Zverejnene patenty 17.10.2002

Zväzok z pásov izolačného materiálu z minerálnej vlny navinutých do zvitku a zabalených vo fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 236

Dátum: 17.10.2002

Autori: Trappmann Jürgen, Evert Danilo, Sauter Erich, Kestner Malte, Decker Pascal

MPK: B65D 85/16

Značky: zväzok, minerálnej, zvitku, izolačného, pásov, fólií, navinutých, zabalených, materiálů

Text:

...časti nároku 1, pričom ďalšie rozpracovanie tohto vynálezu je vyznačené znakmi, nachádzajúcimi0006 Podľa udaných mier vynálezu sa v prípade jedného veľkého zväzku, ktorý pozostáva z viacerých, vždy do zvitku stočených,do fólie zabalených pásov izolačného materiálu, ktorý je usporiadaný V dvoch vrstvách nad sebou a V každej vrstve vo viacerých rovnobežných radoch z viacerých do jedného modulu zhrnutých zvitkov, nielen zvitok, ale aj modul...

Zariadenie ohrievača vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 25

Dátum: 17.10.2002

Autor: Vergara José

MPK: F24H 1/14

Značky: ohrievača, zariadenie

Text:

...plechu a vonkajší plášťz kovového plechu, medzi ktorými je umiestnená izolačná vrstvaz minerálnej vlny alebo pod. Uplatňuje sa viacnásobne priechodný ohrievač vody, V ktorom sa udržiava pomalé prúdenie cez priechody studeného tepelného výmenníka nadvazujúceho na prívod vody, pričom rýchle prúdenie je zaisťované cez priechody horúceho tepelného výmenníka nadväzujúceho na jeho výtokový otvor.V súlade s prihlasovaným vynálezonx sa spaľovacia...

Injekčná striekačka so zasúvateľnou ihlou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282633

Dátum: 17.10.2002

Autor: Mcmahon Keith Herd Younie

MPK: A61B 5/15, A61M 5/32, A61M 5/19...

Značky: striekačka, ihlou, zasúvateľnou, injekčná

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčná striekačka (1) so zasúvateľnou ihlou (10) má ihlu (10) pohyblivú z pracovnej polohy do zasunutej polohy vnútri valca (4), pričom násada (8) je vybavená tlačnou pružinou (28) na zatlačenie ihly (10) do zasunutej polohy. Ihla (10) je uložená v objímke (18) uloženej v násade (8), ktorá je vybavená krúžkom (20) uloženým v drážke (19) objímky (18), na ktorý dolieha strhávacie puzdro (36) nasadené na objímke (18), ktoré pri pohybe dopredu...

Koliesková lyža

Načítavanie...

Číslo patentu: 282622

Dátum: 17.10.2002

Autor: Kraus Horst

MPK: A63C 17/14, A63C 5/06

Značky: koliesková, lyža

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koliesková lyža, ktorou sa dá optimálne stimulovať sklzové správanie bežeckej lyže tak pri jej použití na trénovanie techniky diagonálneho kroku, ako aj pri jej použití na trénovanie korčuliarskej techniky. Medzi spätným blokovacím zariadením a základným telesom (1) lyže je usporiadané brzdné zariadenie s regulovateľnou silou chodu pôsobiace na vonkajšom (19) alebo vnútornom krúžku (17) spätného blokovacieho zariadenia, a druhý z...

Nové mikroemulzné predkoncentráty obsahujúce cyklosporínové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6145

Dátum: 17.10.2002

Autori: Naicker Selvaraj, Foster Robert

MPK: A61K 38/12, A61K 9/107

Značky: analogy, mikroemulzné, nové, obsahujúce, predkoncentráty, cyklosporínové

Text:

...reakcie, ako je odmietnutie alotransplantátu, oneskorená precitlivenosť, experimentálna alergická encefalomyelitída, artritída po aplikácii Freundovho činidla a reakcie štepu proti hostitelovi (GVHD). Toto činidlo sa používa pri profylaxii odmietnutia orgánu po transplantácii, pri liečbe reumatoidnej artritídy, psoriázy a iných autoimúnnych ochorení, ako je napriklad cukrovka typu I, Crohnova choroba a lupus. V tomto odbore je z...

Syntéza analógov cyklosporínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5514

Dátum: 17.10.2002

Autori: Lohri Bruno, Foster Robert, Naicker Selvaraj, Jayaraman Seetharaman, Abel Mark, Mair Hans-jurgen, Adam Jean-michel, Yatscoff Randall

MPK: C07K 7/00, A61K 38/12

Značky: cyklosporinů, syntéza, analógov

Text:

...synthesis of alcohols. 8. Diastereoselective synthesis of B-methylhomoalyl alcohols via crotylboronates, J. Org. Chem., zv. 46, str. 1309-1314 (1981).P. F. Hurdlik a D. Peterson v publikácii Stereospecific Oleñn-Formíng Elimination Reactions of B-Hydroxysilanes, J. Am. Chem. Soc, zv. 97, č. 6, str. 1464-1468 (1975).(Z)- and (E)-1,3-alkadienes from aldehydes using organotitanium and lithium reagents, Tetrahedron, zv. 43, č. 4, str. 723-730...

