Zverejnene patenty 27.08.2002

Spojovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 172

Dátum: 27.08.2002

Autori: Driggers Matt, Browning Robert, Tucker Mark Daniel, Stathem Ralph, Mahoney Patrick

MPK: B41J 2/175

Značky: spojovací, obvod

Text:

...Obr. 3 je schematický pohľad v náryse z boku zásobníka preatramentovú tryskovú tlač z obr. 2.0010 Obr. 4 je schematický pohľad zospodu na zásobník pre0011 Obr. 5 je schematický podrobný pohľad na uskutočneniechybného obvodu zásobníka z obr. 2.0012 Obr. 5 A je schematický podrobný pohľad na ďalšie uskutočnenieohybného obvodu zásobníka z obr. 2.0013 Obr. 6 je schematický podrobný pohľad na iné uskutočneniechybného obvodu zásobníka z obr....

Náhodné butadién-izoprénové kopolyméry s trans-1,4 štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12557

Dátum: 27.08.2002

Autori: Masi Francesco, Santi Roberto, Battistella Marco, Sommazzi Anna, Ricci Giovanni

MPK: C08L 9/00, C08F 236/06, C08F 236/08...

Značky: trans-1,4, strukturou, butadién-izoprénové, náhodné, kopolymery

Text:

...a vinylové štruktúry a pričom sa kopolyméry vyznačujú tým, že majú hodnotu MW v rozmedzí od 200 x 103 do 500 x 103 a hodnotu Mw/M., v rozmedzí od 1,7 do 4.Vynález sa tiež týka náhodných kryštalických butadién-izoprénových kopolymérov s trans-IA štruktúrou, ktore majú moláme zloženie butadién/izoprén v rozmedzí od 85/ l 5 do98/2 a teplotu topenia v rozmedzí od 100 °C do 50 °C, pričom obvyklými analytickými postupmi nie sú detekované 1,4-cis...

Farmaceutické prostriedky na liečenie astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5638

Dátum: 27.08.2002

Autori: Hart John, Sequeira Joel, Sharpe Stefan

MPK: A61K 9/12

Značky: liečenie, prostriedky, farmaceutické, astmy

Text:

...mometazón furoátu k formoterol fumarátu je okolo 400 g mometazón furoátu kokolo 12 g formoterol fumarátu, až okolo 50 pg mometazón furoátu k okolo 6 g formoterol fumarátu, kde formoterol fumarát flokuluje s mometazón furoátom, a kde prostriedok obsahuje menej ako 0,1 produktu epoxidového rozkladu mometazón furoátu,Predložený vynález sa tiež týka dávkovacieho inhalátora obsahujúceho prostriedok vo forme aerosólovej suspenzie na inhaláciu, kde...

Kryštály derivátu hydroxynorefedrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4399

Dátum: 27.08.2002

Autori: Kasai Kiyoshi, Akahane Satoshi, Harada Hiromu, Hotei Yukihiko, Sonehara Junichi, Isawa Hidetoshi

MPK: A61K 31/21, A61P 13/00, C07C 217/00...

Značky: krystaly, derivátů, hydroxynorefedrínu

Text:

...cps a horizontálna os znázorňuje difrakčný uhol v 26.Obr. 2 zobrazuje práškový röntgenový difrakčný záznam kryštalickej formy B zlúčeniny (I) získanej vpríklade 3, kde Vertikálna os znázorňuje intenzitu röntgenovéhožiarenia v cps a horizontálna os znázorňuje difrakčný uhol v 26. NAJLEPŠÍ SPÓSOB, AKÝM JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ TENTO VYNÁLEZZlúčenina znázomená vzorcom (I) podľa tohto vynálezu a jej príslušné kryštalické formy A a B môžu byt vyrobené...

Deriváty stilbénu a ich použitie na naviazanie a zobrazenie amyloidových plakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15082

Dátum: 27.08.2002

Autori: Kung Hank, Kung Mei-ping, Zhuang Zhi-ping

MPK: A61K 51/04, C07C 211/52, A61P 25/28...

Značky: stilbenu, plakov, naviazanie, deriváty, amyloidových, zobrazenie, použitie

Text:

...CG sú 2 800, 370, 300, respektíve 250 nM(1997. Ukázalo sa, že tieto zlúčeniny sa selektívne viažu na AB (l-40) peptidove agregáty in vitro, ako aj na ñbrilárne depozitá AB na rezoch mozgu s AD (Mathis, C. A., et al., Proc. XIIth Intl. Symp. Radiopharm. Chem., Uppsala, Sweden 94-95 (1997.0006 Amyloidóza je stav vyznačujúcí sa akumuláciou rôznych nerozpustných, ñbrilárnych proteínov v tkanivách pacienta. Amyloidové depozitum sa vytvára...

Farmaceutické kompozície na liečbu astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9678

Dátum: 27.08.2002

Autori: Sharpe Stefan, Hart John, Sequeira Joel

MPK: A61K 31/58, A61K 9/12, A61K 31/167...

Značky: kompozície, liečbu, astmy, farmaceutické

Text:

...akoiHFA 227, HFC 227 alebo 1,1,l,2,3,3,3-heptafluórpropán. Odtiaľ ďalej bude pohonná látka označovaná ako HFA 227. Avšak určité fyzikálne vlastnosti, t.j. polarita a rozpustnosť HFA 227 sa od bežne používaných CFC pohonných látok líšir Bežne používané povrchovoaktívne látky môžu byť v HFA 227 nerozpustné. Navyše pokiaľ jeliečivo podané ako roztok, nemusí byť V tejto pohonnej Látke ľahko rozpustne. Rozdielna polarita medzi HFA 227 a skôr...

Miešacie zariadenie na zmiešavanie kvapalných, tekutých alebo práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 965

Dátum: 27.08.2002

Autor: Schmidt Gerd Ulrich

MPK: B01F 9/00

Značky: kvapalných, zmiešavanie, materiálov, práškových, tekutých, miešacie, zariadenie

Text:

...vodiaceho zariadeniaa prostredníctvom voľby ich príslušného vyhotovenia, vrámci jednoduchého fyzikálneho vzťahu navzájom menit rýchlosti otáčania prvého a druhého dielu,a tým ich relatívne rýchlosti.0009 Okrem toho je pomocou vhodného usporiadania jednotlivých dielov vodiaceho zariadenia možné vytvorit uhol nastavenia medzi prvým dielom a druhým dielom takmer lubovolne medzi O a 90 °, a tým ovplyvňovať dosahovaný miešací účinok.0010 Ďalšie...

Predmet z ocele na prácu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 398

Dátum: 27.08.2002

Autori: Schweiger Herbert, Fisher Kay

MPK: C22C 38/18, C22C 38/22, C22C 38/24...

Značky: předmět, prácu, tepla, ocele

Text:

...hmotn. , C 0,25 až 0,79, Cr 1,10 až 7,95, Mo 0,56 až 3,49, V 0,26 až 1,48, Fe zvyšok. Na zlepšenie vlastnostítvarovaného materiálu pri vysokých teplotách sú u vyššie uvedenej zliatiny obmedzené znečisťujúce a sprievodné prvky. Týmto opatrením sa dajú po zošľachtení materiálu na tvrdost menšiu než HRC 56 dosiahnut vysoké hodnoty pre tepelnú odolnosť, tepelnú húževnatost a odolnosť proti tepelnému opotrebeniu, zistilo sa však silné...