Archív za 2002 rok

Strana 27

Anti-IL-6 protilátky, kompozície, spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15151

Dátum: 26.10.2002

Autori: Peritt David, Knight David, Trikha Mohit, Giles-komar Jill

MPK: A61K 39/395, A01H 5/00, A01K 67/00...

Značky: anti-il-6, použitie, kompozície, protilátky, spôsoby

Text:

...et al., Neurologic Disease Induced in Transgenic Mice by Cerebral Overexpression of Interleukin 6 PNAS 90 10061-10065, 1993).0006 Nedávne štúdie indikovali, že Mab k IL-6 môže inhibovať in vivo rast nádorov prostaty (Smith, P.C. and Keller, E.T., The Prostate in press and Okamoto, M. et al., Cancer Research 57 141-146 (1997) a renálneho karcinómu (Weissglas, M. et al., The Journal of Urology 153 554-557 (1995. Okrem toho priameho účinku...

Pohon kĺbovej reťaze, ako aj spôsob pohonu hnacieho reťazového kolesa kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12380

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02, F16H 35/02

Značky: spôsob, reťaze, reťazového, pohon, kolesa, pohonů, hnacieho, kĺbovej

Text:

...tvarom obvodu a so zubami, zapracovanými do tohto obvodového tvaru, značne nákladná, a preto veľmi drahá.0007 Ďalej potom je zo spisu DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupracujúce nekruhové kolesá, určené na vytváranie nerovnomerných otáčok. Tiež takýtopohon je však pomeme nákladný a drahý, pokial sa týka realizácie.0008 Aby sa zabránilo skôr uvedeným problémom vloženého pohonu, navrhuje sa v spise DE 199 45 921 Al hnacie...

Kvartérne amóniové zlúčeniny a ich použitie ako antimuskarínové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5047

Dátum: 25.10.2002

Autori: Hawley Michael, Cammarata Sue, Wolfson Sergey, Kontny Mark, Richards Ivan, Moon Malcolm, Morozowich Walter, Bonafoux Dominique, Kolbasa Karen, Lennon Patrick, Warchol Mark, Wegner Craig

MPK: A61K 31/14, A61K 31/452, A61K 31/40...

Značky: kvartérne, zlúčeniny, antimuskarínové, amóniové, použitie, činidla

Text:

...súvisiacich s močovou inkontinenciou.0008 W 0 02/34245 opisuje použitie tolterodinu na liečenie astmy, COPD a alergickej nádchy.0009 Vsúčasnosti predávaná aplikačná forma tolterodinu je filmom potiahnutá tableta obsahujúca 1 mg alebo 2 mg L-vínanu tolterodinu alebo kapsula spredĺženým uvoľňovanim obsahujúca 2 mg alebo 4 mg L-vínanu tolterodinu na uvoľňovanie v gastrointestinálnom trakte. spotrebitelia stále požadujú alternatívne formy...

Vodné formulácie proteínov s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4762

Dátum: 25.10.2002

Autori: Rudolph Sunitha, Kelley Marian, Cheung Wing, Sharma Basant, Begum Selima, Jin Renzhe

MPK: A61K 38/18, A61K 47/38

Značky: vodné, formulácie, uvoľňovaním, proteínov, predĺženým

Text:

...akéhokoľvek individuálneho proteínu. k podmienkanl vyžadovanýmkompozíciu obsahujúcu proteín v polyměrnej natrici, ktorá mávlastnosti gélovatenia/topenia závislé od teploty a pH. Tieto formulácie môžu byť pripravené bez expozície teplu alebo organickým rozpúšťadlám, ale sú charakterizované svojim použitím ako modifikované hydrogély. Použitie termostabilných hydrogélov trpí pri výrobe nežiaducimi ťažkosťami a v súčasnosti je teda...

Pohon kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10429

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02, F16H 7/06

Značky: kĺbovej, reťaze, pohon

Text:

...mnohouholníka(porovnaj DE 30 31 130 C 2, DD 247 731 Al). Nevýhodné pri tomto riešení je však to,že sa v-oblastiach zlomov zakriveného kolesa R 1 vyskytuje vysoký plošný tlak a týmvysoké opotrebenie. Ďalej je výroba takéhoto kolesa s typicky mnohouholníkovýmtvarom obvodu so zubmi, ktoré sú v ňom vytvorené, veľmi nákladná a preto veľmi drahá.0007 Ďalej je z DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupôsobiace neokrúhle kolesá pre...

