Zverejnene patenty 30.08.2002

Optické izoméry metabolitu Iloperidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13211

Dátum: 30.08.2002

Autori: Yin Hequn, Kalkman Hans, Grimler Dominique

MPK: C07D 261/20, A61K 31/42, A61P 25/18...

Značky: iloperidonu, metabolitu, izomery, optické

Text:

...Vbpodľa známych postupov, napríklad ako sa opisuje v príkladoch. 0014 Východiskové látky vzorcov Va a Vb sú známe.0015 zlúčeniny vzorcov I a II a ich farmaceuticky prijateľné adíčné soli s kyselinami, ďalej označované ako činidlá podľa tohto vynálezu, sa vyznačujú cennými farmakologickými vlast nosťami, keď sa testujú in vitro a na zvieratách, a sú preto vhodné ako liečivá.0016 Čínidłá podľa tohto vynálezu sa vyznačujú predovšetkým vysokou...

Zariadenie na rýchlu nakládku a vykládku pri cestnej-železničnej doprave s nákladovou doskou využívajúcou hydraulické zdviháky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5735

Dátum: 30.08.2002

Autor: Gachet Thierry

MPK: B60P 1/36, B65G 67/02

Značky: dopravě, cestnej-železničnej, zariadenie, rýchlu, zdviháky, doskou, vykládku, hydraulické, nakládku, nákladovou, využívajúcou

Text:

...dopravného vozidla 3 nákladová doska 1 má hornú stranu 4 v kontakte s nákladom a spodnú stranu 5 dosadajúcu na podlahu 2 vozidla a podlahu 6 rampy na homú stranu 4 nákladovej dosky 1 je možné nakladať delený náklad 68, až pokryje celú nákladovú dosku l sama nákladová doska l dosadá svojou spodnou stranou 5 bud na podlahu 2 dopravného vozidla alebo na podlahu nakladacej či vykladacej rampy 6 s rozmermi zodpovedajúcimi ploche podlahy 2 vozidla...

Použitie cyklopenta[G]chinazolínových derivátov na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10672

Dátum: 30.08.2002

Autori: Jackman Ann Lesley, Bavetsias Vassilios

MPK: A61K 31/517, A61P 35/00, A61K 38/05...

Značky: použitie, rakoviny, liečenie, cyklopenta[g]chinazolínových, derivátov

Text:

...alebo pyrimidíndiyl, ktorý môže prípadne niesť jeden alebo dva substituenty vybrané z halogénu, hydroxylu,aminoskupiny, nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluórmetylu, C 14 aIkyIu a 01.4alkoxylu a R 3 je skupina jedného z nasledujúcich vzorcov0007 oi-lzoforma folátového receptora (a-FR smembránou spojený folát viažuci proteín) je glykozylfosfatidylinositoIový zakotvený bunkový membránový proteín, ktorý má veľmi vysokú añnitu ku kyseline...

Spôsob prípravy cyklopenta[g]-chinazolínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10576

Dátum: 30.08.2002

Autor: Bavetsias Vassilios

MPK: C07D 239/70, C07C 255/60, C07C 233/43...

Značky: cyklopenta[g]-chinazolínových, přípravy, spôsob, derivátov

Text:

...potrebné uskutočniť so zlúčeninou0005 Táto zlúčenina má glutamylový zvyšok, ktorý je potrebné rozštiepit pre opätovné generovanie skupiny COOH, pričom sa použije enzým karboxypeptidáza G, ktorý je veľmi drahý. Táto látka sa pripraví amináciou0006 Žiadna regiošpecifrcká syntéza tohoto cyklopentánónu nie je k dispozícii, takže syntézny postup zahŕňa oxidáciu zodpovedajúceho cyklopentánu za použitia terc-butylhydroperoxidu a oxidu...

Optické izoméry metabolitu Iloperidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10316

Dátum: 30.08.2002

Autori: Grimler Dominique, Yin Hequn, Kalkman Hans

MPK: A61K 31/42, A61P 25/18, C07D 261/20...

Značky: optické, izomery, iloperidonu, metabolitu

Text:

...Východiskové látky vzorcov Va a Vb sú známe.0016 Zlúčeniny vzorcov l a II a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, ďalej označované ako činidlá podľa tohto vynálezu, sa vyznačujú cennými fannakologickýmivlastnosťami, keď sa testujú in vitro a na zvieratách, a sú preto vhodné ako farmaceutiká.0017 Činidlá podľa tohto vynálezu sa predovšetkým vyznačujú vysokou añnitou voči adrenergným receptorom ou a 0.29 (pKI 8,9 a 7,8 V...

Humánne protilátky so zaštepenou CDR a ich protilátkové fragmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9255

Dátum: 30.08.2002

Autori: Shitara Kenya, Shimizu Akiko, Nakamura Kazuyasu, Koike Masamichi, Hosaka Emi

MPK: A61P 35/00, C07K 14/715, C07K 16/28...

Značky: zaštepenou, fragmenty, protilátky, protilátkové, humánne

Text:

...V slíznici dýchacích ciest astmatikov a kožných léziách pacientov s atopickou dermatitis (J. Clin. Invest., 87, 1541(1991), J. Exp. Med., 173, 775 (1991, a hladina expresie IL-S v sliznici pacientov postihnutých alergickou rhinitis koreluje s hladinou expresie IL-l 3 a množstvami celkovéhoIgE a IgE špecifického voči antigénu V sére (Therapeutics, 32, 19 (1998.Chemokin je všeobecné označenie pre proteíny, ktoré sa viažu k heparínu a ktoré...

Chrumkavý oblátkový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1977

Dátum: 30.08.2002

Autori: Tamer Begum, Civil Nazmi, Kamalikocyigit Golchin

MPK: A21D 13/00

Značky: oblátkový, chrumkavý, výrobok

Text:

...trhu nie sú dostupné. 0008 Výrobky predkladaneho vynálezu výhodne majú šesť alebo sedem vrstiev oblátok a zodpovedajúcich päť alebo Šesť vrstiev krémovej náplne. Okrem toho sú výrobky vynálezu výhodne poliate Čokoládou.0009 Recepty cesta na výrobu plátov oblátok sú široko známe zdoterajšieho stavu techniky. Bežné oblátkové cesto obsahujenapriklad pšeničnú múku, soľ, rastlinný olej, lecitín, uhličitan sodný a vodu. Napríklad nasledujúci recept...

Protirakovinové cyklopenta-G chinazolínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8476

Dátum: 30.08.2002

Autori: Jackman Ann Lesley, Bavetsias Vassilios

MPK: A61K 31/517, A61K 31/519, A61K 38/05...

Značky: cyklopenta-g, protirakovinové, chinazolínové, zlúčeniny

Text:

...len vFR-exprimujúcich nádoroch a nie vnormálnych tkanivách u myší, s výnimkou obličkových epiteliálnych buniek. Vysoká selektivita tejto koncepcie spočíva vo veľmi nízkych a vysokých afinitách kyseliny listovej (nie hlavná zložka plazmy) jednotlivo k RFC (redukovaný folátový nosič) a FR. Teda antifolátové lieky s podobnou nízkou a vysokou atinitou jednotlivo k RFC a Cl-FR by mohli byt vysoko selektívne na o-FR nadmerne exprimujúce...

Enzymatický spôsob pre enantiomérne štiepenie aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1303

Dátum: 30.08.2002

Autori: Salagnad Christophe, Dury Marie-odile, Gobert Claude

MPK: C12P 13/00, C12N 9/78, C12P 41/00...

Značky: štiepenie, enantiomérne, aminokyselin, spôsob, enzymatický

Text:

...V enantiomérnečistej forme podľa jednej z nasledujúcich reakčných schémpričom východiskový fenylacetamid sa získal acyláciou zodpoveda júceho amínu pôsobením kyseliny fenyloctovej, alebo tiež0005 Patentová prihláška W 0 98/50575 opisuje všeobecnejšie spôsob prípravy chirálnej l 3-aminokyseliny, ktorý zahŕňa uvedenie do styku racemickej zmesi uvedenej aminokyseliny s acylovým donorom a enzýmom Penicilĺn G-acylázou (alebo...

Nové dihydropteridinóny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 902

Dátum: 30.08.2002

Autori: Schnapp Gisela, Quant Jens Jürgen, Bauer Eckhart, Pohl Gerald, Lehmann-lintz Thorsten, Breitfelder Steffen, Hoffmann Matthias, Steegmaier Martin, Eickmeier Christian, Redemann Norbert, Grauert Matthias

MPK: A61K 31/505, A61P 35/00, A61P 31/00...

Značky: dihydropteridinóny, liečivá, přípravy, nové, použitie, spôsob

Text:

...alebo S, R 8 vždy navzájom nezávisle vodík alebo zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej prípadne substituovaný C 1-C 4-alkyl, C 2-C 4-alkenyl, C 2-C 4-alkinyl a fenyl, prípadne vo forme ich tautomérov, ich racemátov, ich enantioměrov, ich diastereoizomérov a ich zmesí, ako aj prípadne ich farmakolo gicky prijateľných kyslých adičných solí.Výhodné sú zlúčeniny vzorca (I), v ktoromX a R 5 majú vyššie uvedený význam, a R 1 znamená vodík,R 2 zvyšok...

