Zverejnene patenty 02.10.2002

Spôsob výroby terc-butylesteru 4-(hydroxy)-[1,4´]bipiperidinyl-1´-karboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 248

Dátum: 02.10.2002

Autori: Purdie Mark, O'keefe Philip

MPK: C07D 401/04

Značky: terc-butylesteru, výroby, spôsob, 4-(hydroxy)-[1,4´]bipiperidinyl-1´-karboxylovej, kyseliny

Text:

...zlúčenina vzorca I, a 2. zreagovanie zlúčeniny vzorca I s 3,4-dichlórfluórbenzénom použitým opísanýmTento vynález bude teraz ilustrovaný nasledujúcimi neobmedzujúcimi príkladmi. V príkladoch platí nasledujúce, pokiaľ nie je uvedené inaki) ak sú uvedené, IH NMR údaje sú vo forme hodnôt delta pre hlavné diagnostické protóny, sú uvedené včastíach zmílióna (ppm) vzhľadom na tetrametylsilán(TMS) ako vnútomému štandartu a sú stanovené pri 300 MHz...

Kompozície obsahujúce fluorid hlinitý na liečenie zápalov pilosebaceóznej žľazy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6713

Dátum: 02.10.2002

Autor: Dascalu Avi

MPK: A61K 33/16, A61P 17/00

Značky: zápalov, pilosebaceóznej, liečenie, obsahujúce, fluorid, kompozície, žlázy, hlinitý

Text:

...injekciou) - vhodné iba na krátkodobú liečbu, ale pri dlhodobom použití akné zhoršujee. Klasické nedefinové lokálne podávané prostriedky, napr. síra, zinok, rezorcín, kyselina salicylová - majúce nízku účinnosťg. Lokálne podávané retinoidy, napr. prírodné a/alebo syntetické analógy vitamínu A alebo zlúčeniny podobné retinolu, ktoré majú biologickú aktivitu vitamínu A v koži, ako aj geometrické izoméry a stereoizoméry týchto...

Fenyl-piperidínové deriváty ako inhibítory vychytávania serotonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6424

Dátum: 02.10.2002

Autori: Smith Garrick Paul, Bang-andersen Benny, Püschl Ask, Ruhland Thomas, Moltzen Einer Knud, Andersen Kim

MPK: C07D 295/00, C07D 243/00, C07D 211/00...

Značky: fenyl-piperidínové, deriváty, serotonínu, vychytávania, inhibitory

Text:

...ale bez obmedzenia, metyl, etyl, 1-propyl, Z-propyl, i-butyl, 2-butyl, 2 metyl-2-propyl a 2-metyl-1-propyl.0021 Podobne C 25 alkenyl, respektíve C 25 alkinyl, znamená také skupiny s dvoma až šiestimi atómamí uhlíka, ktoré majú jednu dvojitú väzbu, respektíve jednu trojitú väzbu, zahmujúce, ale bez obmedzenia, etenyl,propenyl, butenyl, etinyl, propinyl a butinyl.0022 Výraz CM cykloalkyl znamená monocyklický alebo bicyklický karbocyklus s...

Stroj na vyfukovanie plastových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5155

Dátum: 02.10.2002

Autor: Giacobbe Ferruccio

MPK: B29C 49/56

Značky: plášťových, nádob, stroj, vyfukovanie

Text:

...tyčou 105 a, 105 b.Horná tyč í je priamo napojená na sane í, ktoré nesú polformu ga a kĺžu po koľajnici m, spodná tyč La je zase napojená na sane JE, ktoré nesú polformu Q a kĺžu po koľajnici m a medzi nimi je zariadenie 11 g pre ustanovenie vzdialenosti medzi obidvoma polformami s ohľadom na pevnú os symetrie Z-Z.Toto zariadenie w pre ustanovenie vzdialenosti medzi oboma polformami má čelusť 111, do ktorej je upevnený druhý voľný koniec...

Elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4039

Dátum: 02.10.2002

Autor: Hilleke Bent

MPK: F03B 17/00, F03B 7/00

Značky: elektráren

Text:

...a jedinečnou črtou vyhotovenia podľa tohto vynálezu, pomocou ktorého je vyhotovenie dosiahnuté, je fakt, že elektráreňobsahuje vodiacu časť čepelí pre každú čepeľ, ktorá smeruje obvykle radiálne a slúži na usmerňovanie príslušnej čepele a obsahuje prostriedky na pretáčanie čepele takým spôsobom vo vodiacej časti čepele, že jej okrajová vonkajšia hrana opisuje uzavretú časť počas každého otočenia rotora, uvedená časť opisovaná čepeľami má...

