Zverejnene patenty 19.12.2002

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283037

Dátum: 19.12.2002

Autori: Neubert Heinz, Wierspecker Horst

MPK: B25D 17/08

Značky: ručné, nárazových, držiak, obrábacie, nástroj, otáčavé, vrtacích, unášanie, nástroja, ústrojenstvom, zariadenie, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, je uskutočnené tak, že na stopke (11) nástroja (12) a na upínacom zariadení (10) sú umiestnené aspoň tri unášacie prostriedky, pozostávajúce z unášacích drážok (17, 18, 22), axiálne vybiehajúcich zo stopky (11), a z unášacích pier (19, 20, 23) do nich zasahujúcich a vytvorených na upínacom zariadení (10), ako aj z axiálneho blokovacieho...

Biologicky čistá kultúra kmeňa Bacillus subtilis, metabolit, supernatant, prostriedok a spôsob ochrany alebo ošetrenia rastlín a plodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283036

Dátum: 19.12.2002

Autori: Marrone Pamela, Jimenez Desmond, Mccoy Randy, Orjala Jimmy, Manker Denise, Heins Sherry

MPK: A01N 63/02, C12N 1/20, C07K 7/06...

Značky: biologicky, ochrany, plodov, spôsob, kultúra, prostriedok, supernatant, ošetrenia, čistá, subtilis, bacillus, rastlín, kmeňa, metabolit

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná biologicky čistá kultúra kmeňa Bacillus subtilis, metabolit, supernatant, prostriedok a spôsob ochrany alebo ošetrenia rastlín a plodov, ide teda o oblasť biopesticídov. Bolo zistené, že nový kmeň Bacillus substilis AQ713 inhibuje mnoho hubových a bakteriálnych ochorení rastlín a rovnako vykazuje aktivitu proti pásavke Diabrotica undecimpunctata. Opísané sú fungicídne, bakteriálne a insekticídne prostriedky obsahujúce tento kmeň...

Tetrahydrofuránová zlúčenina, spôsob jej prípravy, jej farmaceuticky prijateľný ester, soľ a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283035

Dátum: 19.12.2002

Autori: Ganguly Ashit, Liu Yi-tsung, Pike Russell, Girijavallabhan Viyyoor, Lovey Raymond, Saksena Anil, Wang Haiyan, Bennet Frank

MPK: C07D 521/00, A61K 31/66, A61K 31/495...

Značky: ester, spôsob, přípravy, prijateľný, zlúčenina, prostriedok, tetrahydrofuránová, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tetrahydrofuránová zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom obidve X znamenajú nezávisle F alebo Cl alebo jedno X znamená nezávisle F a druhé X znamená nezávisle Cl, R1 znamená priamy alebo rozvetvený (C4 až C8)alkyl, substituovaný jednou hydroxyskupinou a jej farmaceuticky prijateľný ester alebo soľ. Ďalej je opísaný spôsob prípravy a farmaceutický prostriedok s jej obsahom na liečenie alebo prevenciu fungicídnych infekcií.

Deliaci panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283034

Dátum: 19.12.2002

Autor: Domansky Philippe

MPK: B65D 65/00

Značky: deliaci, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Deliaci panel na oddelenie stohovaných výrobkov s najmenej dvomi radmi výrobkov obsahuje plochu, ktorá pozostáva z najmenej jedného v podstate neprerušovaného prstencovito tvarovaného prvku umiestneného na operabilný záber vrchov a spodkov výrobkov a určeného vnútorným kruhovým výrezom (68) a sústavami zárezov (70) vytvárajúcimi vonkajší okruh. Sústavy zárezov (70) sú prerušované a vytvárajú najmenej jeden záves. Plocha ďalej obsahuje najmenej...

Spôsob prípravy NMDA antagonistov a medziproduktov na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283033

Dátum: 19.12.2002

Autor: Harris Alan Richard

MPK: C07C 231/02

Značky: antagonistov, spôsob, přípravu, medziproduktov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy amínových zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba fenyl alebo 4-flórfenyl
R3 predstavuje atóm vodíka, C1-4-alkyl alebo metoxykarbonyl
R4 znamená atóm vodíka alebo metyl
ktoré sú využiteľné ako medikamenty.

