Archív za 2002 rok

Strana 18

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13608

Dátum: 21.11.2002

Autori: Reznek Steven R, Wang Meng-jiao, Wang Ting, Mcconnell Glendon A

MPK: C08L 21/00, C08K 3/00, C08K 3/04...

Značky: elastomérne, spôsoby, kompozity, zmesí

Text:

...približne 170 N/mm.0 MTh je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, ktorý má tvrdosť Shore A, merané napríklad skúšobnou metódou ASTMD 1415, väčšou než približne 65, pevnosť V ťahu, merané napríklad skúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 30 megapascalov, a predĺženie pri pretrhnutí, merané napríkladskúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 600 .mM 6 Tu tu...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12674

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Ting, Wang Meng-jiao, Reznek Steven, Mcconnell Glendon

MPK: C08L 21/00, C08K 3/04, C08K 3/00...

Značky: zmesí, spôsoby, elastomérne, kompozity

Text:

...sú tu špeciñcky uvedene, budú-3 priemernému odborníkovi v oblasti techniky, ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzi.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit, zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry, ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0, rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12633

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Meng-jiao, Reznek Steven R, Mcconnell Glendon A, Wang Ting

MPK: C08K 3/00, C08K 3/04, C08L 21/00...

Značky: spôsoby, elastomérne, zmesí, kompozity

Text:

...sú tu špecificky uvedené, budú.3 priememému odbomlkovi v oblasti techniky. ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzl.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit. zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry. ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0. rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Spicové koleso pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4254

Dátum: 21.11.2002

Autori: Meggiolan Mario, Passarotto Maurizio

MPK: B60B 1/00

Značky: bicykel, špicové, koleso

Text:

...zahrnuje v podstate U-tvarovanúkonzolu, ktorá má uvedené sedlo a je zavesená na čape siahajúcom priečne medzi páromhladkých dier vytvorených v bočných stenách obvodovo vnútomej komory alebo v obrubáchvychádzajúcích z bočných stien obvodovo vnútomej komory.0013 Čo sa tohto riešenia týka, príhlasovateľ poznamenáva, že okrem matíc sú potrebné ďalšie prvky vyvolávajúce potrebu ďalších montážnych krokov a zvyšujúce počet slabých miest0014 Ďalšie...

Aditíva pre práškové laky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2685

Dátum: 21.11.2002

Autori: Chinellato Robertino, Morre Peter, Gazzea Sergio, Hobisch Gerald, Cavalieri Roberto

MPK: C09D 5/03, C09D 7/06

Značky: práškové, aditiva

Text:

...a aspoň jednou radikálovo polymerizovateľnou CC dvojitou väzbou, zvolené zhydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených karboxylových kyselín a mono- a bishydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených dikarboxylových kyselín, b) alkylestery jednoducho olefinicky nenasýtených monokarboxylových kyselín alebo dialkylestery oleñnicky nenasýtených dikarboxylových kyselín alebo ich zmesí, pričom aikylové zvyšky majú 1 až 18 uhlíkovýchatómov a...

Spôsoby zvyšovania úrovní expresie ľudského TNF receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2533

Dátum: 21.11.2002

Autori: Brondyk William, Jiang Xuliang, Schweickhardt Rene Lynn

MPK: C12N 15/00, C12N 15/11, C07K 14/435...

Značky: spôsoby, expresie, receptora, zvyšovania, úrovní, ľudského

Text:

...vyššie úrovne expresie súvisí s podporou správneho konformačného poskladania proteínu.Prostredníctvom skríningu mutantných klonov extracelulámej domény receptora pre tkanivový nekrotický faktor (TNFrED) s kvasinkovým displejovým systémom sme boli schopní identifikovať mutácie TNFrED, ktoré poskytujú vyššiu úroveň expresie v kvasinkách, pri porovnaní so štandardným TNFrED. Jeden klon obsahoval S 76 P mutáciu adruhý klon obsahoval H 23 P a S 46...

