Zverejnene patenty 06.08.2002

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3288

Dátum: 06.08.2002

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 1/40

Značky: ropných, odlučovač, látok

Text:

...riešenia sa dosiahnevysokej účinnosti odlučovania ropných látok u zariadenia sveľkými prietokmi. Údržbatakéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadeni. Sústredenlm všetkých nádrži a technológii do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investićným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického...

Hlava elektrickej rotačnej zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3287

Dátum: 06.08.2002

Autor: Mišenčik Jozef

MPK: A61C 17/32

Značky: hlava, zubnej, elektrickej, rotačnej, kefky

Text:

...elektrickej rotačnej zubnej kefky sa doteraz používali hlavy elektrickej rotačnej zubnej kefky, ktorej rotačná časť so štetinami sa otáčala kolmo na os rukoväteľakéto čistenie zubovUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje hlava elektrickej rotačnej zubnej kefky, v ktorej je uložená rotačná časť so štetinami otáčajúca sa vosi rukoväte vpravo alebo vľavo a v časti zo štetinamivyčnieva zo základného telesa.Prehľad obrázkov na kresochNa...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3286

Dátum: 06.08.2002

Autori: Kovář Jiří, Slobodník Ladislav, Novanský Miloš, Mach Marián

MPK: F23K 1/00, F23G 7/00

Značky: palivová

Text:

...využitím odpadov na palivovú zmes sa zníži zaťaženie životného prostredia, zníži sa objem skládok odpadu, znížia sa náklady na dopravu a skladovanie odpadov. spaľovaním palivovej zmesi v cementárenských peciach sa dosiahnu úspory neobnoviteľných zdrojov paliv a nevznikajú náklady na čistenie spalín. V neposlednom rade sa znižujú aj finančné náklady na palivá, základné surovinyPalivová zmes podľa technického riešenia môže mat rôzne...

Rozoberateľné debniace jadro

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3285

Dátum: 06.08.2002

Autor: Krajčí Pavol

MPK: E04G 15/06

Značky: jádro, debniace, rozoberateľné

Text:

...pre urýchlenie tuhnutia betónu teplom.Samotné jadro je zložené zo štyroch častí. Z hornej a spodnej časti a dvoch prvkov klinového tvaru v priečnom aj pozdĺžnom smere. Výhodou je ich jednoduchá demontáž a vytiahnutie z betónového prefabrikátu bez nutnosti použitia hydraulickéhoPrehľad obrázkov na ýkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch. Na obr. 1 je znázomené rozoberateľné debniace jadro z ocele v priečnom...

Viacvrstvový náter na sekundárnu ochranu betónových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3284

Dátum: 06.08.2002

Autor: Hruban Vladimír

MPK: C09K 15/00

Značky: konštrukcií, viacvrstvový, ochranu, nátěr, sekundárnu, betonových

Text:

...látky, na zabránenie vznikuzmrašťovacích trhlín a rýchlemu vysychaniu reproñlačnej malty, náter je potom vytvorený-2 dvomi vrstvami vysokovýkonného kompozitu naneseného zvnútra betónovej konštrukciea tromi vrstvami polymémej látky, nanesenej na vonkajší povrch betónovej konštrukcie.Pred použitím viacvrstvového náteru na sekundámu ochranu betónových konštrukcií je potrebné ošetrované miesto najprv otryskať tlakovou vodou amechanicky očistiť a...

Viacvrstvový náter na ochranu proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3283

Dátum: 06.08.2002

Autor: Hruban Vladimír

MPK: C09K 15/00, C23F 11/00

Značky: nátěr, ochranu, viacvrstvový, proti, korózii

Text:

...a je opäť potrebné zopakovať náter poškodeného povrchuUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje viacvrstvový náter na ochranu zariadení akonštrukcií, ktorého podstata spočíva vtom, že prvý náter je vytvorený pretváračom korózie na báze jemnej organickej kyseliny taninovej advomi vrstvami vysokovýkonnéhopolymćmeho keramíckého kompozitu na báze dvojzložkovej modifikovanej epoxidovejZ povrchu zariadenia alebo oceľovej konštrukcie, ktorú...

