Archív za 2002 rok

Strana 24

Konštrukcia strešného plášťa so zvýšenou požiarnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3338

Dátum: 06.11.2002

Autor: Ciulis Marek

MPK: E04D 3/35, E04D 3/30

Značky: zvýšenou, plášťa, odolnosťou, požiarnou, strešného, konštrukcia

Text:

...nie je V praxi reálne.Nateraz platná norma týkajúce sa požiarnej odolnosti strešného plášta hovori o hodnote 30 minút, ktorú je možné spoĺahlivo dosiahnut použitím konštrukcie strešného plášta, ktorá je predmetom ďalšieho opisu. Prinosom navrhnutej a odskúšanej konštrukcie strešného plášta so zvýšenou požiarnou odolnostou je okrem bezpečnostného aspektu aj nezanedbateĺná redukcia investičných nákladov a časové úspory realizačnej...

Vysoko zvukovopohltivý protihlukový panel z recyklovaných plastov a gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3337

Dátum: 06.11.2002

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: plastov, panel, protihlukový, zvukovopohltivý, vysoko, recyklovaných

Text:

...obr. 1 je znázornený predmet úžitkového vzoru v priečnom reze, na obr. 2 je znázornený predmet úžitkového vzoru zozadu a na obr. 3 je znázornený predmetVysoko zvukovopohltivý protihlukový panel zrecyklovaných plastov agumy znázornený na obr. 1 až 3 pozostáva z nosnej konštrukcie 1 z recyklovaných plastov horizontálne zvrchu a zospodu vystuženej kovovými U-profilmi g. Nosnákonštrukcia 1 je zo zadnej strany vyplnená doskami g z...

Spínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3336

Dátum: 06.11.2002

Autori: Marek Josef, Bartoš Stanislav

MPK: H02B 11/00, H01H 31/00

Značky: prvok, spínací

Text:

...prvok známym spôsobom pozostáva zaspoň jedného pohyblivého a z aspoň jedného pevného kontaktu, upevneného na pomocnom priečniku, usporiadanom na stĺpe alebo stožiari pod hlavným priečnikom, ku ktorému je ťahovo uchytený aspoň jeden prívodný vodič vonkajšieho vedenia. Prívodný vodič prechádza z kotevnej svorky priamo na pohyblivý kontakt spínacieho prvku, ktorého podstata spočíva v tom, že k pevnému kontaktu je pripojený Výstupný vodič...

Generátor impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3335

Dátum: 06.11.2002

Autor: Szloszjár Ladislav

MPK: H03B 5/20

Značky: impulzov, generátor

Text:

...rezistorom,indukčnou cievkou a kondenzátorom. Podstatné je, že generátor impulzov je ľahko preladiteľný cez infrazvukové spektrum až do ultrazvukového spektra.Generátor impulzov s touto vlastnosťou je veľmi dobrepoužiteľný ako skúšobný generátor pre široké spektrum.Generátor impulzov sa dá podľa potreby ľahkoZapojenie znázornené na výkrese sa skladá z cievky L, z elektrolytického kondenzátora QL, z tranzistora 1 L, z tranzistora l , z...

Perimetrálna mechanická bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3334

Dátum: 06.11.2002

Autori: Pipiš Rastislav, Vlk Igor

MPK: E04H 17/02

Značky: bariera, perimetrálna, mechanická

Text:

...pätkách, pri zabezpečení podpovrchovej časti bariéry podhrabovými hrebeňmi, ktorých zuby sú z časti hladké, z časti opatrené protihákmi. Na obr. 3a je znázomený podhrabový hrebeň shladkými zubami, a obr. 3 b znázorňuje podhrabovýhrebeň so zubami opatrenými protihákmi.Perimetrálna mechanická bariéra je určená najmä na stabilné alebo prenosné ohradenie dôležitých objektov na účely ich ochrany. Táto pozostáva z nadzemnej časti l a...