Pojazdné, najmä na vozidle upevniteľné zariadenie na úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v radoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 870

Dátum: 30.08.2002

Autor: Jordan Ernst

MPK: A01G 23/00

Značky: odstránenie, pojazdné, vozidle, drevín, upevniteľné, rozdrvenie, radoch, zariadenie, úplné, rastúcich, najmä

Text:

...ktoré sa však nehodiana úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v rade, napríklad ovocných stromov alebo0013 ZDE 44 16 195 Al je predovšetkým známy spôsob apojazdný stroj na vytinanie a spracovanie stromov. Pri tomto spôsobe je strom, ktorý sa má vyrúbať, odrezaný pomocou pracovnej hlavice (harvestor) nesenej žeriavom, je odvetvený, je odstránená koruna a kmeň je narezaný na kusy. Minimálne pri odstraňovaní koruny je strom pomocou...

Súprava tlačových farieb, potlačený predmet, spôsob tlače a použitie farbiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 773

Dátum: 30.08.2002

Autori: Despland Claude-alain, Degott Pierre, Bleikolm Anton, Müller Edgar

MPK: C09D 11/00, B41M 3/14, C09D 11/02...

Značky: předmět, spôsob, tlačových, použitie, farbiva, farieb, súprava, potlačený, tlače

Text:

...Všetky hore uvedené IR-absorbujúce tlačové farby A obsahujúce lR-absorbujúce farbivá alebo pigmenty - musia byť nanesené V individuálnych tlačových krokoch (prídavný priechod),výlučne použitých na tlač znaku absorbujúceho infračervené žiarenie na príslušný predmet. Uvedené farbivá absorbujúce infračervené žiarenie ďalej často prejavujú svoju vlastnú skutočnú farbu vo viditeľnom rozsahu (400 nm až 700 nm) spektra, spolu so stanovenými...

Obal z plošných prírezov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 753

Dátum: 30.08.2002

Autor: Chamier Von Gliszczynski Hartwig

MPK: B31B 11/00, B65D 85/30, B65D 5/48...

Značky: plošných, prírezov

Text:

...cesty pritom ležłia na hornej línii skladania.0026 Línie skladaní, skladanim tvoriace bočnú prepážku, zvierajú Iichobežníkovú plochu,výhodne ohraničenú okrajmi otvoru, dvoma susednými líniami skladaní a pozdĺžnou bočnou hranou vložky, pričom dolné rameno Iichobežnika je dlhšie než protilahlé horné. Bočná prepážka taktiež nemusi byť poskladaná pravouhlo, ale napr. polkruhovo a má potom len dve vonkajšie línie skladaní,vychádzajúce z horného...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca lumiracoxib

Načítavanie...

Číslo patentu: E 750

Dátum: 30.08.2002

Autori: Bateman Simon, Karnachi Anees Abdulquadar

MPK: A61K 31/185, A61P 29/00

Značky: kompozícia, farmaceutická, obsahujúca, lumiracoxib

Text:

...alebo jej farmaceutický prijateľnej soli, kde tableta obsahuje medzi 60 a 70 hmotn. kyseliny 5-metyl-2-(250009 (b) tlačené pokyny udávajúce, že sa jedna alebo viacfarmaceutických kompozícii s bezprostredným uvoľňovaním,obsahujúcich kyselinu 5-metyl-2-(T-chlór-G-fluóranilino)fe nyloctovú podáva orálne raz za deň.0010 Predložený vynález sa týka kompozície na liečenie ochorení sprostredkovaných cyklooxygenázou-2, kompozície obsahujúcej0011...

Ventil úpravníka vody usporiadaný v nádrži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 410

Dátum: 30.08.2002

Autori: Martin Bradley, Scanlan John Di (zomrel)

MPK: F16K 11/065, F16K 31/04, F16K 31/52...

Značky: usporiadaný, úpravníka, ventil, nádrží

Text:

...kde vonkajšie časti komôr riadiacich ventilov úpravníka kvapaliny sú aspoň čiastočne vystavené tomu istému tlaku kvapaliny, akovnútome časti komôr riadiacich ventilov úpravníka kvapaliny.0011 Ešte ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšený systém úpravy kvapaliny, ktorý má riadiaci ventil úpravníka kvapaliny vyhotovený zo širokej škály0012 Ešte iným predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšený systém úpravy...