Zverejnene patenty 23.12.2002

Retortová pec na výrobu horčíka a použitie horizontálnej komorovej koksovacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 283044

Dátum: 23.12.2002

Autor: Knipfelberg Manfred

MPK: F27B 5/04, C22B 26/22

Značky: horizontálnej, horčíka, výrobu, retortová, použitie, koksovacej, komorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Retortová pec na výrobu horčíka redukciou vsádzky oxidického horčíka, predovšetkým dolomitického vápna, pomocou redukčného činidla, najmä ferosilícia, pri teplotách minimálne 1000 °C a vo vákuu, je vytvorená ako horizontálna komorová pec, ktorá je známa na výrobu koksu. Retortová komora (3) je vybavená obložením (30) z plechu stien zo žiaruvzdorného materiálu (26) a kondenzátory (9) na sedimentáciu kondenzovaného horčíka sú vákuovo tesne...

Spôsob redukčnej aminácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283042

Dátum: 23.12.2002

Autori: Harr Horst, Kottenhahn Matthias, Drauz Karlheinz

MPK: C07K 5/06, C07C 227/14

Značky: aminácie, redukčnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob redukčnej aminácie, pri ktorom sa aminoskupina zavádza pomocou aminokyseliny alebo derivátu aminokyseliny do alfa-ketokyseliny alebo derivátu alfa-ketokyseliny, v inertnom rozpúšťadle za prítomnosti hydrogenačného katalyzátora a hydrogenačného prostriedku, za prípadného odstraňovania vody, ktorá sa uskutočňuje počas tvorby imínu a redukcia na amín za prítomnosti molárneho prebytku funkcie bázy k funkciám kyseliny počas celej...

Deriváty vitamínu D s karbocyklickými alebo heterocyklickými substituentmi v polohe C-25, spôsob ich výroby, medziprodukty tohto spôsobu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283041

Dátum: 23.12.2002

Autori: Steinmeyer Andreas, Neef Günter, Kirsch Gerald, Thieroff-ekerdt Ruth, Fähnrich Marianne, Schwarz Katica, Haberey Martin, Wiesinger Herbert

MPK: A61K 31/59, C07C 401/00

Značky: spôsob, heterocyklickými, použitie, medziprodukty, substituentmi, c-25, karbocyklickými, tohto, spôsobu, vitamínu, deriváty, polohe, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty vitamínu D všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa používajú na výrobu liekov na terapiu hyperproliferatívnych ochorení kože, nádorových ochorení a prekanceróz ochorení autoimunitného systému, pri atrofickom ochorení kože alebo pri poranení, sekundárnom hyperparatyroidizme, degeneratívnych ochoreniach periférneho a centrálneho nervového systému.

Heterocyklyloxybenzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283040

Dátum: 23.12.2002

Autori: Gericke Rolf, Beier Norbert, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/495, A61K 31/50, A61K 31/40...

Značky: použitie, prostriedky, heterocyklyloxybenzoylguanidíny, báze, výroby, spôsob, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-3-metylsulfonyl-4-(1,6-dihydro-6-oxo-3- pyridazinyloxy)benzamidové deriváty spôsob ich výroby reakciou príslušnej 3-metylsulfonyl-4-(1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridazinyloxy)benzoovej kyseliny alebo zodpovedajúceho benzoylchloridového alebo metylbenzoátového derivátu s guanidínom ich použitie na výrobu liečiv, najmä na liečenie arytmií, anginy pectoris, infarktov, ako aj na preventívne ošetrenie s uvedenými indikáciami farmaceutické...

3-Substituované 3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido [4',3':4,5] tieno [2,3-d]-pyrimidínové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283039

Dátum: 23.12.2002

Autori: Steiner Gerd, Wicke Karsten, Cheetham Sharon, Kerrrigan Frank, Emling Franz, Behl Berthold, Bach Alfred, Teschendorf Hans-jürgen, Lubisch Wilfried

MPK: C07D 495/14, A61K 31/435

Značky: deriváty, 4',3':4,5, použitie, 3-substituované, 3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido, 2,3-d]-pyrimidínové, tieno

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 3-substituované 3,4,5,6,7,8-hexahypyrido[4',3':4,5]tieno[2,3-d]pyrimidínové deriváty vzorca (I), ich fyziologicky prijateľné soli a ich použitie v terapii.

