Zverejnene patenty 12.12.2002

Substituované 6H-dibezo[ch]chromény ako estrogénové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 156

Dátum: 12.12.2002

Autori: Harris Heather Anne, Albert Leo Massillamoney, Mewshaw Richard Eric, Cohn Stephen Todd, Keith James Carl, Edsall Richard James

MPK: A61K 31/352, A61K 31/381, A61P 5/30...

Značky: substituované, 6h-dibezo[ch]chromény, látky, estrogénové

Text:

...oproti ERoi. Tkanivová distribúcia ERB sa dobre zmapovala u hlodavca a nie je zhodná s ERoi. Tkanivá ako maternica myši apotkana exprimujú prevažne ERci, pričom pľúca myši apotkana exprimujú prevažne ERB Couse aďalši, Endocrinology 138 4613-4621 (1997), Kuiper a ďalší, Endocrinology 138 863-870 (1997). Dokonca vrámci jedného orgánu môže byť distribúcia ERoi a ERB rozdelená. Napríklad, v myšacom vaječníku jeERB vysoko exprimovaný...

Spôsob vodoodpudzujúcej impregnácie muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282990

Dátum: 12.12.2002

Autori: Gollwitzer Leonhard, Matschiner Ulrike, Weber Helmut

MPK: C04B 41/64, C04B 41/68, C09D 183/04...

Značky: vodoodpudzujúcej, impregnácie, spôsob, muriva

Zhrnutie / Anotácia:

Murivo sa v prvom kroku ošetrí vysoko disperzným, vo vode emulgovaným, impregnačným prípravkom, ktorý obsahuje (A1) organoalkoxysilán alebo (A2) organosiloxán obsahujúci alkoxylové skupiny, alebo (A3) zmes organoalkoxysilánu a organosiloxánu obsahujúceho alkoxylové skupiny a (B) soľ vo vode rozpustnej organickej alebo anorganickej kyseliny a organopolysiloxánu, ktorá dodatočne k iným organosiloxánovým jednotkám obsahuje také siloxánové...

Spôsob výroby transdermálnych terapeutických náplastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282988

Dátum: 12.12.2002

Autori: Schumann Klaus, Hille Thomas, Steinborn Peter, Asmussen Bodo

MPK: A61L 15/44, A61F 13/02

Značky: náplastí, terapeutických, výroby, transdermálnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby transdermálnych terapeutických náplastí, pri ktorom sa z pomocnej vrstvy (3), aspoň na jednej strane silikonizovanej, zo samolepiacej vrstvy (4) obsahujúcej účinnú látku a z transportnej vrstvy (9) vytvorí laminát vo forme pruhu tvoriaceho pás (1). Účinnú látku obsahujúce dielce (4'), získané vysekávaním z vrstiev (3, 4) naprieč smeru pohybu pásu (1), sa v taktoch presúvajú na druhý pás (2), a k vysekávaniu dochádza v...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo tekutých polotovarov z ocele a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282985

Dátum: 12.12.2002

Autori: Wallner Felix, Park Moon Duk, Lee Ii-ock, Kim Yong Ha, Schenk Johannes, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/14

Značky: surového, polotovarov, tekutých, železa, zariadenie, ocele, vykonávanie, spôsobu, výroby, tekutého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (43) alebo tekutých polotovarov z ocele sa zo vsádzkových materiálov tvorených železnou rudou (5) a prísadami a majúcich aspoň čiastočne jemný podiel železná ruda redukuje priamo na železnú hubu fluidačným spôsobom najmenej v dvoch redukčných stupňoch (1, 2). Železná huba sa taví za prívodu nosičov uhlíka a plynu obsahujúceho kyslík v zóne (39) tavného splyňovania a vyrába sa redukčný plyn obsahujúci...

Na kožu priľnavý farmaceutický prípravok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282984

Dátum: 12.12.2002

Autori: Horstmann Michael, Asmussen Bodo

MPK: A61L 15/44

Značky: farmaceutický, přilnavý, kožu, přípravy, spôsob, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Na kožu priľnavý farmaceutický prípravok, najmä transdermálny terapeutický systém na uvoľňovanie účinnej látky 17-beta-estradiolu, je vytvorený tak, že v prípravku obsiahnuté množstvo estradiolu predstavuje najmenej trojnásobok rozpustnosti pri nasýtení, nameranej pri 95 % relatívnej vzdušnej vlhkosti, a vzduch uzatvorený v balení je upravený na relatívnu vzdušnú vlhkosť pod 5 % a najmä pod 0,5 %.

