Zverejnene patenty 04.11.2002

Pohon čerpadla v domácom spotrebiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 282762

Dátum: 04.11.2002

Autori: Waehner Ludwig, Altenbernd Gerald

MPK: H02K 21/18, H02K 21/16, H02K 1/27...

Značky: čerpadla, domácom, spotřebiči, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon je uskutočnený s jednofázovým synchrónnym motorom napájaným zo striedavej siete, ktorý má rotorovú časť aspoň s dvoma pólmi (N, S), budenú permanentnými magnetmi, a nerovnomernú vzduchovú medzeru (5) na vytvorenie rozbehového momentu, ako aj aspoň jednu elektricky vodivú rotorovú časť, najmä vrstvenú, na tlmenie kývavých pohybov rotora dvojnásobnej sieťovej frekvencie.

Spôsob výroby alkanolamínov a alkylalkanolamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282747

Dátum: 04.11.2002

Autori: Beňo Ľuboš, Mokrý Jozef, Špacír Jozef, Šorman Miroslav, Kopčan Anton, Seidl Anton, Kolísek Mikuláš, Stanček František, Čamaj Vladimír, Voskár Stanislav, Krč Marián

MPK: C07C 215/06, C07C 213/08

Značky: alkanolamínov, alkylalkanolamínov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkanolamínov a alkylalkanolamínov diskontinuálnou reakciou alkylénoxidu s počtom uhlíkov 2 až 4 a vodným roztokom amoniaku alebo vodným roztokom alkylamínu v mólovom pomere 1 : 0,3 až 20, v inertnej atmosfére, pri teplote 20 až 90 °C a tlaku 0,15 až 0,5 MPa, s násadou monoalkanolamínu, dialkanolamínu, trialkanolamínu, monoalkylaminoalkoholu alebo dialkylaminoalkoholu.

Spôsob sanácie kontaminovanej lokality, sorpčná zóna a sorpčná stena na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282741

Dátum: 04.11.2002

Autori: Pastorek Ladislav, Lénárt Ján, Franzenová Drahomíra

MPK: B09C 1/00

Značky: sorpčná, spôsobu, kontaminovanej, lokality, stěna, spôsob, sanácie, zóna, vykonanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu sanácie kontaminovanej lokality a zariadenia, na ktorom sa táto dekontaminácia vykonáva. Zariadenie pozostáva zo sorpčnej steny (2), ktorej účinnosť je predĺžená sústavou vsakovacích studní (3) vyplnených sorbentom. Zariadenie na dekontamináciu môže byť použité ako ochranný plášť kontaminovanej lokality a/alebo ako jedna vrstva viacvrstvovej ochrany potenciálneho zdroja kontaminácie.

Spôsob odstraňovania lipofilných látok z vodných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282737

Dátum: 04.11.2002

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/26, C02F 1/40

Značky: odstraňovania, látok, zmesí, vodných, lipofilných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Lipofilné látky, hlavne uhľovodíky a ich deriváty, sú extrahované výhodne pri pH nižšom ako 7 do nenasýtených mastných kyselín, výhodne recyklovaných odpadových rastlinných olejov. Použité extrakčné činidlo sa recykluje prečistením adsorbentmi a destiláciou s odstránením extrahovaných lipofilných látok. Hodnota pH výstupnej vody sa upraví na požadovanú hodnotu.

Promótory na reguláciu génovej expresie v koreňoch rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12139

Dátum: 04.11.2002

Autori: Skalla Dale, Lawton Kay, Milligan Stephen

MPK: A01H 5/10, C07H 21/04, A01H 5/00...

Značky: promotory, expresie, reguláciu, koreňoch, rastlín, génovej

Text:

...koreňových vlasov a vaskulámeho tkaniva. Promótory izolované ako koreňovo špeciñcké či koreňovo preferenčné je možne upraviť tak, aby zaísťovali expresiu jedného alebo niekoľkých týchto typov buniek. Táto špecifická bunková aktivita môže byť výhodná pre konkrétnu aplikáciu, ako napr. pre reguláciu meristematickej aktivity iba v meristematickej bunkovej oblasti či pre expresiu nematocídneho génu iba v tých typoch buniek, ktore sú v...

