Zverejnene patenty 05.12.2002

Nožnice na oddeľovanie úsekov z materiálového pásu, preťahovaného pomocou podávacieho zariadenia, najmä z pásu oceľového kordu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 209

Dátum: 05.12.2002

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B23D 33/02

Značky: podávacieho, najmä, nožnice, pomocou, preťahovaného, ocelového, materiálového, oddeľovanie, pásu, kordu, úsekov, zariadenia

Text:

...najspodnejšej, pod dopravným pásom ležiacej koncovej polohy.Pri znížení horného noža sa prvý hydraulický valec, nachádzajúci sa vo svojej hornej polohe, prepne na malý protitlak nahor, takže sa síce tlakom horného noža môže pohybovať proti svojmu predpätiu nadol, ale na druhej strane malýmprotitlakom zdola zovrie zospodu materiálový pás proti hornému nožu. Až tesne-3 pred dosiahnutím spodnej úvrate horného noža, samozrejme ešte kúsok nad...

Spôsob a zariadenie na geometrické zameriavanie a stanovenie rýchlosti vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 83

Dátum: 05.12.2002

Autor: Schmidradler Dieter

MPK: G08G 1/015, G08G 1/052, G01S 17/00...

Značky: geometrické, vozidiel, rychlostí, zameriavanie, spôsob, zariadenie, stanovenie

Text:

...sa pomocou šikmo nastavených laserových snímačov v prvej fáze prechodu vozidla zachytí jeho predná časť, resp. jehozadná časť a rýchlosť vozidla sa stanovi z ich pohybu.Jeden variant, ktorý je pre svoju jednoduchosť zvlášť výhodný, spočíva v tom, že ako významná pozdĺžna poloha sa použije maximálna - alebominimálna - pozdĺžna poloha obrysu vozidla.Tento spôsob uskutočnenia vynálezu súčasne umožňuje aj veľmi jednoducho stanoviť dĺžku vozidla...

Použitie interleukínu-10 alebo jeho analógu, agonistu alebo antagonistu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282947

Dátum: 05.12.2002

Autori: Howard Maureen, Ishida Hiroshi, De Waal Malefyt Rene, Zlotnik Albert, O'garra Anne, Hsu Di-hwei, Spits Hergen

MPK: A61K 39/395, A61K 38/20

Značky: prostriedku, interleukínu-10, farmaceutického, použitie, agonistu, analogů, antagonistu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Interleukín-10 alebo jeho analóg, agonista alebo antagonista sa používa na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie zápalu alebo imunitnej funkcie sprostredkovávanej T-bunkami, ktoré sú sprevádzané abnormálnou hladinou nekrózového tumorového faktora alfa. Podávaný interleukín-10 alebo jeho analóg podľa vynálezu moduluje hladiny interleukínu-1 a interleukínu-6, kde abnormálna hladina je zvýšená a je sprevádzaná mikrobiálnou infekciou,...

Farmaceutická formulácia na báze vorikonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282946

Dátum: 05.12.2002

Autor: Harding Valerie Denise

MPK: A61K 47/40

Značky: báze, vorikonazolu, formulácia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická formulácia obsahuje vorikonazol alebo jeho akceptovateľný derivát a cyklodextrínový derivát vzorca (I), kde R1a-g, R2a-g a R3a-g nezávisle predstavujú OH alebo O(CH2)4SO3H, alebo jeho farmaceuticky akceptovateľnú soľ.

Spôsob odoberania a manipulácie s biologickými tekutinami a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282943

Dátum: 05.12.2002

Autor: Martinell Gisper-sauch Enrique

MPK: B01L 3/00, G01N 33/48

Značky: spôsob, vykonávanie, zariadenie, tekutinami, manipulácie, biologickými, odoberania

Zhrnutie / Anotácia:

Na zadržiavanie vzorky tekutiny je použitý tenkostenný rúrkový zásobník vybavený na vonkajšku identifikujúcimi označeniami, ktorý je vsunutý dovnútra zariadenia s priehľadnými stenami tak, že je vystredený laterálne a osovo. V tomto zariadení sa uskutočňuje tiež riadené porušenie zásobníka v bode, ktorý je vedľa jeho dolného zakončenia na jeho vyprázdnenie, a voliteľne v bodoch blízko jeho horného zakončenia na poskytnutie prívodu vzduchu,...

