Zverejnene patenty 08.10.2002

Použitie CMC v mäsových výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 181

Dátum: 08.10.2002

Autor: Boevink Frans

MPK: A23L 1/317, A23L 1/314

Značky: mäsových, použitie, výrobkoch

Text:

...cien.V kontexte tejto prihlášky, skratka CMC znamená karboxymetylcelulózu akoaj sodnú sol karboxymetylcelulózy.V tejto prihláške pojem mäsový výrobok označuje emulzifikované mäsové výrobky, ako sú napriklad saláma, pečeňovka (t.j. pečeňová paštéta), párok (t.j. Viedenský párok alebo frankfurtský párok), varené údeniny (napríklad klobása na pečenie a klobása) a hotdogy mleté mäsové výrobky, ako sú napríklad hamburgery šunky, ako sú napríklad...

Spôsob výroby alebo obaľovania granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 162

Dátum: 08.10.2002

Autori: Schulze Stefan, Gölz Andreas, Harthun Andreas, Alt Hans-christian, Lüthi Joachim, Wille Martin

MPK: B01J 2/16, B01J 2/00

Značky: spôsob, výroby, obaľovania, granúl

Text:

...alebo suspenzie.V Chemische Produktion 6/92, s. 18-21 sa demonštruje princíp činnosti kontinuálnej íluidizačno-granulačnej sušiarne, ktorá je okrem sušenia vhodná aj na aglomeráciu práškovitých látok, na obaľovanie disperzných granulovaných látok a aj na uskutočňovanie chemických reakcií medzi tuhými a fluidnými fázami. Do sušiarne sa ako sušiaca látka privádza špeciálne skonštruovaným prítokovým dnom spravidla horúci vzduch, ale taktiež...

Sorpčné a neutralizačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3325

Dátum: 08.10.2002

Autori: Forsthoffer Július, Emrich Jozef

MPK: C02F 1/28, C09K 3/32

Značky: činidlo, sorpčné, neutralizačné

Text:

...ltotttznninzicie podložia skládky, okolitej pôdy, ovzdušia a podzemných vôd v smere ich prúdenia.Potlstatou tohto technického riešenia je sorpćne a neutralizetćne cinidlo na betlc upravrerrvclt cukrovarskycli szituračných kalov a modiŕikovatteho lignitu s obsahom min. (70 setturaćitýclt kalov a max. 40 modilikovaneho lignitu.l-llavnott zložkou neutralizaćttelto ćinidla je Lthličitan xápenttty. ktoreho obsahv cukrovarslevch kaloch...

Jednoduchá sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3324

Dátum: 08.10.2002

Autor: Šandor Pavol

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicových, prvkov, sústava, jednoduchá

Text:

...prvok platničkového tvaru s obvodovými spriahacími výstupkami a medzerami i vnútomými spriahacími otvormi- obr. 2 znázorňuje modelový vzor zostavenia sústavy stavebnicových prvkov tak, abypredstavovali jednotlivé možnosti variant usporiadania.Sústava stavebnicových prvkov pozostáva zo základných stavebnicových prvkov lpodľa obr. 1. Základný stavebnicový prvok l je zhotovený ako plastový výlisok v tvare platničky o hrúbke rovnej základnému...

Tesnenie upchávkovej komory vretena priemyselnej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3323

Dátum: 08.10.2002

Autor: Purdeš Michal

MPK: F16K 41/00

Značky: komory, priemyselnej, tesnenie, upchávkovej, vřetena, armatury

Text:

...alebo jadrových zariadeniach, ktoré je potrebné eliminovať pretesnenímarmatúry za použitia špeciálnych technológii.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje navrhované riešenie, ktorého podstata spočíva vtom, že tesnenie upchávkovej komory vretena priemyselnej armatúry. pozostáva zdvoch stieracich krúžkov, atroch tesniacich krúžkov, navrstvených na delené uhlikovepuzdro v poradí jeden stierací krúžok a tri tesniace krúžky a...

Vložka do kúpeľňovej vane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3322

Dátum: 08.10.2002

Autor: Kvašňovský Jozef

MPK: A47K 3/12

Značky: vložka, kúpeľňovej

Text:

...časti a opieracej časti je aspoň na dvoch ich protiľahlých bokoch vytvorený lem, na ktorom sú upravené príchytky.Ďalej podstata technického riešenia, v prípade, že výplň niektorej časti vložky je .tvorená .vodou,spočíva v tom, že v plášti príslušnej časti je vytvorený napúštaco-vypúšťací otvor opatrený zátkou, V pripade, že je výplň sedacej častí aj opieracej častí tvorená vodou, je podstatou technického riešenia tiež v tom, že v...