Lamelový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1779

Dátum: 25.10.2002

Autor: Boulant Alain

MPK: B01D 21/00

Značky: odlučovač, lamelový

Text:

...nádrže 3.Ako je to zrejmé z uvedeného obrázku sú odlučovacie dosky Di V podstate rovnobežne a vzájomne pravidelne osadené tak, že vymedzujú množinu priechodov Hi rozprestierajúcich sa medzi spodnou zónou 9 a vrchnou zónou nádrže 3.Prvé valcové diely Ti sú pripojené kstenám nádrže 3 výhodne kyvadlovo, t.j. tak, že vnútomé steny Pi prvého valcového dielu spočívajú na kolíkoch Ai, ktoré sú spojené zo stenami nádoby 3.Každý prvý valcový diel...

Strmeň podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1706

Dátum: 25.10.2002

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozku, strmeň

Text:

...strmeňa, ktorá jeumiestená V strede podvozku predĺžuje pozdĺžne smerom kvonkajšku tohto podvozku a strmeňa. Je možné konštatovať,že tento spôsob využitia zvyšuje odolnosť proti napätiu V spojovacej zóne medzi strmeňom a pozdĺžnym nosníkom, na0009 Strmeň a jeho časť, ktorá tvorí pätku môžu byť, a toPrehľad obrázkov na výkresoch0010 Predmet vynálezu je znázornený na priložených obrázkoch na výkresoch, ktoré znázorňujú iba príkladnéuskutočnenie...

Vstrekovanie cukrovinkovej masy obsahujúcej tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1450

Dátum: 25.10.2002

Autori: Lenoel Sonia, Stulac Mirjana, Rocklage Bernard

MPK: A23G 1/04

Značky: vstrekovanie, obsahujúcej, cukrovinkovej

Text:

...z toho istého materiálua obidva povrchy formy majú rovnakú teplotu počas vstrekovacieho0006 Obrázok 1 opisuje rozličné kroky postupu vstrekovania. V kroku l cukrovinková masa obsahujúca tuk sa vstrekne do prázdnej a temperovanej formy (prázdna môže znamenať, že je naplnená vzduchom. alebo evakuovaná ak prázdna forma obsahuje vzduch, dizajn formy musí obsahovať odvzdušñovacie otvory). V kroku 2 cukrovinková masa obsahujúca tuk sa...

Spôsob riadeného zavádzania betónu a betónové kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 432

Dátum: 25.10.2002

Autori: Schmidt Joseph Michael, Colavito Dominick Michael, Buscarini Michael Joseph, Griffin Richard Charles, Schmidt Ronald Warren, Rosso James Charles Peter

MPK: F27D 1/16, C04B 28/00

Značky: kompozície, spôsob, zavádzania, betonové, betonů, riadeného

Text:

...lejacej panvy.0016 Na obrázku 2 je znázornená to isté zariadenie. ale už v následnom kroku konstrukćného0017 Na obrázku 1 a 2 je znázornená použitie zariadenia v súlade spredkladáným vynálezom. Na obrázku 1 je znázornene jedno uskutočnenie predkladaneho vynálezu, kde je predvedená výstavba monolitickej výmurovky pre ocelovú lejaciu panvu. Zobrazené je zariadenie záhrňujúce zvislý nosník 1, horizontálny nosník 2 a diágonálnu vzperu 3....

Kormidlo s klzno-výkyvným kĺbovým spojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 391

Dátum: 25.10.2002

Autor: Lehmann Dirk

MPK: B63H 25/06

Značky: kĺbovým, klzno-výkyvným, kormidlo, spojením

Text:

...zasahuje do puzdra hrdla ojnice a ktoré je na svojom volnomkonci zaistené poistným čapom.Konštrukcia lodného kormidla podľa EP 0051822 Apozostáva zjedného hlavného kormidla spripojenou plutvou snúteným pohybom. Plutva snúteným pohybom je tvorená klzným ložiskom výkyvného čapu ukotveným na jednom z koncov na trupe lode. Hlavné kormidlo a na hlavnom kormidle pripevnená plutvas núteným pohybom sú vybavené kIzno-výkyvným kĺbovým spojom tvoreným...

