Zverejnene patenty 26.09.2002

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Simig Gyula, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Lévay György, Wellmann Janos, Barkóczy József, Gacsályi István, Schmidt Éva, Egyed András, Kompagne Hajnalka, Kótay Nagy Peter, Martonné Markó Bernadett, Szénasi Gábor, Miklósné Kovács Anikó

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: kompozícia, obsahom, deriváty, alkylaminopyridazinónové, substituované, spôsoby, přípravy, farmaceutická

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Schmidt Éva, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Wellmann Janos, Szénasi Gábor, Lévay György, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Hársing László Gábor, Egyed András, Martonné Markó Bernadett, Simig Gyula, Kompagne Hajnalka

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: kompozícia, alkylaminopyridazinónové, přípravy, spôsob, substituované, obsahom, deriváty, farmaceutická

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Detekčný systém pre plošné pásma na detegovanie vozidiel pomocou GPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16865

Dátum: 26.09.2002

Autori: Barker Ronald, Quartier Frank

MPK: G07B 15/06, G08G 1/127, G07B 15/02...

Značky: detegovanie, systém, pásma, pomocou, detekčný, plošné, vozidiel

Text:

...v relevantnom plošnom pásme. Potom sa môže uskutočniť aj časovo závislé priradenie poplatkov.0024 Môže sa ukázať ako výhodné, ak je relevantné plošné pásmo rozdelené na zóny, pričom každá zóna je ohraničená obrysom mnohouholnika. Týmto opatrením sa môžu použit napriklad rôzne poplatkové tarify.0025 V uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu sa ako výhodné javí to, keď sú mestá zvolené za relevantné plochy. V spôsobe podľa tohto vynálezu...

Protilátkové inhibítory GDF-8 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16757

Dátum: 26.09.2002

Autori: Khurana Tejvir, Whittemore Lisa-anne, Bouxsein Mary, O'hara Denise, Wolfman Neil, Davies Monique, Bridges Kristie Grove, Veldman Geertruida, Aghajanian Jane

MPK: C07K 14/475, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: gdf-8, použitie, inhibitory, protilátkové

Text:

...prekurzorový proteín skladajúci sa z amino-koncového propeptidu a karboxy-koncovej zrelej domény (McPherron a Lee, (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94 1245712461). Pred naštiepením proteínový prekurzor GDF-8 tvorí homodimér. Aminokoncový propeptid je potom odštiepený od zrelej domény. Odštiepený propeptid môže zostať nekovalentne naviazaný na dimér zrelej domény, pričom inaktivuje jej biologickú aktivitu (Miyazono a spol. (1988) J. BioI....

Vodná náterová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5498

Dátum: 26.09.2002

Autori: Bouman Jan, Satgurunathan Rajasingham, Gould Alan Jack

MPK: C09D 151/00

Značky: kompozícia, vodná, nátěrová

Text:

...tuhej polymérnej fázy, ktorá má Tg z 30 °C(b) viacstupňový polymémy latex(y) sa pripravil v prítomnosti očkovacieho polymérneho latexu(ov), množstvo uvedeného očkovacieho polymérneho latexu(ov) zodpovedá l až 20 hmotn. očkovacieho polyméru(ov) latexu(ov), vztiałmuté na hmotnosť viacstupňového polyméru(ov) a(c) očkovací polymér(y) má Tg, ktorá je aspoň o 10 °C (výhodne aspoň o 20 °C) nižšia akoTg tuhej polymérnej fázy(fáz) viacstupňového...

Zostava na biologické čistenie vody zahrňujúca zariadenie na rast baktérii a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4979

Dátum: 26.09.2002

Autor: Lord Garfield

MPK: C02F 3/10

Značky: biologické, spojený, zariadenie, čistenie, spôsob, zostava, zahrnujúca, bakterií

Text:

...voda, septikový a podobne by sa nemali považovat za obmedzenie rozsahu súčasného vynálezu a zahŕňajú akékoľvek iné druhy kvapalín alebo technických aplikácii, s ktorými sa súčasný vynález može použiť a mohol by byť užitočný.0024 Okrem toho, v kontexte súčasného vynálezu možno voľne použiť výrazy voda,kvapalina, odpadové voda, výstup a akékoľvek iné ekvívalentné výrazy známe v problematike používané na označovanie látky vykazujúcej vlastnosti...

