK: H01H 23/00

Značky: činnosti, využívajúci, tlačidla, uvádzanie, kompresiu, reverzačné, spúšťací, vypínače, kolískového, spínače, mechanizmus, prostredníctvom, voliče, podobně

Text:

...spúšťacieho zariadenia využivajúceho kompresiu podľa tohto vynálezu, bude opísaný mechanizmus podľa stavu techniky, s odkazom na obr. l, ktorý je otočený o 180 ° oproti obrázku 3.Na uvedenom obrázku sú použité rovnaké vzťahové mačky ako boli vyššie zavedené, na označenie zodpovedajúcich prvkov zariadenia.Ako je možné vidieť na obr. l, cylindrické puzdro 20 vychádzajúce spod tlačidla 5, do ktorého je čiastočne zasadený kolik 21 nesúcí...

Lepiaca páska s hladko vylešteným nosným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 471

Dátum: 26.09.2002

Autor: Mundt Stefan

MPK: C09J 7/04

Značky: hladko, nosným, páska, lepiaca, povrchom, vylešteným

Text:

...podľa Vynálezu Veľmi jednoducho, pretože toto lepidlo - ako bolo opísané- nevniká alebo sotva vniká do nosiča, respektíve týmtoneprechádza. Také nízko viskózne tavné lepidlá sa nechajú principiálne jednoduchšie dopravovať a spracovávať, ako je to pri vysoko viskóznych lepidlách. V dôsledku toho stúpa rýchlosť výroby a počet nepodarkov sa znižuje, takže súhrnne produktivita podstatne rastie a náklady sa týmPretože väčšinou je povrch...

Tesniaci profil pre tunelové segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 447

Dátum: 26.09.2002

Autor: Grabe Werner

MPK: E21D 11/38

Značky: tunelové, tesniaci, segmenty, profil

Text:

...manžety môžu veľmi dobre prispôsobiť nerovnostiam betónovej plochy.Vytvarovaním podľa vynálezu, ktoré obsahuje vnútomé rebrá V štruktúre tvaru Y, je možné odvedenie vratných síl do stredu drážky. Vo výhodnejšom uskutočnení vynálezu je pritom plánované, že po šírke tesniaceho profilu sú rozdelené minimálne dva rady kanálov.Výhodne je ďalej to, keď základná strana tesniaceho profilu je vytvorená ako uzatvorená tuhá plocha, to znamená bez...

Vločkovacie zariadenie a spôsob kondicionovania koloidných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 269

Dátum: 26.09.2002

Autori: Schröder Christian, Sievers Michael

MPK: B01F 7/00, B03D 3/00

Značky: koloidných, zariadenie, kondicionovania, suspenzií, vločkovacie, spôsob

Text:

...a zloženia je pri zohladnení ostatných parametrov procesu potrebné, aby sa podstatné parametre, ako je napríklad rozdelenie veľkosti častíc, pórovitosť alebo špecifický povrch kaIu po vyčírení, reprodukovateľne nastavili.Úlohou vynálezu preto bolo vytvoriť vločkovací prístroj, ktorý sa dá variabilneTáto úloha je vyriešená vločkovacím prístrojom uvedeného druhu vo forme kužeľovej miešačky tým, že bezprostredne pred vtokom suspenzie je...

Rozoberateľný lícovaný spojovací element pre konštrukčnú súčasť, s lícovanou skrutkou a oporným krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 176

Dátum: 25.09.2002

Autori: Wittich Uwe, Sommer Wolfgang

MPK: F16B 43/00, F16B 41/00

Značky: rozoberateľný, skrutkou, spojovací, krúžkom, element, konštrukčnú, oporným, súčasť, lícovanou, lícovaný

Text:

...aby sa v napred zostavenom stave nachádzalo vo vnútri axiálneho rozloženia oporného krúžku. Preto okraj po vzájomnom spojeni medzi okrajom (správne zrejme skrutkou) a oporným krúžkom pri predbežnom zostavení nie je už zvonku viditeľný. To isté plati potom aj pre inštalovaný stav licovaného spojovacieho elementu na konštrukčnej súčasti. Preto je potom časť drieku vyčnievajúca z oporného krúžku voľná a je od okraja využiteľná na umiestnenie...