Pohon kĺbovou reťazou, ako aj spôsob pohonu hnacieho reťazového kolesa kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7525

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: F16H 7/00

Značky: hnacieho, kolesa, reťazového, kĺbovou, pohonů, kĺbovej, reťazou, spôsob, reťaze, pohon

Text:

...krivkovému kotúču využitý na to, aby sa zredukoval polygónový efekt. Dochá dza však ďalej k opotrebovávaniu kĺbovej reťaze, ako aj zubov, relatívnym pohybom medzi ňou0008 Z DE 51 20 13 je ďalej známy pohon kĺbovou reťazou, obsahujúci hnacie reťazové koleso pre kĺbovú reťaz, ako aj poháňací systém, ktorý môže poháňať hnacie reťazové koleso na vyrovnanie kolisania rýchlosti kĺbovej reťaze s nerovnomerným počtom otáčok. Tu navrhnuté riešenie...

Dávkovacia pumpička s uzáverom zabraňujúcim priesaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 292

Dátum: 25.10.2002

Autor: Smith Richard

MPK: B05B 11/00

Značky: uzáverom, dávkovacia, zabraňujúcim, priesaku, pumpička

Text:

...pre kvapalnú alebo pastovitú látku, ktorá má byť zo zásobníka Vypustená, a hornú súčasť, ktorá je otočná vzhľadom na spodnú súčasť a má hubicový otvor a vzduchový otvor, pričom spodná súčasť obsahuje priechodnú cestu pre spojenie vnútra zásobníka s Vnútrom vrchnej súčasti, a uvedená priechodná cesta je ovládaná prvým jednocestným ventilom, prstencovým vypúšťacim oddielom spodnejsúčasti obklopujúcim uvedenú priechodnú cestu,...

Spôsob výroby ozonidov a peroxidov mastných kyslín alebo ich esterov vo forme roztierateľnej masti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 137

Dátum: 24.10.2002

Autori: Viebahn-hänsler Renate, Regenold Jürgen, Bauer Kurt

MPK: A61K 7/40, A61K 31/19, C08L 23/06...

Značky: roztierateľnej, kyslín, mastných, spôsob, esterov, výroby, ozonidov, peroxidov, formě, mastí

Text:

...stabilita zostáva zachovaná, kým nová zmes obidvoch fáz vzhľadom na peroxidové číslo zodpovedá špecifikácii účinnej látky. Taktiež mikrobiologická aktivita zostáva nezmenená.To sa znázorňuje v tabuľke l na základe skúšky stability pri 30 °C Už po troch mesiacoch možno zistiť fyzikálnu nestabilitu V dôsledku rozdelenia fáz, pričom po šiestich mesiacoch okrem toho dochádza k žltému sfarbeniu. Zmiešavací pomer účinnej látky a alifatických...

Bioreaktorové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282724

Dátum: 24.10.2002

Autor: Kozma Emilián

MPK: C12M 1/36, C12M 1/06, C12M 1/40...

Značky: bioreaktorové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Bioreaktorové zariadenie tvorené dvoma druhmi bioreaktorov (1, 22) prepojenými dvojitým trubicovým systémom (21) cez mnohocestný dvojventil (32, 33) s pumpou (34) a s detektorovým systémom (35) a súčasne prepojené do informačnej siete s riadiacou jednotkou. Prvý druh reaktora (1) je tvorený dutou valcovitou komorou a aerátorom (2) s dutou rotujúcou osou (4) totožnou s vertikálnou osou komory a s dvojdiskovým lopatkovým čerpadlom aerátora (3) v...

N-(alfa-Etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282722

Dátum: 24.10.2002

Autori: Grugni Mario, Giardina Giuseppe Arnaldo Maria, Raveglia Luca Francesco, Farina Carlo

MPK: C07D 215/52, A61K 31/47

Značky: n-(alfa-etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid, prípravok, farmaceutický, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

N-(alfa-Etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid vzorca (I), jeho soľ alebo solvát
(S)-N-(alfa-etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid, jeho soľ alebo solvát
farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie.