Promótori na reguláciu génovej expresie v rastlinných koreňoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11434

Dátum: 04.11.2002

Autori: Skalla Dale, Milligan Stephen, Lawton Kay

MPK: A01H 5/00, C07H 21/04, A01H 5/10...

Značky: promótori, génovej, expresie, koreňoch, reguláciu, rastlinných

Text:

...oblasti DNA sekvencie, ktoré môžu pôsobiť zo vzdialeného miesta od jadrovej promótorovej oblasti, niekedy cez niekoľko kilobáz od jadrovej oblasti. Aktivituregulačnej sekvencie je možné ovplyvniť vykonávajúcimi faktormi zahŕňajúcimi celý transkripčný mechanizmus,transkripčné faktory a faktory zahŕňajúce chromatín.0006 Často je žiaduce mať V rastline tkanivovo-špecifickú expresiu záujmového génu. Tkanivovo-špecifické promótori podporujú...

Promótory na reguláciu expresie génu v koreňoch rastliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11324

Dátum: 04.11.2002

Autori: Milligan Stephen, Skalla Dale, Lawton Kay

MPK: A01H 5/00, C07H 21/04, A01H 5/10...

Značky: reguláciu, promotory, rastliny, genů, koreňoch, expresie

Text:

...promótory podporujú expresiu len v jednom súbore tkanív, bez expresie v celejrastline, tkanivom preferované promótory podporujú expresiu navyššej hladine V čiastkovom súbore tkanív s významne menšou expresiou V iných tkanivách rastliny. Napríklad môže sa požadovať exprimovať produkt s pridanou hodnotou len V semenách kukurice, ale nie vo zvyšku rastliny. Iným príkladom je produkcia samčej sterility prostredníctvom tkanivovo špecifickej...

Benzamid a heteroarylamid ako antagonisty receptora P2X7

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9600

Dátum: 04.11.2002

Autori: Duplantier Allen Jacob, Subramanyam Chakrapani

MPK: A61P 31/00, C07D 211/76, A61K 31/53...

Značky: benzamid, heteroarylamid, receptora, antagonisty

Text:

...11 R 12)s-, spadajúcich do skupiny substituentov R 3, môže byt tiež prípadne substituovaný oxoskupinou kde každý z uvedených (Cs-C 1 o)arylov,(Cg-Cgcykloalkylov, (Cj-Cmheteroarylov a (C 1-C 1 o)heterocyklylov na ktoromkoľvek z uvedených substituentov R 3 môže byť v každom kruhu prípadne substituovaný na ktoromkoľvek atóme, ktorý je súčasťou kruhu, jednou až tromi vhodnými, nezávisle vybranými skupinami, ako je halogén,...

Farmaceutické kompozície s riadeným uvoľňovaním 5,8,14-triazatetracyklo[10,3,1,02,11, 04,9]hexadeka-2(11),3,5,7,9-pentaénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2035

Dátum: 04.11.2002

Autori: Roy Michael Christopher, Waterman Kenneth Craig, Quan Ernest Shing, Am Ende Mary Tanya, Moses Sara Kristen, Smith Scott Wendell

MPK: A61K 31/4995, A61P 25/00

Značky: 5,8,14-triazatetracyklo[10,3,1,02,11, uvoľňovaním, 04,9]hexadeka-2(11),3,5,7,9-pentaénu, farmaceutické, riadeným, kompozície

Text:

...Yaawu Yilaixing Zazhi, 1999, 8, 52-57) a karbidopa/levodopa (G. Block,et al., European Neurology, 1997, 3 7, 23-27). CR aplikačné formy naviac v rade prípadov vedú na zníženie biologickej dostupnosti v porovnaní s IR aplikačnou formou, takže je nutné zvyšovať dávku, alebo dokonca CR aplikačnú formu nie je možne použiť. Vopred teda nie je možné odhadnúť, pre ktoré liečiva vyvolávajúce nauzeu budú CR aplikačné formy prínosné. Okrem toho...