Zmes mikroživín obsahujúca bázu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 160

Dátum: 25.09.2002

Autori: Kössler Peter, Fuchs Norbert

MPK: A23L 1/302, A23L 1/30, A23L 1/304...

Značky: bázu, obsahujúca, mikroživín

Text:

...odbúravania Iaktátu.0012 Ďalej sa podľa vynálezu tiež ukázalo, že roztoky soli organických kyselín vybraných z hydrogénulhličitanov a uhličitanov sú použiteľné nazvýšenie anaerobného prahového výkonu. Preto sa takéto roztoky solíorganických kyselín obzvlášť dobre hodia na to, aby sa použili ako báza pre športový nápoj.0013 Výhodne sa hydrogénuhličitany a uhličitany podľa vynálezu kombinujú s ďalšími soľami iných organických kyselín vybranými...

Spôsob výroby zasklenia z plastu so štruktúrou elektrických vodičov a zasklenie z plastu so zanorenými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4862

Dátum: 25.09.2002

Autori: Blanche Luc-henry, Aengenheyster Gerald

MPK: B60S 1/02, H05B 3/84, B29C 45/14...

Značky: elektrických, zasklenie, strukturou, zanorenými, vláknami, plastů, spôsob, výroby, zasklenia, vodičov

Text:

...ztuhého zasklenia zo skla alebo zplastu (PC alebo PMMA) a zvrstveného relativne tenkého polotovaru, ktorý sa skladá zvonkajšej fólie,ktorá je mechanicky odolná, a z medziľahlej fólie ztermoplastickeho spojiva vybavenej pripojenýmí alebo včlenenými vláknami. Dokončené vrstvené zasklenie je možné použiť najmä ako vykurovacie zasklenie motorového vozidla. Jeho vonkajšia fólia je výhodne vyrobená zpolyuretánu tvrdeného teplom, ktorý má hrúbku s...

Usporiadanie závory na držanie kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3033

Dátum: 25.09.2002

Autori: Koch Josef, Schmidt Hartmut

MPK: B60P 7/06

Značky: závory, držanie, usporiadanie, kontajnera

Text:

...byť môže byť takveľmi stabilná a konštrukčne jednoduchá a skonštruovaná s malou spotrebou miesta a ovládanieje zvlášť jednoduché. Pod pootočením vo vertikálnom smere sa pritom rozumie pohyb pootočenía sprevažne vertikálnou zložkou pohybu pootočenía opory závorovej jednotky,umiestnenej s odstupom od osi pootáčania. Výhodne tvori samotné ložisko pootáčania druhú oporu. Obidve 0 d seba vzdialené opory uzatvárajú vhorizontálnom smere výhodne...

Diaryl sulfidové deriváty, ich adičné soli a iminosupresívum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2778

Dátum: 25.09.2002

Autori: Iwanami Satoru, Kohno Yasushi, Kudou Shinji, Ando Naoki, Kuriyama Kazuhiko

MPK: A61P 11/00, A61P 17/00, A61K 31/145...

Značky: sulfidové, deriváty, iminosupresívum, adičné, diaryl

Text:

...majúci 1 až 4 uhlíkové atómy, benzyltio, acetyl, nitro,alebo kyano R je vodík, halogén, trihalogénmetyl, nižší alkoxy majúci 1 až 4 uhlíkové atómy, nižší alkyl majúci 1 až 7 uhlíkových atómov, fenetyl, alebo benzyloxy R 3 je vodík,halogén, trifluorometyl, nižší alkoxyl majúci 1 až 4 uhlíkové atómy, hydroxy, benzyloxy,nižší alkyl majúci 1 až 7 uhlíkových atómov, fenyl, alebo nižší alkoxymetyl majúci 1 až 4 uhlíkové atómy Xje S, SO,...