Nepeptidové NK3 antagonistické látky, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282721

Dátum: 24.10.2002

Autori: Farina Carlo, Raveglia Luca Francesco, Grugni Mario, Giardina Giuseppe Arnaldo Maria

MPK: C07D 221/18, A61K 31/47, C07D 215/52...

Značky: antagonistické, obsahom, spôsob, výroby, farmaceutické, látky, použitie, prostriedky, nepeptidové

Zhrnutie / Anotácia:

Chinolínové deriváty ako NK3 receptorové antagonistické látky všeobecného vzorca (I), ktoré sú použiteľné na liečenie pľúcnych porúch, porúch CNS a neurodegeneratívnych porúch
spôsob ich výroby
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie v terapii.

Kompozícia na úpravu vlasov, použitie kompozície na úpravu vlasov a spôsob výroby šampónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282720

Dátum: 24.10.2002

Autori: Robbins Clarence, Patel Amrit

MPK: A61K 7/06, A61K 7/075, A61K 7/08...

Značky: úpravu, šamponu, výroby, vlasov, kompozícia, kompozície, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na úpravu vlasov obsahujúca kvartérnu amóniovú soľ ako kondicionačné činidlo na úpravu vlasov, aniónové syntetické organické povrchovo aktívne činidlo, vo vode nerozpustný polyetylén v množstve dostatočnom na zvýšenie kondicionačného účinku kvartérnej amóniovej soli pri úprave vlákna, keď je polyetylén solubilizovaný tak, aby bol dispergovateľný vo vode a solubilizačné množstvo normálne kvapalného uhľovodíka alebo zmesi uhľovodíkov,...

Spôsob prípravy ultravysokomolekulových hyalurónanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282717

Dátum: 24.10.2002

Autori: Mach Mojmír, Steiner Bohumil, Bystrický Slavomír, Kogan Grigorij, Stratilová Eva, Alföldi Juraj, Šoltés Ladislav, Machová Eva, Bauer Viktor, Mendichi Raniero

MPK: C08B 37/08, C08J 7/16

Značky: ultravysokomolekulových, spôsob, hyalurónanov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy hyalurónanov s ultravysokou molekulovou hmotnosťou niekoľkonásobne väčšou ako 10exp(6) daltonov spočíva v tom, že sa zmiešajú vodné roztoky dvoch látok nesúcich vzájomne asociujúce komponenty. Jednou látkou je kyselina hyalurónová, jej derivát alebo jej soľ s molekulovou hmotnosťou rádovo 10exp(4) - 10exp(9) daltonov, ktorá nesie zvolený substituent. Druhou je sieťujúca látka nesúca substituentovi zodpovedajúci asociujúci...

Použitie intravenóznych kontrastných prostriedkov na projekčnú mamografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282716

Dátum: 24.10.2002

Autori: Von Brenndorff Irtel, Speck Ulrich

MPK: A61K 49/00, A61K 49/04

Značky: mamografiu, prostriedkov, kontrastných, intravenóznych, projekčnú, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri použití intravenózneho kontrastného prostriedku na výrobu diagnostického prostriedku na projekčnú mamografiu sa intravenóznym podaním kontrastného prostriedku dosahuje zlepšenie citlivosti na preukázanie fokálnych lézií v prsníku a dodatočnej informácie o charaktere skôr rozpoznaných lézií.

Použitie viacvrstvového kovového materiálu na výrobu mincí, medailí a žetónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282711

Dátum: 24.10.2002

Autori: Kolb-telieps Angelika, Heubner Ulrich

MPK: B32B 15/01, A44C 21/00

Značky: použitie, žetónov, výrobu, mincí, viacvrstvového, materiálů, kovového, medailí

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie viacvrstvového kovového materiálu s vrstvou jadra z feritickej chrómovej ocele, ktorá je obojstranne plátovaná oceľou zloženou zo 16,0 až 18,0 % hmotnostných chrómu, 10,0 až 12,0 % hmotnostných niklu, 3,5 až 4,5 % hmotnostných medi, ako aj voliteľných ďalších prvkov, zvyšok je prevažne železo, na výrobu mincí, medailí a žetónov.

Indolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282706

Dátum: 24.10.2002

Autori: Forbes Ian Thomson, Bromidge Steven Mark

MPK: A61K 31/44, C07D 401/14

Značky: deriváty, medziprodukt, farmaceutický, indolínové, spôsob, přípravy, obsahom, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indolínové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo ich soli, kde X znamená CH alebo N, R1 znamená vodík alebo C1-6-alkylovú skupinu, R2 a R3 sú nezávisle C1-6-alkylová skupina alebo trifluórmetylová, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie na liečbu porúch CNS, ako sú napríklad stavy úzkosti. Ďalej je opísaný medziprodukt všeobecného vzorca (II).

Benzimidazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282704

Dátum: 24.10.2002

Autori: Dahlström Mikael, Amin Kosrat, Starke Ingemar, Nordberg Peter

MPK: C07D 235/08, A61K 31/415

Značky: kompozície, zlúčeniny, obsahom, farmaceutické, spôsob, přípravy, benzimidazolové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové zlúčeniny vzorca (I), ktorých fenylová časť je substituovaná v polohe 2 a 6 priamym alebo rozvetveným C1-C6 alkylom, ktoré inhibujú exogénne alebo endogénne stimulovanú sekréciu žalúdočnej kyseliny, a tak môžu byť použité na predchádzanie alebo liečbu gastrointestinálnych zápalových chorôb
spôsoby prípravy uvedených zlúčenín
farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie.

Spôsob výroby formylimidazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282701

Dátum: 24.10.2002

Autori: Heveling Josef, Wellig Alain

MPK: C07D 233/64

Značky: spôsob, formylimidazolov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formylimidazolov všeobecného vzorca (I) alebo (II) katalytickou oxidáciou hydroxymetylimidazolov všeobecného vzorca (III) alebo (IV). Katalýza sa uskutočňuje v prítomnosti peroxidu.

Spôsob výroby mnohofunkčného modifikátora viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 282698

Dátum: 24.10.2002

Autori: Flatley Lawrence William, Davis William Myers, Auda Richard Stephen, Woudboer Hans Gerlach, Jones Brenton George, White Donald Andrew, Chung David Yen-lung

MPK: C08F 8/00

Značky: výroby, modifikátora, viskozity, mnohofunkčného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby mnohofunkčného modifikátora viskozity užitočného v zmesiach mazacích olejov v reaktore vytláčacieho zariadenia, pri ktorom sa: a) vedie polymér rozpustný v oleji do reaktora vytláčacieho zariadenia, b) reaguje s funkčnou zlúčeninou, c) čistí sa prechodom odvzdušňovacím pásmom, kde je polymér vystavený tlaku nižšiemu než atmosférický, takže v podstate všetky prchavé nečistoty sa z polyméru oddestilujú, pričom odvzdušňovacie pásmo...

Spôsob oddeľovania viskózne elastických materiálov, ako sú plasty, od materiálov rozvláknených mechanickým namáhaním, ako je papier, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282697

Dátum: 24.10.2002

Autori: Schnettler Heinz Reiner, Fahrbach Gerhard

MPK: B29B 17/02, B03B 1/04, B07B 1/20...

Značky: plasty, mechanickým, zariadenie, namáhaním, elastických, oddeľovania, rozvláknených, vykonávanie, spôsob, papier, viskózne, materiálov, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania viskózne elastického materiálu, ako sú plasty a guma, od materiálu, ktorý je možné trhať alebo rozvlákniť vplyvom mechanického namáhania, predovšetkým papiera, a zariadenia na vykonávanie uvedeného spôsobu. Spôsob sa vyznačuje tým, že zmes materiálu, ktorá má byť oddelená, je podrobená vysokým radiálnym, axiálnym a tangenciálnym silám zrýchlenia, pričom prúd masy posekaného vláknitého materiálu a prúd masy v...

Použitie metoklopramidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282695

Dátum: 24.10.2002

Autor: Psilogenis Mary

MPK: A61K 31/165

Značky: použitie, metoklopramidu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metoklopramidu na výrobu lieku vo forme farmaceuticky prijateľného nazálneho sprejového prípravku na prevenciu oneskoreného vracania.

