Zverejnene patenty 13.12.2002

Chladnička

Načítavanie...

Číslo patentu: 283006

Dátum: 13.12.2002

Autori: Kim Yong Myoung, Park Seak Haeng, Song Ki Woong, Lim Jae Hoon

MPK: F25D 11/02, F25D 17/08

Značky: chladnička

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňa (4) je rozdelená na mraziace oddelenie (2) a chladiace oddelenie (3), pričom na jednej stene chladiaceho oddelenia (3) je umiestnené zariadenie (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, ktoré je vybavené prvým priechodom (18) na vedenie chladiaceho vzduchu ochladzovaného na výparníku (12), druhým priechodom (15) na vedenie prúdu vzduchu, tečúceho dole z prvého priechodu (18), pričom zariadenie (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu...

Prípojka na kvapalinotesné spojenie s kanalizačnou rúrkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283001

Dátum: 13.12.2002

Autori: Funke Hans-günter, Funke Norbert

MPK: F16L 41/08

Značky: spojenie, kanalizačnou, kvapalinotesné, rúrkou, přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka (2) na kvapalinotesné spojenie s kanalizačnou rúrkou (1) z betónu, v ktorej stene je vytvorený odbočovací otvor (13), pozostáva z rúrkového telesa (21), v ktorom sú vytvorené najmenej dve po obvode prebiehajúce a so vzájomným odstupom umiestnené tesniace komory (24, 25) na pružnú tesniacu hmotu (4) a tesniaci prstenec (5) a z dištančného prstenca (3), ktorého dosadacia príruba (33) je komplementárna k vonkajšej obvodovej ploche (11)...

Vírivý výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 283000

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hipp Paul, Müller Gottfried

MPK: F24F 13/06

Značky: vírivý, výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vírivého výpustu (R) s výpustnou doskou (1), ktorá je obopnutá okrajovou prírubou (2), pričom vo výpustnej doske (1) sú vytvarované výpustné štrbiny (12) a otvory (13) a výpustná doska (1) je vybavená lievikovitým prvkom (3) na prívod vzduchu, medzi ktorým a okrajovou prírubou (2) je vytvorená prstencová štrbina (10). V prstencovej štrbine (10) sú pri vonkajšom obvode lievikovitého prvku (3) usporiadané dištančné prvky (11) na...

Pretlakový ventil na obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 282998

Dátum: 13.12.2002

Autor: Domke Klaus

MPK: B65D 77/22, B65D 90/48

Značky: obaly, přetlakový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Pretlakový ventil (10) na obal (1) má pružnú ventilovú membránu (11, 31), ktorá je rovnobežnými upevňovacími okrajovými zónami (12, 13, 31, 32) pripevnená ku stene (2) obalu a kryje prieduch (3). Na ochranu obalu (1), vybaveného pretlakovým ventilom (10) pred krádežou, je do pretlakového ventilu (10) začlenené poplašné signalizačné zariadenie (5). Poplašné signalizačné zariadenie (5) má tvar pásika prilepeného k ventilovej membráne (11, 31) v...

Sonotróda na opracovanie obrobkov rezaním a zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 154

Dátum: 13.12.2002

Autor: Szucher Attila

MPK: B29C 65/08, B26D 1/14, B26D 7/08...

Značky: opracovanie, obrobkov, sonotróda, zváraním, rezaním

Text:

...súčasne rezanie a zváranie. Vtom je podstatný rozdiel avýhoda oproti doterajšiemu stavu techniky, lebo v pripade dokumentu uvedeného v úvode sa vykonávalo iba posuvné vratnérezanie, pričom ale nebolo možné súčasne vykonávať zváranie.0012 Vďaka technickým znakom podľa vynálezu je teraz k dispozicii távýhoda, že môžu byt proti sebe navzájom kontinuálne zvárané tkaniny, alebomôžu byt navarované na plastový diel, a súčasne počas zvárania môžu...

Zlúčenina na inhibíciu metaloproteázy a prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282995

Dátum: 13.12.2002

Autori: Tsuzuki Hiroshige, Ohtani Mitsuaki, Watanabe Fumihiko

MPK: A61K 31/38, A61K 31/40, A61K 31/34...

