Zverejnene patenty 22.11.2002

Vláknom stužené sendvičové teleso na ochranné pancierovanie, jeho výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 132

Dátum: 22.11.2002

Autori: Schweizer Sven, Heine Michael, Zimmermann-chopin Rainer, Benitsch Bodo

MPK: F16D 69/02, C04B 35/573, C04B 35/80...

Značky: těleso, vláknom, sendvičové, pancierovanie, stužené, použitie, výroba, ochranné

Text:

...alebo jemných úlomkov. Použitie keramických dosiek bez prídavnej opory nie jesohľadom na odlamovanié pri ostreľovani zmysluplné. Vplyvom ostreľovaniarovnako nastáva väčšinou úplná deštrukcia keramických dosiek. Viacnásobné ostreľovanie tak nemôže vôbec vydržať. Tým sa nedosiahne požadovaná všestranná spôsobilosť a môže sa realizovať pripadne len s pomocou nákladnéuskutočneného rozdelenia jednotlivých monolitických keramických dosiek doNa...

Deriváty chinoxalíndiónu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 282851

Dátum: 22.11.2002

Autori: Turski Lechoslaw, Huth Andreas

MPK: A61K 31/66, A61K 31/495, C07D 241/44...

Značky: deriváty, výroby, použitie, spôsob, chinoxalíndiónu, liečivách

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové deriváty chinoxalíndiónu všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách.

Zariadenie na oxychloráciu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282850

Dátum: 22.11.2002

Autor: Krumböck Reinhard

MPK: B01J 8/24, C07C 19/045, C07C 17/15...

Značky: zariadenie, oxychloráciu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1,2-dichlóretánu z etylénu, chlorovodíka a kyslíka, prípadne kyslík obsahujúceho plynu, (oxychlorácia) sa výhodne realizuje v reaktore so spodným ohraničením pre katalyzátor vo fluidnom lôžku, pričom nad ohraničením a vnútri katalyzátora vo fluidnom lôžku je usporiadaný prvý prívod (4) plynu (rozdeľovacia rúrka), ktorý je vybavený dýzami (5) rozdelenými po celom priereze reaktora, pričom tieto dýzy (5) ústia do rúrok (6), ktoré vedú...

Spôsob spojitého liatia medzi valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 282849

Dátum: 22.11.2002

Autori: Damasse Jean-michel, Salvado Olivier

MPK: B22D 11/16

Značky: válce, spôsob, medzi, liatia, spojitého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zisťovania porúch v priebehu spojitého liatia medzi valce, kde sa v priebehu liatia sníma signál, ktorý je závislý od sily odďaľovania valcov (RSF - rolls separating force), signál sa rozloží do jednotlivých harmonických zložiek. Výsledok porovnania takto získaných harmonických zložiek s referenčnými harmonickými zložkami zodpovedá poruchovému stavu valcov. Poruchový stav valcov umožňuje definovanie rôznych pravidiel riadenia...

Premostené cyklické aminokyseliny, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282848

Dátum: 22.11.2002

Autori: Bryans Justin Stephen, Morrell Andrew Ian, Ratcliffe Giles Stuart, Horwell David Christopher, Kneen Clare Octavia

MPK: C07C 229/28, A61K 31/195

Značky: cyklické, kompozícia, aminokyseliny, obsahujúca, farmaceutická, premostené, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú účinné ako činidlá pri liečení epilepsie, záchvatov slabosti, hypokinézie, kraniálnych porúch, neurodegeneratívnych porúch, depresií, úzkostných stavov, panických stavov, bolestí a neuropatologických porúch. Ďalej sú opísané spôsoby prípravy a medziprodukty pri príprave uvedených zlúčenín.

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282847

Dátum: 22.11.2002

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F17D 1/04, F16L 3/00, G01F 15/18...