Spôsob prípravy bitúmenovej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 282693

Dátum: 24.10.2002

Autori: Morizur Marie-françoise, Chion Jacques

MPK: C08L 95/00, C08J 9/30

Značky: bitumenovej, přípravy, kompozície, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy bitúmenovej kompozície, ktorý zahŕňa fúkanie zmesi plynom obsahujúcim kyslík, pričom zmes obsahuje bitúmen majúci penetráciu nižšiu ako 300 dmm a termoplastickú gumu, ktorá je prítomná v množstve nižšom ako 5 % hmotn., vztiahnuté na celkovú zmes. Bitúmenové kompozície pripravené spôsobom podľa vynálezu sa používajú v asfaltových zmesiach na cestné aplikácie.

Trojrozmerný elektroluminiscenčný zobrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4500

Dátum: 24.10.2002

Autor: Enz Emil

MPK: H05B 33/10, H05B 33/00

Značky: zobrazovač, trojrozměrný, elektroluminiscenčný

Text:

...vrstvami. Jedna termoplastická vrstva obsahuje svietivé častice, jedna vrstva je izolujúca a jedna vrstva tvorí zadnú elektródu. Tvarovaný elektroluminiscenčný zobrazovač je ešte schopný funkcie poÚlohou predkladaného vynálezu je, aby sa napravili tietoako aj ďalšie nevýhody doterajšieho stavu techniky.Táto úloha sa u trojrozmerného elektroluminiscenčného zobrazovača úvodom uvedeného typu rieši podľa vynálezu tak,ako je toto...

Baktéria spôsobujúca ochorenia hydiny a vakcína z nej odvodená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3455

Dátum: 24.10.2002

Autori: Campogarrido Raul, Gonzales-hernandez Carlos, Sivanandan Vaithianathan, Vazquez Maria Elena

MPK: A61K 39/102, C12N 1/20, G01N 33/53...

Značky: hydiny, odvodená, baktéria, spôsobujúca, vakcína, ochorenia

Text:

...ako je opísané V publikáciách, ktoré môžu byť použité v súvislosti s vynálezom. Nič čo je tu uvedené nie je možné intrerpretovať ako uznanie toho, že vynález nemôže predchádzať takúto informáciu z dôvodu skoršieho vynálezu.0007 Prekvapivo, daní vynálezcovia pozorovali novú bakteriálnu chorobu hydiny, ktorá sa vyskytuje najmä u nosníc a menej často u brojlerov. Choroba bola pozorovaná pri kurčatách,ktoré boli vakcinované proti baktérií...

Kombinácia obsahujúca selektívny inhibítor cyklooxygenázy-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3207

Dátum: 24.10.2002

Autori: Chen Ying-nan Pan, Lassota Peter, Wood Alexander Wallace

MPK: A61K 31/50, A61K 31/502, A61K 31/185...

Značky: selektívny, cyklooxygenázy-2, kombinácia, obsahujúca, inhibitor

Text:

...chlóru, atóm fluóru, trífluórmetylová skupina alebo metylová skupinaich farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty aich farmaceuticky prijateľné esterove prolíečívá.0012 Zvláštne uskutočnenie podľa predloženého vynálezu sa týka zlúčenín všeobecného vzorca l, kde R je metylová skupina alebo etylová skupina R 1 je atóm chlóru alebo atóm fluóru R 2 je atóm vodíka R 3 je atóm vodíka, atóm fluóru, atóm chlóru, metylová skupina alebo...

Profilovací stroj najmä pre kovové profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1687

Dátum: 24.10.2002

Autor: Dupas Philippe Maurice Jean Camille

MPK: B21D 13/00, B21D 5/06

Značky: najmä, profilovací, stroj, kovové, profily

Text:

...p), sú posunované priečne, t.j. v smere symbolizovanom šípkou T, ktorá je kolmá na šípku F, vzhľadom k vozíkom nesúcim indexy Ci, kde i je nepárne (i 2 p 1), a to z dôvodov, ktoré budú vysvetlené v ďalšom.V nasledujúcom texte budú obidve skupiny vozíkov označené ako skupina párnych vozíkov a skupina nepárnych vozíkov.Ďalší výklad sa bude vzťahovať na obr. 2, z ktorého je zrejmé, že každý vozík Ci obsahuje prvé Pli a druhé P 2 i páry...