Značky: obsahom, prostriedok, metaloproteázy, zlúčenina, inhibíciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I) na inhibíciu metaloproteázy a prostriedok, ktorý obsahuje túto zlúčeninu, jej opticky aktívnu látku, jej farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jej hydrát ako účinnú látku.

3-[3-(4-Etoxyfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-5-yl]-1,5,6,7-tetrahydroindol-4- ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 282994

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hutchison Alan, Albaugh Pamela

MPK: C07D 413/04

Značky: 3-[3-(4-etoxyfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-5-yl]-1,5,6,7-tetrahydroindol-4

Zhrnutie / Anotácia:

3-[3-(4-Etoxyfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-5-yl]-1,5,6,7-tetrahydroindol-4- ón, ktorý má interakciu s väzbovým miestom pre GABA, receptorom benzodiazepínov (BDZ). Vďaka selektívnej väzbe k receptorom GABAa ju možno použiť ako liečivo na liečenie stavov úzkosti, porúch spánku, záchvatov a predávkovania liečivami benzodiazepínového typu. Okrem toho táto zlúčenina zvyšuje čulosť.

Pretláčacie zariadenie a spôsob pretláčania organickej polymérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282981

Dátum: 13.12.2002

Autor: Jack Raymond Leslie

MPK: D01F 6/14, B29C 47/60, C08L 29/04...

Značky: pretláčacie, zmesí, polymérnej, pretláčania, zariadenie, organickej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polyvinylalkohol sa spracúva na vlákno alebo pelety na ďalšie spracovanie, alebo priamo na fóliu rozpustnú vo vode vo valcovom závitovkovom extrudéri, ktorý má pomalý nárast teploty a mierne miesiace pôsobenie, ktoré sa dosiahne nelepivým povlakom naneseným na závitovku.

Kombinovaný vákuový ventil a vákuový indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 66

Dátum: 13.12.2002

Autor: Soo Chang Wang

MPK: B65D 79/02, B65D 79/00, B65D 81/20...

Značky: vakuový, indikátor, ventil, kombinovaný

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnutý vákuový ventil zahŕňajúci veko na uzatváranie kontajnerového telesa, ktoré je otvorené na svojom hornom konci na príjem potravinovej položky, priehlbinu definovanú na veku, výstupok vytvorený na veku na dne priehlbiny a definovaný vzduchovým otvorom na prepojenie vonkajška avnútrajška kontajnerového telesa, rotačný kryt otočne umiestený vpriehlbine a majúci umiestňovací priestor, a uzatvárací člen...

Kryštály bikalutamidu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6325

Dátum: 13.12.2002

Autori: Shintaku Tetsuya, Itaya Nobushige, Katsura Tadashi

MPK: A61P 5/00, A61K 31/275, A61P 43/00...

Značky: spôsob, bikalutamidu, krystaly, výroby

Text:

...octovej alebo v kyseline mravčej, aby sa syntetizoval bikalutamid. Tak sa tento spôsob pokladá za lepší z hľadiska životného prostredia, ekonomického hľadiska a priemyselného hľadiska. V tomto spôsobe však syntéza prekurzorovej zlúčeniny(3) vyžaduje mnoho krokov (prinajmenšom 4 kroky), čo spôsobuje, že tento spôsob nie je ekonomicky a priemyselne lepší syntetický spôsob pre celkovú syntézu bikalutamidu. Ďalej tento spôsob zahŕňa kroky...

Ramená schodišťového usporiadania vozidla pre cestujúcich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5586

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hartung Heiko, Moschner Lothar, Czarschka Steffen

MPK: B61D 1/00, B61D 23/00

Značky: cestujúcich, vozidla, usporiadania, ramena, schodišťového

Text:

...priestoru), vyžaduje zdvihnúť v rovnakom pomere všetky plošiny vozidla, následkom čoho strop homého podlažia musi byť vyrobený tak, aby sa rozkladal priamo ku karosérii vozidla. Nevyhnutné sklony podlahy musia byť vytvorené strmšie a dlhšie. Ztýchto dôvodov nie jemožné us oriadať batožinové nosiče v o ísane oblasti vstu ného riestoru homého odlažia. P P J P P PV tejto oblasti musí byť usporiadané vzduchové potrubie v bočnej stene nad oknom...

