Archív za 2002 rok

Strana 13

Viacvrstvový náter na tesnenie zvarových spojov najmä z nehrdzavejúcich ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3376

Dátum: 03.12.2002

Autor: Hruban Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: oceli, viacvrstvový, nátěr, zvarových, najmä, nehrdzavejúcich, tesnenie, spojov

Text:

...abrázii, chemickým vplyvom, trvalý styk s kyselinami alebo zásadami alebo fyzikálnym vplyvom ako je rádioaktivita.-2 Spoločným výsledkom všetkých doteraz uvedených riešení sú vysoké náklady na opravy, nízka účinnost opravy netesností, ako aj krátka životnost opráv, ktorá jezvyčajne jeden až dva roky.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje viacvrstvový náter na utesnenie zvarových spojov, napríklad nádob, potrubí alebo iných zariadení...

Spona na listy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3375

Dátum: 03.12.2002

Autori: Noskovič Kamil, Suchal Jozef

MPK: B42B 5/00

Značky: lišty, spona

Text:

...zoslabenie spôsobuje, že pri pokuse o narovnanie ohybov spony dôjde k jej poškodeniu, rozlomeniu, čo zvyšuje bezpečnostnú, pečatnú funkciu spony na listy. Z podobných dôvodov môže byť vo výhodnom usporiadaní plochý prvok v ohybových líniách perforovaný.Pre zvýšenie funkčnosti spony na listy podľa tohto technického riešenia je výhodné,ak je plochý prvok opatrený plochou pre umiestnenie propagačných a/alebo identiñkačných údajov.Z ekonomických...

Stenová priečka s transparentnými tvárnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3374

Dátum: 03.12.2002

Autor: Straka Jaromír

MPK: E04B 2/34

Značky: stěnová, priečka, transparentnými, tvárnicami

Text:

...s ponechaním medzier na tmel. Vnútorný rozmer I-profrlu zodpovedá hrúbke tvárnice l. Spodný rad tvárnic l je usadený v dvojitom pätnom L-profrle Q vo vrstve dilatačného materiálu 5. Každý ďalší rad tvárnic 1 je horizontálne oddelený prekladovými horizontálnymi prvkami ą z dvojice protiľahlých T-profrlov 31. Dĺžka horizontálnych prvkov g odpovedá horizontálnemu rozmeru tvárnice l. Naviac sú horizontálne prvky g doplnené armovacím drôtom i,...

Kryt revízneho otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3373

Dátum: 03.12.2002

Autor: Havlíček Martin

MPK: E04F 19/08

Značky: revízneho, otvorů

Text:

...riešenia týkajúca sa konštrukčného usporiadaniaspočíva v jednoduchej arýchlej montáži bez časových amontážnych zdržaní. Obkladovéprvky tvoriace kryt sú prilepené na celej svojej ploche kpodložke z magnetický vodivéhomateriálu, s výhodou pozinkovaného plechu, v dôsledku čoho nedochádza k poškodzovaniuobkladu pri manipulačnom odnímaní krytu. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že vdôsledkukonštrukčného usporiadania sa škára medzi rámčekom a...

Protihlukový panel s vysokou zvukovou pohltivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3372

Dátum: 03.12.2002

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: pohltivosťou, zvukovou, protihlukový, vysokou, panel

Text:

...komunikáciách s nadmemou prevádzkou.Časť z uvedených nevýhod odstraňuje protihlukový panel s vysokou zvukovou pohltivosťou vyrobený v kombinácii nosného betónového skeletu vystuženého kovovou rnriežkou s vloženými vysokozvukovopohltivými sendvičmi z recyklovaných autoplášťov. Konštrukčná riešenie sendvičov a spôsob ich uchytenia vbetónovom skelete umožňuje využít celú zvukovopohltivú plochu bez potreby upresnenia a uchytenia sendvičov v...

Viacúčelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3371

Dátum: 03.12.2002

Autor: Švaniga Jiří

MPK: E04B 1/48, F16B 2/00, E04B 1/21...

Značky: viacúčelová, spojka

Text:

...vybaveným sústavou súosových kužeľových až valcových plôch, pričom tieto majú pri oboch spojovacich prvkoch dvojice rovnaký rozmer a tvar ale opačnú orientáciu (pozitivnu a negatívnu). Oba z dvojice prvkov viacúčelovej spojky je pre účely upevnenia na spájané nosníky pripadne upraviť ohnutím okraja alebo tvarovým prispösobenim časti jedného z prvkovdvojice tvaru sústavy súosových kužeľových až valcových plôch. Pri montáži sa potom oba...

Aryl-močovinové zlúčeniny v kombinácii s inými cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie humánnych karcinómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12507

Dátum: 03.12.2002

Autori: Humphrey Rachel, Carter Christopher, Zhai Yifan, Trail Pamela, Vincent Patrick, Gibson Neil, Hibner Barbara

MPK: A61K 31/435, A61K 31/47, A61K 31/44...

Značky: liečenie, kombinácii, cytostatickými, cytotoxickými, inými, karcinómov, látkami, aryl-močovinové, zlúčeniny, humánnych

Text:

...až do 24 uhlíkových atómov, ktoré voliteľne obsahujú heteroatómy vybrané z N, S a O a sú voliteľne substituované halogénom alebob) R. a R., spolu tvoria 5 až 7 člennú heterocyklickú štruktúru z l až 3 heteroatómov vybraných z N, S a O, alebo substituovanú 5 až 7 člennú heterocyklickú štruktúru z l až 3 heteroatómov vybraných z N, S a O substituovanú halogénom, hydroxylom alebo na uhlíku založenými substituentami z až do 24 uhlíkových atómov,...

Pyrimidínové deriváty ako modulátory receptora rastového faktora-1 podobného inzulínu (IGF-I)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5703

Dátum: 03.12.2002

Autori: Thomas Andrew, Pape Andrew, Barlaam Bernard

MPK: A61P 35/00, C07D 239/00, A61K 31/505...

Značky: igf-i, modulátory, podobného, faktora-1, rastového, pyrimidinové, receptora, deriváty, inzulínu

Text:

...ktorou sa môže liečiť rakovina. n vitro a in vivo štúdie, pri ktorých sa použili dominantne-negativne variácie IGF-1 R toto podporujú. Najmä bod, kde dochádza k mutácii v mieste viazania ATP, ktorý blokuje účinnosť receptorovej tyrozinkinázy, sa ukázal účinným v prevencii rastu nádorovej bunky (Kulik et al., Mol. Cell. Biol., 17, 1595-1606, 1997). Niektoré dôkazy naznačujú, že normálne bunky sú menej citlivé na apoptózu spôsobenú...

Spôsob výroby zmesi ochranných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16300

Dátum: 03.12.2002

Autori: Miklos Ernst, Haas Burkhard

MPK: B01J 19/14, B23K 35/38

Značky: zmesí, ochranných, výroby, plynov, spôsob

Text:

...spôsobe sa NOrozpúšťa v kvapalnom argóne a potom sa tento roztok odparuje spotrebiteľom plynu.Príprava dopovaných zmesí ochranných plynov nie je však uspokojivo riešená z technického a praktického hľadiska. Najmä neexistuje žiadny jednoduchý a nekomplikovaný postup, ktorý v sebe spája výhody plynúce z použitia dodávky kvapalného argónu, svýhodami, ktore poskytuje prídavok dopujúceho plynu. Dôležitý je však nielen praktický výrobný postup...

Spôsob prípravy hybridných protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11915

Dátum: 03.12.2002

Autori: Rother Russell, Wu Dayang

MPK: C07K 16/00

Značky: hybridných, protilátok, spôsob, přípravy

Text:

...nad ním (oblastíurčujúcich komplementaritu alebo CDR), humanizované protilátky boli navrhnuté tak, abyobsahovali CDR hlodavcov transplantované do ľudského rámca. Do jedného ľudského rámca sa úspešne vnieslo niekoľko rôznych väzbových miest pre antigén, často pomocou protilátok, v ktorých mali kompletné ľudské rámce najvyššiu homológiu so sekvenciou hlodavca (napr. Jones PT, a kol., Nature 321, 522-5, 1986 Ríechmann L. a kol., Nature...

Farmaceutické prostriedky s heparínom alebo jeho derivátmi na orálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4586

Dátum: 03.12.2002

Autori: Moro Luigi, Villa Roberto, Ajani Mauro

MPK: A61K 9/28, A61K 9/20, A61K 31/726...

Značky: podanie, heparínom, derivátmi, orálne, farmaceutické, prostriedky

Text:

...granúl sa potom podrobl kompresii alebo kompakcii tak, že ked sa tableta kontaktuje s biologickými tekutinami. vytvorl sa napučaná, vysoko viskózna vrstva,ktorá koordinuje molekuly rozpúšťadla aúčinkuje ako bariéra proti preniknutiu vodnej tekutiny dovnútra novej štruktúry. Uvedená bariéra antagonizuje prvotný efekt praskania,vyvolaný rozpúšťanlm lieku prítomného vo vnútri inertnej matrice, ktorá je zasa vo vnútri hydrofilnej matrice.Amtifilné...

Spôsob prípravy O-desmetylvenlafaxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4196

Dátum: 03.12.2002

Autor: Weber Beat Theodor

MPK: C07C 213/00, C07C 215/00

Značky: přípravy, o-desmetylvenlafaxínu, spôsob

Text:

...je až do okolo 3.021. napr. v rozsahu od okolo 1.0511 do okolo 2,81. výhodne okolo 1.1521 dookolo 2.521. 0014 Reakčná zmes môže byt preto ochladená na rozmedzie od okolo 65 C do okolo 75 °C a alkohol môžebyt pridaný ako riedidlo pred neutralizáciou na izoelektrický bod (od pH 9,5 do okolo pH 10.0) s vhodným neutralizačným činidlom. ako je napríklad kyselina chlorovodiková. Alkoholový prostriedok môže tiež pomôcť v kryštalizácii produktu len...

Upínacie zariadenie so skľučovadlom a s na ňom rozoberateľne zafixovateľným nosičom obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15169

Dátum: 03.12.2002

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 1/00, B23Q 3/18, B23B 31/107...

Značky: rozoberateľné, upínacie, zariadenie, obrobkov, zafixovateľným, skľučovadlom, nosičom

Text:

...upínacím čapom poškodí, pretože táto elasticky poddajná oblasť nemôže ani v axiálnom aniv radiálnom smere zachytávať príliš veľké sily.Zo spisu DE 41 10 857 je známe zariadenie pre spojenie držiaka nástrojov s pracovným vretenom obrábacieho stroja. Toto pracovné vreteno je pre uloženie driekovej časti držiaka nástrojov opatrené uložením, ktoré medzi hornou a dolnou kužeľovou časťou obsahuje prsteňové vybranie s opornou plochou....

Modulárny prvok sekčných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3726

Dátum: 03.12.2002

Autor: Breda Enrico

MPK: E06B 3/32

Značky: sekčných, modulárny, dveří, prvok

Text:

...zvislá vzhľadom na InútorníL resp. vonkajšiu stenu panela. lcnto jlokument nepridava akýkoľvek poznatok na to. čo už bolo skôr známe z existujúcehoZ dokumentu EPA 0 608 683 je navyše zitáme delené dverové krídlo, ktore obsahuje modulárnyr prvok podľa predvýznakovej časti nároku l. Dverové krídlo pozostáva zrady panelov. ktoré sú navzajom klbovo spojené prostredníctvom svojich Širokýclt koncových strán tak. že nasledujú jeden po druhom. pričom...

Spôsob prípravy na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3453

Dátum: 03.12.2002

Autori: Veldsman Walter Mark, Gabzdyl Jacek Tadeusz

MPK: B23K 15/00, B23K 11/00, B23K 1/20...

Značky: přípravy, zváranie, spôsob

Text:

...Za tretie, akýkoľvek nános pevného oxiduuhličitého na povrchoch alebo v styčnej medzere veľmi rýchlo sublimuje a obvykle nevyžaduje akékoľvek spomalenie výroby. Na druhej strane bežné organické rozpúštadlá môžu zanechat zvyškové stopy, ktoré sa samotné budú chovat vo zvarovanom postupe ako prekurzor pre vodík. Za štvrté, spôsob podľa vynálezu je ľahké zautomatizovat a zaviest ho do výrobnej linky. Za piate, čo je zvlášť dôležité, lúč častíc...

Spôsob kvalitatívneho hodnotenia sladu, najmä stavu klíčenia, elektrónovou spinovou rezonanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2638

Dátum: 03.12.2002

Autori: Kaneda Hirotaka, Takoi Kiyoshi, Nishita Naoko, Yoshimura Junko

MPK: G01R 33/60, G01N 24/00

Značky: spinovou, spôsob, hodnotenia, najmä, klíčenia, kvalitatívneho, rezonanciou, sladu, elektronovou, stavu

Text:

...problem pri procese varenia piva.Obsah B~qlukánu B-glukán je degradačný produkt z bunkovýchstien sladu ak bunkové steny nie sú dosť degradované, tretí rmut nieObsah B-glukánu sa meria nasledovným spôsobom po zahriatí rozomletého sladu v etanole, aby sa deaktivovali enzýmy, sa B-glukán Vslade degraduje na qlukózu spracovaním s lichenázou a B-glukozidázou množstvo generovanej glukózy sa určí spôsobom glukóza oxidáza/paroxidáza.Viskozita...

Vyťahovacia poistka najmä pre zásuvkovú skriňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2536

Dátum: 03.12.2002

Autor: Müller Thomas

MPK: E05B 65/44

Značky: skriňu, vyťahovacia, poistka, najmä, zásuvkovú

Text:

...zariadenie pre zásuvky, ktoré je rovnako vyhotovené ako uzatváracia lišta, priktorom sú uvedené problémy vyriešené, prípadne ani vôbecnevzniknú. Táto uzatváracia lišta podľa DE-A-43 42 101 pozostáva z veľkého počtu otočných prvkov, ktoré sú umiestnené na spoločnom. čape, tieto otočné prvky majú ústroj, ktorý je tak vytvorený, aby sa prvok pri otáčaní priliehajúceho prvku o vopred určený uhol vzdialil o určitý axiálny zdvih, pričom čap...

Ľahko otvárateľný, znova uzavierateľný pružný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2426

Dátum: 03.12.2002

Autori: Razeti Marco, Ellenrieder Michael, Peron Elena

MPK: B65D 75/52

Značky: znova, ľahko, otvárateľný, uzavierateľný, pružný

Text:

...fólie pomocou tepelných zvarov a ktorý bude možné ľahkootvoriť a potom kvôli uchovaniu nepoužitých výrobkov vo vnútri znova uzavrieť.Cieľom vynálezu je navrhnúť ľahko otvárateľný a znova uzavierateľný pružný obal, ktorý jeĎalším cieľom vynálezu je navrhnúť ľahko otvárateľný a znovu uzavierateľný pružný obal, ktorý je možné vyrobiť s nízkymi výrobnými nákladmi.Zámer a tieto aj ďalšie ciele, ktoré budú zrejmé z následného textu, sa dosiahnu...

Spôsob explozívneho kalibrovania kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2009

Dátum: 03.12.2002

Autor: Hauri Roland

MPK: B22D 11/057, B21D 26/00

Značky: explozívneho, kokily, kalibrovania, spôsob

Text:

...kalibrovania kokíl, predovšetkým V tvare rúrkových alebo blokových kokíl, ktorý by bol jednoduchší a bol by spojenýTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi, uvedenýmivo význakovej časti patentovêho nároku 1.vynález je založený na dvoch opatreniach, ktoré sa kombinačne doplňujú. Jedno opatrenie je zosilnenie koncových oblastí kokily pred explozívnym kalibrovaním. Uskutočňuje sa predovšetkým navarovaním, takže sú straty hrúbky...

Rúrková kokila na plynulé liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1872

Dátum: 03.12.2002

Autori: Mackowiak Egon, Kolbeck Dietmar, Hauri Roland, Hugenschütt Gerhard

MPK: B22D 11/055

Značky: kokila, liatie, kovov, rúrková, plynule

Text:

...chladiacichkanálov v prechodoch menší než odstupS tým je najprv spojená tá výhoda, že plášť na vedenie vody prispôsobený vonkajšiemu obrysurúrkovej kokily može v zásade odpadnúť. Totopodstatné zníženie výrobných nákladov jeznateľné najmä pri rúrkovej kokile vo formáteOdvodom tepla prostrdníctvomchladiacich kanálov V rúrkovej stene už nevznikajú žiadne premenlivé podmienky pre odvod tepla. Počet opätovných kalibrovaní nemá na chladiaci...

Spôsob spájania odlišných materiálov v ochrannej plynovej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1847

Dátum: 03.12.2002

Autori: Miklos Ernst, Tischler Friedrich

MPK: B23K 35/22

Značky: materiálov, atmosfére, spájania, spôsob, plynovej, odlišných, ochrannej

Text:

...spájkovanie a plazmové MIG-spájkovanie a spôsoby hybridného spájkovania. Pri spájkovaní natvrdo, kde sa pracuje s oblúkoma ochranným plynom, sa spájkovaný spoj zhotoví použitímzváracích prístrojov s ochranným plynom. Základný materiál sa však pritom nenataví, avšak iba tzv. tvrdé, resp. spájky s vysokou teplotou tavenia, ktoré sa používajú. ako prídavné materiály. Používané materiály spájok majú pomerne nízke body tavenia rádovo zhruba...

Arylmočovinové zlúčeniny v kombinácii s ďalšími cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie rakoviny u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1468

Dátum: 03.12.2002

Autori: Sibley Robert, Humphrey Rachel, Carter Christopher, Vincent Patrick, Wood Jill, Renick Joel, Trail Pamela, Monahan Mary-katherine, Gibson Neil, Khire Uday, Scott William, Lowinger Timothy, Natero Reina, Dumas Jacques, Riedl Bernd, Hibner Barbara, Smith Roger, Zhai Yifan

MPK: A61K 31/44, A61K 31/435, A61K 31/47...

Značky: látkami, arylmočovinové, liečenie, ďalšími, rakoviny, cytotoxickými, zlúčeniny, ľudí, kombinácii, cytostatickými

Text:

...R., je -C(O)-, Cl-Cs dvojväzbová alkylénová skupina alebo substituovaná Cl-C dvojväzbová alkylénová skupina naviazaná na skupinu L, čím sa tvorí cyklická štruktúra s najmenej 5 členmi, kde substituenty substituovanej Cl-C, dvojväzbovej alkylénovej skupiny sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu a na uhlíku založených substituentov z až do 24 uhlíkových atómov, ktoré voliteľne obsahujú heteroatómy vybrané z N, S a O a sú...

Cievka vyplnená viacerými pozdĺžnymi prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1334

Dátum: 03.12.2002

Autori: Vanneste Stijn, Sabbe Luc, Mullebrouck Rik

MPK: B65H 55/00

Značky: viacerými, vyplnená, cievka, prvkami, pozdĺžnymi

Text:

...V podstate konštantné a rovnaké. Aby sa získalo konštantné a rovnaké napätie, sústava obsahuje nasledujúce časti- sadu nezávisle poháňaných navijákov, jeden pre každý jednotlivý navíjaný prvok- jedinú cievku, kde má byť navinuté veľké množstvo pozdĺžnych prvkov- prvé nwnitorovacie prostriedky na neranie napätia každého jednotlivého pozdĺžneho prvku. podskupiny veľkého množstva- prvé riadiace prostriedky na samostatné riadenie rýchlosti...

Substituované arylcykloalkány a ich použitie ako činidiel proti rakovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1296

Dátum: 03.12.2002

Autori: Caulfield Thomas, Tiraboschi Gilles, Mailliet Patrick, Capet Marc

MPK: A61K 31/122, A61P 35/00, A61K 31/136...

Značky: substituované, rakovine, použitie, činidiel, arylcykloalkány, proti

Text:

...alebo skupinou substituentov zvolených zo súboru zahŕňajúceho(v) 1 alebo 2 skupiny OCH 3 a etyléndioxyskupinu,- Ar je zvolený zo súboru zahŕňajúceho 3-hydroxy-4-metoxyfenyl 4-hydroxy-3-metoxyfenyl 3-hydroxy-4-aminofenyl 4-hydroxy-3Jednou. z prednosti vynálemi je, že objavil, že je nwžné získat nasýtenê deriváty chalkónov (majúce 1,3-diarylpropanónovú jednotku) majúcu uspokojivú účinnost smerujúcu protiĎalšou prednosťou vynálezu je, že sa V...

Kompaktný oceľový kord

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1144

Dátum: 03.12.2002

Autori: Meersschaut Dirk, Pille Johan, Vanneste Stijn

MPK: D07B 1/00

Značky: kompaktný, ocelový

Text:

...d. vlákien medzivrstvy. Tento vynálezcovský kord je kompaktný kord. Má vyhovujúcevlastnosti pri otere, vysoké medzné zaťaženie na jednotku prierezu a malý priemer.Má symetrickú stabilnú konštrukciu. Má trinásť až šestnásť vlákien a vypĺňa medzeru medzi konštrukciami 3 xdc I 9 xd. CC a 1 xdc I 18 xd. CC.Oceľový kord je prispôsobený na vystuženie elastomérnych produktov, čo znamená,že má nasledujúce zloženie ocele minimálny obsah uhlíka...

Acetylénové deriváty s mGluR5 antagonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 866

Dátum: 03.12.2002

Autori: Ofner Silvio, Hart Terance, Zimmermann Kaspar, Auberson Yves, Gasparini Fabrizio

MPK: A61K 31/4709, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: aktivitou, mglur5, acetylénové, antagonistickou, deriváty

Text:

...e), 2Dehydratácia z postupu b) vedie k zmesi zlúčeniny vzorca I, kde A vytvára jednoduchú väzbu s X, a zlúčeniny vzorca I, kde A vytvára jednoduchú väzbu sY, ktorá sa následne oddelí v súlade s bežnými spôsobmi, napr. tak, ako je opísanê v príkladoch 6, 9 al 0.Takto získaná zlúčenina vzorca I sa môže previesť na inú zlúčeninu vzorca I v súlade s bežnými spôsobmi, napr. tak, ako jeSpracovanie reakčných zmesí v súlade so skôr uvedenými postupmi...

Peptid Ser-Ser-Ser-Arg a jeho liečebné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14659

Dátum: 03.12.2002

Autori: Nishida Teruo, Inui Makoto, Nakamura

MPK: A61K 9/06, A61K 38/30, A61K 9/00...

Značky: peptid, ser-ser-ser-arg, použitie, liečebné

Text:

...minimálnej jednotky, ktorá prejavuje aktivitu.0011 Pôvodcovia predkladaného vynálezu zistili, že minimálnajednotka, ktorá prejavuje aktivitu IGF-l, bola aminokyselinová sekvencia reprezentovaná Ser-Ser-Ser-Arg (nižšiev tomto textu nazývaná SSSR), tak, že syntetizovali rôzne parciálne peptidy IGF -I a uskutočňovali farmakologický test týkajúci sa extenzie epitelu rohovky podávanim substancie P alebo F GLM v kombinácii s parciálnymi...

Spôsob prípravy glukosamínovej zlúčeniny a zlúčenina takto získaná

Načítavanie...

Číslo patentu: E 175

Dátum: 02.12.2002

Autori: Segnalini Franca, Marchetti Marcello, De Vita Francesco, Iacoangeli Tommaso, Pinza Mario

MPK: C07H 5/06

Značky: takto, zlúčeniny, získaná, glukosamínovej, spôsob, přípravy, zlúčenina

Text:

...znížením teploty zmesi ae) izolácii predpokladanej vyzrážanej zmesovej soli A.Zrážacou kvapalinou použitou V kroku c) je acetón, etanol, acetonitril, tetrahydrofurán alebo dioxán.Podobný spôsob je opísaný v patentovej prihláške US A 5 847 107. Podľa tejto metódy sa uvedená predpokladanáV stechiometrických množstvách rozpustia vo vodeb) predpokladaná zmesová soľ A sa vyzráža pridanímzrážacej kvapaliny, ktorá je rozpustná vo vode.V tomto...

Ióntoforézny prenos rotigotínu pre liečbu Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 170

Dátum: 02.12.2002

Autori: Nugroho Akhmad Kharis, Bouwstra Johanna Aaltje, Li Gai Ling, Wolff Hans Michael

MPK: A61P 25/16, A61K 47/00, A61K 31/381...

Značky: rotigotínu, prenos, parkinsonovej, ióntoforézny, choroby, liečbu

Text:

...striatálneho dopamínu klesá na 20 oproti hladinám získaným pri kontrolnej skupine rovnakej vekovej kategórie pred tým, ako sa objavia príznakyK liečbe Parkinsonovej choroby sa okrem iného používa Ldopa (levodopa), ktorá je pre liečbu stále najoptimálnejšia. Levodopa prechádza z krvi do mozgovomiechového moku akoprekurzor dopamínu a potom sa v mozgu premieňa na dopamin. Ldopa zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby, môže predsa len...

Zariadenie na podávanie fólií na výrobu fóliových vrecúšok a zariadenie na výrobu fóliových vrecúšok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 30

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kraft Eberhard, Wild Hans-peter

MPK: B65H 23/185, B65H 23/04

Značky: vrecúšok, podávanie, fólií, fóliových, výrobu, zariadenie

Text:

...je držaný v držiaku g zasobných kotúčov. ktorý sa dá poháňat pohonom. Fólia je znázornená ako odvinutá zo zásobného kotúča á.Za zásobným kotúčoni j je usporiadané zariadenie Q na snímanie fólie. Zariadenie Q na snímanie fólie zahrnuje viaceré obvádzacie valce Z. l lg. ll a dva Iyrovnávacie valce g. 9. Obvádzacie a vyrovnávacie valce Z. §. 9. j. l 6. 2 sú usporiadané tak. aby fólia 2 bola vedená v uvedenom poradí prvým obvádzacím valcom Z....

Obežné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 282927

Dátum: 02.12.2002

Autor: Säterdal Edgar

MPK: F04D 29/34

Značky: oběžné, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne obežné koleso je vybavené hlavou (1) na jeho pripevnenie k hriadeľu a niekoľkými v podstate radiálnymi lopatkami (4), z ktorých každá je pripojená k hlave (1) prostredníctvom lopatkovej úpinky (12), ku ktorej je otočne upevnená. Hlava (1) nesie dva rovnobežné kotúče (5), ktoré sú usporiadané jeden pred druhým, majú v podstate rovnaký priemer a sú vybavené priechodovými otvormi (10, 11) na skrutky. Lopatkové úpinky (12) sú usporiadané...

Substituované benzylaminopiperidíny, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282925

Dátum: 02.12.2002

Autori: Satake Kunio, Shishido Yuji, Wakabayashi Hiroaki

MPK: C07D 211/56, A61K 31/445

Značky: použitie, benzylaminopiperidíny, báze, substituované, prostriedky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované benzylaminopiperidíny vzorca (I), kde R je halogénalkenyl s 2 až 8 C alebo halogénalkinyl s 3 až 8 C R1 je H, halogén alebo alkoxy s 1 až 6 C alebo R a R1 spolu s dvoma atómami C, ku ktorému sú pripojené, tvoria cykloalkyl so 4 až 6 C, alebo oxacykloalkyl so 4 až 6 C, pričom posledne uvedené dva kruhy sú prípadne substituované jedným alebo viacerými substituentmi zvolenými z atómu halogénu, alkylu s 1 až 6 C a halogénalkylu s 1 až...

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282924

Dátum: 02.12.2002

Autori: Müller Frank, Becher Frank, Koch Reinhard

MPK: B65D 75/26

Značky: spôsob, bezpečný, látkou, náplast, výroby, účinnou

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti je vytvorený ako primárny obal a obsahuje aspoň jednu mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu.

Hydrobromidová soľ 3-(N-metyl-2(R)pyrolidinymetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1H-indolu, spôsob jej výroby, použitie a farmaceutický prostriedok na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282922

Dátum: 02.12.2002

Autori: Ogilvie Ronald James, Macrae Ross James, Harding Valerie Denise

MPK: A61K 31/40, C07D 403/06

Značky: 3-(n-metyl-2(r)pyrolidinymetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1h-indolu, výroby, báze, hydrobromidová, použitie, prostriedok, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná hydrobromidová soľ 3-(N-metyl-2(R)pyrolidinylmetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1H-indolu vzorca (I). Farmaceutický prostriedok obsahujúci kryštalickú alfa-polymorfnú formu uvedenej soli a jej použitie na výrobu liečiva na kuratívne alebo profylaktické liečenie chorobných stavov, pri ktorých je indikovaný selektívny agonista 5-HT1 receptora. Takým chorobným stavom je napríklad migréna. Tiež je opísaný spôsob výroby alfa-formy zlúčeniny...

Použitie estrogénu a antiprogestínu na prípravu liečiva, súprava s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282921

Dátum: 02.12.2002

Autor: Hodgen Gary

MPK: A61K 31/56

Značky: použitie, súprava, obsahom, přípravu, liečivá, estrogénu, antiprogestínu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie estrogénu a antiprogestínu na prípravu liečiva na súčasné alebo oddelené podávanie estrogénu a antiprogestínu na hormonálnu náhradnú liečbu a inhibíciu estrogénom indukovanú proliferáciu endometria bez indukovania menštruácie a v neprítomnosti progestínu, pričom estrogén je v množstve účinnom na hormonálnu náhradnú liečbu a antiprogestín je v množstve účinnom na inhibíciu estrogénom indukovanej proliferácie endometria a na vyvolanie...

Alkylaminobenzotiazolový a -benzoxazolový derivát, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282919

Dátum: 02.12.2002

Autori: Pieters Serge Maria Aloysius, Kennis Ludo Edmond Josephine, Mertens Josephus Carolus

MPK: A61K 31/42, A61K 51/04, A61K 31/425...

Značky: přípravy, alkylaminobenzotiazolový, báze, spôsob, prostriedok, derivát, farmaceutický, benzoxazolový, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa alkylaminobenzotiazolové a -benzoxazolové deriváty so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou a ich stereochemické formy, kde X je 0 alebo S n je 2, 3, 4 alebo 5 R1 je vodík, C1-6alkyl, C1-6alkoxy alebo halogén R2 je vodík, C1-6alkyl, fenyl, fenylC1-6alkyl alebo fenylkarbonyl R3 a R4 sú vzájomne nezávislé a sú vybrané zo súboru, ktorý obsahuje vodík, halogén, nitroskupinu, C1-6alkyl,...

Spôsob inštalácie plastového prívodného potrubia a zariadenie vo forme pružnej zostavy na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282918

Dátum: 02.12.2002

Autori: Robinson William Edgar, Stoves Derek

MPK: F16L 55/28, F16L 55/16

Značky: inštalácie, plášťového, prívodného, spôsob, zariadenie, pružnej, spôsobu, formě, potrubia, tohto, zostavy, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľové prívodné potrubie (12) je spojené s hlavným potrubným rozvodom (10) pomocou T-rozdvojky (14), pričom pružná ohybná zostava (18) sa zasúva otvoreným koncom potrubia (12) a T-rozdvojkou (14) do hlavného potrubného rozvodu (10). Pružná ohybná zostava (18) zahŕňa pružný prvok (22) s nižšou tuhosťou a kĺbový spoj (24) tiež s nižšou tuhosťou na svojom čelnom konci. Guľôčka (30) je spojená so závažím (34). Závažie (34) sa skláňa dole pri...

Fermentovaný a vysušený rastlinný materiál, spôsob jeho prípravy, farmaceutický výrobok, diétny doplnok a použitie vysušeného rastlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282917

Dátum: 02.12.2002

Autori: Hidvégi Máté, Szende Béla, Tömösközine Farkas Rita, Rásó Erzsébet, Lapis Károly

MPK: A61K 35/78, A23L 1/172, A23L 1/30...

Značky: výrobok, přípravy, doplnok, rastlinný, materiál, vysušený, farmaceutický, použitie, spôsob, fermentovaný, vysušeného, materiálů, rastlinného, diétny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný fermentovaný, vysušený rastlinný materiál, ktorý má imunostimulačný účinok a inhibuje vznik metastáz. Ďalej sú uvedené farmaceutické prípravky, ktoré tento rastlinný materiál obsahujú, výrobný proces a využitie vysušeného materiálu pri výrobe diétneho doplnku a farmaceutických prípravkov, ktoré majú imunostimulačné účinky a inhibujú vznik metastáz.

Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie najmä na montáž do motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282916

Dátum: 02.12.2002

Autori: Petters Siegried, Hildebrand Reinhard

MPK: B60H 1/00

Značky: najmä, motorového, zariadenie, vykurovacie, montáž, případně, klimatizačné, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bolo možné podľa koncepcie zhodných súčastí zhotoveného vykurovacieho, prípadne klimatizačného zariadenia so vstavaným priestorom (1.3) na výparník zasúvaný pri využití v podobe klimatizačného zariadenia, taktiež pri využití ako vykurovacieho zariadenia a pritom zaistiť vysoký dopravný výkon vzduchu pri nepatrnom hluku aj na vstavanom priestore (1.3), ktorý nie je vybavený výparníkom, je do vstavaného priestoru (1.3) zasunuté vodiace...

Hrdlo rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282915

Dátum: 02.12.2002

Autori: Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 21/06, F16L 55/17

Značky: hrdlo, rúrky

Zhrnutie / Anotácia:

Objímka (M1, M2) pozostáva z dvoch pološkrupín (3, 4) a je určená na plné rúrky (1) a takzvané opravárske rúrky (2), ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín (3, 4), pričom medzi vonkajšou stenou rúrky (1, 2) určenou na utesnenie a vnútornou stenou objímky (M1, M2) je vložená tesniaca rohož (5) z elastoméru alebo mäkčeného termoplastu, ktorá obklopuje vonkajšiu stenu rúrky (1, 2) a ktorá je aspoň jeden raz v smere osi rúrky (1, 2) delená a na...