Zverejnene patenty 29.11.2002

Spôsob liečenia bakteriálnych infekcií použitím gemifloxacínu alebo jeho soli a karbapenémovej antibakteriálnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4410

Dátum: 29.11.2002

Autori: Niconovich Nancy, Kim Mu-yong, Paek Kyong-sook, Mccloskey Lynn, Rittenhouse Stephen

MPK: A61K 31/47

Značky: gemifloxacínu, spôsob, látky, bakteriálnych, karbapenémovej, použitím, liečenia, infekcii, antibakteriálnej

Text:

...miešanie, granulovanie a stláčanie alebo rozpúšťanie zložiek podľa potrieb požadovaného prípravku.vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy farmaceutického prostriedku obsahujúceho gemifloxacln alebo jeho soľ a karbapenémovú antibakteríálnu látku, pričom daný spôsob zahrnuje zmíešaniekombinácie gemifloxaclnu alebo jeho soli a karbapenémovej antíbakteriálnej látky a farmaceuticky prijateľného nosiča.Vynález ďalej poskytuje prípravok na liečbu...

Amorfná kremíková forma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3557

Dátum: 29.11.2002

Autori: Stebbing Simon Richard, Stanier Peter William

MPK: C01B 33/00, A61K 6/00

Značky: forma, křemíková, amorfná

Text:

...195 je ekvivalentná hodnote PAV 26. Tento model napovedá, že PAV V rozmedzí 11 až 19, ako je tu nárokované, nevyhnutne znamená rozmedzie hodnôt PAV od 80 do 140. Kremíkové formy podľa tohto vynálezu sú tiež odlišné od tých, ktoré sú uvedené V EP O 535 943 a podobných kremíkových foriem, popísaných V EP O 666 832, ichpodľa postupov V EP O 535 943 alebo EP O 666 832 vykazovali hodnotu PCR nižšiu než 85 pri testovaní dentálnej kompozíciePAV...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce metformín a glibenklamid na liečenie cukrovky typu II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3509

Dátum: 29.11.2002

Autori: Guiducci Mauro, Tosetti Alessandro, Viti Giovanni

MPK: A61K 9/20, A61K 31/64

Značky: obsahujúce, liečenie, glibenklamid, metformín, cukrovky, prostriedky, farmaceutické

Text:

...tabliet rovnomerne pokrytých glibenklamidom.Výhodné vlastnosti prostriedkov podľa vynálezu sa ďalej zlepšili výberom vhodných farmaceutický prijateľných excipientov.Predmetom predloženého vynálezu sú teda farmaceutické prostriedky na orálne podanie vo forme tabliet, obsahujúce ako aktívne zložky glibenklamid a metformín, alebo ich farmaceutický prijateľné soli, pričom tieto prostriedky sa vyznačujú tým, že uvedené aktívne zložky sú obsiahnuté...

Spôsob liečenia bakteriálnych infekcií použitím gemifloxacínu alebo jeho soli a beta-laktámového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2628

Dátum: 29.11.2002

Autori: Niconovich Nancy, Rittenhouse Stephen, Youn Ha-sik, Mccloskey Lynn, Kim Mu-yong, Paek Kyong-sook

MPK: A61P 31/00, A61K 31/47

Značky: spôsob, infekcii, beta-laktámového, antibiotika, bakteriálnych, gemifloxacínu, liečenia, použitím

Text:

...účinného prostriedku alebo sady prostriedkov, ako je tu opísané). Modulovanie metabolizmu výhodne zahrňuje inhibovanie rastu-3 baktérie alebo usmrtenie baktérie. Kontaktovanie baktérie môže výhodne zahrňovať krok podania antibiotík alebo prostriedku alebo sady prostriedkov sich obsahom cicavcovi. Pri výhodných uskutočneniach spôsob zahrňuje kontaktovanie baktérie santibakteriálne účinným množstvom gemifloxacínu alebo jeho soli a...

