Archív za 2002 rok

Strana 15

Častice, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1936

Dátum: 02.12.2002

Autor: Brandner Alexander

MPK: B01J 20/30, B01J 20/28, C08J 3/12...

Značky: výroby, částice, použitie, spôsob

Text:

...otáčok v rozmedzí od 600 do 3600 min. Týmto spôsobom sa dosiahne dostatočne vysoke strihové zaťaženie pri súčasne optimálnej prevádzke rañnéra.Ďalej je výhodné prevádzkovať rafrnér pri zvýšenej teplote, napríklad od 40 do 90 °C,výhodnejšie od 60 do 80 °C.Zmes kationizovaných častíc, rozpúšťadla a vody opúšťajúca rafinér sa za účelom odstránenia rozpúšťadla z častíc premýva zvyčajným spôsobom vodou v protiprúde.Výhodnejšie je použitie...

Substituované deriváty 2-pyrolidín-2-yl-1H-indolu na ošetrenie migrén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1910

Dátum: 02.12.2002

Autori: Sundermann Bernd, Buschmann Helmut, Sundermann Corinna, Hennies Hagen-heinrich

MPK: A61K 31/403, A61K 31/4025, A61P 25/00...

Značky: migrén, substituované, 2-pyrolidín-2-yl-1h-indolu, ošetrenie, deriváty

Text:

...alebo svojich báz alebo vo fomie svojich solí, obzvlášť fyziologicky prijatelných soli, alebo vo forme svojich solvátov, obzvlášť hydrátov predstavujú účinné NOS-inhibitory.0008 Tieto zlúčeniny sú nové svýnimkou 2-(3 «fenyI-1 H-indol-2-yI) i(trifluóracetyl)-pyrolidinu (A. Fürstner a kol., J. Org. Chem. (1994), 59, 5215 5229) metylesteru kyseliny oc-metyl-2-(1-metyl-2-pyrolidinyl)-indol-3-octovej,...

Použitie pramipexolu na liečbu amyotrofickej laterárnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8723

Dátum: 02.12.2002

Autor: Bennett James

MPK: A61K 31/428, A61P 25/28

Značky: pramipexolu, laterárnej, liečbu, použitie, amyotrofickej, sklerózy

Text:

...Okrem toho sa vo vynáleze predpokladá, že oxidačný stres je tiež zodpovedný za smrt motorických neurónov u sporadických foriem ALS.0007 Mnoho publikácií diskutuje možné príčiny PD (Parkinsonova choroba),AD (Alzheimerova choroba) a amyotroñckej laterálnej sklerózy (ALS), špecifickúliečbu ALS navrhujú len niektoré z nich.0008 W 0 96/18395 opisuje použitie pramipexolu ako neuroprotektívneho činidla, pričom špeciñcké choroby tu uvedené...

Tetracyklické heterozlúčeniny ako modulátory estrogénového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1019

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kanojia Ramesh, Jain Nareshkumar, Sui Zhihua, Xu Jiayi, Ng Raymond

MPK: A61K 31/35, C07D 493/00, A61P 19/00...

Značky: modulátory, heterozlúčeniny, tetracyklické, receptora, estrogénového

Text:

...po menopauze.Pokiaľ sa neliečia, problémy sa môžu stať permanentnými.0007 Srdcový záchvat a mŕtvica sú hlavnou príčinou ochorení a úmrtnosti u starších žien. Úmrtnosť žien, V dôsledku týchto chorôb sa výrazne zvyšuje po menopauze. Ženy, u ktorých došlo k predčasnej menopauze sú vo väčšom koronárnom ohrození, ako ženy rovnakého veku, ktoré menštruujú. Prítomnosť sérového estrogénu v krvi má pozitívny účinok na sérové lipidy. Hormón...

Fenylalkyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1018

Dátum: 02.12.2002

Autori: Jablonoski Jill, Apodaca Richard, Xiao Wei

MPK: C07D 211/00, A61K 31/44, A61P 25/00...

Značky: fenylalkyny

Text:

...H 3 (napríklad tioperamidom) navrhnutých niekoľko indikácií. K týmto indikáciánt sa radí demencia, Alzheimerova choroba (Pannla, P. et al., Soc. Neurosci. Abstr. 1995, 21 1977), epilepsiá (Yokoyama, H. et al., Eur. J. Pharmacol. 1993, 234 129 až 133), narkolepsia, poruchy príjmu potravy (Machidori, H. et al., Brain Res. 1992, 590 180 až 186), kinetóza, závrat, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy učenia a pamäti (Barnes,...

