Zverejnene patenty 17.09.2002

Regálový systém na uskladnenie a archiváciu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 123

Dátum: 17.09.2002

Autor: Scholz Gottfried

MPK: A47B 96/14, A47B 57/40

Značky: uskladnenie, archiváciu, regálový, predmetov, systém

Text:

...predpäté, smerom nahor otvorené upinacie vybranie a na konci vytvorený vždy jeden nadol otočený výstupok, ktorý je vybavený minimálne dvomivertikálne odstúpenými hákovitými útvarmi. Do upinacíchvreciek traverzy sa dajú položiť úložné police alebo závesné diely rôzneho vyhotovenia, ktoré sú držané len pomocou samofixačných upinacích vreciek. Úložné police sú na tento účel vybavené vysokými kolmými čelnými styčnicami, ktoré sa dajú zasunúť do...

Vakcína proti chrípke a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282614

Dátum: 17.09.2002

Autori: Brands Rudi, Van Scharrenburg Gustaaf

MPK: A61K 39/145

Značky: chrípke, spôsob, vakcína, proti, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa povrchová antigénna vakcína proti chrípke, ktorá sa získa z vírusu chrípky rozmnoženého na zvieracej bunkovej kultúre a ktorá má obsah buniek DNA hostiteľa rovnajúci sa alebo nižší než 25 pg na dávku. Spôsob prípravy povrchového antigénneho proteínu z vírusu chrípky zahŕňa nasledovné kroky: a) spracovanie kvapaliny obsahujúcej celý vírus, ktorá sa získa z bunkovej kultúry s enzýmom odstraňujúcim DNA, a b) pridanie katiónového...

Ochranné zapojenie na usporiadanie zvodu prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282610

Dátum: 17.09.2002

Autor: Bachl Hubert

MPK: H02H 7/24, H02H 9/04, H02H 3/42...

Značky: usporiadanie, prepätia, zapojenie, zvodu, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zapojenie je určené na usporiadanie zvodu prepätia zapojeného do napäťovej napájacej siete obsahujúceho prvé zvody (6) zapojené medzi fázový vodič (L), prípadne fázové vodiče (L1, L2, L3) a neutrálny vodič (N), prípadne uzemnenie (PE) sústavy a druhý zvod (5) zapojený medzi neutrálny vodič (N) a uzemnenie (PE) sústavy. Ochranné zapojenie obsahuje detekčné zariadenie (2) zisťujúce aspoň prúd zvádzaný druhým zvodom (5) a spínacie...

Lipopolyamín vo forme D, L alebo DL, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282601

Dátum: 17.09.2002

Autori: Scherman Daniel, Dubertret Catherine, Byk Gerardo

MPK: A61K 47/48, A61K 48/00, C07C 233/05...

Značky: formě, použitie, lipopolyamín, farmaceutická, kompozícia, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa katiónové lipidy všeobecného vzorca (I) a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto lipidy, ich použitie na prípravu liečiva na transfekciu nukleových kyselín in vitro alebo in vivo do buniek.

Spôsob povrchovej úpravy vonkajšej plochy medeného alebo z medenej zliatiny vytvoreného prvku formy na plynulé odlievanie kovov pozostávajúci z pokovovania niklom a odstraňovania niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282599

Dátum: 17.09.2002

Autori: Catonne Jean-claude, Allely Christian, Raisson Gerard, Nicolle Rémy

MPK: C25D 5/34, C25F 5/00, B22D 11/00...

Značky: plynule, odstraňovania, pokovovania, zliatiny, niklom, prvků, plochy, medenej, spôsob, vytvoreného, niklu, úpravy, povrchovej, pozostávajúci, měděného, vonkajšej, odlievanie, formy, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava tejto plochy spočíva v po sebe nasledujúcich operáciách: operácia čistenia holého povrchu, operácia morenia holej plochy v okysličovacom kyslom médiu a operácia leštenia holého povrchu. Ďalej sa uskutoční operácia pokovovania holej plochy niklom pomocou elektrolytického pokovovania, pri ktorom sa prvok umiestni ako katóda do elektrolytu tvoreného vodným roztokom amidosulfánu niklu obsahujúceho 60 až 100 g/l niklu, potom sa ako bol...

Spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka, silumínu a/alebo kovového hliníka a prevádzkové zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282595

Dátum: 17.09.2002

Autor: Stubergh Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: kontinuálnej, zariadenie, hliníka, kremíka, silumínu, spôsob, kovového, diskontinuálnej, prevádzkové, výroby, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka (Si), prípadne silumínu (zliatin AlSi) a/alebo kovového hliníka (Al) v jednom alebo viacerých krokoch v jednej alebo vo viacerých peciach, za požadovaných podmienok z roztaveného kúpeľa, pričom sa používa živec alebo horniny obsahujúce živec rozpustené vo fluoride, ako aj prevádzkového zariadenia na realizáciu tohto spôsobu. V prvom kroku (krok I) sa vyrába vysoko...