Značky: stanic, montážny, plynů, nástenných, regulačných, domových

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu, v ktorom je k hornému ramenu rámu (1) pripevnená horná príchytka (2) a k dolnému ramenu rámu (1) je pripevnená aspoň jedna dolná príchytka (3). K hornej príchytke (2) je pripevnený držiak (4) nosníka (5), pričom s jedným koncom nosníka (5) je spojené koleno (6) a s druhým koncom nosníka (5) je spojený nátrubok (7). V hornej príchytke (2) a dolnej príchytke (3) sú montážne otvory (8). K...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282846

Dátum: 22.11.2002

Autori: Gála Tibor, Kováč Ladislav

MPK: G01F 15/18, F16L 3/00, F17D 1/04...

Značky: plynů, stanice, domovej, zemnej, regulačnej, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu zložená z ľavého rámu, pravého rámu, horných bočníc, dolných bočníc, horných nosníkov a dolných nosníkov a debnenia, v ktorej je k vstupu výstupnej rúry (8) pripojený výstup výstupného kolena (10), s ktorým je spojený jeden koniec nosiča (11). Druhý koniec nosiča (11) je spojený so vstupným kolenom (9). Vstupná rúra (7) aj výstupná rúra (8) sú pevne spojené s horným nosníkom (5) a dolným nosníkom...

Spôsob výroby solí 4-oxoimidazolínia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282845

Dátum: 22.11.2002

Autor: Jackson Barry

MPK: C07D 233/70

Značky: solí, výroby, spôsob, 4-oxoimidazolínia

Zhrnutie / Anotácia:

Soli 4-oxoimidazolínia všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 buď nezávisle od seba znamenajú C1-10-alkyl, C2-10-alkenyl, C3-7-cykloalkyl alebo prípadne substituovaný aryl, arylalkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl alebo R1 a R2 spolu so spojujúcim atómom uhlíka tvoria troj- až sedemčlenný nasýtený alebo nenasýtený karbocyklický alebo heterocyklický kruh, R3 je C1-10-alkylskupina, C2-10-alkenylskupina, C3-7-cykloalkylskupina, arylskupina,...

Vodná kompozícia na nazálne podanie desmopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282844

Dátum: 22.11.2002

Autor: Harris Alan

MPK: A61K 38/11

Značky: podanie, desmopresínu, kompozícia, nazálne, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vodná kompozícia na nazálne podanie syntetického analógu vazopresínu (desmopresín
1-deamino-8-D-arginín-vazopresín) obsahujúca ho v množstve 2,5 až 7,5 ug na 100 ul. Kompozícia môže ďalej obsahovať činidlo upravujúce osmotický tlak, ako je chlorid sodný, ochranné látky, akými sú chlórbutanol alebo benzalkóniumchlorid a pufer stabilizujúci pH 4 až 6. Preferované sú pufre obsahujúce citrát a/alebo fosfát.

Defektný rekombinantný adenovírus a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282843

Dátum: 22.11.2002

Autori: Yeh Patrice, Perricaudet Michel, Vigne Emmanuelle

MPK: C12N 15/34, C07K 14/075, C12N 15/86...

Značky: farmaceutický, defektný, obsahom, adenovírus, prostriedok, rekombinantný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vírusové vektory odvodené od adenovírusov a farmaceutické prostriedky obsahujúce takéto vektory.

Trihydrát (2R,3S)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1beta,7beta,10beta- trihydroxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonylamino-3-fenyl-2-hydroxypropionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282842

Dátum: 22.11.2002

Autori: Margraff Rodolphe, Durand André, Gerbaud Alain

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: trihydrát, 2r,3s)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1beta,7beta,10beta, trihydroxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonylamino-3-fenyl-2-hydroxypropionátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je trihydrát (2R,3S)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1beta,7beta,10beta- trihydroxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonylamino-3-fenyl-2-hydroxypropionátu, ktorý sa môže získať napríklad čistením Taxoteru odstredivou rozdeľovacou chromatografiou.

Derivát 4-(1-piperazinyl)benzoovej kyseliny, spôsob jeho prípravy a jeho farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282841

Dátum: 22.11.2002

Autori: Doare Liliane, Mesangeau Didier, Moinet Gérard, Botton Gérard, Kergoat Micheline

MPK: A61K 31/495, C07D 295/15, C07D 295/155...