Podporný a výstužný prvok pre dentálne protézy alebo rekonštruované korunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2049

Dátum: 21.11.2002

Autor: Chiarini Valeria

MPK: A61C 5/02, A61C 13/225

Značky: dentálne, výstužný, korunky, rekonštruované, prvok, protézy, podporný

Text:

...na obrázkoch 1 a 2.Podrobný opis výhodných uskutočnení vynálezu0008 S odkazom na pripojene výkresy a konkretne s odkazom na obrázok 1 je objavený prvok, označený vcelku ako l, použitý na podopretie dentálnej protézy 2 a môže byť použitý V koreňových kanálikoch 3 zuba ošetrovaného vnútro-zubnými technológiami, ako je umŕtvenie, kde je prvok 1 vložený do miesta tkaniva drene odstránenej počas umŕtvenia.0009 Prvok l zahŕňa čap 4 s radiálnym...

Nový peptid s inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1848

Dátum: 21.11.2002

Autori: Yamada Akio, Saito Hitoshi, Ochi Hiroshi, Kawaguchi Yasushi, Ide Tomoko, Inoue Eri, Tamura Yoshitaka, Miyakawa Hiroshi

MPK: A61P 9/00, A61P 43/00, A61K 38/55...

Značky: konvertujúceho, enzymů, nový, angiotenzín, peptid, inhibítorom

Text:

...Met-Lys-Pro. Okrem toho, peptidom podľa tohto vynálezu môžu byt soli tohto peptidu. Podľa vynálezu Metznamená zvyšok L-metionínu, Lys znamená zvyšok L-Iyzínu a Pro mamená zvyšok L prolínu.Peptid podľa tohto vyná|ezu sa dá získat hydrolýzou proteínu, ako napr. kazeínu, vhodnou hydrolázou. Spôsob hydrolýzy proteínu pomocou hydrolázy budeďalej ilustrovaný príkladmi uskutočnenia.Kvôli hydrolýze proteínu enzýmom, hoci spôsob úpravy sa mení v...

Benzénsulfonát 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amíno)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu; jeho polymorfy I, II a III; a použitie ako farmaceuticky účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1812

Dátum: 21.11.2002

Autori: Craig Andrew Simon, Millan Michael John

MPK: C07D 417/00, A61K 31/4427, A61P 5/00...

Značky: farmaceutický, polymorfy, účinnej, zložky, benzénsulfonát, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, použitie

Text:

...III alebo solvát propan-2-olu benzénsulfonátu, ktoré sú charakterizované aspoň jedným typom z nasledujúcich typov dátspektroskopie, Ramanovej spektroskopie, röntgenovej spektroskopie, spektroskopie využivajúcej vodíkovú nukleárnuPodľa jedného aspektu je predmetom vynálezu forma II benzénsulfonátu.Podľa dalšieho aspektu je predmetom vynálezu forma III benzénsulfonátu.Podľa zvláštneho aspektu je predmetom vynálezu forma II benzénsulfonátovej...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19927

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Limin, Luthra Ajay, Gandhi Rajeev, Panusopone Krit

MPK: H04N 19/10

Značky: obsah, úrovní, makrobloku, kódovanie, video, digitálny, adaptívne

Text:

...rozpoznať väčšina video kodérov a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (lntemational Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19904

Dátum: 21.11.2002

Autori: Panusopone Krit, Luthra Ajay, Gandhi Rajeev, Wang Limin

MPK: H04N 19/10

Značky: makrobloku, video, kódovanie, adaptívne, úrovní, obsah, digitálny

Text:

...Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú0008 Väčšina moderných video kódovacích štandardov, ako napriklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme časového predpovedania s pohybovou kompenzáciou (Motion Compensation - MC). Časové predpovedanie s pohybovou kompenzáciou je používané na odstránenie časovej redundancie medzi...