Použitie oxazolidinónových antibakteriálnych látok, derivátov arginínu a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283038

Dátum: 23.12.2002

Autor: Bohanon Michael John

MPK: A61K 31/495, A61K 31/42, A61K 31/535...

Značky: derivátov, oxazolidinónových, látok, antibakteriálnych, použitie, farmaceutická, kompozícia, arginínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie oxazolidinónových antibakteriálnych látok, derivátov arginínu a farmaceutických kompozícií na zvýšenie účinnosti proti gramnegatívnym organizmom.

Spôsob laminovania skla a zariadenie na laminovanie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5517

Dátum: 23.12.2002

Autori: Crommen Jan Herbert Liliane, Koran François André, Bourcier David Paul

MPK: B32B 17/06, C03C 27/12

Značky: zariadenie, spôsob, laminovanie, laminovania

Text:

...materiálu, alebo ich akejkoľvek kombinácie na teplotu prilepenia, pomocou prilepenia plastového materiálu na tieto dva substráty za použitia aplikácie3 krátkodobého tlaku, čim sa vytvorí predlaminátová zostava. a pomocou konečného zahriatia tejto predlaminátovej zostavy na dostatočnú teplotu a počas doby sdostatočným účinkom na viazanie tohto plastového materiálu na substráty za vytvorenia Iaminátu. Finalizujúce zahríatie vedené pri...

Nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy ako antagonisty proliferácie buniek a induktory diferenciácie buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4144

Dátum: 23.12.2002

Autori: Mattei Elisabetta, Palombini Guglielmo, Spadafora Corrado, Nervi Clara, Lorenzini Rodolfo Nello, Lavia Patrizia

MPK: A61K 31/55, A61K 31/535, A61K 31/495...

Značky: proliferácie, diferenciácie, inhibitory, induktory, antagonisty, buniek, nenukleozidové, reverznej, transkriptázy

Text:

...relationships of novel substituted indole analogues and the identification of.Romero D.L., Olmsted R.A., Poel T.J., Morge R.A., Biles C., Keiser B.J., Kopta L.A., Friis J.M., Hosley J.D., Stefanski K.J., Wishka D.G., Evans D.B., Morris J., Stehle R.G.,Sharma S.K., Yagi Y., Voorm An R.L., Adams W.J., Tarpley W.G., Pôsobenie na delavirdiniatevirdin rezistentný HIV-1 Identifikácia bis(heteroary 1)piperazinov obsahujúcich(a 1...

Polyuretánová reaktívna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2903

Dátum: 23.12.2002

Autori: Symietz Detlef, Rohrer Paul, Schneider Daniel

MPK: C08G 18/00, C09J 175/06

Značky: reaktívna, kompozícia, polyuretanová

Text:

...a pevnosťou v strihu a dobrou odolnosťou oproti hydrolýze.Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť polyuretánovú reaktívnukompoziciu, ktorá po vytvrdení poskytuje polyuretán so zvlášťvysokou pevnosťou V ťahu a pevnosťou v strihu, s vysokým pretiahnutím pri pretrhnutí a s dobrou odolnosťou voči hydrolýze.Tento problém je podľa tohto vynálezu riešený polyuretánovou reaktivnou kompoziciou podľa nároku 1 obsahujúcou pevný,povrchovo deaktivovaný...

Medziprodukty na syntézu LHRH antagonistov, spôsob na ich výrobu a spôsob na výrobu LHRH antagonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2880

Dátum: 23.12.2002

Autori: Hansen Stefan, Wachs Wolfgang, Rasmussen Palle, Fomsgaard Jens, Rasmussen Jon

MPK: C07K 7/00, C07K 1/00, C07K 5/00...