Stabilné taurolidínové elektrolytové roztoky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3892

Dátum: 26.09.2002

Autor: Pfirrmann Rolf

MPK: A61K 31/549, A61K 47/02, A61K 47/32...

Značky: stabilné, roztoky, elektrolytové, taurolidínové

Text:

...robi inventivny roztok izoonkotickým. Koloidným materiálom môže byť. napriklad polyvinylpyrolidon (PVP) alebo hydroxyetylškrob(HES). Výhodné koloidné materiály obsahujú PVP s nízkou molekulovou hmotnosťou, majúoou priemer molekulovej hmotnosti v rozsahu okolo 1000 - 15000. výhodne v rozsahu okolo 1000 - 13000. výhodnejšie okolo 9000. Obzvlášť výhodný PVP na použitie podľa predkladaného vynálezu je Kollidón alebo Povidón. Výhodné množstvá...

Podklad vývesnej plochy obsahujúci impregnovanú textíliu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3747

Dátum: 26.09.2002

Autori: Langner Michael, Perillon Jean-luc

MPK: C09J 7/02, D06N 7/00, D06N 3/00...

Značky: textíliu, vývesnej, podklad, plochy, obsahujúci, impregnovanú

Text:

...vrstva laku máschopnost byt potlačená atramentovou technikou, sieťotlačou alebo iným spôsobom.Ochranná vrstva na priľnavej vrstve umožňuje jednak chránit vrstvu lepidla, ak je podklad plagátu zrolovaný, a taktiež umožňuje použitie v tlačiarenských strojoch.V niektorých tlačiarenských strojoch je potlačovaný podklad vystavený zvyšujúcej sa teplote, čo by mohlo spôsobiť zmenu vlastností lepiacej vrstvy, jej náhle rozpustenie alebo prenos na...

Substituované benzimidazolové zlúčeniny a ich použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3474

Dátum: 26.09.2002

Autori: Carrez Chantal, Hamy François, Angouillant-boniface Odile, Roesner Manfred, Clerc François, Depaty Isabelle, Deprets Stephanie

MPK: C07D 235/00, A61P 35/00, A61K 31/4164...

Značky: použitie, benzimidazolové, zlúčeniny, liečenie, rakoviny, substituované

Text:

...enzýmu CDK by mohla blokovat progresiu bunkového cyklu a rast nádorových buniek.Prvým inhibítorom CDK, ktorý vstúpil do klinických testov, je zlúčenina známa ako Flavopiridol. Táto zlúčenina je súčasne vo fáze II klinických testov a je v súčasnosti jedinou molekulou ztejto triedy, ktorá je vo fáze klinických testov. Cieľom podľa predloženéhovynálezu je vytvorit molekuly, ktoré sú viac aktívne ako Flavopiridol.Je známa nasledujúca...

Spôsob prípravy extraktov z Pelargonium sisoides a/alebo Pelargonium reniforme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2372

Dátum: 26.09.2002

Autori: Koch Egon, Erdelmeier Clemens, Hauer Hermann

MPK: A61K 36/185

Značky: spôsob, reniforme, přípravy, sisoides, pelargonium, extraktov

Text:

...rozpúšťadlami. Výhodným rozpúšťadlom je etanol s koncentráciou 10 až 92 hmotn. a zvlášť etanol s koncentráciou 10 až 60 hmotn.. Perkoláciu je možné taktiež uskutočňovať tak, že sa korene podrobia začiatočnému rmutovaniu s týmto rozpúšťadlom, toto začiatočné rmutovanie a nasledujúca vlastná perkolácia môžu byť uskutočňované s vodným etanolom s rovnakou alebo odlišnou koncentráciou. V poslednom spomínanom prípade sa začiatočné rmutovanie...

Oje na pripojenie a ovládanie vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8150

Dátum: 26.09.2002

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/00, B60D 1/145, B60D 1/50...

