Zverejnene patenty 21.11.2002

Spôsob výroby povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 103

Dátum: 21.11.2002

Autori: Scholl Sybille, Raab Dieter, Krall Stefan, Belik Pavel, Streit Jürgen, Desch Wolfram, Auer Heinz-jochen

MPK: B05D 3/12, C09D 4/06, B05D 3/04...

Značky: spôsob, povlakov, výroby

Text:

...ohrozenia zdravia. I keď sa pomocou použitia tejto reaktívnej živice už môžu získať povlaky s vhodnými užitočnými vlastnosťami, technikavyžaduje pre mnoho oblastí využitia povlaky s vyšším podielomspektrum vlastnosti povlakov cielene prispôsobovať podľaSo zreteľom k doterajšiemu stavu techniky je teda úlohou predloženého vynálezu poskytnúť spôsob nanášania povlaku na plochu, ktorý ďalej minimalizuje ohrozenie zdravia pri nanášaní...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13608

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Meng-jiao, Reznek Steven R, Wang Ting, Mcconnell Glendon A

MPK: C08K 3/04, C08L 21/00, C08K 3/00...

Značky: zmesí, kompozity, spôsoby, elastomérne

Text:

...približne 170 N/mm.0 MTh je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, ktorý má tvrdosť Shore A, merané napríklad skúšobnou metódou ASTMD 1415, väčšou než približne 65, pevnosť V ťahu, merané napríklad skúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 30 megapascalov, a predĺženie pri pretrhnutí, merané napríkladskúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 600 .mM 6 Tu tu...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12674

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Meng-jiao, Wang Ting, Reznek Steven, Mcconnell Glendon

MPK: C08L 21/00, C08K 3/04, C08K 3/00...

Značky: kompozity, elastomérne, zmesí, spôsoby

Text:

...sú tu špeciñcky uvedene, budú-3 priemernému odborníkovi v oblasti techniky, ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzi.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit, zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry, ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0, rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12633

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Ting, Reznek Steven R, Mcconnell Glendon A, Wang Meng-jiao

MPK: C08K 3/04, C08K 3/00, C08L 21/00...

Značky: spôsoby, kompozity, zmesí, elastomérne

Text:

...sú tu špecificky uvedené, budú.3 priememému odbomlkovi v oblasti techniky. ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzl.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit. zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry. ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0. rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Spicové koleso pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4254

Dátum: 21.11.2002

Autori: Passarotto Maurizio, Meggiolan Mario

MPK: B60B 1/00

Značky: koleso, špicové, bicykel

Text:

...zahrnuje v podstate U-tvarovanúkonzolu, ktorá má uvedené sedlo a je zavesená na čape siahajúcom priečne medzi páromhladkých dier vytvorených v bočných stenách obvodovo vnútomej komory alebo v obrubáchvychádzajúcích z bočných stien obvodovo vnútomej komory.0013 Čo sa tohto riešenia týka, príhlasovateľ poznamenáva, že okrem matíc sú potrebné ďalšie prvky vyvolávajúce potrebu ďalších montážnych krokov a zvyšujúce počet slabých miest0014 Ďalšie...

Aditíva pre práškové laky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2685

Dátum: 21.11.2002

Autori: Chinellato Robertino, Morre Peter, Hobisch Gerald, Gazzea Sergio, Cavalieri Roberto

MPK: C09D 7/06, C09D 5/03

Značky: práškové, aditiva

Text:

...a aspoň jednou radikálovo polymerizovateľnou CC dvojitou väzbou, zvolené zhydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených karboxylových kyselín a mono- a bishydroxyalkylesterov olefinicky nenasýtených dikarboxylových kyselín, b) alkylestery jednoducho olefinicky nenasýtených monokarboxylových kyselín alebo dialkylestery oleñnicky nenasýtených dikarboxylových kyselín alebo ich zmesí, pričom aikylové zvyšky majú 1 až 18 uhlíkovýchatómov a...

Spôsoby zvyšovania úrovní expresie ľudského TNF receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2533

Dátum: 21.11.2002

Autori: Schweickhardt Rene Lynn, Brondyk William, Jiang Xuliang

MPK: C07K 14/435, C12N 15/00, C12N 15/11...

Značky: receptora, zvyšovania, ľudského, úrovní, expresie, spôsoby

Text:

...vyššie úrovne expresie súvisí s podporou správneho konformačného poskladania proteínu.Prostredníctvom skríningu mutantných klonov extracelulámej domény receptora pre tkanivový nekrotický faktor (TNFrED) s kvasinkovým displejovým systémom sme boli schopní identifikovať mutácie TNFrED, ktoré poskytujú vyššiu úroveň expresie v kvasinkách, pri porovnaní so štandardným TNFrED. Jeden klon obsahoval S 76 P mutáciu adruhý klon obsahoval H 23 P a S 46...