Značky: obsahuje, ktorý, kyseliny, derivát, spôsob, prostriedok, farmaceutický, přípravy, 4-(1-piperazinyl)benzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát 4-(1-piperazinyl)benzoovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde znamená Ar fenyl prípadne substituovaný 1 až 3 substituentmi zo súboru zahŕňajúceho C1-8alkoxyskupinu, halogén a trifluórmetyl, R1 atóm H, C1-8alkyl prípadne substituovaný fenylovou alebo furylovou skupinou, C3-8cykloalkyl, alebo R1 vytvára s atómom N, na ktorý je viazaný, a s Ar tetrahydrochinolylový kruh, R2, R3, R4, R5, R6 atóm H, a jeho solváty a...

Spôsob kryštalizácie alebo rekryštalizácie kyseliny adipovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282840

Dátum: 22.11.2002

Autori: Leconte Philippe, Perron Robert, Henriet Eric, Patois Carl

MPK: C07C 55/14, C07C 51/43

Značky: rekryštalizácie, adipovej, kyseliny, kryštalizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kryštalizácie alebo rekryštalizácie kyseliny adipovej, ktorý sa uskutočňuje v aspoň jednej karboxylovej kyseline s teplotou topenia nižšou ako 20 °C. Prítomnosť oxidu uhoľnatého pri kryštalizácii alebo rekryštalizácii môže mať priaznivý vplyv na čistotu kyseliny adipovej, obzvlášť v tom, že znižuje obsah stopového katalyzátorového kovu v kyseline adipovej. Čistota kyseliny adipovej sa môže rovnako zvýšiť, keď sa kryštalizácia alebo...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282839

Dátum: 22.11.2002

Autori: Murray David Patrick, Weiss Jürgen

MPK: H01R 13/58, H02G 15/007, F16L 3/12...

Značky: zariadenie, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, najmä na káble v komunikačnej technike a technike prenosu dát, obsahujúce puzdro (2) a upínacie teleso (1), pozostávajúce zo základného telesa (6), v ktorom je vložený predmet (3), ktorý má byť upnutý. Upínacie teleso (1) obsahuje aspoň dve upínacie ramená (5) a puzdro (2) obsahuje aspoň dve vybrania (4), pričom upínacie teleso (1) je zasunuté do puzdra (2) a upínacie ramená (5) upínacieho telesa (1) zasahujú do vybrania (4) puzdra...

Zmesový fungicídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282838

Dátum: 22.11.2002

Autori: Eicken Karl, Bayer Herbert, Sauter Hubert, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Wagner Oliver

MPK: A01N 37/36, A01N 43/36, A01N 37/50...

Značky: fungicídný, zmesový, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový fungicídny prostriedok obsahuje v synergicky účinnom množstve zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (II), derivát pyridínu všeobecného vzorca (III) alebo jeho soľ, (RS, SR)-(1-(3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórfenyl)oxiran-2-yl-metyl)-1H-1,2,4- triazol vzorca (IV) alebo zlúčeninu všeobecného vzorca (V), kde význam substituentov je uvedený v opise. Prostriedok je vhodný na ničenie škodlivých húb a na ošetrovanie miest ich výskytu, a to rastlín,...

Dihydrát metánsulfonátu 5-(2-(4-(1,2-benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3- dihydro-2H-indol-2-ónu, jeho použitie a farmaceutická kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282837

Dátum: 22.11.2002

Autori: Busch Frank Robert, Rose Carol Anne, Shine Russell James

MPK: C07D 417/12, A61K 31/495

Značky: dihydro-2h-indol-2-ónu, 5-(2-(4-(1,2-benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3, farmaceutická, použitie, kompozícia, dihydrát, metánsulfonátu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný dihydrát metánsulfonátu 5-(2-(4-(1,2-benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3- dihydro-2H-indol-2-ónu, tzn. ziprasidonu a jeho použitie na výrobu liečiva na liečbu psychotických porúch, ako je schizofrénia, úzkosť alebo bolesti spojené s migrénou cicavcov. Farmaceutická kompozícia na liečbu psychotických porúch obsahujúca túto zlúčeninu v množstve účinnom na liečenie psychotickej poruchy a farmaceuticky vhodný nosič.

