Zverejnene patenty 14.08.2002

DNA-PK inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4876

Dátum: 14.08.2002

Autori: Hardcastle Ian Robert, Loh Vincent Junior Ming-lai, Calvert Hilary Alan, Golding Bernard Thomas, Rigoreau Laurent Jean Martin, Newell David Richard, Cockcroft Xiao-ling Fan, Griffin Roger John, Smith Graeme Cameron Murray, Raynaud Florence Irene, Curtin Nicola Jane, Martin Niall Morrison Barr, Workman Paul, Nutley Bernard Paul

MPK: A61P 35/00, A61P 9/00, A61K 31/35...

Značky: inhibitory, dna-pk

Text:

...splro, kondenzované, s mostíkmi) a má od 3 do 20 atómov kruhu, atómov, z ktorých od 1 do 10 sú heteroatómy kruhu a kde najmenej jeden z uvedených kruhov je heterocyklický kruh. Výhodne má každý kruh od 3 do 7 atómov kruhu, z ktorých od 1 do 4 sú heteroatómy kruhu. Cgąď znamená atomy kruhu, alebo uhlíkove atómy alebo heteroatórny.0025 Príklady 03.20 heterocyklylových skupin, ktoré majú jeden dusikový kruhový atóm, zahrnujú, ale nie sú na...

Spôsob antibiotického povliekania telesa so vzájomne prepojenými mikrodutinami a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3669

Dátum: 14.08.2002

Autori: Schnabelrauch Matthias, Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter

MPK: A61K 9/00

Značky: mikrodutinami, antibiotického, povliekania, tělesa, vzájomne, prepojenými, použitie, spôsob

Text:

...ako depotné preparáty. Tak sú tieto soli napríklad vnášané do kolagénového rúna (Wahlig H., Dingeldein E., Braun D. Medicinally useful,shaped mass of Collagen resorbable in the body, US 4 291 013, 22.9.1981). Ďalej boli týmito ťažko rozpustnými soľarni gentamycínu, gentamycín-crobefatom, impregnované umelé srdcovéfor treatment and prophylaxis of bacterial endocarditis. Antimicrob. Agents Chemother. 40(6),1432-1437 (1966.0006 Vytváranie...

Skladaný produkt so zhybovými líniami, ktoré sú z časti poskytnuté s drážkami a z časti z perforovaných línii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2959

Dátum: 14.08.2002

Autor: Dacey Derek

MPK: G09B 29/02, B65H 45/12, B42D 15/04...

Značky: poskytnuté, drážkami, líniami, produkt, perforovaných, linií, skládaný, částí, zhybovými

Text:

...Pri takomto usporiadaní je výhodné ak každý hranový vonkajší zhyb prebieha z jeho pridruženého vzdialenejšieho koncového bodu pridruženého vonkajšieho zhybu kpridruženej hrane listu, pod pravými uhlami kpridruženej hrane. Rovnako výhodne každý hlavný vonkajší zhyb vybieha smerom von zo stredového bodu listu v smere zvierajúcom uhol 45 ° s ďalším priľahlým zhybom.Všeobecne, tento vynález nachádza osobitné využitie, ak list obsahuje...

Spôsob antibiotického povliekania telies so vzájomne prepojenými mikrodutinami, takto povlečené telesá, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2891

Dátum: 14.08.2002

Autori: Schnabelrauch Matthias, Kühn Klaus-dieter, Vogt Sebastian

MPK: A61K 9/00

Značky: spôsob, antibiotického, použitie, takto, prepojenými, tělesa, povlečené, mikrodutinami, telies, vzájomne, povliekania

Text:

...v systémoch pórov poréznych telies napúšťaním poréznych telies vodnými roztokmi antibiotík patrí kvšeobecnému stavu znalostí (Reiner R., Killing W., Döring H., Köster K., Heide H. Implantierbares PhannakaDepot, DE 2807132, 20.02.1978). Pritom môže byť dosiahnuté oneskorované uvoľňovanieúčinnej látky vo vode ľahko rozpustných antibiotík adsorpčnými alebo diñíznymi pochodmi,ktoré závisia od použitého materiálu, objemu pórov a porozíty....