Zverejnene patenty 12.11.2002

Zariadenie na automatické vyrovnávanie nabiehajúceho začiatočného úseku kordového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 125

Dátum: 12.11.2002

Autori: Hoffmann Bernd, Klenner Ralf

MPK: B65H 19/18, B65H 21/00, B65H 23/10...

Značky: nabiehajúceho, vyrovnávanie, zariadenie, pásu, začiatočného, úseků, kordového, automatické

Text:

...pomocou sacich alebo magnetických valcov v pozdĺžnom smere, pretože po napnuti v nadväznosti na uloženie sa na obvádzacie valce koniec pásu na sacich alebo magnetickýchvalcoch skĺzne tak v smere svojho postupu, ako aj priečne k nemu. Pre vyrovnanie-3 podľa tohto vynálezu je dôležité priečne skĺznutie, ktoré vedie automaticky k presunu do žiaducej stredovej polohy.Možnost axiálneho posunu obvádzacieho valca proti pružinám na obe strany je...

Spôsob výroby ovíjacej pásky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282816

Dátum: 12.11.2002

Autor: Eilentropp Heinz

MPK: B29D 29/00, B29C 47/32, B29C 53/78...

Značky: pásky, zariadenie, tohto, vykonávanie, ovíjacej, výroby, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby ovíjacej pásky s tvarom prierezu, ktorý sa líši od pravouhlého tvaru, z plastu odolného proti vysokým teplotám, schopného sintrovania, sa plast tvaruje pretláčaním pasty a nasledujúcim vyvalcovaním pretlačeného povrazca za vytvorenia pásu materiálu (1). Pás materiálu (1) so šírkou, ktorá zodpovedá minimálne dvojnásobku požadovanej šírky hotovej ovíjacej pásky, sa kontinuálne delí v pozdĺžnom smere vytláčacím delením a súčasne...

Spôsob sušenia alebo pálenia tehlových polotovarov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282815

Dátum: 12.11.2002

Autor: Linke Walter

MPK: F26B 21/02, B28B 11/00, F27B 9/30...

Značky: spôsobu, zariadenie, sušenia, spôsob, pálenia, vykonávanie, tohto, tehlových, polotovarov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa každý tehlový polotovar (2) usporiada na dopravnom prostriedku (12) na sušenie alebo na dopravnom prostriedku (20) na pálenie s takým vzájomným odstupom proti iným tehlovým polotovarom (2), že všetky tehlové polotovary (2) sa podrobujú sušeniu alebo páleniu ako jednotlivé kusy. Sušiace zariadenie (8) a vypaľovacia pec (9) sú usporiadané vedľa seba. V sušiacom zariadení (8) sú usporiadané striedavo dýzy (15) na prívod vzduchu a...

Spôsob výroby metylénmočoviny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282814

Dátum: 12.11.2002

Autor: Teren Ján

MPK: C07C 273/00

Značky: tohto, spôsob, vykonávanie, výroby, metylénmočoviny, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby metylénmočoviny reakciou metanalu (HCOH) s močovinou (CO(NH2)2) v dvoch reakčných stupňoch. V prvom stupni výroby sa pripraví kvapalný medziprodukt, a to tak, že v reakčnom prostredí pripadá 2 až 6 hmotn. dielov močoviny na hmotový diel metanalu, pričom reakčná zmes obsahuje tiež 16 až 44 hmotn. dielov vody. Pred reakciou, v priebehu nej alebo ihneď po reakcii sa pH reakčnej zmesi upraví na hodnotu 4 až 12,5, pričom na...

Zapojenie na ovládanie motorom poháňaných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282813

Dátum: 12.11.2002

Autori: Heinz Ludwig, Theile Ulrich, Ressel Willi, Sonntag Guido, Rowedda Wolker

MPK: G05B 19/042

Značky: poháňaných, ovládanie, motorom, dveří, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie modulového stavebnicového systému na ovládanie motorom poháňaných automatických dverí akéhokoľvek typu. Spojením základnej jednotky (7) pracujúcej automaticky a prídavných modulov (18, 20, 22) pomocou konektorov (19, 21, 23) cez zbernicu (17) je vytvorený ovládací rad, ktorý umožňuje reguláciu a ovládanie rôznych typov dverí.