Rosiglitazón-edisyláty a ich použitie ako antidiabetík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1240

Dátum: 21.11.2002

Autori: Millan Michael John, Ho Tim Chien Ting

MPK: A61P 3/00, C07D 417/00, A61K 31/4427...

Značky: rosiglitazón-edisyláty, antidiabetík, použitie

Text:

...ku kyseline etándisulfónovej rovný 11 (soľ 11).Na anión etánsulfonátu môže byť v soli 11 okrem zlúčeniny(I) naviazaný protón (atóm vodíka) alebo sa naň môže viazať iný katión, napríklad alkalický kov alebo amóniový katión. V prvom prípade sa môže soľ 11 opísať ako hydrogénetándisulfonát, zatiaľ čo v druhom prípade sa môže soľ opísať ako zmiešaná soľ.Predmet tohto vynálezu sa rozširuje o hydrogénetándisulfo nát. Predmet tohto vynálezu sa...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19712

Dátum: 21.11.2002

Autori: Luthra Ajay, Wang Limin, Panusopone Krit, Gandhi Rajeev

MPK: H04N 19/10

Značky: adaptívne, video, úrovní, makrobloku, kódovanie, digitálny, obsah

Text:

...a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (Intemational Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 261 a ITU-T H 263 štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19711

Dátum: 21.11.2002

Autori: Luthra Ajay, Panusopone Krit, Gandhi Rajeev, Wang Limin

MPK: H04N 19/10

Značky: digitálny, adaptívne, úrovní, video, makrobloku, obsah, kódovanie

Text:

...- ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Priklady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-l, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 26 l a ITU-T H 263 štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme časového predpovedania s pohybovou kompenzáciou (Motion Compensation - MC). Časové predpovedanie s pohybovou kompenzáciou je používané na...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19710

Dátum: 21.11.2002

Autori: Panusopone Krit, Luthra Ajay, Wang Limin, Gandhi Rajeev

MPK: H04N 19/10

Značky: digitálny, obsah, kódovanie, úrovní, adaptívne, makrobloku, video

Text:

...rozpoznať väčšina Video kodérov a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (International Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Prüclady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-l, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 26 l a ITU-T H 263 Štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 901

Dátum: 21.11.2002

Autori: Dieksander Wolfgang, Bernlöhr Peter, Bendell Ian

MPK: B60H 1/00

Značky: vykurovacie, zariadenie, klimatizačné, vozidlo, motorové

Text:

...väčší prietočný prierez, ako druhý kanál studeného vzduchu. Horný zmiešavací priestor potom môže byť pomerne jednoduchým spôsobom zásobovaný väčšímpriestor potom môže byť podľa ďalšieho vytvorenia podľa vynálezu tiež opatrený odbočnými otvormi k bočným hubiciam,takže je možné tiež jemné vetranie bočných okienok abočného priestoru pre cestujúcich.Spodný zmiešavací priestor môže byť podľa ďalšieho uskutočnenia zásobovaný väčším množstvom teplého...

Elektrický konektor medzi dvoma koncovými miestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 895

Dátum: 21.11.2002

Autori: Huscher Rainer, Rebhan Helmut

MPK: H01R 35/00

Značky: elektricky, medzi, dvoma, konektor, koncovými, miestami

Text:

...Tým môže byť zredukované skladovanie kontaktných elementov. Konektor je vhodný pre všetky techniky na pripojovanie ďalej vedúcich pripojovacích vedení. Na oboch koncoch môžu byťnasadené zástrčky alebo môže byť napríklad pripojenývodič. Za tým účelom majú kolíky dĺžku, ktorá je väčšia ako dĺžka potrebná na nasadenie zástrčky. Na jej priebehu sú upravené kontaktné plochy, ktoré sú dostatočne veľké,aby bolo možné upevniť, napríklad...