Inhalátor pre suché prášky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1064

Dátum: 25.09.2002

Autor: Pentafragas Dimitrios

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátor, suché, prášky

Text:

...je od seba možné oddeľovať. Podkladová fólia má blister(vyformovaný dvorec), ktorý obsahuje prášok, a upevňovací útvar, ktorý zapadá do upevňovacieho miesta podložnéhopovrchu. Krycia fólia je s podkladovou fóliou spojená ibaPodstatou použitia je, že používateľ stabilne upevni blistrový pásik na upevňovaci povrch, vynaloženim miernej sily stiahne kryciu fóliu blistra, skontroluje obsahblistra, inhaluje liečivo, a na záver si overí, že...

Aripiprazolová lieková látka s nízkou hygroskopicitou a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 808

Dátum: 25.09.2002

Autori: Bando Takuji, Utsumi Naoto, Nakagawa Tomonori, Shinhama Koichi, Fujimoto Kiyoshi, Nishioka, Kawasaki Junichi, Takahashi Masanori, Aoki Satoshi, Tominaga Michiaki, Taniguchi Youichi, Kobayashi Noriyuki, Ishigami Makoto, Yabuuchi Tsuyoshi, Abe Kaoru, Fujimura Tsutomu, Oi Yoshihiro, Yamada Shohei, Tomikawa Kenji

MPK: A61P 25/00, C07D 215/00, A61K 31/496...

Značky: lieková, spôsob, nízkou, přípravy, aripiprazolová, hygroskopicitou, látka

Text:

...spôsobiť, že matéria lieku, konvenčné bezvodé kryštály, priľne k výrobným prostriedkom, čo môže ďalej viesť k spomaleniu výrobý, zvýšeniu zapojenia operátora, zvýšeniu nákladov, zvýšeniu údržby a nižšiemu výťažku. Po štvrté, dalej k ťažkostiam spôsobeným vlhkosťou počas spracovania týchto hygroskopických bezvodých kryštálov môže potenciálna absorpcia vlhkosti počas skladovania nepriaznivo ovplyvniť rozpustnosť aripiprazolového liekového...

Spôsob úpravy ponorom do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 733

Dátum: 25.09.2002

Autori: Brisberger Rolf, Trakowski Walter

MPK: C23C 2/14

Značky: úpravy, taveniny, spôsob, ponorom

Text:

...otáčavé valčeky, vktorých sú permanentné magnety uložené. Utesnenie nádrže pomocou otáčajúcich sa permanentných magnetovje podstatne spolahlivejšie a menej nákladné ako elektromagnetické riešenie, pričom pre rotáclu je potrebné podstatne menej energie ako pre elektromagnetické utesnenie, čo je výhodné najmä privýpadku prúdu, 0021 Ďalšie uskutočnenie spôsobu sú opísané v ďalších závislých nárokoch. Zariadenie pre uskutočňovanie spôsobu a...

Navíjacia dutinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 634

Dátum: 25.09.2002

Autor: Quick Dieter

MPK: B65H 75/18

Značky: dutinka, navíjacia

Text:

...takýmto spôsobom vytvoreného zvitku prispieva navinutý pásový materiál k dodatočnej axiálnej ftxácii adaptéru na dutinkovom telese.Tvarové spojenie adaptéru adutinkového telesa je naproti tomu možné zvlášť výhodne využiť, ak majú byť redukované výrobné náklady. Toto je možné jednoduchým spôsobom dosiahnuť tak, že kontaktné plochy budú vytvarované ako čisté valcovité plochy.Nasadením vychladeného adaptéru na v prípade potreby zohriate dutinkové...

Zostavy atramentových náplní, najmä pre písacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 599

Dátum: 25.09.2002

Autor: Banderet Philippe

MPK: B43K 5/00, B65D 1/22, B43K 31/00...