Synchrónne poháňacie zariadenie s nekruhovými hnacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1239

Dátum: 24.10.2002

Autor: Gajewski Witold

MPK: F01L 1/02, F16H 35/00, F16F 15/10...

Značky: prvkami, poháňacie, nekruhovými, hnacími, zariadenie, synchronně

Text:

...napnutia. rozvodového remeňa alebo reťazi prispieva na zvýšenie hladiny hluku, pričom vedie na zníženie životnosti rozvodového remeňa alebo reťazi. Inštalácia tlmičov vačkových hriadeľov je tiež nežiadúcim riešením, pretože spôsobuje nárast nákladov a/alebo zaberázbytočne príliš veľa priestoru.0006 V patentovom spise DE-A-195 20 508 (Audi AG) je opísaný opásaný remeňový pohon pre spaľovací motor, pričom rozvodový remeň je opásaný okolo dvoch...

Obal na kvetiny s dlhými stonkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 775

Dátum: 24.10.2002

Autori: Eeuwes Mieke Geertruida Margaretha, De Pagter Janus Adriaan Willem, De Haan Nicoline

MPK: B65D 85/50

Značky: stonkami, kvetiny, dlhými

Text:

...alebo plastových pásov,ktoré sú spojené s vrchnými bočnými stenami dvoch škatúľ alebo vertikálnymi bočnými stenami dvoch škatúľ. Je tiež možne použiťpevné pásy s upínacími výstupkami orientovanými smerom dole, ktoré sú zacvaknuté cez bočné steny dvoch škatúľ, aby ich spojili. Tieto pevné pásy možno upevniť na základňu pomocou napríklad pružného pásika. Vynález nie je obmedzený naVýhodne zásobník pozostáva z pružného vrecka, ktoré jeupevnené...

Deriváty 4-(tio-alebo selenoxantén-9-ylidén)piperidínu alebo akridínu a ich použitie ako selektívnych antagonistov receptora 5-HT2B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 220

Dátum: 23.10.2002

Autori: Bellott Emile, Froimowitz Mark, Gordon Douglas, Lübbert Hermann, Ullmer Christoph

MPK: C07D 401/04, A61K 31/4535, A61P 25/00...

Značky: antagonistov, 5-ht2b, 4-(tio-alebo, selektívnych, deriváty, receptora, akridínu, selenoxantén-9-ylidén)piperidínu, použitie

Text:

...4-(9 H-tioxantén-9-ylidén)piperidínu, kde je dusíkový atóm piperidínového kruhu viazaný na alkylový radikál substituovaný skupinou kyano, -COR alebo -COOR. Týmto derivátom sa pripisujú vlastnostiJP-A-61106573 sa týka použitia substituovaných 4-(9 H-tioxantén-9 ylidén)piperidínov ako pesticídov.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zlúčeninu pôsobiacu akoselektívny antagonista receptora 5-HT 2 B.Tento cieľ sa dosahuje zlúčeninou podľa...

Rádiové signálne zariadenie UMTS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 141

Dátum: 23.10.2002

Autori: Ruiz Aragon Pilar, Marino Aunon Jesus, Fillmore David

MPK: H04Q 7/36

Značky: rádiové, signálne, zariadenie

Text:

...tvorené modulom(DSP) spracujúcim digitálne signály, ktorý vytvára analógové signály v základnom pásme, ktoré budú modulovať nosič rádiovej frekvencie. Za tým účelom vytvoria rámy kanálov, ktoré obsahujú referenčný signál obsahujúci stupne kódovania kanálu a prestýkavanie kanálu, a uskutočňujú pokrytie, filtrovanie kanálu premenu výsledných signálov 2 digitálnych na analógové. Tiež obsahuje modul (RF) rádiovej frekvencie, ktorý uskutočňuje...

Tableta s obsahom lyzínu prijateľnejšia pre ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 47

Dátum: 23.10.2002

Autori: Marocchi Michael, Cappellini Claudia, Gianesello Valter

MPK: A61K 31/195, A61K 31/198, A61K 31/70...

