Zverejnene patenty 28.08.2002

Hnací mechanizmus konvertora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 61

Dátum: 28.08.2002

Autori: Grimmel Rüdiger, Wurm Gerhard, Sundermann

MPK: C21C 5/46, C21C 5/50

Značky: hnací, mechanizmus, konvertora

Text:

...Ztoho vyplývajú vyžadované možnostinastavenia hriadeľa vo všetkých radiálnych smeroch.0009 Aby sa pri aretačnom zariadení zachovala nastavená poloha, navrhuje dokument GB 590 202 A, že sa excenter na kónických, rotačne symetrických plechoch zachytáva vonkajším skrutkovým spojom pomocou stahovacieho svorníka. Ide o zjavne nanajvýš nákladné a komplexné uskutočnenie, ktorévyžaduje podstatne väčší konštrukčný priestor.0010 Vychádzajúc z uvedeného...

Lanceta na odber krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 49

Dátum: 28.08.2002

Autor: Argauer Herbert

MPK: A61B 5/15

Značky: lanceta, odber

Text:

...pri relatívnom otáčani medzi hlavovou časťou a základnou časťou spôsobí axiálnypohyb hlavovej časti relatívne voči základnejčasti. Miesto viac alebo menej nekontrolovanej manipulácie na odtiahnutie hlavovej časti z koncovej oblasti ihly zaručuje vodiacezariadenie vačiek riadený axiálny pohyb hlavovejčasti preč od základnej časti pri prakticky úplnom odľahčení ihly lancety od axiálnych síl pred a v priebehu oddeľovania hlavovej časti,...

Jednorazová plienka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3932

Dátum: 28.08.2002

Autor: Yoshioka Toshiyasu

MPK: A61F 13/15, A61F 13/42

Značky: plienka, jednorázová

Text:

...prostriedkom zobrazujúcim daný tvar inou farbou než sú tie na zadnej vrstve ana strednej vrstve, takže je obrázok viditeľný zo zadnej strany zadnej vrstvy, pričom stredná vrstva je vložená medzi zadnou vrstvou a jadrom afarbiaci prostriedok je aplikovaný aspoň na jednom zpovrchov zadnej vrstvy aprostrednej vrstvy, ktoré sú vzájomne protiľahlé, a moč uvoľnený na plienku rozpúšťa povrchovo aktívne činidlo a farbiaci prostriedok, potom...

Rezací horák s multifunkčnou horákovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2899

Dátum: 28.08.2002

Autor: Vossberg Rainald

MPK: F23D 14/48

Značky: horák, horákovou, multifunkčnou, řezací, hlavou

Text:

...toho je potrebné použiť vždy podľa hrúbky rezaného predmetu a rezacích parametrov pomaly horiaci alebo rýchlo horiaci vykurovací plyn. Pri známom rezacom horáku musí byt na tento účel k dispozicii výberrôznych rezacích dýz a im zodpovedajúcich ohrievacích dýz, čo so sebou nesie zodpovedajúce náklady na skladovanie a výmenu rôznych dýz.0009 Známy rezací horák má sice kompaktnú stavbu, ale je koncipovaný výlučne na použitie s dýzami, ktoré...

Rezací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9050

Dátum: 28.08.2002

Autor: Vossberg Rainald

MPK: F23D 14/54, F23D 14/42

Značky: řezací, horák

Text:

...u ohrievacej a rezacej dýzy vyžaduje vysoké nároky na dodržanie potrebnej presnosti rozmerov.0011 Pri prevádzke rezacieho horáka dochádza k znečistenlam, hlavne vedení rezacieho kyslíka, ktoré vedú k poklesom výkonov. Preto je potrebné pravidelné čistenie, pri ktorom musia byť dýzy plne rozobrané. To sa nevýhodne prejavuje na vzájomnom zodpovedaní kužeľovitých styčných plôch ohrievacej dýzy a rezacej dýzy a môže okrem toho viesť k...

Zloženie ocele s veľmi vysokou pevnosťou, spôsob výroby výrobku z takejto ocele a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1550

Dátum: 28.08.2002

Autori: Vandeputte Sven, Mesplont Christophe, Jacobs Sigrid

MPK: C22C 38/04, C22C 38/02, C21D 8/02...