Značky: pripojenie, ovládanie, vozíka

Text:

...jeho držanie vo vertikálnej polohe, a to napríklad západkové prostriedky nevyžadujúce nadvihnutie oja obsluhou pri jeho prevádzaní z pokojovej polohy do pracovnejpolohy. Okrem pružného pritiahnutia oja do jeho vertikálnejpolohy, ktoré zahrnuje napríklad vratnú dvojicu okolo jeho0010 Prostriedkom držania je podľa vynálezu prednostne list pera kolmý na kĺbový čap oja, ktorý má na jeho konci zub vstupujúci do otvoru V oji, pričom pri zdvíhaní...

Spúšťací mechanizmus, využívajúci kompresiu, na uvádzanie do činnosti vypínače, reverzačné spínače, voliče a podobne, prostredníctvom kolískového tlačidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 472

Dátum: 26.09.2002

Autor: Gusi Piero Camillo

MPK: H01H 23/00

Značky: tlačidla, kompresiu, spínače, reverzačné, činnosti, uvádzanie, podobně, voliče, vypínače, mechanizmus, využívajúci, prostredníctvom, spúšťací, kolískového

Text:

...spúšťacieho zariadenia využivajúceho kompresiu podľa tohto vynálezu, bude opísaný mechanizmus podľa stavu techniky, s odkazom na obr. l, ktorý je otočený o 180 ° oproti obrázku 3.Na uvedenom obrázku sú použité rovnaké vzťahové mačky ako boli vyššie zavedené, na označenie zodpovedajúcich prvkov zariadenia.Ako je možné vidieť na obr. l, cylindrické puzdro 20 vychádzajúce spod tlačidla 5, do ktorého je čiastočne zasadený kolik 21 nesúcí...

Lepiaca páska s hladko vylešteným nosným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 471

Dátum: 26.09.2002

Autor: Mundt Stefan

MPK: C09J 7/04

Značky: hladko, nosným, páska, lepiaca, vylešteným, povrchom

Text:

...podľa Vynálezu Veľmi jednoducho, pretože toto lepidlo - ako bolo opísané- nevniká alebo sotva vniká do nosiča, respektíve týmtoneprechádza. Také nízko viskózne tavné lepidlá sa nechajú principiálne jednoduchšie dopravovať a spracovávať, ako je to pri vysoko viskóznych lepidlách. V dôsledku toho stúpa rýchlosť výroby a počet nepodarkov sa znižuje, takže súhrnne produktivita podstatne rastie a náklady sa týmPretože väčšinou je povrch...

Tesniaci profil pre tunelové segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 447

Dátum: 26.09.2002

Autor: Grabe Werner

MPK: E21D 11/38

Značky: profil, segmenty, tesniaci, tunelové

Text:

...manžety môžu veľmi dobre prispôsobiť nerovnostiam betónovej plochy.Vytvarovaním podľa vynálezu, ktoré obsahuje vnútomé rebrá V štruktúre tvaru Y, je možné odvedenie vratných síl do stredu drážky. Vo výhodnejšom uskutočnení vynálezu je pritom plánované, že po šírke tesniaceho profilu sú rozdelené minimálne dva rady kanálov.Výhodne je ďalej to, keď základná strana tesniaceho profilu je vytvorená ako uzatvorená tuhá plocha, to znamená bez...

Vločkovacie zariadenie a spôsob kondicionovania koloidných suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 269

Dátum: 26.09.2002

Autori: Schröder Christian, Sievers Michael

MPK: B03D 3/00, B01F 7/00

Značky: spôsob, suspenzií, vločkovacie, zariadenie, koloidných, kondicionovania

Text:

...a zloženia je pri zohladnení ostatných parametrov procesu potrebné, aby sa podstatné parametre, ako je napríklad rozdelenie veľkosti častíc, pórovitosť alebo špecifický povrch kaIu po vyčírení, reprodukovateľne nastavili.Úlohou vynálezu preto bolo vytvoriť vločkovací prístroj, ktorý sa dá variabilneTáto úloha je vyriešená vločkovacím prístrojom uvedeného druhu vo forme kužeľovej miešačky tým, že bezprostredne pred vtokom suspenzie je...