Vahadlový zaisťovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3333

Dátum: 06.11.2002

Autor: Fedík František

MPK: E05C 1/06

Značky: mechanizmus, zaisťovací, vahadlový

Text:

...časť vahadla g však môže mať aj inýK hornému ramenu vahadla gje kĺbovo pripojené horné tahadIo 1, na ktorého konci je prostrednictvom nastavovacej - rektifikačnej skrutky g naskrutkovaná nastavovacia zátyka 19. Skrutkový spoj umožňuje pootáčaním rektifikačnej skrutky 11 nastavenie správnej a účinnej polohy celého mechanizmu. K dolnému ramenu vahadla g je prostredníctvom kĺbu Q pripojené dolné tahadlo Z zakončené zaísťovacou zátykou g....

Spínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3332

Dátum: 06.11.2002

Autori: Bartoš Stanislav, Marek Josef

MPK: H01H 31/00

Značky: spínací, prvok

Text:

...k pripojovacím zástavkám pohyblivého a pevného kontaktu.Vo výhodnom uskutočnení pre najčastejšie používané trojfázové elektrické vedenia pozostáva spínací prvok podľa technického riešenia ztroch pohyblivých a pevných kontaktov, upevnených na konzolách usporiadaných na pomocnom priečniku,pričom pohyblivé kontakty sú uložené na otočnom hriadeli, spojené cez pákové rameno s ovládacím tiahlom. Toto usporiadanie umožňuje pohodlné ovládanie...

Zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3331

Dátum: 06.11.2002

Autori: Podzimek Václav, Szingert Jan, Hlavín Jan, Kdolský Václav

MPK: B03C 7/00

Značky: usadzovacích, zavesenie, elektrod, zariadenie

Text:

...spojenie usadzovacej elektródy so závesným oklepávacim trámom, na obr. 3 je uvedený príklad zavesenia vodiaceho trámu na spodný koniec usadzovacích elektród a na obr. 4 je znázornený príklad vedenia vodiaceho trámu.V príkladnom uskutočnení je zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród podľa úžitkového vzoru vytvorené tak,že V hornej časti skrine § elektrického odlučovača sú cez závesné zariadenie lg zavesené jednotlivé oklepávacie trámy g...

Výstužný spoj usadzovacej elektródy s oklepávacím trámom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3330

Dátum: 06.11.2002

Autori: Szingert Jan, Kdolský Václav

MPK: B03C 7/00

Značky: elektrody, výstužný, oklepávacím, usadzovacej, trámom

Text:

...vedľa dištančných podložiek ešte pružné podložky. Rozmery výstužných plechov sú Volené tak, aby nebolo narušené elektrické pole vytvárané medzi vysokonapäťovým a usadzovacím systémom. Týmto technickým riešením je možné vystužovať najviac namáhané spojenia a tým predlžovať životnosť celého usadzovacieho systému. Uvedené riešenie je možné použiť aj na opravu poškodených elektród, kde sa zovretim poškodenej elektródy medzi dvojicu výstužných...

Prívesok na odisťovanie zámkov ovládaných mincou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3329

Dátum: 06.11.2002

Autor: Pätoprstá Elena

MPK: G07F 7/00

Značky: zámkov, mincou, prívesok, odisťovanie, ovládaných

Text:

...jeden kruhovitý prvok a spojovací prostriedok, ktorého podstata spočíva vtom, že aspoň jedna strana louhovitého prvku je tvorená tvarovou areliéfovitou napodobneninouVýhody prívesku podľa tohto technického riešenia spočívajú vtom, že umožňuje jednoduchú a pohodlnú manipuláciu pri odísťovaní zámku nákupného košíka, funkcia prívesku a identiñkácia hodnoty je ihned zrejmá ztvaru a reliéfu. Technické riešenie umožňuje identifikáciu prívesku a...

Dištančné prvky na fixáciu armatúry vyrobené z PET-fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3328

Dátum: 06.11.2002

Autor: Polenkovič Miloš

MPK: E04C 5/20

Značky: pet-fliaš, vyrobené, armatury, fixáciu, dištančné, prvky

Text:

...bude najčastejšie rôzna. Vyrobené dištančné elementy z PET-fliaš bude vhodné použit na dištanciu prútovej výstuže v prievlakocha doskách, prefabrikátoch a na fixáciu armovacich sieti a armovacich košov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie objasñujú obr. č. l-lo.obr. č.1 Bočný pohľad na dištančný prvok s dvojicou drážiekObr. č.2 Pôdorys dištančného prvku z obr. č. lobr. č.3 Bočný pohľad na dištančný prvok s dvoma dvojicami drážok0 br....