Značky: velmi, pevnosťou, takejto, vyrobený, týmto, spôsobom, vysokou, ocele, zloženie, výrobok, výroby, výrobků, spôsob

Text:

...že meď veľmi zhoršuje húževnatosť teplom ovplyvnenejoblasti po zváraní a preto zhoršuje zvárateľnosť. Je to tiežčasto spojené s problémami krehkostí za tepla.0005 Dokument EP 0019193 opisuje spôsob výroby dvojfázovej ocele, obsahujúcej hlavne jemnozrnný ferit s V ňom rozptýlenými zrnami martenzitu. Zloženie obsahuje 0,05 až 0,2 C, 0,5 až 2,0 Si, 0,5 až 1,5 Mn, 0 až 1,5 Cr, 0 až 0,15 V, 0 až 0,15 Mo, 0 až 0,04 Ti, 0 až 0,02 Nb....

Kompozícia na liečenie Parkinsonovej choroby obsahujúca antagonistu receptora CB1 a produkt, ktorý aktivuje dopaminenergickú neurotransmisiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 949

Dátum: 28.08.2002

Autori: Piot-grosjean Odile, Benavides Jésus, Henin Yvette, Boccio Daniel

MPK: A61K 45/00, A61K 31/397, A61K 31/4353...

Značky: produkt, ktorý, liečenie, receptora, parkinsonovej, aktivuje, antagonistu, dopaminenergickú, choroby, obsahujúca, neurotransmisiu, kompozícia

Text:

...ktoré je prekurzorom dopamínu, je možné uviest ako dopaminergické agonisty nasledujúce produkty bromocriptine (Novartis), cabergoline (Pharmacia Corp ), adrogo lide (Abbot Laboratoires), BAM-1110 (Maruko Seiyaku Co Ltd), Duodopa (Neopharma), L-dopa, dopadose (Neopharma), CHFl 5 l 2Predmetom vynálezu je teda kombinácia jedného alebo niekoľkých antagonistov receptora CBI, zvolených z množiny zahŕňajúcej N-1-bis-(4-chlórfenyl)mety 1...

Piperidínové deriváty užitočné ako CCR5 antagonisty na liečenie HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 903

Dátum: 28.08.2002

Autori: Miller Michael, Palani Anandan, Scott Jack

MPK: A61K 31/435, A61P 31/00, C07D 401/00...

Značky: deriváty, antagonisty, užitočné, piperidínové, liečenie

Text:

...alkyl, halogénalkyl a cykloalkylR 8 znamená l, 2 lebo 3 substituenty vybrané zo skupiny, ktorá zahrnuje H, halogén, (Cj-Cgalkyl,(Ci-Ceàalkoxy, -CFz, -OCF 3, CH 3 C(0)-, -CN, CH 3 SO 2-, CF 3 SO 2- a -NHz, kde R 8 môžu byt rovnaké alqebo lroôzne a keďje prítomných viac ako jeden RS, vyberajú sa nezávisleR , R a B môžu byť rovnake alebo rôzne a každý z nich sa nezávisle vyberá zo skupiny, ktorá zahmuje vodík, (C.-C 5)alkyl a -(C 1-C...

Metylén-4-azasteroidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 803

Dátum: 28.08.2002

Autori: Schweikert Hans-udo, Hillisch Alexander, Elger Walter, Droescher Peter, Menzenbach Bernd, Schöllkopf Klaus

MPK: A61K 31/58, C07J 73/00, A61P 5/00...

Značky: metylén-4-azasteroidy

Text:

...tele, napríklad alopregnanolón, môžu pôsobiť ako neurosteroidy a s neurosteroidmi interagovat. Poruchy tejto funkcie sa môžu prejavovať V poškodzovaní úsudku. Možné indikácie pre látky podľa vynálezu sú ochorenia prostaty, alopecia mužského typu a akné a hirzutizmus, ako aj rôzne gynekologické klinické stavy ochorenia, ako predmenštruačný syndróm. Pri jeho vzniku hrá výskyt 5 d-redukovaných metabolitov progesterónu v CNS dôležitú úlohu....

Zariadenie a spôsob na ovinutie galoše okolo obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 513

Dátum: 28.08.2002

Autor: Asici Yasar Bozkurt

MPK: A43D 11/00, A43B 3/16

Značky: zariadenie, okolo, obuvi, galoše, spôsob, ovinutie

Text:

...dvoma hriadeľmi (6). Uvedené hriadele (6) ktoré sú otáčané motorom (4), prenášajú tento kruhový rotačný pohyb vytvorený ich osami na dráhu (5), takze uvedený rotačnýpohyb je menený na lineámy pohyb, ktorý umožní uvedenej dráhe (5) pohybovať sa po horizontálnej rovine.Dve dráhy (5) sú usporiadané V nadradenej polohe, t.j. jedna nad druhou, pričom medzi gumenými pásmi tvoriacimi dráhu (5) je vytvorená medzera, cez ktorú môže prejsť najmenej...