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282978

Dátum: 12.12.2002

Autor: Van Ardenne Johanna Lamberta Maria

MPK: B42F 1/00

Značky: papiera, zovretie, přechodné, svorka, iných, trvale, plošných, materiálov, listov

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov, použiteľná samostatne a/alebo v kombinácii s inými prostriedkami, ku ktorým je pripevnená, pozostávajúca z jediného páru tenkého pásu pružného plochého materiálu prehnutého cez seba tak, že vymedzuje koncový ohyb prednej zvieracej čeľuste (1) a zadnej zvieracej čeľuste (2), z ktorých každá má jednak hornú časť, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom...

Kazeta a injektor mäkkej vnútroočnej šošovky a spôsob injektovania takých šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6874

Dátum: 12.12.2002

Autori: Raquin Vincent, Bernard Pascal, Tourrette Philippe

MPK: A61F 2/16

Značky: injektor, injektovania, šošovky, mäkkej, vnútroočnej, šošoviek, spôsob, takých, kazeta

Text:

...tvoriť obal pre sterilizáciu.0015 Pokiaľ je implantát vyhotovený zo silikónu alebo z hydrofóbneho akrylátu, je možne celok, tvorený implantátom, telesom injektora a rúrkou pripojenou k tomuto injektoru,sterilizovať v ETO. Avšak taký celok môže byť uchovávaný len po obmedzenú dobu (asi šesť mesiacov). Rúrka totiž obsahuje skryto na vnútomej stene klzný prostriedok, ako napr. glycerin stearan, deriváty polyamidu, polyetoxiétery mastných...

Kombinácia proteázových inhibítorov závislých na cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6604

Dátum: 12.12.2002

Autori: Groen Cornelis, Jochmans Dirk Edward Désiré, Van Der Geest Ronald, Stoffels Paul

MPK: A61K 31/365, A61K 31/435, A61K 31/425...

Značky: kombinácia, cytochromu, proteázových, závislých, inhibítorov

Text:

...W 0 95/ 10281 opisuje kombináciu vybraného proteázového inhibítora L-735 524 v kombinácii bud s cimetidinom, alebo s ketokonazolom. Sadler et al. (AIDS, 2001, 15(8), 1009-1018) vyhodnotili farmakokinetiku a bezpečnosť amprenaviru a ritonaviru po násobnej dávke a súčasnom podávaní zdravým dobrovoľníkom. Tanaka et al. (J. Clin. Pharmacy Therap., 1998, 23, 403-416) opisujú niektoré HIV proteázové liečivá, ktorých metabolizmus môže byť závislýod...

Spôsob prípravy echinokandínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6393

Dátum: 12.12.2002

Autori: Brouillard Agnés, Droux Serge, Colladant Colette, Ferroud Didier, Elter Michel, Lemaitre Guy, Boffelli Philippe, Paladino Joseph

MPK: C07K 7/00, A61K 38/12, A61P 31/00...

Značky: spôsob, přípravy, derivátov, echinokandínových

Text:

...predmetného vynálezu vyhnúť sa čisteniu medziproduktov získaných počas tohto procesuvýznamné zlepšenie výťažkov. Vzhľadom k vyššie uvedenému je podstatou predmetného vynálezu postup prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I)v ktorom R znamená lineárny alebo rozvetvený alebo cyklický reťazec obsahujúciaž 30 uhlíkových atómov, prípadne obsahujúci jeden alebo viac heteroatómov a jeden alebo viac heterocyklov, zahŕňajúci nasledujúce stupne(a)...

Farmaceutická matricová tableta s kontrolovaným uvoľňovaním prirodzených zmesí konjugovaných estrogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6303

Dátum: 12.12.2002

Autori: Budde Klaus, Thumbeck Bernd, Kristen Gerhard, Wiards Margit

MPK: A61K 9/16, A61K 9/28, A61K 9/20...

Značky: kontrolovaným, farmaceutická, zmesí, prirodzených, uvoľňovaním, konjugovaných, matricová, estrogénov, tableta

Text:

...prípravky s prirodzenými zmesami konjugovaných estrogénov získaných. z moču žrebných kobýl, v ktorých je táto prirodzená zmes konjugovaných estrogénov ako účinná zložka prítomná V definovanej forme a koncentrácii, ako aj homogénne rozdelenáv matricovej tablete potiahnutej filmom pripravenej tabletovaním, napríklad priamym tabletovaním prášku obsahujúceho účinné látky alebo východiskové látky vo forme častíc a ktoré majú vopred sta~...

(20S)-1alfa-Hydroxy-2-metylén-19-nor-bishomopregnakalciferol a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5069

Dátum: 12.12.2002

Autori: Gowlugari Sumithra, Plum Lori, Deluca Hector, Holden Hazel, Clagett-dame Margaret, Thoden James, Grzywacz Pawel

MPK: A61P 11/00, A61P 17/00, A61K 31/59...

