Zverejnene patenty 13.09.2002

Spôsob a zariadenie na zavážanie koksárenských pecí koksárenskej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 257

Dátum: 13.09.2002

Autori: Schücker Franz-josef, Knoch Ralf

MPK: C10B 31/04, F27D 3/06

Značky: koksárenskej, baterie, koksárenských, zariadenie, pecí, spôsob, zavážanie

Text:

...opatrenia musia byť podľa potreby opakované V časovýchúsekoch podľa stavu koksárenskej batérie.Úlohou Vynálezu je vytvoriť spôsob zavážania koksárenských pecí koksárenskej batérie tak, aby bez prevádzkových zmien na konksárenskej batérii bolo náležitéplnenie koksárenských pecí zaistené aj vtedy, keď rámyplniacich otvorov majú v pozdĺžnom a priečnom smere (X, Y) viac alebo menej veľké polohové odchýlky od vopredTáto úloha je pri v úvode...

Spôsob výroby klavulanátu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 282544

Dátum: 13.09.2002

Autori: Cook Michael Alan, Weeb Geoffrey Clive

MPK: A61K 31/424, C07D 503/00

Značky: draselného, výroby, spôsob, klavulanátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby klavulanátu draselného, kde kyselina klavulanová v roztoku s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom sa privádza do styku, v oblasti styku, so zlúčeninou draslíka s organickou karboxylovou kyselinou, ktorá má vzorec R-CO2H, kde R je C1-20alkyl, v roztoku alebo suspenzii tak, že vznikne roztok soli kyseliny klavulanovej vo vodnej fáze, potom sa v separačnom kroku fyzikálnym spôsobom oddelí organická fáza od vodnej...

Spôsob prípravy ochucovacej látky z vyklíčených semien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282542

Dátum: 13.09.2002

Autori: Bengtsson Bengt, Zurbriggen Beat Denis

MPK: A23L 1/227, A23L 1/23

Značky: vyklíčených, přípravy, ochucovacej, semien, spôsob, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby ochucovacej a aromatizujúcej látky, pričom ochucovacia látka je získaná spôsobom, v ktorom sú použité vyklíčené semená jedlých rastlín, získané klíčky dozrievajú za pôsobenia svojich endogénnych enzýmov, želateľná fermentácia je zviditeľnená pomocou aspoň jedného mikroorganizmu, uvedené enzýmy a/alebo mikroorganizmus sú inaktivované a všetky alebo časť dozretých a/alebo fermentovaných klíčkov sa získa znovu, a použitie...

Spôsob prenosu zvláštnych signálov v cestnej premávke

Načítavanie...

Číslo patentu: 282538

Dátum: 13.09.2002

Autori: Kiefer Horst, Naumann Michael

MPK: G08G 1/127, G08G 1/0965

Značky: zvláštnych, přenosu, premávke, signálov, cestnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob slúži na lepšie a rýchlejšie oboznámenie ostatných vozidiel cestnej premávky o vozidle so zvláštnym signálom. Takáto informácia o dopravnej situácii sa môže vysielať výrazne v predstihu a tak môže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Po nadviazaní spojenia zvláštnym signálom cez dopravný prenosový systém nasleduje stanovenie polohy a smeru uvedeného vozidla, ako aj priebežné stanovenie jeho akčného rádia. Tieto údaje sú zostavené do...

Skeletová konštrukcia budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282532

Dátum: 13.09.2002

Autor: Juola Tuomo

MPK: E04B 1/24

Značky: budovy, skeletová, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Skeletová konštrukcia budovy zahŕňa oceľové nosníky (5, 5'), oceľové skriňové stĺpy (1, 1') a skriňové spojovacie členy (12, 22, 32), ktorými sú stĺpy (1, 1') a nosníky (5, 5') navzájom spojené kvôli vytvoreniu skeletovej konštrukcie budovy. Stĺpy (1, 1'), nosníky (5, 5') a spojovacie členy (12, 22, 32) zahŕňajú v podstate ploché spojky (2, 9, 13, 16) s otvormi (3, 7) na vzájomné spojenie spojovacieho člena (12, 22, 32) a nosníka (5, 5') alebo...

