Zverejnene patenty 25.10.2002

Pohon kĺbovej reťaze, ako aj spôsob pohonu hnacieho reťazového kolesa kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12380

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02, F16H 35/02

Značky: kolesa, hnacieho, pohonů, reťazového, pohon, reťaze, spôsob, kĺbovej

Text:

...tvarom obvodu a so zubami, zapracovanými do tohto obvodového tvaru, značne nákladná, a preto veľmi drahá.0007 Ďalej potom je zo spisu DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupracujúce nekruhové kolesá, určené na vytváranie nerovnomerných otáčok. Tiež takýtopohon je však pomeme nákladný a drahý, pokial sa týka realizácie.0008 Aby sa zabránilo skôr uvedeným problémom vloženého pohonu, navrhuje sa v spise DE 199 45 921 Al hnacie...

Kvartérne amóniové zlúčeniny a ich použitie ako antimuskarínové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5047

Dátum: 25.10.2002

Autori: Wegner Craig, Bonafoux Dominique, Lennon Patrick, Morozowich Walter, Hawley Michael, Warchol Mark, Wolfson Sergey, Kolbasa Karen, Moon Malcolm, Richards Ivan, Kontny Mark, Cammarata Sue

MPK: A61K 31/14, A61K 31/452, A61K 31/40...

Značky: činidla, zlúčeniny, antimuskarínové, použitie, kvartérne, amóniové

Text:

...súvisiacich s močovou inkontinenciou.0008 W 0 02/34245 opisuje použitie tolterodinu na liečenie astmy, COPD a alergickej nádchy.0009 Vsúčasnosti predávaná aplikačná forma tolterodinu je filmom potiahnutá tableta obsahujúca 1 mg alebo 2 mg L-vínanu tolterodinu alebo kapsula spredĺženým uvoľňovanim obsahujúca 2 mg alebo 4 mg L-vínanu tolterodinu na uvoľňovanie v gastrointestinálnom trakte. spotrebitelia stále požadujú alternatívne formy...

Vodné formulácie proteínov s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4762

Dátum: 25.10.2002

Autori: Begum Selima, Cheung Wing, Jin Renzhe, Kelley Marian, Sharma Basant, Rudolph Sunitha

MPK: A61K 38/18, A61K 47/38

Značky: uvoľňovaním, formulácie, predĺženým, vodné, proteínov

Text:

...akéhokoľvek individuálneho proteínu. k podmienkanl vyžadovanýmkompozíciu obsahujúcu proteín v polyměrnej natrici, ktorá mávlastnosti gélovatenia/topenia závislé od teploty a pH. Tieto formulácie môžu byť pripravené bez expozície teplu alebo organickým rozpúšťadlám, ale sú charakterizované svojim použitím ako modifikované hydrogély. Použitie termostabilných hydrogélov trpí pri výrobe nežiaducimi ťažkosťami a v súčasnosti je teda...

Pohon kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10429

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: F16H 7/06, B66B 23/02

Značky: kĺbovej, pohon, reťaze

Text:

...mnohouholníka(porovnaj DE 30 31 130 C 2, DD 247 731 Al). Nevýhodné pri tomto riešení je však to,že sa v-oblastiach zlomov zakriveného kolesa R 1 vyskytuje vysoký plošný tlak a týmvysoké opotrebenie. Ďalej je výroba takéhoto kolesa s typicky mnohouholníkovýmtvarom obvodu so zubmi, ktoré sú v ňom vytvorené, veľmi nákladná a preto veľmi drahá.0007 Ďalej je z DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupôsobiace neokrúhle kolesá pre...

Lamelový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1779

Dátum: 25.10.2002

Autor: Boulant Alain

MPK: B01D 21/00

Značky: lamelový, odlučovač

Text:

...nádrže 3.Ako je to zrejmé z uvedeného obrázku sú odlučovacie dosky Di V podstate rovnobežne a vzájomne pravidelne osadené tak, že vymedzujú množinu priechodov Hi rozprestierajúcich sa medzi spodnou zónou 9 a vrchnou zónou nádrže 3.Prvé valcové diely Ti sú pripojené kstenám nádrže 3 výhodne kyvadlovo, t.j. tak, že vnútomé steny Pi prvého valcového dielu spočívajú na kolíkoch Ai, ktoré sú spojené zo stenami nádoby 3.Každý prvý valcový diel...

Strmeň podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1706

Dátum: 25.10.2002

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozku, strmeň

Text:

...strmeňa, ktorá jeumiestená V strede podvozku predĺžuje pozdĺžne smerom kvonkajšku tohto podvozku a strmeňa. Je možné konštatovať,že tento spôsob využitia zvyšuje odolnosť proti napätiu V spojovacej zóne medzi strmeňom a pozdĺžnym nosníkom, na0009 Strmeň a jeho časť, ktorá tvorí pätku môžu byť, a toPrehľad obrázkov na výkresoch0010 Predmet vynálezu je znázornený na priložených obrázkoch na výkresoch, ktoré znázorňujú iba príkladnéuskutočnenie...