Skrutka a kľúč na jej uťahovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282812

Dátum: 12.11.2002

Autor: Brugola Giannantonio

MPK: F16B 23/00

Značky: uťahovanie, skrutka, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutka (30) s lalokovitou hlavou alebo lalokovitým vybraním (31) vo svojej hlave, kde každý lalok (37) je tvorený obvodovým čelom (37') umiestneným v podstate v obvodovom smere, a dvoma ďalšími, v podstate rovnobežnými, čelami (35, 36) smerujúcimi do vnútra skrutky (30), a je vybavený záberovým povrchom (33) na styk s uťahovacím kľúčom (32). Časti záberového povrchu (33), umiestnené medzi dvoma susednými lalokmi (37), sa skladajú vždy z páru...

Ochranný obvod nabíjačky a akumulátorovej batérie so spoločným záporným pólom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282811

Dátum: 12.11.2002

Autor: Vestenický Peter

MPK: H02H 3/18, H02H 7/18

Značky: nabíjačky, akumulátorovej, obvod, spoločným, poľom, záporným, baterie, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný obvod zapojený medzi nabíjačku (10) a akumulátorovú batériu (70) tak, že emitor tranzistora (30) ovládaného elektrickým poľom s kanálom P je pripojený na kladný výstup (11) nabíjačky (10), pričom medzi hradlo a emitor tranzistora (30) ovládaného elektrickým poľom s kanálom P je pripojený rezistor (80). Anóda oddeľovacej diódy (60) je spojená s kolektorom tranzistora (30) ovládaného elektrickým poľom s kanálom P, katóda oddeľovacej...

Ochranný obvod nabíjačky a akumulátorovej batérie so spoločným kladným pólom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282810

Dátum: 12.11.2002

Autor: Vestenický Peter

MPK: H02H 3/18, H02H 7/18

Značky: kladným, obvod, spoločným, poľom, baterie, ochranný, akumulátorovej, nabíjačky

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný obvod zapojený medzi nabíjačku (10) a akumulátorovú batériu (70) tak, že emitor tranzistora (40) ovládaného elektrickým poľom s kanálom N je pripojený na záporný výstup (12) nabíjačky (10), pričom medzi hradlo a emitor tranzistora (40) ovládaného elektrickým poľom s kanálom N je pripojený rezistor (80). Katóda oddeľovacej diódy (60) je spojená s kolektorom tranzistora (40) ovládaného elektrickým poľom s kanálom N, anóda oddeľovacej...

Kvapalná formulácia etyl-(Z)-2-chlór-3-[2-chlór-5-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3- dioxoizoindoldion-2-yl)fenyl]akrylátu a spôsob ničenia nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282809

Dátum: 12.11.2002

Autori: Nuyken Wessel, Parg Adolf, Kleuser Dieter, Bratz Matthias, Berghaus Rainer

MPK: A01N 37/46

Značky: formulácia, etyl-(z)-2-chlór-3-[2-chlór-5-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3, vegetácie, spôsob, dioxoizoindoldion-2-yl)fenyl]akrylátu, nežiaducej, kvapalná, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kvapalná formulácia etyl-(Z)-2-chlór-3-[2-chlór-5-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3- dioxoizoindoldion-2-yl)fenyl]akrylátu, ktorá okrem uvedenej účinnej látky na ochranu rastlín obsahuje a) iónový emulgátor, b) neiónový emulgátor, c) neiónové nukleofilné a nezásadité aromatické rozpúšťadlo a prípadne ďalšiu herbicídne účinnú látku na ochranu rastlín. Je tiež uvedený spôsob ničenia nežiaducej vegetácie pomocou tejto formulácie.

