Zverejnene patenty 15.10.2002

Spôsob a zariadenie na spracovanie poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 252

Dátum: 15.10.2002

Autori: Fery Peter, Stumm Dieter, Vullriede Carsten, Helmus Jürgen, Meier Gunther

MPK: B07C 1/00

Značky: zariadenie, zásielok, spôsob, poštových, spracovanie

Text:

...0011 nasledujúceho opisu výhodných príkladov uskutočnenia vynálezu. 0012zariadenia umožňujú zaznamenať a využiť zasielaním podmienené údajeTakýmto krokom spracovania je napríklad predtriedenie vo lným krokom spracovania je napríklad koncové triedenie vo Ďalšie výhody, zvláštnosti a účelné varianty vyplývajú z Opísané formy uskutočnenia spôsobu a formy uskutočneniana riadenie procesu a uskutočnenie krokov spracovania v závislosti od...

Rotačný elektrický motor so separátnymi riadiacimi modulmi pre príslušné statorové elektromagnety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 216

Dátum: 15.10.2002

Autori: Soghomonian Zareh, Gladkov Alexander, Maslov Boris, Benson Mark, Pyntikov Alexander

MPK: H02K 11/00, H02K 1/18

Značky: rotačný, separátnymi, elektromagnety, motor, příslušné, elektricky, statorové, riadiacimi, modulmi

Text:

...ďalšie výhody izolovaných individuálnych pólových párových zostáv objasnených v uvedenej prihláške Maslova a ínýich. Stator je vytvorený zo súboru individuálnych ýkonových modulov a prislušných segmentov jadra, každý modul zahrňuje elektricke riadiace a hnacie prvky napájané zo zdroja energie obsíahnutého vo vnútri statora. Takáto paralelná architektúra poskytuje relatívne nezávisle riadenú funkčnosť pre každý modul. Správanie každého...

Syntéza 4-(piperidyl)(2-pyridyl)metanón-(E)-O-metyloxímu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 182

Dátum: 15.10.2002

Autori: Wu Wenxue, Tsai David, Liao Hongbiao

MPK: C07D 401/06

Značky: 4-(piperidyl)(2-pyridyl)metanón-(e)-o-metyloxímu, syntéza, solí

Text:

...spôsobom podľa vynálezu, obyčajne presahuje 95 E-izoméru. Výraz vysoké výťažky sa vzťahuje na najmenej približne 60-ný výťažok požadovaného produktu.Takže predložený spôsob zahŕňa syntetizovanie zlúčenín, napríklad zlúčeniny vzorca l, jej soli sjednosýtnou kyselinou (napríklad jej monohydrochloridy) a jej voľnej bázy, zo zlúčeniny vzorca IIIkde R 1 je určené nižšie a n je číslo od 1 do 4, a zo zlúčeniny vzorca IV-3 kde R 2 je...

Rádiokomunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12045

Dátum: 15.10.2002

Autori: Hunt Bernard, Moulsley Timothy, Baker Matthew

MPK: H04L 1/16

Značky: rádiokomunikačný, systém

Text:

...prostriedok na príjem dátového paketu a potvrdzovaci prostriedok na vyslanie signálu na primárnu stanicu na indikáciustavu prijatého dátového paketu. Podrobnejšie - sekundárna stanica vysiela signálopakovania požiadavky na indikáciu toho, že stav dátového paketu je chybný, a nevysiela signál, ak je stav paketu správny.Patent USA č. 5517507 publikuje predmet podobný ako patent USA č. 4888767. Podrobnejšie - vysiela sa signál NACK/ACK, pričom...

Paracetamolové injekčné roztoky na priame použitie obsahujúce propylénglykol ako jediné ko-rozpúšťadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4004

Dátum: 15.10.2002

Autor: Nguyen-xuan Thao

MPK: A61K 31/165, A61K 47/12, A61K 47/10...