Tvarovaná uhlíková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3282

Dátum: 06.08.2002

Autori: Dekýš Peter, Radzo Bohumil

MPK: C10L 1/02, C10L 5/40

Značky: tvarovaná, uhlíková

Text:

...nedostatky do značnej miery odstraňuje tvarovaná uhlíková zmes, pozostávajúca z uhlíkového prachu a spojiva, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že vodou rozpustné spojivo obsahuje organické zložky na báze cukrov, škrobovalebo celulózy v množstve 0,2 až 30 hmotnostných percent z celkovej hmotnosti zmesi.Spojivo s výhodou obsahuje organickú zložku na báze cukrov, ktorou je sulñtový výluh alebo na báze celulózy,...

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3281

Dátum: 06.08.2002

Autori: Anděl Miroslav, Vala Aleš

MPK: C10L 1/08

Značky: motorov, ekologické, palivo, vznětových

Text:

...4 je graf závislosti hustoty od teploty - NatD 16, NatD 17, NatD 18, NatD 19, NatD 20. . Na obr. 5 je graf závislosti hustoty od teploty - Dunasol, CD, P 1013, BSDA.Na obr. 6 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - RME-D, NatD 1,NatD 2, NatD 3, NatD 4.Na obr. 7 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 6, NatDT,NatD 8, NatD 9, NatD 10.Na obr. 8 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 11, NatD...

Zariadenie na uloženie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3280

Dátum: 06.08.2002

Autor: Lackovič Igor

MPK: B65H 54/02

Značky: zariadenie, káblov, uloženie

Text:

...kábla upevní tak, aby nedochádzalo odvíj aniu kábla.Zariadenie podľa tohoto technického riešenia sa môže nechávať voľne visiace na nenavinutej časti kábla, prípadne pomocou doplňujúcich konštrukčných riešení sa môže upevniť na iné zariadenia, napríklad samolepiacou fóliou, suchým zipsom, otvonni na zavesenie, magnetom aPrehľad obrázkov na výkresoch Na výkrese je schématicky znázomene zariadenie na uloženie káblov pri radiálnom pohľadena...

Zariadenie na kladenie obkladov a dlažieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3279

Dátum: 06.08.2002

Autor: Uhrín Karol

MPK: E04F 21/20

Značky: obkladov, zariadenie, kladenie, dlažieb

Text:

...mozaiky štvorcov, trojuholnikov a obdlžnikov.Na obr.2 sú znázornené výstupky g, tvorené troma úsekmi i 6 Z, z ktorých druhý úsek 6 je umiestnený medzi rovinnými plochami úsekov 5,2, je tvorený rovinnou plochou rovnobežnou s vrchnou stranou g a dvoma rovinnými plochami úsekov 5.2 kolmými na vrchnú stranu g, na ktorej je medzi výstupkami g umiestnená bitúmenová páska g. Ploché teleso 1 má veľkost formátu tvorenú kolmými stranami.Manipulácia a...

Elektronická zvonkohra a jej zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3278

Dátum: 06.08.2002

Autor: Sedlák Jozef

MPK: G10F 1/10, G10F 1/00

Značky: zapojenie, zvonkohra, elektronická

Text:

...zásobníka, ktorý je spojený so zosilovačom a tento je spojený s reprodukčným blokom. Riadený tónový zásobník pozostáva z prehrávacieho bloku s prvým až konečným zvonkovým vstupom a/alebo s prvým až konečným tónovým vstupom. Riešenie má rad uskutočnení, pričom na takéto zapojenie elektronickej zvonkohry je napojený opticky riadený blok napríklad vo forme farebných optických prvkov. Ďalšie uskutočnenie má externý ovládač, prípadne interný...

Prenášacie zariadenie obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3277

Dátum: 06.08.2002

Autori: Bielik Emil, Šedík Ján

MPK: B65G 25/00

Značky: zariadenie, obalů, prenášacie

Text:

...nutnú výmenu sady segmentov vtechnologickom procese výrobyUvádzané nedostatky a nevýhody sú z konštrukčného hľadiska odstránené technickým riešením podľa úžitkového vzoru,ktorého podstatou je, že pozostáva z telesa prstenca opatreného sústavou uchytávacích mechanizmov väčšieho zdvihus uchytávacími segmentmi a sústavy uchytávacích mechanizmov menšieho zdvihu s uchytávacími segmentmi, pričom teleso prstenca je umiestnené na dráhe.Cieľom...