Rúrkový zväzok do parného kondenzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 282942

Dátum: 05.12.2002

Autori: Carpentier Daniel, Andrieux Bernard

MPK: F28B 1/02

Značky: kondenzátora, rúrkový, zväzok, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri rúrkovom zväzku do parného kondenzátora obrys priemetu plášťa rúrky (50) obsahujúcich oblastí rúrkového zväzku na rovinu kolmú na os rúrok (50) predstavuje typ s lúčovitými štíhlymi prvkami (6, 10 až 18). Podľa vynálezu aspoň niekoľko z lúčovitých štíhlych prvkov (6 10 až 13) je aspoň raz v pozdĺžnom smere rozdelených do vetiev (8, 9 28, 29 32 až 35 46, 47, 48, 49), a tieto lúčovité štíhle prvky (6 10 až 13) lúčovito vystupujú z rúrky (50)...

Náhon čistiacich a posuvných zariadení filtračných lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282941

Dátum: 05.12.2002

Autor: Tröger Gerhard

MPK: B01D 25/172

Značky: posuvných, zariadení, filtračných, náhon, lisov, čistiacich

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravné suporty vo filtračných lisoch sú priradené čistiacim alebo posuvným zariadeniam. Pokiaľ tieto suporty disponujú vlastným náhonom, má byť zlepšený ich účinok vzhľadom na prenos hnacieho výkonu, zvýšenie tichosti chodu a redukciu stupňa znečistenia. Na tento účel disponuje prepravný suport prvým náhonom, ktorý je s prvou remenicou cez nekonečný remeň, hlavne ozubený remeň, spojený s druhou remenicou tak, že sa remeň odvaľuje priamo na...

Sústava dosky ventilu odolná proti praskaniu na riadenie prúdu roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282940

Dátum: 05.12.2002

Autori: Richard Francois Noel, King Patrick

MPK: B22D 41/28

Značky: roztaveného, praskaniu, odolná, dosky, proti, prúdu, riadenie, sústava, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava dosky ventilu odolná proti praskaniu na riadenie prúdu roztaveného kovu v posúvačovom stavidlovom ventile obsahuje žiaruvzdornú dosku (18, 24) ventilu, ktorá má pozdĺžnu os (70) a kruhový otvor (19) so stredom na pozdĺžnej osi (70) na vedenie roztaveného kovu, a zrezané rohy (54a až 54d) na sústredenie upínacej sily smerom na pozdĺžnu os (70) v blízkosti kruhového otvoru (19) na zabránenie formovaniu a rozširovaniu prasklín v doske....

Kontaktové ústrojenstvo v elektrických inštalačných prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282939

Dátum: 05.12.2002

Autori: Heusing Reinhard, Schlegel Torsten

MPK: H02B 1/20

Značky: ústrojenstvo, elektrických, prístrojoch, inštalačných, kontaktové

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktové ústrojenstvo slúži na zásuvné spojenie s kolíkovitými alebo jazýčkovitými časťami (5.1), ktoré sú zo svojej strany vsaditeľné do príslušnej kapsovitej zvieracej časti (1) inštalačného prístroja, a tam pružinovo elasticky kontaktovateľné. Na zaistenie bezpečného spojenia medzi pripojovacími časťami (5.1) prípojnice (5) a príslušnou zvieracou časťou (1) s malým prechodovým odporom je vo zvieracej časti (1) usporiadané duté valcovité...

