Zverejnene patenty 20.09.2002

Pevná farmaceutická kompozícia obsahujúca lizinopril a excipient

Načítavanie...

Číslo patentu: E 119

Dátum: 20.09.2002

Autori: Bowen David Brandon, Roberts Ronald John

MPK: A61K 38/55, A61K 47/02, A61K 9/20...

Značky: lizinopril, excipient, obsahujúca, kompozícia, farmaceutická, pevná

Text:

...3 fenylpropyü-L-lyzyl)-L-pro/ín, a k spôsobu prípravy kompozície. 1-(N 2-(S)-1-karboxy-3 fenylpropyU-L-/yzyD-L-prolín je známy pod generickým názvom lizinopril. Nová kompozícia jepripravená s dihydrátom dikalciumfosfátu (DCPD, CaHPO 4.2 H 2 O), ktorý má malý špecifický povrch menší ako 1,5 mzgĺ ako je určené metódou adsorpcie dusíka (metóda BET). Použitie DCPD s veľkou veľkosťou častíc vo formulácii/kompozícii lizinoprilu má...

Indolové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 117

Dátum: 20.09.2002

Autori: Campbell Jeffrey Allen, Broka Chris Allen

MPK: A61K 31/404, C07D 209/10, A61P 29/00...

Značky: deriváty, indolové

Text:

...sú užitočné akoEurópska patentová prihláška EP 396 124 (Searle) sa týka určitých nových indol-2-karboxylátových zlúčenín, ktoré sapoužívajú pri liečení porúch CNS.PCT patentové prihlášky zverejnené ako W 0 98/08818 a WO 99/43672 (Genetics Inst. Inc.) sa týkajú určitých derivátov benzimidazolyl, indolyl- a chinolylbenzoovej kyseliny, ktorésa používajú pri liečení zápalových porúch.Nemecká prihláška DE 4 338 770 (Lehr) sa týka určitých...

Zlúčeniny inhibujúce uvoľňovanie protizápalových cytokínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 114

Dátum: 20.09.2002

Autori: De Biswanath, Djung Jane Far-jine, Clark Michael Phillip, Laufersweiler Matthew John

MPK: A61P 29/00, C07D 487/04

Značky: cytokínov, inhibujúce, uvoľňovanie, zlúčeniny, protizápalových

Text:

...spojených za vzniku substituovaného alebo nesubstituovaného kruhu obsahujúceho 4 až 8 atómov,pričom uvedený kruh je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z kruhu i) karbocyklického, ii) heterocyklického, iii) arylu, iv) heteroarylu, v) bicyklického systému avi) heterobicyklického systému, j) a ich zmesí, skupiny Re, R 9, R 9 a R sú každá nezávisle vodík, C 14 alkyl a ich zmesi,skupinyR 93 a R 9 sa môžu navzájom spojit za vzniku...

Transdermálny matricový systém a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282613

Dátum: 20.09.2002

Autori: Teillaud Eric, Bevan Bruno, Math Marie-christine

MPK: A61K 9/70

Značky: systém, přípravy, matricový, transdermálny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny matricový systém na perkutánne podanie hormónu, zahrnuje nosič a adhéznu matricu, pričom matrica zahrnuje 36 až 61 hmotnostných častí etylén/vinylacetátového kopolyméru, 12 až 17 hmotnostných častí 2-oktyldodecyl-myristátu, 5 až 17 hmotnostných častí dietylftalátu, 10 až 16 hmotnostných častí zlúčeniny zvolenej z N-alkyl-2-pyrolidónov, v ktorých alkylová skupina je skupina obsahujúca 4 až 15 atómov uhlíka a 1 až 12 hmotnostných...