Viacúčelový vykrajovač potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3327

Dátum: 06.11.2002

Autori: Urda Rastislav, Lajgút Tibor

MPK: B26D 3/00, B26D 3/24

Značky: potravin, vykrajovač, viacúčelový

Text:

...tohto vykrajovača spočíva najmä vtom, že je jednoduchý, manipulácia nenáročná a práca sním plne bezpečná.Zariadenie umožňuje točivým pohybom vykrojenie vnútomej časti mäsa, alebo inej potraviny, nakoľko je valcovitého tvaru s vnútomým vlnitým ostrím a úchopným krúžkom. Po samotnej operácii, ktorá prebehne v priebehu krátkeho časového úseku, vyrezaná časť mäsa zostáva v samotnom vykrajovači. Táto časť mäsa je veľmi súmemá a z vykrajovača sa...

Teleso hydraulicky upínateľného horninového svorníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3326

Dátum: 06.11.2002

Autor: Hanzlík Česlav

MPK: E21D 21/00

Značky: horninového, těleso, svorníka, hydraulický, upínateľného

Text:

...obsah uhlíka, síry a fosforu. Zvlášť vysoký obsah síry a fosforu okolo 0,05 spôsobuje krehkosť materiálu vplyvom tvorby karbidov síry a fosforu, ktoré pri stuhnutí taveniny tvoria ostré ihličky, značne znižujúce ťažnosť materiálu. Síra a fosfor sú tiež príčinou starnutia ocele. Tieto dva prvky sú aj príčinou vzniku trhlín pri zváraní, pričom sa vyžaduje, aby najmä zvar vstupného plniaceho púzdra s rúrkou preniesol plnú nosnosť kladenú na...

Tuhé, stabilizované, terapeutické systémy s rýchlym a/alebo modifikovaným uvoľňovaním na orálne podanie kvapalných aktívnych látok, excipientov alebo potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17439

Dátum: 06.11.2002

Autor: Massironi Maria Gabriella

MPK: A61K 9/16, A61K 47/14, A61K 47/10...

Značky: rychlým, modifikovaným, stabilizované, látok, excipientov, uvoľňovaním, potravin, terapeutické, podanie, kvapalných, aktívnych, tuhé, orálne, systémy

Text:

...sú po stabilizácií uvoľňované zo systému so zrýchleným alebo modifikovaným uvoľňovaním.0017 Tento cieľ bol dosiahnutý podľa tohto vynálezu prostredníctvom použitia amfifilických a/alebo Iipoñlných matrlc, ktoré sa vyznačujú tým, že sa topia pri teplotách v rozsahu od 30 °C do 90 °C a sú tuhé pri teplote miestnosti najmenej do 25 °C. Do u vedených roztopených matrlc môžu byť pridané,rozpustené alebo suspendované aktívne látky majúce...

Systém vyprázdňovania koksovacieho bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3863

Dátum: 06.11.2002

Autor: Malsbury Allen

MPK: C10B 33/00, F27B 1/00

Značky: vyprázdňovania, systém, koksovacieho, bubna

Text:

...z koksovacieho bubna 2, prívod pary alebo dávkovanie ropnej náplne. Výhodné je spojiť bočné potrubie 4 s lievikom 5, ktorý je sám spojený s dnom koksovacieho bubna 2. Lievik 5 môže byť trvale pripevnený ku koksovaciemu bubnu 2, priskrutkovaný alebo odnímateľne pripevnený pomocou hydraulického zariadenia ako opisuje napríklad americký patent U.S. Patent č. 6 223 925 od Malsburyho.Pod bočným potrubím 4 a lievikom 5 je guľový ventil 6, na...

Tamsulozínové tablety s upraveným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2577

Dátum: 06.11.2002

Autori: Lemmens Jacobus Maria, Van Dalen Frans, Platteeuw Johannes Jan, Ortega Arturo Siles, Escoi Juan Cucala

MPK: A61K 31/18, A61K 9/20, A61K 9/28...