Kompozície potiahnutých častíc cefuroxím axetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7960

Dátum: 21.11.2002

Autori: Fernandez Matilde Ibanez, Garriz Emilio Sanz

MPK: A61K 31/00, A61K 9/00

Značky: potiahnutých, cefuroxím, kompozície, axetilu, částic

Text:

...takéto významné zlepšenie ako maskovania chuti, tak pocitu v ústach. Prihlasovatelia zistili, že tieto výhodné účinky sa vytvoria len keď sa sladidlá kombinujú a ďalej sa zlepšili, ked sa použil modifikátor textúry v synergetickej kombinácii.0016 Vhodný poťah lipidu alebo zmesi lipidov pre častice cefuroxím axetilu spolu so spôsobmi prípravy Iipidom potiahnutých častíc cefuroxím axetilu sú opísané napríklad vGB 2204792. Konkrétne...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 789

Dátum: 21.11.2002

Autori: Bendell Ian, Dieksander Wolfgang

MPK: B60H 1/00

Značky: klimatizačné, vykurovacie, zariadenie, motorové, vozidlo

Text:

...ležať nad ďalším, nad vykurovacim telesom prebiehajúcinl a k prvému zmiešavaciemu priestoru vedúcim kanálom studeného vzduchu, prićonx od tohtozmiešavacieho priestoru dochádza na zásobovanie vetracíchV ďalšom vytvorení vynálezu môže byť usporiadaný ďalší pod vykurovacím telesom prebiehajúci a k druhémuzmiešavaciemu priestoru vedúci kanál studeného vzduchu atento druhý zmiešavací priestor môže byť prostrednictvom bočných otvorov spojený s...

Dopravné zariadenie na dopravu konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 242

Dátum: 20.11.2002

Autor: Weiss Lothar

MPK: B66F 7/06, B62D 65/00

Značky: zariadenie, dopravu, dielov, dopravné, konštrukčných

Text:

...ale aj horizontálne posúva, čím je horšie uskutočniteľné presné nastavenie polohy. Podobné konštrukcie so zdvíhacím zariadením s elementami Vtvare stĺpa sú známe zo spisov US 5,088,176 A a DE 195 18 618 Al.Ďalšiu možnosť ukazuje spis DE 199 57 468 A 1, podľa ktorého je uvedený dopravný prostriedok so zdvíhacímzariadením, podľa ktorého je väčší počet otočne spojenýchelementov vedený vo vedeniach a V priebehu zdvíhania sa môže k sebe...

Univerzálne použiteľné svietidlo podobné fakli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5151

Dátum: 20.11.2002

Autor: Vacity Jozsef

MPK: F21L 19/00, F21S 13/00

Značky: fakli, univerzálne, použitelné, svietidlo, podobně

Text:

...miestom, to znamená, že ich možno zapáliť na špecifickom mieste, napríklad vkostole, nacintoríne, alebo na inom pietnom mieste.Pri tvorbe aktuálneho úžitkového vzoru bolo našim zámerom vytvorit svietidlo podobne fakli,ktoré bude predstavovať výrazný pokrok oproti všetkým doposiaľ známym riešeniam. Okrem toho, že ho bude možné použit pri nespočetných príležitostiach, jeho štruktúra mu umožnívykonávať viacero funkcií. Konkrétne by toto svietidlo...

Spôsob inertizácie minerálnych zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5077

Dátum: 20.11.2002

Autor: Depelsenaire Guy

MPK: A62D 3/00, B09B 3/00

Značky: minerálnych, zvyškov, spôsob, inertizácie

Text:

...Stredná granulometria je menšia ako 5 mm.0015 V rámci výhodnej formy uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa minerálne zvyšky rozdrvia do tej miery, že ich stredná granulometria je menšia ako 2 mm, pričom výhodne je0016 Uvedené úlomky sú veľmi rôznorodé kovové úlomky, sklenené úlomky, úlomky plastov, drevené úlomky, textilné čiastočky, pričom všetky tieto úlomky sú obsiahnuté v nerozlíšiteľnej hmote, ktorá obsahuje uhľovodiky. Obsah...