Spôsob prípravy modifikovanej katexovej membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 282612

Dátum: 20.09.2002

Autori: Newton John Michael, D'agostino Vincent, Bouchal Karel, Cooley Graham Edward

MPK: H01M 2/16, C08J 5/22

Značky: spôsob, modifikovanej, přípravy, membrány, katexovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy modifikovaných katexových membrán, v ktorých je na polymérnej matrici nanesený sulfid striebra, volfrámu, molybdénu alebo ich zmes, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: i) vznik polymérnej matrice membrány s komplexom striebra, volfrámu, molybdénu alebo ich zmesí so zlúčeninou, ktorá je rozpustná vo vode a obsahuje skupinu -SH a ii) prevedenie komplexu pripraveného v kroku (i) na nerozpustný sulfid striebra, volfrámu,...

Spôsob tepelného spracovania uhlíkatých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282609

Dátum: 20.09.2002

Autori: Probst Nicolas, Smet Richard, Hugdahl Jan, Lynum Steinar, Hox Ketil

MPK: C09C 1/56

Značky: tepelného, materiálov, uhlíkatých, spôsob, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spracovania uhlíkatých materiálov na získanie zvýšenej pravidelnosti v nanoštruktúre častíc uhlíka, najmä sadzí, podľa ktorého sú častice uhlíka dodávané do plazmovej zóny pomocou nosného plynu, sú následne spracované tepelným spracovaním v plazmovej zóne a do častíc uhlíka je privádzaná hrubá entalpia od 1 do 10 kWh/kg, pričom čas pobytu častíc uhlíka v plazmovej zóne je v rozsahu 0,01 až 0,07 sekundy a pomer času pobytu k...

Rezacia sústava potravinárskeho drviaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 282608

Dátum: 20.09.2002

Autor: Quadrana Marcello

MPK: B02C 18/30

Značky: rezacia, sústava, drviaceho, stroja, potravinářského

Zhrnutie / Anotácia:

Rezacia sústava potravinárskeho drviaceho stroja pozostáva zo statického vonkajšieho puzdra (2) vybaveného prostriedkami (3) na pripojenie k prívodu stroja, prstencových vybraní (4), ktoré sú vytvorené vo vnútornej hrúbke uvedeného puzdra (2), ktoré majú vopred stanovený objem a sú vzájomne oddelené, ďalej obsahuje tlačný a rezací prvok (5) potravy uložený vnútri puzdra (2) s možnosťou koaxiálnej rotácie a triediaci prostriedok (6) s oddelenými...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci uhličitan lantanitý, spôsob prípravy tejto zlúčeniny a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282607

Dátum: 20.09.2002

Autori: Powell Nigel Anthony, Murrer Barry Anthony

MPK: A61K 33/24

Značky: použitie, tejto, spôsob, farmaceutický, prostriedok, lantanitý, uhličitan, přípravy, obsahujúci, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie uhličitanu lantanitého so vzorcom La2(CO3)3 . xH2O, v ktorom x má hodnoty od 3 do 6, výhodne od 3,5 do 5, najmä výhodne od 3,8 do 4,5 na prípravu liekov na liečbu hyperfosfatémie podávaním do tráviaceho a zažívacieho traktu, pričom farmaceutický prostriedok zahrnuje uhličitan lantanitý v zmesi alebo v spojení s farmaceuticky prijateľnou zrieďujúcou látkou alebo nosičom vo forme na podanie do tráviaceho a zažívacieho traktu. Postup...

Spôsob injektovania jemnej železnej rudy v taviacom redukčnom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: 282606

Dátum: 20.09.2002

Autori: Lee Sang Deok, Lee Il Ock, Joo Sang Hoon

MPK: C21B 13/14

Značky: spôsob, injektovania, jemnej, redukčnom, procese, taviacom, železnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje kroky predredukovania železnej rudy v predredukčnej peci (12), tavenie a redukovanie predredukovanej železnej rudy v tavičskom splynovači (11) privedenie ochladenej a vyčistenej železnej rudy cez recyklovací systém (15) a tavičský horák (16) do tavičského splynovača (11). Časť výpustného plynu je privádzaná cez difuzérovú práčku plynu (17), prvý kompresor (18) a potrubie (19) do potrubia (13). Časť stlačeného plynu cirkulujúceho...

