Zverejnene patenty 10.12.2002

Spôsob deštrukcie nukleárneho grafitu splyňovaním vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 202

Dátum: 10.12.2002

Autori: Paris Jacques, Costes Jean-raymond

MPK: C10J 3/18

Značky: grafitu, splyňovaním, vodnom, nukleárneho, prostředí, deštrukcie, spôsob

Text:

...elektrický oblúkový výboj. V dôsledku pôsobenia elektrickej energie sa šíria elektrické oblúkové výboje a dochádza na ich interakciu s vodným prostredím a vodivou uhlíkovou hmotou, ktorá vzniklasplyňovaním prírodnej uhlíkovej hmoty.Keď podrobíme grafit ponorený do vodného prostrediasa prerušia, čo pôsobením tých istých impulzov s vysokýmnapätím vedie na vytváranie aktívnych látok, ktoré môžu reagovat s radikálmi vzniknutými pri rozklade...

Súprúdový šachtový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5719

Dátum: 10.12.2002

Autori: Möser Jürgen, Schulz Manfred, Flick Thomas

MPK: C10J 3/02, F23G 5/24

Značky: šachtový, reaktor, súprúdový

Text:

...materiálu. Tiež viacnásobné vedenie plynu v protiprúde cez násyp pohybujúci sa smeromdole neumožňuje aj cez niektoré modifikáciezúžením prierezu V šachte a rozšírením prierezu V obtoku plynu spracovaním širokého spektra Vsádzkoveho materiálu.Ďalej je ve spise DE 198 16 864 Al opísaná kuplovňa s obehom plynu, ri ktore je odsávanie prebytočného plynu usporiadané pod taviacou a prehrievacou zónou. Tým vznikne vedenie plynu V protiprúde a prenos...

Ultrazvukové zváranie spojovacieho člena na integrovanú vrchnú vrstvu plátku z polymérnej peny na strane tela pre stómiu pre dvojdielny stomický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11819

Dátum: 10.12.2002

Autor: Gijsbert Van Der Leden Arie

MPK: B29C 65/08, A61F 5/448

Značky: ultrazvukové, polymérnej, straně, vrstvu, integrovanú, stomický, vrchnú, člena, systém, zváranie, stómiu, dvojdielny, plátků, spojovacieho

Text:

...ultrazvukového zvárania kritickým postupom. Ak kombinácia vyššie uvedených podmienok vytvorí príliš mnoho energie, vypáli sa zvárací proñl sonotródy do jedného alebo oboch zváraných polymérových povrchov. Ak kombinácia vyššie uvedených podmienok generuje príliš málo energie, tak sa oba zvárané diely tavením dohromady nespoja alebo málo. V oboch prípadochbude pevnosť zvarenia ochranného spojovacieho lemu s povrchom lemu na strane...

Nové stabilné kryštály derivátu kyseliny fenylpropánovej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3259

Dátum: 10.12.2002

Autori: Orita Kazuo, Koike Tomomi

MPK: C07C 231/00, A61P 3/00, A61K 31/185...

Značky: krystaly, výroby, kyseliny, stabilné, spôsob, derivátů, fenylpropánovej, nové

Text:

...rozpúšťadlo je vodu obsahujúci etanol alebo vodu obsahujúci izopropylalkohol a môže tiež byt bezpečné rozpúšťať najskôr V alkohole a potom pridať vodu. Pôsobenie kyseliny a bázy je uskutočňované rozpúšťaním kryštálov nového typu získaných rekryštalizáciou do bežnej anorganickej bázy, výhodne vodného roztoku hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného, neutralizáciou bežnou kyselinou, výhodne kyselinou chlórovodikovou počas zohrievania,...

Aroylpyrolheteroarylmetanónové a metanolové zlúčeniny užitočné pri liečení poruchy centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2154

Dátum: 10.12.2002

Autori: Carson John, Codd Ellen, Pitis Philip

MPK: A61K 31/4427, A61P 25/00, A61K 31/4164...

Značky: metanolové, centrálneho, poruchy, užitočné, zlúčeniny, liečení, aroylpyrolheteroarylmetanónové, systému, nervového

Text:

...pri talamických léziách alebo roztrúsenej skleróze alebo bolesť vyvolaná poškodením periférneho alebo centrálneho nervového systému (po amputácii, pri paraplégii, herpes alebo následkom diabetickej polyneuropatie).Na niekoľkých zvieracích modeloch zápalovej bolesti bola pozorovaná zvýšená expresla alebo aktivita sodíkového kanálu. Po ínjekcii karagenánu do povrchu chodidla zadnej končatiny potkana sa zvyšuje expresia a-SNS mRNA a sodíkový...

Spôsob úpravy kontaminovaného nukleárneho grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2073

Dátum: 10.12.2002

Autori: Costes Jean-raymond, Paris Jacques

MPK: B02C 19/00, G21F 9/30

Značky: grafitu, úpravy, kontaminovaného, spôsob, nukleárneho

Text:

...impulzov stanovený tak, aby sa pripraviliPodľa vynálezu sa vysokonapàtovými impulzmi rozumejú elektrické impulzy s napätím jedného alebo niekoľkých kilovoltov, ktoré vedú k vytváraniu elektrických oblükov v kvapalnom médiu vykazujúcom príslušné odporové vlastnosti.Za účelom uskutočňovania tohto spôsobu je možné s výhodouvyužít kvapalné médiá, ktorých odpor je vyšší než 1 MQ.cm.Tento spôsob je výhodný z toho dôvodu, že nie je treba...