Značky: výrobu, medziprodukty, spôsob, antagonistov, syntézu

Text:

...môžu syntetizovať bežnými modiñkáciami syntézy (V) alebo pripájaním zodpovedajúcich Boc-aminokyselín na peptidový syntetizátor (Beckman Model 990),ako sa opisuje V W 0 94/40757, kde je opísaný taktiež LHRH antagonista (III).0016 Konkrétnej šie, heptapeptidom všeobecného vzorca (V) je heptapeptid (VI) H-Ser(tBu)-NMeTyr-D-Lys(Nic)-Leu-Lys(iPr,Boc)-Pro-D-AlaNHg (V I) , alebo dokonca ešte výhodnejšie, heptapeptid (VIa)...

Deriváty streptogramínu, ich príprava a kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1950

Dátum: 23.12.2002

Autori: Puchault Gérard, Bacque Eric, Barriere Jean-claude

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4164, C07D 498/00...

Značky: príprava, obsahujú, kompozície, streptogramínu, deriváty

Text:

...skupinu oxo, R znamená atóm halogénu alebo skupinu alkyl, alkenyl alebo alkinyl, fenyl aleboheteroaryl, alebo skupinu alkyltio, fenyltio alebo heteroaryltio, R 3 znamená atóm vodíka alebo metylovú alebo etylovú skupinu, aväzba znamená jednoduchú väzbu (stereochémia 27 R) alebo dvojitú väzbu, pričom alkylove skupiny obsahujú l až 6 uhlíkov v priamom alebo rozvetvenom reťazci a alke nylové skupiny a/alebo alkinylove skupiny obsahujú 2 až 6...

Medziprodukty pre syntézu antagonistov LHRH, spôsob ich prípravy a spôsob prípravy antagonistov LHRH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1648

Dátum: 23.12.2002

Autori: Hansen Stefan, Wachs Wolfgang, Fomsgaard Jens, Rasmussen Palle, Rasmussen Jon

MPK: C07K 5/00

Značky: spôsob, medziprodukty, přípravy, antagonistov, syntézu, lhrh

Text:

...3-Pro-D-Ala, najmä kde AA 1 je prírodná alebo syntetická aminokyselina a AA 2 je prírodná alebo syntetická aminokyselina alebo nula, AA 3 je prírodná alebo syntetickáKonkrétne, podľa vynálezu je opísaný spôsob prípravy tripeptidu vzorca.AC-D-2 Nal-D-4 C 1 Phe-D-3 Pa 1-OH (I) zahrnujúci nasledujúce postupné kroky na prípravu zlúčeniny (I)Spôsob prípravy LHRH antagonistu podľa vynálezu zahrnuje popri uvedených krokoch a) až d) aj krok...

Hmota na povliekanie potravín, obsahujúca vodnú, kopolymérnu disperziu polyvinylesteru bez zmäkčovadiel, jej výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1076

Dátum: 23.12.2002

Autori: Jakob Martin, Harrer Heinrich

MPK: C08F 218/00, A23C 19/00, C08F 222/00...

Značky: obsahujúca, kopolymérnu, vodnú, povliekanie, polyvinylesteru, potravin, výroba, zmäkčovadiel, disperziu, hmota, použitie

Text:

...alifatíckých nasýtených karboxylových kyselín s dĺžkou reťazca CFCN sa jedná napríklad o vinylformíál, vinylacetát, vinylpropíonát, vinylbutyrál, vinylízobutyrát, vinylpívalát, vinyl-Zetyĺhexanoát, vinyleslery urozvetvených karboxylových kyselín s 9 alebo 11 atómamí uhlíka v kyselínovom zvyšku (®Versatíc 5 auren), vinyleslery kyseliny laurovej, palmitovej, myristovej a stearovej. Podiel týchto vlnylesterov v polymére je aspoň 40 hmotn.,...

Adaptačný vlnoplošný modulačný systém na operáciu oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 963

Dátum: 23.12.2002

Autori: Campin John Alfred, Sheets John, Pettit George

MPK: A61F 2/16, A61F 9/007

Značky: vlnoplošný, adaptačný, systém, operáciu, modulačný

Text:

...vďaka prihlasovanému vynálezu, ktoreho jedným znakom je system na vylepšovanie receptu na ošetrovanie rohovky chirurgickým odstraňovaním použitím laseru alebo pre vnútroočne šošovky alebo prefakolýzový refrakčný šošovkový implantát. Typicky recept budezískaný použitím vlnoplochoveho určovania. Aktuálny pacient bude mať k sebe pridružený klasifikačný prvok na zaradenie pacienta do prinajmenšom jednej.konkrétnej kategórie.0011 Ďalej databáza...