Zariadenie na čistenie vnútra potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282605

Dátum: 20.09.2002

Autori: Kudláč Pavol, Šimko Pavol, Zelenaj Anton, Jarás Peter, Škarupa Peter

MPK: B08B 9/02, B08B 9/04, F16L 55/26...

Značky: čistenie, potrubí, vnútra, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorí nosné teleso (1) vybavené prepúšťacím otvorom (1.1) vytvoreným v smere pohybu zariadenia, vyústeným do regulátora (2) rýchlosti posuvného pohybu umiestneného na štíte (1.2) zariadenia. Ďalej ho tvoria diely rozoberateľne pripevnené k nosnému telesu (1) na jeho vonkajšom obvode, z ktorých aspoň dva sú nosné a vodiace diely (3), aspoň jeden je tesniaci a stierací diel (4), jeden je kefovitý diel (6), jeden diel je hlavný magnet...

Peptid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282604

Dátum: 20.09.2002

Autori: Korotkov Andrei Marxovich, Deigin Vladislav Isakovich

MPK: C07K 5/06, C07K 5/10, C07K 5/08...

Značky: peptid, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický biologicky aktívny peptid s imunoregulačnými vlastnosťami všeobecného vzorca X-Glu-Trp-Y, kde X je vybrané zo skupiny H, Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-Nval, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp, gama-aminomaslovej kyseliny, alfa-aminokaprónovej kyseliny, Y je vybrané zo skupiny Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-Nval, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp,...

Spôsob opravy miestne poškodeného povrchu steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282603

Dátum: 20.09.2002

Autor: Van Haandel Johannes Henricus Maria

MPK: B29C 73/10, B29C 73/12

Značky: stěny, miestne, opravy, spôsob, poškodeného, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe opravy miestne poškodeného povrchu steny je na nej vytvorený reliéf, pričom pretlačený povrch je vyplnený plnivom, na ktorom sa potom vytvorí reliéf. Na stene s pravidelne sa opakujúcim sa reliéfom sa nájde nepoškodená časť povrchu s reliéfom zodpovedajúcim skoršiemu reliéfu poškodeného povrchu, potom sa zhotoví forma odobratím otlačenia zodpovedajúceho reliéfu, následne sa pretlačí povrch vyplnený plnivom a potom sa otlačenie na...

Tienidlo patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282602

Dátum: 20.09.2002

Autori: Vaškovič Ján, Sándor Andrej

MPK: H04M 1/00, G12B 17/02

Značky: patogénnych, tienidlo, mobilných, prístrojov, telekomunikačných, účinkov

Zhrnutie / Anotácia:

Tienidlo patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonátora vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je najmenej jedna vodivá cievka z kovu a/alebo zliatin kovov, pričom cievka má 2 až 8 rovnomerne vinutých závitov, je umiestnená v obale tvaru priestorového geometrického útvaru s najmenej jedným výbežkom a/alebo priehlbinou, a/alebo príchytkou na umiestnenie a/alebo prichytenie. Puzdro...

Deriváty 6-metoxy-1H-benzotriazol-5-karboxamidu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto deriváty a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282600

Dátum: 20.09.2002

Autori: Hirokawa Yoshimi, Morie Toshiya, Yoshida Naoyuki, Kato Shiro, Yamazaki Hiroshi

MPK: C07D 403/12, A61K 31/41, A61K 31/55...

Značky: obsahujúci, 6-metoxy-1h-benzotriazol-5-karboxamidu, deriváty, tieto, spôsob, medziprodukty, farmaceutický, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty 6-metoxy-1H-benzotriazol-5-karboxamidu a spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto deriváty a medziprodukty z ich prípravy. 6-Metoxy-1H-benzotriazol-5-karboxamidové deriváty sú charakteristické tým, že majú vynikajúcu antiemetickú aktivitu a súčasne zvyšujú gastrointestinálnu motilitu, pričom vplývajú aj na centrálny nervový systém ako antidepresíva.