Azacyklohexapeptidové deriváty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282527

Dátum: 13.09.2002

Autori: Bouffard Frances Aileen, Balkovec James, Black Regina

MPK: C07K 7/56, A61K 38/12

Značky: farmaceutické, obsahom, azacyklohexapeptidové, prostriedky, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená H alebo OH R2 znamená H, CH3 alebo OH R3 znamená H, CH3, CH2CN, CH2CH2NH2 alebo CH2CONH2 RI znamená alkyl alebo alkenyl, alkoxyfenyl alebo alkoxynaftyl RII znamená H, alkyl, alkenyl, (CH2)2-4OH, (CH2)2-4NRIVRV, CO(CH2)1-4NH2 RIII znamená H, alkyl, alkenyl, (CH2)2-4OH, (CH2)2-4NRIVRV alebo RII a RIII spoločne tvoria skupinu -(CH2)4-(CH2)5-, -(CH2)2O(CH2)2- alebo -(CH2)2-NH-(CH2)2- RIV a RV...

Spôsob výroby výrobkov, obsahujúcich disoli kyseliny mravčej a výrobky týmto spôsobom vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: 282502

Dátum: 13.09.2002

Autor: Hjornevik Leif

MPK: C07C 53/06, C07C 55/00

Značky: mravčej, výrobky, spôsob, vyrobené, spôsobom, týmto, kyseliny, obsahujúcich, výrobkov, výroby, disoli

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxid, uhličitan, hydrogenuhličitanu alebo mravčan draselný, hydroxid, uhličitan, hydrogenuhličitan alebo mravčan sodný, hydroxid, uhličitan, hydrogenuhličitan alebo mravčan cézny, alebo mravčan amónny, alebo amoniak sa zmiešajú s kyselinou mravčou pri 40 až 100 °C, zmes sa ochladí a centrifúguje. Odoberie sa filtrát obsahujúci soľ kyseliny. Filtračný koláč sa prepraví do sušičky/mixéra, kde sa môžu pridať ďalšie disoli, mravčan vápenatý...

Močovinové zlúčeniny účinné ako antagonisty vaniloidného receptora na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5868

Dátum: 13.09.2002

Autori: Rami Harshad Kantilal, Thompson Mervyn, Wyman Paul Adrian

MPK: A61K 31/472, A61K 31/4709, A61K 31/4025...

Značky: účinné, bolesti, močovinové, antagonisty, vaniloidného, zlúčeniny, liečenie, receptora

Text:

...publikácii J.Pharm. Sci , 1977, 66, l-19, ako sú adičné soli S kyselinami.Ako výhodné farmaceuticky vhodné soli teda je možné uviesťAko farmaceuticky vhodné adične soli s kyselinami je možné uviesť soli s anorganickými kyselinami, ako napríklad kyselinou chlórovodíkovou, kyselinou brómovodíkovou, kyselinou ortofosforečnou alebo kyselinou sírovou, alebo organickými kyselinami, ako napríklad kyselinou metánsulfónovou, kyselinou...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Szent Királlyi Zsuzsa, Simig Gyula, Bartha Ferenc, Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter, Barkoczy Júzsef

MPK: C07D 405/00

Značky: přípravě, medziproduktu, 1-pyrolu, derivátů, atorvastatínu, polymorfy

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Stabilizácia účinných látok formulovaním do nanočasticovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3745

Dátum: 13.09.2002

Autori: Merisko-liversidge Elaine, Wei Linden

MPK: A61K 31/337, A61K 31/4353, A61K 9/14...

Značky: látok, formulovaním, formy, účinných, nanočasticovej, stabilizácia

Text:

...Úplné odstránenie týchto monomérov môže byť veľmi drahé, najmä V priemyselnom meradle. Zásobníková dávkovacia forma sa môže tiež pripraviť napnk 1 ad spoločnou dispergácíou liečiva alebo farmaceutického prostriedku vo vode s kvapôčkami uhľohydrátového polyméru (pozri napr. U.S. patent č. 4,713,249 a W 0 84/00294). Najväčšou nevýhodou tohto postupu je, že na enkapsuláciu je v mnohých prípadoch potrebné solubilizačné organické...

Deriváty N-tionikotínamidu a príbuzné zlúčeniny na použitie ako pesticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3362

Dátum: 13.09.2002

Autori: Hempel Waltraud, Krautstrunk Gerhard, Jans Daniela, Beckmann Marion, Lümmen Peter, Döller Uwe, Ort Oswald, Kühn Barbara, Waibel Jutta Maria, Schaper Wolfgang

MPK: A01N 43/64, A01N 43/48, A01N 43/34...