Veko nápojovej plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5248

Dátum: 13.12.2002

Autor: Son Paul

MPK: B65D 25/38, B65D 47/06

Značky: plechovky, nápojovej

Text:

...tekutiný. 0010 Predmetom vynálezu je také veko nápojovej plechovkyvybavené uzatváracím viečkom, ktoré môže byť po otvorení znovuuzavreté, a kĺbovou hubicou, pričom toto veko môže byť priemyselne vyrobené ľahko a z jedného kusa.0011 Veko nápojovej plechovky podľa vynálezu má plochú časť,uprostred tejto plochej časti je vytvorené zahĺbenie pozdĺžneho tvaru, toto zahĺbenie má dno s otvorom. Uzavieracie viečko je spojené s plochou časťou...

Spôsob produkcie a purifikácie erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4445

Dátum: 13.12.2002

Autori: Blasey Horst, Bavand Michael

MPK: C12N 15/11, C07K 14/435

Značky: erytropoetínu, produkcie, purifikácie, spôsob

Text:

...(1989, Blood 73 s 84-89) uskutočňovali napotkanoch, svedčí o tom, že erytropoetín pochádzajúci z buniek vaječníkov čínskeho škrečka(CHO) bol z krvi eliminovaný s poločasom asi 2 hodín mechanizmom dvojfázovej clearancie. Asialoerytropoetín bol eliminovaný počas desiatich minút, čo svedčí o tom, že by za clearancie asialoerytropoetínu mohol byt zodpovedný mechanizmus väzby galaktózy hepatických buniek. Spivak a Hogans (1989, Blood 73 90-99) na...

Spôsob nastrekovania plastových vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4149

Dátum: 13.12.2002

Autori: Grossmann Maik, Kliwer Carsten, Prahst Georg-wilhelm, Freser-wolzenburg Thomas

MPK: B05D 1/00, B05B 7/02, B05D 1/02...

Značky: plášťových, nastrekovania, spôsob, vrstiev

Text:

...napríklad polyvinylacetát, polyvinylpropionát, ester kyseliny polyakrylovej, ester kyseliny polymetakrylovej, polystyrén, polyetylén ako homo- alebo kopolyméry alebo ich zmesi, dvojzložkové syntetické živice, napriklad polyuretán, epoxidovú živicu,polyester a podobne, bitúmen, decht, vosk, živice zo stromov alebo koreňov, prírodné a syntetické gumy, regenerované gumy alebo ich zmesi. výhodnými spojivami sú dvojzložkové syntetické...

Balík dosiek, spôsob výroby balíka dosiek a výmenník tepla obsahujúci balík dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3992

Dátum: 13.12.2002

Autori: Blomgren Ralf, Grönwall Kristina

MPK: B21D 53/02, F28D 9/00

Značky: výroby, výmenník, balíka, spôsob, tepla, dosiek, balík, obsahujúci

Text:

...a s odkazom na pripojené výkresy.Obrázok 1 schematicky znázorňuje bočný pohľad na doskový výmenník tepla podľa vynálezu. Obrázok 2 schematicky znázorňuje dosku výmenníka tepla pre balík dosiek podla vynálezu. Obrázok 3 schematicky znázorňuje rez skonštruovaného balíka dosiek výmenníka tepla podľaObrázok 4 schematicky znázorňuje rez plochy okolo vstupného kanálu balíka dosiek na obrázku 3.Obrázok 5 schematicky znázorňuje bočný pohlad na...