Aniónové zlúčeniny obsahujúce triazínový kruh, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282598

Dátum: 20.09.2002

Autori: Ellestad George Alfred, Ding Wei-dong, O'hara Bryan Mark, Mitsner Boris, Gluzman Yakov, Nikitenko Antonina Aristotelevna, Raifeld Yuri Efimovich, Morin John Edward, Larocque James Paul

MPK: C07D 251/68, C07D 251/54, A61K 31/53...

Značky: aniónové, triazínový, farmaceutický, zlúčeniny, obsahujúce, kruh, obsahom, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Aniónové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce triazínový kruh, ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín a ich farmaceuticky prijateľných solí na výrobu liečiva na liečenie vírusových infekcií, zvlášť infekcií respiračným syncyciálnym vírusom.

Uzatvárací valec a plochý kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 282597

Dátum: 20.09.2002

Autor: Luef Heinz

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: válec, kľúč, plochy, uzatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací valec má otočne uložené valcové jadro (2) vo valcovej skrini (1) a zarážky v tvare odpružených skriňových čapov (3) a jadrových čapov (7), ktoré je možné plochým kľúčom (9) posunúť do rozpernej roviny. Plochý kľúč (9) má v oblasti najbližšie ku kľúčovému očku upraveného zárezu (13) na hákovitom ozubení (15) v smere zasúvania vystupujúci bok (14). Priradený jadrový čap (7) má vo svojej plášťovej ploche zasahujúcej do kľúčového kanála...

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra a spôsob výroby tejto štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 282596

Dátum: 20.09.2002

Autori: Fantinel Alessandro, Dinelli Giancarlo

MPK: C04B 35/66, C03B 5/43

Značky: monolitická, struktury, spôsob, výroby, struktura, kompozitná, žiaruvzdorná, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra, prispôsobená najmä na výrobu sklárskych pecí, je tvorená komponentom v tvare bloku, pozostávajúceho z elektrického odliatku zo žiaruvzdorného materiálu založeného na báze oxidov hliníka, zirkónu, kremíka a podobne, ktorého tvar a rozmery sú prispôsobené predpokladanému použitiu a vnútri ktorého je monoliticky vsadený najmenej jeden ochranný element. Ochranný element je vysoko odolný proti vplyvom...

Spôsob prípravy tabletkového prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282594

Dátum: 20.09.2002

Autori: Conley Creighton Pierce, Davidson Nigel Philip Mccreath

MPK: A61K 31/42, A61K 47/00, A61K 31/43...

Značky: tabletkového, spôsob, přípravků, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tabletového prípravku obsahujúceho kompaktnú zmes 750 až 950 mg amoxycilínu a množstva klavulanátu v hmotnostnom pomere amoxycilín : klavulanát 6 : 1 až 8 : 1 vrátane, a má tenký poťah z polymérov, ktorý zahŕňa ako posledný krok potiahnutie tabletového jadra tenkým poťahom vytvoreným vo vodnom poťahovom systéme.

Spôsob zabránenia lepkom pri žíhaní studeného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282593

Dátum: 20.09.2002

Autor: Zylla Peter

MPK: C21D 1/68

Značky: lepkom, pásu, spôsob, studeného, žíhání, zabránenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa počas výdrže pri žíhaní za prítomnosti ochranného plynu pokryje studený pás oxidáciou pri teplote nad 600 °C tenkou krycou vrstvou, pričom sa primiešaním 0,3 až 0,6 g oxidu uhličitého na m2 povrchu žíhaného výrobku k ochrannému plynu a porušením termodynamickej rovnováhy homogénnej reakcie voda - plyn nastaví oxidačný pomer parciálneho tlaku oxidu uhličitého k parciálnemu tlaku oxidu uhoľnatého na hodnotu väčšiu ako jedna. Počas...