Liečenie glioblastómu tymozínom-alfa 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1989

Dátum: 10.12.2002

Autori: De La Monte Suzanne, Wands Jack

MPK: A61P 35/00, A61K 38/00

Značky: liečenie, glioblastómu, tymozínom-alfa

Text:

...malígnych gliómov s použitím tymalfasinu a stanoviť mechanizmus, ktorý vedie k antineoplastickým účinkom tymalfasinu.0006 Vynález sa týka použitia chlóretylnitrózomočoviny vkombinácii s tymozínomoL 1(T A 1)peptidom, na prípravu liečiva na liečbu glioblastómu. Glioblastómy sú high-grade malígne novotvary centrálneho nervového systému (CNS), ktoré majú takmer vždy v priebehu 12 mesiacov od diagnózy fatálny priebeh. V súčasných štúdiách...

Vysoko koncentrované stabilné roztoky meloxicamu na injekčné podanie bez použitia ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1675

Dátum: 10.12.2002

Autori: Folger Martin Andreas, Zierenberg Bernd, Hassel Bernhard, Henke Stefan

MPK: A61K 9/00, A61K 31/5415, A61K 31/427...

Značky: stabilné, injekčné, vysoko, meloxicamu, koncentrované, použitia, roztoky, podanie

Text:

...zistilo, že vysoko koncentrované roztoky meloxicamu s obsahom. účinnej látky od 35 do 100 mg/ml, ktoré, okrem soli meloxicamu ako aj určitých pomocných látok, obsahujú ďalšiu pomocnú látku zo skupiny, ktorú tvorí kyselina citrónová, lecitín, kyselina glukónová, kyselina vínna, kyselina fosforećná a EDTA alebo ich soli, sú proste častíc a vykazujú dlhodobú stabilitu. stabilitu možno dosiahnuť s použitínl neočakávane malého podielu organickej...

Obal na uloženie kotúčových nosičov a spôsoby jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 843

Dátum: 10.12.2002

Autori: Gelardi John A, Gidion Peter L, Thibault Richard C, Sin Kaman

MPK: G11B 33/04

Značky: nosičov, kotúčových, výroby, uloženie, spôsoby

Text:

...podložiek (30) na nesenie kotúčov, pričom každá podložka tohto stĺpca samotná obsahuje závesné okrajové čelo (44), a závesné okrajové čelá podložiek v stĺpci sú navzájom vzákryte, takže všetky závesné okrajové čelá stĺpca spolu v podstate lícujú, a jediný ohybný závesný a spojovací člen (22) permanentne pripevnený k všetkým závesným okrajovýmčelám, pričom ohybný závesný a spojovací člen je umiestnenývrovine vpodstate obsahujúcej a...

Rotačný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 838

Dátum: 10.12.2002

Autori: Schwarz Bernd, Schuster Bernd, Nikles Rudolf

MPK: F16K 3/02

Značky: rotačný, uzáver

Text:

...a druhá časť puzdra sú spojené so zásobovacím potrubím vedúcim zdola nahor a je kolmé na ventilový kotúč. Druhá časť puzdra má prídavný otvorený priečny otvor pre vodorovné prechádzajúce potrubie. Na toto uzatváracie zariadenie sa tak musia pripojiťOs pohonu na pohyb ventiloveho kotúča je rovnobežná s osou zásobovacieho vedenia. Pohyb osi pohonu je ulahčený koaxiálneZo spisu DE 4414115 A 1 je ďalej známy uzatvárací uzáver pre dopravné...

Zariadenie na výrobu umelého snehu a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 648

Dátum: 10.12.2002

Autor: Stofner Wilhelm

MPK: F25C 3/00

Značky: prevádzky, sněhu, zariadenie, spôsob, výrobu, umělého

Text:

...trysky navytváranie jadier. Energia stalčeného vzduchu V rozmedzízhruba od 4 do 5,5 kW býva obvykle nevyhnutná.V patentovom spise DE 41 31 857 je obsihanuté jedno také snehové delo so skrutkovým kompresorom, usporiadanýmpomocou príruby na hlavnom motore.0006 Pri všetkých až doposiaľ opisovaných konštrukciách predmetné zariadenie na výrobu umelého snehu vyžaduje stalčený vzduch, ktorý musí byť poskytovaný lokálnym alebo centrálnym...

Modulárne zariadenie na domácu komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 628

Dátum: 10.12.2002

Autori: Dornseiff Andre, Steinmetzler Andreas

MPK: H04M 1/02, H04M 9/02

Značky: domácu, zariadenie, komunikáciu, modulárne

Text:

...na seba, do samonosnej jednotky z funkčných modulov umiestnených V radoch a/alebo stĺpcoch v spoločnej rovine. Okrem toho majú funkčne moduly upevňovacie prostriedky na bezprostredne upevnenie jednotky na zostrany budovy stabilnom stenovom prvku na stenu. Jedná sa teda o montáž na omietku (AP).Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie na domácu komunikáciu uvedeného druhu, pomocou ktorého sa náklady na výrobu, skladovanie a montáž zredukujú, a...

Materiál pre neutrónové odtienenie a udržanie podkritického stavu na báze vinylesterovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7757

Dátum: 10.12.2002

Autor: Valiere Martine

MPK: G21F 1/00

Značky: vinylesterovej, podkritického, udržanie, báze, živice, neutrónové, odtienenie, stavu, materiál

Text:

...na báze živice z nenasýteného polyesteru vykazujú nedostatok spočívajúci V tom, že majú jen priemerný odpor voči tepelnérnu starnutiu.V dokumente EP-A-O 108 622 (4) bol tiež popísaný materiál pre neutrónové krytie tvorený syntetickou živicou, ktorá obsahuje polymér vytvorený v podstate z vinylového monoméru typu metylmetakrylátu a jednejalebo niekoľkých zlúčenín lantanídov zvolených z oxidov, hydroxidov, solíPredmetom vynálezu je...