Výťah s remeňovými prevodovými prostriedkami, predovšetkým s klinovými rebrovými remeňmi, ako nosnými prostriedkami a/alebo hnacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3248

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, D07B 1/00

Značky: remeňovými, výtah, rebrovými, nosnými, remeňmi, prevodovými, klinovými, prostriedkami, hnacími, predovšetkým

Text:

...aj potrebný hnací výkon.Remene uvedené v spomenutých dokumentoch majú určiténevýhody. Ploché remene majú vo výťahových zariadeniachtrakčnú schopnosť nedostatočnú V pomere voči užitočnému zaťaženiu ľahkých kabín výťahov. U ozubených remeňov existuje ten problém, že tieto na hnacejy kladke nekĺžu, kedĺ kabína výťahu alebo protizávažia dosadajú v dôsledku poruchy riadenia na svoje tlmiče v koncových polohách. Okrem toho sa centrovanie remeňa...

Výťah s remeňovým prenosovým prostriedkom, najmä s klinovým remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3247

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/04, B66B 11/00, D07B 1/00...

Značky: prostriedkom, najmä, remeňom, přenosovým, nosným, výtah, hnacím, remeňovým, klínovým

Text:

...toho samého prostriedku, je pri tomtosysteme tiež potrebný Väčší počet kladiek alebo remenic.Iný výťahový systém s prenosovým prostriedkom V podobe ozubeného remeňa je známy z patentu US 5,191,920. Pri uvedenom výťahovom systéme stojí prenosový prostriedok v podobe ozubeného remeňa vo výťahovej šachte na mieste. Hnacia jednotka sa nachádza na výťahovej kabíne alebo na tak zvanomprostriedku ma uchopenie bremena.Tento systém vykazuje...

Heterocyklické zlúčeniny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2662

Dátum: 20.11.2002

Autori: Lee George Tien-san, Stanton James Lawrence, Kapa Prasad Koteswara, Sabio Michael Lloyd, Vedananda Thalaththani Ralalage, Bach Andrew Thomas, Loeser Eric

MPK: A61P 1/00, A61K 31/40, A61K 31/395...

Značky: zlúčeniny, heterocyklické, spôsoby, použitia

Text:

...a R spojené dohromady satómami uhlíka, ku ktorým sú naviazané, tvoria prípadne substituovaný 5- až ó-členný aromatický alebo heteroaromatický kruh, za predpokladu, že R aR sú naviazané k atómom uhlíka, ktoré spolu susedia alebo R-C a R-C môžu byť nezávisle nahradené atómom dusíkaR 5 je atóm vodíka, alkylová skupina alebo arylalkylová skupina pje celé číslo od l do 8 Q je väzba za predpokladu, že Z nie je väzba, keď p je 1 aleboQ je skupina...

Zariadenie a postup výroby respiračného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2268

Dátum: 20.11.2002

Autori: Däscher Jakob, Friberg Harri

MPK: A61M 16/08, B01D 53/26, A61M 16/10...

Značky: vzduchu, respiračného, výroby, zariadenie, postup

Text:

...problém odvlhčovania čiastočne vyriešili vďaka mechanickým odlučovačom s mikrofiltrom, prostredníctvom prehrievania vzduchu teplom alebo pomocouchemických systémov sušenia (napr. soľou).US 4080103 predstavuje prenosný vzduchový kompresorový systém pre respirátor, ktorý je poháňaný energetickým zdrojom. Systém je vybavený množstvom kompresorov. Každý kompresor disponuje ventilátorom, aby umožnil prúdenie vzduchu kompresorom a ma výstup pre...

