Zverejnene patenty 12.09.2002

Spôsob a zariadenie na tepelné spracovanie polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 161

Dátum: 12.09.2002

Autor: Hogenkamp Wolfgang

MPK: F16D 69/02, B29C 59/10, C04B 41/00...

Značky: tepelně, spracovanie, zariadenie, spôsob, polotovarů

Text:

...plochou a nosnou doskou. Zakrivené trecie obloženia bubnových bŕzd sa naproti tomu vytvrdzujú,pripadne vypaľujú, bez nosnej dosky. Vtomto prípade sa spád potenciáluvytvára medzi navzájom protiľahlými plochými stranami trecieho obloženia.Dokument EP-A-O 263 758 opisuje pôsobenie prúdových výbojov napolotovar, pričom prúd prechádza časťou objemu tohto polotovaru.V ďalšom podstatnom uskutočnení vynálezu je navrhnuté, aby sa zisťoval...

Spôsob stavby zariadenia na veternú energiu a zariadenie na veternú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10

Dátum: 12.09.2002

Autor: Wobben

MPK: F03D 11/04, F03D 11/00

Značky: veternú, zariadenie, zariadenia, spôsob, energiu, stavby

Text:

...prejavili akékoľvekVynález je v ďalšom bližšie opísaný a objasnený na príklade jeho usku točnenia podľa pripojených výkresov.Obr. l znázorňuje pohľad na vopred zhotovenú základňu (bez betónovejvýplne) s oceľovým armoxianim l a 2 okolo rúrky 3, ktorá je pomocou výstužei upevnená na najspodnejšej sekcii veže, nadväzujúcej na armovanie. Ďalej sú rozpoznateľnć nosné dosky i, pre ktoré sú v najspodnejšej sekcii veže, ktorá po dokončení...

Aminopeptidáza B2324

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6652

Dátum: 12.09.2002

Autor: Joly John

MPK: C12N 9/48

Značky: b2324, aminopeptidáza

Text:

...eukaryotický,ešte výhodnejšie cicavčl, a najvýhodnejšie ľudský.0018 V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob produkcie štiepeného polypeptidu, zahŕňajúcí kultíváciu gram-negatívnych bakteriálnych buniek nesúciolt nukleovú kyselinu, ktorej sekvencia je aspoň v 80 identická s génom yfcK s natlvnou sekvencíou, ktorej sekvencia nukleotidov od 1 po 2067 je SEQ lD NO 1, a ktorý kóduje aminopeptidázu, pričom tieto bunky zahŕňajú nukleovú...

Modulárny dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6342

Dátum: 12.09.2002

Autori: Neveu Jean-louis, Guillemette Philippe

MPK: A47K 10/24

Značky: dávkovač, modulárny

Text:

...sa tým, že spočíva vtom, že sa zvytlačeného prvku obsahujúceho na svojej vnútornej ploche pozdĺžne rebrá odreže prvok tvoriaci zmienené telo a na tieto rebrá sa na jednom konci pripevní jeden panel sdávkovacou štrbinou a nadruhom konci druhý panel.0018 Podľa ďalšieho znaku má zmienený vytlačený prvok tvar žľabu a v blízkosti voľného okraja obsahuje pozdĺžne rebro, na ktoré sa, po odrezaní, pripevní odnímateľný panel kĺbovo pripojený...

Použitie LH pri kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5359

Dátum: 12.09.2002

Autori: Hillier Stephen, Howles Colin Michael

MPK: A61P 15/00, A61K 38/24

Značky: kontrolovanej, hyperstimulácii, ovariálnej, použitie

Text:

...FSH. Výhodne sú tieto súpravy navrhnuté na použitie v spôsoboch a použitiach podľa tohto vynálezu.Tiež je tu opísaný spôsob určenia reakcie pacientky na FSH pri COH, pričom tento spôsob zahrnuje kroky(A) merania koncentrácie androgénu u pacientky na získanie základnej hodnoty A 1(C) merania koncentrácie androgénu u pacientky najmenej raz po podanl LH, presne alebo približne 6 alebo viac hodín alebo výhodne presne alebo približne 12 alebo viac...

Zariadenie na spracovanie odpadu pyrolýzou a na výrobu energie pomocou tohto spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8827

Dátum: 12.09.2002

Autori: Goggi Lorenzo, Goggi Francesco

MPK: F23G 5/00, F23G 5/02, F23G 5/50...