Spôsob prípravy 3-izopropyl-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-ón-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282808

Dátum: 12.11.2002

Autori: Wörz Otto, Hansen Hanspeter, Fretschner Erich, Merkle Hans Rupert, Benz Kurt, Müller Albrecht

MPK: C07D 285/16

Značky: přípravy, 3-izopropyl-1h-2,1,3-benzotiadiazin-4(3h)-ón-2,2-dioxidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 3-izopropyl-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-ón-2,2-dioxidu všeobecného vzorca (I) alebo jeho soli. Spôsob je charakteristický tým, že izopropylamid kyseliny antranilovej všeobecného vzorca (II) sa nechá reagovať súčasne s oxidom sírovým alebo kyselinou chlórsulfónovou v prítomnosti organickej zásady alebo s aduktmi oxidu sírového a organických zásad a oxichloridu fosforečného pri teplote od 50 °C po teplotu refluxu a...

Spôsob výroby kolorimetra na farebnicový valec tlačiarenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 282807

Dátum: 12.11.2002

Autor: Bruni Hanspeter

MPK: B41F 31/04

Značky: farebnicový, kolorimetra, válec, stroja, tlačiarenského, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby kolorimetra (10) na farebnicový valec tlačiarenského stroja z aspoň 2 mm hrubej kovovej dosky. Vyrobia sa paralelné štrbiny (18), ktoré sa rozprestierajú od pracovnej hrany kolorimetra (10) ponad jednu časť šírky dosky a vytvárajú sa lamely (24) v šírke farebného pásma. Najskôr sa v šírke farebného pásma vyhĺbia v príslušných odstupoch, vychádzajúc z pracovnej hrany, plytké končiace paralelné priečne drážky (16) z...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282804

Dátum: 12.11.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján, Prekop Štefan

MPK: B60C 11/03

Značky: dezén, pneumatiky, plochy, bežnej, plášťa

Zhrnutie / Anotácia:

V jednej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konvexný priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konkávny, a v druhej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konkávny priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konvexný, pričom každá polovica každého ramenového bloku (5),...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282803

Dátum: 12.11.2002

Autori: Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/03

Značky: pneumatiky, plášťa, plochy, bežnej, dezén

Zhrnutie / Anotácia:

Strana každého zuba, pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) medzi jednotlivými stredovými blokmi (5) a pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) v krajných úsekoch (e, c, f) medzi jednotlivými vnútornými a ramenovými blokmi (3, 4) zvierajú s obvodovou osou (1) uhol (beta), ktorý je väčší než 70° a menší než 80°, a druhá strana každého zuba zviera s obvodovou osou (1) uhol (alfa), ktorý je väčší než 162° a menší než 168°, pričom priamka (14) preložená...

Betonárska oceľ valcovaná za studena a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282802

Dátum: 12.11.2002

Autori: Schwarzkopf Michael, Muller Klaus, Farthmann Hans, Russwurm Dieter, Scherl Peter, Schaefer Frank Jürgen, Brodmeier Jürgen

MPK: E04C 5/03, B21B 1/16

Značky: výroby, spôsob, oceľ, valcovaná, studena, betonárska

Zhrnutie / Anotácia:

Pri betonárskej oceli vo forme výstužného prúta s kruhovým prierezom, obsahujúceho zavalcované priehlbne (4), sú tieto priehlbne (4) tvorené v rozvinutej povrchovej ploche vystuženého prúta kruhovými oblúkmi s rozdielnymi polomermi zakrivenia, usporiadanými súmerne vzhľadom na os priehlbní. Priehlbne sú zvalcované do povrchu výstužného prúta do konštantnej hĺbky a sú po obvode ohraničené strmými bokmi (10). Tým sú dosiahnuté aj s malými...

