Zverejnene patenty 01.10.2002

Výškovo nastaviteľná noha pre opornú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 230

Dátum: 01.10.2002

Autor: Cattaneo Carlo

MPK: A47B 91/02

Značky: opornú, nastaviteľná, výškovo, plochu

Text:

...teleskopických trubicovitých častí nohy. Avšak usporiadanie vhodne tvarovaného vedenia s dorazovými lôžkami pre čapy má vplyv na funkciuvýškového nastavenia, rovnako ako na zarážkovú funkciu.Ďalšie uskutočnenie výškovo nastaviteľnej nohy, ktorá je opatrená nastavovacím ústrojenstvom, spolupracujúcim s trubicovitou časťou nohy, sú známe napríklad2 patentových spisov DE 198 25 098 C a US-A-3 224 800.Na výrobu združených nastavovacích prvkov...

Tréningové zariadenie pre loptové hry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 211

Dátum: 01.10.2002

Autor: Langhorn Jesper

MPK: A63B 63/00, A63B 69/00

Značky: tréningové, loptové, zariadenie

Text:

...člen môžu mat vpodslate rovnakú veľkost. Vo väčšine situácií je toto praktickým vyhotovením kvôli pravidelnémtr tvaru otvorovv zariadení. Ďalej tento tvar zariadenia tiež umožňuje kotúľanie zariadenia.0 l 2 Je výhodné. ak jeden z uvedeného prvého a druhého prstencovćho člena je dostatočne ťažký na zabezpečenie stability zariadenia. ked je zariadenie umiestnené tak, že jedenprstenec spočíva na v podstate horizontálnom povrchu.013 Uvedený...

Použitie kolagenázy na uľahčenie zavádzania vodiaceho drôtu na ošetrenie chronickej celkovej arteriálnej oklúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13479

Dátum: 01.10.2002

Autor: Bradley Strauss

MPK: A61L 31/16, A61L 29/16, A61K 38/48...

Značky: arteriálnej, drôtu, vodiaceho, chronickej, uľahčenie, kolagenázy, oklúzie, celkovej, použitie, zavádzania, ošetrenie

Text:

...V dlhodobých štúdiách bunkových kultúr in-vitro sa použili formulácie kolagenázy. Tieto formulácie hrajú úlohu pri izolácii buniek z tkanív degradáciou okolitej matrice a tieto bunky sú potom použité pre bunkovú kultiváciu. Existuje veľmi málo správ o používaní formulácii kolagenázy pre štúdie in-vivo. Vyvinul sa experimentálny model intracerebrálneho krvácania na krysách systematickým používaním infúzie bakteriálnej kolagenázy...

Poľnohospodársky stroj, najmä rotačného žacieho typu, obsahujúci rezací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3376

Dátum: 01.10.2002

Autor: Neuerburg Horst

MPK: A01D 34/63

Značky: poľnohospodársky, rotačného, řezací, žacieho, najmä, typů, mechanizmus, obsahujúci, stroj

Text:

...časti (7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e) mali byť vyrovnané do priamky a rozložené v rovnakej rovine.V príklade uskutočnenia na obrázkoch l a 2 je kryt (9) jednoblokový a prevodové prvky sú zložené najmä z kaskády pastorkov uložených vnútri krytu (9). Každá rezacia časť (7 a, 7 b, 7 c, 7 d,7 e) je napojená na aspoň jeden z pastorkov nachádzajúcich sa V kryte (9). Kaskáda pastorkov je poháňaná motorovým vozidlom (2) prostredníctvom najmä vysúvacieho...

Spôsob a zariadenie na splyňovanie paliva v reaktore s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2552

Dátum: 01.10.2002

Autori: Nieminen Matti, Kurkela Esa

MPK: C10J 3/46

Značky: lôžkom, reaktore, paliva, zariadenie, splynovanie, fluidným, spôsob

Text:

...riešenie problému s dechtom. Pri pokusochuskutočňovaných prihlasovateľom bol pokles koncentrácie dechtu vo fluidizovaných časticiachv prázdnej homej časti reaktora pri 900 °C a so zadržaním 10 sekúnd menší než 5 a plynové potrubie sa zanášalo ako účinkom kondenzovaných dechtov, tak aj vinou zlúčenín Vápnik/chlórPrihlasovateľ tiež vyskúšal splyňovanie tých istých palív V bežných reaktoroch s cirkulujúcím íluidným lôžkom. Pri týchto testoch...

Ventil pre tekuté médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2211

Dátum: 01.10.2002

Autor: Sanders Bernhard

MPK: F16K 11/02, F16K 41/00

Značky: media, ventil, tekuté

Text:

...Ked sa častice dostanú s médiom, ktoré ventilompreteká, do oblasti otvoru, nemôžu sa tam usadit, pretože sú0009 Radiálna vzdialenosť medzi otvorom a ventilovým vretenom je s výhodou väčšia ako priemer najväčších vyskytujúcich sa častíc, aby sa zabránilo usadzovaniu takýchto častíc V oblasti ventilového vretena, ktorou prechádza otvor v kotúčiku. Týmto spôsobom sa zabraňuje opotrebovaniu na hriadeli ventilového vretena alebo...

