Zverejnene patenty 31.10.2002

Veterný park okolo budovy, ktorá má byť chránená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 240

Dátum: 31.10.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: E04H 9/04, F03D 9/00, G21C 13/02...

Značky: chránená, budovy, veterný, okolo, ktorá

Text:

...náboja vetemých elektrámí vetemého parku podľa vynálezu 80 až l 30 m alebo viac a výhodne sa používajú tiež zariadenia s veľmi veľkým výkonom, t. j. také zariadenia, ktorých priemer rotoraje 40 m alebo viac, výhodne 100 m alebo viac.Ak by teraz niekto namieril dopravné lietadlo na atómovú elektráreň a chcel by ho na ňu nechať padnúť, tak by musel najskôr preletiet nad vetemými elektrárňami, pretože už dotyk dopravného lietadla s gondolou...

Piperazínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282743

Dátum: 31.10.2002

Autori: Wahlestedt Claes, Roberts Edward, Plobeck Niklas

MPK: A61K 31/495, C07D 241/04, A61K 51/04...

Značky: použitie, spôsob, farmaceutické, piperazinové, zlúčeniny, kompozície, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Piperazínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny. Piperazínové zlúčeniny podľa vynálezu sa používajú v terapii, najmä na liečenie bolesti.

Bitúmenová kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282742

Dátum: 31.10.2002

Autori: Terlouw Teunis, Steernberg Koen, Vonk Willem Cornelis, Hendriks Henricus Engelbertus Johannes

MPK: C08L 95/00

Značky: kompozícia, bitumenová, spôsob, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bitúmenová kompozícia, ktorá obsahuje bitúmenovú zložku, termoplastickú živicu v množstve menšom ako 8 % hmotn. a etylénvinylacetátový kopolymér v množstve menšom ako 5 % hmotn., oboje vztiahnuté na celkovú bitúmenovú kompozíciu, pričom etylénvinylacetátový kopolymér má obsah vinylacetátu v rozsahu od 20 do 35 % hmotn., vztiahnuté na kopolymér. Ďalej je opísaný spôsob prípravy tejto kompozície a jej použitie v asfaltových zmesiach na...

Ribavirínové prostriedky vo forme sirupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6214

Dátum: 31.10.2002

Autori: Heimbecher Susan, Sequeira Joel

MPK: A61K 47/10, A61K 31/70, A61K 47/12...

Značky: sirupu, formě, prostriedky, ribavirínové

Text:

...aoctovú asoli. Výhodné tlmivé systémy zahrnujú tlmivé systémy kyseliny citrónovej a kyseliny fosforećnej. Tlmivý systém kyseliny citrónovej výhodne obsahuje dihydrát citranu sodného USP vkombinácii sbezvodou kyselinou citrónovou USP, dostupný od Haarman Reimer. Výhodne sa tu nachádza okolo 5,1 až okolo 5,4 gramov/liter dihydrátu citranu sodného, najvýhodnejšie 5,27 gramov/liter dihydrátu citranu sodného, a okolo 2,05 až okolo 2,25...

Inhibítory proteínu smad7 na liečbu ochorení CNS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12372

Dátum: 31.10.2002

Autori: Kleiter Ingo, Vornlocher Hans-peter, Kreutzer Roland, Limmer Stefan, Steinbrecher Andreas, Giegerich Gerhard, Horn Markus, Apfel Rainer

MPK: C12N 15/11

Značky: inhibitory, smad7, ochorení, liečbu, proteínu

Text:

...sa môžu stabilne viazat na vnútrobunkovú doménu aktivovaných receptorov typu I. Tým zabraňujú fosforylácii proteínov RSmad receptorom a inhibujú tak ďalšiu signálnu transdukciu (lmamura, 1997 Inoue, 1998 Souchelnytskyi, 1998).0006 Expresia proteínov I-Smad je zrejme súčasťou negatívnej spätnej väzby. Expresiu proteínov Smad 6 a -7 je možné vkultivovaných bunkách indukovať rýchlo a vniektorých prípadoch priamo proteínom BMP, aktivínom...

Neneurotoxické faktory aktivujúce plazminogén na liečenie mŕtvice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11669

Dátum: 31.10.2002

Autori: Söhngen Wolfgang, Medcalf Robert, Schleuning Wolf-dieter, Söhngen Mariola

MPK: A61K 38/49, A61P 9/00, A61P 9/10...

Značky: liečenie, neneurotoxické, aktivujúce, mŕtvice, plazminogén, faktory

Text:

...Vprítomnosti ñbrinogénu saaktivita t-PA zvyšuje len 25-násobne. Rovnako produkty štlepenia frbrínu0009 Prvé pokusy o trombolytickú liečbu akútnej mŕtvice siahajú späť do 50. rokov dvadsiateho storočia. Prvé rozsiahle klinické testy so streptokinázou,čo je ñbrinolytická látka z B-hemolyzujúcich streptokokov, začali v roku 1995. Spolu s plazminogénom tvorí streptokináza komplex, ktorý katalyticky prevádza ostatné molekuly plazminogénu na...