Albumínové fúzne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14809

Dátum: 23.12.2002

Autori: Haseltine William, Rosen Craig, Ruben Steven

MPK: C07K 1/00, C07K 14/765, A01N 37/18...

Značky: albumínové, proteiny, fúzne

Text:

...na 0,01 ng/ml. Bunky boli ožarované s 0,5 mCi/jamka °Htymidlnu dodatočných 18 hodín. (n) rhEpo (V) HSA-Epo 1981 (o) Epo-HSA 1966.0015 Obrázok S je analýza reakcie na dávku a zobrazuje účinok rôznych dávok rekombinantného humánneho Epo a Epo albuminových fúznych proteínov kódovaných pomocou DNA obsiahnutých v CID 1966 a CID 1981 na percentuálnu zmenu v hematokrite odo dňa 0 po deň 7 (pozrite príklady 8 a 9). 48 osemtýždňových samičlek DBA/2...

Polymorfizmus v promótore génu kódujúceho faktor inhibujúci migráciu makrofágov v zápalovom ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14443

Dátum: 23.12.2002

Autori: Baugh John, Donnelly Seamus, Monteiro Joanita, Bucala Richard, Chitnis Smita, Gregersen Peter

MPK: C12Q 1/68, C12P 19/34, C07H 21/04...

Značky: genů, inhibujúci, promótore, migráciu, ochorení, zápalovom, polymorfizmus, faktor, kódujúceho, makrofágov

Text:

...(26-28).0006 Predmetný vynález čiastočne opisuje identifikáciu nového polymorfizmu v ľudskom géne Mif, ktorý zahŕňa repetíciu CATT so štyrmi nukleotidmi umiestnenú v polohe -817 promótora Mif. Ako sa tu opisuje, tento polymorfizmus promotóra je funkčne podstatný ÍJI vitro za analýza kohorty pacientov s reumatoidnou artritídou indikuje, že repetícia CATT je spojená. s vážnosťou0007 Predmetom vynálezu je diagnostický spôsob, ktorý zahŕňaurčenie...

Spôsob hydroxykarbonylácie penténových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283086

Dátum: 23.12.2002

Autori: Perron Robert, Henriet Eric, Brivet Jacques, Patois Carl

MPK: C07C 51/14, C07C 55/14

Značky: hydroxykarbonylácie, spôsob, kyselin, penténových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydroxykarbonylácia penténovej kyseliny na kyselinu adipovú a najmä metóda hydroxykarbonylácie penténovej kyseliny vodou a oxidom uhoľnatým v prítomnosti katalyzátora obsahujúceho prinajmenšom ródium a/alebo irídium a jódovaný alebo bromovaný promótor katalyzátora. Pri opísanej metóde katalyzátor aspoň čiastočne pochádza z predchádzajúcej várky hydroxykarbonylácie kyseliny penténovej. Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti rozvetvených...

Polyetylénglykolový derivát polypeptidu, spôsob pripájania polyetylénglykolu na polypeptid a homogénny prípravok monopegylovaného BDNF a NT-3

Načítavanie...

Číslo patentu: 283083

Dátum: 23.12.2002

Autori: Yan Qiao, Kinstler Olaf

MPK: C07K 14/475, A61K 38/18

Značky: derivát, spôsob, monopegylovaného, polypeptidů, homogénny, polyetylénglykolu, polyetylénglykolový, polypeptid, pripájania, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polyetylénglykolový derivát polypetidu zvoleného zo súboru pozostávajúceho z neurotrofného faktora pochádzajúceho z mozgu (BDNF) a neurotrofínu-3 (NT-3), v ktorom je tento polypeptid pripojený na polyetylénglykol. Spôsob pripájania polyetylénglykolu obsahujúceho jednu reaktívnu aldehydovú skupinu na polypeptid zvolený zo súboru pozostávajúceho z BDNF a NT-3, pri ktorom sa polypeptid nechá reagovať s polyetylénglykolom za podmienok...