Fenyl-piperazínové deriváty ako inhibítory spätného vychytávania serotonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3401

Dátum: 02.10.2002

Autori: Andersen Kim, Moltzen Ejner Knud, Smith Garrick Paul, Bang-andersen Benny, Püschl Ask, Ruhland Thomas

MPK: A61K 31/44, A61P 25/00, A61K 31/4965...

Značky: inhibitory, vychytávania, fenyl-piperazínové, deriváty, serotonínu, spätného

Text:

...zahmujúcu, ale bez obmedzenia, metyl, etyl, 1-propyl, 2-propyl, 1-butyl, 2-butyl, 2 metyl-2-propyl a 2-metyl-1-propyl.0025 Podobne C 245 alkenyl, respektíve C 24 alkinyl. znamená také skupiny s dvoma až šiestimi atómarni uhlíka, ktoré majú jednu dvojitú väzbu, respektive jednu trojitú väzbu, zahmujúcimi, ale bez obmedzenia. etenyl, propenyl, butenyl, etinyl. propínyl a butinyl.0026 Výraz C 34 cykloalkyl znamená monocyklický alebo...

Syntéza (+-)-2-((dimetylamino)metyl)-1-(aryl)cyklohexanolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2910

Dátum: 02.10.2002

Autori: Kupper Robert, Stumpf Andreas

MPK: C07C 213/00, C07C 217/00, C07C 225/00...

Značky: +-)-2-((dimetylamino)metyl)-1-(aryl)cyklohexanolov, syntéza

Text:

...podmienkach nechá reagovať V rozpúšťadle pri zvýšenej teplote. Pri týchto podmienkach dôjde k selektívnej dehydratácií zodpovedajúceho trans ízoméru tramadolu a vyzrážanietramadolu vo forme soli.V US patente č. 5 847 620 (Lerman et al.,) a EP 0 831 082 je opisané delenie zmesi tramadolu a jeho zodpovedajúceho trans ízoméru, pri ktorom sa zmes zmieša s elektroñlným činidlom, ktoré selektivne reaguje s hydroxyskupinou zodpovedajúceho trans...

Trecia spojka pre motorové vozidlo vybavená riadeným zariadením na vymedzenie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2143

Dátum: 02.10.2002

Autori: Saint-martin Yves, Marie Eric, Payraudeau Gilles, Osman Hafiz

MPK: F16D 13/58

Značky: vybavená, spojka, riadeným, trecia, zariadením, motorové, vôle, vymedzenie, vozidlo

Text:

...trecích0008 Bola tiež navrhnutá, hlavne v dokumente FR-A 2 750 467, spojka vyššie uvedeného typu, ktorá májednoduchšiu konštrukciu, pretože má menší počet súčastí.0009 Podľa tohto dokumentu je navrhnutá trecia spojka hlavne pre motorové vozidlo typu zahŕňajúceho reakčný kotúč určený na to aby bol rotačne usadený na hnacom hriadeli,trecí kotúč, ktorý nesie na svojom vonkajšom okraji trecie obloženia, určený na to aby bol rotačne usadený na...

Spojovacia súčiastka stierača automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1646

Dátum: 02.10.2002

Autor: Poton Eric

MPK: B60S 1/32

Značky: automobilů, súčiastka, stierača, spojovacia

Text:

...súčiastka 42 namontovaná v zasunutej polohe na konci,ktorý má tvar háčka 32.0033 Tieto automatické blokovacie prostriedky majú dva jazýčky 60, pričom je každý uchytený na bočnej stene 48 spojovacej súčiastky 42.0034 Každý jazýček 60 je pozdĺžne uložený od prednej strany bočnej steny 48, ktorá ho nesie. Voľný koniec 62 jazýčka 60 má tvar hrotu, ktorý priečne vyčnleva do vnútra spojovacej súčiastky 42 a ktorý spolupracuje s konvexnou...

Prostriedok na zlepšenie imunitnej odpovede

Načítavanie...

Číslo patentu: E 528

Dátum: 02.10.2002

Autori: Moreno Lopez Sonia, Timon Jimenez Marcos

MPK: C12N 15/85, A61K 39/00, C12N 15/87...

Značky: prostriedok, odpovede, imunitnej, zlepšenie

Text:

...odpovede, svýraznou prevahou subtypu lgG 1 špecifického pre Th 2 po intradermálnej aplikácii s DNA viazanou na častice (tzv. gene gun, génová puška), a s prevahou subtypu igG 2 a typického pre Th 1 po intramuskulárnej aplikácii. V zastúpení subtypov nebol zistený žiadny rozdiel, ktorý by koreloval s vektormíNa inkorporovanie iipozómov s veľkosťou 200 nm do buniek bol tiež použitý Tpeptidový fragment (YGRKKRRQRRR) HIV-1 génového produktu...