Podporný a výstužný prvok pre dentálne protézy alebo rekonštruované korunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2049

Dátum: 21.11.2002

Autor: Chiarini Valeria

MPK: A61C 5/02, A61C 13/225

Značky: prvok, podporný, výstužný, korunky, dentálne, protézy, rekonštruované

Text:

...na obrázkoch 1 a 2.Podrobný opis výhodných uskutočnení vynálezu0008 S odkazom na pripojene výkresy a konkretne s odkazom na obrázok 1 je objavený prvok, označený vcelku ako l, použitý na podopretie dentálnej protézy 2 a môže byť použitý V koreňových kanálikoch 3 zuba ošetrovaného vnútro-zubnými technológiami, ako je umŕtvenie, kde je prvok 1 vložený do miesta tkaniva drene odstránenej počas umŕtvenia.0009 Prvok l zahŕňa čap 4 s radiálnym...

Nový peptid s inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1848

Dátum: 21.11.2002

Autori: Yamada Akio, Kawaguchi Yasushi, Miyakawa Hiroshi, Saito Hitoshi, Ide Tomoko, Ochi Hiroshi, Inoue Eri, Tamura Yoshitaka

MPK: A61P 43/00, A61P 9/00, A61K 38/55...

Značky: nový, peptid, enzymů, inhibítorom, konvertujúceho, angiotenzín

Text:

...Met-Lys-Pro. Okrem toho, peptidom podľa tohto vynálezu môžu byt soli tohto peptidu. Podľa vynálezu Metznamená zvyšok L-metionínu, Lys znamená zvyšok L-Iyzínu a Pro mamená zvyšok L prolínu.Peptid podľa tohto vyná|ezu sa dá získat hydrolýzou proteínu, ako napr. kazeínu, vhodnou hydrolázou. Spôsob hydrolýzy proteínu pomocou hydrolázy budeďalej ilustrovaný príkladmi uskutočnenia.Kvôli hydrolýze proteínu enzýmom, hoci spôsob úpravy sa mení v...

Benzénsulfonát 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amíno)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu; jeho polymorfy I, II a III; a použitie ako farmaceuticky účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1812

Dátum: 21.11.2002

Autori: Millan Michael John, Craig Andrew Simon

MPK: C07D 417/00, A61K 31/4427, A61P 5/00...

Značky: 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, polymorfy, účinnej, farmaceutický, zložky, použitie, benzénsulfonát

Text:

...III alebo solvát propan-2-olu benzénsulfonátu, ktoré sú charakterizované aspoň jedným typom z nasledujúcich typov dátspektroskopie, Ramanovej spektroskopie, röntgenovej spektroskopie, spektroskopie využivajúcej vodíkovú nukleárnuPodľa jedného aspektu je predmetom vynálezu forma II benzénsulfonátu.Podľa dalšieho aspektu je predmetom vynálezu forma III benzénsulfonátu.Podľa zvláštneho aspektu je predmetom vynálezu forma II benzénsulfonátovej...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19927

Dátum: 21.11.2002

Autori: Panusopone Krit, Luthra Ajay, Wang Limin, Gandhi Rajeev

MPK: H04N 19/10

Značky: makrobloku, digitálny, úrovní, video, adaptívne, kódovanie, obsah

Text:

...rozpoznať väčšina video kodérov a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (lntemational Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19904

Dátum: 21.11.2002

Autori: Luthra Ajay, Panusopone Krit, Wang Limin, Gandhi Rajeev

MPK: H04N 19/10

Značky: kódovanie, digitálny, obsah, makrobloku, adaptívne, úrovní, video

Text:

...Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú0008 Väčšina moderných video kódovacích štandardov, ako napriklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme časového predpovedania s pohybovou kompenzáciou (Motion Compensation - MC). Časové predpovedanie s pohybovou kompenzáciou je používané na odstránenie časovej redundancie medzi...

Rosiglitazón-edisyláty a ich použitie ako antidiabetík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1240

Dátum: 21.11.2002

Autori: Millan Michael John, Ho Tim Chien Ting

MPK: A61K 31/4427, C07D 417/00, A61P 3/00...