Spôsob chromatografického získavania veľmi čistého cyklosporínu A a príbuzných cyklosporínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282836

Dátum: 22.11.2002

Autori: Hempel Roland, Voigt Ullrich, Nicoud Roger-marc, Kinkel Joachim

MPK: C07K 7/64, B01D 15/02, C07K 1/16...

Značky: chromatografického, čistého, příbuzných, cyklosporinů, spôsob, získavania, velmi, cyklosporínov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia cyklosporínu A a príbuzných cyklosporínov z cyklosporín A obsahujúceho surového extraktu, ktorý využíva chromatografický postup so silikagélom ako adsorbentom, v ktorom sa a) v prvom stupni chromatografie pomocou preparatívnej HPLC alebo techniky "simulated moving bed" (SMB) surový extrakt frakčných krokov v oddelených koncentračných profiloch rozdelí na nepolárne sprievodné látky obsahujúce hodnotnú frakciu 1 a...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície tieto taxoidy obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 282835

Dátum: 22.11.2002

Autori: Commerçon Alain, Bouchard Hervé

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335, C07D 493/08...

Značky: tieto, kompozície, spôsob, obsahujúce, farmaceutické, taxoidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent Z je atóm vodíka alebo skupina všeobecného vzorca (II), spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Taxoidy podľa vynálezu, v ktorých substituent Z znamená skupinu všeobecného vzorca (II), majú protinádorové a protileukemické vlastnosti.

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282834

Dátum: 22.11.2002

Autori: Lorenz Gisela, Strathmann Siegfried, Müller Bernd, Ammermann Eberhard, Saur Reinhold, Schelberger Klaus, Leyendecker Joachim, Sauter Hubert

MPK: A01N 47/24

Značky: škodlivých, fungicidně, ničenia, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahujúca a) karbamát vzorca (I), v ktorom T znamená CH alebo N, n znamená 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, C1-C4-alkyl alebo C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, a najmenej jednu zlúčeninu zo skupiny zahŕňajúcej zlúčeninu b) až d) b) oximéter vzorca (II), v ktorom X znamená kyslík alebo amino (NH) Y predstavuje CH alebo N Z znamená kyslík, síru, amino (NH) alebo...

Sulfónamidové inhibítory matricových metaloproteináz a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: 282833

Dátum: 22.11.2002

Autori: Purchase Claude Forsey, Ortwine Daniel Fred, White Andrew David

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, C07D 295/08...

Značky: sulfónamidové, inhibitory, metaloproteináz, tieto, matricových, obsahujúca, kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa sulfónamidové zlúčeniny vzorca (I), ktoré sú použiteľné ako inhibítory matricových metaloproteináz, najmä stromelyzínu-1 a želatinázy A (72 kDa želatinázy). Použitie sulfónamidových zlúčenín vzorca (I) pri liečení multiplexnej sklerózy, pretrhnutia aterosklerotických plátov, aneuryzmy aorty, poškodenia srdca, restenózy, periodontálnych porúch, korneálnej ulcerácie, popálenín, dekubitálnych vredov, chronických vredov alebo rán,...

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282832

Dátum: 22.11.2002

Autor: Nowicky Wassyl

MPK: A61K 31/66

Značky: použitie, produktů, chelidonium, triaziridídom, maijus, reakčného, kyseliny, alkaloidov, tiofosforečnej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny, ako aj ich solí s farmaceuticky prijateľnými kyselinami na výrobu liečiv na liečenie alebo profylaxiu poškodení ožiarením.

Spôsob prípravy katalyzátorového systému a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282831

Dátum: 22.11.2002

Autori: Reagen William Kevin, Freeman Jeffrey Wills, Conroy Brian Keith, Benham Elizabeth Ann, Pettijohn Ted Matthew

MPK: C07C 2/32, B01J 31/12, B01J 31/18...