Značky: roztoky, paracetamolové, použitie, injekčné, jediné, obsahujúce, ko-rozpúšťadlo, priame, propylénglykol

Text:

...alebo nádoby na vodný kúpeľ alebo vystavenie roztoku ohriatemu prostrediu, atď.0017 Zahrievanie môže byť použité na roztok obsahujúci vodu, glykol a paracetamol alebo na roztok počas jeho prípravy, t.j. použitím predhriatej vody a/alebo glykolu. Vkaždom prípade, je nevyhnutné udržať výsledný roztok obsahujúci paracetamol na stanovenej teplote počas doby uvedenej vyššie.0018 Skupina obzvlášť výhodných roztokov obsahuje paracetamol (1 až 2 ...

Peptidy užitočné pre imunomoduláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10716

Dátum: 15.10.2002

Autori: Klapper Leah, Hardy Britta, Raiter Annat

MPK: A61K 38/00, C07K 14/00, C07K 16/00...

Značky: imunomoduláciu, peptidy, užitočné

Text:

...cieľom niektorých aspektov tohto vynálezu je poskytnúť peptidy,ktoré sú rozpoznávané monoklonálnou protilátkou BAT.0015 Ešte ďalším cieľom niektorých aspektov tohto vynálezu je poskytnúť peptidy, ktoré sú tvorené epitopmi alebo mimotopmi rozpoznávanými imunompdulačnou protilátkou označenou BAT-1.0016 Dalším cieľom niektorých aspektov tohto vynálezu je poskytnúť protilátkurozpoznávajúcu minimálne jeden epitop zahrnutý do akéhokoľvek z peptidov...

Filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2835

Dátum: 15.10.2002

Autori: Tolley Derek Colin, Tolley Ashley Derek

MPK: B01D 24/02, B01D 24/00

Značky: filtračné, zariadenie

Text:

...sústavy na rozhranie kvapalina/filtračné médium. Vyvolanie rotácie impulzonn v zóne prítokovej sústavy v priestore kvapalinyo nad filtračnýnl médiom vytvára súhrnnú alebo celkovú rotáciu kvapalného média okolo osi1. Rovnomerné prúdenie cez lôžko filtračného média2. Minimálne vírivé prúdy pri vysokých rýchlostiach prúdenia, aby bola zaistená tlaková rovnováha na rozhraní voda/filtračné médiunn a bolo zabránené tunelovanie cez filtračné médium...

Spôsob lepenia materiálov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2355

Dátum: 15.10.2002

Autori: Nasli-bakir Benyahia, Pirhonen Salme, Lindh Ingvar

MPK: C09J 161/00, C09J 5/06, C08G 8/00...

Značky: materiálov, lepenia, spôsob, dřeva, báze

Text:

...môžu tiež vydávať formaldehyd počas vytvrdzovania a počas manipulácie 5JP Laid Open č. 1977-51430, opisuje lepidlovú kompozíciu na výrobu preglejky obsahujúcej melamínovú živicu a fenolovú živicu resolového typu. Predsa len,neexistuje tu žiadna zmienka o akejkoľvek redukciiEP 0277106 A 1 opisuje aminoživicu, ktorá je kondenzačným produktom formaldehydu, močoviny, fenolu a, prípadne, melamínu.EP 0538687 Al opisuje tekuté vytvrdzovadlo pre...

Tiofén- a tiazolsulfónamidy ako antineoplastické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1174

Dátum: 15.10.2002

Autori: Lopez De Uralde Garmendia Beatriz, Grossman Cora Sue, De Dios Alfonso, Hipskind Philip Arthur, Richett Michael Enrico, Lin Ho-shen, Shih Chaun, Mader Mary Margaret, Lobb Karen Lynn, Lopez Jose Eduardo

MPK: A61K 31/425, A61K 31/38, A61P 25/00...

