Zverejnene patenty 11.09.2002

Zariadenie na udržiavanie teploty a prepravu jedál prostredníctvom motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 32

Dátum: 11.09.2002

Autori: Delzanno Roberto, Delzanno Lorenzo

MPK: A47J 47/14, A47J 39/00, A47J 39/02...

Značky: prostredníctvom, zariadenie, jedál, vozidla, teploty, udržiavanie, motorového, prepravu

Text:

...vo všeobecnosti upevňovacie body potrebné na ukotvenie zariadenia podľa vynálezu,ako body ukotvenia bezpečnostných pásov zadných sedadiel, zosilňovacie priečky atdĺ Toto nie je na obr. l vyznačené, lebo každý odborník vtejto oblasti tento aspekt pozná. Výber skriňového vozidla však nemožno považovat za obmedzenie na tento typ Zariadenie podľa vynálezu (v ďalšom kvôli stručnosti nazývané ohrievač jedál) sa skôr dá umiestniť na akomkoľvek...

Prideľovanie dočasných anonymných telefónnych čísiel v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14081

Dátum: 11.09.2002

Autor: Kehr Klaus

MPK: H04M 3/42

Značky: telefónnych, sietí, čísiel, anonymných, telekomunikačnej, prideľovanie, dočasných

Text:

...aby bolo potrebné uzavierať nové zmluvy s prevádzkovateľom siete alebo poskytovateľom služieb alebo vydávať ďalšie SIM karty.EP 1 425 899 34513 0009 S každým jednotlivým TAC telefónnym číslom môže byt združený vlastný proñl, v ktorom sa stanoví dostupnosť (napr. druh služby SMS a/alebo telefónie), doby dostupnosti a doba platnosti a ďalšie znaky TAC telefónneho čísla. Cez takto konñgurované TAC telefónne číslo je tak účastník dostupný len po...

Antibakteriálny obväz na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13128

Dátum: 11.09.2002

Autor: Bray Roger

MPK: A61L 15/46, A61L 15/28

Značky: antibakteriálny, obvaz

Text:

...byť zafarbené tak, že sa umiestni do vyváracieho kotla a roztok farbiva sa čerpá cez vyváraci kotol, čím sa získa produkt sjednotným farebným vzhľadom. vyváraci kotol je tesne uzatvorený kontajner opatrený vstupmi a výstupmi podľa potreby môže byť natlakovaný azahrievaný a je začlenený do okruhu, takže ním môže byť čerpaný roztok. Vo vnútri vyváracieho kotla je umiestnený porézny kôš zo sita z nerezovej ocele a spracovávaný produkt je...

Vysielacie a prijímacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12301

Dátum: 11.09.2002

Autori: Kadono Shinya, Hagai Makoto

MPK: H04N 7/32, H04N 7/26, H04N 7/30...

Značky: vysielacie, prijímacie, zariadenie

Text:

...vypočíta prediktívny parameter PredParam, ktorý je mierou dynamickej zmeny vstupného obrazu oproti referenčnému obrazu.(0006) Konkrétne sa obrazové dáta Img do obrazového kódovacieho zariadenia 100 privedú zvonku. Obrazové dáta Img sa privedú na kladnú vstupnú vetvu rozdielového kalkulátora 101. Rozdielový kalkulátor 101 vypočíta rozdiel medzi pixelovými hodnotami týchto obrazových dát Img a predikovaných obrazových dát Pred, ktoré sa privedú...

Fenetanolamínové deriváty na liečenie respiračných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5058

Dátum: 11.09.2002

Autori: Procopiou Panayiotis Alexandrou, Box Philip Charles, Looker Brian Edgar, Mann Inderjit, Coe Diane Mary

MPK: A61P 11/00, A61K 31/133, C07C 217/00...

Značky: chorôb, respiračných, deriváty, fenetanolamínové, liečenie

Text:

...Ciealkoxyskupina, halogén, alyl. aryl(Cwalkýlją Clehalogenalkoxyskupina a CiehalogénalkylR 4 a R sú nezávisle vybrané zo substituentov vodík a Cmalkyl s výhradou, že celkový počet uhlíkových atómov v R a R 5 nie je viac než 4 aR a R 7 sú nezávisle vybrané zo substituentov vodík a Cmalkyl s výhradou, že celkový počet uhlíkových atómov v R a R 5 nie je viac než 4.V zlúčeninách vzorca (l) a (la) sú R 6 a R 7 výhodne nezávisle vybrané zo...

Inhalačný prostriedok obsahujúci fenetanolamínové deriváty na liečenie respiračných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15549

Dátum: 11.09.2002

Autori: Procopiou Panayiotis Alexandrou, Box Philip Charles, Looker Brian Edgar, Coe Diane Mary, Mann Inderjit Singh

MPK: A61K 31/133, A61M 15/00, A61P 11/06...