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie informácie a diskový nosič záznamu na použitie v tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 282592

Dátum: 20.09.2002

Autor: Mons Johannes Jan

MPK: G11B 19/12, G11B 19/247

Značky: zariadení, tomto, zariadenie, nosič, informácie, použitie, čítanie, diskový, záznamu, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pohonnú jednotku (2) na rotáciu diskového nosiča záznamu (1) a čítaciu/záznamovú hlavu (3) pripojenú k jednotke (4) obnovy signálu a k riadiacej jednotke (5) na nastavenie zariadenia v závislosti od riadiacej informácie umiestnenej na nosiči záznamu, pričom uvedené zariadenie obsahuje komponenty: jednotku vychyľovania (6), jednotku (7) na odvodenie meracieho signálu, riadiacu jednotku (8) a zosilňovací obvod (9), pripojené k...

Zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282591

Dátum: 20.09.2002

Autori: Doiron Gerald, Fairbanks Floyd, Mcdonough James, Adams Paul, Barone Chris

MPK: F23Q 2/34, F23Q 2/00

Značky: zapalovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovač pozostávajúci z telesa (12) zapaľovača, obsahujúceho palivovú nádržku (42) s ventilom (40) na uvoľňovanie paliva z nej, z prvku (14) na vytváranie iskier, otočiteľného užívateľom na vytvorenie iskier, smerujúcich k ventilu (40), pričom uvedený prvok (14) na vytváranie iskier je namontovaný na telese (12) s najmenej jednou svojou časťou prístupnou na ovládanie a otáčanie užívateľom. Ďalej obsahuje ovládač (28) ventilu, stlačiteľný na...

Deriváty 3-substituovaného 4-pyrimidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5496

Dátum: 20.09.2002

Autori: Okuyama Masahiro, Usui Yoshihiro, Yamakoshi Koichi, Watanabe Kazutoshi, Aritomo Keiichi, Shoda Aya, Ooizumi Mitsuru, Hiki Shinsuke, Uehara Fumiaki

MPK: C07D 401/00, A61K 31/505, A61P 25/00...

Značky: deriváty, 3-substituovaného, 4-pyrimidónu

Text:

...abnormálna akumulácia a zhlukovanie A 6, zahrnujú napr. Downov syndróm,cerebrálne krvácanie z dôvodu samostatnej cerebrálnej amyloídnej angiopatie, ochorenie Lewyho teliesok (ShinkeyShinpo (Nerve Advance, 34, 343 (1990) Tanpaku-shitu Kaku-san Koso (Protein, Nucleic Acid, Enzyme), 41, 1476 (1996) apod. Naviac pokiaľ ochorenie vykazuje prítomnosť neurofibrilárnych spletí vďaka PHF akumulácii, príklady zahrnujú progresívnu...

Použitie kardiotrofínu pri pečeňových ochoreniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5098

Dátum: 20.09.2002

Autori: Bustos De Abajo Matilde, Baixeras Llano Elena, Prieto Valtueńa Jesús, Lasarte Sagastibelza Juan José

MPK: C07K 14/435, A61K 38/19, A61P 1/00...

Značky: pečeňových, použitie, ochoreniach, kardiotrofínu

Text:

...už použitý pri liečení ochorení srdca a neurodegeneratívnych a neurologických ochoreniach(W 0 95/29237) ako modulátor miestnych zápalových procesov súvisiacich s receptorom LIFRB (W 0 97/30146), vrátane regulácie metabolizmu hepatocytu pri zápalových reakciách (16), zvlášť reakcie proteínu akútnej fázy (17) a presnejšie bola. vyvolaná expresia mRNA ľudského haptoglobínu a 22-manoglobinu (18) pri diagnóze a liečení nádorov (W 0 OO/43790) a pri...

Rádiové sledovanie pohybu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4435

Dátum: 20.09.2002

Autor: Duvall William

MPK: B60R 25/10, G08G 1/123, G01S 13/00...