Spoj, spôsob jeho výroby a elektrické zariadenie obsahujúce aspoň jeden takýto spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282938

Dátum: 05.12.2002

Autori: Letourneux Laurent, Rondeau Jean-luc, Tabuteau Pascal

MPK: H01R 4/06, H01R 4/10

Značky: výroby, zariadenie, elektrické, spoj, aspoň, obsahujúce, takýto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj obsahuje kovovú súčasť (11), ku ktorej je pripojené kovové jadro (12) viacvláknového elektrického vodiča (13). Kovová súčasť (11) obsahuje dva aspoň miestne sa prekrývajúce plechy (15A, 15B) navzájom spojené aspoň jedným nitom (16) vytvoreným priamo z týchto plechov (15A, 15B) a kovové jadro (12) elektrického vodiča (13) je zovreté medzi uvedenými plechmi (15A, 15B) priamo v tomto nite (16), pričom aspoň niektoré z jeho vlákien (14)...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo oceľového polotovaru a železnej huby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282937

Dátum: 05.12.2002

Autori: Milionis Konstantin, Siuka Dieter, Diehl Jörg, Wiesinger Horst, Rosenfellner Gerald, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/14

Značky: surového, železa, zariadenie, železnej, polotovarů, spôsob, tekutého, výroby, vykonávanie, spôsobu, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe sa od časti redukčného plynu, vyvíjaného v taviacej splyňovacej oblasti (8), vedeného výlučne do ďalšej redukčnej oblasti (21), časť odvetvuje a vedie sa do ďalšej redukčnej oblasti (21) obtokom okolo stupňa odstraňovania oxidu uhličitého, pričom sa výstupný plyn po zbavení oxidu uhličitého ohrieva. V zariadení prívod (19) redukčného plynu prídavného redukčného reaktora (20, 36, 37) vedie cez ohrievacie zariadenia (20, 25) pre...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282936

Dátum: 05.12.2002

Autori: Anisi Aboulhassan, Frischmann Albert, Steurer Paul

MPK: F16B 13/06

Značky: kotva, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia kotva na zakotvenie vo vývrte stavebného dielu sa skladá z drieku (4), ktorý má na zadnom konci (7) prostriedok na upevnenie predmetu, na prednom konci aspoň jednu v priereze redukovanú časť s rozpínacím kužeľom, ktorý na ňu nadväzuje, a z jedného rozpínacieho puzdra narazeného na tejto redukovanej časti. Na dosiahnutie spoľahlivého upevnenia v ťažnej zóne sú vrúbky (18, 19) rozpínacích puzdier (11, 12) vybavené jedným alebo...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282935

Dátum: 05.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/06

Značky: otvoreného, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu obsahuje zvierací pásik (11) majúci navzájom sa prekrývajúcu vnútornú pásikovú časť (11b) a vonkajšiu pásikovú časť (11a), mechanické vzájomné spojenie medzi vnútornou a vonkajšou pásikovou časťou (11b, 11a), upínací prostriedok (41) na upínanie svorky okolo predmetu, ktorý ňou má byť upevňovaný, a pružinový prostriedok (110), tvorený časťou samostatnou vzhľadom na zvierací pásik (11) a majúci konvexný tvar na vytváranie...

Horák na práškové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282933

Dátum: 05.12.2002

Autori: Kaneko Shouzo, Sakamoto Kouichi, Isoda Takayoshi, Gengo Tadashi

MPK: F23C 5/06, F23D 1/02

Značky: palivo, horák, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Horák na práškové palivo kotla tepelnej elektrárne alebo chemického technologického zariadenia, alebo pece v chemickom priemysle, alebo podobného zariadenia poskytuje vhodnú distribúciu koncentrácie zmesového prúdu práškového paliva a nosného vzduchu vo výstupnej rovine steny pece a nespôsobuje prenikanie spaľovacieho pomocného vzduchu do pece, i keď sa smer primárnej vzduchovej dýzy mení hore alebo dolu. Horák na práškové palivo zahŕňa delič...

Spôsob enantiomérneho obohacovania zmesi D- a L-treo-2-amino-3-hydroxy-3-fenylpropiónových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282932

Dátum: 05.12.2002

Autori: Zeitlin Andrew, Stirling David, Raju Muppala

MPK: C07C 315/00, C07C 317/00, C12P 11/00...