Revolverové prenášacie zariadenie obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3276

Dátum: 06.08.2002

Autor: Bakoš Štefan

MPK: B65G 47/80

Značky: obalů, zariadenie, revolverové, prenášacie

Text:

...autoplášťa. Negatívny vplyv má aj zväčša relatívne veľká vzdialenosť prvej a druhej pozície prenášacieho zariadenia, nutnost ďalšej tzv. vyčkávacej pozície prenášacieho zariadenia a z toho plynúce časové straty.Uvádzané nedostatky a nevýhody sú zkonštrukčného hľadiska odstránené technickým riešením podľa úžitkového vzoru,ktorého podstatou je, že pozostáva zo stacionárneho stojana spojeného sotočným telesom opatreného minimálne...

Skladací papierový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3275

Dátum: 06.08.2002

Autor: Nesládek Peter

MPK: B65D 5/54

Značky: papierový, skládací

Text:

...účelová predtlač.Skladací papierový obal najmä na kúpeľné oblátky podľa tohto technického riešenia nie je potrebné kvôli obrazovému prvku ktorý sa na ňom nachádza uchovávať vcelku, rozložený alebo upravovať odstránením nevzhľadných častí. Perforácia vytvorená okolo obrazového prvku umožňuje ľahko oddeliť požadovanú časť obalu a zbytok obalu odstrániť. Takto je postačujúce vynaložiť minimálne úsilie na získanie želaného obrazového...

Mliečne výrobky na báze bryndze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3274

Dátum: 06.08.2002

Autor: Keresteš Ján

MPK: A23C 19/00

Značky: báze, mliečne, výrobky, bryndze

Text:

...rozširujú a skvalitňujú trh s mliečnymí výrobkami. Tieto výrobky, hoci majú nízky obsah sušiny sú veľmi vhodné na vyprážanie. Dajú sa výborne krájat anelepia sa a preto sú vhodné aj do zeleninových a syrových šalátov.Zariadenie na výrobu výrobkov podľa tohto technického riešeniaápozostáva zmlyna, ktorý Syrové vstupné suroviny pokrája na kúsky ,do priemeru 5 mm,miešaciehozariadenia pozostávajúceho zmiešadla ktoré homogenízuje pridávané...

Stavba odolávajúca zemetraseniu a klimatickým vplyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3273

Dátum: 06.08.2002

Autor: Sobotka František

MPK: E04H 9/00

Značky: odolávajúca, klimatickým, stavba, zemetraseniu, vplyvom

Text:

...obvodový plášť, tým má aj najmenšie možné tepelné straty i tepelné zisky od slnečného žiarenia, nemá chúlostivé rohy. Aj šíriace sa zvukové vlny majú priaznivé uhly odrazu od oblúka. Statická odolnosť oblúkových stien odolávať deštrukcii od síl otrasov je vyššia ako u stien rovinných, tým je ajcelková odolnosť stavby vyššia, a nie je závislá na smere otrasov. Zmena obvodového plášťa zvýhodňuje stavbu. Nie zanedbateľná je orientácia. Stačí...

Kódový písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3272

Dátum: 06.08.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 3/00, B41J 5/00

Značky: písací, stroj, kódový

Text:

...rádu a tretí kődovací obvod na nižší registrový pár, na bity z-hěho a l-vého rádu a na najnižší bit registra je privedený výstup prepínača velkých písmen wniestneného na klávesnici vľavo hore. Telá rámových náhrad znakov, pre a.lfanumerickě znaky nazývané ekvivalentmi alfanumericlcých znakov, sú na lúčovom kotúči použité bud v základnej verzii alebo verzii Icníhtlačovej,pričom pre všetky telá základnej verzie obdĺžnikových ekvivalentov...

Profilová stojka na montážnu stenu tlmiacu zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3271

Dátum: 06.08.2002

Autori: Krämer Georg, Krüger Gundolf

MPK: E04B 2/60

Značky: stojka, profilová, stěnu, montážnu, tlmiacu

Text:

...účinok. Pritom je poskytnutá možnosť ľahkého strihanie ručnými nožnicami, pretože jazyky v tvare Msa vďaka svojmu úzkemu chrbtu dajú nastrihnúť rućnými nožnicami a potom sa- vychádzajúc od dielov jazyka - dostrihajú. Inak prebieha strihanie špeciálnych profilových stojok M ručnými nožnicami rovnako ako u známych profilových stojok tvaru C. Úzky chrbát jazyka je dôležitý ako na zlepšené tlmenie zvuku, tak i na možnosť ľahkého strihania...