Štítok s ochranným laminovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8981

Dátum: 01.10.2002

Autor: Leihe Wolfgang

MPK: G09F 3/10, G09F 3/02

Značky: ochranným, laminovaním, štítok

Text:

...oblastiach použitia, ktoré kladú zvýšené požiadavky na odolnost popisu, napríklad vďaka prítomnosti agresívnych. médií alebo tým, žepopisovaný predmet je vystavený dodatkovej ochranealebo ďalším úpravám. Popisom je možné chápat v tejto súvislosti každý druh označenia predmetu,najmä vtedy tiež digitálny druh písma aleboPriebežne sú také štítky k dostaniu vopred konfekcionované ako tovar v roliach, takže strojné popisovanie v tlačových...

Fitnes-prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1599

Dátum: 01.10.2002

Autor: Egger Norbert

MPK: A61H 9/00

Značky: fitnes-prístroj

Text:

...ovládania zariadení na stimuláciu kože prispôsobiť stimulovanú oblasť kože telesným pomerom nositeľa fitnes-prístroja. Tak sa pri tomto vyhotovení dajú Lirčité problémové zóny cielene ovplyvniť. Ovládacie zariadenie môže vykazovat regulátor. ktorým sa dá postupnosť prepínacích signálov nastavit na jednotlivé zariadenia na stimuláciu kože. Týmto spôsobom sa dá koordinovať poradie prepínacích procesov z podtlakového stavu do pretlakového...

CRIPTO Špecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8617

Dátum: 01.10.2002

Autori: Sanicola-nadel Michele, Adkins Huet Heather, Schiffer Susan Gail, Williams Kevin, Rayhorn Paul, Miklasz Steven Donald

MPK: A61K 38/00, C07K 16/00

Značky: specifické, cripto, protilátky

Text:

...peptidom. Panico a kol., 1996, Int. J. Cancer 6551-56 Byrne a kol., 1998, J. Pathology 185108-11 De Angelis a kol., 1999, Int. J. Oncology 14437-40. V tejto oblasti preto pretrváva potreba prostriedku na kontrolu,obmedzenie a/alebo prevenciu takejto nadmernej expresie, inhibovanie Cripto aktivity, a inhibovanie konsekvencií0008 Tento vynález poskytuje nove protilátky, ktoré sa špecificky viažu na Cripto, spôsoby výroby a použitia takýchto...

Uloženie na stierač dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 926

Dátum: 01.10.2002

Autor: Schulmeistrat Hans-dieter

MPK: B65G 45/00

Značky: stierač, dopravného, pásu, uloženie

Text:

...nastavovacej skrutky a poistných matíc vytvorená akozariadenie na uhlové prestavovanie.Jedno zvláštne vyhotovenie vynálezu spočíva v tom, že Výkyvné páky obsahujú zalomenie V uhle 90 °, prebiehajúce sčasti paralelne s telesom, ku ktorého koncu je pripevnené v kolmom tvare pozdĺžne, v priečnom priereze štvorcové teleso zariadenia na výškové prestavovanie. Týmto zalomením výkyvných pák vznikne kompaktné vyhotovenie skracujúce dĺžku...

Železničný podval s nanesenou vrstvou na spodnej strane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 882

Dátum: 01.10.2002

Autori: Achler Rainer Ernst-günter, Gärlich Hermann

MPK: E01B 3/00, E01B 19/00

Značky: železničný, spodnej, vrstvou, podval, straně, nanesenou

Text:

...požadovaná tuhosť pri elastických podbitiach vyžaduje tak mäkké materiály, že odolnosť proti poškodeniuhranami štrku a špičkami štrku nemôže byť vylúčená.- Výroba a aplikácia podbitia vyhovujúcim požiadavkám je taká cenovo náročná, že môže byť prípadne výhodnépoužitie elastických upevnení koľajníc. VynálezÚlohou vynálezu je vytvoriť spôsob spojenia betónového telesa železničného podvalu, odolného proti šmykovým silám, s aspoň jednou elastickou...

Zariadenie a spôsob selekcie samovoľne sa pohybujúcich biologických druhov, najmä mužských pohlavných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 350

Dátum: 01.10.2002

Autor: Zech Josef

MPK: C12M 3/00, C12M 1/16, C12M 1/22...

Značky: mužských, najmä, pohybujúcich, biologických, zariadenie, buniek, druhov, selekcie, samovolně, spôsob, pohlavných

Text:

...asi 15 až 30 minútach dostatočne veľké množstvo pohyblivých spermií, ktoré potom postačujú na napríklad mimotelové oplodneníe.V druhej forme uskutočnenia predloženého vynálezu zariadenie na selekciu samovoľne sa pohybujúcich biologických druhov, najmä spermií, zahrnuje prvú komoru na prijatie média,obsahujúceho druhy, ktoré sa majú selektovať, a oddelene od nej druhú komoru na prijatie vybraných druhov v ďalšom médiu, pričom steny prvej komory...