Značky: kyselin, l-treo-2-amino-3-hydroxy-3-fenylpropiónových, enantiomérneho, zmesí, spôsob, obohacovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zvyšovania množstva jedného enantioméru vzhľadom na druhý v zmesi D- a L-treo-2-amino-3-hydroxy-3-fenylpropiónových kyselín so všeobecným vzorcom (I), kde R1 a R2 znamená vždy nezávisle jeden od druhého vodík, hydroxy, halogén, nitro, trifluórmetyl, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, alkoxy s 1 až 6 atómami uhlíka, alkylsulfonyl s 1 až 6 atómami uhlíka, alkylsulfinyl s 1 až 6 atómami uhlíka, alkyltio s 1 až 6 atómami uhlíka, R3...

Lyofilizovaná zmes obsahujúca trehalózu a lipidové lipozómy, v ktorých je inkorporovaná biologicky aktívna substancia, a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282931

Dátum: 05.12.2002

Autori: Marchitto Leonardo, Cavallo Giovanni

MPK: A61K 9/127, A61K 31/41, A61K 38/13...

Značky: inkorporovaná, obsahujúca, přípravy, lyofilizovaná, ktorých, aktívna, lipidové, trehalózu, lipozómy, substancia, spôsob, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Lyofilizovaná zmes obsahuje trehalózu a lipidové lipozómy, v ktorých je inkorporovaná vo vode vysoko nerozpustná biologicky aktívna substancia. Hmotnostný pomer trehalóza/lipid sa rovná alebo je menší ako 1,5 a všetka trehalóza je mimo už vytvorených lipozómov pridaná pred lyofilizáciou.

Parný reaktor na výrobu vysokotlakovej pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 282930

Dátum: 05.12.2002

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F22B 37/22, F22B 7/00

Značky: parný, výrobu, vysokotlakovej, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor pozostáva z prívodu vody (77), potrubia na prívod ohňa do parného reaktora a z komory (79), vnútri ktorej je umiestená vnútorná komora (78) kužeľovitého tvaru, pričom tieto komory (78, 79) sú navzájom spojené rúrkami na prechod pary, ku ktorým je jedným koncom pripojené spojovacie potrubie (72) na prívod vysokotlakovej pary, druhý koniec spojovacieho potrubia (72) je pripojený k plniacemu stupňu rotačného viacstupňového parného motora.

Rotačný viacstupňový parný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282929

Dátum: 05.12.2002

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F01K 7/00, F01K 7/02

Značky: rotačný, viacstupňový, stroj, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je cez spojovacie potrubie napojený na prívod vysokotlakovej pary z parného kotla, pozostáva z plniaceho stupňa (68) a najmenej dvoch pracovných stupňov, pričom objemy jednotlivých pracovných stupňov (65, 66 a 67) sú vytvorené tak, že každý pracovný stupeň má väčší objem ako predošlý. Ďalej je výhodné, ak pracovný priestor pracovných stupňov (65, 66 a 67) tvoria kruhové komory (18, 17, 16 a 15), v ktorých sú umiestnené hnacie rotory (10,...

Tuhé zmesi na báze sulfonylmočovín a prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282928

Dátum: 05.12.2002

Autori: Bratz Matthias, Jäger Karl-friedrich

MPK: A01N 47/36

Značky: báze, tuhé, zmesí, přísad, sulfonylmočovín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tuhé zmesi obsahujúce 0,5 až 75 % hmotn. účinnej zlúčeniny zo skupiny pozostávajúcej zo sulfonylmočovín a 1 až 50 % hmotn. alkylpolyglukozidu so stupňom polymerizácie 1-3. Opísaný je i spôsob kontroly nežiaduceho rastu rastlín aplikáciou herbicídneho množstva týchto tuhých zmesí.

