Zverejnene patenty 24.10.2002

Spôsob výroby ozonidov a peroxidov mastných kyslín alebo ich esterov vo forme roztierateľnej masti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 137

Dátum: 24.10.2002

Autori: Regenold Jürgen, Viebahn-hänsler Renate, Bauer Kurt

MPK: A61K 31/19, C08L 23/06, A61K 7/40...

Značky: esterov, roztierateľnej, ozonidov, kyslín, formě, peroxidov, výroby, mastí, spôsob, mastných

Text:

...stabilita zostáva zachovaná, kým nová zmes obidvoch fáz vzhľadom na peroxidové číslo zodpovedá špecifikácii účinnej látky. Taktiež mikrobiologická aktivita zostáva nezmenená.To sa znázorňuje v tabuľke l na základe skúšky stability pri 30 °C Už po troch mesiacoch možno zistiť fyzikálnu nestabilitu V dôsledku rozdelenia fáz, pričom po šiestich mesiacoch okrem toho dochádza k žltému sfarbeniu. Zmiešavací pomer účinnej látky a alifatických...

Bioreaktorové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282724

Dátum: 24.10.2002

Autor: Kozma Emilián

MPK: C12M 1/36, C12M 1/40, C12M 1/06...

Značky: zariadenie, bioreaktorové

Zhrnutie / Anotácia:

Bioreaktorové zariadenie tvorené dvoma druhmi bioreaktorov (1, 22) prepojenými dvojitým trubicovým systémom (21) cez mnohocestný dvojventil (32, 33) s pumpou (34) a s detektorovým systémom (35) a súčasne prepojené do informačnej siete s riadiacou jednotkou. Prvý druh reaktora (1) je tvorený dutou valcovitou komorou a aerátorom (2) s dutou rotujúcou osou (4) totožnou s vertikálnou osou komory a s dvojdiskovým lopatkovým čerpadlom aerátora (3) v...

N-(alfa-Etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282722

Dátum: 24.10.2002

Autori: Giardina Giuseppe Arnaldo Maria, Raveglia Luca Francesco, Grugni Mario, Farina Carlo

MPK: C07D 215/52, A61K 31/47

Značky: farmaceutický, n-(alfa-etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid, prípravok, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

N-(alfa-Etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid vzorca (I), jeho soľ alebo solvát
(S)-N-(alfa-etylbenzyl)-3-hydroxy-2-fenylchinolín-4-karboxamid, jeho soľ alebo solvát
farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie.

Nepeptidové NK3 antagonistické látky, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282721

Dátum: 24.10.2002

Autori: Farina Carlo, Giardina Giuseppe Arnaldo Maria, Raveglia Luca Francesco, Grugni Mario

MPK: C07D 221/18, A61K 31/47, C07D 215/52...

Značky: prostriedky, použitie, výroby, látky, spôsob, antagonistické, nepeptidové, farmaceutické, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Chinolínové deriváty ako NK3 receptorové antagonistické látky všeobecného vzorca (I), ktoré sú použiteľné na liečenie pľúcnych porúch, porúch CNS a neurodegeneratívnych porúch
spôsob ich výroby
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie v terapii.

Kompozícia na úpravu vlasov, použitie kompozície na úpravu vlasov a spôsob výroby šampónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282720

Dátum: 24.10.2002

Autori: Patel Amrit, Robbins Clarence

MPK: A61K 7/075, A61K 7/06, A61K 7/08...

Značky: použitie, kompozícia, úpravu, spôsob, kompozície, vlasov, výroby, šamponu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na úpravu vlasov obsahujúca kvartérnu amóniovú soľ ako kondicionačné činidlo na úpravu vlasov, aniónové syntetické organické povrchovo aktívne činidlo, vo vode nerozpustný polyetylén v množstve dostatočnom na zvýšenie kondicionačného účinku kvartérnej amóniovej soli pri úprave vlákna, keď je polyetylén solubilizovaný tak, aby bol dispergovateľný vo vode a solubilizačné množstvo normálne kvapalného uhľovodíka alebo zmesi uhľovodíkov,...