Kombinovaná ochranná zátka z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3321

Dátum: 08.10.2002

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: zátka, hmoty, ochranná, kombinovaná, plastickej

Text:

...použitie bez rizika jej trvalej defonnácíe.Kombinovaná viacstupňová ochranná zátka má v závislosti od veľkosti chráneného otvoru tvar plného alebo dutého valca. Plný valec sa využíva pri menších a dutý valec pri väčš-ích otvoroch.Viacstupňová kombinovaná ochranná zátka je konštruovaná tak, že po obvode plného alebo dutého valca sú stupňovito umiestnené minimálne dve pružne tesniace lamely rôzneho kruhového prierezu v závislosti od veľkosti...

Ochranná záložka na radiátory z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3320

Dátum: 08.10.2002

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: záložka, ochranná, plastickej, hmoty, radiátory

Text:

...hmoty je zrejmej šie z výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje ochrannú záložku V pracovnej polohe,skladajúcu sa zhranatého základného telesa so zásuvným jazýčkom uprostred a dvoma ramenami s vybraniami ukončenými dvoma zarážkami.Ochranná záložka na radiátory z plastickej hmoty na obr. l ma tvarhranatého písmena U, skladajúceho sa zo základného telesa l, dvoch ramien 3 a is vybraniami 7 a § ukončenými zarážkami 5 a Q. Uprostred...

Dávkovací uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3319

Dátum: 08.10.2002

Autor: Dolinský Anton

MPK: B67D 1/04

Značky: dávkovací, uzáver

Text:

...2, ktoggi výhodne je fľaša. Spojenie je vzduchotesné a Vodotesné, čo je zabezpečené samostatným pružným tesnením v medzipriestore alebo tvarovým usporiadaním, prípadne tekutým vytvrdzujúcim tesnením. Dávkovaci uzáver L pozostáva z telesa à, s rozvodnou komorou 32, v ktorej je uložené pružné teleso Q , do ktorého ovládacej dutiny Q zasahuje ovládací prvok 7 l ovládača Z . Teleso 3 má vnútomé vybranie 3 l s výhodou tvaru valca, polygónu,...

Čistiace a odmasťovacie prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3318

Dátum: 08.10.2002

Autor: Štika Stanislav

MPK: C11D 1/68, C11D 7/24

Značky: přípravky, čistiace, odmasťovacie

Text:

...4,0 tony n-alkánovC 14 až C 13 , ktorými je ťažká frakcia z destilácie ropy a 6,0 tony zmesi alifatických nenasýtenýchuhľovodíkov C 0 a C 10 až C 13 s obsahom monocykloalkánov C 5 až C 0, pričom touto ľahká frakcia destilácie ropy, tzv letecký benzín.Príklad 2 Čistiaci aodmasťovací prípravok pozostáva zo zmesí 4,0 tony n-alkánov C 14 až C 13, ktorými je ťažká frakcia z destilácie ropy, 6,0 tony zmesi alifatických nenasýtených uhľovodíkov...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3317

Dátum: 08.10.2002

Autor: Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...a je možné ju využívať napríklad na reklanmú potlač a pod Obálka sa skladá z jednej prednej steny, ktorá je na kratších stranách opatrená chlopňami ktoré sú po ohnutí zlepené so zadnou stenou. Tá je na svojej vnútomej strane opatrená nalepeným priamo prepisujúcim materiálom alebo priehľadnou fóliou. Zvonkajšej strany je táto zadná stena obálky opatrená výsekmi, ktoré sú do steny vytvorené v uzatvorenom tvare tak, že vytvárajú...

Držiak výsevnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3316

Dátum: 08.10.2002

Autor: Tkáč Jozef

MPK: A01C 7/20

Značky: výsevnej, jednotky, držiak

Text:

...upevňovacou časťou upevnenou k základnćmu telesu.Obr. 2 zobrazuje držiak výsevnej jednotky s pevne pripojeným axiálnym dorazovým elementom umiestneným vo vybraní tvarovanćho nosníka.Na obr. 3 je držiak výsevnej jednotky s nastaviteľnýmidorazovými elementami, kde jeden koniec axiálneho dorazovćho elementu sa dotýka pevného dorazu na konci nosníka stroja a druhý axiálny dorazový element pevného dorazovćho elementu susedného dräaka výsevnej...