Spôsob výroby kyseliny L-asparágovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282923

Dátum: 05.12.2002

Autori: Schaller Josef, Giselbrecht Karl-heinz

MPK: C12P 13/20

Značky: kyseliny, spôsob, výroby, l-asparágovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kyseliny L-asparágovej pomocou enzýmovej katalytickej reakcie kyseliny fumarovej s amoniakom, pri ktorom sa amoniak ostávajúci po prebehnutej reakcii odstraňuje z reakčnej zmesi, kyselina L-asparágová sa vyzráža prídavkom kyseliny octovej alebo kyseliny mravčej, pričom sa z materského lúhu prídavkom kyseliny fumarovej uvoľní kyselina mravčia a kyselina octová a potom sa odštiepený amoniak, uvoľnená kyselina mravčia alebo octová a...

Elektronický zabezpečovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 282912

Dátum: 05.12.2002

Autor: Marguš Ludvík

MPK: G08B 25/08, G08B 13/22

Značky: zabezpečovací, elektronický, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický zabezpečovací systém, najmä na zabezpečenie bytov, ktorých chránený priestor je vybavený ústredňou, na ktorú je napojené zariadenie na ovládanie ústredne a aspoň jeden snímač, a ktorá je napojená na pult centrálnej ochrany prostredníctvom prenosovej linky káblovej televízie, má ústredňu vyhotovenú ako identifikačný procesor (1), ktorý okrem nulového stavu na vyvolanie alarmu na vzdialenom pulte (9) centrálnej ochrany je uspôsobený...

Vodný liekový prípravok vo forme roztoku na výrobu aerosólov bez hnacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282910

Dátum: 05.12.2002

Autori: Freund Bernhard, Zierenberg Bernd

MPK: A61K 31/135, A61K 31/395, A61K 31/185...

Značky: výrobu, plynů, roztoku, prípravok, vodný, hnacieho, liekový, formě, aerosolov

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný liekový prípravok vo forme roztoku na výrobu aerosólov bez hnacieho plynu na inhaláciu, obsahujúci farmakologicky aktívnu účinnú látku a komplexotvornú látku.

Amidy kyseliny dihydroxyheptánovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282909

Dátum: 05.12.2002

Autori: Khanna Jag Mohan, Thaper Rajesh Kumar, Kumar Yatendra, Kumar Dileep, Misra Satyananda

MPK: C07D 309/10

Značky: amidy, kyseliny, spôsob, dihydroxyheptánovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prípravy simvastatínu z lovastatínu alebo kyseliny mevinolinovej vo forme soli, zahrnujúcej reakciu východiskového materiálu buď s cyklopropyl alebo butylamidom. Keď je východiskovým materiálom lovastatín, pyranónový kruh sa otvorí, k bočnému 2-metylbutyrátovému reťazcu sa pripojí metylskupina a potom dôjde k uzavretiu pyranónového kruhu za vzniku simvastatínu. Príprava sa uskutoční bez ochrany a bez zbavenia ochrany dvoch...

Valec, najmä zhutňovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 282906

Dátum: 05.12.2002

Autor: Gebbeken Martin

MPK: A01B 29/04

Značky: zhutňovací, válec, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Valec, najmä zhutňovací valec (1) na spracovanie pôdy, ktorý má vonkajší ráf (3) v tvare ostria lichobežníkového prierezu vybavený nadstavcami (7, 8), ktorých šikmé boky (10, 11) vytvárajú otupené ostrie (14). Riešenie umožňuje neupchávajúce spätné spevnenie pôdy a dobré hĺbkové vedenie celého zariadenia.

Azolové zlúčeniny s antimykotickou aktivitou na použitie v humánnej medicíne, vo veterinárnej medicíne a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282902

Dátum: 05.12.2002

Autori: Albini Enrico, Schioppacassi Giovanna

MPK: C07D 249/08, C07D 233/60, A61K 31/41...