Spôsob riadenia nastavovacieho zariadenia na motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 930

Dátum: 02.12.2002

Autori: Carl Ingo, Schiegel Stefan, Steiner Michael, Rösch Thomas, Fuchs Thorsten, Woller Alexander

MPK: B60N 2/02

Značky: nastavovacieho, spôsob, vozidle, zariadenia, motorovom, riadenia

Text:

...posunutie ochranného dorazu smerom od alebo k realnym mechanickým zarážkam. ktorýchpoloha zostáva stabilná proti posunutiu. Nevýhodné posunutie ochranného dorazuso zvyšujúcim sa odstupom od mechanických zarážok by viedlo kznačnému obmedzeniu dráhy nastavenia. ked by ochranné dorazy z dôvodu zaťaženia bránili prechodu, napríklad v dôsledku zotrvačnej sily, smerom k mechanickým zarážkam. Zpatentového spisu US-PS 5,081,586 je známe, že sa do...

Synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 670

Dátum: 02.12.2002

Autori: Irving David, Balson John Charles, Wastling Michael Andrew, Cann Robert James

MPK: H02K 3/46, H02K 21/12

Značky: axiálnym, synchrónny, elektricky, stroj, poľom

Text:

...poľom podľa tohto vynálezu vo forme elektrického stroja s permanentnými magnetmi, s homou platňou čiastočne vyrezanou a so statorovou zostavou vynechanou V záujme názomostiObr. 5 je perspektívny pohľad na synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom podľa tohto vynálezu, zahmujúci rotorovú zostavu z obr. 4 a statorovú zostavu z obr. l až 3, pričom homá platňa rotorovej zostavy je čiastočne vyremná V záujme názomostiObr. 6 je schematická...

Nové chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 548

Dátum: 02.12.2002

Autori: Binkert Christoph, Clozel Martine, Aissaoui Hamed, Nayler Oliver, Weller Thomas, Mueller Claus, Scherz Michael, Mathys Boris, Velker Jörg

MPK: C07D 401/00, C07D 471/00, A61K 31/4709...

Značky: chinolínové, deriváty, nové

Text:

...carcinoma cells Peptides (2001) 22, 1175-9). Urotenzin ll a jeho receptor sa nachádzajú v tkanivách miechy a mozgu, a intracerebroventrikulárna infúzia urotenzínu II myšiam vyvoláva zmeny správania (Gartlon J., et al, Central effects of urotensin-II following lCV administration in rats PsychopharmacologyDysregulácia urotenzínu ll súvisí s ľudským ochorením. Zvýšené cirkulačné hladiny urotenzínu ll sú zisťované pri hypertenzivnych...

Spôsob a zariadenie na zlisovanie a následné zváranie elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 600

Dátum: 30.11.2002

Autor: Keller Peter

MPK: B23K 11/00, H01R 43/02

Značky: zváranie, následné, elektrických, zariadenie, spôsob, zlisovanie, vodičov

Text:

...spojené, a meracie a ovládacie zariadenie na riadenie procesu zváracieho zlisovania, vyznačujúce sa tým, že meracie a ovládacie zariadenie je vytvorené tak, aby sa keramické ćeluste mohli po pracovnom cykle zváracieho zlisovania pohybovať pozdĺželektródy (2) v riadenej vzdialenosti od elektródy (2) za účelom zotretia znečistenia.0009 Vzdialenosť spodnej elektródy od keramických čelustí, ktoré sa pozdĺž nej pohybujú,musí byť aspoň taká...

Zásobníkové zariadenie na spotrebne závislé užívanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 291

Dátum: 30.11.2002

Autori: Schuster Tobias, Fritzsch Bertram, Berghäuser Karin, Büchner Karl-heinz, Schuster Andreas

MPK: A61J 7/00, A61G 12/00

Značky: zariadenie, liekov, závislé, užívanie, spotrebne, zásobníkové

Text:

...je V púzdre, ktoré obklopuje tieto malé schránky, usporiadaných tak, že jedným vhodnýmotvoronl môže byť Vybratá vždy iba jedna schránka. Na tentoúčel sú schránky V púzdre navŕšené V požadovanom poradí a po vybrati najspodnejšej schránky - otvorom V spodnej bočnej stene, ku ktorému vertikálne usporiadané schránky klesajú ~ V dôsledku príťažlivosti, klesne aj nasledujúca schránka.Toto vybratie jednotlivých schránok sa V jednom...

