Zverejnene patenty 25.11.2002

Spôsob odstupňovateľného odstreďovania pomocou odstredivky s odoberateľným jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18908

Dátum: 25.11.2002

Autori: Dalessio Steven, Merino Sandra Patricia, Otten Robin Roy Louis Rudy

MPK: B04B 1/00, B04B 13/00, B04B 5/04...

Značky: odstreďovania, spôsob, odoberateľným, pomocou, odstředivky, jadrom, odstupňovateľného

Text:

...využívať rovnaké odstredivé systémy pre meniace sa objemové rozmery, požadované pre laboratórne merítko, pilotné merítko a potreby veľkého merítka.0010 Oddeľovanie prostredníctvom odstreďovania je založené na pohybu častíc v príslušnom odstredivom poli, pričom parametre hustoty, molekulovej hmotnosti a tvaru,budú ovplyvňovať tieto parametre. Napríklad na základe klasifikácie postupov pri odstreďovaní je možné rozdeliť túto oblasť na prípravné...

Odstredivka s odoberateľným jadrom na odstupňovateľné odstreďovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18730

Dátum: 25.11.2002

Autori: Dalessio Steven, Merino Sandra Patricia, Otten Robin Roy Louis Rudy

MPK: B04B 1/00, B04B 13/00, B04B 5/04...

Značky: odstředivka, odoberateľným, odstupňovateľné, jadrom, odstreďovanie

Text:

...umožnenie pohybu zložiek pozdĺž gradientu. Pri odstreďovaní sú častice hnanê rýchlosťou, ktorá závisí od faktorov, ktoré zahrnujú hmotnosť a hustotu každej častice, hustotu gradientu, a odstredivej sily, pôsobiacej na každú časticu. Všeobecne je možné povedať,že masívnejšie častice sa budú pohybovať väčšou rýchlosťou,než ľahšie častice. V priebehu času bude dochádzať k vytváraniu celého radu zón alebo pásom častíc, ktoré majú podobnú...

Meracie zariadenie na stanovenie koncentrácie bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282857

Dátum: 25.11.2002

Autori: Nopitsch Klaus, Bauer Horst, Gehring Eduard

MPK: G21C 17/022

Značky: meracie, bóru, zariadenie, stanovenie, koncentrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie zariadenie (2) na stanovenie koncentrácie bóru v chladive (38) v chladiacom okruhu jadrovej elektrárne je zhotovené s vysielačom a prijímačom. Vysielač a prijímač sú zhotovené ako mobilné vo forme zdroja (16) neutrónov a čítacej trubice (18), pričom medzi nimi je zaradená aspoň jedna chladiteľná priestorová oblasť na umiestnenie súčasti (1) v chladiacom okruhu, vedúca chladivo. Priestorová oblasť má chladiaci kanál (20), ktorým preteká...

Iniciátor náplní beznábojnicových delostreleckých zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 282856

Dátum: 25.11.2002

Autori: Sadloň Ľudovít, Šulc Juraj

MPK: F42B 5/00

Značky: iniciátor, beznábojnicových, náplní, zbraní, delostreleckých

Zhrnutie / Anotácia:

Iniciátor pozostáva z tela (1), ktoré je prostredníctvom závitu (3) spojené s dnom (2). V prvej dutine (4) tela (1) je zalisovaná zápalka (5), ktorej prenos na prachovú náplň (8) v druhej dutine (7) tela (1) je zabezpečený cez prešľahový otvor (6). V strednej časti dna (2) je v tvarovanej dutine (9) voľne vložená guľôčka (10), ktorá je utesnená lakom (11). Voľný priestor nad prachovou náplňou (8) a krúžkom (12) je vyplnený tesniacim tmelom...

Zariadenie a spôsob na testovanie materiálov tepelnou oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282855

Dátum: 25.11.2002

Autori: Plavnik Gennady, Schultz Richard

MPK: G01N 17/00, G01N 21/76

Značky: materiálov, tepelnou, zariadenie, testovanie, spôsob, oxidáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) pozostáva z osadenia (12), ktoré obsahuje najmenej jednu opticky izolovanú komoru (16). Fotonásobič (20) na počítanie fotónov a zdroj tepla (56) pre každú opticky izolovanú komoru (16) sú taktiež umiestnené v tomto osadení (12). Článok (18), obsahujúci viacero prívodov (70) a odvodov (72) plynu, slúžiaci na upevnenie testovanej vzorky, je poskytnutý v tomto osadení (12) pre každú komoru. Prívody a vývody plynu sú rozmiestnené...