Značky: tiazolsulfónamidy, antineoplastické, tiofén, prostriedky

Text:

...zlúčeniny vzorce lsú použiteľné na výrobu liečiva na liečenie vnímavých novotvarov. Verí sa, že predmetne zlúčeniny sú vhodne na liečenie vnímavých novotvarov, vrátane tumorov a karcinómov, ako sú novotvary centrálneho nervového systému glioblastom multifonna, astrocytom, oligodendrogliálne tumory, tumory ependymálneho a choroidného plexu, epífyzálne tumory, neurónové tumory, meduloblastom, schwannom, meningióm, meningeálny sarkóm...

Použitie polynenasýtených mastných kyselín na primárnu prevenciu hlavných kardiovaskulárnych príhod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 856

Dátum: 15.10.2002

Autor: Shibuya Hajime

MPK: A61P 9/00, A61K 31/21, A61K 31/185...

Značky: príhod, mastných, kardiovaskulárnych, prevenciu, primárnu, kyselin, použitie, polynenasýtených, hlavných

Text:

...v doterajšom stave techniky, je preto zameraná na sekundárnuprevenciu poškodenia kardiovaskulárneho systému, ktorej cieľomje ochrana subjektu, ktorý už utrpel infarkt myokardu, pričomprimárna prevencia hlavných kardiovaskulárnych príhod, t.j. ochrana jedincov, ktorí /sú postihnutí rôznymi patológiami kardiovaskulárneho a/alebo kardiorespiračného systému a doteraz neutrpeli infarkt, predstavuje technický problém, ktorý stále patrí do...

Spôsob a zariadenie na zvýšenie medznej viskozity polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 744

Dátum: 15.10.2002

Autor: Fellinger Markus

MPK: B29B 9/00, C08G 63/00, B29B 13/00...

Značky: zariadenie, zvýšenie, polyesterů, viskozity, medznej, spôsob

Text:

...a granulujú Šupinya konečne nasleduje vo Vákuu dodatočná kondenzácia tuhej látky. 0008 Z US 4 392 804 A je taktiež známy spôsob, pri ktorom jeplastový materiál PET na zvýšenie medznej viskozity najskôrpodrobený polymerizácii V tuhom stave a na záver ďalej spracovávaný V extrudéri.0009 Z US 5 391 694 A je ďalej známy spôsob na polymerizáciu v tuhom stave, pri ktorom sa má dosiahnuť zlepšený reakčný čas na zvýšenie medznej Viskozity...

FSH zmesi s vysokým stupňom sialylácie a ich použitie na prípravu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 713

Dátum: 15.10.2002

Autori: Giartosio Carlo Emanuele, Loumaye Ernest

MPK: A61K 38/24, C07K 14/435

Značky: liekov, vysokým, stupňom, zmesí, přípravu, použitie, sialylácie

Text:

...in vitro oplodnení (IVF), IVF v spojení s intracytoplazmatickou spermiovou injekciou (IVF/ICS) a prenosom embrya (ET), ako aj pri indukcíi ovulácie (O 1) u neovulujúcich pacientok, ktoré sa podrobujú in vivo oplodneniu bud prirodzene, alebo prostredníctvom vnútromatemicovej inseminácie (lUl).ART sa typicky uskutočňuje použitím riadenej hyperstimulácie vaječníkov (COH), aby sa zvýšil počet ženských gamietn. Štandardné režimy pre COH zahŕňajú...

Pesticídne prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 415

Dátum: 15.10.2002

Autor: Warrington Roger Paul

MPK: A01N 25/02, A01N 25/30, A01N 43/34...

Značky: přípravky, pesticídne

Text:

...alfa-cypermethrin, beta-cypermethrin, cyproconazol,difenoconazol, hexaconazol, penconazol, tebuconazol, azoxystrobin,picoxystrobin, kresoxim-methyl, metominostrobin, pyraclostrobin,trifloxystrobin, cyprodinil, metalaxyl, mefenoxam, fluazinam, fludioxonil, paclobutrazol, thiabendazol a guinoxyfen. Vynález je však použiteľný predovšetkým pre fungicidy, najmä pre triazolové fungicidystrobilurínového fungicídu, napríklad picoxystrobinu s...