Zverejnene patenty 23.08.2002

Vŕtací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282631

Dátum: 23.08.2002

Autori: Faccioli Giovanni, Rossi Stefano, Oppenheim William

MPK: A61B 17/17

Značky: vrtací, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Vŕtací prípravok na mechanické zlícovanie vedenia vrtáka s jedným alebo viacerými priečnymi otvormi na kostné skrutky vnútrodreňového klinca (13), ktorý je inštalovaný v dlhej zlomenej kosti. Otvory a os klinca definujú prvú geometrickú rovinu symetrie, pričom prípravok obsahuje: dlhú, rovnú vodiacu tyč (26) tuhú rukoväť (23), ktorá má prostriedky na klinové, selektívne pripojenie k proximálnemu koncu klinca, takže rukoväť prebieha priečne ku...

Systém na liečenie tkaniva pomocou vákua

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5701

Dátum: 23.08.2002

Autori: Beard Mark, Boynton Thomas, Tumey David, Randolph Larry Tab, Heaton Keith, Sanders Teryl Blane, Hunt Kenneth

MPK: A61M 27/00, A61M 1/00

Značky: systém, tkaniva, liečenie, pomocou, vakua

Text:

...znečistenie čerpadla.Preto cieľom súčasného vynálezu je poskytnúť systém liečby rán pomocou vákua,ktorý poskytuje prostriedok na zvýšenie stimulácie bunečného rastu zmenou tlaku vĎalším preferovaným cieľom je poskytnúť systém, ktorý je schopný rozšírenejprevádzky v neprítomnosti napájania striedavým prúdom.Dodatočným preferovaným cieľom súčasného vynálezu je poskytnúť hygienický a finančne efektívny prostriedok pre vzorkovanie tekutín...

Spôsob čistenia glykopeptidových fosfonátových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5636

Dátum: 23.08.2002

Autori: Sganga Jeanmarie Donovan, Schmidt Donald

MPK: C07K 7/00

Značky: fosfonátových, spôsob, glykopeptidových, čistenia, derivátov

Text:

...Špecifickej šie, predložený vynález sa týka spôsobov čisteniaglykopeptidových derivátov chromatografiou na živici.Glykopeptidové fosfonátové deriváty čistené podľa spôsobov podľa predloženého vynálezu vykazujú, po podaní cicavcovi, zníženú akumuláciu vtkanivách a/alebo nefrotoxicitu. Glykopeptidové zlúčeniny sú substituované jedným alebo viacerými (napríklad l, 2 alebo 3) substituentami, obsahujúcirni jednu alebo viac (napríklad 1, 2 alebo...

Ľudské protilátky špecifické pre interleukín 15 (IL-15)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10898

Dátum: 23.08.2002

Autori: Van De Winkel Jan, Baadsgaard Ole, Gerritsen Arnout, Van Dijk Marcus Antonius, Schuurman Janine

MPK: A61K 39/44, A61K 39/395, C07K 14/47...

Značky: protilátky, interleukin, il-15, ľudské, specifické

Text:

...špecifícita), añnite, štruktúre,funkčnej aktivite a skutočnosti, že sú úplne ľudské, čo znamená, že sú významne menej imunogénne a terapeuticky účinnejšie a užitočnejšie keď sa podávajú ľudským pacientom, ako iné predtým generované IL-15 protilátky (napr. myšie a humanizované protilátky). Tento vynález tiež zabezpečuje liečivé aplikácie, zahňujúce liečbu zápalových ochorení, ako napriklad reumatoidná artritída, psoriáza,odmietnutie...

Spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3621

Dátum: 23.08.2002

Autor: Napp Eckhard

MPK: F16B 5/00, F16B 12/00

Značky: zariadenie, spojovacie

Text:

...v smere vopred stanovenom profilovaním. Potom, čo tieto profily koncov tyče boli spojené, je len nutné do vytvoreného vybrania vložit zodpovedajúcu blokovaciu zástrčku. Táto skutočnosť je veľmiuskutoční najskôr, vznikne ako prvý tvarový styk. Až vloženiealebo zasunutie blokovacej zástrčky vedie k vzniku silovéhoPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že pozitívny a negatívny profil zasahujú...