Značky: náplní, stroje, atramentových, najmä, zostavy, písacie

Text:

...atramentových náplní pripojené jedna na druhú pomocou západkových prostriedkov prvéhozávesného ústrojenstva každej zo zostáv, potonl priľahlé.u, zárezy druhých závesných ústrojenstiev vymedzujú otvor umožňujúci zavesit obe zostavy atramentových náplní na0013 Aby sa zosilnela väzba dvoch zostáv atramentových náplní už spojených pomocou komplementárnych západkových prostriedkov prvej doštičky, sú obe opačné strany druhej doštičky, ktore...

Aripiprazolová (krystál D) lieková zložka s nízkou hydroskopickosťou a spôsob jej pripravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7766

Dátum: 25.09.2002

Autori: Fujimura Tsutomu, Nishioka Yoshihiro, Yabuuchi Tsuyoshi, Tomikawa Kenji, Tominaga Michiaki, Kobayashi Noriyuki, Takahashi Masanori, Bando Takuji, Fujimoto Kiyoshi, Nakagawa Tomonori, Ishigami Makoto, Utsumi Naoto, Oi Yoshihiro, Aoki Satoshi, Abe Kaoru, Kawasaki Junichi, Shinhama Koichi, Yamada Shohei, Taniguchi Youichi

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00, C07D 215/00...

Značky: krystal, zložka, hydroskopickosťou, aripiprazolová, nízkou, přípravy, lieková, spôsob

Text:

...aripiprazolu, ktorá má nízku hygroskopickosť, čím by sa uľahčilo farmaceutické spracovanie a operácia výroby prípravku vyžadované na výrobu dávkových jednotiek aripiprazolového liekového produktu so zlepšenou životnosťou, vhodnou0005 Tiež Proceedings of the 4 th Japanese-Korean Symposium on Separation Technology (6. až 8. októbra 1996) uvádza, že bezvodé kryštály aripiprazolu existujú ako kryštály typu I a kryštály typu II s tým, že kryštály...

Aripiprazolová (kryštál F) lieková zložka s nizkou hydroskopičnosťou a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7765

Dátum: 25.09.2002

Autori: Aoki Satoshi, Takahashi Masanori, Oi Yoshihiro, Nishioka Yoshihiro, Abe Kaoru, Kobayashi Noriyuki, Fujimura Tsutomu, Taniguchi Youichi, Tomikawa Kenji, Tominaga Michiaki, Nakagawa Tomonori, Kawasaki Junichi, Ishigami Makoto, Utsumi Naoto, Yamada Shohei, Yabuuchi Tsuyoshi, Bando Takuji, Fujimoto Kiyoshi, Shinhama Koichi

MPK: C07D 215/00, A61P 25/00, A61K 31/00...

Značky: krystal, přípravy, nízkou, aripiprazolová, hydroskopičnosťou, zložka, spôsob, lieková

Text:

...významne zvýšiť náklady na balenie. Preto by bolo vysoko žiaduce objaviť formu aripiprazolu, ktorá má nízku hygroskopičnosť, čim by sa uľahčilo farmaceutické spracovanie a operácia výroby prípravku vyžadované na výrobu dávkových jednotiek aripiprazolového liekového produktu so zlepšenou životnosťou, vhodnou0005 Tiež Proceedings of the 4 th Japanese-Korean Symposium on Separation Technology (6. až 8. októbra 1996) uvádza, že bezvodé kryštály...

Nízko hydroskopická aripiprazolová (kryštál E) liečivá substancia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7668

Dátum: 25.09.2002

Autori: Fujimura Tsutomu, Yamada Shohei, Yabuuchi Tsuyoshi, Oi Yoshihiro, Kawasaki Junichi, Utsumi Naoto, Shinhama Koichi, Nakagawa Tomonori, Tomikawa Kenji, Abe Kaoru, Fujimoto Kiyoshi, Tominaga Michiaki, Nishioka Yoshihiro, Ishigami Makoto, Bando Takuji, Kobayashi Noriyuki, Aoki Satoshi, Taniguchi Youichi, Takahashi Masanori

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00, C07D 215/00...