Značky: inhalačný, deriváty, respiračných, fenetanolamínové, liečenie, prostriedok, ochorení, obsahujúci

Text:

...sírovej, citrónovej, vlnnej, fosforečnej, mliečnej, pyrohroznovej. octovej. trifluóroctovej,trifenyloctovej, fenyloctovej, substltuovanej fenyloctovej, napriklad metoxyfenyloctovej, sulfámovej, sulfanilovej. jantárovej, šfavelovej, fumárovej. maleinovej, jablčnej, glutámovej, asparágovej, oxáloctovej, metánsulfónovej. etánsulfónovej, arylsulfčnovej (napriklad p-toluénsulfónovej, benzénsulfónovej, naftalénsulfónovej alebo...

Spôsob dekódovania obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11313

Dátum: 11.09.2002

Autori: Hagai Makoto, Kadono Shinya

MPK: H04N 7/32, H04N 7/26, H04N 7/30...

Značky: spôsob, dekódovania, obrazů

Text:

...obrazové dáta Pred z referenčnýchobrazových dát Ref uložených v obrazovej pamäti 107. Estimačná jednotka 109 interobrazovej predikcie získa dáta PredParam prediktívneho parametra, ktorý sa použije na predikciu (napríklad informácie o pohybovom vektore, ktorý používa obrazová kódovacia metóda MPEG a pod), zo vstupných obrazových dát Img a referenčných obrazových dát Ref. Pixelové hodnoty prediktívneho obrazu musia byť pre pripad...

Spôsob výroby účinnej zložky liečiva alebo diagnostického prostriedku v suspenznej kultúre MDCK buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10170

Dátum: 11.09.2002

Autori: Vorlop Jürgen, Gregersen Jens-peter, Frech Christian, Lübben Holger

MPK: C12N 7/00, C12N 5/07

Značky: zložky, suspenznej, buniek, spôsob, výroby, prostriedku, liečivá, diagnostického, účinnej, kultuře

Text:

...môžu0008 Je známe, že okrem vyššie uvedených vero buniek môžu aktívne rozmnožovať viaceré druhy vírusov napríklad aj adherentné BHK bunky (Baby Hamster Kidney) a adherentné MDCK bunky (Mandine Darby Canine Kidney) a ďalšie bunky a môžu sa používať ako substrát na výrobu farmaceutických výrobkov alebo sa ich použitie zvažuje. V MDCK bunkovej línii ATCC CRL 34(NBL-2) sa okrem vírusov chrípky experimentálne rozmnožoval aj vírus vezikulárnej...

Vodiaci a upevňovací prvok pre elektrické káble v otočnej oblasti dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1873

Dátum: 11.09.2002

Autor: Sipple Horst

MPK: A47L 15/42, E05D 11/00, D06F 39/12...

Značky: káble, upevňovací, vodiaci, dveří, oblastí, otočnej, elektrické, prvok

Text:

...s patentovým nárokom l.Výhodné zdokonalenia predmetu tohto vynálezu sú0007 Pri zariadení na vedenie a pripevnenie elektrických vodičov V otočnej oblasti dverí sú usporiadané prvý a druhý úsek trubicovitej konštrukcie, každý s príslušnou kolenovou objimkovou oblasťou, majúcou. V podstate valcový prierez,pričom dve objímkové oblasti sú vzájomne spojené tak, že súskonštruované ako otočné vzájomne voči sebe.0008 Zariadenie podľa tohto vynálezu má...

Spôsob a zariadenie na spojovanie optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1806

Dátum: 11.09.2002

Autori: Daems Daniel, Hultermans Twan, Watte Jan, Bolhaar Ton, Elenbaas Jacco

MPK: G02B 6/38

Značky: spojovanie, vlákien, zariadenie, optických, spôsob

Text:

...styk), musia byt tieto koncové plochy rovnobežné. Preto je potrebné, aby vlákna uložené v telese spojky boli veľmi presne orientované, t.j. voči sebe správne natočené okolo pozdĺžnej osi. Pri terajších spôsoboch spojovania je vzájomná orientáciavlákien ľubovoľná. Prirodzene možno stanoviť správnu orientáciu vlákienskusmo tak, že sa vložia do spojky apotom sa merajú straty spôsobené odrazom pri rôznych orientáciách čelných koncových plôch....

Spôsob priemyselnej výroby vakcín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8286

Dátum: 11.09.2002

Autori: Lübben Holger, Gregersen Jens-peter, Frech Christian, Vorlop Jürgen

MPK: A61P 31/12, A61K 39/12, C12N 5/07...

Značky: vakcín, priemyselnej, výroby, spôsob

Text:

...Canine Kidney) a ďalšie bunky a môžu sa používať ako substrát na výrobu farmaceutických výrobkov alebo sa ich použitie zvažuje. V MDCK bunkovej línii ATCC CRL 34(NBL~ 2) sa okrem vírusov chrípky experimentálne rozmnožovali aj vírus vezikulárnej stomatitidy, coxsackie B 5 virus (nie však B 3 alebo B 4), reovirus typu 2 a 3, adenovírus typu 4 a 5,ako aj vírus vakcínie. Všetky príslušné publikácie sa však zameriavajú výlučne na adherentné...