Spôsob prípravy cilastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2111

Dátum: 23.08.2002

Autori: Tyagi Om Dutt, Kumar Yatendra, Srivastava Tushar Kumar, Pandey Anand

MPK: C07C 319/00, C07C 323/00

Značky: cilastatínu, spôsob, přípravy

Text:

...a účinného spôsobu prípravy čistého cilastatínu, ktorýje vhodný na použitie v priemyselnom meradle.0010 Predložený vynález sa týka spôsobu purifikácie cilastatínu s použitím neiónovej adsorbčnej živice. Spôsob vyžaduje jednu purifikáciu s použitím chromatografickej techniky na získanie čistého produktu.0011 Predložený vynález sa teda týka spôsobu puxiíikâcie cilastatínu, ktorý zahŕňa uvedenie surového cilastatínu do kontaktu s neiónovou...

Spôsob prípravy fosfonátových derivátov glykopeptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1889

Dátum: 23.08.2002

Autori: Linsell Martin, Liu Jyanwei, Leadbetter Michael, Lee Junning

MPK: A61K 38/14, C07K 9/00, C07K 1/00...

Značky: spôsob, fosfonátových, glykopeptidov, přípravy, derivátov

Text:

...Predmetom predkladaného vynálezu sú nove spôsoby prípravy fosfonàtových derivátov glykopeptidových antibiotík obsahujúcich bočnýreťazec s aminoskupínou. Výhodou predkladaneho postupu prípravy jo medzi inými aj to, že prvé dna kroky prebiehajú V jednej reakčnej nádobe bez izolácieintermediárnych prodzrktov reakcie, z toho dôvodu vzniká menej odpadovjçř.produktov a zvyšuje sa celková účinnost a vj 7.7,. v porovnani s doteraj...

Spôsob prípravy glykopeptidových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1802

Dátum: 23.08.2002

Autori: Liu Jyanwei, Lee Junning

MPK: C07K 9/00, C07K 7/00

Značky: glykopeptidových, spôsob, přípravy, derivátov

Text:

...heterocyklyl, Ra-0 y 1 -Ra-Art-Ař -Ra-ArľRb-Arz -Ra-AŇ-O-Rb-AřR je vybraný zo skupiny zahrňujúcej 01.10 alkylén, 01.10 alkenylén a 01-10 alkinylénR je vybraný zo skupiny zahrňujúcej 01-5 alkylén, 01.0 alkenylén a 01.0 alkinylénCy 1 je vybraný zo skupiny zahrňujúcej 03.0 cykioaikyi, 05.0 cykioaikenyl,05.10 aryl, 02-0 heteroaryl, 02.0 heterocykiylAr 1 a Arz sú nezávisle od seba 00-10 aryl alebo 02.0 heteroarylv ktorom každá arylová,...

Systém pre liečbu tkanív pomocou vákua

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8575

Dátum: 23.08.2002

Autori: Tumey David, Randolph Larry Tab, Hunt Kenneth, Beard Mark, Sanders Teryl Blane, Heaton Keith, Boynton Thomas

MPK: A61M 1/00, A61M 27/00

Značky: liečbu, vakua, tkanív, systém, pomocou

Text:

...so 21211011 ťxcl«crs«.a«.«.z mat řwąxguedłnä .znacne x-ilCšcj K esľhąvut Dnkillšlłďľíľ VO HI N 22 ,v~.xr« 311 xsc .ąxwtozn pudíll nzlrołu. lL «.1 ~..ícnxh alsäxcuíí-sx p gwvtrułvn s), stcm Hugh rir 1 ~,ą~a 3 xr.n,tnL Hákuą Muy-ý» Li~×w~.ž~nxatn 1 nvataçłxx nrąnn mk. x pr«~łu 3 sx 1 (tam lišałxr-j i mm-Lwnxr mmnoiš s wam Jicćb- mnPrctt) uzclktnt stlćaattcltn) yxjnątlcztt to poskytnut gxx-.tcnt lltłĺllfy rain puntocutt xetkua,ktotxí noakyttte...

Valcová zámka s valcovým lôžkom a v ňom otočne uloženým valcovým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1163

Dátum: 23.08.2002

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 29/00, E05B 21/00

Značky: uloženým, jadrom, lôžkom, otočné, valcovým, válcová, zámka

Text:

...pretože nos 21 zastáva v sedle 13.Vďalšom vyhotovení, ktoré je znázornené na obr. 5 a 6, sú na doštičkách g upravené prídavné blokovacie prvky vtvare blokovacích nosov. Tieto blokovacie nosy 11 vblokovacej polohe zapadajú do sedlovej drážky E valcového lôžka § a prídavne kzablokovanému zamykaciemu čapu 51 zabraňujú otáčanie valcového jadra g vo valcovom lôžku 5. Naproti tomu, pri použití správneho kľúča sú blokovacie nosy-17 vo vnútri...