Značky: přípravy, aripiprazolová, liečivá, substancia, nízko, spôsob, krystal, hydroskopická

Text:

...má nízku hygroskopičnosť, čím by sa ulahčilo farmaceutické spracovanie a operácia výroby prípravku vyžadované na výrobu dávkových jednotiek aripiprazolového liekového produktu so zlepšenou životnosťou, vhodnou rozpustnosťou a vhodnou biologickou dostupnosťou.0005 Tiež Proceedings of the 4 th Japanese-Korean Symposiumon Separation Technology (6. až 8. októbra 1996) uvádza, žebezvodé kryštály aripiprazolu existujú ako kryštály typu I...

Aripiprazolová lieková substancia s nízkou hydroskopičnosťou a procesy jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7638

Dátum: 25.09.2002

Autori: Utsumi Naoto, Oi Yoshihiro, Yabuuchi Tsuyoshi, Yamada Shohei, Taniguchi Youichi, Shinhama Koichi, Fujimura Tsutomu, Takahashi Masanori, Kawasaki Junichi, Kobayashi Noriyuki, Tominaga Michiaki, Nakagawa Tomonori, Aoki Satoshi, Fujimoto Kiyoshi, Tomikawa Kenji, Bando Takuji, Abe Kaoru, Nishioka Yoshihiro, Ishigami Makoto

MPK: C07D 215/00, A61K 31/00, A61P 25/00...

Značky: nízkou, hydroskopičnosťou, lieková, přípravy, procesy, substancia, aripiprazolová

Text:

...náklady na balenie. Existovala preto významná potreba objaviť takú formu aripiprazolu, ktorá má nízku hygroskopičnosť, čo by uľahčilo farmaceutické spracovanie a výrobu prípravku potrebného pre výrobu dávkových jednotiek aripiprazoloveho liekoveho produktu so zlepšenou životnosťou, vhodnou rozpustnosťou a0005 Proceedings of the 4 th Japanese-Korean Symposiumon Separation Technology (6. až 8. septembra 1996) popisuje, žebezvodé kryštály...

Spôsob vyhotovenia základov, predovšetkým pre vežu veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4257

Dátum: 24.09.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: E02D 27/32

Značky: spôsob, vyhotovenia, veternej, elektrárne, predovšetkým, vežu, základov

Text:

...k opomej pätke.0009 Potom, čo bol základový segment sopomými tyčami uložený na týchto opomých bodoch prip. podložných doskách a je uskutočnené výškové vyrovnanie, je konečne zvyšné základové lôžko v jednom alebo viacerých zalievacích krokoch vyplnené základovou hmotou,napríklad betónom, pričom základová hmota je napĺňaná až cez spodný okraj základového segmentu, takže sú dosiahnuté stabilné základy. Pri tomto uzatváracom zalievacom kroku...

Škrabák dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3695

Dátum: 24.09.2002

Autor: Malmberg Mats Anders

MPK: B65G 45/00

Značky: škrabák, dopravníkového, pásu

Text:

...ostriu otupený tvar.0008 Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť novú čepeľ škrabáka, ktorá má jednak dlhšiu životnosť, ako aj lepší účinok škrabania než vyššie uvedené čepele škrabákov podľa predošlého stavu techniky. Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť čepeľ škrabáka, ktorá vďaka svojej konštrukcii udržuje svoj účinokškrabania lepšie a udržuje tvar účinného škrabacieho ostria.0009 Zosumarizované, vynález sa týka čepele škrabáka,...

Nosič záznamov a prístroj na snímanie nosiča záznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8828

Dátum: 24.09.2002

Autori: Schep Cornelis, Heemskerk Jacques, Stek Aalbert

MPK: G11B 27/24, G11B 20/00, G11B 7/00...