Značky: deriváty, pesticídy, n-tionikotínamidu, príbuzné, zlúčeniny, použitie

Text:

...s výhradou, že heteroatómy nesmú spolu susediťR 2, R 3 sú nezávisle od seba vodík, (Cl-CQ-alkyl, (Cl-Cg-halogénalkyl alebo halogén, pričom jedna alebo dve skupiny CH môžu byť nahradené -0- alebo -S- alebo skupinou-N(C 1-C.«,)-alkyl, s výhradou, že heteroatómy nesmú spolu susediťR 4 je vodík, (C 1-C 1 o)-alkyl, (C 3 ~C 1 g)-cykloalkyl, (Cg-Cloyalkenyl, (C 3-C 1 o)-alkinyl,(Có-CLLO-aľyl, (Cg-Clgyheterocyklyl alebo (Cl-Clgyalkanoyl, pričom...

Lepiaca páska ako pomôcka pri nanášaní tesniaceho prostriedku alebo škárovacej hmoty v rohoch keramických obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3325

Dátum: 13.09.2002

Autor: Lian Frank

MPK: B05B 15/04, E04F 21/165

Značky: páska, škárovacej, nanášaní, lepiaca, hmoty, prostriedku, keramických, tesniaceho, rohoch, pomôcka, obkladov

Text:

...1, 2 a 4, je páska podľa vynálezu balená ako kotúč Q. Ak vysvitne nižšie, je toto balenie nielen výhodné, ale aj dôležité pre funkciu vynálezu.L 0010 Páska podľa vynálezu sa skladá z dvoch identických obojstranne Iepiacich pásov 1 a 12. Lepiace pásy j a l majú čelnú stranu a zadnú stranu. Ako je zobrazené na obr. 2 a 3, sú zadné strany Iepiacich pásov g a 1 g pripevnené na nosný pruh 11 tak, že lepiace pásy 12 a g sú navzájom rovnobežne....

Spôsob výroby vertikálneho prvku lešenia a vertikálny prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2616

Dátum: 13.09.2002

Autori: Arnault Francis, Sarrazy Jean-pierre

MPK: E04G 7/00

Značky: lešenia, prvok, výroby, vertikálneho, vertikálny, spôsob, prvků

Text:

...po prečítaní nasledujúceho podrobného popisu niektorých spôsobov vyhotovenia, ktoré sú uvedené čisto ilustrativne. V uvedenom popise sú odkazy na priložené obrázky, keď- obrázky 1 A až 1 G znázorñujú po sebe nasledujúce etapy výroby vertikálneho prvku lešenia vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu- obrázok 2 je pohľad z perspektívy na vertikálny prvok lešenia podľa vynálezu- obrázky 3 a 4 sú schematlcké pohľady na varianty vyhotovenia...

Systém na prenos záťaží medzi betónovými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8409

Dátum: 13.09.2002

Autori: Boxall Russell, Parkes Nigel

MPK: E01C 11/14

Značky: betonovými, medzi, systém, doskami, prenos, záťaži

Text:

...priesečníkom pilového rezu alebo tvaru hrany a vrchným povrchom prvej dosky a-3 pn/ú skosenú záťažovú platňu a druhú skosenú záťažovú platňu, ktoré obmedzujú relatívny pohyb medzi prvou a druhou doskou V smere v podstate ko|mom na vrchný povrch prvej doskypričom každá záťažová platňa je usporiadaná tak, aby vyčnievala do prvej a druhej dosky tak, že záťažové platne sú schopné prenášať medzi pNou a druhou doskou záťaž privedenú na niektorú z...

Apoptózu napodobujúce prirodzené vezikuly a ich použitie pri liečbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 974

Dátum: 13.09.2002

Autori: Bolton Anthony, Mandel Arkady

MPK: A61K 35/12, A61P 9/00, A61P 25/00...

Značky: napodobujúce, apoptózu, použitie, vezikuly, prirodzene, liečbe

Text:

...účinkami, ako je inhibícia uvoľňovania prozápalových cytokinov a/alebo podpora uvotňovania protizápalových cytokínov, a tieto vezikuly sa podávajú pacientom. Uvedené prirodzené vezikuly sú trojrozmerne telieska, ktoré majú tvary a rozmery v rozmedzí od tvarov a rozmerov podobných cicavćírn bunkám po tvary a rozmery. ktoré sa bližia tvarom a rozmerom apoptických teliesok,ktoré sú produkované pri apoptóze cicavčích buniek, pričom tieto telieska...