Značky: 20s)-1alfa-hydroxy-2-metylén-19-nor-bishomopregnakalciferol, použitie

Text:

...forme.0008 Čistenie organických zlúčenín, najmä takých, ktoré sú určené na farmaceutické použitie, je veľmi významné pre chemikov syntetizujúcich takéto zlúčeniny. Príprava zlúčeniny zvyčajne vyžaduje veľa krokov syntézy a preto konečný produkt môže byť kontaminovaný nielen vedľajšími produktmi odvodenými od posledného kroku syntézy v procedúre, ale aj zlúčeninami, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcich krokoch. Dokonca aj...

Spôsob výroby tenzidových granulátov obsahujúcich buildery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4622

Dátum: 12.12.2002

Autori: Weber Henriette, Rähse Wilfried, Orlich Bernhard

MPK: C11D 3/10, C11D 17/06, C11D 11/04...

Značky: spôsob, buildery, obsahujúcich, tenzidových, granulátov, výroby

Text:

...hmotnostnému pomeru kyselín builderov kyselinám aniónových tenzidov v zmesi kyselín od 11500 do 501. Výhodné je použitie kyselín builderov v užšom hmotnostnom pomere ku kyselinám aniónových tenzidov, kde je zvlášť výhodné, aby zmes kyselín obsahovala väčšie množstvo kyselín aniónových tenzidov ako kyselín builderov. Výhodný spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že hmotnostný pomer kyseliny builderu (kyselín builderov) ku kyseline aniónového...

Hydraulický alebo pneumatický stroj s výklopnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4527

Dátum: 12.12.2002

Autor: Holt Corneliu

MPK: F01C 3/00

Značky: stroj, pneumatický, lopatkami, hydraulický, výklopnými

Text:

...sú napriklad kužeľové alebo planétové prevody spojené do seba a prenášané na jeden Výstupný hriadeľ stroja alebo, aby bola možná cirkulácía pri zvýšených prietokových pomeroch cirkulačnými kanálmi umiestnenými vedľa niekoľkých stupňov, ktoré majú niekoľko rotorov. Extrémne namáhané rotory sú s výklopnými lopatkami na jednom čele,zatiaľ čo rotory v stredných pozíciách sú s výklopnými lopatkami na oboch čelách. Orientácia výklopných...

Flexibilný elektrický okruh na ohrev obsahujúci pokovené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4222

Dátum: 12.12.2002

Autor: Ferguson Patrick

MPK: H05B 3/34

Značky: vlákna, obsahujúci, pokovené, flexibilný, elektricky, okruh, ohrev

Text:

...dalej k zníženiu šírky dráhy a k zvýšeniu odporu dráhyd) nanesenie fotorezistu (rámček 48) -jeden spôsobom nanášanie fotorezistu je nanášanie ponorením - t.j. ponorenie tkaniny do kvapalného fotorezistu, aby sa zabezpečilo regulované nanesenie kvapalného fotorezistu na všetky časti pokovených polyesterovýchvlákien a aby sa zabránilo podleptaniu leptanej dráhy kvôli nenaneseniu fotorezistu na časti niti. Krok 34 exponovania a vyvolàvania je...

Spôsob a zariadenie na sledovanie nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3470

Dátum: 12.12.2002

Autori: Pflueg Christian, Lütgens Mirko

MPK: G01L 1/16, B23Q 17/00, G01L 1/20...

Značky: nástrojov, spôsob, sledovanie, zariadenie

Text:

...programovateľnej zosilňovacej jednotky, ktorá je zase riadená tiež na rotore sa nachádzajúcim mikroprocesorom. Zosilnený signál je na rotore digitalizovaný a pomocou modulácie vzávislosti od záťaže vysielaný zrotora na stator. Pre tento účel sú rotor a stator opatrené cievkami na vytváranie elektromagnetického poľa a tvoria transformátor na bezdotykový indukčný prenos energie zo statora na rotor. Modulované signály zo statora sa vedú...

Kombinácia obsahujúca poloxamér a kyselinu chondroitínsírovú a/alebo glykoproteín a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9917

Dátum: 12.12.2002

Autori: Mavon Alain, Cousse Henri, Bordat Pascal

MPK: C08L 5/08, A61K 9/00

Značky: obsahujúca, poloxamér, kyselinu, chondroitínsírovú, glykoproteín, kombinácia, použitie

Text:

...označovaných všeobecne názvom syndróm suchého oka Hoang-Xuan et al. EMC, 6-0010 (1998, ktoré sa vyznačujú očnou suchosťou, ktorou dochádza k významnému obmedzeniu videnia 2 dôvodu podráždenia rohovky. Liečba patológií syndrómu suchéhooka je možná s pomocou umelých sĺz.0006 Patentová prihláška W 0 9906022 opisuje formuláciu založenú na lipidoch, ktorá napodobňuje chemické zloženie a0007 Okrem iného bolo v patentovej prihláške EP 149872...