Osvetľovacie zariadenie s odlišeným osvetľovacím účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2326

Dátum: 13.12.2002

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21V 3/00

Značky: zariadenie, odlišeným, osvetľovacie, účinkom, osvětlovacím

Text:

...sú určené.0008 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť osvetľovacie zariadenie, ktoré okrem odlišených svetelnýchefektov bude zaisťovať jasné a konkrétne určité osvetlenie.0009 Zhora uvedené a ďalšie úlohy boli V súlades predmetom tohto vynálezu splnené tým, že bolo vyvinutéa to najmä pre vytváranie vopred zvolených svetelnýchefektov, ako je opísané V patentovom nároku 1.0010 Ďalšie charakteristické znaky predmetu tohtovynálezu sú...

Otočná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2267

Dátum: 13.12.2002

Autor: Katsuta Takashi

MPK: F16L 39/00, F16L 27/00

Značky: otočná, spojka

Text:

...priechod 50, drážka 51, priechod 52 a výpust S 4 tvoria prvý priechod 5, zatial čo vstupný otvor 63, priechod 60, drážka 61, priechod 62 a výpust 64 tvoria druhý priechod 6.Ďalej, v tejto otočnej spojke RJ, ked vstupný otvor 53 a výpust 54 sú súosové ako je zobrazené na obr. 3 (stav, v ktorom značka 19 pevnej strany a značka 29 otočnej strany sú posunuté o 90 stupňov jedna od druhej), priechod 52 je posunutý o 90 stupňov od dovnútra...

Hliníkovo-zinková zliatinová kompozícia obsahujúca trblietavé prvky, na nanášanie ponorením na oceľový výrobok, spôsob a výrobok takto získateľný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1869

Dátum: 13.12.2002

Autor: Mcdevitt Erin

MPK: C23C 2/04, C23C 2/06

Značky: zliatinová, trblietavé, takto, výrobok, ocelový, obsahujúca, ponorením, hliníkovo-zinková, kompozícia, prvky, spôsob, nanášanie, získateľný

Text:

...výhody vynálezu ako výsledok modifikačnej zložky. Zložka sa môže pridať do predzliatiny ako časticove zlúčeniny alebo sa môže vytvorit in-situ vpredzliatine určenej na pridanie do0013 špecifickejšíe, kompozícia povlakového kúpeľa sa môže modifikovať (l) priamo pridaním častíc (ako prášku) to povlakového kúpeľa alebo do nádoby s predtaveninou, ktorá zásobuje povlakový kúpeľ (2) pridaním ingotu, ktorý obsahuje požadované častice ingot...

Štartér pre fluorescenčnú lampu a fluorescenčná lampa používajúca štartér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8406

Dátum: 13.12.2002

Autor: Li Zhenxiang

MPK: H05B 41/08, F21S 2/00

Značky: startér, lampa, používajúca, fluorescenčnú, lampu, fluorescenčná

Text:

...tri spôsoby využívajú charakteristiky, že rádioaktivny izotop môže generovať priestorovo voľne elektróny V úplne tmavých podmienkach, čo spĺňa požiadavky na spustenie V úplne tmavých podmienkach. Ich nedostatkom je zahrnutý rádioaktívny izotop, ktorý nevyhovuje stále viac a viac prísnejším požiadavkám na ochranu životného prostredia.0008 Z JP 2002 216703 A je známa tlejivka, ktorá je schopná obmedziť Štartovacie oneskorenie temného výboja...

Systém na optimalizovanie receptu na ošetrovanie rohovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1181

Dátum: 13.12.2002

Autori: Pettit George, Campin John Alfred

MPK: G06Q 50/00, A61F 9/007

Značky: systém, rohovky, optimalizovanie, ošetrovanie, receptu

Text:

...vynálezu je poskytnúť system navytváranie monogramu na prispôsobivé modulovanie snímanýchvlnoplochových údajov na základe predchádzajúcich alebo liečebných výsledkov.0010 Ďalším cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je použiteľný na špecifickom mieste.0011 Ešte jedeným cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je demograficky založený.0012 Tieto a ďalšie ciele sa dosahujú vďaka prihlasovanému vynálezu, ktorého jedným znakom je systém na...