Zlúčeniny obsahujúce laktám a ich deriváty ako inhibítory faktora Xa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6570

Dátum: 17.09.2002

Autori: Orwat Michael, Qiao Jennifer, Quan Mimi, Pinto Donald, Lam Patrick, Koch Stephanie, Han Wei, Li Yun-long

MPK: A61K 31/4353, A61P 7/00, C07D 413/00...

Značky: faktora, laktám, obsahujúce, inhibitory, deriváty, zlúčeniny

Text:

...však nie sú opísané zlúčeniny podľa tohto vynálezu.Patentový spis WO 99/32477 opisuje inhibítory faktora Xa všeobecného vzorcaV ktorom tieto inhibítory obsahujú najmenej tri arylové alebo heterocyklické skupiny (t.j. C, B a R 3) oddelené dvoma mostíkmi (t. j. E a D). Zlúčeniny tohto typu nespadajú do rozsahu tohto vynálezu.V patentovom spise WO 00/39131 sú opísané heterobicyklické inhibítory faktom Xa,ktorých príkladom je zlúčenina všeobecného...

Deriváty 1H-imidazolu, ktoré vykazujú CB1-agonistickú, parciálne CB1-agonistickú alebo CB1-antagonistickú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5184

Dátum: 17.09.2002

Autori: Kruse Cornelis, Lange Josephus, Van Stuivenberg, Herremans

MPK: C07D 233/00

Značky: aktivitu, deriváty, 1h-imidazolu, vykazujú, cb1-antagonistickú, parciálně, cb1-agonistickú

Text:

...nitro,amíno, mono- alebo dialkyl(C 1.g)-amino, mono- alebo dialkyl(C 1.2)-ämído,R je naftyl, svýhradou, že ak R je 4-pyridinyl, R 4 je atóm halogénu alebo kyano,karbamoyl, formyl, acetyl, tritluóracetyl, fluóracetyl, propionyl, sulfamoyl, metánsulfonyl, metylsulfanyl alebo rozvetvená alebo nerozvetvená CM alkylová skupina,pričom táto C 14 alkylová skupina môže byť substituovaná l - 3 atómami lluóru alebobrómom, chlórom, jódom,...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5101

Dátum: 17.09.2002

Autori: Wada Masaru, Takagi Hiroshi, Nakamori Shigeru

MPK: C12P 13/00, C12N 1/20

Značky: baktéria, l-cysteínu, produkujúca, l-cysteín, spôsob, výroby

Text:

...Escherichia coli a Salmonela, Bunková a molekulárna bioléogia. 1996, ASM PRESS, Washington DC, US, strany 386 až 387 a 514 až 515 uvádza,že degradácia L-serínu sa uskutočňuje pomocou sdaA génu alebo metC génovćho produktu. 0010 Nakamori a kol. Nadprodukcia of L-cysteínu a L-cystínu pomocou kmeňov Escherichia coli s geneticky pozmenenou serínoacetyltransferázou. Aplikovaná a environmentálna mikrobiológia, Washington DC, US, zv. 64, č. 5,...

Multifunkčné tlačidlo pre prístrojovú dosku automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3924

Dátum: 17.09.2002

Autori: Toussaint Alain, Lucaora Laurent

MPK: H01H 25/04

Značky: automobilů, multifunkčné, prístrojovú, dosku, tlačidlo

Text:

...funkciám, pričom ďalšie dve ovládacie polohy umožňujú pomocou impul zov zvýšiť alebo znížiť hodnotu aktivovanej funkcie medzi skôr uvedenými dvoma jednotlivými funkciami.0019 Výhodne multifunkčné tlačidlo obsahuje prepojujúci displej na zobrazenie činnosti aktivovanej funkcie spolu s jej hodnotou.0020 Spis GB 2331850 opisuje prístroj podľa predvýznakovej časti patentového nároku l.0021 Vynález bude lepšie pochopený po...

Vrstvový model pre návrh viacvrstvovej dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2983

Dátum: 17.09.2002

Autor: Wiemers Arnold

MPK: H05K 3/00, H05K 3/46

Značky: návrh, viacvrstvovej, vrstvový, model, plošnými, dosky, spojmi

Text:

...vybrania, ktoré pri lícujúcom vzájomnom zostavení zasahujú navzájom do0014 Týmito vybaveniami je dosiahnuté, že chyby pri zostavovaní jednotlivých modulov sú hneď viditeľné, ked kódovacie výstupky a/alebo kódovacie vybrania navzájom nelícujú. Naproti tomu poskytujú kombinácie vrstvových modulov s priliehajúcimi kódovacími výstupkami a/alebo kódovacími vybraniami záruku, že kombinácie takého druhu sa dajú aj technicky realizovať.0015 Pri...

Kombinácia NSAID a PDE-4 inhibítora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1934

Dátum: 17.09.2002

Autori: Klein Thomas, Kley Hans-peter, Hatzelmann Armin, Eltze Manfrid

MPK: A61K 31/40, A61K 45/00, A61K 31/44...