Antimikrobiálne polypeptidy z Pseudoplectania nigrella

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1732

Dátum: 20.11.2002

Autori: Hansen Mogens Trier, Mygind Per Holse, Schnorr Kirk Matthew, Kristensen Hogenhaug Hans-henrik, Segura Dorotea Raventos

MPK: C07K 14/37

Značky: polypeptidy, antimikrobiálne, pseudoplectania, nigrella

Text:

...Iné aspekty predkiadaného vynálezu budú zrejmé z opisu0011 Pred preberaním predkladaného vynálezu budú najprvozrejmené nasledujúce výrazy a konvencieýplne čistý polypeptid V predkladanom kontexte výrazúplne čistý polypeptid znamená prípravu polypeptidu,ktorý obsahuje najviac 10 hmot. iného materialu polypeptidu, s ktorým je prirodzene spojený (výhodné sú menšie hmot. iného materiálu polypeptidu, napr. najviac 8 hmot., najviac 6 hmot.,...

Deriváty 3-heteroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4H-pyridazino[4,5-b]indol-1- karboxamidu, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1538

Dátum: 20.11.2002

Autori: Marguet Frank, Froissant Jacques, Burnier Philippe, Marabout Benoit, Puech Frédéric

MPK: C07D 209/00, C07D 237/00, A61K 31/50...

Značky: terapii, deriváty, použitie, karboxamidu, 3-heteroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4h-pyridazino[4,5-b]indol-1, príprava

Text:

...1-oxydopyridinylového, chinolinylového, izochinolinyloveho, pyrimidinylového, pyrazinylového alebo pyridazinylového typu, pričom heteroaromatická skupina môže niesť jeden alebo niekolko atómov halogénu a/alebo jednu alebo niekoľko (C 1-C 4)-alkylo vých a (C 1-C 4)-alkoxylových skupin. 0005 V rámci vynálezu- (C 1-C 4)~alkylová skupina znamená nasýtenú priamu alebo rozvetvenú alifatickú skupinu obsahujúcu l až 4 uhlíkové atómy. Ako...

Výťah s remeňovým prevodom, najmä s rebrovaným klinovým remeňom, ako nosný prostriedok a/alebo pohonný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 408

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst Friedrich

MPK: B66B 7/06

Značky: prevodom, remeňovým, remeňom, rebrovaným, prostriedok, výtah, klínovým, nosný, pohonný, najmä

Text:

...preto je, poskytnúť zlepšený výťahový systém úvodom menovanehodruhu, ktorý zredukuje nevýhody známych systémov, alebo im zabráni.Riešenie tejto úlohy je definované v patentových nárokoch.Výťahový systém podľa vynálezu má výťahovú kabínu, pohon, remeňový prenášacíprostriedok, výhodne klinovýi rebrovaný remeň aprotizávažie. Pohon je stacionárnya prenášacie prostriedky spolupôsobia s pohonom, aby sa výťahova kabína pohybovalaNasledovne je...

Skrutkovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 39

Dátum: 19.11.2002

Autor: Schmode

MPK: B25B 13/48, B25B 13/46

Značky: nástroj, skrutkovací

Text:

...v smere ich skrutkovacej osi prechádza predmet v tvare kábla. Pritom sa upínací strmeň pri pohybe držadla môže vychyľovať proti smere skrutkovania,takže tento známy skrutkovací nástroj môže byť ovládaný aj na spôsob rapkáča, aby sa týmto spôsobom mohol uskutočniť celý skrutkovací postup, ktorý nevyžaduje to, aby sa skrutkovací nástrojmusel nasadzovať na element určený na zaskrutkovanie opakovane. Najmä sa tým veľmi zjednoduší postup...

2-aryl-propiónové kyseliny a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7232

Dátum: 19.11.2002

Autori: Allegretti Marcello, Bizzarri Cinzia, Cesta Maria Candida, Colotta Francesco, Bertini Riccardo

MPK: A61K 31/185, C07C 309/00, C07C 211/00...

Značky: 2-aryl-propiónové, kyseliny, obsahom, farmaceutické, prostriedky

Text:

...psoriáza, idiopatická tibróza pľúc, akútne respiračné zlyhanie,poškodenia v dôsledku reperfúzie a glomerulonefritlda. Potlaćenie syntézy prostaglandinu odvodenej z účinku na cyklooxygenázové enzýmy zahŕňa zvýšenie produkcie cytoklnov, ktoré podobne ako TNF-a hrajú úlohu v zosilňovanl nežiadúcich protizápalových účinkov neutrofilov.0013 Nižšia schopnost (R) enantiomérov NSAID patriacich do podskupiny fenylpropiónových kyselln potláčat...