Dávkovacia forma s riadeným uvoľňovaním obsahujúca azitromycín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282854

Dátum: 25.11.2002

Autori: Le Mott Steven, Curatolo William John, Friedman Hylar, Korsmeyer Richard

MPK: A61K 9/20, A61K 9/00, A61K 31/70...

Značky: riadeným, uvoľňovaním, azitromycín, forma, dávkovacia, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dávkovacia forma s riadeným uvoľňovaním obsahujúca azitromycín a farmaceuticky vhodný nosič, ktorá po požití cicavcom, ktorý aplikáciu takej formy potrebuje, uvoľňuje azitromycín do gastrointestinálneho traktu tohto cicavca takou rýchlosťou, že celkové množstvo uvoľneného azitromycínu nie je vyššie ako asi 4 mg azitromycínu na 1 kg hmotnosti cicavca za prvých 15 minút po požití, nie je vyššie ako asi 10 mg azitromycínu na 1 kg...

Polica do mraziaceho priestoru chladničky, mraziaci priestor chladničky a chladnička

Načítavanie...

Číslo patentu: 282853

Dátum: 25.11.2002

Autori: Kim Ik Geun, Ryu Sang Chul

MPK: F25C 1/00, F25D 11/00

Značky: mraziaci, chladničky, polica, mraziaceho, priestoru, priestor, chladnička

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polica do mraziaceho priestoru chladničky zahrnujúci vodorovnú policu (12) na ukladanie potravín, pričom ku spodnej časti police (12) je pripojovacími prostriedkami oddeliteľne pripojená základňa (10) na oddeliteľné prichytenie misky (8) na ľadové kocky a zásobníka (9) na ľadové kocky, kde pripojovacie prostriedky zahrnujú kolík (13), vystupujúci smerom nadol zo spodnej časti police (12) a tvoriaci jej integrálnu súčasť, a...

Spôsob zvárania predtvarovaného hrdla rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282852

Dátum: 25.11.2002

Autori: Baumgärtel Christof, Bröcker Manfred

MPK: B29C 65/02, B29C 65/34

Značky: zvárania, spôsob, rúrky, hrdla, predtvarovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na zváranie predtvarovaného hrdla rúrky z termoplastu s koncom plastovej rúrky vloženým doň, pričom časti hrdla a rúrky určené na zváranie sa prívodom tepla natavia a aspoň v oblasti zvaru sa vytvorí pretlak. Pretlak sa vytvorí expandérom pred začiatkom zvárania, pretlakom sa koniec rúrky určený na zváranie rozšíri do tej miery, že vonkajší obvod konca rúrky dosadne na vnútorný obvod hrdla a pretlak sa udržiava až do konca...

Synergický herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7153

Dátum: 25.11.2002

Autori: Hacker Erwin, Bieringer Hermann, Krähmer Hansjörg

MPK: A01N 41/00

Značky: synergický, prostriedok, herbicídny

Text:

...a ich v poľnohospodárstve obvyklých solí (komponent A)pričom tieto prostriedky obsahujú komponent A alebo jej soľ a zlúčeninuhexán-1,3-dión (komponent A) je známy z WO 00/21 924. Ostatné herbicídy,uvádzané pod svojimi Common Name sú známe napríklad z publikácie The Pesticide Manual 12. Aufłage, 2000, British Crop Protection Council.0012 Tri vyššie citované spisy obsahujú obšírne opísané údaje pre spôsoby výroby a východiskové materiály. Na...

Soľ acetyl-L-karnitínu s dikarboxylovou kyselinou a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7125

Dátum: 25.11.2002

Autor: Fassi Aldo

MPK: C07C 229/00

Značky: spôsob, přípravy, dikarboxylovou, kyselinou, acetyl-l-karnitínu

Text:

...týchto farmaceutický prijateľných kyselín so schopnosťou previesť vyššie uvedené karnitíny na stabilné nehygroskopické soli je uskutočnené na čisto empirických základoch, pretože pre daný výber nie súznáme žiadne teoretické domnienky.0011 Aj ked je k dispozicii značný objem literatúry, zvlášť patentov, ktoré opisujú výrobu údajne stabilných nehygroskopických solí karnitínu,pre priemyslové meradlo a predaj na trhu bol v súčasnosti vyvinutý v...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13866

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg

MPK: A01N 41/10, A01P 13/02, A01N 33/18...

Značky: synergické, prostriedky, herbicídne

Text:

...a od použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používat na selektívne ničenie jednoročných aviacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuríčných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13865

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 25/32, A01N 41/10, A01N 43/90...