Tetrahydrochinolínové analógy ako muskarínové agonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 344

Dátum: 23.12.2002

Autori: Koch Kristian Norup, Tolf Bo-ragnar, Skjaerbaek Niels, Friberg Bo Lennart Mikael

MPK: C07D 215/00

Značky: muskarínové, tetrahydrochinolínové, analogy, agonisty

Text:

...už na základe vyvolanej katalepsie u zvieracích modelov. Skupina týchto extrapyramídových vedľajších účinkov zahrňuje0006 Čiastočne vďaka týmto pozorovaniam existuje dopyt po objavení činidielsagonistickým účinkom na receptor M 1 na liečenie demencie. Avšak existujúcečinidlá nevykazujú špecifičnost účinku voči rôznym subtypom muskarínového receptoru. Bolo zistené, že známe agonisty muskarínového receptoru M 1, ako je arecolin, sú rovnako...

Deriváty 8-azabicyklo[3,2,1]oktán-3-metánamínu, liečivo a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283080

Dátum: 23.12.2002

Autori: De Peretti Daniéle, George Pascal, Sevrin Mireille, Machnik David, Merly Jean-pierre, Marabout Benoit, Roy Jocelyne

MPK: C07D 451/02, A61K 31/36

Značky: deriváty, 8-azabicyklo[3,2,1]oktán-3-metánamínu, liečivo, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zlúčenina vzorca (I), kde U je skupina vzorca (A) alebo (B), kde V je vodík alebo halogén, C1-3-alkyl alebo jedna alebo dve C1-3-alkoxyskupiny, W a X sú v tomto poradí buď dva kyslíky alebo kyslík a CH2, alebo CH2 a kyslík, alebo kyslík a CO, n je 0 alebo 1, R je buď propyl, ak U je skupina vzorca (A), alebo vodík, alebo C1-3-alkyl, ak U je skupina vzorca (B), Y je jeden alebo viacero atómov alebo skupín vybraných z nasledovného...

Použitie ekdysteroidov alebo ekdysteroidových derivátov na prípravu kozmetickej alebo dermatologickej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 283079

Dátum: 23.12.2002

Autori: Redziniak Gérard, Bonte Frédéric, Meybeck Alain

MPK: A61K 7/48

Značky: ekdysteroidov, derivátov, ekdysteroidových, kozmetickej, dermatologickej, přípravu, použitie, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ekdysteroidov, ekdysteroidových derivátov, alebo rastlinného alebo živočíšneho extraktu obsahujúceho tieto látky na prípravu kozmetickej alebo dermatologickej kompozície, ktorá je určená najmä na dosiahnutie hladšieho a jemnejšieho stavu a vzhľadu kože, na posilnenie vodnej bariérovej funkcie pokožky a na posilnenie kohézie buniek v pokožke. Túto kompozíciu je možné použiť na zlepšenie vzhľadu vlasov. Bunkové médium sa používa výhodne...

Deriváty 4-oxo-3,5-dihydro-4H-pyridazino[4,5-b]indol-1-acetamidu a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283075

Dátum: 23.12.2002

Autori: Marguet Frank, Dubois Laurent, Sevrin Mireille, Evanno Yannick, Gille Catherine, Froissant Jacques, Bartsch Régine

MPK: C07D 487/04, A61K 31/5025

Značky: 4-oxo-3,5-dihydro-4h-pyridazino[4,5-b]indol-1-acetamidu, prostriedok, farmaceutický, obsahuje, ktorý, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 4-oxo-3,5-dihydro-4H-pyridazino[4,5-b]-indol-1-acetamidu všeobecného vzorca (I), v ktorom X je vodík, halogén, metyl, metoxyskupina alebo fenylmetoxyskupina, Y je vodík, 1 alebo 2 atómy halogénov alebo hydroxyl, metoxyskupina, nitroskupina alebo metyl, R1 je vodík alebo C1-C4 alkyl a R2 a R3 nezávisle od seba sú vždy vodík, C1-C4 alkyl alebo fenylmetyl, alebo symboly R2 a R3 spoločne s atómom dusíka, ktorý ich nesie, tvoria...