Nepriamo predpätá, betónová, strešno-stropná konštrukcia s plochým podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3748

Dátum: 19.11.2002

Autori: Skendžić Milovan, Šmrček Branko

MPK: E04C 3/29, E04C 3/20, E04B 7/02...

Značky: nepriamo, strešno-stropná, plochým, podhľadom, konštrukcia, betonová, predpätá

Text:

...hodnoty predopnutia bez ohnutia dosky. Avšak keď sa centrálne predopnutie podhľadovej dosky vykoná s malou hodnotou, neovplyvní význanme prehnutie dosky. Na druhej strane, keď sa aplikuje veľká hodnota predpínacej sily, vysoká úroveň stlačenia významne ovplyvní prehnutie podhľadovej dosky. Dôležitým cieľom vynálezu je priniesť účinnejší spôsob predpínania konštrukcií s plochým podhľadom a pritomnespochybnit dvojité predpínanie ako veľmi...

Doska výmenníka tepla, doskový blok a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 969

Dátum: 19.11.2002

Autor: Blomgren Ralf Erik

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08

Značky: tepla, výmenníka, doska, výmenník, doskový

Text:

...vynálezu doska zahmuje rozširujúcu rovinu, ktorá sa rozprestiera V okrajovej oblasti a rovnobežne s ňou, pričom uvedené vyhĺbenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené na rozširujúcej ploche a uvedené vyvýšenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené nad rozširujúcou plochou. Uvedené vyhĺbenia opornej oblasti môžu byť výhodne umiestnené pod rozširujúcou plochou a uvedené vyvýšenia opomej oblasti nad rozširujúcou plochou.Cieľ sa tiež dosiahne...

Zariadenie na okapsulovanie nádob na potraviny alebo nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 842

Dátum: 19.11.2002

Autor: Caffeo Dangher

MPK: B65B 7/28

Značky: okapsulovanie, zariadenie, nádob, nápoje, potraviny

Text:

...teda jeden vyhrievaci prvok zlyhal, elektronický systém ho automaticky odpojí a aktivuje druhý vyhrievaci prvok. To zaisťuje kontinuitu prevádzky zariadenia.Vo vnútri centrálneho prvku (q) je druhý mobilný prvok r, pričom vo vnútri tohto prvku je prítlačné zariadenie u pre kapsuly. Toto prítlačné zariadenie (u) postupuje pozdĺž hriadeľa(v), nesúceho prísavku (w), aje držané v polohe prostredníctvom pružiny z.Mobilný prvok (r) je vytvorený z...

Opuzdrený izolačný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 652

Dátum: 19.11.2002

Autori: Vantilt Pierre, Corteil Philippe

MPK: E04B 1/78, B32B 5/22, B32B 3/04...

Značky: výroby, izolačný, opuzdrený, výrobok, spôsob

Text:

...boli vyriešené podľa vynálezu opuzdreným výrobkom typu opísaného V úvode, V ktorom druhý krycí prostriedok je zároveň spojený s druhým hlavným povrchom. Tým,že prvý krycí prostriedok v tvare pásu je pevne pripojený k prvému hlavnému. povrchu vláknitej podložky a že druhý krycí prostriedok je pevne pripojený k druhému hlavnému povrchu atiež ku krajným častiam prvého hlavného povrchu, má tentovýrobok výbornú mechanickú odolnosť proti...

Nové kryštalické formy meloxikámu, spôsoby ich prípravy a vzájomnej konverzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 596

Dátum: 19.11.2002

Autori: Bartra Sanmarti Marti, Coppi Laura, Closa Calvo Montserrat

MPK: C07D 279/00, C07D 417/00, C07D 277/00...

