Zverejnene patenty 28.11.2002

Spôsob a zariadenie na konverziu prúdu, spôsob a zariadenie na záznam dát a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 224

Dátum: 28.11.2002

Autori: Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Yagi Tomotaka, Kato Motoki, Kawasaki Kojiro, Yahata Hiroshi, Nakamura Masanobu, Kelly Declan Patrick

MPK: H04N 5/92, H04N 5/85, G11B 20/10...

Značky: zariadenie, médium, konverziu, záznamové, záznam, prúdu, spôsob

Text:

...po sebe idúcich prvýchblokov V prvom prúde ovládaný ako jednotka (multiplexnájednotka), určitý počet je nastavený tak, že celkový objem dát uložených V jednotke nepresahuje objem dát uložených do jedného druhého bloku a všetky dáta uložené v tej istej jednotke sú z rovnakého video prúdu alebo rovnakého audio prúdu. Vstupný spúšťací čas pre systémový dekodér cieľového druhého bloku, do ktorého je prvý prúd konvertovaný je rovnaký ako neskorší...

Farmaceutické kombinácie agonistov receptora adenosínu A2a a adrenergného receptora beta2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 134

Dátum: 28.11.2002

Autor: Yeadon Michael

MPK: C07H 19/16, A61K 31/70

Značky: receptora, adrenergného, kombinácie, agonistov, beta2, adenosínu, farmaceutické

Text:

...stimulovanú produkciu IL-10 u ľudskýchmonocytov naviazanie adenosinu na receptory Ak teda podporujerozlíšenie akejkoľvek prebiehajúcej zápalovej odpovede, ktorá môže byť zúčastnená. Také adenosínové deriváty sú opísané v USAktivované eosinofily transmigrujú do tkanív a sú príčinou poškodenia buniek a zápalu u takých porúch, ako je alergická a nealergická astma, alergická rinitis a atopická dermatitis. Adenosín a analógy agonizujúce...

Substituované 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5415

Dátum: 28.11.2002

Autori: Henninger Kerstin, Wischnat Ralf, Hübsch Walter, Krahn Thomas, Krämer Thomas, Stasch Johannes-peter, Shimada Mitsuyuki, Rosentreter Ulrich, Diedrichs Nicole

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4418, A61P 25/00...

Značky: substituované, 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny, použitie

Text:

...subtypy receptorov (pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine receptor. Studies on the Iigand binding site by site-directed mutagenesis. in J. Biol. Chem. 267 (1992) str. 10764 - 10770, ktorá je týmto v celom rozsahu zahrnutá ako odkaz).0011 Účinok substancií na takéto bunkové línie sa dá zistit biochemickým meraním...

Krúžkový mechanizmus viazačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5320

Dátum: 28.11.2002

Autor: Cheng Hung Yu

MPK: B42F 13/00

Značky: viazačov, mechanizmus, krúžkový

Text:

...krúžkový diel a druhý krúžkový diel, pričom prvý krúžkový diel je upevnený na prvej závesovej doske a otočne pohyblivý s prvou závesovou doskou aj vzhľadom na druhý krúžkový diel medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou,v uzavretej polohe obidva krúžkové diely tvoria V podstate spojité uzavreté oko na umožnenie voľným listom stránok držaným krúžkami, aby boli pohyblivé pozdĺz krúžkov z jednéhokrúžkového dielu na druhý a v otvorenej polohe...

Ochranná štruktúra pre užívateľov ručných reťazových motorových píl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4238

Dátum: 28.11.2002

Autor: Fenzi Roberto

MPK: A41D 31/00

Značky: ručných, ochranná, užívateľov, reťazových, struktura, motorových

Text:

...zobrazenej naObrázok 4 zobrazuje schematický náhľad. na ochrannú štruktúru, netvoriacu časť tohto vynálezuObrázok 5 zobrazuje prierez, vytvorený pozdĺž zahýnaného vláknaNajlepší spôsob vyhotovenia vynálezu0009 Vzhľadom na obrázok 1 pozostáva ochranná látka 10 podľa tohto vynálezu z tkanej látky s vlnovými pretkanými vláknami 12,13 a s príslušnými zahýbanými vláknami 14 so štruktúrou s vyčnievajúcimi časťami záhybov, alebo z pretkanej...

