Zverejnene patenty 17.12.2002

Bezpečnostný prvok pre cenné papiere a cenné dokumenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4685

Dátum: 17.12.2002

Autori: Keller Mario, Burchard Theo

MPK: B42D 15/00

Značky: papiere, prvok, dokumenty, bezpečnostný, cenné

Text:

...bezpečnostné znaky,keď obsahujú čitateľnú informáciu a táto informácia môže byt načítaná na oboch stranách bezpečnostných prvkov na správnejS výhodou obsahuje bezpečnostný prvok podľa vynálezu dva rozdielne opticky premenné bezpečnostné znaky, ktoré sú usporiadané na protiľahlých stranách bezpečnostného prvku,takže pri pozorovaní bezpečnostného prvku z jednej strany jevždy rozoznateľný len jeden z týchto opticky premennýchZvlášt výhodne sa...

Protihlukový záchytný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3925

Dátum: 17.12.2002

Autori: Kistenich Johannes, Seelmann Peter, Stülpnagel Ingulf, Schöla Egbert, Tashiro Mnotoji, Tanaka Tyoichi

MPK: E01F 8/00

Značky: systém, záchytný, protihlukový

Text:

...sklenených dosiek oproti protihlukovým ochranným stenám z betónu. Navyše potom zname najú tieto dodatočne systémy vysoké náklady na montáž a údržbu.S ohľadom na tu uvedený a diskutovaný stav techniky bolo spolu s touto úlohou predloženého vynálezu, poskytnúť k dispozícii záchytný systém tlmiaci hluk, ktorý je z hľadiska nákladovmožné veľmi výhodne udržiavať a montovať.Ďalšia úloha predloženého vynálezu pozostávala vposkytnutí hluk...

Spôsob liečenia rakoviny krčka maternice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10341

Dátum: 17.12.2002

Autori: Mckernan Patricia, Chandrasekher Yasmin

MPK: A61K 38/00, A61K 39/00, A61K 45/00...

Značky: krčka, rakoviny, spôsob, maternice, liečenia

Text:

...aminokyselinový zvyšok 24, glycín, v SEKVENCII Č.34. Maturovaná sekvencia obsahuje aminokyselinový zvyšok 25,leucín, až po aminokyselinový zvyšok 154, leucín, V SEKVENCIIČ.34. Maturovana sekvencia je tiež definovaná SEKVENCIOU Č.35.Patológia rakoviny krčka maternice0011 Bunky displázie krčka maternice a intraepiteliálnej displázie krčka maternice (CIN) sa vyvinú do invazívnej rakoviny krčka maternice V rade rokov. CIN stupňov I, II a m...

Pyrolidínové a piperidínové deriváty ako NK1 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3378

Dátum: 17.12.2002

Autori: Arredondo Juan, Palani Anandan, Tsui Hon-chung, Wang Cheng, Shih Neng-yang, Reichard Gregory, Wrobleski Michelle Laci, Paliwal Sunil, Xiao Dong

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/407, A61K 31/438...

Značky: piperidínové, deriváty, antagonisty, pyrolidínové

Text:

...reťazec. ktorý obsahuje vyznačený počet atómov uhlíka. Ak počet atómov uhlíka nie je vyznačený, potom má uhlovodikový reťazec od jedného do dvadsiatich štyroch atómov uhlíka, výhodnejšie od jedného do dvanástich atómov uhlíka,a najvýhodnejšie od jedného do šiestich atómov uhlika.0012 Výraz cykloalkyl znamená nasýtený, stabilný, nearomatický karbocyklický kruh, ktorý má tri až osem atómov uhlika. Cykloalkyl môže byt viazaný na...

Zariadenie na zovretie nite v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2837

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Francesco (zomrel), Lonati Fausto

MPK: D04B 15/38

Značky: strojoch, kruhových, podobně, pletený, zariadenie, pletacích, tovar, zovretie

Text:

...spodný koniec sa pohybuje vpriečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Zárukou zovretia nite je zaistenie správneho záberu nite s uvedeným ramenom.0014 Pokiaľ sa na konci kroku privádzania nite a priamo pred alebo počas otáčania blokovacej páky, nutného na zachytenie nite za účelom zovretia, pohybuje niť smerom k osi ihlového valca...

Zariadenie na zovretie nite, najmä na zovretie elastických nití s malým prierezom, v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2773

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Lonati Fausto, Lonati Francesco

MPK: D04B 15/38

Značky: zovretie, prierezom, podobně, kruhových, strojoch, nití, najmä, elastických, zariadenie, malým, nitě, pletacích, pletený, tovar

Text:

...V priečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Pri používaní týchto zariadení boli pozorované určite problémy pri zovretí a zadržovanípružne roztiahnuteľných nití s malým priemerom, ktoré sú privádzané v predopnutom stave.0014 Vtomto pripade nie sú v skutočnosti blokovacia páka a pružný plátkový element schopné zaistiť správne zovretie...

Biodegradovateľný polymérny materiál na biomedicínske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1399

Dátum: 17.12.2002

Autori: Bezemer Jeroen, De Wijn Joost, Van Dijkhuizen-radersma Riemke, Roosma Jorg

MPK: C08G 63/00, A61L 31/14, A61K 9/16...

Značky: biomedicínske, biodegradovateľný, materiál, polymérny, použitie

Text:

...molekúl ako sú proteiny. Ďalejv sa zistilo, že biokompatibilita tohto polymérneho materiálu je veľmi dobrá.0006 Na tento Cieľ sa predsa len zistilo, že degradácia polyméru je relatívne pomalá. Výsledkom toho je, že stopy alebo častice polymérnej matrice môžu zostať po nejakú dobu po tom, ako sa začlenené liečivo uvoľní, neporušené. Pretoexistuje požiadavka zabezpečiť polymérny materiál, ktorý jevhodný na použitie ako prísunový prostriedok...