Zariadenie na preskúšanie elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282801

Dátum: 12.11.2002

Autor: Kutzer Heinz

MPK: G01R 31/34, G01M 15/00

Značky: zariadenie, elektrického, preskúšanie, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na preskúšanie elektrického pohonu (1), najmä pohonu (1) armatúry. Elektrické napájacie vedenia (2) pohonu (1) prechádzajú vložkou (3) rozvodného zariadenia priradenou pohonu (1). Na vložke (3) sú umiestnené vývody na meraciu a vyhodnocovaciu jednotku (A). Vo vložke (3) vychádzajú od napájacích vedení (2) meracie vedenia (5) napätia, ktoré končia na napäťových vývodoch (6), vo vložke (3) sú napájacím vedeniam (2) priradené...

Lemovanie strešných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282791

Dátum: 12.11.2002

Autori: Vedel Ole Michael, Alkjaer Peter, Mortensen Bent René

MPK: E04D 13/14, E04D 13/02

Značky: lemovanie, prvkov, strešných

Zhrnutie / Anotácia:

Lemovanie strešných prvkov určených na strechy s tenkým plechovým zastrešením (2), najmä na inštaláciu strešného okna, predovšetkým s pravouhlým hlavným rámom (6), pozostávajúceho z vrchnej časti, dvoch bočných častí a spodnej časti. Lemovanie pozostáva z lemovacích prvkov (9, 10a, 10b, 11) určených na spojenie s časťami hlavného rámu vyrobených z plochého materiálu a z lemovacích prvkov určených na spojenie s bočnými časťami hlavného rámu,...

Estery alebo tioestery kyseliny N-acylsulfámovej, N-acylsulfónamidy a estery alebo tioestery kyseliny N-sulfonylkarbámovej ako hypercholesterolemické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 282790

Dátum: 12.11.2002

Autori: Sliskovic Drago Robert, Wierenga Wendell, Lee Helen Tsenwhei, Picard Joseph Armand

MPK: A61K 31/325, A61K 31/18, C07C 307/02...

Značky: kyseliny, činidla, hypercholesterolemické, n-sulfonylkarbámovej, n-acylsulfámovej, tioestery, n-acylsulfónamidy, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny účinné pri regulácii cholesterolu majú všeobecný vzorec (I), kde X a Y sú atóm kyslíka alebo atóm síry, alebo skupina (CR'R'')n, pričom n je celé číslo od 1 do 4, R je atóm vodíka, alkylová skupina alebo benzylová skupina, R1 a R2 sú fenylová skupina, substituovaná fenylová skupina, naftylová skupina, substituovaná naftylová skupina, arylalkylová skupina, alkylová skupina, alkylový reťazec, adamantylová skupina alebo cykloalkylová...

Spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282789

Dátum: 12.11.2002

Autori: Desmond Richard, Tschaen David, Dolling Ulf, Marcune Ben, Tillyer Richard

MPK: C07D 307/58, C07C 69/614

Značky: zlúčenín, fenylheterocyklických, spôsob, medziprodukt, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Tieto látky je možné použiť ako účinné inhibítory cyklooxygenázy-2, to znamená, že ide o látky, ktoré majú protizápalovú, analgetickú a antipyretickú účinnosť, okrem toho spôsobujú inhibíciu maternicových sťahov, ktoré boli vyvolané pôsobením hormónov, a inhibíciu niektorých typov zhubného bujnenia.

Spôsob ničenia hmyzích a roztočových škodcov a spôsob ochrany rastlín pred týmito škodcami, derivát N-aryltiohydrazónu, spôsob jeho prípravy a prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282788

Dátum: 12.11.2002

Autori: Furch Joseph Augustus, Hunt David Allen, Trotto Susan, Kuhn David George

MPK: C07D 237/02, C07D 237/10, C07D 237/06...