Značky: tablety, upraveným, tamsulozínové, uvoľňovaním

Text:

...celulózu a činidlo riadiace uvoľňovanie. Granulát postupne uvoľňujetamsulozín z matrice granulátu. Nebola uskutočnená žiadna diskusiatýkajúca sa témy ovplyvnenia potravou. Z dôvodu ovplyvnenia potravou v prípade komerčných kapsulovýchtamsulozínových produktov pacient, ktorý užíva kapsule hladný (bezpotravy) je potenciálne ľahšie vystavený nežiaducim vedľajšímby prospešné vyrobiť tamsulozínovú farmaceutickú dávkovú formu, 10ktorá vykazuje...

Zložený viacvrstvový plošný materiál použiteľný na výrobu ochranných odevov, najmä pre hasičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1586

Dátum: 06.11.2002

Autor: Thiriot Laurent

MPK: A41D 31/00, D03D 15/04

Značky: materiál, plošný, odevov, viacvrstvový, najmä, hasičov, výrobu, ochranných, použitelný, zložený

Text:

...v reze a v perspektive vývoj zloženého materiálu podľa vynálezu,ked je užívateľ konfrontovaný s náhlou zmenou pracovných podmienok a konkrétnejšie s náhlym zvýšením teplaobrázok 5 znázorňuje konvenčnú schému, a to vľavo látky s dvoma lícnymi vrstvami a vpravo tkaniny získané na licovej strane (strane podšívky), obrázok 7 je konvenčné znázornenie ukazujúce, vreze vsmere osnovy, ako sú uložené osnovné nite vzhľadom na útkové nite aby...

Spôsob výroby vnútorného vybavenia automobilu rôznych úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1359

Dátum: 06.11.2002

Autori: Rink Kevin, Weinstock Dan, Peters Arnis

MPK: B29C 45/14

Značky: rôznych, vnútorného, vybavenia, výroby, spôsob, úrovní, automobilů

Text:

...To znamená, že nástroje, lisovnice, lisovacie stroje,vstrekovacie formy atď. musia byť samostatne nakupované navýrobu každého dielu pre každú úroveň takého dielu.Okrem toho musia byť najímaní zamestnanci na výrobu dielov vnútorného vybavenia rôznych úrovní, pričom každý diel vnútorného vybavenia príslušnej úrovne musi byť samostatneVšetky také vybavenia a práce zvyšujú náklady na výrobudielu vnútorného vybavenia každej úrovne.0005...

Kombinovaná liečba s ZD6474 a taxanom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1065

Dátum: 06.11.2002

Autor: Wedge Stephen Robert

MPK: A61K 31/517, A61K 31/337, A61K 41/00...

Značky: taxanom, kombinovaná, liečba, zd6474

Text:

...VEGF(De Vries et al, 1992, Science 255 989-991 Terman et al,1992, Biochem. Biophys. Res. Comm. 1992, 187 1579-1586). Väzba VEGF na tieto receptory exprimované V heterológnych bunkách bola spojená so zmenami v statuse fosforylácie tyrozínov bunkových proteínov a tokoch vápnika.0004 Chinazolínové deriváty, ktoré sú inhibítory VEGF receptorovej tyrozínkinázy, sú opísané v medzinárodných patentových prihláškach s číslami zverejnenia WO 98/13354...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca kombináciu metformínu a 4-oxobutánovej kyseliny a jej použitie na liečenie diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 940

Dátum: 06.11.2002

Autori: Marais Dominique, Moinet Gérard

MPK: A61K 31/185, A61P 25/00, A61K 31/33...

Značky: farmaceutická, liečenie, kombináciu, metformínu, kompozícia, 4-oxobutánovej, kyseliny, diabetes, použitie, obsahujúca

Text:

...kombinácia metforminglyburid, sulfonylmočovina opísaná vo W 0 O 1/32157 (Bristol Myers Squibb), a kombinácia repaglinidu alebo nateqlinidu s4-Oxobutánové kyseliny už boli opisané na liečenie diabetes v patentovej prihláške W 0 98/O 768 l. Niektore z týchtozlúčenín pôsobia na časnú krátkodobú sekréciu inzulínu.Konkrétna kombinácia metformínu, pripadne vo forme jednejz jeho farmaceuticky vhodných soli, s 4-oxobutánovou kyselinoudoposiaľ...