Značky: spôsob, použitie, přípravy, systému, katalyzátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorového systému, pri ktorom sa spojí zdroj kovu, pyrol obsahujúca zlúčenina a alkylkov v spoločnom rozpúšťadle bez predchádzajúceho reakčného stupňa medzi zdrojom kovu a pyrolobsahujúcou zlúčeninou za prítomnosti elektróndonorového rozpúšťadla. Príprava sa prípadne uskutoční za prítomnosti nenasýteného uhľovodíka. Ako zdroj kovu používa prednostne zlúčeniny chrómu, niklu, kobaltu, železa, molybdénu alebo medi, najmä...

Amidy kyseliny alkoxyiminooctovej, spôsob ich výroby, ich použitie a prostriedok na hubenie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282830

Dátum: 22.11.2002

Autori: Stenzel Klaus, Seitz Thomas, Hänssler Gerd

MPK: C07D 307/02, C07C 251/48, A01N 37/00...

Značky: použitie, hubenie, alkoxyiminooctovej, škodcov, výroby, spôsob, amidy, prostriedok, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená nesubstituovanú priamu alkylénovú skupinu, Q znamená kyslíkový atóm alebo atóm síry, R1 znamená prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, cykloalkylénovú skupinu, arylovú skupinu alebo heterocyklylovú skupinu, R2 a R3 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú alebo cykloalkylovú skupinu a R4 znamená prípadne...

Prípojnica na vedenie jednosmerného elektrického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282829

Dátum: 22.11.2002

Autor: Antille Jacques

MPK: C25C 3/16

Značky: vedenie, prípojnica, elektrického, jednosmerného, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri usporiadaní prípojníc na vedenie jednosmerného elektrického prúdu od koncov katódových tyčí pozdĺžne usporiadaného elektrolytického článku, osobitne na výrobu hliníka, prípojnicami (22) ku koncom traverz nasledujúceho článku je jedna časť koncov katódových tyčí na každej pozdĺžnej strane článku (10n) pridružená k prípojnici (A, B) čiastkového prúdu, pričom prípojnice čiastkového prúdu sú vedené od pozdĺžnych strán nasledujúceho článku...

Spôsob izolácie horčín a inulínu z koreňa čakanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282828

Dátum: 22.11.2002

Autori: Baxa Stanislav, Šilhár Stanislav

MPK: B01D 11/00, B01D 11/02, B01F 3/12...

Značky: čakanky, koreňa, izolácie, inulínu, hořčin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa dotýka nového, technologicky nenáročného spôsobu získania horkých látok a inulínu z koreňa čakanky v jednom kroku, spočívajúceho v zmiešaní predhusteného surového vodného extraktu s primeraným množstvom koncentrovaného etanolu, oddelení zrazeniny inulínu a roztoku horčín a ich separátnej finalizácie. Získaný práškový produkt bez chuti a vône skladujeme vo vhodnom balení v suchom prostredí, kvapalné produkty vo vhodných uzavretých...

Farmaceutický prípravok obsahujúci aktivátory plazminogénu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282827

Dátum: 22.11.2002

Autori: Markl Hans-jörg, Kohnert Ulrich, Fischer Stephan, Woog Heinrich

MPK: A61K 47/26, A61K 38/49, A61K 47/18...

Značky: farmaceutický, aktivátory, výroby, spôsob, prípravok, obsahujúci, plazminogénu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané farmaceutické prípravky obsahujúce aktivátory plazminogénu a sacharid vybraný z monosacharidov alebo disacharidov, kyselinu trans-4-(aminometyl)cyklohexánkarboxylovú ako jedinú aminokyselinu a prípadne pufer, pričom citrát je ako pufer vylúčený. Prípravky sú vo forme lyofilizátov alebo vodných injekčných alebo infúznych roztokov s hodnotou pH 5,5 až 6,5. Ďalej je opísaný spôsob výroby uvedených prípravkov.