Spôsob prípravy ultravysokomolekulových hyalurónanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282717

Dátum: 24.10.2002

Autori: Stratilová Eva, Šoltés Ladislav, Mendichi Raniero, Bauer Viktor, Mach Mojmír, Machová Eva, Steiner Bohumil, Alföldi Juraj, Bystrický Slavomír, Kogan Grigorij

MPK: C08J 7/16, C08B 37/08

Značky: ultravysokomolekulových, hyalurónanov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy hyalurónanov s ultravysokou molekulovou hmotnosťou niekoľkonásobne väčšou ako 10exp(6) daltonov spočíva v tom, že sa zmiešajú vodné roztoky dvoch látok nesúcich vzájomne asociujúce komponenty. Jednou látkou je kyselina hyalurónová, jej derivát alebo jej soľ s molekulovou hmotnosťou rádovo 10exp(4) - 10exp(9) daltonov, ktorá nesie zvolený substituent. Druhou je sieťujúca látka nesúca substituentovi zodpovedajúci asociujúci...

Použitie intravenóznych kontrastných prostriedkov na projekčnú mamografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282716

Dátum: 24.10.2002

Autori: Speck Ulrich, Von Brenndorff Irtel

MPK: A61K 49/00, A61K 49/04

Značky: projekčnú, prostriedkov, mamografiu, kontrastných, použitie, intravenóznych

Zhrnutie / Anotácia:

Pri použití intravenózneho kontrastného prostriedku na výrobu diagnostického prostriedku na projekčnú mamografiu sa intravenóznym podaním kontrastného prostriedku dosahuje zlepšenie citlivosti na preukázanie fokálnych lézií v prsníku a dodatočnej informácie o charaktere skôr rozpoznaných lézií.

Použitie viacvrstvového kovového materiálu na výrobu mincí, medailí a žetónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282711

Dátum: 24.10.2002

Autori: Heubner Ulrich, Kolb-telieps Angelika

MPK: A44C 21/00, B32B 15/01

Značky: viacvrstvového, kovového, použitie, medailí, výrobu, mincí, žetónov, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie viacvrstvového kovového materiálu s vrstvou jadra z feritickej chrómovej ocele, ktorá je obojstranne plátovaná oceľou zloženou zo 16,0 až 18,0 % hmotnostných chrómu, 10,0 až 12,0 % hmotnostných niklu, 3,5 až 4,5 % hmotnostných medi, ako aj voliteľných ďalších prvkov, zvyšok je prevažne železo, na výrobu mincí, medailí a žetónov.

Indolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282706

Dátum: 24.10.2002

Autori: Bromidge Steven Mark, Forbes Ian Thomson

MPK: C07D 401/14, A61K 31/44

Značky: deriváty, přípravy, medziprodukt, použitie, indolínové, prostriedok, farmaceutický, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indolínové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo ich soli, kde X znamená CH alebo N, R1 znamená vodík alebo C1-6-alkylovú skupinu, R2 a R3 sú nezávisle C1-6-alkylová skupina alebo trifluórmetylová, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie na liečbu porúch CNS, ako sú napríklad stavy úzkosti. Ďalej je opísaný medziprodukt všeobecného vzorca (II).

Benzimidazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282704

Dátum: 24.10.2002

Autori: Amin Kosrat, Nordberg Peter, Dahlström Mikael, Starke Ingemar

MPK: A61K 31/415, C07D 235/08

Značky: kompozície, zlúčeniny, benzimidazolové, přípravy, farmaceutické, obsahom, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové zlúčeniny vzorca (I), ktorých fenylová časť je substituovaná v polohe 2 a 6 priamym alebo rozvetveným C1-C6 alkylom, ktoré inhibujú exogénne alebo endogénne stimulovanú sekréciu žalúdočnej kyseliny, a tak môžu byť použité na predchádzanie alebo liečbu gastrointestinálnych zápalových chorôb
spôsoby prípravy uvedených zlúčenín
farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie.

Spôsob výroby formylimidazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282701

Dátum: 24.10.2002

Autori: Wellig Alain, Heveling Josef

MPK: C07D 233/64

Značky: formylimidazolov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formylimidazolov všeobecného vzorca (I) alebo (II) katalytickou oxidáciou hydroxymetylimidazolov všeobecného vzorca (III) alebo (IV). Katalýza sa uskutočňuje v prítomnosti peroxidu.