Ultrazvukové skúšobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3315

Dátum: 08.10.2002

Autori: Černica Milan, Kerekeš Štefan

MPK: G01N 29/00

Značky: ultrazvukové, skúšobné, zariadenie

Text:

...sústavou sú ozubené tyče a vodiace lišty umožňujúce symetrický posuv vysielacej aprijímacej sondy regulované zložiska uloženého v domčeku a z ovládacieho elementu na oske v ozubenom koliesku.Medzi najvýraznejšie výhody takto skonštruovaného ultrazvukového zariadenia na zisťovanie chýb materiálov orientovaných kolmo na ich povrch patrí najmä možnosť ich praktického využitia bez obmedzenia podmienok, nizka materiálová náročnosť a náklady...

Zdroj tepla, najmä na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na vykurovanie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3314

Dátum: 08.10.2002

Autor: Mach Stanislav

MPK: F24H 4/04, F24D 11/02, F24D 17/02...

Značky: teplej, zdroj, vykurovanie, túv, ohrev, užitkovej, tepla, najmä, budovy

Text:

...úžitková voda. Vnútomý priestor akumulačnej nádrže je ďalej vo svojej dolnej časti a vo svojej homej časti napojený na odvodné a prívodné potrubie vykurovacieho systémuNevýhody tohto usporiadania sú podobné ako pri riešení podľa DE 34 07 453 a spočívajú predovšetkým v úplne nevhodnom usporiadaní jednotlivých výmenníkov tepla vo vnútomom priestore akumulačnej nádrže, vktorej naviac jednak vplyvom tepelného gradientu a jednak...

Očná instilácia na báze jódového aniónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3313

Dátum: 08.10.2002

Autori: Jančuš Vladimír, Slučiaková Elena

MPK: A61K 33/18, A61K 9/08

Značky: instilácia, jódového, aniónu, báze, očná

Text:

...hmotn., prípadne aj látok udržujúcich viskozitu prostredia V rozmedzí l až 50 mPa.s a to v množstve 0,0 l až 5 hmotn. jednotlive alebo v zmesi.Konzervačnou prísadou v instilácii je chlórhexidín acetát resp. chlórhexidín glukonát,chlórbutanol alebo bromid karbetopendecínia, čo sú látky kompatibilné s jódovýrni aniónmi.Látkarni udržujúcimi pH prostredie v rozmedzí 5 až 8,0 sú chlorid sodný, kyselina boritá,tertaboritan sodný, octan sodný,...

Planétový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3312

Dátum: 08.10.2002

Autor: Horváth Radovan

MPK: F16H 48/00, F16H 13/06, F16H 48/10...

Značky: mechanizmus, planetový

Text:

...je jedným svojim priemerom kinematicky spriahnuté sprvým korunným kolesom a ktoré je svojim druhým priemerom kinematickyspriahnuté s prvým centrálnym kolesom s prvou osou otáčania priamo alebo cez aspoň jedno pomocné satelitné koleso stretou osou otáčania ukotvenou v rotaćnom telese.Podstatným znakom technického riešenia je doplnenie planétového mechanizmu o druhé jednoduché satelitné koleso uložené na druhej osi otáčania spolu sprvým...

Izolačná zostava na stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3311

Dátum: 08.10.2002

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/64, E04B 1/62, E04B 1/70...

Značky: stavebné, izolačná, konštrukcie, zostava

Text:

...sieťou. lde o prirodzenú schopnosť prírodného materiálu prevádzať vlhkosť.Jednotlivé prvky izolačnej zostavy sú vzájomne spojené kotviacimi prvkami, ktoré súKotviace prvky predstavuje napr. kovová sieťová rozperka, ktorá sa po zapenení stáva tepelným izolantom.Izolačná vrstva je vytvorená z recyklovaného expandovaného plastu, čo rieši ekologický problem s likvidáciou organického odpadu, pretože umožňuje separáeiu od ostatnej stavebnej...

Dvojsystémová komôrková rozvodňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3310

Dátum: 08.10.2002

Autor: Vondrouš Zdeněk

MPK: H02B 13/035

Značky: rozvodna, komôrková, dvojsystémová

Text:

...dokonalé blokovanie zabraňujúce chybným manipuláciám.Rozvádzače môžu byť vybavené uzemňovacími spínačmi na skratovanie vývodov,prípadne na skratovanie prípojníc. Uzemňovacie spínače sú namontované pevne V priestorerozvádzača alebo prípadne na výsuvné časti. Základný typ rozvádzača svypinačom dopĺňavyhotovenie s odpínačom, ktoré má rovnaké vonkajšie a pripájâcie rozmery. Odpínač môžebyt v zapojení s poistkou alebo bez poistky. Riešenie dáva...