Farmaceutická kompozícia na podávanie inhaláciou s obsahom formoterolu a budesonidu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282826

Dátum: 22.11.2002

Autori: Carling Christer Carl Gustav, Trofast Jan

MPK: A61K 31/57

Značky: budesonidu, inhaláciou, podávanie, použitie, farmaceutická, formoterolu, kompozícia, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Účinné množstvo formoterolu (a/alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli, a/alebo jeho solvátu) a budesonidu sa používa v kombinácii na súčasné, postupné alebo oddelené inhalačné podávanie pri ošetrovaní respiračnej choroby.

Použitie antagonistov receptora histamínu na zníženie intrakraniálneho tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5529

Dátum: 22.11.2002

Autori: Martinez-jimenez Pedro, Van Reempts Jozef Leo Henri, Fernández-gadea Francisco Javier, Bartolomé-nebreda José Manuel, Alcazar-vaca Manuel Jesús, Van Rossem Koenraad Arthur, Leenaerts Joseph Elisabeth, Janssens Frans Eduard, Gomez-sanchez Antonio, Tegtmeier Frank

MPK: A61P 37/00, A61P 9/00

Značky: antagonistov, tlaku, receptora, zníženie, intrakraniálneho, histaminu, použitie

Text:

...pri intravenóznom podávaní. Výhodné a veľmi dôležité je, že uvedené zlúčeniny redukujú ICP, zatiaľ čo majú malý alebo nemajú žiadny účinok na krvný tlak, predovšetkým účinok na zníženie krvného tlaku, čo jenajviac požadovanou vlastnosťou potenciálneho lieku.Doteraz neboli pripravené antagonisty receptorov histamínu H 1 a/alebo H 2 na zníženie ICP,predovšetkým na post-traurnatické zníženie ICP. Mohanty et al., Joumal of the Neurological...

Použitie substituovaných tetracyklických imidazolových derivátov ako antihistaminík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2523

Dátum: 22.11.2002

Autori: Fernández-gadea Francisco Javier, Martinez-jimenez Pedro, Janssens Frans Eduard, Bartolomé-nebreda José Manuel, Alcazar-vaca Manuel Jesús, Van Reempts Jozef Leo Henri, Leenaerts Joseph Elisabeth, Gomez-sanchez Antonio, Van Rossem Koenraad Arthur, Tegtmeier Frank

MPK: A61K 31/415, A61K 31/425, A61P 37/00...

Značky: tetracyklických, antihistaminík, imidazolových, použitie, substituovaných, derivátov

Text:

...a benzotíenyl každý monocyklický a bicyklický heterocyklus môže byť substítuovaný na atóme uhlíka halogénom, hydroxyskupinou, alkylom alebo alkyloxyskupinou. Výhodne je Het pyrídinyl, pyrazinyl alebo indolyl, V rámci tejto prihlášky je alkyl nasýtená uhľovodíková skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom obsahujúca l až 6 atómov uhlíka alebo je cyklická nasýtená uhľovodíková skupina obsahujúca 3 až 6 atómov uhlíka alebo je cyklická...

Spôsob remediácie znečistených plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1905

Dátum: 22.11.2002

Autori: Fabiani Fabio, Molinari Mauro, Davini Enrico

MPK: B09C 1/00, B09C 1/10

Značky: znečištěných, spôsob, ploch, remediácie

Text:

...vlhkosti vadóznej zóny v pôde, ktorá másklon, obzvlášť behom obdobia len Hdernych zrazoka v povrchových vrstvách pôdy znižovať vlhkosť podkritickú hodnotu pre priebeh degradácie u častiI zaistenia. pravidelnej kontroly pôdy a spodných vôd pre monitorovanie potrebného postupu remediácie, ktorá V prípade bioremediačného zásahu (in situ) môže trvať od 6 mesiacov až po viac ako 3 roky.Vďaka novým poznatkom bola nájdená plne automatická metóda...