Prístrojová doska obshaujúca vrstvu termoplastickej kompozície s elastomérnymi kopolyestermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1312

Dátum: 17.12.2002

Autori: Rutgers Gerhard Johan, Lange Ronald Frans Maria

MPK: B32B 27/36, B60K 37/00, B29C 41/18...

Značky: termoplastickej, přístrojová, kompozície, vrstvu, obshaujúca, elastomérnymi, kopolyestermi, doska

Text:

...a uvedené polyéterovê mäkké segmenty sú odvodené od poly (propylénoxid)diolu s etylênoxidovými koncovými skupinami.Prístrojová doska obsahujúca vrstvu termoplastickej kompozícies elastomérnymi kopolyestermi podľa tohto vynálezu, ktorou jeprístrojová doska zhotovená zvratným výklopným liatím s polyéterovými mäkkými segmentami odvodenými od poly(propylénoxid)diolu s etylénoxidovýrni koncovými skupinami,vykazuje veľmi dobré úžitkové vlastnosti...

Indolylalkylamínové deriváty ako ligandy 5-hydroxytryptamínu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1186

Dátum: 17.12.2002

Autori: Stock Joseph Raymond, Zhou Ping, Lennox William Joseph, Cole Derek Cecil

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/4162...

Značky: deriváty, indolylalkylamínové, ligandy, 5-hydroxytryptamínu-6

Text:

...tiež prostriedky použiteľné na terapeutickú liečbu ochorení centrálneho nervového systému spojených s alebo ovplyvnených 5-HT 6 receptorom.S-Hydroxytryptamin-ó (5-HT 6) receptor je jedným znajnovšich receptorov, ktoré boli identiñkované pomocou molekulámeho klonovania. Jeho schopnost viazať širokú škálu terapeutických zlúčenin použitých v psychiatrii, v spojeni sjeho neobvyklou distribúciou v mozgu stimulovalo významný záujem o nové...

Tablety amlodipín-besylátu so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1132

Dátum: 17.12.2002

Autori: Thuroczi Pálné, Lonkaine Magyar Olga, Kiralyne Ignacz Mária, Tömpe Péter, Leventiszne Huszar Magdolna, Szentgróti Pálné, Fekete Pál, Góra Lászlóné

MPK: A61K 31/4422, A61K 9/20

Značky: amlodipín-besylátu, zlepšenou, stabilitou, tablety

Text:

...vlhkej granulácie, ktorou by sa zlepšila kompresibílita, vďaka chemickej nestabilite aktívnej zložky a granulácia V organickom rozpúšťadle je veľmi drahá, najmä potom V prípade, keď sú dôsledne dodržiavanépožiadavky na životné prostredie.0006 Preparáty, ktoré sú v súčasnosti na trhu, majú niekoľko nevýhod. V dôsledku značného počtu excipientov je veľkosť tabliet relatívne vysoká, pričom objemné tablety sa zle prehĺtajú,najmä potom staršími...

Obloženie na utlmenie vibrácií plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 947

Dátum: 17.12.2002

Autori: Rust Torsten, Cunliffe Ray

MPK: B60R 13/08, G10K 11/00, B32B 15/04...

Značky: obloženie, vibrácií, plechov, utlmenie

Text:

...prekrytie 3 z utlmovaného plechu 5, pričom sa na strane druhej expanziou úplne vyplnia dutiny podmienené priehlbinami 6 adrážkami 7, čím vznikne nie len silové ale aj predovšetkým tvarové spojenie expandovaného obloženia tlmiaceho vibrácie l s utlmovaným plechom.Vďaka vlastnej tuhosti prekrytia 3 je zabezpečená rovnomemá vzdialenosť medzi prekrytim 3 a utlmovaným plechom 5, pričom rozostup po expanzii je principiálne určený podielom...

Nárazník, hlavne pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 376

Dátum: 17.12.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B61G 11/00, B23P 15/00

Značky: hlavne, nárazník, koľajové, vozidla

Text:

...musí byt zalícované pero spoľahlivo pripevnené na vnútomej stene vonkajšej časti puzdra. Ako vedenie pre zalícované pero slúži jednostranne otvorený výrez. Pri vyskytujúcom sa bočnom namáhaní je tlakom zalícovaného pera výrez na jeho otvorenom konci rozťahovaný a začne vytváranie trhlínVzáujme zabránenia prevádzkových porúch, spôsobovaných týmito potencíálnymiohrozeniami sú potrebné časté kontroly a prípadne výmeny častí nárazníkov alebo...

Uzamykací konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19083

Dátum: 17.12.2002

Autor: Ratcliffe Anthony Brotherton

MPK: H01R 13/639

Značky: konektor, uzamykací

Text:

...Doska je pokial možno tlačená (s výhodou pružne) smerom do šikmej polohy. To môže pomôcť prídržnémumechanizmu pôsobiť hneď po wvinuti sily na kolik na jeho vytiahnutie z konektora.Aspoň jedna hrana otvoru v pohyb|ivom prvku je pokiaľ možno v zábere a pridržiava kolik trecimi silami. Tým je možné poskytnúť jednoduchý, ale účinný mechanizmus, ktorým môže byť kolik pridržaný v zásuvke. Predná strana dosky má pokiaľ možno prvú ostrohrannú hranu na...