Značky: prostriedky, herbicídne, synergické

Text:

...aplikácie,od spektra burín a od použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používať na selektívne ničenie jednoročných aviacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuríčných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13863

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 41/10, A01N 25/32, A01N 43/70...

Značky: herbicídne, synergické, prostriedky

Text:

...látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používať na selektívne ničenie jednoročných aviacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuričných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených kultúrach plodín, ktoré sú rezistentné voči...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13858

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 41/10, A01N 25/32, A01N 43/80...

Značky: prostriedky, herbicídne, synergické

Text:

...použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používať na selektivne ničenie jednoročných avíacročných jednoklíčnolistových a dvojkličnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuričných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených kultúr-ach...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13857

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin

MPK: A01N 25/32, A01N 47/36, A01N 41/10...

Značky: herbicídne, prostriedky, synergické

Text:

...a od použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnýmiProstriedky podľa vynálezu možno používať na selektívne ničenie jednoročných avíacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuričných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených kultúrach plodín,...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11862

Dátum: 25.11.2002

Autori: Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann

MPK: A01N 41/10, A01N 25/32, A01N 47/36...

Značky: synergistické, herbicídne, prostriedky

Text:

...Crop Protection Council.V kombináciách podľa vynálezu sú potrebne zvyčajne aplikačné dávky v rozsahu 1 až 2000 g,výhodne 10 až 500 g účinnej látky na hektár (ai/ha) zložky A a 1 až 2000 g, výhodne 1 až 500 g zložky B.Hmotnostné pomery zložiek, ktoré sa majú použiť, A ku B sa môžu meniť vširokých rozsahoch. Pomer množstiev je výhodne v rozsahu 1 50 až 500 z l, predovšetkým v rozsahu l 20 až 50 l. Optimálne hmotnostné pomery môžu závisiet...

Spôsob a zariadenie na monitorovanie filtra pre multicast služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4955

Dátum: 25.11.2002

Autori: Puputti Matti, Jalonen Esa

MPK: H04B 7/005, H04L 12/18, H04H 20/65...

Značky: zariadenie, spôsob, monitorovanie, služby, multicast, filtra

Text:

...o transportnom toku, aby vstúpil do víacprotokolového paketu zhustenia DVB. Tento paket obsahuje záhlavíe, ktoré prenáša jedinečnú adresu MAC 126,datagramový úsek, ktorý obsahuje dáta 128, a úsek kontrolného súčtu na účely korekcie chýb 130. Prijímač preskúma adresu MAC a akceptuje všetky pakety, ktoré sú súčasťou požadovaného programu.0021 Používanie dvojstupñového tiltra opisaného typu minimalizuje záťaž fronty protokolov prijímača a...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11412

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 37/40, A01N 25/32, A01N 39/04...

Značky: prostriedky, synergistické, herbicídne

Text:

...2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyl)-4-metylsulfony 1 benzoy 1 cyk 1 ohexán-LB-dión ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (zložka B) zo súboru B 3 syntetických auxínov 2,4-D (33.1),clopyralid (B 3.2), dicamba (B 3.3), diflufenzopyr (B 3 .4), tluroxypyr (B 3.5), pričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 3 (zložka B) v hmotnostnom pomere l 2000 až 2000 l.názvami,...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11410

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin

MPK: A01N 25/32, A01N 37/22, A01N 37/26...

Značky: prostriedky, synergistické, herbicídne

Text:

...ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (Zložka B) zo súboru B 5 inhibítory delenia buniekpričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 5 (zložka B) v hmotnostnom pomere 1 2000 až 2000 1.2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyD-4-metylsulfonylbenzoyl cyklohexán- 1 ,3-dión (zložka A) je známy z dokumentu W 0...

Vedenie uhlíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3550

Dátum: 25.11.2002

Autor: Schaut Diethard

MPK: H01R 39/00

Značky: spôsob, vedenie, uhlíkov, výroby

Text:

...kief. Ak by sa príslušné vrstvy z polytetrafluóretylénu nanášali napríklad rozprašovaním, poskytli by sa tak sice tenšie vrstvy, tie však nemajú mechanickú pevnosť V takomrozsahu, aby bolo použitie v držiakoch uhlíkových kiefZ dokumentu US 3,983,432 je známy držiak uhlíkových kief,ktorý má plastovú nosnú platňu, v ktorej sú vložené kovovéV dokumente EP O 547 437 A 2 je opisovaná vodiaca trubka uhlíkovej kefy pozostávajúca 2 mosadzného...