Spôsob, systém a produkt počítačového programu pre nenarušiteľnú pamäť v osobnom komunikačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12250

Dátum: 17.10.2002

Autori: Asokan Nadarajah, Ekberg Jan-erik, Paatero Lauri

MPK: H04L 9/00, H04K 1/00

Značky: produkt, počítačového, spôsob, systém, nenarušiteľnú, osobnom, pamäť, programů, komunikačnom, zariadení

Text:

...pamäťové zariadenie (ako je zabezpečená časť pamäte smart karty pripojenej na osobné komunikačné zariadenie) a procesor usporiadani v spojeni s pamäťovými zariadeniami a schopný autentizovat externé pamäťové zariadenia a bezpečne prenášať dáta medzi nimi (t.j. ako utajovacim tak autentizovaným spôsobom).0013 Preto je žiaduce zabezpečiť systém, spôsob a produkt z počítačového programu, ktorý poskytuje zlepšenú nenarušenosť chrániacu pamäť...

Zmesi analógov cyklosporínu a ich použitie ako imunomodulačné činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4185

Dátum: 17.10.2002

Autori: Yatscoff Randall, Foster Robert, Naicker Selvaraj

MPK: C07K 7/00, A61K 38/12

Značky: zmesí, cyklosporinů, použitie, činidla, imunomodulačné, analógov

Text:

...with concomitant rifampin administration is markedly less than predicted by hepatic enzyme induction, Clin. Pharrnacol. Ther., Vol. 52, pp. 453-7 (1992).11. R.W. Hoffmann, H.-J Zei, Stereoselective synthesis of alcohois. 8. Diastereoselective synthesis of (3-methylhomoallyl alcohols via crotylboronates,J. Org. Chem., Vo|. 46, pp. 1309 ~ 1314 (1981).12. P.F. Hurdlik and D. Peterson in Stereospecific OIefin-Forming Eiimination Reactions of...

Ekvorín ako rastový marker u kvasiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4110

Dátum: 17.10.2002

Autori: Guedin Denis, Fraissignes Pauline

MPK: G01N 33/53, C07K 14/435

Značky: ekvorín, marker, rastový, kvasiniek

Text:

...pre zmeny intracelulámcho Ca 2 v bunkách cicavcov (Sheu a kol., 1993).Ekvorín môže byť funkčne exprimovaný vkvasinkách S. cerevisiae (Nakajima-Shimada aEkvorín je ľahko detegovaný v luminiscenčnom teste v prítomnosti coelenterazínu a Ca 2.0015 Ekvorín doteraz nebol použitý ako rastový marker, pričom by bol trvalo exprimovaný0016 Aby mohol byť ekvorín použitý ako rastový marker, reportérový gén musí byť trvalo exprimovaný (Ekvorín je...

Zariadenie na úpravu vodných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1993

Dátum: 17.10.2002

Autor: Büttner Klaus

MPK: C02F 1/32, A61M 1/16, A61L 2/10...

Značky: tekutin, vodných, úpravu, zariadenie

Text:

...život.0007 Toto nemôže byť pri súčasnom stave techniky vyriešené žiadnym prístrojom alebo spôsobom. S pomocou známych spôsobov súvšak možné len niektoré čiastkové aspekty úpravy vodySterilizácia prúdiacej tekutiny UV-žiarením vlnovej dĺžky2. Rozklad uhľovodíkov V prúdiacej tekutine za použitia vlnovej dĺžky A 185 nm, kombinovane s ďalšími metódami (odvýrobcu nie je žiadna špecifikácia).3. Sterilizácia a oxidácia organických substancii...

Spôsob výroby pracích a čistiacich prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1985

Dátum: 17.10.2002

Autori: Blasey Gerhard, Artiga Gonzalez Rene-andres, Rähse Wilfried, Kruse Hans-friedrich, Dicoi Ovidiu

MPK: C11D 11/02

Značky: spôsob, čistiacich, prostriedkov, pracích, výroby

Text:

...predraženie produktu. Okrem-3 toho je z bezpečnostno-technických dôvodov (bezpečnosť procesu a zdravotné dôvody) jednoznačne výhodnejšie pri výrobe od počiatku minimalizovať obsah prachových podielov,namiesto toho, aby ich bolo potrebné následne eliminovať.Výhodne je, že prostriedky sú po výrobe ako aj po ich skladovaní voľne tečúce, to znamená, že sa nehrudkujú a neprášia. Výhodne vykazujú tieto voľne tečúce prostriedky V teste...

Syntéza analógov cyklosporínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1100

Dátum: 17.10.2002

Autori: Foster Robert, Adam Jean-michel, Mair Hans-jurgen, Lohri Bruno, Naicker Selvaraj, Yatscoff Randall, Abel Mark, Jayaraman Seetharaman

MPK: C07K 7/00, A61K 38/12

Značky: analógov, syntéza, cyklosporinů

Text:

...na indukciu genov cytoklnu(IL 2, /FN-y, lL-4 a GMCSF) počas aktivácie T-buniek. Cyklosporin rovnako inhibuje produkciu Iymfokinu T-helper bunkami in vitro a blokuje vývoj zrelých CD 8 a C 04 buniek v týmuse (Granelli-Piperno a spolupracovnici, 1986). Ďalšie in vitro vlastnosti cyklosporínu zahrňujú inhibíciu lL-2 produkujúcich T~lymfocylov a cytotoxických lymfocytov. inhibíciu lL-2, ktorý je uvolňovaný aktivovanými T-bunkami, inhibíciu...