Spôsob liečenia bakteriálnych infekcií použitím gemifloxacínu alebo jeho soli a karbapenémovej antibakteriálnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4410

Dátum: 29.11.2002

Autori: Rittenhouse Stephen, Paek Kyong-sook, Kim Mu-yong, Niconovich Nancy, Mccloskey Lynn

MPK: A61K 31/47

Značky: karbapenémovej, infekcii, antibakteriálnej, látky, spôsob, gemifloxacínu, použitím, bakteriálnych, liečenia

Text:

...miešanie, granulovanie a stláčanie alebo rozpúšťanie zložiek podľa potrieb požadovaného prípravku.vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy farmaceutického prostriedku obsahujúceho gemifloxacln alebo jeho soľ a karbapenémovú antibakteríálnu látku, pričom daný spôsob zahrnuje zmíešaniekombinácie gemifloxaclnu alebo jeho soli a karbapenémovej antíbakteriálnej látky a farmaceuticky prijateľného nosiča.Vynález ďalej poskytuje prípravok na liečbu...

Amorfná kremíková forma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3557

Dátum: 29.11.2002

Autori: Stebbing Simon Richard, Stanier Peter William

MPK: A61K 6/00, C01B 33/00

Značky: forma, křemíková, amorfná

Text:

...195 je ekvivalentná hodnote PAV 26. Tento model napovedá, že PAV V rozmedzí 11 až 19, ako je tu nárokované, nevyhnutne znamená rozmedzie hodnôt PAV od 80 do 140. Kremíkové formy podľa tohto vynálezu sú tiež odlišné od tých, ktoré sú uvedené V EP O 535 943 a podobných kremíkových foriem, popísaných V EP O 666 832, ichpodľa postupov V EP O 535 943 alebo EP O 666 832 vykazovali hodnotu PCR nižšiu než 85 pri testovaní dentálnej kompozíciePAV...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce metformín a glibenklamid na liečenie cukrovky typu II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3509

Dátum: 29.11.2002

Autori: Viti Giovanni, Guiducci Mauro, Tosetti Alessandro

MPK: A61K 9/20, A61K 31/64

Značky: cukrovky, glibenklamid, obsahujúce, metformín, liečenie, prostriedky, farmaceutické

Text:

...tabliet rovnomerne pokrytých glibenklamidom.Výhodné vlastnosti prostriedkov podľa vynálezu sa ďalej zlepšili výberom vhodných farmaceutický prijateľných excipientov.Predmetom predloženého vynálezu sú teda farmaceutické prostriedky na orálne podanie vo forme tabliet, obsahujúce ako aktívne zložky glibenklamid a metformín, alebo ich farmaceutický prijateľné soli, pričom tieto prostriedky sa vyznačujú tým, že uvedené aktívne zložky sú obsiahnuté...

Spôsob liečenia bakteriálnych infekcií použitím gemifloxacínu alebo jeho soli a beta-laktámového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2628

Dátum: 29.11.2002

Autori: Youn Ha-sik, Mccloskey Lynn, Niconovich Nancy, Kim Mu-yong, Rittenhouse Stephen, Paek Kyong-sook

MPK: A61P 31/00, A61K 31/47

Značky: infekcii, liečenia, spôsob, gemifloxacínu, antibiotika, bakteriálnych, použitím, beta-laktámového

Text:

...účinného prostriedku alebo sady prostriedkov, ako je tu opísané). Modulovanie metabolizmu výhodne zahrňuje inhibovanie rastu-3 baktérie alebo usmrtenie baktérie. Kontaktovanie baktérie môže výhodne zahrňovať krok podania antibiotík alebo prostriedku alebo sady prostriedkov sich obsahom cicavcovi. Pri výhodných uskutočneniach spôsob zahrňuje kontaktovanie baktérie santibakteriálne účinným množstvom gemifloxacínu alebo jeho soli a...

Uloženie kolesa na telese nápravy pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2152

Dátum: 29.11.2002

Autor: Koschinat Hubert

MPK: B60B 35/00

Značky: vozidla, kolesa, nápravy, tělese, uloženie

Text:

...závitový svorník môže spolupôsobit bud s vnútorným závitom jednej stahovacej príruby alebo s vlastnou maticou. 0011 Výhodou je Iícovanie pozdĺžnej drážky koncovej časti rúry nápravy a kruhovej drážky, pričom obe prebiehajú paralelne s osou, 0012 Na kompletné využitie maximálnej zvieracej sily závitového svorníka, bez toho aby bol namáhaný ohýbaním sľahovacej príruby, môžu byt závitovésvorníky napr. na vonkajších koncoch vzájomne prepojené...