Liečivá obsahujúce deutérium na liečenie cukrovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2726

Dátum: 12.12.2002

Autor: Somlyai Gábor

MPK: A61P 3/00, A61K 33/00

Značky: deutérium, liečenie, obsahujúce, cukrovky, liečivá

Text:

...vyskytujúce deutériunl hrá významnú úlohu pri regulácii delenia buniek.Vedľa pokusov opísaných v patentoch bolo medzi tým dokázané proti nádorové pôsobenie vody so zníženým obsahom deutéria (dD-voda) tiež pri výskumoch uskutočňovaných s ľuďmi. V posledných štyroch rokoch spotrebovalo viac ako 800 osôb s tumorovým ochorením 100 ton dDvody. Tieto prípady potvrdili, že nádorové bunky citlivo reagujú na zníženie obsahu deutéria a Vo väčšine...

Hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 975

Dátum: 12.12.2002

Autor: Wetzel Klaus

MPK: B30B 9/32

Značky: hydraulický

Text:

...na ktorých môžu být pripevnene valce vystávovane pósobeniu tlakoveho média - ako napr. hydraulické valce - , ktore posúvajú bočným košom kolmo na smer posuvu šrotu. Alternatívne môžu byť valce vystavované pósobeníu tlakového média, ktoré posuvajubočným košom kolmo na smer posuvu zlisovaného šrotu, tiež umiestnene bezprostredne na spodnej konštrukcií, tzn. nastrojovom lôžku vodiacej skrine0020 Bočný kôš hydraulického lisu je výhodne vnútri...

Kompozícia obsahujúca epotilony a jej použitie na liečenie karcinoidných syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 967

Dátum: 12.12.2002

Autori: Rubin Eric Howard, Rothermel John David

MPK: A61K 31/513, A61K 31/427, A61K 31/675...

Značky: liečenie, syndrómov, karcinoidných, obsahujúca, použitie, epotilóny, kompozícia

Text:

...buniek, pričom tieto bunky sú difúzne rozptýlené hlavne V čreve a veľkých prieduškách. Peptidy syntetizované karcinoidnými nádormi zahŕňajú 5-hydroxytryptamín a 5 ~hydroxytryptofán. Karcinoidný nádor môže tiež tvorit metastázy. Predložený spôsob je vhodný predovšetkým na liečeniemetastáz tvorených karcinoidným nádorom.Pokiaľ nie je uvedené inak, organické radikály a zlúčeniny uvádzané V predloženom opise ako nižšie neobsahujú...

Poťahované pilulky tamsulosinu a dávková jednotka z nich pripravená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 764

Dátum: 12.12.2002

Autor: Platteeuw Johannes Jan

MPK: A61K 31/18, A61K 9/52, A61P 13/00...

Značky: pripravená, potahované, pilulky, dávková, tamsulosínu, jednotka

Text:

...aktívnejaktívnej látky V krvnej plazme boli dosiahnuté 3 hodiny pomnožstvo tamsulosinu nájdeného V krvnej plazme bolo okolo 75 o z celkového množstva tamsulosínu obsiahnutého V bežnej tablete. Avšak takáto rýchlosť uvoľňovania je Všeobecne nedostatočná pre liekové formy s predĺženým uvoľňovaním. Bolo by žiadúce poskytnúť alternatívu, ako je napr. potiahnutá pílulkaPredkladaný vynález sa týka liekového zloženia pilulky obsahujúcej...

Výtokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 760

Dátum: 12.12.2002

Autor: Raats Paul

MPK: B67D 1/00

Značky: ventil, výtokový

Text:

...vak, škatuľa a podobne. Prekvapivo bolo zistené, že taká zostava ventilu poskytuje dostatočné utesnenie pre vnútornývak a že pri preprave kontajnera nápojový ventil jednoduchobráni aspoň počas relatívne dlhej doby objemu vnútorného vaku,aby sa zvàčšoval pri odstránení tlaku V obklopujúcom priestore. To znamená, že pri dočasnej zmene tlaku to, čomu sa môže predísť, je styk vzduchu vo vnútornom vaku s nápojom alebo výskyt nežiaduceho...

Valec špirálovitého typu na spracovanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 363

Dátum: 12.12.2002

Autor: Boucton Jean

MPK: A01B 29/00

Značky: pôdy, špirálovitého, spracovanie, válec

Text:

...obsahuje valec špirálovitého typu na spracovanie pôdy, ktorý je ako celok označený vztahovou značkou 1, rám 2 vybavený dvomi laterálnymi vertikálnymi nosnými ramenami 3 a 4 a aspoň dve špirály 5 a 6 s rovnakým stúpaním, z ktorých každá je známym spôsobom usporiadaná na stredovej horizontálnej osi 7, resp. 8. Konce týchto stredových osi 7 a 8 sú uložené v ložiskách usporiadaných na zodpovedajúcich laterálnych vertikálnychPodľa predmetného...