Značky: pde-4, kombinácia, nsaid, inhibítora

Text:

...byť na jednej strane najmä vo vode rozpustné a vo vode nerozpustne adičné soli kyselín, ako napríklad soli kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny bromovodíkovej, kyseliny fosforečnej, kyseliny dusičnej, kyseliny sírovej, kyseliny octovej, kyseliny citrónovej, kyseliny D-glukônovej, kyseliny benzoovej, kyseliny 2-(4-hýdroxybenzoýl)-benzoovej, kyseliny maslovej, kyseliny sulfosalicýlovej, kyseliny maleínovej, kyseliny laurovej, kyseliny jablčnej,...

Kombinácia PDE inhibítora a antagonistu leukotriénového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1880

Dátum: 17.09.2002

Autori: Bundschuh Daniela, Wollin Stefan-lutz, Beume Rolf, Weimar Christian

MPK: A61K 45/00, A61K 31/47, A61K 31/44...

Značky: leukotriénového, inhibítora, antagonistu, receptora, kombinácia

Text:

...kyselina octová, kyselina citrónová, kyselina D-glukónová, kyselina benzoová, kyselina 2(4-hydroxybenzoyl)-benzoová, kyselina maslová, kyselina sulfosalicylová, kyselina maleínová,kyselina laurová, kyselina jablčná, kyselina fumárová, kyselina jantárová, kyselina šťaveľová,kyselina vínna, kyselina embónová, kyselina steárová, kyselina toluénsulfónová, kyselina metánsulfónová alebo kyselina l-hydroxy-Z-naftoová, tieto kyseliny sa používajú pri...

Nové 4,5-dihydro-1H-pyrazolové deriváty s CB1-antagonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1460

Dátum: 17.09.2002

Autori: Tipker Jacobus, Van Stuivenberg, Herremans, Lange Josephus, Kruse Cornelis

MPK: A61K 31/415, A61K 31/4155, C07D 231/00...

Značky: aktivitou, deriváty, cb1-antagonistickou, 4,5-dihydro-1h-pyrazolové, nové

Text:

...nové 4,5-dihydro-1 H-pyrazolovê deriváty vzorca (I), ich profarmaká, ich tautomêry a ich soli, FTI 4 OŤO R 5 kde R a R 1 nezávisle predstavujú fenyl-, tienyl- alebo pyridylsku pinu, pričom tieto skupiny môžu byt substituovaně 1, 2, 3 alebo 4 substituentmi Y, ktoré môžu byt rovnaké alebo rôzne a Vybraté to skupiny zahŕňajúcej C 1-alkyl- alebo alkoxy-, hydroxyskupinu,ďalej, halogén,a skupiny trifluórmetyl-,...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 561

Dátum: 17.09.2002

Autori: Wada Masaru, Takagi Hiroshi, Nakamori Shigeru

MPK: C12P 13/00, C12N 1/20

Značky: výroby, l-cysteínu, l-cysteín, spôsob, produkujúca, baktéria

Text:

...gény kódujúce cystationín-B-lyázu a/alebo tryptofanázu.(3) baktériu podľa bodov (1) alebo (2), ktorá je ďalej modiñkovaná tak, že aktivita jednéhoalebo viacerých enzýmov biosyntetickej dráhy L-cysteínu je zvýšená.(4) baktériu patriacu do rodu Escheríchia podľa bodu (3), ktorá je modifikované tak, že serínacetyltransferáza by mala byt zvýšená,(5) baktériu patriacu do rodu Escherichía podľa bodu (4), ktorá je necitlivá na spätnoväzbovú...

Kyselina valproová a jej deriváty na kombinačnú liečbu ľudských nádorov a na liečbu nádorových metastáz a minimálnej reziduálnej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 456

Dátum: 17.09.2002

Autori: Hentsch Bernd, Heinzel Thorsten, Göttlicher Martin, Herrlich Peter, Minucci Saverio, Pelicci Pier Giuseppe, Groner Bernd, Wels Winfried Stephan

MPK: A61K 31/185, A61P 35/00

Značky: minimálnej, liečbu, deriváty, kombinačnú, nádorov, reziduálnej, ľudských, choroby, valproová, metastáz, kyselina, nádorových

Text:

...3, a HDAC 8 s molekulárnymi hmotnosťami V rozmedzí od 42 do 55 kDa.Histónové deacetylázy triedy II HDAC 4, HDAC 5, HDAC 6 aHDAC 7 sú väčšie proteíny (zhruba 120 až 130 kDa), ktoré sú príbuzné s kvasinkovým proteínom HDA 1. Nedávno bola identifikovaná tretia trieda histónových deacetyláz s homológiou ku kvasinkovému proteínu SIR 2, a bolo identifikovaných niekoľko možných cicavčích zástupcov(Omak et al., 2000, Nature 403, 795-800). V...