Spôsob výroby mnohofunkčného modifikátora viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 282698

Dátum: 24.10.2002

Autori: Flatley Lawrence William, Jones Brenton George, Woudboer Hans Gerlach, Davis William Myers, White Donald Andrew, Chung David Yen-lung, Auda Richard Stephen

MPK: C08F 8/00

Značky: mnohofunkčného, modifikátora, viskozity, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby mnohofunkčného modifikátora viskozity užitočného v zmesiach mazacích olejov v reaktore vytláčacieho zariadenia, pri ktorom sa: a) vedie polymér rozpustný v oleji do reaktora vytláčacieho zariadenia, b) reaguje s funkčnou zlúčeninou, c) čistí sa prechodom odvzdušňovacím pásmom, kde je polymér vystavený tlaku nižšiemu než atmosférický, takže v podstate všetky prchavé nečistoty sa z polyméru oddestilujú, pričom odvzdušňovacie pásmo...

Spôsob oddeľovania viskózne elastických materiálov, ako sú plasty, od materiálov rozvláknených mechanickým namáhaním, ako je papier, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282697

Dátum: 24.10.2002

Autori: Fahrbach Gerhard, Schnettler Heinz Reiner

MPK: B07B 1/20, B03B 1/04, B29B 17/02...

Značky: zariadenie, spôsob, viskózne, oddeľovania, papier, vykonávanie, spôsobu, materiálov, plasty, rozvláknených, namáhaním, mechanickým, elastických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania viskózne elastického materiálu, ako sú plasty a guma, od materiálu, ktorý je možné trhať alebo rozvlákniť vplyvom mechanického namáhania, predovšetkým papiera, a zariadenia na vykonávanie uvedeného spôsobu. Spôsob sa vyznačuje tým, že zmes materiálu, ktorá má byť oddelená, je podrobená vysokým radiálnym, axiálnym a tangenciálnym silám zrýchlenia, pričom prúd masy posekaného vláknitého materiálu a prúd masy v...

Použitie metoklopramidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282695

Dátum: 24.10.2002

Autor: Psilogenis Mary

MPK: A61K 31/165

Značky: metoklopramidu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metoklopramidu na výrobu lieku vo forme farmaceuticky prijateľného nazálneho sprejového prípravku na prevenciu oneskoreného vracania.

Spôsob prípravy bitúmenovej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 282693

Dátum: 24.10.2002

Autori: Morizur Marie-françoise, Chion Jacques

MPK: C08J 9/30, C08L 95/00

Značky: kompozície, přípravy, spôsob, bitumenovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy bitúmenovej kompozície, ktorý zahŕňa fúkanie zmesi plynom obsahujúcim kyslík, pričom zmes obsahuje bitúmen majúci penetráciu nižšiu ako 300 dmm a termoplastickú gumu, ktorá je prítomná v množstve nižšom ako 5 % hmotn., vztiahnuté na celkovú zmes. Bitúmenové kompozície pripravené spôsobom podľa vynálezu sa používajú v asfaltových zmesiach na cestné aplikácie.

Trojrozmerný elektroluminiscenčný zobrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4500

Dátum: 24.10.2002

Autor: Enz Emil

MPK: H05B 33/00, H05B 33/10

Značky: trojrozměrný, elektroluminiscenčný, zobrazovač

Text:

...vrstvami. Jedna termoplastická vrstva obsahuje svietivé častice, jedna vrstva je izolujúca a jedna vrstva tvorí zadnú elektródu. Tvarovaný elektroluminiscenčný zobrazovač je ešte schopný funkcie poÚlohou predkladaného vynálezu je, aby sa napravili tietoako aj ďalšie nevýhody doterajšieho stavu techniky.Táto úloha sa u trojrozmerného elektroluminiscenčného zobrazovača úvodom uvedeného typu rieši podľa vynálezu tak,ako je toto...

Baktéria spôsobujúca ochorenia hydiny a vakcína z nej odvodená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3455

Dátum: 24.10.2002

Autori: Vazquez Maria Elena, Sivanandan Vaithianathan, Campogarrido Raul, Gonzales-hernandez Carlos

MPK: C12N 1/20, G01N 33/53, A61K 39/102...