Zariadenie na transport plochých predmetov, hlavne v tvare dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283032

Dátum: 19.12.2002

Autori: Worm Karl-heinz, Keller Berthold, Janzen Klaus, Wagner Wolfgang

MPK: B65G 21/20

Značky: hlavne, zariadenie, dosiek, plochých, transport, tvare, predmetov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na transport plochých predmetov (2, 2'), hlavne v tvare dosiek, ktoré pozostáva z nosného telesa (3, 3'), okolo ktorého obieha poháňaný transportný pás (4, 4'), na ktorý ploché predmety (2, 2') pri transporte priliehajú, pričom transportný pás (4, 4') je vybavený prísavnými otvormi (12, 12') prepojenými s vákuovým systémom a vákuový systém je integrovaný v najmenej jeden kombinovaný vákuový/magnetický systém (VMS),...

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283031

Dátum: 19.12.2002

Autori: Bouloumie Colette, Breul Thierry, Faure Philippe, Colliere Laurence

MPK: A61K 47/18, A61K 47/26, A61K 9/14...

Značky: lyofilizovaný, farmaceutický, prípravok, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok zložený z fázy amorfnej a z fázy kryštalickej, farmaceuticky prijateľných, obsahujúcich najmenej jednu aktívnu neproteinickú látku, a obsahujúci manitol a alanín v hmotnostnom pomere R medzi 0,1 až 1, kde R znamená pomer hmotnosti manitolu k hmotnosti alanínu. Prípravok obsahuje ďalej ešte jedno alebo viac činidiel, tvoriacich matricu, zvolených zo skupiny, ktorú tvoria pektíny, proteíny...

Podprsenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283030

Dátum: 19.12.2002

Autor: Modena Giovanna

MPK: A41C 3/12, A41C 3/00

Značky: podprsenka

Zhrnutie / Anotácia:

Podprsenka obsahuje košíky (1, 2), pripojené každý jednak k pružnému pásu (4) a jednak k zodpovedajúcim ramienkam (7, 8). Každý košík (1, 2) obsahuje na svojej dolnej a bočnej vonkajšej časti súvislý pás (3, 3') pripojený nahor k zodpovedajúcemu ramienku (7, 8). Súvislý pás (3, 3') je vytvorený z menej roztiahnuteľnej textílie, ktorá má menšiu pružnosť ako zostávajúce textílie košíkov (1, 2).

Spôsob výroby rekonštituovaného tabakového listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283029

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wrenn Susan, Keritsis Gus, Gellatly Grant

MPK: A24B 3/14, A24B 15/14

Značky: listů, rekonštituovaného, tabákového, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rekonštituovaného tabakového listu zahŕňa a/ prípravu suspenzie, ktorá obsahuje tabakový prach strednej veľkosti častíc v rozsahu 120 až 400 mesh, spojivo pozostávajúce zo živice a vodné prostredie, pričom hmotnostný pomer tabaku a spojiva je 50 : 1 až 10 : 1, b/ liatie suspenzie na podložku, c/ sušenie liatej suspenzie na vytvorenie rekonštituovaného tabakového listu a d/ odobratie rekonštituovaného listu z podložky. Spojivo...

Spôsob stanovenia množstva funkčne inaktívneho génu vo vektorovom preparáte na génovú terapiu a kit

Načítavanie...

Číslo patentu: 283027

Dátum: 19.12.2002

Autori: Bracco Laurent, Roth Jack, Tocque Bruno, Zhang Wei-wei

MPK: C12Q 1/18

Značky: spôsob, množstva, funkčně, inaktívneho, génovú, genů, stanovenia, terapiu, vektorovom, preparáte

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané kvalitatívne posúdenie rekombinantných činidiel používaných v génovej terapii tak, že je uvedený spôsob stanovenia percentuálneho zastúpenia defektného alebo terapeuticky inaktívneho vektora nesúceho gén, ktorý kóduje produkt inhibujúci rast nádorových buniek, indukuje ich apoptózu alebo ich usmrcuje, pričom sa porovnáva rast nádorových buniek s rastom buniek, ak sú kontaktované s jednou alebo viacerými štandardnými vzorkami...

Spôsob prípravy potraviny pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283025

Dátum: 19.12.2002

Autori: Geromini Osvaldo, Pfaller Werner, Heck Ernst

MPK: A21C 11/20, A21C 3/00, A21C 1/06...

Značky: potraviny, přípravy, spôsob, pretláčaním, vykonávanie, spôsobu, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy potraviny pretláčaním, pri ktorom sa prvá potravinárska hmota, ktorá sa má spracovať, zavedie do prvého úseku (1) dvojzávitovkového extrudéra, druhá potravinárska hmota, ktorá sa má spracovať, sa zavedie do druhého úseku (2) dvojzávitovkového extrudéra, pričom tento úsek je dynamicky oddelený od prvého úseku. Tieto hmoty sa spracúvajú nezávisle vo svojom vlastnom úseku extrudéra, obe získané masy sa pretlačia,...

Nádobka miskovitého tvaru a veko pre takúto nádobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7157

Dátum: 19.12.2002

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 43/02

Značky: takúto, tvaru, nádobku, miskovitého, nádobka

Text:

...mechanizmus obnoví licovanie veka, t. j. U-priečka savráti do polohy V podstate kolmej na os veka a pevne drží vonkajšiu opornú stenuproti vnútomej stene nádobky. Zúženie sa vráti za obrubu, kým obruba nebude v pevnom a hermeticky utesnenom silovom styku s uzatváracou drážkou. Nahor vyčnievajúca kupola umožňuje uviest do činnosti spojovacie mechanizmy najprv znížením kupoly vzhľadom na uzatváraciu drážku a otvorit uzatváracíu drážku predtým,...

Robustný a flexibilný DRM systém zahŕňajúci modul proti neoprávnenému vniknutiu do identity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18167

Dátum: 19.12.2002

Autori: Norrman Karl, Näslund Mats

MPK: H04W 8/22, H04W 12/06

Značky: systém, zahŕňajúci, identity, vniknutiu, flexibilný, modul, proti, neoprávněnému, robustný

Text:

...toho použije iný algoritmus, do ktorého sa zatiaľ nikto neoprávnene nedostal. Stiahnutie a výmena všetkých príslušných prehrávacích zariadení je obvykle veľmi nákladná pre0007 Robustný DRM systém spôsobí, že držitelia autorských práv sú ochotnejší distribuovať svoje materiály a ponúkajú širší výber obsahu pre konečného užívateľa cez otvorené, nedôveryhodné kanály, akými je napr. internet. To taktiež prináša obchodné príležitosti pre...

Otočné lôžko so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5051

Dátum: 19.12.2002

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/05, A61G 7/10

Značky: zlepšenou, stabilitou, lôžko, otočné

Text:

...úlohy sa podľa vynálezu uskutočňujeprostredníctvom znakov z význakovej časti nároku 1.Nové otočné lôžko stoji svojím podstavcom na podlahe,pričom body dotyku podstavca s podlahou definujú inštalačnú plochu. Inštalačná plocha je zvyčajne obdĺžniková. Najväčší rozmer obdĺžnika prebieha rovnobežne s pozdĺžnym smerom lôžka. Pomocou otočného kĺbového závesu je na podstavci upevnené usporiadanie rámu lôžka tak, že rám lôžka sa môže voči podstavcu...

Spôsob a súprava na stanovenie prítomnosti alkalickej sfingomyelinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4673

Dátum: 19.12.2002

Autor: De Simone Claudio

MPK: C12Q 1/44

Značky: přítomnosti, sfingomyelinázy, súprava, alkalickej, spôsob, stanovenie

Text:

...známe. Aktivita SMázy môže byť stanovená bud in vivo prostredníctvom buniek označených s rádioaktívnym prekuizorom SM a potom stanovením hladín značeného produktu alebo in vitro použitím rádioaktívne označeného SM alebo chromogénneho analógu SM alebo farebných a tluorescenčných derivátov neutrálneho SM.0012 Tieto známe zvyčajne používané testy nie sú celkom uspokojivé, pretože sú potenciálne veľmi nebezpečné natoľko, že sú rádioaktívnymi...

Uchopovacia tyč pre dopravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4560

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wieth Franz, Sonnendorfer Horst

MPK: B62B 5/00

Značky: vozík, uchopovacia, dopravný

Text:

...umožňuje vytvorit uchopovaciu tyč ako relatívne veľmi masívnu. Tonúti nevýhodným spôsobom k použitiu prídavného materiálu.Teraz je úlohou vynálezu vytvorit uchopovaciu tyč pre dopravný vozík, pri ktorej je pod uchopovacou tyčou dostatok miesta na umiestnenie funkčných prvkov, bez toho, aby nakladaniu a vykladaniu dopravného vozíka bránila vysoko umiestnená uchopovacia tyč, pričom funkčne prvky sú upevniteľné na uchopovacej tyčí jednoducho...

Elektrické kontakty z uhlíkových vlákien vytvorené z kompozitného materiálu z uhlíkových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4555

Dátum: 19.12.2002

Autori: Tucci Michael, Uruburu Philip, Veselaski Stephen

MPK: H01R 39/00

Značky: materiálů, kompozitného, elektrické, kontakty, vytvořené, vlákien, uhlíkových

Text:

...sú opisane rôzne tvary zvázkov alebo prameňov elektrických vlákien, treba rozumieť, že elektrické kontakty sú vytvarované z kompozitného materiálu z uhllkových vlákien, oplsaného nižšie vo vzťahu k obrázkom 13 a 14.0019 Ako je zobrazené na obrázkoch 1 A až 1 C, konce kontaktu alebo bežca môžu byť špeciálne vytvarované tak, aby záberovej časti kontaktu alebo bežca poskytli pridanú pevnosť a dovolili lepšie iícovanie pNku uhllkových...

Mikroorganizmus na biologickú detoxikáciu mykotoxínov, a to ochratoxínov a/alebo zearalenónov, ako aj zodpovedajúci spôsob a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3815

Dátum: 19.12.2002

Autori: Fuchs Elisabeth, Schatzmayr Gerd, Binder Eva-maria, Heidler Dian

MPK: A23L 1/015, A23K 1/00, A23L 1/03...

Značky: biologickú, spôsob, zearalenónov, mykotoxínov, ochratoxínov, zodpovedajúci, detoxikáciu, mikroorganizmus, použitie

Text:

...deñnovanćho typu je v podstate charakterizovaný tým, že je použitý mikroorganizmus, najmä aeróbne alebo anaeróbne, detoxikujúce baktérie alebo kvasinky, ktoré odštiepujú fenylalanínovú skupinu ochratoxínov, prípadne odbúravajú zearalenóny, pričom baktérie detoxikujúce mykotoxín sú vybrané z druhov Sphingomonas sp. DSM 14170 a DSM 14167, Stenotrophomonas nitríreducens DSM 14168, Stenotrophomonas sp. DSM 14169, Ralstonia eutropha DSM 14171 a...

Pľúcne podanie aminoglykozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9856

Dátum: 19.12.2002

Autori: Venthoye Geraldine, Tarara Thomas, Weers Jeffry

MPK: A61K 31/7036, A61K 9/14, A61K 9/72...

Značky: aminoglykozidov, podanie, pľúcne

Text:

...zmtibiotikum, ktoré má molckulovťl hmotnosť 467.52 g/mol. ľobramycínje účinný proti gramnegatívnym patogénom, obzvlášť Rvezrcĺozrionas cleIllgÍľ 7(J.§U, hlavnému0011 Formulovaný prípravok T 0131 je vodný roztok, ktorý je sterilný, čiry, slabo nažltlý,nepyrogénny a má upravene pH a salinitu. Obsahuje 300 mg tobramycinu voľnej bázy v 5 ml chloridu sodného (2,25 mg/ml) pri pH 6,0 aje stabilný pri 2 - 8 °C počas dvoch, alebo 28...

Chróm-nikel-mangán-medená austenitická antikorózna oceľ s nízkym obsahom niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1668

Dátum: 19.12.2002

Autori: Hsieh Meng-hsin, Huang Pei-te, Wu Yi-cheng, Liu Hao-shang

MPK: C22C 38/54, C22C 38/42, C22C 38/58...