Značky: pohybu, rádiové, sledovanie, vozidla

Text:

...vozidlo mimo svoju domácu oblasť pokrytie vyhľadávacích sietí a frekvencií, pričom je skutočne V širokej oblasti pokrytia, kde existujú iné rádiové siete (ako pre iného používateľa, ako je mobilný telefón), ktoré majú celkom odlišné frekvencie. vynález opisuje, ako doplniť oblasť obmedzeného pokrytia siete na vyhľadávanie vozidla schopnosťami široko geografický existujúcich mobilných rádiových telefónnych sieti novým spôsobom, ktorý rozširuje...

Spôsob a zariadenie na ohrev sklenených tabúľ pri príprave temperovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4252

Dátum: 20.09.2002

Autori: Vitkala Jorma, Reunamäki Pauli, Leponen Mauri, Pesonen Tarmo

MPK: C03B 29/00

Značky: spôsob, sklenených, ohrev, přípravě, zariadenie, tabúľ, temperovania

Text:

...vedľa seba a ktoré sú tiež vybavené otvormi na vypúšťanie prúdov vzduchu pre konvekčný ohrev medzi valce 13 (a možno tiež na valce 13). V znázomenom prípade sú spodné vyhrievacie odpory 16 pre radiačný ohrev umiestnené pod rúrkami 14 konvekčněho dúchania (dúchanie pre konvekčný ohrev), avšak je možné ich tiež umiestniť medzi rúrky alebo môžu byt štruktúme integrované. Rúrky 14 môžu byt tiež umiestnené pod odpormi 16 a vtom prípade bude vzduch...

Spôsob výroby karbapenémových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10376

Dátum: 20.09.2002

Autori: Sidler Daniel, Cvetovich Raymond, Williams John, Dolling Ulf, Crocker Louis, Kukura Joseph Ii, Johnson Brian, Wenslow Robert, Tung Hsien-hsin

MPK: C07D 477/20

Značky: spôsob, zlúčenín, výroby, karbapenemových

Text:

...vodu za získania premytej karbapenémovej pevnej látky obsahujúcej reziduálne organické rozpúšťadlo aa odparenie reziduálneho organického rozpúšťadla v premytej karbapenémovej pevnej látke pri zníženom tlaku a/alebo použitím inertného plynu pri nízkej teplote za získania karbapenémovej pevnej látkyvzorca I alebo jej soli obsahujúcej farmaceutický prijateľnéhladiny organických rozpúšťadiel, kde obsah vody v karbapenémových pevných...

Prístroj a spôsob na vydávanie malých množstiev častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9990

Dátum: 20.09.2002

Autori: Opie William Robert Charles, Gill Imogen, Macmichael Donald Bruce Atherton, Bryant Simon Mark

MPK: B65B 1/08

Značky: prístroj, částic, malých, vydávanie, množstiev, spôsob

Text:

...ostáva už len malé množstvo prášku 7. prášok 7 nepokryje všetky0009 To môže viest ktechnickým problémom spredĺžením času vydávania, alebo rozsypania prášku, aj ked násypka má formu zrezanéhokužeľa s menším dolným koncom opatreným sitom.0010 Cieľom predkladaného vynálezu je predísť týmto problémom0011 Dokument GB-A-2 306 950 zverejňuje napájaciu skupinu pre časticový materiál zahŕňajúci štrbinovú prepážku umiestnenú vdodávacom priechode, cez...

Nástroj na manipuláciu s plátkom a stanica na epitaxný rast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2095

Dátum: 20.09.2002

Autori: Preti Franco, Ogliari Vincenzo

MPK: H01L 21/00

Značky: manipuláciu, nástroj, stanica, plátkom, epitaxný

Text:

...s vonkajšou stranou kotúča prostredníctvom sacích otvorov a so sacím vedením prostredníctvom sacieho kanálika sacie otvoryKeď je plátok v kontakte s dolnou stranou kotúča a sací systém je aktívny, je plátok pridržiavaný nástrojom účinkomTaký nástroj umožňuje manipulovať dobre s plátkom bezspôsobenia poškodenia ďalej, pretože sací účinok jeaplikovaný len pre kontaktnú oblasť medzi nástrojom a plátkom, nepodlieha plátok žiadnej zreteľnej...