Uloženie kolesa na telese nápravy pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2152

Dátum: 29.11.2002

Autor: Koschinat Hubert

MPK: B60B 35/00

Značky: tělese, kolesa, vozidla, uloženie, nápravy

Text:

...závitový svorník môže spolupôsobit bud s vnútorným závitom jednej stahovacej príruby alebo s vlastnou maticou. 0011 Výhodou je Iícovanie pozdĺžnej drážky koncovej časti rúry nápravy a kruhovej drážky, pričom obe prebiehajú paralelne s osou, 0012 Na kompletné využitie maximálnej zvieracej sily závitového svorníka, bez toho aby bol namáhaný ohýbaním sľahovacej príruby, môžu byt závitovésvorníky napr. na vonkajších koncoch vzájomne prepojené...

Liečenie neovaskulárneho oftalmického ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1459

Dátum: 29.11.2002

Autori: Tao Jing-song, Margaron Philippe Maria Clotaire

MPK: A61P 27/00, A61K 45/00

Značky: liečenie, oftalmického, neovaskulárneho, ochorenia

Text:

...podklade V prítomnosti, alebo v neprítomnosti ILK inhibítora MC-l (obrázky lA a IC), MC-2 (obrázky IB a D) alebo rozpúšťadlovej kontroly (dimetylsulfonamid, DMSO).Ako je tu opísané, zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu kinázy spojenej s integrínom (ILK),sa podávajú systémovo alebo lokálne, na liečenie oñalmických ochorení, ktorých príčinná patológia sa vyznačuje neovaskularizáciou oka. Takáto terapia sa používa samostatne ako...

Globálna pohybová kompenzácia pre video signál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7966

Dátum: 29.11.2002

Autori: Einarsson Torbjörn, Fröjdh Per, Sjöberg Rickard

MPK: H04N 7/00

Značky: signál, pohybová, kompenzácia, video, globálna

Text:

...globálnej pohybovej kompenzácii. Prvý z dôvodov je chyba pružností. Za účelom prevencie proti šíreniu chyby z poškodených častí obrázku je predikcia často viazaná na ohraničené segmenty nazvané zhluky. Každý zhluk snímky by mal preto tiež obsahovať príslušnú globálnu pohybovú informáciu. Ďalší z dôvodov je, že globálna pohybová kompenzácia nemusí byť podstatná pre celú snímku aj prostredníctvom menších častí snímky môžeme profitovať z...

Pórovité tkanivové lešenia na reparáciu a regeneráciu dermálneho tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 622

Dátum: 29.11.2002

Autori: Gosiewska Anna, Vyakarnam Murty, Zimmerman Mark

MPK: C08L 67/00, A61L 27/00

Značky: reparáciu, tkaniva, lešenia, tkanivové, regeneráciu, dermálneho, pórovité

Text:

...lešenia majúce fyzikálnochemické vlastnosti vhodné na použitie pri reparácii a/alebo regenerácii dermálnehotkaniva, ako sú definované v priložených nárokoch 7 až 16 aspôsoby výroby takých pien, ako sú definované v priloženýchPrehľad obrázkov na výkresochObr. la znázorňuje rastrovací elektrónový mikrografhorného povrchu penového lešenia podľa vynálezu.Obr. lb znázorňuje rastrovací elektrónový mikrografspodného povrchu penového lešenia podľa...

Uloženie kolesa na telese osi vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 402

Dátum: 29.11.2002

Autor: Dantele Johann

MPK: B60B 35/00

Značky: kolesa, uloženie, tělese, vozidiel

Text:

...vnútornom válcovitom koncovom úseku osovej rúry.0011 Upnutie upínacieho telesa na spojovací úsek možno dosiahnut jednoducho aj tým. že sa použije axiálny svornik so závitom, ktorého závitovácast je zaskrutkovaná do vnútorného závitu upínacieho prvku tak, aby sa tentosvornik mohol v nástavci osi otáčať. Pritom sa vhodným spôsobom musízabránit tomu, aby sa spolu so svornikom neotáčal aj upínaci prvok.0012 Aby sa spojovací úsek nástavca osi...