Značky: antimykotickou, medicině, použitie, aktivitou, obsahom, azolové, veterinárnej, humánnej, prostriedok, farmaceutický, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Azolové zlúčeniny všeobecného vzorca (II), kde R1 je chlór, fluór alebo trifluórmetyl R2 je vodík, chlór, fluór alebo trifluórmetyl Z je CH alebo N R3, R4 a R5, rovnaké alebo rôzne, sú vodík alebo C1-C4alkyl s podmienkou, že R4 je iné ako R5, keď R3 je vodík X je O alebo S R6 je C1-C5polyfluóralkylová skupina obsahujúca najmenej dva atómy fluóru a voliteľne ďalšie atómy halogénu vybrané z chlóru a brómu a ich soli s farmaceuticky...

Benzamidová zlúčenina, spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282900

Dátum: 05.12.2002

Autori: Paylor Richard, Garland William, Wilcox Allan, Flitter William David

MPK: C07C 233/65, A61K 31/165, C07C 237/30...

Značky: kompozícia, spôsob, zlúčenina, obsahom, přípravy, použitie, benzamidová, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opísaná je i farmaceutická kompozícia, ktorá ako účinnú látku obsahuje uvedenú zlúčeninu. Benzamidy sa používajú pri výrobe liečiv na liečenie ochorení, pri ktorých dochádza k progresívnej strate funkcie centrálnej nervovej sústavy, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba.

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282899

Dátum: 05.12.2002

Autori: Sauter Hubert, Saur Reinhold, Strathmann Siegfried, Leyendecker Joachim, Ammermann Eberhard, Müller Bernd, Schelberger Klaus, Lorenz Gisela, Birner Erich, Scherer Maria

MPK: A01N 47/24, A01N 37/52

Značky: škodlivých, fungicidně, spôsob, ničenia, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes, ktorá obsahuje v synergicky účinnom množstve aspoň jednu zlúčeninu vybranú z: karbamátov vzorca (I), kde T znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená atóm halogénu, C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, oxíméter karboxylátu vzorca (II) alebo oxíméter karboxylátu vzorca (III) a zlúčeninu vzorca (IV), kde R1 znamená C1-C4-alkyl, C2-C4-alkyl, C2-C4-alkenyl, C2-C4-alkenyl,...

Ochranné zariadenie jadrovej elektrárne a spôsob zníženia tlaku v priľahlých stavbách jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282898

Dátum: 05.12.2002

Autor: Urdl Franz

MPK: G21C 9/004

Značky: elektrárne, stavbách, ochranné, spôsob, zníženia, zariadenie, jadrovej, priľahlých, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie jadrovej elektrárne (4) je vo forme stavby obkolesujúcej jadrovú elektráreň (4), ktorej vnútorná stena (2) pozostáva z termicky odolného materiálu a je upevnená na odbornej konštrukcii, pričom vnútorná stena (2) je vybavená otvormi uzatvárateľnými uzatváracími zariadeniami (8), napríklad klapkami, ktoré sa otvárajú smerom von, zvlášť pri pôsobení tlaku. Otvory vo vnútornej stene (2) tvorenej masívnymi kovovými doskami ústia...

Spôsob výroby produktu na báze minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282871

Dátum: 05.12.2002

Autori: Huijs Mathijs Johannus Anthonius Maria, Husemoen Thor, Cuypers Jean Marie Wilhelmus

MPK: C03C 25/10

Značky: spôsob, výroby, báze, produktů, minerálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby produktu na báze minerálnej vlny, ktorý zahrnuje: i) prípravu vodného prostriedku obsahujúceho fenolformaldehydovú živicu, kde fenol a formaldehyd sú v molárnom pomere 1 : 2,8 až 1 : 6, amoniak a cukrový prostriedok, ii) nanášanie prostriedku na minerálnu vlnu a iii) vytvrdenie minerálnej vlny za vytvorenia produktu.

Príchytka a spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16806

Dátum: 05.12.2002

Autori: Knebel Ulrich, Hackler Erhard, Tiemann Joachim

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08, E04D 13/16...

Značky: montáže, príchytka, materiálů, dosiek, spôsob, izolačného

Text:

...22 196. Tieto obsahujú materiálové oblasti, v ktorých sú vytvorené prehĺbenia. Tieto materiálové oblasti sa pritom uvoľnia od okolitého materiálu pomocou zárezov do hĺbky plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou lisovacej raznice predbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, že vykazujezvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto...