Neuronetoxické faktory aktivujúce plazminogén na liečenie mŕtvice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4319

Dátum: 31.10.2002

Autori: Söhngen Wolfgang, Medcalf Robert, Söhngen Mariola, Schleuning Wolf-dieter

MPK: A61P 9/00, A61K 38/43, C12N 9/72...

Značky: mŕtvice, plazminogén, liečenie, faktory, aktivujúce, neuronetoxické

Text:

...Okrem ñbrínu môže t-PA sprostredkovanú katalýzu plazminogénu na plazmín rovnako stimulovať fibrinogén, aj ked v menšom rozsahu. Vprítomností fibrinogénu sa aktivita t-PA zvyšuje len 25-násobne. Rovnako produkty štepenia tibrínu0010 Skoršie pokusy o trombolytickú liečbu akútnej mŕtvice siahajú späť do 50. rokov dvadsiateho storočia. Prvé rozsiahle klinické testy so streptokinázou. čo je ñbrinolytická látka z B-hemolyzujúcich...

Zariadenie a spôsob povrchového spracovania predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3167

Dátum: 31.10.2002

Autor: Kisi Hidayet

MPK: B65G 49/00

Značky: predmetov, spôsob, spracovania, zariadenie, povrchového

Text:

...karosérie vozidla. Aj toto zariadenie má veľké rozloženie V pozdĺžnom smere spracovávaciehoĎalej sú zo spisu DE 196 4 l 048 Al známe zariadenia a spôsob, pri ktorých sa karosérie vozidiel zložením priamočareho pohybu a otočného pohybu na začiatku spracovávacieho kúpeľa ponárajú do tohto spracovávacieho kúpeľa a na konci spracovávacieho kúpeľa rovnakým zložením priamočareho a otočného pohybu sa zkúpeľavynárajú. Pritom sú karosérie vozidiel...

Spôsob poskytnutia menu produktov z jedného alebo viac predajných automatov a predajný automat využívajúci tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 711

Dátum: 31.10.2002

Autor: Doglioni Majer Andrea

MPK: G07F 7/00

Značky: spôsob, automat, poskytnutia, automatov, využívajúci, predajných, produktov, predajný, jedného

Text:

...výrobkov na predaj V priebehu jednoduchej transakcie.Na základe súčasného stavu techniky skôr opísanej, cieľom uvádzaného vynálezu je uviesť spôsob na vydávanie z jedného,alebo viacerých predajných automatov z menu, ktoré obsahuje niekoľko produktov, ktoré nemajú nevýhody, typicky vyznačené predosiaľ známe vydávacie techniky.Podľa predkladaného vynálezu je taký cieľ dosiahnutý pomocou prostriedkov spôsobu na zaistenie menu z výrobkov od...

Spôsob prípravy amidov 2-halogénpyridín-karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 430

Dátum: 31.10.2002

Autori: Golsch Dieter, Schröder Jochen, Isak Heinz, Mayer Horst

MPK: C07D 213/00

Značky: 2-halogénpyridín-karboxylových, spôsob, amidov, přípravy, kyselin

Text:

...hmotnostných dielov až 100 hmotnostných dielov, vztiahnuté na 100 hmotnostnýchPod organickými rozpúšťadlami nemiešateľnými svodou sa tu rozumie organické rozpúšťadlo azmes organických rozpúšťadiel, ktoré pri reakčných podmienkach kyseliny solnej pri zmiešani svodou tvoria viacfázový systém obsahujúci najmenej jednu organickú a najmenej jednu vodnú fázu. Zvyčajne ide pritom otaké rozpúšťadlo, vktorom sa rczpúšťa menej ako 10 objemových vody,...

Zariadenie na spúšťanie po lane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 268

Dátum: 31.10.2002

Autor: Angermann Gerold

MPK: A62B 1/10

Značky: spúšťanie, zariadenie

Text:

...pri vopred stanovenej rýchlosti spúšťania po lane v dôsledku pôsobenia odstredivej sily brzdové zarážky 10 brzdove čeluste 8 brzdiaceho zariadenia na obr. 1 vľavo do silnejšieho záberu s vnútornou stenou časti 1 puzdra a tým pribrzďujú lanovú kladku 2 v požadovanom rozsahu. Ako vidno na obr. 2, sú na brzdových čeľustiach 8 zvonka brzdových zarážok 10 usporiadané prídavné bezpečnostné brzdové zarážky 10, ktoré majú menšiu silu...