Vnútroočná šošovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10537

Dátum: 28.11.2002

Autor: Claoue Charles

MPK: A61F 2/16

Značky: šošovka, vnútroočná

Text:

...pričom dopadajúce svetlo je Fresnelovým hranolom odchyľované od optickej osi šošovky.0006 Nová šošovka poskytuje nevyhnutné znaky v rámci jedinej jednotky. Je preto jednoduchšia a menej rozmerná než akákoľvek známa vnútroočná šošovka, ktorá má rovnakú funkciu. Môže byt tenká a ľahká. Napriek tomu, žebude poškodzovať obraz, je to len malá nevýhoda, a sietnica nemusí matv žiadnom pripade dobré rozlíšenie.0007 vynález bude teraz opísaný na...

Spôsob výroby súčiastky klzného kontaktu pre stredné až vysoké prúdové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2978

Dátum: 28.11.2002

Autori: Spangenberg Jürgen, Uecker Arwed, Latz Wilhelm

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: klzného, hustoty, výroby, kontaktů, prúdové, stredne, súčiastky, spôsob, vysoké

Text:

...vrstvou, ktorá bráni ich Iegovaniu, na čo boli potrebné zvláštne výrobné prostriedky. Ako náhrady olova,resp. prímesi slúžia predovšetkým cín a/alebo zinok alebo ich zliatiny. Prímesišetrné kživotnému prostrediu, prednostné cín alebo zinok by kzákladnýmzložkám (meď, gratit) nemali byť jednoducho primiešané, pretože tak vznikne zliatina, ktorá by bola na požadovaný účel príliš tvrdá a nemala dostatočne nízku teplotu topenia.0006 Úlohou tohto...

Záznamové zariadenie na záznam multiplexovaných video informácií a audio informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1180

Dátum: 28.11.2002

Autori: Kelly Declan Patrick, Nakamura Kazuhiko, Kato Motoki, Kawasaki Kojiro, Nakamura Masanobu, Yahata Hiroshi, Van Gestel Wilhelmus Jacobus

MPK: H04N 7/24, H04N 5/76, G11B 20/10...

Značky: zariadenie, informácií, multiplexovaných, video, záznam, audio, záznamové

Text:

...zariadenie na záznam dát. Zariadeniena prenos dát je pripojené na predpísanej sieti. Najmä jeopísaný prevodník z PS na TS, ktorý nevyžaduje žiadne opakované0010 Predmetný vynález je teda zameraný na riešenie týchto problémov a úlohou tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob záznamu, t.j. Záznamové zariadenie a spôsob záznamu dát do dopravného toku. MPEG, pričom obsah zaznamenaný vo formáteMPEG-TS môže byť rýchlo a jednoducho zmenený na...

Prípravky obsahujúce poxvírus a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 294

Dátum: 28.11.2002

Autori: Heller Karl, Räthe Ingmar, Howley Paul

MPK: A61K 47/26, A61K 39/275, A61K 47/16...

Značky: přípravy, spôsob, obsahujúce, přípravky, poxvírus

Text:

...alebo infekciozita vírusu je znížená, ale schopnosť vyvolávať imunitnú odpoveď u vírusu zostává. MVA vírusbol analyzovaný pre stanovenie zmien V genóme v porovnanís divokým typom kmeňa CVA. V genómovej DNA bolo identifikovaných 6 hlavných delécií zahrnujúcich 31 OO 0 párov báz (delécie I, II,III, IV, V a VI) (Meyer, H., Sutter, G. and Mayr A. 1991 J. Gen. Virol. 72, 1031-1038). výsledný MVA vírus je schopný infikovať len vtáčie...