Značky: ochrany, rastlín, škodcami, n-aryltiohydrazónu, ničenia, spôsob, prostriedok, škodcov, roztočových, přípravy, báze, týmito, hmyzích, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ničenia hmyzích a roztočových škodcov a spôsob ochrany rastlín pred týmito škodcami aplikáciou účinnej látky, ktorou je derivát N-aryltiohydrazónu všeobecného vzorca (I), kde A je C-R3 alebo atóm dusíka, B je CR4 alebo atóm dusíka a W je CR5 alebo atóm dusíka, pričom aspoň jeden zo symbolov A, B a W musí byť odlišný od dusíka a ostatné symboly majú význam uvedený v nárokoch deriváty N-aryltiohydrazónu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich...

Cirkulačný reaktor s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282785

Dátum: 12.11.2002

Autori: Walker David, Belin Felix, James David, Alexander Kiplin

MPK: F22B 3/00

Značky: cirkulačný, reaktor, fluidným, lôžkom

Zhrnutie / Anotácia:

Pri cirkulačnom reaktore s fluidným lôžkom je v hornej časti (38) plášťa (32) reaktora umiestnený primárny odlučovač (58) častíc nárazového typu na odlučovanie častíc obsiahnutých v plyne prúdiacom v plášti (32) reaktora z jeho dolnej časti (36) do jeho hornej časti (38) a ich padanie do dolnej časti (36), k primárnemu odlučovaču (58) častíc je pripojená dutina (70), umiestnená úplne vnútri plášťa (32) reaktora, na zachytávanie a zhromažďovanie...

Spôsob prípravy časticovej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 282783

Dátum: 12.11.2002

Autori: Engelbert Donald, Khare Gyanesh

MPK: B01J 23/06, B01J 20/06

Značky: kompozície, přípravy, spôsob, časticovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy časticovej kompozície obsahujúcej hlinitan zinočnatý. Tento spôsob zahrnuje: (a) zavedenie zinkovej zložky, zložky oxidu hlinitého a dispergačnej zložky do vzájomného kontaktu za vzniku zmesi a potom následné (b) rozprašovacie sušenie uvedenej zmesi za vzniku častíc.

Komínová pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282778

Dátum: 12.11.2002

Autori: Bokelmann Horst, Wengenroth Ulrich

MPK: F23L 17/14, F24H 8/00, E04H 12/28...

Značky: pätka, komínová

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová pätka (10) s odvodom kvapaliny je určená na komín s vonkajším plášťom (12) a vnútornou rúrou (14), ktorý má na spodnom koncovom úseku (18) vytvorenú podperu vnútornej rúry (14) s prietokovým otvorom (28) na kvapalinu. Komínová pätka (10) obsahuje vonkajší plášť (12), plášťové bloky (21, 47, 49) a vo vnútornom priestore (16) spodného koncového úseku (18) komínovej pätky (10) je umiestnená nádrž (20), vytvorená ako neutralizačná nádrž na...

Spôsob prípravy PVC častíc, ich použitie a PVC zmes s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282776

Dátum: 12.11.2002

Autori: Sommervold Viola, Pedersen Steinar, Berge Arvid, Saethre Bard, Jacobsen Harald, Leth-olsen Kari-anne

MPK: C08F 14/06

Značky: spôsob, použitie, částic, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy PVC častíc, ktoré majú úzke rozdelenie veľkostí v rozmedzí 10 až 50 um, pričom v prvom stupni procesu sa vinylový monomér alebo zmes monomérov polymerizuje za vzniku polymérnych/oligomérnych zárodkov v rozmedzí veľkostí 1 až 10 um, v druhom stupni sa iný vinylový monomér alebo zmes monomérov zmieša s polymérnymi/oligomérnymi zárodkovými časticami a zmes sa polymerizuje takým spôsobom, že častice narastú do vyžadovaných rozmerov....

2-(Iminometyl)aminofenylové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282773

Dátum: 12.11.2002

Autori: Auvin Serge, Auguet Michel, Chabrier De Lassauniere Pierre-etienne, Bigg Dennis

MPK: A61K 31/50, A61K 31/38, A61K 31/49...