Značky: nosiča, nosič, záznamov, snímanie, prístroj

Text:

...prvým typom zvlnenia. Ďalej zahŕňa lead-in a lead-out oblasti, vktorých servostopa obsahuje vopred zaznamenané a nezmazateľné dáta sďalšími variáciami fyzikálneho parametra(iná frekvencia alebo iný rozstup stôp alebo väčšie zvlnenia).US 2001/005357 A 1 publikuje CD-R s oblasťou RAM s normálnou zvlnenou drážkou a oblast ROM, kde sa vykonáva doplnková hĺbková modulácia zvlnenejUS 5 930 210 A publikuje informácie zaznamenané na nosiči...

Spôsob a zariadenie pre overovanie pravosti cenných papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6812

Dátum: 23.09.2002

Autori: Merchán Palacios Miguel, Davó Ferro Rafael

MPK: G07D 7/00

Značky: zariadenie, cenných, overovanie, spôsob, papierov, pravosti

Text:

...osoby, ktorá uskutočňuje túto prácu, čo neumožňuje primeranúpresnosť pri kontrole tohto parametra.0008 Na základe využívania vlákien rôznych farieb,viditeľných len pod ultrafialovýnl svetlom, spočíva. postup podľa tohto vynálezu vo využívaní videokamery ako prostriedkov pre získavanie obrazov, pričom jej šošovka je opatrená filtrami, ktoré umožňujú potlačenie vysokých špičkových. hodnôt, vytváraných v dôsledku vyžarovania osvetľovacích...

Tetraestery kyseliny pyridinyl-aminometylidénbisfosfónovej, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282650

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kleimola Terttu, Nikander Hannu, Sellman Raija, Väänänen Kalervo, Liukko-sipi Sirpa, Heikkilä-hoikka Marjaana, Hannuniemi Ritva, Laurén Leena

MPK: A61K 31/675

Značky: obsahom, farmaceutický, prostriedok, kyseliny, pyridinyl-aminometylidénbisfosfónovej, použitie, tetraestery

Zhrnutie / Anotácia:

Tetraestery kyseliny pyridinyl-aminometylidénbisfosfónovej všeobecného vzorca (I) s významom substituentov uvedených v nároku 1, ktoré sú prípadne substituované na pyridínovom kruhu, sú účinnou látkou farmaceutického prostriedku a používajú sa pri liečení kostných ochorení, ako sú osteolytické kostné ochorenia zhubného bujnenia, Pagetova choroba a primárna a sekundárna osteoporóza.

Protilátka proti CD44v6, hybridómová bunková línia, molekula protilátky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282649

Dátum: 23.09.2002

Autori: Adolf Günther, Patzelt Erik

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28, A61K 49/00...

Značky: molekula, hybridomová, proti, bunková, cd44v6, protilátka, protilátky, línia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná protilátka účinná proti epitopu, kódovanému variantným exónom v6 génu CD44, produkovaná hybridómovou bunkovou líniou DSM ACC2174, ktorá je vhodná na použitie v terapii, v diagnostických postupoch, ako je adsorbentová imunoanalýza alebo rádioimunoanalýza a na diagnostiku nádorov.

Prietoková elektrochemická cela

Načítavanie...

Číslo patentu: 282648

Dátum: 23.09.2002

Autor: Beinrohr Ernest

MPK: G01N 27/42

Značky: elektrochemická, prietoková

Zhrnutie / Anotácia:

Cela je vhodná na elektrochemickú analýzu, úpravu a čistenie roztokov s pracovnou elektródou a hydrodynamicky oddelenou pomocnou elektródou, pričom pracovná elektróda (3) je umiestnená v tele cely medzi tesniacimi krúžkami (2) a (5), obsahuje elektricky vodivý kontakt a pozostáva z elektricky vodivého materiálu vo forme nepravidelných častíc vytvárajúcich nepravidelné póry, pričom elektricky vodivý materiál je z oboch strán vybavený vrstvou...