Video kódovanie, kde je obrázok delený do kódovacích blokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8230

Dátum: 22.11.2002

Autori: Wang Ye-kui, Hannuksela Miska

MPK: H04N 7/26, H03M 7/30

Značky: kódovacích, kódovanie, blokov, delený, obrázok, video

Text:

...l 4496-21999(E), týkajúci sa MPEG~ 4 visual alebo MPEG-4 vide, je návrh štandardu, ktorý má centrovaný tvar okolo základnej jednotky nazvaný audiovizuálny objekt (AVO). Príklady AVO sú hudobníci V orchestri, zvuk generovaný hudobníkmi, kreslá na ktorých sedia, pozadie (je možnosť toho že sa mení) za orchestrom a vysvetľovací text aktuálnej pasáže. V MPEG - 4 video, každé AVO je reprezentovanésamostatne a stáva sa základom nezávislého...

Farmaceutické formulácie derivátov platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 790

Dátum: 22.11.2002

Autori: Martini Alessandro, Lauria Sara, Ciocca Cristina

MPK: A61P 35/00, A61K 47/12, A61K 31/519...

Značky: platiny, derivátov, farmaceutické, formulácie

Text:

...k širokému spektruV US patente č. 4 169 846 (Kidani et al.) sú opísané cis-platnaté komplexy s 1,2-diaminocyklohexánom, ktoré sú účinné ako antineoplastické zlúčeniny. Cis-oxalato(transl-l,2-diaminocyklohexán)platnatý komplex je konkrétneV US patente Č. 5 633 016 (SmithKline Beecham) je opísaný spôsob inhibície bujenia nádorových buniek zapoužitia synergickej kombinácie analógu kamtotecínu akoordinačnej zlúčeniny obsahujúcej platinu,...

Výťahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 523

Dátum: 22.11.2002

Autori: Ach Ernst, Cruz Bello Pablo

MPK: B66B 11/00

Značky: systém, výťahový

Text:

...že môžu byť použité nosné kotúče, ako aj vratné a nosné kladky, s podstatne menším priemerom, ako by boloprípustné pri použití bežných drôtených lán. V dôsledkumenšieho priemeru hnacích kotúčov sa zredukuje hnací krútiaci moment potrebný na hnacom kotúči, takže môže byť použitý hnaci stroj s menšími rozmermi. Tým, a vďaka všeobecne menším priemerom kotúčov nosných prostriedkov, môžu byť realizovanévýťahové systémy zvlášť nenáročné na miesto....

Výťahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 519

Dátum: 22.11.2002

Autor: Ach Ernst Friedrich

MPK: B66B 11/00

Značky: systém, výťahový

Text:

...krútiacim momentom čo najmenšie priemery.Skúsenosti s takými výťahovými zariadeniami ukázali, že očakávania týkajúce sa životnosti použitých nosných prostriedkov neboli splnené, to znamená, že tieto musia byť nahradzované predčasne v dôsledku vznikajúcich vád materiálu,ktoré zjavne vznikajú pri namáhaní nosných prostriedkovÚloha vynálezu spočíva vo vytvorení vylepšeného.výťahového systému vyššie zmieneného druhu, ktorý nevýhodyznámych...

Zariadenie a spôsob na miešanie kvapalných, viskóznych a/alebo sypkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 301

Dátum: 22.11.2002

Autor: Böck Hermann

MPK: B01F 13/00, C12G 1/00

Značky: médií, miešanie, spôsob, zariadenie, kvapalných, viskóznych, sypkých

Text:

...rovnomerné rozdelenieplynu a zvlášť šetrné premiešavanie média v nádrži.Aby bolo možné presné polohovanie a nasmerovanie dýzového dielu, umiestneniedýzového dielu a/alebo prívodného potrubia sa plánuje v oblasti dna nádrže.Tým, že je dýzový diel vytvorený ako tanierová dýza, dá sa dosiahnuť kontrolované prúdenie plynu. Tanierová dýza má tvar vhodný na prúdenie, takže jednotka motor sprevodovkou môže byť vyhotovená relatívne malá asmalým...