Liečenie neovaskulárneho oftalmického ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1459

Dátum: 29.11.2002

Autori: Tao Jing-song, Margaron Philippe Maria Clotaire

MPK: A61K 45/00, A61P 27/00

Značky: neovaskulárneho, ochorenia, oftalmického, liečenie

Text:

...podklade V prítomnosti, alebo v neprítomnosti ILK inhibítora MC-l (obrázky lA a IC), MC-2 (obrázky IB a D) alebo rozpúšťadlovej kontroly (dimetylsulfonamid, DMSO).Ako je tu opísané, zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu kinázy spojenej s integrínom (ILK),sa podávajú systémovo alebo lokálne, na liečenie oñalmických ochorení, ktorých príčinná patológia sa vyznačuje neovaskularizáciou oka. Takáto terapia sa používa samostatne ako...

Globálna pohybová kompenzácia pre video signál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7966

Dátum: 29.11.2002

Autori: Einarsson Torbjörn, Sjöberg Rickard, Fröjdh Per

MPK: H04N 7/00

Značky: signál, globálna, pohybová, kompenzácia, video

Text:

...globálnej pohybovej kompenzácii. Prvý z dôvodov je chyba pružností. Za účelom prevencie proti šíreniu chyby z poškodených častí obrázku je predikcia často viazaná na ohraničené segmenty nazvané zhluky. Každý zhluk snímky by mal preto tiež obsahovať príslušnú globálnu pohybovú informáciu. Ďalší z dôvodov je, že globálna pohybová kompenzácia nemusí byť podstatná pre celú snímku aj prostredníctvom menších častí snímky môžeme profitovať z...

Pórovité tkanivové lešenia na reparáciu a regeneráciu dermálneho tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 622

Dátum: 29.11.2002

Autori: Gosiewska Anna, Zimmerman Mark, Vyakarnam Murty

MPK: C08L 67/00, A61L 27/00

Značky: tkanivové, tkaniva, dermálneho, pórovité, lešenia, reparáciu, regeneráciu

Text:

...lešenia majúce fyzikálnochemické vlastnosti vhodné na použitie pri reparácii a/alebo regenerácii dermálnehotkaniva, ako sú definované v priložených nárokoch 7 až 16 aspôsoby výroby takých pien, ako sú definované v priloženýchPrehľad obrázkov na výkresochObr. la znázorňuje rastrovací elektrónový mikrografhorného povrchu penového lešenia podľa vynálezu.Obr. lb znázorňuje rastrovací elektrónový mikrografspodného povrchu penového lešenia podľa...

Uloženie kolesa na telese osi vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 402

Dátum: 29.11.2002

Autor: Dantele Johann

MPK: B60B 35/00

Značky: kolesa, tělese, vozidiel, uloženie

Text:

...vnútornom válcovitom koncovom úseku osovej rúry.0011 Upnutie upínacieho telesa na spojovací úsek možno dosiahnut jednoducho aj tým. že sa použije axiálny svornik so závitom, ktorého závitovácast je zaskrutkovaná do vnútorného závitu upínacieho prvku tak, aby sa tentosvornik mohol v nástavci osi otáčať. Pritom sa vhodným spôsobom musízabránit tomu, aby sa spolu so svornikom neotáčal aj upínaci prvok.0012 Aby sa spojovací úsek nástavca osi...

Spôsob a zariadenie na konverziu prúdu, spôsob a zariadenie na záznam dát a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 224

Dátum: 28.11.2002

Autori: Nakamura Masanobu, Kawasaki Kojiro, Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Yagi Tomotaka, Kelly Declan Patrick, Kato Motoki, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 5/92, G11B 20/10, H04N 5/85...

Značky: spôsob, záznamové, prúdu, konverziu, zariadenie, záznam, médium

Text:

...po sebe idúcich prvýchblokov V prvom prúde ovládaný ako jednotka (multiplexnájednotka), určitý počet je nastavený tak, že celkový objem dát uložených V jednotke nepresahuje objem dát uložených do jedného druhého bloku a všetky dáta uložené v tej istej jednotke sú z rovnakého video prúdu alebo rovnakého audio prúdu. Vstupný spúšťací čas pre systémový dekodér cieľového druhého bloku, do ktorého je prvý prúd konvertovaný je rovnaký ako neskorší...

Farmaceutické kombinácie agonistov receptora adenosínu A2a a adrenergného receptora beta2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 134

Dátum: 28.11.2002

Autor: Yeadon Michael

MPK: C07H 19/16, A61K 31/70

Značky: adrenergného, farmaceutické, adenosínu, agonistov, beta2, kombinácie, receptora

Text:

...stimulovanú produkciu IL-10 u ľudskýchmonocytov naviazanie adenosinu na receptory Ak teda podporujerozlíšenie akejkoľvek prebiehajúcej zápalovej odpovede, ktorá môže byť zúčastnená. Také adenosínové deriváty sú opísané v USAktivované eosinofily transmigrujú do tkanív a sú príčinou poškodenia buniek a zápalu u takých porúch, ako je alergická a nealergická astma, alergická rinitis a atopická dermatitis. Adenosín a analógy agonizujúce...

Substituované 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5415

Dátum: 28.11.2002

Autori: Henninger Kerstin, Rosentreter Ulrich, Shimada Mitsuyuki, Stasch Johannes-peter, Krahn Thomas, Diedrichs Nicole, Krämer Thomas, Wischnat Ralf, Hübsch Walter

MPK: A61P 11/00, A61P 25/00, A61K 31/4418...

Značky: substituované, použitie, 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny

Text:

...subtypy receptorov (pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine receptor. Studies on the Iigand binding site by site-directed mutagenesis. in J. Biol. Chem. 267 (1992) str. 10764 - 10770, ktorá je týmto v celom rozsahu zahrnutá ako odkaz).0011 Účinok substancií na takéto bunkové línie sa dá zistit biochemickým meraním...

Krúžkový mechanizmus viazačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5320

Dátum: 28.11.2002

Autor: Cheng Hung Yu

MPK: B42F 13/00

Značky: krúžkový, viazačov, mechanizmus

Text:

...krúžkový diel a druhý krúžkový diel, pričom prvý krúžkový diel je upevnený na prvej závesovej doske a otočne pohyblivý s prvou závesovou doskou aj vzhľadom na druhý krúžkový diel medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou,v uzavretej polohe obidva krúžkové diely tvoria V podstate spojité uzavreté oko na umožnenie voľným listom stránok držaným krúžkami, aby boli pohyblivé pozdĺz krúžkov z jednéhokrúžkového dielu na druhý a v otvorenej polohe...

Ochranná štruktúra pre užívateľov ručných reťazových motorových píl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4238

Dátum: 28.11.2002

Autor: Fenzi Roberto

MPK: A41D 31/00

Značky: struktura, ochranná, reťazových, ručných, užívateľov, motorových

Text:

...zobrazenej naObrázok 4 zobrazuje schematický náhľad. na ochrannú štruktúru, netvoriacu časť tohto vynálezuObrázok 5 zobrazuje prierez, vytvorený pozdĺž zahýnaného vláknaNajlepší spôsob vyhotovenia vynálezu0009 Vzhľadom na obrázok 1 pozostáva ochranná látka 10 podľa tohto vynálezu z tkanej látky s vlnovými pretkanými vláknami 12,13 a s príslušnými zahýbanými vláknami 14 so štruktúrou s vyčnievajúcimi časťami záhybov, alebo z pretkanej...

Vnútroočná šošovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10537

Dátum: 28.11.2002

Autor: Claoue Charles

MPK: A61F 2/16

Značky: šošovka, vnútroočná

Text:

...pričom dopadajúce svetlo je Fresnelovým hranolom odchyľované od optickej osi šošovky.0006 Nová šošovka poskytuje nevyhnutné znaky v rámci jedinej jednotky. Je preto jednoduchšia a menej rozmerná než akákoľvek známa vnútroočná šošovka, ktorá má rovnakú funkciu. Môže byt tenká a ľahká. Napriek tomu, žebude poškodzovať obraz, je to len malá nevýhoda, a sietnica nemusí matv žiadnom pripade dobré rozlíšenie.0007 vynález bude teraz opísaný na...

Spôsob výroby súčiastky klzného kontaktu pre stredné až vysoké prúdové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2978

Dátum: 28.11.2002

Autori: Uecker Arwed, Spangenberg Jürgen, Latz Wilhelm

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: stredne, klzného, spôsob, výroby, vysoké, prúdové, hustoty, súčiastky, kontaktů

Text:

...vrstvou, ktorá bráni ich Iegovaniu, na čo boli potrebné zvláštne výrobné prostriedky. Ako náhrady olova,resp. prímesi slúžia predovšetkým cín a/alebo zinok alebo ich zliatiny. Prímesišetrné kživotnému prostrediu, prednostné cín alebo zinok by kzákladnýmzložkám (meď, gratit) nemali byť jednoducho primiešané, pretože tak vznikne zliatina, ktorá by bola na požadovaný účel príliš tvrdá a nemala dostatočne nízku teplotu topenia.0006 Úlohou tohto...

Záznamové zariadenie na záznam multiplexovaných video informácií a audio informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1180

Dátum: 28.11.2002

Autori: Nakamura Kazuhiko, Kato Motoki, Nakamura Masanobu, Kelly Declan Patrick, Yahata Hiroshi, Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Kawasaki Kojiro

MPK: G11B 20/10, H04N 7/24, H04N 5/76...

Značky: multiplexovaných, video, záznamové, informácií, záznam, audio, zariadenie

Text:

...zariadenie na záznam dát. Zariadeniena prenos dát je pripojené na predpísanej sieti. Najmä jeopísaný prevodník z PS na TS, ktorý nevyžaduje žiadne opakované0010 Predmetný vynález je teda zameraný na riešenie týchto problémov a úlohou tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob záznamu, t.j. Záznamové zariadenie a spôsob záznamu dát do dopravného toku. MPEG, pričom obsah zaznamenaný vo formáteMPEG-TS môže byť rýchlo a jednoducho zmenený na...

Prípravky obsahujúce poxvírus a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 294

Dátum: 28.11.2002

Autori: Räthe Ingmar, Howley Paul, Heller Karl

MPK: A61K 47/16, A61K 47/26, A61K 39/275...

Značky: přípravy, spôsob, poxvírus, obsahujúce, přípravky

Text:

...alebo infekciozita vírusu je znížená, ale schopnosť vyvolávať imunitnú odpoveď u vírusu zostává. MVA vírusbol analyzovaný pre stanovenie zmien V genóme v porovnanís divokým typom kmeňa CVA. V genómovej DNA bolo identifikovaných 6 hlavných delécií zahrnujúcich 31 OO 0 párov báz (delécie I, II,III, IV, V a VI) (Meyer, H., Sutter, G. and Mayr A. 1991 J. Gen. Virol. 72, 1031-1038). výsledný MVA vírus je schopný infikovať len vtáčie...

Intubátor katétra so zaťahovateľnou ihlou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6112

Dátum: 27.11.2002

Autori: Zhu Judy, Shaw Thomas

MPK: A61M 5/32

Značky: intubátor, zaťahovateľnou, katétra, ihlou

Text:

...obr. 2 a znázorňuje aretačnú konštrukciu,držiacu dosadnutý predný otvor rúrky plunžera V požadovanej polohe vzhľadom na držiak zaťahovateľnej ihly pred zatiahnutímObr. 5 je zväčšený pohľad zhora na vetrané koncové viečko plunžera, aObr. 6 je pohľad spredu v reze pozdĺž čiary Q-Q z obr. 5.Pre rovnake diely vo všetkých obrázkoch na výkresoch sú použité rovnakéPodrobný opis jgzhodného uskutočnenia S odkazom na obr. 1 - 2 intubátor lg IV katćtra...

Prevencia a liečba osteoporózy vyvolanej vytvorením nedostatku androgénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5181

Dátum: 27.11.2002

Autori: Raghow Sharan, Steiner Mitchell, Veverka Karen

MPK: A61P 19/00, A61K 45/00, A61K 31/138...

Značky: nedostatku, prevencia, androgénu, liečba, vyvolanej, osteoporózy, vytvorením

Text:

...osteoporózy u uvedených jedincov.Tento vynález sa týka SERM a/alebo jeho analógov, derivátov, izomérov, metabolitov,farmaceutický prijateľných solí, farmaceutických produktov, hydrátov, N-oxidov, alebo akejkoľvek ich kombinácie na supresiu alebo inhibíciu vytvorením nedostatku androgénu vyvolanej osteoporózy u mužských jedincov trpiacich na rakovinu prostaty, v ktorých SERM sa musí podávať v množstve účinnom na supresiu alebo inhibíciu...

17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrieny a medziprodukty na ich prípravu, použitie 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrienov na výrobu liečiv, ako aj farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4400

Dátum: 27.11.2002

Autori: Jautelat Rolf, Reichel Andreas, Kroll Jorg, Petrov Orlin, Lichtner Rosemarie, Heinrich Nikolaus, Bohlmann Rolf, Hoffmann Jens

MPK: A61K 31/567, C07J 41/00, A61P 5/00...