Značky: vakcína, spôsobujúca, odvodená, hydiny, baktéria, ochorenia

Text:

...ako je opísané V publikáciách, ktoré môžu byť použité v súvislosti s vynálezom. Nič čo je tu uvedené nie je možné intrerpretovať ako uznanie toho, že vynález nemôže predchádzať takúto informáciu z dôvodu skoršieho vynálezu.0007 Prekvapivo, daní vynálezcovia pozorovali novú bakteriálnu chorobu hydiny, ktorá sa vyskytuje najmä u nosníc a menej často u brojlerov. Choroba bola pozorovaná pri kurčatách,ktoré boli vakcinované proti baktérií...

Kombinácia obsahujúca selektívny inhibítor cyklooxygenázy-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3207

Dátum: 24.10.2002

Autori: Lassota Peter, Chen Ying-nan Pan, Wood Alexander Wallace

MPK: A61K 31/50, A61K 31/502, A61K 31/185...

Značky: obsahujúca, cyklooxygenázy-2, inhibitor, selektívny, kombinácia

Text:

...chlóru, atóm fluóru, trífluórmetylová skupina alebo metylová skupinaich farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty aich farmaceuticky prijateľné esterove prolíečívá.0012 Zvláštne uskutočnenie podľa predloženého vynálezu sa týka zlúčenín všeobecného vzorca l, kde R je metylová skupina alebo etylová skupina R 1 je atóm chlóru alebo atóm fluóru R 2 je atóm vodíka R 3 je atóm vodíka, atóm fluóru, atóm chlóru, metylová skupina alebo...

Profilovací stroj najmä pre kovové profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1687

Dátum: 24.10.2002

Autor: Dupas Philippe Maurice Jean Camille

MPK: B21D 5/06, B21D 13/00

Značky: stroj, kovové, profilovací, najmä, profily

Text:

...p), sú posunované priečne, t.j. v smere symbolizovanom šípkou T, ktorá je kolmá na šípku F, vzhľadom k vozíkom nesúcim indexy Ci, kde i je nepárne (i 2 p 1), a to z dôvodov, ktoré budú vysvetlené v ďalšom.V nasledujúcom texte budú obidve skupiny vozíkov označené ako skupina párnych vozíkov a skupina nepárnych vozíkov.Ďalší výklad sa bude vzťahovať na obr. 2, z ktorého je zrejmé, že každý vozík Ci obsahuje prvé Pli a druhé P 2 i páry...

Synchrónne poháňacie zariadenie s nekruhovými hnacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1239

Dátum: 24.10.2002

Autor: Gajewski Witold

MPK: F16F 15/10, F01L 1/02, F16H 35/00...

Značky: zariadenie, synchronně, prvkami, poháňacie, nekruhovými, hnacími

Text:

...napnutia. rozvodového remeňa alebo reťazi prispieva na zvýšenie hladiny hluku, pričom vedie na zníženie životnosti rozvodového remeňa alebo reťazi. Inštalácia tlmičov vačkových hriadeľov je tiež nežiadúcim riešením, pretože spôsobuje nárast nákladov a/alebo zaberázbytočne príliš veľa priestoru.0006 V patentovom spise DE-A-195 20 508 (Audi AG) je opísaný opásaný remeňový pohon pre spaľovací motor, pričom rozvodový remeň je opásaný okolo dvoch...

Obal na kvetiny s dlhými stonkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 775

Dátum: 24.10.2002

Autori: De Haan Nicoline, Eeuwes Mieke Geertruida Margaretha, De Pagter Janus Adriaan Willem

MPK: B65D 85/50

Značky: kvetiny, dlhými, stonkami

Text:

...alebo plastových pásov,ktoré sú spojené s vrchnými bočnými stenami dvoch škatúľ alebo vertikálnymi bočnými stenami dvoch škatúľ. Je tiež možne použiťpevné pásy s upínacími výstupkami orientovanými smerom dole, ktoré sú zacvaknuté cez bočné steny dvoch škatúľ, aby ich spojili. Tieto pevné pásy možno upevniť na základňu pomocou napríklad pružného pásika. Vynález nie je obmedzený naVýhodne zásobník pozostáva z pružného vrecka, ktoré jeupevnené...