Zapaľovacia sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282647

Dátum: 23.09.2002

Autori: Šafrata Josef, Bednár Ján

MPK: H01T 13/46, H01T 13/22

Značky: sviečka, zapaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovacia sviečka pozostáva z pevného, tepelne a elektricky vodivého puzdra (1) s upevňovacími prostriedkami, v ktorého dutine je plynotesne uložený keramický izolátor (2) so stredovou elektródou (9), ktorého von vyčnievajúca špička je vybavená aspoň jednou prstencovou pomocnou elektródou (4, 5), usporiadanou na jednej strane s odstupom od privráteného konca puzdra (1) a na druhej strane s odstupom od privráteného konca stredovej elektródy...

Arylacetamidy, spôsob ich výroby, použite a farmaceutický prípravok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282646

Dátum: 23.09.2002

Autori: Prücher Helmut, Ackermann Karl-august, Stohrer Manfred, Barber Andrew, Gottschlich Rudolf, Mauler Frank, Seyfried Christoph, Bartoszyk Gerd, Greiner Hartmut

MPK: A61K 31/47, A61K 31/40, A61K 31/35...

Značky: farmaceutický, výroby, prípravok, spôsob, použité, báze, arylacetamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané arylacetamidy QCOC(R1R2R3), kde Q je R4CH(CH2Z)NA-, zvyšok vzorca (i), (ii), alebo (iii), R1 a R2 je nezávisle fenyl, prípadne substituovaný jednou skupinou NH2, OH, NHCOCH3, F, Cl alebo CF3, R1 a R2 dohromady predstavujú tiež zvyšok vzorca (iv), R3 je H, OH, OA alebo A, R4 je A alebo fenyl, ktorý je prípadne mono- alebo disubstituovaný F, Cl, Br, I, OH, OA, CF3, NO2, NH2, NHA, NHCOA, NHSO2A alebo NA2, R5 a R6 je nezávisle jeden od...

Deriváty hydroxámovej kyseliny a N-hydroxymočoviny, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282645

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kawai Akiyoshi, Mano Takashi, Ikeda Takafumi, Okumura Yoshiyuki, Stevens Rodney William

MPK: C07C 275/64, A61K 31/17, C07C 273/18...

Značky: prostriedok, kyseliny, deriváty, n-hydroxymočoviny, přípravy, farmaceutický, hydroxámovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú B, Ar, A, M a R1 význam uvedený v opisnej časti, ktoré inhibujú enzým lipoxygenázu. Pri ich príprave sa vychádza zo zlúčeniny všeobecného vzorca (II), v ktorom Q a R1 majú špecifický význam, pričom táto zlúčenina sa hydrolyzuje bázickou zlúčeninou, alebo sa do reakcie uvádza zlúčenina Q-NH-OH s trimetylsilylizokyanátom, alebo sa táto zlúčenina uvádza do reakcie s plynným chlorovodíkom a...

Triazolylové deriváty, spôsob ich výroby, ich použitie a mikrobicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282644

Dátum: 23.09.2002

Autori: Jautelat Manfred, Stenzel Klaus, Tiemann Ralf, Dutzmann Stefan, Hänssler Gerd

MPK: C07D 249/12, C07D 401/06, A01N 43/653...

Značky: triazolylové, mikrobicídny, spôsob, výroby, deriváty, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolylové deriváty všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie ako mikrobicídov pri ochrane rastlín a materiálov.

Obal na fajčiarske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282643

Dátum: 23.09.2002

Autori: Taylor Rodney George, James Anthony George, Luton Colin Dennis

MPK: B65D 85/10

Značky: fajčiarske, výrobky

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (10) na fajčiarske výrobky, ktorý má vonkajší kartónový obal (15), ktorý má všeobecne obdĺžnikový tvar čelnej, zadnej, hornej, spodnej steny a bočných stien a vnútornú časť (12). Vonkajší kartónový obal (15) má vrchnú časť (16) a spodnú časť (17), ktoré sú sklopne spojené spolu okolo čiary ohybu, ktorá prechádza zadnou stenou vonkajšieho kartónového obalu v podstate rovnobežne s horným a spodným okrajom zadnej steny. Nižší okraj plochy...