Značky: spôsob, výroby, 2-(iminometyl)aminofenylové, farmaceutický, deriváty, medziprodukty, obsahom, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú určené v patentových nárokoch, spôsob ich výroby, ich použitia ako liečiv a farmaceutických prostriedkov obsahujúcich tieto látky a medziprodukty všeobecného vzorca II(A) na výrobu zlúčenín všeobecného vzorca (I).

Arylanilínové agonistické látky ß2 adrenergického receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5709

Dátum: 12.11.2002

Autori: Moran Edmund, Jacobsen John, Nodwell Matthew, Aggen James, Trapp Sean, Leadbetter Michael, Church Timothy

MPK: C07C 229/00

Značky: adrenergického, agonistické, receptora, arylanilínové, látky

Text:

...Takéto alkinylové skupiny výhodne obsahujú od 2 do 20 uhlíkových atómov výhodnejšie od 2 do 8 uhlíkových atómov a ešte výhodnejšie od 2 do 4 uhlíkových atómov. Reprezentativne alkinylové skupiny zahmujú napriklad etinyl, propargyl, but-2-inyl.0014 Pojem alkoxyskupina označuje skupinu vzorca -OR, kde R je alkylová skupina detinovaná v tomto dokumente. Reprezentativne alkoxyskupiny zahrnujú napríklad metoxyskupinu, etoxyskupinu,...

Substituované tetracyklické deriváty pyrolochinolónu použiteľné ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4118

Dátum: 12.11.2002

Autori: Sui Zhihua, Jiang Weiqin

MPK: A61K 31/551, A61K 31/5365, A61K 31/4985...

Značky: pyrolochinolónu, deriváty, substituované, inhibitory, použitelné, tetracyklické, fosfodiesterázy

Text:

...radu tetracyklických derivátov ako inhibítorov špecifickej fosfodiesterázy cyklického guanozín-3,5-monofosfátu a ich použitia pri liečení kardiovaskulárnych chorôb.Daugan et. al. vo WO 97/03675 opisuje použitie tetracyklických derivátov na liečenieGarinaux, J.-F. et al., v Tetrahedron Letters 38(17), (1997), ss. 2997-3000, opisujú syntézu tricyklických chinolónových derivátov prostredníctvom oxidácie 1,2,3,4...

Spôsob prípravy izopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2274

Dátum: 12.11.2002

Autori: Chewter Leslie Andrew, Rogers Andrew Neave, Dekker Wilhelmus Cornelis Nicolaas, Mesters Carolus Matthias Anna Maria, Singoredjo Lydia, Lecrivain Stephane Jean Pierre

MPK: C07C 15/00, C07C 2/00, C07C 29/00...

Značky: spôsob, přípravy, izopropanolu

Text:

...predovšetkým výhodne menej ako 20 ppb (20 plg/kg)Pri spôsobe podľa predloženého vynálezu sa benzén môže napríklad hydrogenizovať na cyklohexán, cyklohexén alebo cyklohexadién.Hydrogenizuje sa výhodne viac ako 70 , ešte výhodnejšie viac ako 90 ,dokonca výhodnejšie viac ako 95 a najvýhodnejšie 99 až 100 benzénu.Medzi výhodné faktory, ktoré ovplyvňujú hydrogenizáciu benzénu, patria typ a množstvo použitého katalyzátora teplota množstvo...

Spôsob renaturácie rekombinantných proteínov obsahujúcich disulfidové mostíky pri vysokých koncentráciách proteínov a v prítomnosti amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9016

Dátum: 12.11.2002

Autori: Minuth Torsten, Peters Jörg

MPK: C07K 14/81, C07K 14/54, C07K 1/113...

Značky: koncentráciách, přítomnosti, obsahujúcich, disulfidové, amínov, vysokých, proteínov, renaturácie, rekombinantných, spôsob, mostíky

Text:

...molárnom nadbytku, aby sa detergent opäť odstránil a proteín sa mohol zbaliť späť do svojej biologicky aktívnej konformácie. Tento spôsob však má niekoľko nevýhod, ako je 1. vysoký molámy nadbytok drahého sťahovacieho činidla, 2. agregácia proteínu, ku ktorej dochádza V priebehu fázy odstraňovania detergenta, 3. obtiažne odstránenie zvyškového detergenta naviazaného na cieľový proteín, 4. obmedzená rozpustnosť a proteínová kapacita...