Úrovňové zakrytie koľají

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3309

Dátum: 08.10.2002

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/04

Značky: koľaji, zakrytie, úrovňové

Text:

...Druhá časť párovo usporiadanej zádlažbovej dosky je spojená tvarovo proñlovanou spojovacou časťou, ktorá je vo svojich častiach elastícká.Úrovňové zakrytie koľají musí umožniť cestným vozidlám bezpečný a plynulý prejazd oblasťou koľají. Súčasný stav techniky v oblasti usporiadania koľajových dráh, t.j.železničný spodok a zvršok, vyžaduje zachovanie rovnakej tuhosti v ich usporiadaní v3 mieste železničného priecestia s ostatnými priľahlými...

Konzolová zabezpečovacia značka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3308

Dátum: 08.10.2002

Autor: Štěpán Zdeněk

MPK: E01B 35/00

Značky: zabezpečovacia, značka, konzolová

Text:

...stability konzolovej zabezpečovacej značky naistĺpe trakčného vedenia je výhodné, ak je konzolová zabezpečovacia značka opatrená dvojicou stabilizačných prvkov, zktorých jeden je situovaný vhomej časti zadnej strany nosného prvku a druhý jesituovaný v dolnej časti zadnej strany nosného prvku.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je schcmaticky znázornené na výkrese, kde na obr. l je nakreslenýnárys konzolovej zabezpečovacej...

Orálne formy podávania propiverínu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí s predĺženým uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4207

Dátum: 08.10.2002

Autori: Pamperin Dirk, Wehner Wolfgang, Heschel Michael, Ploen Jan, Scheithauer Steffen, Gramatte Thomas, Güldner Peter, Gruber Peter

MPK: A61K 9/22, A61K 31/445, A61K 47/12...

Značky: propiverínu, podávania, solí, účinnej, uvoľňovaním, orálne, farmaceutický, prijateľných, látky, formy, predĺženým

Text:

...resorpčná rýchlosť a dostatočný rozsah. resorpcie účinnej látky v celkovom rozsahu žalúdočného a črevnêho traktu s jeho rôznymi hodnotami pH. 0008 slabo bázický propiverín s hodnotou pAk 7,35 Í 0,1(voda, 25 °C) by mal byť podľa všeobecných znalostí resorbovaný v protónovej forme V žalúdku relatívne zle, zatiaľ čo ako báza, to znamená V slabo bázickej neutrálnej forme V črevnom trakte relatívne dobre.0009 Vzhľadom na to, že je ale vnútorný...

Spôsob a systém GSM-billingu pri WLAN roamingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2110

Dátum: 08.10.2002

Autori: Kauz Michael, Stadelmann Toni, Conn Jeremy Richard

MPK: H04L 12/28

Značky: roamingu, gsm-billingu, spôsob, systém

Text:

...mobilné jednotky(uzly), ako napríklad laptopy, notebooky, PDA (Personal Digital Assistent) alebo mobilné prijímače, najmä mobilné telefóny, zviazali so zodpovedajúcim rozhraním do lokálnej počítačovej siete. Mobilné uzly majú adaptér, ktorý zahrnuje vysielač/prijímač, ako aj kontrolnú kartu (ako napríklad infračervený (IR) adaptér alebo adaptér s nízkofrekvenčnými rádiovými vlnami). Výhodou takýchto mobilných uzlov je, že sa môžu voľne...

Koncentrát, obsahujúci zelený čaj, extrakt z hroznových šúp a extrakt z hroznových jadierok, jeho výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 459

Dátum: 08.10.2002

Autori: Wild Hans-peter, Sass Matthias

MPK: A23L 1/30, A61K 36/00

Značky: zelený, obsahujúci, extrakt, čaj, sup.2, hroznových, jadierok, použitie, koncentrát, výroba

Text:

...spotrebiteľom nežiaduci efekt.US-A-5,904,924 opisuje práškovitú kompozíciu, ktorá obsahuje zmes z-3 zelených rias, práškov zo zelených trávových štiav a vitamínov skupiny B v určitých pomeroch množstiev. Táto kompozícia je mienená ako potravinový doplnok, ktorý užívateľovi dodá po požití dávku energie a vo všeobecnosti prispieva k pohode.Úlohou tohto vynálezu preto je poskytnúť koncentrát, ktorý vykazuje vysoký antioxidačný potenciál...