Značky: krystalické, vzájomnej, formy, přípravy, konverzie, meloxikamu, spôsoby, nové

Text:

...J. Pharm. Sci., 1996, 175 opisuje pripravu meloxikámu, charakterizovaného ako forma I,rekryštalizáciou v nepolárnych rozpúšťadlách. Ten istý dokument opisuje prípravu formy IV alebo zwiterionovej formy pôsobením. hydroxidom sodným a následne kyselinouoctovou na meloxikám vo vodnom prostredí.Nevýhodou týchto metód získania formy I meloxikámu je,že využívajú organické rozpúšťadlá, čo znamená, okrem vysokej ceny rozpúšťadla, že tieto organické...

Infračervené prenosové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 278

Dátum: 19.11.2002

Autori: Rieder Helmut, Pammer Raimund, Schalk Andreas

MPK: G07B 15/00, H04B 10/10

Značky: zariadenie, infračervené, přenosové

Text:

...že jednotlivé šošovkovité oblasti svoje žiarenie prijímajú z určitých zón bez toho, aby mohli prijímať žiarenie zo susedných zón, pričom jednotlive šošovkovité oblasti majú zaostrovať žiarenie, pochádzajúce z rôznych zón, na spoločný ohniskový bod. Táto viacoblastná šošovka je určená pre detektor vlúpania. Pre vyššie opisované použitie v telekomunikačnej oblasti by bola ale zrejme nevhodná, pričom by neboli možné žiadne smerované...

Systém na vytvorenie stojanovej steny pre prístroje s plochou obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 231

Dátum: 18.11.2002

Autor: Sträter Uwe

MPK: F16M 11/24, F16M 13/02

Značky: vytvorenie, obrazovkou, stěny, prístroje, stojanovej, systém, plochou

Text:

...viac, výhodne štyri o 90 ° voči sebe presadené vodiace drážky. pričom sa počet oddelene vedľa seba montovateľných prístrojovs plochou obrazovkou ešte zvýši.Ďalšie výhodné znaky uskutočnenia vynálezu sú obsiahnuté v závislých nárokoch, ako aj v nasledujúcom opíse.Vynález bude v nasledujúcom texte bližšie objasnený na základe Llvoclí výhodnýchobr. 1 perspektívny pohľad na Výrez prvým uskutočnenim systému podľa vynálezu.obr. 2 v zmenšenom...

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 131

Dátum: 18.11.2002

Autor: Lüssi André

MPK: A47J 31/24

Značky: kávovar

Text:

...komorou sa mohol ochladiť a dostať sa pri ďalšom novomodbere kávy V značne ochladenom stave do sparovacej komory.(0008) Vyhrievací element výhodne pozostáva 2 telesa, ktoré je zhotovené z tepelne Vodivého materiálu, ktorým preteká horúca voda a V ktoront je integrované teplotu regulujúcevyhrievanie a teplotný snímač. Použitím telesa sa dosiahneurčitá akumulácia tepla V tomto vyhrievacom. elemente,teplotu regulujúcim vyhrievaním a...

Spôsob kvalitatívneho alebo kvantitatívneho zisťovania parametrov panelov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282825

Dátum: 18.11.2002

Autori: Engström Björn, Hedqvist Mona

MPK: G01N 21/17

Značky: báze, kvantitatívneho, spôsob, dřeva, parametrov, panelov, zisťovania, kvalitatívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania parametrov drevených panelov, ktorý zahrnuje analýzu surového drevného materiálu či panelu, s obsahom vlhkosti menším ako 10 %, spektrometricky, a porovnanie spektrálnych údajov s porovnávacími údajmi z porovnávacieho materiálu či panelu, kalibrovanými do známych parametrov panelov, vyrobených z uvedeného porovnávacieho panelu, mnohozmenovou analýzou. Kontrola spracovania premenných, ovplyvňujúcich parametre panelov, zahrnuje...