Spôsob hydrogenácie acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1947

Dátum: 12.11.2002

Autori: Lecrivain Stephane Jean Pierre, Rogers Andrew Neave, Chewter Leslie Andrew, Dekker Wilhelmus Cornelis Nicolaas

MPK: C07C 31/00, C07C 29/00

Značky: hydrogenácie, acetónu, spôsob

Text:

...sa môže použít široký rozsah kvapalín. Príkladmi sú voda a uhľovodíky, ako je napríklad petrolej a termálny olej. Výhodnouchladiaoou kvapalinou je voda.Vo výhodnom uskutočnení sa použije multi-rúrkový reaktor, ako je opísaný v EP-A-0308034 Vtakomto multi-rúrkovom reaktore homá konoová časť každej rúrky reaktora s otvoreným koncom je vybavená zariadením na dodávanie plynu a kvapaliny, pričom toto zariadenie obsahuje prívodnú komom, ktorá...

Deriváty N-adamantylmetylu a medziprodukty ako farmaceutické prípravky a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1441

Dátum: 12.11.2002

Autori: Stocks Micheal, Alcaraz Lilian, Johnson Timothy

MPK: A61K 31/44, A61P 19/00, A61P 11/00...

Značky: farmaceutické, medziprodukty, deriváty, n-adamantylmetylu, přípravy, spôsob, přípravky

Text:

...atóm kyslíka alebo síry alebo skupinu N-R 8R 5 predstavuje Cl-Cs alkylovú skupinu, ktorá môže byt nezávisle substituovaná najmenej jedným substituentom vybraným zo skupiny obsahujúcej hydroxyl, halogén a Cl-CG alkoxyR 6 a R 7 navzájom nezávisle predstavujú atóm vodíka, Cl-CG alkyl(nezávisle substituovaný najmenej jedným substituentom vybranýmzo skupiny obsahujúcej hydroxyl, halogén, Cl-Cs alkoxy, a (di)C 1 C 4 alkylamino (sama nezávisle...

Nastavovanie polohy vozového telesa vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 992

Dátum: 12.11.2002

Autor: Streiter Ralph

MPK: B61F 5/02, B60G 17/015

Značky: vozového, tělesa, vozidla, nastavovanie, polohy

Text:

...ktoré sú usporiadané pod pneumatickými pružinami pôsobiacimi ako sekundárne odpruženie, vo všetkých troch priestorových smeroch pri úplnom upustení od pasívnych tlmičov. To znamená v podstate iné uskutočnenie rozhrania podvozok - vozová skriňa oprotikonvenčným podvozkom, pretože V tomto prípade musí byť ibapneumatickými pružinami prenášané nie len zvislé a priečne sily, ale aj tračné a brzdiace sily, pôsobiace V pozdĺžnomZ nemeckého...

Zariadenie a spôsob odstraňovania defektných koncových častí z priadze na cievke privádzanej do automatického navíjača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 585

Dátum: 12.11.2002

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 63/00, B65H 54/00

Značky: koncových, navíjača, defektných, zariadenie, částí, priadze, odstraňovania, spôsob, automatického, privádzanej, cievke

Text:

...priadze, potom čo obnovil jej kontinuitu, uvoľní priadzu tak, aby sa vrátila späť do svojej navíjacejkonfigurácie 2 odvíjanej cievky na navíjanú cievku.Proces navíjania v svojich základných rysoch pozostáva z odvíjania podávacej cievky a z odstraňovania jej koncových častí, ktoré sú defektné alebo z dôsledku mechanickej konzistencie alebo veľkosti. Na svojej dráhe z cievky l k cievke 12 je priadza 2 kontrolovaná čističom ll priadze, ktorý...