Zlúčeniny fosfónovej kyseliny ako inhibítory serínových proteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1014

Dátum: 17.10.2002

Autori: Greco Michael, Maryanoff Bruce, Almond Harold, De Garavilla Lawrence, Nilsen Christopher Norman, Patel Mitul, Hawkins Michael, Humora Michael, Cesco-cancian Sergio, Qian Yun, Walker Donald Gilmore

MPK: C07F 9/00

Značky: serínových, kyseliny, inhibitory, zlúčeniny, fosfónovej, proteáz

Text:

...1801-1806 sú opisané zlúčeniny kyseliny fosfónovej, ktoré sú užitočné pri liečení chorôb spojených s resorpciou kosti. Konkrétne sú v tomto dokumente opisané deriváty 1-naftylmetylfosfónovej kyseliny,ako inhibítory osteoklastickej kyslej fosfatázy, všeobecnéhoW 0 97/036791 sa týka inhibítorov cysteínových a serínovýchkde všeobecné symboly majú význam uvedený V citovanejÚlohou vynálezu je teda vyvinúť zlúčeniny fosfónovej kyseliny, ktoré by...

Spôsob merania obsahu kyslíka v uzatvorenom cieľovom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 704

Dátum: 17.10.2002

Autor: Wagner Ernst Werner

MPK: G01N 27/416, G01N 33/00, A62C 3/00...

Značky: obsahu, spôsob, uzatvorenom, priestore, cieľovom, merania, kyslíka

Text:

...dotyćnom priestore, môže byť žiadúci ďalší pokles podielukyslíka na napríklad 12 objemových percent.Z patentového spisu DE 198 ll 851 C 2 je známy spôsob inertizacie, ktorý umožňuje efektívne hasenie požiaru pri čo najmenšej skladovacej kapacite pre fľaše s inertným plynom. Pri tomto spôsobe sa obsah kyslíka v uzatvorenom cielovom priestoreredukuje na úroveň základnej inertizácie, napríklad 16objemových percent, V prípade požiaru potom...

Separátor plyn/kvapalina zahrnujúci filter na zachytávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7820

Dátum: 17.10.2002

Autori: Larsen Michael, Soroka Leonid

MPK: B01D 53/00, A62B 7/00

Značky: zahrnujúci, filter, kvapaliny, zachytávanie, separátor

Text:

...výstupu 82 vychýlená voči osi výstupného zachytávacieho tiltračného oddelenia 30 s cielom uviest homý výstup 82 do línie s nízkotlakovým otvorom 22, 3čim sa maximalizuje aktívny povrch plochy zachytávacieho filtračného prvku 28. Výstupné zachytávacie ñltračné oddelenie 30 zahrnuje na zadnej stene 86 podpornú siet 84, ktorá sa štruktúrou a funkciou podobá sieti 74. Táto podporná siet 84 podopiera zachytávaci filtračný prvok 28 vo výstupnom...

Filtračné zariadenie na filtráciu roztavenej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 427

Dátum: 17.10.2002

Autor: Juma Kassim

MPK: B01D 29/50, B22C 9/00, B01D 29/01...

Značky: roztavenej, zariadenie, ocele, filtračné, filtráciu

Text:

...kusoch. Užívateľ ho zostavuje v mieste liatia. Je vytvorenýz keramiky a používa sa ako kazeta umiestnená medzi dvomaPatent US-A 5 785 851 opisuje mriežkový keramický filter pre roztavený kov, ktorý má vstupnú časť so vstupným povrchom, medziľahlé teleso nadväzujúce na vstupnú časť, a výstupnú časť s výstupným povrchom. Vstupný povrch je nerovinný, s hornými povrchmi a dolnými povrchmi na vytvorenie veľkej kontaktnej plochy pre roztavený kov...

Vysokomolekulárne polyuretánové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 360

Dátum: 17.10.2002

Autori: Petritsch Gerlinde, Arzt Anton, Schafheutle Markus, Glettler Martina, Wango Jörg, Burkl Julius

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00

Značky: vysokomolekulárne, polyuretanové, disperzie

Text:

...reaktivne skupinyobsahujúci voľne NCO skupiny, ktorý má Staudingerov index Jo aspoň 20 cmS/g, výhodne aspoň 23 cm 3/g a obzvlášť výhodne aspoň 26 cm 3/g,- aspoň čiastočnú neutralizáciu tvorby aniónov schopnej skupiny zlúčeniny D za tvorby aniónových skupin, dispergáciu tohto prepolyméru vo vode a- reakciu neutralizovaného prepolyméru saspoň jedným zkomponentov,zvolených z nizkomolekulánych polyolov E, ktoré nenesú žiadne voči izokyanátovým...