Zverejnene patenty 14.09.2002

Spôsob získania kobaltu a niklu z rúd a rudných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 203

Dátum: 14.09.2002

Autor: Beckmann Alexander

MPK: C22B 1/06, C22B 23/00

Značky: získania, koncentrátov, rudných, spôsob, niklu, kobaltu

Text:

...sulfidových rúd alebo rudnýchTento cieľ sa dosiahne spôsobom, podľa ktorého sa arzenosulfidová a/alebo sulfidová ruda alebo rudný koncentrát kobaltu a/alebo niklu prevedie na reakčný produkt sirou alebo siru obsahujúcimi zlúčeninami arzénu a z reakčného produktu sa vylúhujú rozpustné kovy a kovyTúto konverziu reprezentujú nasledujúce rovniceZistilo sa, že kobaltín je možné, pokiaľ sa proces uskutočňuje správnym spôsobom, previesť na CoS...

Stroj na dekorovanie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 148

Dátum: 14.09.2002

Autor: Eder Erich

MPK: B67C 7/00

Značky: výrobkov, dekorovanie, stroj

Text:

...vynikajúcom prístupe vysokáflexibilita pre uživateľa stroja a zjednodušenie výroby a montáže pre výrobcu stroja vdôsledkujednotlivýclí strojových modulov, ktoré sa v prípade potreby dajú vymieňať,resp. individuálne kombinovať.Samostatne stojace otočné ložisko karuselu môže tvoriť konštrukcia podstavca typu stola a prípadne môže mať sklonené povrchy na zlepšené odxřádzanie tekutín a nečistôt, v dôsledku čoho sa uľahčí čistenie...

Kryštalické hydráty derivátov anilidu ako fungicídy a insekticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 74

Dátum: 14.09.2002

Autori: Erk Peter, Kröhl Thomas, Mayer Horst, Jäger Karl-friedrich, Wigger August, Ziegler Hans, Bratz Matthias

MPK: C07D 213/82, A01N 43/40, C07C 233/64...

Značky: fungicídy, hydráty, krystalické, insekticídy, anilidů, derivátov

Text:

...ataktiež vody, ako kontinuálneho média (Mollet, H. und Grubemann, A. Formü|ierungstechnik, WlLEY-VCH, 2000, str 133 a nasl.).Výrazom pomocné látky sa tu rozumie pomocné činidlo na formulovanie,ako je povrchovo aktívna látka, zahusťovadlo, rozpúšťadlo, odpeňovacie činidlo, baktericid a mrazuvzdorný prostriedok.Uvedené suspenzné koncentráty sa môžu použit na prípravu suspoemulzií. Toto sa uskutočňuje zvyčajne vtedy, ked sa účinná látka alebo...

Etiketovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 31

Dátum: 14.09.2002

Autor: Eder Erich

MPK: B67C 7/00

Značky: stroj, etiketovací

Text:

...pripevňovanie uvedených súčiastok na podlahe haly na zafixovanie relativnych polôh nie je takto potrebné. Na tento účel sú vhodné vodorovné. resp. v obvodovom smereprestavitelné ramena na otočnom Iožisku. resp. podstavci karuselu. Výhodneje najma prstencovité vyhotovenie prvkov, ktoré je prispôsobené obvodu karuseáu. pretože sa pomocou neho dá jednoducho realizovať ľubovoľné bezstupnové polohovanie po obvode. Toto riešenie umožňuje...

Uhlíkatý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6

Dátum: 14.09.2002

Autori: Lüthge Thomas, Bergemann Klaus, Fanghänel Egon, Knackfuss Bernd

MPK: C09C 1/56, C08K 9/04, C07D 249/18...

Značky: uhlíkatý, materiál

Text:

...materiálu a/alebo aj vo veľkejvzdialenosti od povrchu uhlíkatého materiálu.- Modifikácia uhlíkatého materiálu by mala prebiehať bez- Reakcia s modifikačnými činidlami pri spôsobe podľa vynálezu by mala prebiehať čiste termicky bez nutnosti~ Modifikačné činidlá by mali mať take chemickévlastnosti, aby na ich základe pri spôsobe podľa vynálezunedochádzalo na žiadne rušivé vedľajšie reakcie alebo na ťažko- Výsledný uhlikatý materiál by...

Heterocyklické amidy, spôsob ich prípravy, prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2174

Dátum: 14.09.2002

Autori: Beckmann Marion, Waibel Jutta, Hempel, Döller Uwe, Krautstrunk Gerhard, Schaper Wolfgang, Jans Daniela

MPK: A61K 31/455, A01N 43/34, A01N 43/48...

Značky: spôsob, obsahujú, použitie, amidy, prostriedky, přípravy, heterocyklické

Text:

...tio, amino, (Cj-Cuü-alkanoyl, (Cg-Ciořalkenoyl, (Cg-Cm-alkinoyl, (Cg-Cuý-cykloalkanoyl, (C 1-C 1 o)-alkoxy, (C 3-C 1 o)-alkenyloxy,(C 3-C 1 o)-alkinyloxy, (Cg-Cwycykloalkoxy, (C 4-CQ-cykloalkenyloxy, (Cg-Cg-cykloalkyl-(C 1-C 4)-alkoxy, (C 4-Cg)-cykloalkenyl-(C 1-C 4)-alkoxy, (C 3-Cg)-cykloalkyl-(Cg-C 4)-alkenyloxy,(C 4-Cg)-cykloalkenyl-(C 3-C 4)-alkenyloxy, (C 1-C 4)-alky 1-(C 3-Cg)-cykloalkoxy, (Cz-Co-alkenyl-(C 3-Cg)-cykloalkoxy,...

Spôsob a zariadenie na amplifikáciu sekvencií nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1761

Dátum: 14.09.2002

Autori: Kim Jeong Hee, Jeong Kyunghoon, Hwang Hyun Jin

MPK: B01L 7/00, C12Q 1/68

Značky: zariadenie, nukleových, amplifikáciu, kyselin, spôsob, sekvencií

Text:

...sa replikujú v priebehu každého cyklu skladajúceho sa z troch uvedených krokov. Typicky môže byť 20 až 40 nasobným opakovaním. teplotných cyklov vyrobených niekoľko miliónov alebo vyšší počet kópií cieľovej sekvencie nukleovej kyseliny.0009 Teplota denaturačného kroku je typicky 90-94 °C. Teplota chladiaceho kroku sa reguluje podľa teploty tavenia (EQ použitých primérov a je typicky v rozsahu od 35 do 65 °C. Je typické nastaviť teplotu...