Vstrekovanie cukrovinkovej masy obsahujúcej tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1450

Dátum: 25.10.2002

Autori: Rocklage Bernard, Stulac Mirjana, Lenoel Sonia

MPK: A23G 1/04

Značky: vstrekovanie, cukrovinkovej, obsahujúcej

Text:

...z toho istého materiálua obidva povrchy formy majú rovnakú teplotu počas vstrekovacieho0006 Obrázok 1 opisuje rozličné kroky postupu vstrekovania. V kroku l cukrovinková masa obsahujúca tuk sa vstrekne do prázdnej a temperovanej formy (prázdna môže znamenať, že je naplnená vzduchom. alebo evakuovaná ak prázdna forma obsahuje vzduch, dizajn formy musí obsahovať odvzdušñovacie otvory). V kroku 2 cukrovinková masa obsahujúca tuk sa...

Spôsob riadeného zavádzania betónu a betónové kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 432

Dátum: 25.10.2002

Autori: Schmidt Joseph Michael, Colavito Dominick Michael, Buscarini Michael Joseph, Schmidt Ronald Warren, Rosso James Charles Peter, Griffin Richard Charles

MPK: C04B 28/00, F27D 1/16

Značky: spôsob, riadeného, zavádzania, betonů, betonové, kompozície

Text:

...lejacej panvy.0016 Na obrázku 2 je znázornená to isté zariadenie. ale už v následnom kroku konstrukćného0017 Na obrázku 1 a 2 je znázornená použitie zariadenia v súlade spredkladáným vynálezom. Na obrázku 1 je znázornene jedno uskutočnenie predkladaneho vynálezu, kde je predvedená výstavba monolitickej výmurovky pre ocelovú lejaciu panvu. Zobrazené je zariadenie záhrňujúce zvislý nosník 1, horizontálny nosník 2 a diágonálnu vzperu 3....

Kormidlo s klzno-výkyvným kĺbovým spojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 391

Dátum: 25.10.2002

Autor: Lehmann Dirk

MPK: B63H 25/06

Značky: spojením, klzno-výkyvným, kĺbovým, kormidlo

Text:

...zasahuje do puzdra hrdla ojnice a ktoré je na svojom volnomkonci zaistené poistným čapom.Konštrukcia lodného kormidla podľa EP 0051822 Apozostáva zjedného hlavného kormidla spripojenou plutvou snúteným pohybom. Plutva snúteným pohybom je tvorená klzným ložiskom výkyvného čapu ukotveným na jednom z koncov na trupe lode. Hlavné kormidlo a na hlavnom kormidle pripevnená plutvas núteným pohybom sú vybavené kIzno-výkyvným kĺbovým spojom tvoreným...

Pohon kĺbovou reťazou, ako aj spôsob pohonu hnacieho reťazového kolesa kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7525

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: F16H 7/00

Značky: pohonů, kolesa, reťazou, pohon, hnacieho, spôsob, kĺbovej, reťaze, reťazového, kĺbovou

Text:

...krivkovému kotúču využitý na to, aby sa zredukoval polygónový efekt. Dochá dza však ďalej k opotrebovávaniu kĺbovej reťaze, ako aj zubov, relatívnym pohybom medzi ňou0008 Z DE 51 20 13 je ďalej známy pohon kĺbovou reťazou, obsahujúci hnacie reťazové koleso pre kĺbovú reťaz, ako aj poháňací systém, ktorý môže poháňať hnacie reťazové koleso na vyrovnanie kolisania rýchlosti kĺbovej reťaze s nerovnomerným počtom otáčok. Tu navrhnuté riešenie...

Dávkovacia pumpička s uzáverom zabraňujúcim priesaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 292

Dátum: 25.10.2002

Autor: Smith Richard

MPK: B05B 11/00

Značky: uzáverom, pumpička, dávkovacia, priesaku, zabraňujúcim

Text:

...pre kvapalnú alebo pastovitú látku, ktorá má byť zo zásobníka Vypustená, a hornú súčasť, ktorá je otočná vzhľadom na spodnú súčasť a má hubicový otvor a vzduchový otvor, pričom spodná súčasť obsahuje priechodnú cestu pre spojenie vnútra zásobníka s Vnútrom vrchnej súčasti, a uvedená priechodná cesta je ovládaná prvým jednocestným ventilom, prstencovým vypúšťacim oddielom spodnejsúčasti obklopujúcim uvedenú priechodnú cestu,...