Protisnehová zábrana na báze recyklovaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3270

Dátum: 06.08.2002

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 7/02

Značky: protisnehová, recyklovaných, báze, plastov, zábrana

Text:

...zábrana na báze recyklovaných plastov. Zábrana je vytvorená vodorovne uloženými doskami z recyklovaných plastov, ktoré sú upevnené na dvoch vertikálnych proliloch z recyklovaných plastov, pričom medzi vodorovnými doskami je ponechaná medzera. Zo zadnej strany je zábrana vystužená šikmo uloženou doskou z recyklovaného plastu. Použitie profilov z recyklovaných plastov predlžuje životnosť zábrany min. na 30 rokov.Prehľad obrázkov na...

Priamozápisové šestnásťsegmentové štítkovo-páskové vstupno-výstupné mechanické médium počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3269

Dátum: 06.08.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: G06K 1/12, G09F 9/302

Značky: počítačov, mechanické, médium, štítkovo-páskové, šestnásťsegmentové, priamozápisové, vstupno-výstupné

Text:

...variácio šty-Mroch obdĺžnikových segmentov, umiestnených doliehajúco v rohoch obdlžnika tak, že v strede znakového štvorobdlžnika ostane voľný kríž, pričom v prípade tlačených znakových štvorobdlžnikov hranica medzi formátovou or 1 entačnouA značkou a susedným vytlačeným obdlžnikovým segmentom môže byť dotlačená do súvislého celku.Prehľad obrázkov na výkres th Na obr. 1 je znázornená ýéšgtnásťsegmentové mechanické počí tačové médium vo...

Plastový stavebný prvok na filtračné plášte podzemných chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3268

Dátum: 06.08.2002

Autori: Zelenák Štefan, Varga Vladimír, Homola Bohumil, Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E21D 11/10

Značky: filtračné, podzemných, chodieb, stavebný, pláště, plastový, prvok

Text:

...spôsobom polzámku sa minimalizuje riziko vytekania zalievacej zmesi a minimalizuje sa potreba dodatočného utesnenía vzniknutých medzier, čim sa výrazne znižuje prácnosť v bani. Potrebné dĺžky, spravidla 1200 mm, je možné u plastových prvkov zabezpečiť už priamo pri výrobe, čím sa opäť znižuje prácnosť súvisiaca s prípravou pažníc.V nadväznosti na konkrétne použitie v určitom type bani, resp. podzemných diel(plynujúce, neplynujúce) môže byt...

Formulácie opoídneho agonistu s uvoľniteľným a oddeleným antagonistom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6257

Dátum: 06.08.2002

Autori: Wright Curtis, Breder Christopher, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 31/445, A61K 31/44

Značky: agonistu, odděleným, opoídneho, uvoľniteľným, formulácie, antagonistom

Text:

...vynálezu je poskytnúť spôsob prevencie abusu perorálne opioidnej Iiekovej formy, kde lieková forma tiež zahrnuje dávku opoídneho antagonistu, ktorý je oddelený, napr. nie je biologicky dostupný, ked je dávka podávaná neporušená, ale je biologicky dostupný, ked je s liekovou formou neoprávnene manipulované (napr. pri pokusu zneužiť dávku opoídneho analgetika),a dávku antagonistu, ktorý je uvoíniteľný, aby zaistil požadovaný účinok.0014...

Antiangiogenická aktivita analógov talidomidu substituovaných dusíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5710

Dátum: 06.08.2002

Autori: Treston Anthony, D'amato Robert, Pribluda Victor, Conner Barry, Hunsucker Kimberly, Shah Jamshed, Rougas John, Swartz

MPK: A61P 43/00, A61P 35/00, A61K 31/4523...