Značky: antidiabetík, rosiglitazón-edisyláty, použitie

Text:

...ku kyseline etándisulfónovej rovný 11 (soľ 11).Na anión etánsulfonátu môže byť v soli 11 okrem zlúčeniny(I) naviazaný protón (atóm vodíka) alebo sa naň môže viazať iný katión, napríklad alkalický kov alebo amóniový katión. V prvom prípade sa môže soľ 11 opísať ako hydrogénetándisulfonát, zatiaľ čo v druhom prípade sa môže soľ opísať ako zmiešaná soľ.Predmet tohto vynálezu sa rozširuje o hydrogénetándisulfo nát. Predmet tohto vynálezu sa...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19712

Dátum: 21.11.2002

Autori: Gandhi Rajeev, Panusopone Krit, Wang Limin, Luthra Ajay

MPK: H04N 19/10

Značky: digitálny, makrobloku, kódovanie, obsah, úrovní, video, adaptívne

Text:

...a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (Intemational Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 261 a ITU-T H 263 štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19711

Dátum: 21.11.2002

Autori: Gandhi Rajeev, Panusopone Krit, Luthra Ajay, Wang Limin

MPK: H04N 19/10

Značky: video, adaptívne, digitálny, obsah, úrovní, makrobloku, kódovanie

Text:

...- ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Priklady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-l, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 26 l a ITU-T H 263 štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme časového predpovedania s pohybovou kompenzáciou (Motion Compensation - MC). Časové predpovedanie s pohybovou kompenzáciou je používané na...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19710

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Limin, Luthra Ajay, Panusopone Krit, Gandhi Rajeev

MPK: H04N 19/10

Značky: adaptívne, video, makrobloku, obsah, úrovní, digitálny, kódovanie

Text:

...rozpoznať väčšina Video kodérov a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (International Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Prüclady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-l, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 26 l a ITU-T H 263 Štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 901

Dátum: 21.11.2002

Autori: Dieksander Wolfgang, Bendell Ian, Bernlöhr Peter

MPK: B60H 1/00

Značky: klimatizačné, zariadenie, motorové, vozidlo, vykurovacie

Text:

...väčší prietočný prierez, ako druhý kanál studeného vzduchu. Horný zmiešavací priestor potom môže byť pomerne jednoduchým spôsobom zásobovaný väčšímpriestor potom môže byť podľa ďalšieho vytvorenia podľa vynálezu tiež opatrený odbočnými otvormi k bočným hubiciam,takže je možné tiež jemné vetranie bočných okienok abočného priestoru pre cestujúcich.Spodný zmiešavací priestor môže byť podľa ďalšieho uskutočnenia zásobovaný väčším množstvom teplého...

Elektrický konektor medzi dvoma koncovými miestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 895

Dátum: 21.11.2002

Autori: Rebhan Helmut, Huscher Rainer

MPK: H01R 35/00

Značky: konektor, miestami, medzi, elektricky, koncovými, dvoma

Text:

...Tým môže byť zredukované skladovanie kontaktných elementov. Konektor je vhodný pre všetky techniky na pripojovanie ďalej vedúcich pripojovacích vedení. Na oboch koncoch môžu byťnasadené zástrčky alebo môže byť napríklad pripojenývodič. Za tým účelom majú kolíky dĺžku, ktorá je väčšia ako dĺžka potrebná na nasadenie zástrčky. Na jej priebehu sú upravené kontaktné plochy, ktoré sú dostatočne veľké,aby bolo možné upevniť, napríklad...

Kompozície potiahnutých častíc cefuroxím axetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7960

Dátum: 21.11.2002

Autori: Garriz Emilio Sanz, Fernandez Matilde Ibanez

MPK: A61K 31/00, A61K 9/00

Značky: částic, kompozície, potiahnutých, axetilu, cefuroxím

Text:

...takéto významné zlepšenie ako maskovania chuti, tak pocitu v ústach. Prihlasovatelia zistili, že tieto výhodné účinky sa vytvoria len keď sa sladidlá kombinujú a ďalej sa zlepšili, ked sa použil modifikátor textúry v synergetickej kombinácii.0016 Vhodný poťah lipidu alebo zmesi lipidov pre častice cefuroxím axetilu spolu so spôsobmi prípravy Iipidom potiahnutých častíc cefuroxím axetilu sú opísané napríklad vGB 2204792. Konkrétne...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 789

Dátum: 21.11.2002

Autori: Bendell Ian, Dieksander Wolfgang

MPK: B60H 1/00

Značky: klimatizačné, vykurovacie, zariadenie, motorové, vozidlo

Text:

...ležať nad ďalším, nad vykurovacim telesom prebiehajúcinl a k prvému zmiešavaciemu priestoru vedúcim kanálom studeného vzduchu, prićonx od tohtozmiešavacieho priestoru dochádza na zásobovanie vetracíchV ďalšom vytvorení vynálezu môže byť usporiadaný ďalší pod vykurovacím telesom prebiehajúci a k druhémuzmiešavaciemu priestoru vedúci kanál studeného vzduchu atento druhý zmiešavací priestor môže byť prostrednictvom bočných otvorov spojený s...