6,7-dihydro-5H-pyrazol[1,2-a]pyrazol-1-óny na kontrolu zápalových cytokínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2076

Dátum: 20.09.2002

Autori: Natchus Michael George, Clark Michael Phillip, Djung Jane Far-jine, Laufersweiler Matthew John, De Biswanath

MPK: C07D 487/00, A61K 31/4196, A61P 29/00...

Značky: kontrolu, cytokínov, 6,7-dihydro-5h-pyrazol[1,2-a]pyrazol-1-óny, zápalových

Text:

...-N(R 7)2, -C 02 R 7, -compimsubstituovaný alebo nesubstituovaný alkyl C 1-Ch substituovaný alebo nesubstituovaný heterocyklyl,substituovaný alebo nesubstituovaný aryl alebosubstituovaný alebo nesubstituovaný heteroaryl R 7 je vodík,vo vode rozpustný katión, alkyl C 1-C 4 alebo substituovaný alebo nesubstituovaný aryl index m je od O do 5 R 1 je a) substituovaný alebo nesubstituovaný aryl alebo b) substituovaný alebo nesubstituovaný...

Zariadenie na uchopenie a odloženie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1900

Dátum: 20.09.2002

Autor: Gosewehr Werner

MPK: B29C 45/42, B29C 37/00

Značky: uchopenie, odloženie, zariadenie, predmetov

Text:

...môže byť rozdelená do viacerých častí, ktoré môžu byt čiastočne zakrytéochrannými mrežami. Ochranné mreže zabraňujú, aby sa polotovary odkladalina miesto, ktoré nie je pre ne určené. Rovnako sa pri odkladaní polotovarov zabraňuje úrazom, pričom oblasť pod ochrannou mrežou môže byť prispôsobená na chodenie pre obsluhu. Ochranné mreže sú preto umiestnené výhodne vo výške aspoň 2,0 m, výhodne 2,5 m. Aby sa zabránilo odloženiu polotovarov...

Plnené pečivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1465

Dátum: 20.09.2002

Autor: Salazar Bello Jesus Ignacio

MPK: A21C 9/00, A21D 13/00, A21C 11/00...

Značky: výroby, plněné, spôsob, pečivo

Text:

...cestového produktu listového typu, kde sú použitérôzne typy cesta, výsledné pásma výrobku pOtOHl majú odlišnú charakteristiku, tvoriacu dohromady viacpruhovýU.S. patent US-5.962.055 popisuje spôsob prípravy potravinárskych produktov obahujúcich náplň. Náplň je pripravená zo zavareninových pretlakov, obahujúcich CereálnePCT publikácia č. W 0 O 3/022059 popisuje spôsob, akým môže byť pripravené cesto alebo pečivový produkt V peci...

Vrstvená dosková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1075

Dátum: 20.09.2002

Autori: Marx Bele, Bernhart Kurt, Mussard Gilles

MPK: G03C 11/00

Značky: jednotka, vrstvená, dosková

Text:

...súspojené so strednou vrstvou prostredníctvom adhezívnychplôch. Pre adhezivne plochy pritom môžu byť použité rôzneZ US 5 595 794 A je už známa vrstvená dosková jednotka, V ktorej je pre archiváciu fotografického obrazového materiálu fotografia vlepená pomocou dvoch polyuretánových adhezívnych vrstiev medzi dve sklenené dosky, čím je vytvorené päťvrstvové spojenie, Takáto vrstvená dosková jednotka je však vhodná iba pre archiváciu vo...