Tesniaci systém pre energeticky účinné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5768

Dátum: 05.12.2002

Autor: Winfield Alan

MPK: E06B 3/66

Značky: tesniaci, systém, energeticky, účinné

Text:

...kskleneným tabuliam pomocou lepidla (24),napríklad akrylátovým lepidlom alebo nejakým iným vhodným lepidlom, veľmi dobre známym vdanej oblasti techniky. Bočné prvky (20, 22) môžu byt výhodne vytlačené z hliníka, ktorý je výhodný kvôli svojej nízkej hmotnosti, velkej tvrdosti a pevnosti.Centrálna rozpera (18) má tretí vonkajší povrch (19), ktorý je kolmý voči rovine sklenených tabúľ (14,16). Vo výhodnom uskutočnení centrálna rozpera definuje...

Vakcína a jej použitie na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5260

Dátum: 05.12.2002

Autori: Eisenbach-schwartz Michal, Yoles Esther

MPK: A61K 38/16, C07K 14/00

Značky: sklerózy, liečenie, vakcína, amyotrofickej, použitie, laterálnej

Text:

...proti toxicíte glutamátu, ktorý pozostáva zpodávanla jednotlivcovi, ktorý to potrebuje, účinného množstva (a) aktivovaných T buniek, ktoré boli aktivované Cop 1, alebo s Cop 1 súvisiacimi peptidmi alebo polypeptidmi alebo(b) Cop 1 alebo s Cop 1 súvisiacich peptidov alebo polypeptidov. Odkaz je urobený tiež na našu predchádzajúcu medzinárodnú prihlášku W 0 01/52878, v ktorej je opísaný spôsob zabránenia alebo lnhibicie degenerácie neurónov,...

Spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11960

Dátum: 05.12.2002

Autori: Knebel Ulrich, Hackler Erhard, Tiemann Joachim

MPK: E04F 13/08, E04D 13/16, E04D 3/36...

Značky: spôsob, izolačného, montáže, materiálů, dosiek

Text:

...materiálu pomocou zárezov do hĺbky plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou lisovacej raznice predbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, že vykazuje zvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto prípade ide o nákladne vyrábané diely. Pre stavebnýpriemysel, najmä vzhľadom na montáž pomocou prichytiek izolačného materiálu, sú takýmto...

Chimérne TNF ligandy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4993

Dátum: 05.12.2002

Autori: Prussak Charles, Cantwell Mark, Kipps Thomas

MPK: C07K 14/435, A61P 35/00, A61K 38/19...

Značky: ligandy, chimérne

Text:

...najmenej časť domény IV sa môže odštiepiť od rodičovskej molekuly.Odštiepený fragment má často rovnakú biologickú aktivitu akoneporušený ligand a je konvenčne označovaný ako rozpustnáforma člena TNF rodiny.0006 Existujú dve bioaktívne formy TNFa. Jedna forma je integrovaná V membráne (mTNFa), tiež sa označuje ako pro-TNFa. Okrem toho existuje rozpustná forma (sTNFa) generovaná proteolytickým štiepením mTNFa. TNF signalizuje...

Spôsob a zariadenie na stanovovanie zorných polí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3816

Dátum: 05.12.2002

Autor: Hass Frank

MPK: G06F 17/50, G06T 15/50, G06T 17/00...

Značky: stanovovanie, zariadenie, zorných, spôsob, polí

Text:

...bod očí člena posádky vo vozidle ako virtuálne bodové svetlo a na meracej zemi sa vytvorí diagram rozhľadu po zemi pomocou vrhania tieňabodového svetla. Pritom sa v metroch na meracej zemi znázorňuje vzdialenosť medze, od ktorej má obsluhovateľ rozhľad po zemi.0015 Na stanovenie vertikálneho zorného poľa sa CAD model vozidla nepostaví na rovnú meraciu zem tak, ako pri stanovovaní diagramu rozhľadu po zemi, ale postaví sa do stredu...