Indukčná elektronická súčiastka plochej konštrukcie, najmä planárny transformátor alebo planárna cievka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1033

Dátum: 11.09.2002

Autor: Gulden Christof

MPK: H01F 27/32, H01F 27/28

Značky: cievka, planárny, plochej, transformátor, planárna, elektronická, indukčná, súčiastka, konštrukcie, najmä

Text:

...izolačnou lepiacou fóliou. Zodpovedajúce čiastočné oblasti môžu byť tiež lepiacou fóliou celkom obklopené. Kolemovaniu prvkov vinutia môžu byť použité napríklad nasledujúce lepiace pásky polyesterová lepiaca páska, lepiaca páska PEN (Kaladex 2000),polyimidová lepiaca páska (Kapton). Jedná sa o bežné izolačné lepiace pásky používané pri vytváraní transfomiátorov a cievok.0016 izolačné fólie môžu byť jednak vytvorené jednovrstvové, a...

Použitie kombinácie s obsahom 4-pyridylmetylftalazínov na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 873

Dátum: 11.09.2002

Autori: Wood Jeanette Marjorie, Dugan Margaret Han

MPK: A61K 31/50, A61P 35/00

Značky: 4-pyridylmetylftalazínov, použitie, kombinácie, liečenie, rakoviny, obsahom

Text:

...forme, V ktorej je predávaný pod ochrannými známkami LEUSTATINM alebo LEUSTAŤM. Cytarabin sa môže napr. pripraviť tak, ako je opísané V US 3 116 282 alebo V Hessler, J. org. Chem. 31 (1970) 1828. Môže sa podávať napr. vo forme, v ktorej je predávaný podobchodnými známkami ARA-CŽ CYTOSAR° alebo UDICILĺ Vhodnousoľou tejto zlúčeniny je cytarabinocfosfát (STARASIDTM) , ktorý sa môže pripraviť tak, ako je opísané V US 4 812 560. Fludarabinfosfát sa...

Uzatváracie zariadenie na uzatváranie a/alebo utesňovanie potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 852

Dátum: 11.09.2002

Autori: Silbernagl Herbert, Dreier Rainer

MPK: F16K 5/06, F16K 41/00

Značky: uzatváracie, uzatváranie, utesňovanie, potrubia, zariadenie

Text:

...medzi vonkajším, väčšinou kovovým plášťom a inlinerom sa oproti stavu techniky umožňuje podstatne dlhšia trvanlivosť uzatváracieho zariadenia, Podľa mimoriadnej formy uskutočnenia vynalezu sa hodí tato mimoriadna forma uskutočnenia mimoriadne k použitiu uzatváracieho zariadenia v zariadeni na transport horúceho,jemnými pevnými časticami zaťaženeho plynu, predovšetkým na transport predovšetkým horúcich, jemných rúd v redukčnomzariadení na...

Rozmnožovanie vírusov v bunkovej kultúre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7627

Dátum: 11.09.2002

Autori: Vorlop Jürgen, Frech Christian, Lübben Holger, Gregersen Jens-peter

MPK: A61K 39/00, C12N 7/00

Značky: kultuře, vírusov, bunkovej, rozmnožovanie

Text:

...médiu neobsahujúcom proteín, sa opisuje vo W 0 97/37000. Opisuje sa aj rozmnožovanie chrípkových vírusov, pri ktorom sa používajú zodpovedajúceOkrem výberu vhodného bunkového alebo zvieracíeho hostiteľského systému majú na dosiahnutie prijateľného vysokého výťažku veľký význam aj kultivačné podmienky, pri ktorých sa vírusový kmeň rozmnožuje. Na maximalizáciu výťažku požadovaného vírusového kmeňa je potrebné špecificky prispôsobiť...

Spôsob montáže puzdra na vankúš, krycí povlak vankúša vybavený puzdrom a vankúš pokrytý povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 349

Dátum: 11.09.2002

Autor: Jost Gilbert

MPK: B60R 11/02

Značky: krycí, puzdra, pokrytý, vankúš, povlakom, puzdrom, vybavený, vankúša, spôsob, povlak, montáže

Text:

...10.Podľa vynálezu sa uskutočňuje upevnenie puzdra sendvičovým zovretím krycieho povlaku medzi puzdro a pevnúkonštrukciu umiestnenú proti vnútornej stene zmieneného krytu.alej sa aplikuje spôsob podľa vynálezu pri úprave potrebnej formy a dimenziách otvoru V krycom povlaku, pri upevnení puzdra na tento povlak sendvičovým zovrením obvodového lemu zmieneného otvoru medzi puzdro a uvedenú pevnúštruktúru umiestnenú proti vnútornej stene tohto...