Tlmič nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 707

Dátum: 06.11.2002

Autori: De Kock Paul, De Ruiter Andrianus Antonius Wilhelmus

MPK: F16F 9/44, F16F 9/50

Značky: nárazov, tlmič

Text:

...uvedeného vynálezu je k dispozícii pomocná komora premenného objemu. Kvapalina pritekajúca do tejto pomocnej komory zväčší objem pomocnej komory a posunie pohyblivú časťventilovej zostavy smerom k pevnej Časti ventilovej zostavy, výsledkom čoho sa dosiahne škrtiaci účinok. Objem pomocnej komory je minimálny v kľudovej polohe a jej objem je zväčšovanýlen plnením tlmiacou kvapalinou.Pretože dostatočné naplnenie pomocnej komory a...

Kompozícia skrutkovacieho uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 677

Dátum: 06.11.2002

Autori: De Cambry De Baudimont Guy, Vanden Berghe Pascal

MPK: B65D 41/00, C08L 23/00

Značky: kompozícia, skrutkovacieho, uzávěru

Text:

...predstavuje výhodne aspoň 40 hmotn.,konkrétnejšie aspoň 45 hmotn., vztiahnuté k celkovej hmotnosti multimodálneho etylénového polyméru. Frakcia etylénového polyméru (A) výhodne nepresahuje 60 hmotn.,konkrétnejšie nepresahuje 55 hmotn., vztiahnuté k celkovej hmotnosti multimodálneho etylénového polyméru. Dobré výsledky sa získali s frakciou etylénového polyméru (A) tvoriacou 48 hmotn. až 52 hmotn., vztiahnuté k celkovej...

Deriváty heteroarylu ako superiórne ligandy pre ORL-1 nociceptínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 505

Dátum: 06.11.2002

Autori: Ng Fay, Tulshian Deen, Ho Ginny

MPK: C07D 451/00, A61K 31/46, A61P 43/00...

Značky: receptor, nociceptínový, orl-1, heteroarylu, deriváty, superiórne, ligandy

Text:

...pyrazinyl, pyridazinyl a ich N-oxídy. Typickými 5-člennými heteroarylovými kruhmi sú furyl, tienyl, pyrolyl, tiazolyl,izotiazolyl, imidazolyl, pyrazolyl a izoxazolyl. Bicyklickými skupinami sú väčšinou kruhové systémy s kondenzovanými benzénovými jadrami odvodené od heteroarylových skupin uvedených-3 vyššie, ako je napriklad chinolyl, ftalazinyl, chinazolinyl, benzofuranyl, benzotienyl aindolyl. Heteroarylový kruh môže byt...

N-[4-(Heteroarylmetyl)fenyl]heteroarylamín, spôsob jeho výroby a použitia, kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282769

Dátum: 05.11.2002

Autori: Lacrampe Jean Fernand Armand, Sanz Gérard Charles, Venet Marc Gaston, Mabire Dominique Jean-pierre

MPK: C07D 403/12, C07D 401/12, A61K 31/41...

Značky: spôsob, použitia, výroby, n-[4-(heteroarylmetyl)fenyl]heteroarylamín, kompozícia, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa N-[4-(heteroarylmetyl)fenyl]heteroarylamíny vzorca (I), ich N-oxid, farmaceuticky prijateľné adičné soli a ich stereochemicky izomérne formy, kde R1 je vodík, hydroxyskupina, C1-6alkyl alebo aryl R2 je vodík voliteľne substituovaný C1-12alkyl, C3-7cykloalkyl, C2-8alkenyl, voliteľne substituovaný pyrolidinyl alebo aryl R3 je vodík, voliteľne substituovaný C1-6alkyl alebo aryl Het je voliteľne substituovaný nenasýtený heterocyklus...

D-Manitol, spôsob jeho prípravy a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282768

Dátum: 05.11.2002

Autori: Maegata Shinji, Poellinger Norbert, Yoshinari Tomohiro, Schueckler Fritz

MPK: A61K 31/44, A61K 47/10, A61K 9/20...

Značky: přípravy, kompozícia, spôsob, d-manitol, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je D-manitol so špecifickou povrchovou plochou najmenej 1 m2/gram. Tento D-manitol má zlepšenú lisovateľnosť a je vhodný ako excipient. Pri jeho príprave sa kryštály D-manitolu v delta-forme spracujú vo vode rozpustným rozpúšťadlom s nasledujúcim sušením.

Naftyl-substituované benzimidazolové deriváty pôsobiace ako antikoagulačné činidlá, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto látky a použitie týchto látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282767

Dátum: 05.11.2002

Autori: Shaw Kenneth, Griedel Brian, Zhao Zuchan, Sakata Stephen, Arnaiz Damian

MPK: A61K 31/415, A61K 31/445, C07C 257/00...

Značky: týchto, použitie, látok, deriváty, benzimidazolové, antikoagulačné, činidla, naftyl-substituované, pôsobiace, tieto, farmaceutický, obsahujúci, prostriedok, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Naftyl-substituované benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 0 až 3, A je alkylénová skupina obsahujúca 1 až 6 atómov uhlíka, s rozvetveným alebo priamym reťazcom, skupina -C(O) alebo S(O)2 a R1, R2, R3 a R4 majú rad významov špecifikovaných v opisnej časti, ktoré majú inhibičný účinok proti ľudskému faktoru Xa alebo IIa, takže je možné ich použiť pri liečení stavov choroby, ktoré sú sprostredkované faktorom Xa alebo IIa....

Diazepinoindoly ako inhibítory fosfodiesterázy IV, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282766

Dátum: 05.11.2002

Autori: Calvet Alain, Pascal Yves, Dahl Svein, Moodley Indres, Junien Jean-louis

MPK: A61K 31/55, C07D 487/06

Značky: inhibitory, diazepinoindoly, farmaceutické, obsahom, fosfodiesterázy, použitie, kompozície, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty diazepinoindolov vzorca (I), v ktorom R je vodík, nižší alkyl alebo nižšia alkoxyskupina a A je jedenkrát až trikrát substituovaný aryl alebo heteroaryl, ich postup prípravy, ich použitie na prípravu liečiva a ich farmaceutické kompozície využiteľné na úpravu stavu vyžadujúceho terapiu s použitím inhibítora fosfodiesterázy IV.

Formulácia na inhalačnú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282764

Dátum: 05.11.2002

Autori: De Boer Anne, Sarlikiotis Werner

MPK: A61K 9/00, A61K 9/14

Značky: aplikáciu, inhalačnú, formulácia

Zhrnutie / Anotácia:

Formulácia na inhaláciu, v ktorej je účinná látka alebo zmes účinných látok so strednou veľkosťou častíc 0,01 až 10 um zmiešaná s laktózou alebo chloridom sodným ako fyziologicky znesiteľným nosičom majúcim strednú veľkosť častíc 100 až 1000 um a drsnosť väčšiu ako 1,75.

Spôsob a zariadenie na zvlákňovanie materiálu pozostávajúceho z najmenej dvoch odlišných polymérnych zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282761

Dátum: 05.11.2002

Autori: Hagen Gerry, Wilson Philip, Burlone Dominick

MPK: D01D 7/00, D01D 5/28

Značky: polymérnych, pozostávajúceho, najmenej, zvlákňovanie, dvoch, spôsob, zložiek, odlišných, zariadenie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa vzájomne oddelené roztavené polymérne zložky (R, G, Y, B) privádzajú do zvlákňovacej dýzy (32) s vytláčacími otvormi (53) na vypúšťanie nekonečných vlákien (34). Každá zo vzájomne oddelených polymérnych zložiek (R, G, Y, B) sa najprv rozdelí tak, že je dostupná ako samostatná polymérna zložka (R, G, Y, B) pre každý zadný vstupný otvor (52) zvlákňovacej dýzy (32), a potom sa uskutočňuje výber, ktorá alebo ktoré, alebo či niektorá...

Antagonista LH-RH, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282760

Dátum: 05.11.2002

Autori: Klenner Thomas, Charpentier Patricia-marie, Beckers Thomas, Bernd Michael, Emig Peter-paul, Kutscher Bernhard

MPK: A61K 38/08, A61K 31/415, C07C 257/18...

Značky: ktorý, obsahuje, použitie, farmaceutický, přípravy, spôsob, lh-rh, antagonista, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), najmä peptidomimetiká a v bočnom reťazci modifikované peptidy s vysokou antagonistickou potenciou a bez vedľajších účinkov a ich soli s farmaceuticky vhodnými kyselinami. Význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opísaný je i spôsob prípravy týchto LH-RH - antagonistov, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a sú vhodné na ošetrovanie nádorov závislých od hormónov,...

Farmaceutická kompozícia na liečbu astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282759

Dátum: 05.11.2002

Autori: Whisnant John, Ahmed Tahir, Broder Samuel

MPK: A61K 9/12

Značky: liečbu, farmaceutická, kompozícia, astmy

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na liečbu pacienta trpiaceho na antigénom indukovanú astmu obsahuje 0,05 až 1,0 mg heparínov s ultranízkou molekulovou hmotnosťou na kilogram hmotnosti pacientovho tela v každej dávke vo farmaceuticky akceptovateľnom inhalačnom nosiči, pričom heparíny s ultranízkou molekulovou hmotnosťou majú priemernú molekulovú hmotnosť do 3 000 daltonov.

[(3-Alkoxy-fenoxy)-etyl]-dialkylamínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie ako lokálnych anestetík

Načítavanie...

Číslo patentu: 282757

Dátum: 05.11.2002

Autor: Sandberg Rune

MPK: C07C 217/20, A61K 31/135

Značky: přípravy, anestetík, spôsob, použitie, deriváty, obsahom, farmaceutické, 3-alkoxy-fenoxy)-etyl]-dialkylamínové, lokálnych, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané [(3-alkoxy-fenoxy)-etyl]-dialkylamínové deriváty vzorca (I), kde R1 predstavuje C3-5alkyl a R2 a R3 nezávisle predstavujú C1-3alkyl keď obidve skupiny R2 a R3 predstavujú etyl, tak R1 nie je n-butyl, i-butyl alebo n-pentyl alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré je možné používať ako anestetiká, najmä lokálne anestetiká a špeciálne ako miestne aplikované lokálne anestetiká spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich...

Vyklápacie zariadenie na okná, dvere alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282756

Dátum: 05.11.2002

Autori: Mangold Gerhard, Ebner Johann, Zaccaria Giovanni

MPK: E05D 15/52

Značky: dveře, podobně, zariadenie, okna, vyklápacie

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovo pevné zaistenie krídla tvorí vyklápacie rameno (1), ktoré je na svojom jednom konci uložené otočne a pozdĺžne posuvne na krídle a na svojom druhom konci je spojiteľné s otočným uložením (3). Na spojenie vyklápacieho ramena (1) s otočným uložením (3) sa uholníkové rameno (2), upevnené na vyklápacom ramene (1), zasunie do profilu drážky (10) krídlovej časti (5). Zaisťovací element je tvorený na uholníkové rameno (2) dosadajúcou listovou...

Soľ karboxamidhydrogenvínan, spôsob jej prípravy, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282755

Dátum: 05.11.2002

Autori: Sohn Daniel, Nyqvist Hakan

MPK: C07D 311/58, A61K 31/35

Značky: karboxamidhydrogenvínan, obsahom, prípravok, přípravy, farmaceutický, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná soľ, a to (R)-3-N,N-dicyklobutylamino-8-fluór-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrán-5- karboxamidhydrogenvínan, predovšetkým jeho (2R,3R)-formy, ako aj spôsob prípravy soli, farmaceutické prípravky s jej obsahom a jej použitie v medicíne.

Spôsob prípravy horečnatej soli substituovanej sulfinylovej heterocyklickej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282752

Dátum: 05.11.2002

Autori: Mattson Anders, Högberg Jan-ake, Ioannidis Panagiotis

MPK: C07D 401/12

Značky: zlúčeniny, heterocyklickej, horečnatej, spôsob, sulfinylovej, substituovanej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy horečnatých solí vzorca (I) substituovaných sulfinylových heterocyklov obsahujúcich imidazolovú časť. Spôsob sa uskutočňuje miešaním substituovaných heterocyklov vzorca (I) so slabou zásadou a zdrojom horčíka. Zásada a zdroj horčíka sú vybrané tak, aby ich výsledkom boli reziduá, ktoré sa dajú ľahko odstrániť počas reakcie. Tiež sa opisuje použitie vyrobených zlúčenín v medicíne.

Spôsob výroby dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282748

Dátum: 05.11.2002

Autori: Balko Jozef, Uhlár Ján, Lehocký Peter, Kohútová Eva

MPK: C07C 319/22

Značky: dicyklohexyldisulfidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby dicyklohexyldisulfidu oxidáciou cyklohexyltiolu bez použitia rozpúšťadla. Takto pripravený dicyklohexyldisulfid je možné priamo použiť pri výrobe inhibítora navulkanizácie a agrochemikálií.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca cyklosporínový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282745

Dátum: 05.11.2002

Autori: Meinzer Armin, Vonderscher Jacky Francis, Richter Friedrich

MPK: A61K 38/13, A61K 9/107

Značky: cyklosporínový, farmaceutická, kompozícia, derivát, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ako účinnú látku (3'-deoxy-3'-oxo-MeBmt)1-(Val)2-Ciclosporin sa formuluje ako mikroemulzia alebo mikroemulzný prekoncentrát s použitím nosiča obsahujúceho hydrofilnú fázu, transesterifikovaný etoxylovaný rastlinný olej a povrchovo aktívnu látku. Kompozícia má dobrú stabilitu a dobré biofarmaceutické vlastnosti a je použiteľná pri liečení syndrómu viacnásobnej rezistencie proti liečivám u ľudí.

Analógy lipoxínov A4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6292

Dátum: 05.11.2002

Autori: Bauman John, Guilford William, Subramanyam Babu, Skuballa Werner, Parkinson John

MPK: A61K 31/21, A61K 31/185, A61P 31/00...

Značky: analogy, lipoxínov

Text:

...látky, ktoré sa rýchlo metabolizujú a deaktivujú (Serhan, C.N., Prostaglandins (1997), roč. 53,str. 107-137). To obmedzuje rozvoj výskumu v oblasti lipoxínov, najmä s ohľadom na in vivo farmakologické testovanie protizápalového profilu lipoxínov. Bolo uverejnených niekoľko US patentov týkajúcich sa zlúčenín, ktoré majú aktívne miesto lipoxínu A 4, ale s dlhšim polčasom rozkladu v tkanive. Pozri napríklad U.S. Patenty č. 5,441,951 a...

Spôsob zjednotenia užívateľskej obsluhy mobilných telefónnych koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6002

Dátum: 05.11.2002

Autor: Holtstiege Ulrich

MPK: H04M 1/72

Značky: mobilných, užívateľskej, spôsob, prístrojov, obsluhy, zjednotenia, telefónnych, koncových

Text:

...či je iná telefónna prípojka voľná, obsadená, odpojená, atď. Menu účastníkovi ponúka možnosti volby, ktoré sú závislé od príslušného stavu, týkajúce sa toho, ako má byt svolaním naložené. Namiesto neúspešného volania sa volajúciúčastník môže už vopred rozhodnúť, čo by rád vykonal. Tento účastník si môže zvoliť, či má byt jeho stav oznamovaný iným účastníkom. Pri tom sa tento účastník môže tiež rozhodnúť, či jeho stav môžu vidiet všetci iní...

Tuhé perorálne prostriedky proti zubnému kameňu a povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3980

Dátum: 05.11.2002

Autori: Salmoiraghi Guglielmo, Barrica Andrea, Colle Roberto

MPK: A61K 8/72, A61K 8/19, A61K 8/96...

Značky: proti, tuhé, povlaků, prostriedky, zubnému, perorálne, kamenů

Text:

...dva až sedem monomérových D-glukozamínových jednotiek navzájom prepojených 84,4 väzbami, získaná najmä enzymatickou hydrolýzou chitosanu s vyššou molekulovou hmotnosťou.Hoci je tento proces známy, zdá sa, že nebol ešte aplikovaný v prostriedkoch podobných tým, ktoré sú predmetom predloženého vynálezu.Volitelne možno ako alternatívu s podobnými bioadhezívnymi vlastnosťami použit prirodzene sa vyskytujúce polysacharidové hydrokoloidy....