Príchytka a spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2962

Dátum: 05.12.2002

Autori: Tiemann Joachim, Hackler Erhard, Knebel Ulrich

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08, E04D 13/16...

Značky: príchytka, montáže, izolačného, dosiek, materiálů, spôsob

Text:

...plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou Iisovacej raznicepredbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, ževykazuje zvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto prípade ide o nákladne vyrábané diely. Pre stavebný priemysel, najmä vzhľadom na montáž pomocou príchytiek izolačného materiálu, sú takýmto spôsobom vyrobené diely nevhodné,...

Zlepšenie zásobníka lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1991

Dátum: 05.12.2002

Autori: Langley Christopher, Woolston Robert, Adams Lee Simon

MPK: A61M 5/24

Značky: zásobníka, zlepšenie, lieku

Text:

...a obr.2 je znázornený zásobnñ( 2 lieku podľa predmetného vynálezu.0014 Zásobník lieku obsahuje valec, puzdro alebo plášť 2 zásobníka zčíreho materiálu,akým je napríklad sklo. Druhý koniec puzdra 2 je uzavretý pohyblivým piestom 10. Prvý koniec puzdra 2 je vytvorený ako hrdlo fľaše majúce prírubu 14 a je uzavretý membránou 12 nepriepustnou pre kvapalinu. Ponad horný povrch membrány 12 sa rozprestiera kovové viečko 6, ktoré je zahnuté do pätky...

Prostriedok a spôsob na liečbu chronického odmietnutia aloimplantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1357

Dátum: 05.12.2002

Autori: Salomon Daniel, Cramer Donald

MPK: A61K 38/12, A61P 41/00, A61K 38/00...

Značky: chronického, spôsob, prostriedok, aloimplantátu, liečbu, odmietnutia

Text:

...a periferným intimálnym zhustenim, obvyklá forma aloimlantátovej arteriosklerózy je koncentrická a je generalizovaná intimálnym zhustením, kde bunky hladkých svalov vo vaskulárnej intime sú zmiešané s niektorými zápalovými T bunkami a Hmkrofágmi. Hayry, P. a kol., Clin Investing 70780-90 (1992). Aloimplantátová arterioskleróza chronického odmietnutia ovplyvňuje všetky intramurálne arterie na úroveň arteriol. Ďalšie všeobecné rysy chronického...

Hmoždinka a spôsob zapustenej montáže do dosky izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19883

Dátum: 05.12.2002

Autori: Tiemann Joachim, Knebel Ulrich, Hackler Erhard

MPK: E04F 13/08, E04D 13/16, E04D 3/36...

Značky: dosky, izolačného, zapustenej, materiálů, hmoždinka, montáže, spôsob

Text:

...izolačného materiálu sa môže silne meniť v závislosti od priestorových daností a poveternostných podmienok.Ďalej sú tvarované výrobky z minerálnej vlny určené na zvukovú a tepelnú izoláciu spotrebičov pre domácnosť známe z úžitkového vzoru DE 296 22 196. Tietoobsahujú materiálové oblasti, v ktorých sú vytvorené prehĺbenia. Tieto materiálové oblasti sa pritom uvolnia od okolitého materiálu pomocou zárezov do hĺbky plánovaného prehĺbenia a sú...

Zariadenie na zavedenie rozpieracieho prvku do hmoždinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19382

Dátum: 05.12.2002

Autori: Knebel Ulrich, Tiemann Joachim, Hackler Erhard

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08, E04D 13/16...

Značky: prvků, zariadenie, rozpieracieho, zavedenie, hmoždinky

Text:

...vzoru DE 296 22 196. Tieto obsahujú materiálové oblasti, v ktorých sú vytvorené prehĺbenia. Tieto materiálové oblasti sa pritom uvolnia od okolitého materiálu pomocou zárezov do hĺbkyplánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou Iisovacej raznice predbežnekomprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, že vykazuje zvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny....