Zverejnene patenty 03.09.2002

Spôsob úpravy odpadových látok a zariadenie na túto úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 187

Dátum: 03.09.2002

Autori: Widmer Christian, Hartmann Rudolf

MPK: B03B 9/06, C10L 5/46, B09B 3/00...

Značky: túto, látok, zariadenie, spôsob, odpadových, úpravu, úpravy

Text:

...ktorých môže byt vykonávaná stabilizácia odpadov so zníženými nákladmi na spôsobTáto úloha sa vzhľadom na spôsob rieši znakmi patentového nároku 1 a vzhľadom naúpravňu znakmi patentového nároku 13.Podľa vynálezu prebieha tepelná stabilizácia odpadu V reaktore, ktorý sa prevádzkuje približne v oblasti varu vody vo vákuu. Prevádzkou vo vákuu nevznikajú prakticky žiadne odpadové plyny, pričom zvyškové látky môžu byt ako produkt za sucha...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 147

Dátum: 03.09.2002

Autori: Ammermann Eberhard, Birner Erich, Stammler Gerd, Lorenz Gisela, Appel Josef, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard, Schelberger Klaus

MPK: A01N 43/32

Značky: fungicidně, zmesí

Text:

...2 a R znamená halogén, C 1-C 4-alkyl alebo C 1-C 4-halogénaIkyl, pričom zvyšky R môžu byťa 2) derivátov kyseliny fenyloctovej vzorca lla až IlfOkrem toho sa predložený vynález týka spôsobu ničenia škodlivých húb s použitím zmesi zlúčenín l a/alebo lIa-e a llI a použitia zlúčenín l a/alebo lla-e a lIIna prípravu takýchto zmesí.Zlúčeniny vzorca I, ich priprava aich účinok proti škodlivým hubám sú známe z literatúry (medzinárodné patentové...

Riadiaci systém pre zariadenie na formovanie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6977

Dátum: 03.09.2002

Autor: Lachmann Wolfgang

MPK: G05B 19/04

Značky: systém, formovanie, riadiaci, zariadenie

Text:

...ešte viac.0008 Pre prevenciu týchto nedostatkov v EP l 184 754 A 2 je navrhnutý riadiaci system pre zariadenie na formovanie skla,obsahujúci centrálnu riadiacu jednotku, viacero inteligentných perifernych jednotiek a seriovú zbernicu Vloženú medzi centrálnou riadiacou jednotkou a jednotlivými rôznymi inteligentnými periférnymi jednotkami. Aj keď takýto prístup zlepší aspoň do istej miery flexibilitu, napriek tomu tu ostávajú Vážne nevýhody....

Kombinácie DMXAA a ďalších protirakovinových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4860

Dátum: 03.09.2002

Autori: Wilson William Robert, Siim Bronwyn Gae

MPK: A61K 31/475, A61K 31/505, A61K 31/185...

Značky: protirakovinových, kombinácie, dmxaa, dalších, látok

Text:

...32 012 Wurčeného bud pre súbežnú alebo pre sekvenčnú aplikáciu so zlúčeninou vybranou z (a) gemcitabínu a irinotekanu alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5-fluóruracilu a doxorubicínu, na liečbu rakoviny.0010 V ďalšom aspekte sa predmetný vynález týka použitia zlúčeniny vybranej z (a) gemcitabínu a irinotekanu, alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5 fluóruracilu a doxorubicínu na výrobu lieku, pre bud súbežnú alebo sekvenčnú aplikáciu s...

Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

MPK: E04D 1/02

Značky: velkoplošná, škridla, dvojkorýtková, pokrývanie, posuvná, plošné, hlavne, strešná, střechy

Text:

...je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v...

Spôsob využitia odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2937

Dátum: 03.09.2002

Autori: Mann James, Billig Barry

MPK: C07D 301/00

Značky: odpadového, využitia, spôsob, tepla

Text:

...do CO absorbera poton čo sa vyrobený etylénoxid izoluje z plynu vypieranímvodou v práčke. Vypraný cirkulujúci plyn z reakčného systemupo odstránení etylénoxidu je normálne studený pretože má teploty práčky alebo, pokiaľ je po vypieraní opäť stlačený,mierne vyššie. Okren 1 toho cirkulujúci plyn je iba nasýtený vodou pri nižšej teplote. Pokiaľ sa tento plyn pošle priamo do C 02 absorbéra, potom ochladí uhličitanový vypierací roztok. Teplo...

Spôsob odizolovania plochých vodičov FFCs

Načítavanie...

Číslo patentu: E 802

Dátum: 03.09.2002

Autor: Dietrich Jörn

MPK: H01R 43/28

Značky: spôsob, plochých, odizolovania, vodičov

Text:

...Takto je zaistené, že pred neaktivovaným laserom je stále usporiadaný nejaký kryt, ktorý spoľahlivo zabráni prenikaniulaserového lúča druhého laseru aj vtedy, keď sa napríklad medzilasermi nenachádza žiadny vodič FFC alebo sa tam nachádza vodič už s úplne vytvoreným okienkom.0010 Vo výhodnom vyhotovení pozostáva kryt každého laseru z otáčajúceho sa kotúča s príslušnými dierami alebo vybraním,pričom obidva kotúče pre obidva lasery sú výhodne...

Lis na odvlhčenie vlhkej hmoty, hlavne zvyškového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 691

Dátum: 03.09.2002

Autori: Hartmann Rudolf, Widmer Christian

MPK: B30B 9/12, B01D 29/62, B01D 29/00...

Značky: zvyškového, hmoty, hlavne, odpadů, vlhkej, odvlhčenie

Text:

...tlakom na výstupe materiálu, zatiaľ čo sa Vodvádzacej oblasti pôsobí menším podtlakom. Iné výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú predmetom ďalších závislých nárokov.V nasledujúcom sa na základe schematických výkresov bližšie objasňuje Výhodný priklad uskutočnenia vynálezu. Výkresy znázorňujú obr. 1 pozdlžny rez lisom na odvlhčenie zvyškového odpadu podľa vynálezu, aobr. 2 schematický priečny rez lisom z obr. l.Na obr. 1 znázomený lis 1 má...

Spôsob priamej prípravy pyrolo [3,4-c]-pyrolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 663

Dátum: 03.09.2002

Autori: Ruffieux Vincent, Modoux Florence

MPK: C07D 487/00

Značky: spôsob, 3,4-c]-pyrolov, přípravy, priamej, pyrolo

Text:

...rastu častíc v priebehu syntézy di ketopyrolopyrolov nie je uvedená.US-A-5,738,719 opisuje, že ak sa pridá malé množstvo kyánsubstituovaného diketopyrolopyrolu pred alebo V priebehu syntězy pyrolopyrolu, ktorý nie je substituovaný kyanoskupinou, inhibícia rastu kryštálov sa veľmi prekvapujúco zvýši. V súlade s tým je možné vyrobit, v závislosti od podmienok protolýzy, vysoko transparentné, ako aj opakové formy pigmentov s vynikajúcou...

Predmontované nepriepustné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 571

Dátum: 03.09.2002

Autor: Andre Maxime

MPK: F16L 37/00

Značky: spojenie, predmontované, nepriepustné

Text:

...lc predstavujú pozdĺžny rez vzťahujúci sa na zapojenie podľa prveho spôsobu uskutočnenia vynálezu,koncovka, ktorá k nemu prináleží a nepriepustný spojzahŕñajúci pripojenie na koncovku zacviknutím,- obrázky Za až 2 d predstavujú druhý spôsob uskutočnenia spojenia podľa vynálezu, uchytenie na koncovku, vytvorenie nepriepustného spojenia (Za), pohľad na pozdĺžny rez pripájacieho zariadenia (2 bl, následný pohľad A na pripájacie zariadenie, a...