Nová kryštalická zlúčenina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9271

Dátum: 25.11.2002

Autori: Li Zheng Jane, Flanagan Mark Edward

MPK: A61P 25/00, A61K 31/519, A61P 35/00...

Značky: krystalická, nová, zlúčenina

Text:

...Guide, MacMillan Co.,New York, N.Y. (1968), ktorá je v celku uvedená ako referencia.0006 Tento vynález sa tiež týka kryštalickej formy monocitrátovej soli 3-f(3 R,4 R)4-metyl-3-metyl-(7 H-pyrolo-2,3-djpyrimidin-4-yl)aminopiperidín-1-ylj-S-oxo propionitrilu termogramom diferenčnej skenovacej kalorimetrie, ako je znázornená na obrázku 2, majúci charakteristický pík pri teplote medzi asi 203 °C až asi 210 °C,s nástupom pri teplote medzi...

Substituované fenylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2239

Dátum: 25.11.2002

Autori: Helmke Hendrick, Haaf Klaus, Willms Lothar, Auler Thomas, Menne Hubert, Bieringer Hermann, Hoffmann Michael Gerhard

MPK: A01N 43/48, A01N 43/34, C07D 213/00...

Značky: substituované, fenylové, deriváty

Text:

...Z O alebo S a z o alebo s, R 2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú H, halogén, CN alebo (C 1-C 5)-alkyl,ktoré sú nesubstituované alebo substituované, napr. substituované jedným alebo viacerými zvyškami zo skupiny hydroxy, halogén, CN, (C 1 Cg)-alkoxy a (Cj-Cgalkyltio, Y znamená O-(CR 5 R 9)q, s(o) NH, co(cR°R°)., alebo cR°R 9 a Y vpripade, že B je pripadne substituovaný arylový zvyšok, pripadne substituovaný heterocyklylový zvyšok, halogén...

Synergistická kompozícia na ošetrenie semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9196

Dátum: 25.11.2002

Autor: Forster Birgit

MPK: A01N 43/36

Značky: semien, synergistická, ošetrenie, kompozícia

Text:

...a stálozelene dreviny, ako sú ihličnany). Tento zoznam nie je obmedzujúci.0012 Zmesi aktívnych zložiek podľa predloženého vynálezu sú zvlášť výhodné na OŠCIFCHÍC rastlinného rozmnožovacieho materiálu, najmä semien, bavlníka, kukurice, sójových bôbov, ryže a podzemnice olejnej.0013 Zmesi zlúčenín I a II sa obvykle používajú vo forme kompozícii. Zlúčeniny I a ll sa môžu aplikovat na rastlinný rozmnožovací materiál, ktorý sa má ošetrit bud...

Ultračistá orálna formulácia fludary s rýchlym uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 340

Dátum: 25.11.2002

Autori: Tilstam Ulf, Heil Wolfgang, Tack Johannes Wilhelm, Lipp Ralph

MPK: A61K 9/20, A61K 31/70, A61K 9/28...

Značky: fludary, orálna, látky, rychlým, ultračistá, účinnej, uvoľňovaním, formulácia

Text:

...fludary, obsiahnuté vo formulácii.Preto by bolo žiadúce mať stabilnú tabletovú formuláciu, ktorá vykazuje fludaru s vysokou čistotou s definovanou koncentráciou zvyškových nečistôt, a ktorá je rýchlorozpustná a preto rýchlo dodáva účinnú látku.Zistílo sa, že V tabletovej formulácii, V ktorej je predložená účinná látka fludara s čistotou 99,19 V nie mikronizovanej ale preosiatej forme, s definovanou koncentráciou zvyškových nečistôt, sa...

Citrátová soľ terapeutickej zlúčeniny a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 306

Dátum: 25.11.2002

Autori: Wint Lewin Theophilus, Quallich George

MPK: C07D 279/00, A61K 31/095

Značky: zlúčeniny, prostriedok, zlúčeninu, farmaceutický, obsahujúci, terapeutickej, citrátová, túto

Text:

...poruchami, autizmu, pervazívnej vývojovej poruchy bez ďalšej špecifikácie(NOS), Aspergerovho syndrómu, selektívneho mutizmu, chronickej motorickej alebo vokálnej tikovej poruchy, somatizaćnej poruchy, insomnie, intermitentnej explozívnej poruchy, pyrománie, patologického hrania, impulzívnej poruchy,premenštruaćnej dysforickej poruchy aporuchy pozornosti Spojenej shyperaktivitou (ADHD) ucicavca, hlavne učloveka. Citrátovú sol...