Perorálny prípravok na prevenciu a liečbu parvovirózy psov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283072

Dátum: 23.12.2002

Autori: Štěpánek Jan, Mičan Petr

MPK: A61K 39/23, A61K 39/42, A61K 31/12...

Značky: parvovirózy, perorálny, výroby, spôsob, prevenciu, liečbu, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný perorálny prípravok na prevenciu a liečbu parvovirózy psov, ktorý obsahuje psie antiparvovírusové protilátky z kolostra imunizovaných kráv a/alebo z vajcových žĺtkov imunizovaných nosníc a rovnako obsahuje stabilizované živé kultúry laktacidoprodukčných baktérií. Ďalej je uvedený spôsob výroby psích antivírusových protilátok, ktorý spočíva v tom, že sa imunizujú dojnice a/alebo nosnice antigénom psieho parvovírusu, potom sa získa...

Proteín Deltap62, jeho varianty, nukleotidové sekvencie a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283071

Dátum: 23.12.2002

Autori: Schweighoffer Fabien, Tocque Bruno

MPK: A61K 48/00, C07K 14/47, C12N 15/12...

Značky: sekvencie, nukleotidové, deltap62, varianty, proteín, využitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný nový derivát polypeptidu p62 označený ako Deltap62, jeho varianty, príslušné nukleotidové sekvencie a ich využitie, najmä v protirakovinovej génovej terapii. Derivát proteínu p62 je schopný inhibovať signály medzi proteínom GAP a p62 prenášané prostredníctvom ras.

Spôsob výroby dutých predmetov, najmä predliskov z plastickej hmoty a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283069

Dátum: 23.12.2002

Autor: De Cuyper Dirk

MPK: B29C 49/42, B29C 45/72, B29C 45/42...

Značky: výroby, vykonávanie, spôsob, zariadenie, predliskov, tohto, dutých, spôsobu, hmoty, predmetov, najmä, plastickej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa surovina na výrobu predliskov (50) vstrekuje do formy, ktorá má stranu s dutinou a zodpovedajúcu stranu s hrotmi, pričom každý hrot (31) nesie predlisok, kde na prvom vyťahovači, ktorý je uvádzaný do pohybu pomocou prvej hnacej jednotky medzi rozpojenou polohou a pracovnou polohou, sú umiestnené ustanovujúce prvky. Pomocou druhej hnacej jednotky (22) je vybratý a posuvný aspoň jeden z druhých vyťahovačov (42), pričom pohyby...

Uzatvárací prvok s lievikovite prebiehajúcim výtokovým kanálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 311

Dátum: 23.12.2002

Autori: Schwartz Erhard, Wild Hans-peter

MPK: B65D 75/52, B65D 75/00

Značky: kanálom, prebiehajúcim, uzatvárací, prvok, lievikovite, výtokovým

Text:

...výtokového kanálu v privarovacom diele v smere vylievania konštantnáUhol y sklonu, pod ktorým prebieha naklonenie výtokového kanálu k pozdĺžnej osi uzatváracieho prvku, sa môže meniť v širokých medziach a môže byt až do .takmer 90 °, výhodne je však v oblasti medzi 20 a 85 °, ešte lepšie medzi 30 a 75 °.Podla výhodnej formy uskutočnenia sa výtokový kanál rozprestiera na konci privarovacieho dielu, odvrátenom od vylievacleho dielu, najskôr...

Plechová upínacia súčasť ramena stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 283062

Dátum: 23.12.2002

Autori: Egner-walter Bruno, Bienert Herbert, Fink Andreas

MPK: B21D 53/88, B60S 1/34

Značky: plechová, stierača, súčasť, ramena, upínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová upínacia súčasť ramena stierača zahŕňajúca chrbát (6) majúci vonkajšiu rovinnú stenu (6a), bočné steny (7, 8) a objímku (9) na prichytenie hriadeľa (2) ramena stierača, ktorá má vonkajšiu stenu (11a) a vnútornú kónickú stenu (11b), pričom chrbát (6), bočné steny (7, 8) a objímka (9) tvoria celistvo vytvarovaný diel a hrana (13) objímky (9) a hrana (12) plechovej upínacej súčasti (3) je charakteristická tým, že vonkajšia stena (6a)...