Značky: antikorózna, oceľ, obsahom, niklu, austenitická, chróm-nikel-mangán-medená, nízkým

Text:

...antikorózna oceľ má obsah ô-feritu, ktorý je menšíako 8,5 pričom tento obsah vyhovuje požiadavkám daným nasledujúcimobr. 1 diagram znázorňujúci vzájomný vzťah medzi obsahom ô-feritu podľa výhodného uskutočnenia austenitickej antikoróznej oceie podľapredmetného vynáiezu a teplotou spracovávania za tepia.0010 Vo výhodnom uskutočnení obsahuje táto chróm-nikeI-mangánmedená austenitická antikorózna ocel snízkym obsahom niklu (a) 0,03 ...

Nový kmeň baktérie kyseliny mliečnej a potravinárske prostriedky, liečivá a veterinárne výrobky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1237

Dátum: 19.12.2002

Autor: De Simone Claudio

MPK: C12N 1/20

Značky: liečivá, mliečnej, potravinářské, prostriedky, výrobky, obsahom, veterinárne, kmeň, nový, bakterie, kyseliny

Text:

...jejunoileálny bypass systemu rozsiahla resekcia malých0010 Nie je známa žiadna špecifická príčina nealkoholickej steatózy pečene. V minulosti bol typický pacient postihnutý týmto ochorením opísaný ako ženský objekt, obézny, s nadbytkom cukru v krvi, ktorý je zrejme spôsobený cukrovkou. Ďalej,pacient má V krvi nadbytok triglyceridov a trpí koronárnym ochorením, ochoreniami štítnej žľazy alebo hypertenziou. V súčasnosti sa uvádza, že...

Prehrievač pary s cloniacimi rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1213

Dátum: 19.12.2002

Autor: Van Berlo Marcellus Antonius Jozef

MPK: F28G 7/00, F22G 3/00

Značky: rúrkami, prehrievač, cloniacimi

Text:

...iba malé náklady.Týmto sa tiež predchádza praktickým nevýhodánl vysokých teplôtspalín v prehrievači a prihrievači, vznikajúcich pri spaľovaní odpadu. Cloniacimi rúrkami môžu byt vhodné prázdne rúrky. Tie sa jednoducho vložia hned pred rúrky prehrievača pri pohľade v smere prúdenia tak, aby cloniace rúrky zachytili v podstate všetky nečistoty prítomné v spalinách. Rúrky prehrievača tým pádom v podstate neprichádzajú do styku s...

Proces čistenia odtokových vôd záťažovou flokuláciou a dekantáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 439

Dátum: 19.12.2002

Autori: Binot Patrick, Dahl Claus Poulsen, Zuback Joe

MPK: C02F 1/52

Značky: flokuláciou, čistenia, odtokových, dekantáciou, záťažovou, proces

Text:

...a usadzovaniaPrívod hrubej vody na úpravu l, s koaguláciou (tu znázornená časťou potrubia vody,ktoré vedie medzi vstupom činidla a tlokulačnou nádržou 3) koagulačným činidlom, ktoré sa privádza potrubím 2 koagulovaná voda sa privádza do flokulačnej nádrže, kde flokuluje,prípadne aj za pomoci flokulačného činidla, okolo zmiek vo vode nerozpustného balastu (vo všeobecnosti mikropiesok) pridávaného do ŕlokulačnej nádrže alebo pred ňou....

Triazoly ako oxytocínové antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 435

Dátum: 19.12.2002

Autori: Quattropani Anna, Coulter Thomas, Schwarz Matthias, Thomas Russell

MPK: A61K 31/4196, A61P 9/00, A61P 15/00...

Značky: triazoly, antagonisty, oxytocínové

Text:

...na ich receptor.Prvý predmet vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca I-3 R a R 2 sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorá zahmuje H, Q-Cg-alkyl, aryl-Cj-Có-alkyl, heteroarylCj-Cg-alkyl, C 3-C 6-cykloalkyl-C 1-Có-alkyl a heterocykloalkyl-C-Có-alkyl alebo R a R 2, spolu s dusíkovým atómom, na ktorý sú pripojené, tvoria substituovaný alebo nesubstituovaný 5 až 8-členný nasýtený, čiastočne nenasýtený alebo aromatický kruh, obsahujúci voliteľne jeden...