Spirocyklické-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-óny kontrolujúce zápalové cytokíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1012

Dátum: 20.09.2002

Autori: Laufersweiler Matthew John, De Biswanath, Clark Michael Phillip, Djung Jane Far-jine, Golebiowski Adam, Brugel Todd Andrew

MPK: C07D 491/00, A61P 29/00, A61K 31/506...

Značky: zápalové, kontrolujúce, spirocyklické-6,7-dihydro-5h-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-óny, cytokíny

Text:

...R 7, -CON(R 7)2substituovaný alebo nesubstituovaný C 1 ~C 4 alkyl, substituovanýalebo nesubstituovaný aryl, alebo substituovaný alebo nesubstituovaný heteroaryl R 7 je vodík, vo vode rozpustný katión, alebo C 1-C 4 alkyl index m je od O do 5a)substituovaný alebo nesubstituovaný aryl alebonajmenej dve R 2 jednotky jednej -C(R 52- kruhovej jednotky sú spojené a vytvárajú spirocyklický kruh skladajúci sa zo štyroch až siedmich atómov, zostávajúce...

Liečivo na báze gestagénov pre dermálnu aplikáciu obsahujúce kyselinu askorbovú a/alebo jej soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 854

Dátum: 20.09.2002

Autori: Franke Christian, Beckmann Karsten

MPK: A61K 31/375, A61K 31/56, A61K 47/10...

Značky: dermálnu, gestagénov, askorbovú, obsahujúce, liečivo, kyselinu, báze, aplikáciu

Text:

...aminy, napríklad metylamín, dimetylamín,trímetylamín, trietylamín, etylamín, dietylamín, etyléndiamin, etanolamín,dietanolamín, trietanolamín, l-amino-Z-propanol, 3-amino-1-propanol alebo hexametyléntetramín, nasýtené cyklické aminy s 4 až 6 cyklickými atómami uhlíka,ako je piperidín, piperazín, pyrrolidín a morfolín, ako aj s ďalšími organíckými bázami,napríklad N-metylglukamínom, kreatínom atrometamínom, ako aj kvartérnymiamóniovými...

Zámkový systém pre podlahové dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 774

Dátum: 20.09.2002

Autori: Pervan Darko, Pervan Tony

MPK: E04F 21/00, B27M 3/04, E04F 15/04...

Značky: dosky, podlahové, zámkový, systém

Text:

...ktoré zamykajú dosky horizontálne avertikálne. Mechanické spojovacie systémy môžu byť vytvorené obrábaním jadra dosky. Alternatívne môžu byť časti zámkového systému vyhotovené zo samostatného materiálu, ktorý sa integruje do podlahovej dosky, t.j. je už spojený s podlahovou doskou pri jej výrobe V továrni. Podlahové dosky sa spájajú,t.j. napojujú navzájom a spolu uzamykajú rôznymi kombináciami naklonením pod uhlom, zapadnutíut do seba a...

3-Substituované 4-pyrimidónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 382

Dátum: 20.09.2002

Autori: Uehara Fumiaki, Hiki Shinsuke, Shoda Aya, Ooizumi Mitsuru, Usui Yoshihiro, Aritomo Keiichi, Watanabe Kazutoshi, Okuyama Masahiro

MPK: A61P 25/00, C07D 239/00, A61K 31/505...

Značky: 4-pyrimidónové, 3-substituované, deriváty

Text:

...prekurzorového(Society for Neuroscience Abstracts, 17,1445 (1991, a tiež podporuje metabolizmus APF (The Journal ofNeuroscience, 10, 2400 (1990. Je teda vážny predpoklad, pri ktorých je pozorovaná abnormálna akumulácia a aglomerácia AB, zahŕňajú napríklad Downov syndróm, mozgové krvácanie spôsobené solitárnou cerebrálnou amyloidovou angiopatiou, choroby s Lewyho telieskami (Shin-kei Shinpo Nerve Advance), 34,343 (1990) Tanpaku-shitu...