Spôsob zvýšenia pevnosti sklených telies a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283060

Dátum: 23.12.2002

Autori: Günter Hermann, Wolfgang Heinz

MPK: C03B 27/06, C03B 29/06, C03B 25/06...

Značky: spôsob, telies, sklených, spôsobu, zariadenie, pevnosti, vykonávanie, zvýšenia, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia pevnosti sklených telies, ktoré sa zahrievajú a potom ochladzujú, sa vykonáva tak, že sklené teleso s naneseným dekorom sa zahrieva postupne aspoň v troch oblastiach (1, 2, 3, 4, 5, 6) ohrevu na teplotu medzi 550 °C až 650 °C, pričom sa keramická farba alebo sieťotlačová farba dekoru spojí homogénne so sklom. Sklo zahrieva tak rovnomerne, že počas fázy ohrevu nedochádza v podstate na pnutie, a potom sa počas maximálne 30 minút...

Hydratovaný hydrochlorid N-[3-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]amino]propyl]-4-nitrobenzamidu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283056

Dátum: 23.12.2002

Autori: Slater Graham Ralph, Westlake Paul Jeffrey

MPK: A61K 31/165, C07C 233/78

Značky: farmaceutický, obsahom, hydratovaný, n-[3-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]amino]propyl]-4-nitrobenzamidu, spôsob, použitie, výroby, hydrochlorid, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydratovaný hydrochlorid N-[3-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]amino]propyl]-4-nitrobenzamidu, ktorý (i) obsahuje vodu v rozsahu od 1,7 do 2,4 molových ekvivalentov a/alebo (ii) má teplotu topenia nad 145 °C a/alebo (iii) poskytuje infračervené spektrum obsahujúce píky pri 3510, 3342, 3076, 1665, 1598, 1343, 1330, 1216 a 801 cm-1. Ďalej je opísaný spôsob prípravy uvedenej zlúčeniny, farmaceutický prípravok obsahujúci túto zlúčeninu a jej...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci 4-oxobutánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283055

Dátum: 23.12.2002

Autori: Kergoat Micheline, Doare Liliane, Maizeray Philippe, Moinet Gérard, Mesangeau Didier

MPK: C07C 59/84, A61K 31/19, C07C 59/86...

Značky: prostriedok, obsahujúci, farmaceutický, 4-oxobutánové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde A, B znamenajú od seba nezávisle prípadne substituovaný mono-, bi- alebo tricyklický C6-14aryl, pyridyl, pyrimidyl, pyrolyl, furyl a tienyl, C1-14alkyl, C5-8cykloalkyl, tetrahydrofuryl, tetrahydropyranyl, piperidyl alebo pyrolidinyl, solváty alebo soli týchto kyselín s farmaceuticky prijateľnými zásadami na ošetrovanie diabetu.

Perorálny prípravok na prevenciu a liečbu infekčných gastroenteritíd teliat

Načítavanie...

Číslo patentu: 283053

Dátum: 23.12.2002

Autori: Mičan Petr, Štěpánek Jan

MPK: A61K 39/108, A61K 39/39, A61K 39/15...

Značky: prípravok, gastroenteritíd, liečbu, infekčných, prevenciu, teliat, perorálny

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny prípravok na prevenciu a liečbu infekčných gastroenteritíd teliat, ktorý obsahuje protilátky proti bovinnému rotavírusu, bovinnému koronavírusu a enterotoxickým kmeňom Escherichia coli, získané z kolostra imunizovaných kráv a/alebo zo žĺtkov imunizovaných nosníc. Obsahuje rovnako stabilizované živé kultúry laktacidoprodukčných baktérií. Spôsob výroby protilátok proti bovinnému rotavírusu, bovinnému koronavírusu a enterotoxickým kmeňom...

Chemicky stabilné kompozície obsahujúce kovové cheláty herbicídnych diónových zlúčenín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283051

Dátum: 23.12.2002

Autori: Scher Herbert Benson, Chen Jinling

MPK: A01N 37/42, A01N 41/10, A01N 35/06...