Spôsob aplikácie tenkovrstvových bezpečnostných prvkov na podklady citlivé na teplo razením za tepla a takto vyrobené poloprodukty vo forme kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1060

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hofer Werner, Stark Peter

MPK: B44C 1/17, B42D 15/00

Značky: tenkovrstvových, spôsob, podklady, poloprodukty, teplo, ražením, citlivé, kotúča, prvkov, takto, formě, aplikácie, vyrobené, tepla, bezpečnostných

Text:

...na lepidle taviteľnom za tepla, môžunevyhnutne vyžadovať použitie tlaku a teploty.Keď je v takých prípadoch podkladový materiál citlivý na teplo, môže dochádzať k problémom. Vyššie uvedené plastové fólie s magnetickými prúžkami slúžia zvyčajne napríklad ako krycie fólie na viacvrstvové občianske preukazy, šekové karty a podobne. Také plastové fólie majú preto na zadnej strane vrstvu za tepla taviteľného lepidla, aby sa zaistilo pevné...

Ukotvenie lana a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 991

Dátum: 13.12.2002

Autor: Russo Vitaliano

MPK: E01F 7/00

Značky: spôsob, výroby, ukotvenie

Text:

...materiálu a vzniknutých koróznych škvŕn, ktoré sú časovo náročné.Potrebou je teda zabezpečenie kotviaceho prostriedku lana schopného úplnej izolácie najmenej časti lana kotviaceho prostriedku od vody a vlhkosti.Problem, riešený týmto vynálezom, je navrhnutie kotviaceho prostriedku na lano, ktorého Štrukturálne a funkčnécharakteristiky by mali splniť uvedene požiadavky a zároveňodstrániť nevýhody, spomínané vzhľadom na predošlé spôsoby...

Akumulátor s dvojdielnym krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 497

Dátum: 13.12.2002

Autori: Gelbke Manfred, Maleschitz Norbert, Kermas Richard, Holzleitner Peter, Bawart Thomas, Schumann Peter

MPK: H01M 2/04

Značky: dvojdielnym, krytom, akumulátor

Text:

...oblastí, ktoré sú spojené príslušným plniacim otvorom.Výhodný variant sa vyznačuje tým, že jeden plniaci otvor je vybavenýdiagnostickou sondou (Magic eye), najmä diagnostickou sondou podľa DE 298 21994 U, ktorá vykazuje teleso sondy, na ktorom sú vytvorené šošovka s najmenej jednou plavákovou guľkou, závit a skrutkovacia hlava. Diagnostická sonda slúži na kontrolu stavu kyseliny v batérii. Môže byt naskrutkovaná alebo zasunutá do spodného...

Spôsob izolácie poxvírusov z infikovaných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 327

Dátum: 13.12.2002

Autori: Heller Karl, Kramer Jutta

MPK: A61K 39/275, C12N 7/02, C12N 15/86...

Značky: poxvírusov, spôsob, buniek, izolácie, infikovaných

Text:

...použiť na prípravu heterológnychPoužitie vírusu vakcínie ako vektora na vyvinutie rekombinantných živých vakcín bolo ovplyvnené bezpečnostnými záujmami a predpismi. Najviac rekombinantných vírusov vakcínie, ktoré sú opísané V literatúre, vzniklo 2 kmeňa vírusu vakcínie Western Reserve. Tento kmeň je známy kvôli svojej vysokej neurovirulencii, a tak je skôr nevhodný na používanie u ľudí a zvierat (Moríta et al., Vaccine 5, 65-70 1987). Zato...

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 266

Dátum: 13.12.2002

Autor: Bargiacchi Roger Manuel

MPK: A47J 31/06, A47J 31/44

Značky: kávovar

Text:

...3 predstavuje V pôdoryse kotúč na rozdeľovanie vody pod tlakom z hornej časti komory do uvedeného koša nesúceho filterumiestnenie uvedeného koša nesúceho filter aventil umiestnený v okruhu na privádzanie vody podtlakom do uvedenej komory.V spojení s výkresmi, najmä s obr. 1, vzťahová značka l označuje komoru, do ktorej sa zavádza pod. tlakom voda na prípravu extraktu kávy. Vo vnútri komory l je znázornená výtlačné zariadenie g na vodu...