Promótory na reguláciu génovej expresie v koreňoch rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9043

Dátum: 04.11.2002

Autori: Lawton Kay, Milligan Stephen, Skalla Dale

MPK: A01H 5/00, C07H 21/04, A01H 5/10...

Značky: promotory, expresie, génovej, rastlín, koreňoch, reguláciu

Text:

...a vaskulámeho tkaniva. Promótory izolované ako koreňovo špecifické či koreňovo preferenčné je možne upraviť tak, aby zaisťovali expresiu jedného alebo niekoľkých týchto typov buniek. Táto špecifická bunková aktivita môže byt výhodná pre konkretnu aplikáciu, ako napr. pre reguláciu meristematíckej aktivity iba v meristematickej bunkovej oblasti či pre expresiu nematocíclneho génu iba vtých typoch buniek, ktoré sú v kontakte so škodlivými...

Naftyridínové deriváty, ich príprava a ich použitie ako inhibítorov izoenzýmu fosfodiesterázy typu 4 (PDE4)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1627

Dátum: 04.11.2002

Autori: Denholm Alastair, Keller Thomas, Mccarthy Clive, Taylor Roger, Press Neil

MPK: A61P 11/00, A61P 29/00, A61K 31/4353...

Značky: fosfodiesterázy, naftyridínové, pde4, príprava, izoenzýmu, deriváty, použitie, inhibítorov

Text:

...skupina obsahujúca V kruhu až 10 atómov a l až 4 heteroatómy, výhodne zvolené zmnožiny dusík, kyslík a síra, napriklad heterocyklylová skupina ako je furyl, tienyl,pyrolyl, imidazolyl, pyrazolyl, furazanyl, triazolyl, tetrazolyl, oxazolyl, izoxazolyl, tiazolyl,pyridyl, pyrimidyl, pyridazinyl, triazinyl, indolyl, izoindolyl alebo benzimidazolyl, pričom táto heterocyklylová skupina môže byt nesubstituovaná alebo substituovaná napriklad...

Nové 1,2,4-tiadiazolové deriváty ako modulátory receptora melanokortínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1543

Dátum: 04.11.2002

Autori: Fitzpatrick Louis, Zhao Boyu, Eisinger Magdalena, Reitz Allen, Plata-salaman Carlos, Lee Daniel, Pan Kevin, Smith-swintosky Virginia

MPK: A61K 31/433, A61P 17/00, A61P 25/00...

Značky: modulátory, nové, deriváty, melanokortínu, receptora, 1,2,4-tiadiazolové

Text:

...F. L. et al., Melanocortins as Factors in Somatic Neuromuscular Growthand Regrowth, Pharmac. Ther., 1994, 62, l-27. Okrem toho sa aplikáciou d-MSH a iných melanokortínov dosahuje skrátenie regenerácie motorickej funkcie po poškodení nervu. Strand, F. L. et al., viď vyššieMyši, u ktorých bol cielenou mutagenéziou inaktivovaný receptor MC 4, sa stali obéznymi, čo svedčí o tom, že sa receptor MC 4 podiela na príjme potravy. Huszar, D., et al.,...

Spôsob a zariadenie na namáčanie drevených vlákien tekutým spojivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 923

Dátum: 04.11.2002

Autori: Reinecke Holger, Himmelreich Michael, Kehrmann Hans-dieter

MPK: B27N 1/00

Značky: zariadenie, namáčanie, dřevěných, vlákien, spôsob, tekutým, spojivom

Text:

...na dráhe vlákien medzi výstupom z kužeľovêho mlyna a vstupom do sušičky. spojivo je preto od okamihu jeho privedenia k vláknam vystavené počas určitej doby pôsobeniu vysokej teploty, ktoráje oveľa vyššia ako 100 °C. Táto skutočnosť má veľký význam, pretože spojivo sa musí v lise pôsobenínl teploty vytvrdit.Obvyklými spojivami sú kondenzačné živice, ako aminoplaáty(močovinová-formaldehydová. živica (UF), melamínováformaldehydová živica (MUF)...