Značky: 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrienov, 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrieny, liečiv, použitie, přípravky, farmaceutické, medziprodukty, výrobu, přípravu

Text:

...je riešená novými 17 u-alkyl-17 B-oxyestratriénmi podľa nároku 1, ďalej použítím 17 a-alkyl-17 B-oxyestratriénov na výrobu liečiv podľa nároku 16 a farmaceutickými kompozíciami podľa nároku 17 obsahujúcimi zlúčeniny podľa vynálezu.0010 l 7 a-Alkyl-17 B-oxyestratriény majú všeobecný vzorce IHa F alebo Cl tento zvyšok je na estratriénový základný skelet naviazaný v polohe 11 BR 17 c.- - Cą-alkyl, c. - C 4-alkinyl, ako aj aspoň čiastočne...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci antiflogistické činidlo a hydrolyzát laktalbumínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4200

Dátum: 27.11.2002

Autor: Görne Martin

MPK: A61K 35/20, A61K 38/01, A61K 31/00...

Značky: farmaceutický, činidlo, obsahujúci, antiflogistické, prostriedok, laktalbumínu, použitie, hydrolyzát

Text:

...Výhodná je súčasná aplikácia, najmä vo forme spoločnej formulácie.Laktalbumíny sú všeobecne známe ako zložka mlieka a najmä mliečnychproteínov. Tu ide o proteíny, ktoré je možné získať známym spôsobom v zmesi sostatnými zložkami mlieka, teda ide najmä o mliečne proteíny ako sú Iaktalbumín, laktoferín, jS-Iaktoglobulín, Iyzozým alebo sérový albumín.Ako východiskový materiál sa použije čerstvé neupravené mlieko domácich zvierat, výhodnejšie...

Spôsob výroby plastov vystužených sklenenými alebo uhlíkovými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4175

Dátum: 27.11.2002

Autor: Lauridsen Keld

MPK: B29C 70/04

Značky: skleněnými, výroby, plastov, spôsob, uhlíkovými, vláknami, vystužených

Text:

...uno ako vrsva na odobraie prebytočnej živice počas výrobného procesu, ktore zostava z tepla spájanych umelých vlákien, pričom najmenej jedna strana runa má spevnený povrch s menšou veľkosťou porov v porovnani 5 ostatnými velkostami porov runa. Toto runo má rad výhod. Môže sa používaťako v odstredivom spôsobe, tak aj vo vakuovom spôsobe na vyrobuplastov vystužených sklenenými alebo uhlikovými vláknami. Ukázalo sa, že rúna podľa vynálezu...

Prevencia a liečba androgénovou depriváciou indukovanej osteoporózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3833

Dátum: 27.11.2002

Autori: Raghow Sharan, Steiner Mitchell, Veverka Karen

MPK: A61K 31/138, A61P 19/00, A61K 45/00...

Značky: liečba, prevencia, depriváciou, androgénovou, indukovanej, osteoporózy

Text:

...s rakovinou prostaty.0010 ľeííto vynzilez sa bude dat lepšie pochopit a ocenil z nasledujúceho (lťlłlllllěllt) popisu v spojení s priloženými obrázkami. ktoré vyobrazujťi Obrazok l3 Účinok ľoremiféíití na hladiny osteokalcínu v sére. A) po 10 a 30 dňoch B) po 60 a 120 dňoch.0011 Tento vynález poskytuje použitie ľoremiíeíití pri výrobe lieku na l) liečbu androgénovou depriváciou indukovanej osteoporózy u mužských subjektov trpíacich...

Systém na nanášanie roztoku na skúšobné pásiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2706

Dátum: 27.11.2002

Autori: Otake Gary, Dick Kenneth, Jessen Aaron

MPK: B05C 5/00

Značky: systém, skúšobné, nanášanie, pásiky, roztoku

Text:

...potiahnutie pásuviacerými pásikmi pri vysokých rýchlostiach nanášania a s vysokou presnosťou, bola pri nanášaní roztokov s veľmi nízkou viskozitou s použitím spôsobu podľa vynálezu zistená oveľa väčšia presnosť. Okrem toho, pri aplikácii roztokov s nízkou viskozitou, je spôsob podľa vynálezu oveľa tolerantnejší na nastavenie zariadenia, toleruje väčšiu nejednotnosť vo vzdialenostiachmedzi substrátom na ktorý sa roztok nanáša a bodom...