Značky: odpadů, zariadenie, výrobu, spracovania, spracovanie, pyrolýzou, energie, pomocou, tohto

Text:

...uvedeného typu, ktoré nemá praktickyTieto a ďalšie ciele sa dosahujú zariadením podľa pripojených zodpovedajúcichĎalším cieľom je poskytnúť spôsob spracovania odpadu pomocou zariadenia podľa vynálezu, pričom tento spôsob ma vysokú účinnost a prijateľné realizačnéTento cieľ sa dosahuje spôsobom podľa pripojených zodpovedajúcich nárokov.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude zrejmejší z pripojených výkresov, ktoré sú...

Použitie hCG a LH na riadenú ovariálnu hyperstimuláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8713

Dátum: 12.09.2002

Autor: Menezo Yves

MPK: A61K 38/24, A61P 15/08

Značky: riadenú, hyperstimuláciu, použitie, ovariálnu

Text:

...alebo jeho analógu v kombinácii s riadenou ovariálnou hyperstimuláciou (COH) u ľudských pacientok uživajúcich FSH alebo jeho analóg na podporu implantácie a/alebo pokles mier spontánnych potratov,pričom sa má LH začat podávať medzi 3. a 10. dňom od začiatku liečby FSH, a pričom pacientky majú aspoň 35 rokov.opisuje sa tu tiež farmaceutický prípravok, ktorý sa používa na podporu implantácie embrya a/alebo pokles miery spontánnych potratov,...

Metóda a zariadenie na prenos informácie v mobilnom komunikačnom móde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14767

Dátum: 12.09.2002

Autori: Panferov Fedor Konstantinovich, Zubarev Jury Borisovich, Ivanov Valery Filippovich, Sarian Viliam Karpovich, Djermakyan Karen Jurievich

MPK: H04W 88/02, H04B 7/00, H04W 88/04...

Značky: prenos, komunikačnom, mobilnom, móde, informácie, metoda, zariadenie

Text:

...opakovač pripojený na jednotku riadenia obsahuje aspoň jeden obojstranný rádiový prijímač a jeden pomocný rádiový prijímač pričom každý z nich je spojený so základnou stanicou a pomocným prijímačom prostriedku mobilnej0006 Avšak, použitie doteraz známej metódy a prístroja v mobilných komunikačných systémoch kde sú dáta nepretržite vymieñané medzi mobilným komunikačným zariadením a základnou stanicou, prináša ťažkosti. Tieto sú spôsobená...

Podprsenka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 832

Dátum: 12.09.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: A41C 3/00

Značky: podprsenka

Text:

...elastickej pleteniny sa dá bez problémov realizovať,aby bola táto elastická výlučne len v jednom smere alebo aby mala v dvoch smeroch rovnakú alebo odlišnú elasticitu. Na tento účel sa len musí na útok a osnovu používať práve zodpovedajúci materiál. Textília je prednostne transparentná,čo je spôsobené napríklad len medzerami medzi niťami. Transparentnosť sa môže zosilniť tým, že sa na nite použije transparentný materiál.Obzvlášť...

Málo farebné, bonzoxazinónové UV absorbéry s nízkym obsahom sodíka a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7793

Dátum: 12.09.2002

Autor: Sarkar Asim

MPK: C08K 5/00, C07D 265/00

Značky: obsahom, farebne, absorbéry, nízkým, výroby, bonzoxazinónové, sodíka, málo, spôsob

Text:

...halogén, nitro, C 1 až C 8 alkyl, C 1 až C 3 alkoxy,alebo C 1 až C 3 alkenyloxy. Tieto zlúčeniny majú index žltnutia menší ako okolo O a koncentráciu sodíka nižšia ako okolo 50 0009 Tento spôsob prípravy zlúčeniny Vzorca I zahŕňa krok reakcie anhydridu kyseliny NFkarboXyantranilovej s približne stechiometrickými množstvami acylačnej zlúčeniny, kde anhydrid kyseliny N-karboxyantranilovej sa čistí rekryštalizáciou alebo0010 Predložený vynález sa...

Spôsob výroby zváraných rúrok a rúrka vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 338

Dátum: 12.09.2002

Autori: Schmitt Jean-hubert, Guelton Nicolas

MPK: C22C 38/04, C21D 8/00, C21D 9/08...

Značky: vyrobená, zváraných, spôsob, rúrok, spôsobom, výroby, rúrka, týmto

Text:

...sebe, následne sa tieto okraje zvaria a potom sa uskutoční odstránenie hrúbkového presahovania zvaru a po tom sa rúrka tvaruje ťahaním za studena alebo hydroformingom.S výhodou je obsah uhlíka v zliatine od 0 do 1.2 a obsah mangánu v zliatineEšte výhodnejšie je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 1,2 a obsah mangánu v zliatine je od 10 do 30.Veľmi výhodné je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 0,8 aobsah mangánu v zliatine je od 15 do...