Spôsob výroby odliatkov, formovací piesok a jeho použitie pre realizáciu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 755

Dátum: 13.09.2002

Autori: Gintner Walter, Stauder Bernhard

MPK: B22C 1/16, B22C 1/00

Značky: realizáciu, piesok, spôsob, výroby, odliatkov, použitie, formovací, spôsobu

Text:

...foriem vysokú pevnosť a rozmerovú stálosť, ktorá zostáva zachovaná ako aj počas výroby odlievacej formy tak aj pri pôsobení zaťaženívznikajúcich pri následnom odlievaní taveniny. Formovaciahmota má byť navyše jednoduchým spôsobom odstrániteľná poodliatí kovu. Naposledy menovaná požiadavka je dôležitánajmä vtedy, ak sú použité odlievacie formy s jadrami, pomocou ktorých sa V odliatkoch vytvárajú zložito tvarovanéFormovacie hmoty majú byť...

Spôsob kontinuálneho odlievania oceľového pásu na elektrotechnické účely s riadeným sprchovým ochladzovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 719

Dátum: 13.09.2002

Autori: Huppi Glenn, Schoen Jerry, Williams Robert

MPK: B22D 11/124, C21D 8/12

Značky: odlievania, ochladzovaním, elektrotechnické, pásu, ocelového, spôsob, sprchovým, riadeným, účely, kontinuálneho

Text:

...zníženia tvorby povrchových okovin na minimum vkomore volitelne použitá neoxidačná atmosféra, čo napomáha udržiavaniu nízkej povrchovej sálavosti a čomôže ďalej znižovať rýchlosť počiatoćného sekundárneho ochladzovanie predchádzajúceho rýchlemu sekundárnemu ochladzovaniu podľa predloženého vynálezu. Vynález dovoľuje uskutočňovať rýchle sekundárne ochladzovanie stuhnutého pásu vo v podstate väčšej vzdialenosti od stroja na odlievanie...

Spôsob čistenia zariadenia na suché nanášanie lepidla na celulózové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 631

Dátum: 13.09.2002

Autori: Himmelreich Michael, Steinwender Michael, Schiegl Walter

MPK: B27N 1/00

Značky: celulózové, vlákna, zariadenia, suché, nanášanie, spôsob, čistenia, lepidla

Text:

...predloženého vynálezu je preto technickýproblém veľmi jednoducho a napriek tomu účinne odstraňovaťVyššie ukázaný technický problém sa podľa vynálezu riešiprostredníctvom spôsobu so znakmi nároku 1. Ďalšie výhodnéuskutočnenia spôsobu sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa vynálezu sa zistilo, že na to, aby sa dosiahol dostatočný účinok čistenia, stačí iba to, aby veľkosť častíc bola v porovnaní s veľkosťou častíc vláken väčšia. Teda zvýšená...

Spôsob výroby elektrotechnickej ocele s orientovaným zrnom (110) [001] s použitím odlievania pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 403

Dátum: 13.09.2002

Autori: Schoen Jerry, Huppi Glenn

MPK: C21D 8/12

Značky: odlievania, 110, elektrotechnickej, zrnom, ocele, výroby, 001, pásu, spôsob, použitím, orientovaným

Text:

...orientácie zrna (1 l 0)001 sú (1) oceľová tabuľa musi mat štruktúru rekryštalizovaných zŕn spožadovanou orientáciou pred pridelenim vysokej teploty vo finálnom žíhacom kroku, v ktorom dochádza k procesu známemu ako sekundárny rast zrna a (2) existencia spomaľovača rastu zrna na obmedzenie primárneho rastu zrna vo finálnom chladiacom kroku, dokial nie je podstatne dokončený sekundárny rast zrna. Prvý predpoklad vyžaduje, že oceľová tabuľa a...

Spôsob liečby infekcií stredného ucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 397

Dátum: 13.09.2002

Autori: Wall Michael, Conroy Peter

MPK: A61K 31/57, A61K 31/496

Značky: spôsob, stredného, liečby, infekcii

Text:

...ciprofloxacín a dexametazón sú známe. I keď žiadny taký výrobok nie je práve v USA schválený, táto kombinácia je komerčne dostupná na oftalmické použitie V niektorých krajinách Južnej Ameriky, ako napríklad Biomotil-D (Allergan Frumtost) a Cilodex (Alcon Laboratories). I keď sa použitie kombinácií ciprofloxacínu a dexametazónu na liečbu očných a/alebo ušných infekciíŠpanielsku patentovú prihlášku č. 2,065,846 Al (16. február 1995), WO...