Značky: prijateľnejšia, tableta, obsahom, lyzínu, ľudí

Text:

...približne 0,5 až 0,7 mg B-karoténu, 500 až 1500 IU, najmä približne 700 až 1100 IU palmitátu vitamínu A, 0,3 až 1,0 mg, najmä približne 0,4 až 0,6 mg nitrátu vitamínu B 1, 0,3 až 1,0 mg, najmä približne 0,5 až 0,7 mg vitamínu B 2, 0,3 až 1,0 mg, najmä približne 0,5 až 0,7 mg hydrochloridu vitamínu B 6, 0,4 až 1,0 g, najmä približne 0,5 až 0,9 g vitamínu B 12, 15 až 40 mg, najmä približne 20 až 30 mg vitamínu C, 100 až 300 IU, najmä...

Príprava vínanu formoterolu a jeho modifikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6581

Dátum: 23.10.2002

Autori: Tanoury Gerald, Senanayake Chris, Kessler Donald

MPK: A61K 31/165, C07C 231/00, C07C 233/00...

Značky: formoterolu, vínanu, modifikácia, príprava

Text:

...Biologieká dostupnosť zmesi rozhoduje osile dávky vo formulácii liečiva potrebného na získanie ideálnej hladiny v krvi.Ak liečivo dokáže kryštalizovať, keď sú dve alebo viac modiñkácií odlišné vbio dostupnosti, optimálna dávka bude závisieť od modifikácie prítomnej V danej formulácii. Niektoré liečivá vykazujú úzku hranicu medzi terapeutickými a smrteľriými koncentráciami. Chloramfenikol- hexadekanan (GAPP), je na príklad širokospektrálne...

Deriváty cyklických esterov UK-2A použité na prevenciu a liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17860

Dátum: 23.10.2002

Autori: Adamski Butz Jenifer Lynn, Nader Bassam Salim, Meyer Kevin Gerald, Rogers Richard Brewer, Yao Chenglin, Niyaz Noormohamed Mohamed

MPK: C07D 405/12

Značky: esterov, použité, cyklických, prevenciu, liečbu, uk-2a, deriváty

Text:

...Ako sa tu používa termín ochorenie inhibujúce apredkladaného vynálezu, ktoré zabije alebo spomalí rastlinnépatogény a spôsobí prevenciu, vyhubenie alebo zastavenie rastlín, pre ktoré je požadovaná kontrola, ale nie je významne toxické pre rastlinu. Toto množstvo môže byť všeobecne od približne 0,1 do 1000 ppm, výhodne 10 až 500 ppm. Bude nevyhnutné kontrolovať presnú koncentráciu zlúčeniny požadovaného druhu s fungicídnym ochorením,...

Deriváty UK-2A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16349

Dátum: 23.10.2002

Autori: Rogers Richard Brewer, Nader Bassam Salim, Yao Chenglin, Meyer Kevin Gerald, Adamski Butz Jenifer Lynn, Niyaz Normohammed Mohamed

MPK: C07D 405/12

Značky: uk-2a, deriváty

Text:

...tu použité, termín ochorenie inhibujúce a fyziologicky prijateľné množstvo znamená množstvo zlúčeninypredkladaného vynálezu, ktoré zabije alebo spomalí rastlinnépatogény a spôsobi prevenciu, vyhubenie alebo zastavenie ochorenia rastlín, pre ktoré je žiadaná kontrola, ale nie je významne toxické pre rastlinu. Toto množstvo bude úhrnne 0,1 až 1000 ppm, výhodne 10 až 500 ppm. Bolo potrebné kontrolovať presnú koncentráciu zlúčeniny požadovaného...

Spôsob výroby chemickej buničiny obsahujúcej plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15150

Dátum: 23.10.2002

Autori: Silenius Petri, Kekki Risto

MPK: D21H 17/69, D21C 9/00

Značky: chemickej, spôsob, obsahujúcej, buničiny, výroby, plnivo

Text:

...ktoré sa pripravilo vyzrážanlm organickej alebo anorganickej soli. výhodne uhlíčitanu vápenatého,na povrchu výčeskových vláken vyrobených zušľachtenlm z celulózových vláken a/alebo vláken mechanickej buničiny, dá v zriedenej suspenzii do sušiča chemickej buničiny, aby sa mohlo zmiešat s chemickou buničinou. Okrem tohto alebo namiesto uhlíčitanu vápenatého sa môže použiť aj iná zložka rozptyľujúca svetlo vyzrážaná na povrchu výčeskových...