Značky: diónových, obsahujúce, zlúčenín, chemicky, herbicídnych, kovové, spôsob, cheláty, kompozície, stabilné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kovové cheláty herbicídnych diónových zlúčenín s všeobecným vzorcom (I), ktoré sú pri normálnych podmienkach a takisto pri extrémnych teplotných podmienkach dlhodobo chemicky stabilné, ako aj chemicky stabilné kvapalné herbicídne formulácie obsahujúce kovové cheláty herbicídnych zlúčenín s všeobecným vzorcom (I) a vodu, organické rozpúšťadlá alebo kvapalný ko-herbicíd. Opisuje sa i spôsob prípravy týchto herbicídnych kompozícií.

Speniteľná farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283049

Dátum: 23.12.2002

Autori: Marriott Peter, Watmough Peter, Halls Neil Graham, Jones Julie Irene, Baker Anthony Richard

MPK: A61K 31/57, A61K 9/12

Značky: kompozícia, speniteľná, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Speniteľná farmaceutická kompozícia obsahuje kortikosteroidnú účinnú látku, krátkodobo pôsobiace speňovacie činidlo, hnací plyn a tlmiace činidlo. Krátkodobo pôsobiace speňovacie činidlo typicky zahrnuje alifatický alkohol, vodu, mastný alkohol a povrchovo aktívne činidlo. Kompozícia podľa vynálezu sa môže používať na liečbu rôznych kožných chorôb, hlavne na liečbu psoriázy na koži hlavy.

Spôsob riadenia samohybného vozidla, najmä golfového vozíka, a systém na vykonávanie tohto spôsobu riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283048

Dátum: 23.12.2002

Autor: Bail Günther

MPK: G05D 1/02

Značky: vozidla, spôsob, najmä, spôsobu, vozíka, golfového, vykonávanie, riadenia, samohybného, systém, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Systém je určený na uskutočňovanie spôsobu riadenia samohybného vozidla (1) tvoreného výhodne golfovým vozíkom, pričom samohybné vozidlo (1) obsahuje hnacie zariadenie, riadiace zariadenia, prijímacie/vyhodnocovacie zariadenie s počítačom. Mobilné vysielacie zariadenie (2), ktorým je v prípade riadenia golfového vozíka vybavený hráč golfu, obsahuje vysielacie a prijímacie zariadenie s počítačom. Mobilné vysielacie zariadenie (2) je vybavené...

Synergická herbicídna kompozícia a spôsob jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283047

Dátum: 23.12.2002

Autori: Lake Byron Harvey, Purnell Trevor John

MPK: A01N 43/70

Značky: synergická, spôsob, herbicídna, kompozícia, použitia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je synergická herbicídna kompozícia obsahujúca 2-(2'-nitro-4'-metylsulfonylbenzoyl)-1,3-cyklohexándión alebo 2-(2'-nitro-4'-metylsulfonyloxybenzoyl)-1,3-cyklohexándión a 2-chlóro-4-etylamino-6-izopropylamino-S-triazín. Opísaný je i spôsob regulácie rastu nežiaducej vegetácie pomocou aplikácie herbicídne účinného množstva tejto synergickej kompozície.

Perorálny mnohonásobný emulzný cyklosporínový prekoncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 283045

Dátum: 23.12.2002

Autori: Varga Zsolt, Erdöháti Erzsébet, Kánya Née Korcsmáros Ildikó, Takács Erzsébet, Kovács István, Kiss Ildikó, Jancsó Sándor, Jarabin Márta, Heim Csaba, Jusztin Márta, Balázs Zoltán

MPK: A61K 38/13, A61P 29/00, A61K 31/355...

Značky: cyklosporínový, emulzný, prekoncentrát, mnohonásobný, perorálny

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny mnohonásobný emulzný prekoncentrát obsahuje povrchovo aktívne činidlo, etanol, lipofilné a/alebo amfifilné rozpúšťadlo. Prípravok obsahuje 5 až 30 % hmotn. cyklosporínu, 5 až 30 % hmotn. Tokoferyl-polyetylénglykolesteru karboxylovej kyseliny, 5 až 20 % hmotn. etanolu, 20 až 55 % hmotn. lipofilného rozpúšťadla a/alebo 10 až 55 % hmotn. amfifilného rozpúšťadla a, ak sa to vyžaduje, 10 až 20 % hmotn. kotenzidu.