Zariadenie na krakovanie prevažne nasýtených uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2629

Dátum: 27.11.2002

Autor: Illyes Peter

MPK: C10G 9/00, C10G 51/00

Značky: převážně, uhľovodíkov, krakovanie, zariadenie, nasýtených

Text:

...na to, aby bolo možné zahriať vsádzku nenasýtených uhľovodíkov až na teplotu, pri ktorej sa môžu tieto uhľovodíky previesť na polypropylén vo vysokom výťažku. Pri zariadení, ktoré má obzvlášť vysokú kapacitu, existuje aj možnosť, že tepelný obeh nenasýtených uhľovodíkov sa vedie tak, že sa najskôr odoberie odpadové teplo z chladičaa takto zohriaty produkt sa potom ďalej Vedie do nízkoteplotnej časti krakovacej pece a potom0009 Ak tepelný...

Kryštalická forma derivátu ribofuranozyluronamidu; agonistu ľudského receptora adenozínu A2a

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2374

Dátum: 27.11.2002

Autori: Silk Terence Vernon, Smith Julian Duncan

MPK: C07H 19/00, A61K 31/70

Značky: receptora, ľudského, derivátů, forma, adenozínu, ribofuranozyluronamidu, agonistu, krystalická

Text:

...omnoho lacnejší a omnoho pohodlnejší spôsob prečistenia, ktorý sa má uskutočňovať vo veľkom meradle, ako ostatné známe spôsoby čistenia, ako je Chromatografia. Ďalej je kryštalická forma obvykle stabilnejšia ako amorfná forma, a to ako pred apočas jej forrnulovania, tak v priebehu následného skladovania. Ďalej, pokial sa liečivo formuluje na podávanie pomocou inhalácie,je všeobecne ľahšie ho rozomlieť alebo mikronizovať na vdychovatelnú...

Mikrosféruly obsahujúce derivát pleuromutilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2330

Dátum: 27.11.2002

Autori: Rakoczi Ferenc Jozsef, Cron-eckhardt Brigitte Monika, Wieland-berghausen Susanne Christine

MPK: A23K 1/00, A23K 1/17, A23K 1/18...

Značky: derivát, obsahujúce, pleuromutilinů, mikrosféruly

Text:

...alebo malý počet zvierat ošetrovať násilne a podať antibiotikum takým spôsobom, že ho zviera musí prehltnúť alebo je zviera inj ektované. Takéto násilné metódy však nie sú prijateľné pre veľké stavy zvierat, pretože sú náročné na prácu, vyžadujú prítomnosť veterinára v každom jednotlivom prípade a nakoniec vedú kvysokým nákladom, ktoré nemôžu byť prenesené na spotrebiteľa mäsa alebo mliečnych výrobkov kvôli existujúcej konkurenčnej...

Ultrazvukový menič na použitie pri extrémnych klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2241

Dátum: 27.11.2002

Autori: Byzio Waldemar, Windolph Herbert

MPK: G01S 7/521, G10K 11/00

Značky: ultrazvukový, použitie, podmienkach, extrémnych, klimatických, měnič

Text:

...meniča do vzduchu s jeho relativne vysokou akustickou impedanciou so svojou veľmi nízkou akustickou impedanciou iba pri vysokých stratách naNa zníženie strat na prispôsobenie sa ako jeznáme používajú vrstvy Ä/4, ktoré sú tu všeobecne označené ako prispôsobovacie vrstvy, a ktoré majú v ideálnom prípade akustickú impedanciu, ktorá ležíV geometrickej strednej hodnote impedancii pevnéhoOptimálne prispôsobenie impedancie prostredníctvom takej...

Zariadenie na súčasnú výrobu elektrickej a tepelnej energie s vykurovacím zariadením s palivovými článkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8769

Dátum: 27.11.2002

Autori: Thomas Rolf, Kohlhage Jörg, Noll Wolfgang

MPK: F24D 3/10, F24D 11/00, F24D 3/08...

Značky: tepelnej, zariadenie, elektrickej, palivovými, vykurovacím, súčasnú, článkami, energie, výrobu, zariadením

Text:

...medzi vstupnouteplotou úžitkovej vody a požadovanou teplotou úžitkovej vody.0009 S pomocou znakov nároku 3 sa dosiahne to, že na príjem tepla na úrovni pod požadovanou teplotou úžitkovej vody je k dispozícii veľká kapacita, zatial čo menší zásobníkzároveň umožňuje zohrievanie na požadovanú teplotu.0010 Podľa znakov nároku 4 môže byť pri vysokej spotrebe vody alebo pri kľudovom stavevykurovacieho zariadenia s palivovými článkami vyrábané teplo...