Značky: antiangiogenická, talidomidu, dusíkom, analógov, aktivita, substituovaných

Text:

...(Folkman a spol., Nature, 339 58-61 (1989.(8) Špecitická protilátka proti VEGF (vaskulárny endotelový rastový faktor) znižuje mikrocievnu hustotu a spôsobuje signiñkantné alebo dramatické potlačenie rastu troch ľudských nádorov, ktoré závisia od VEGF ako od jediného mediátora angiogenézy (u nahých myší). (Kim a spol., Nature, 362 841-844 (1993.(9) Monoklonálna protilátka anti-bFGF spôsobuje 70 -né potlačenie rastu myšacíeho nádoru,...

4-Amino-6-fenylpyrolo[2,3-d]pyrimidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3683

Dátum: 06.08.2002

Autori: Capraro Hans-georg, Traxler Peter, Caravatti Giorgio, Bold Guido

MPK: A61P 35/00, A61K 31/519, C07D 487/00...

Značky: deriváty, 4-amino-6-fenylpyrolo[2,3-d]pyrimidínové

Text:

...ktorý zahŕňa napríklad nesubstítuovaný alebo substituovaný nižší alkyl, amino, N-nižší alkylamino, N,N-dí-nižší alkylamino, N-nižší alkanoylamino, N,N-di-nižší alkanoylamino, hydroxy, nižší alkoxy, nižší alkanoyl, nižší alkanoyloxy, kyano, nitro, karboxy,nižší alkoxykarbonyl, karbamoyl, N-nižší alkylkarbamoyl, MN-di-nížší alkylkarbamoyl, amídi no, guanidino, močovino, merkapto, nižší alkyltio, halogén alebo heterocyklický zvyšok.Mono-...

Analógy s protinádorovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2826

Dátum: 06.08.2002

Autori: Munt Simon, Cuevas Carmen, Gallego Pilar, Manzanares Ignacio, Martinez Valentin

MPK: A61K 31/4985, A61P 35/00, A61K 31/438...

Značky: protinádorovým, analogy, účinkom

Text:

...str. 4512-4515 Wright a sp., J.Org.Chem., 1990, Antitumour Tetrahydroisoquinoline Alkaloids from Colonial ascidian Ecteinascidia turbinata vol.55, str. 45084512 Sakai a sp., Proc.Nat 1.Acad.Sci. USA 1992, Additional antitumor ecteinascidins from a Caribbean tunicate Crystal structures and activities in vivo, vo 1.89, 11456-11460 Science 1994, Chemical Prospectors Scour the Seas form Promising Drugs, vol.266, str. 1324 Koenig,...

Hyperrozvetvený amylopektín na použitie pri spôsoboch chirurgického alebo terapeutického ošetrenia cicavcov alebo pri diagnostických metódach, najmä na použitie ako plazmaexpander

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2099

Dátum: 06.08.2002

Autor: Sommermeyer Klaus

MPK: A61K 31/716, A01N 1/02, A61K 47/36...

Značky: použitie, najmä, chirurgického, hyperrozvetvený, ošetrenia, terapeutického, metódach, plazmaexpander, cicavcov, spôsoboch, diagnostických, amylopektín

Text:

...nevýhody chýbajúcej úplnej metabolizovateľnosti amylopektínového derivátu hydroxyetylškrobu. Zároveň by nový plazmaexpander mal mať viac globulárnuštruktúru, a tým by mal vytvárať pomerne nízkoviskózneZa úlohu vynálezu sa môže považovať objavenie ďalšíchoblasti použitia istých amylopektínov.Tieto úlohy a taktiež ďalšie úlohy neuvedené samostatne,ktoré sa však dajú voľne odvodiť 2 úvodnej diskusie, sa riešia prostredníctvom predmetu nároku 1....

N-fenylpyrolguanidínové deriváty ako ligandy melanokortínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1781

Dátum: 06.08.2002

Autori: Lundstedt Torbjörn, Andersson Per, Skottner Anna, Boman Arne, Seifert Elisabeth, Andrianov Victor

MPK: A61K 31/402, C07D 207/00, A61P 3/00...

Značky: receptora, n-fenylpyrolguanidínové, melanokortínového, deriváty, ligandy

Text:

...rast plodu, ako aj iné udalosti okolo pôrodu (Eberle, AN The melanotropins Chemistry, physiology a mechanisms of action. Basel Karger, Switzerland. 1933,ISBN 3-8055-4678-5 Gruber, a Callahan, Am. J. Physiol. 1989, 257, K 681 - K 694 De Wildt a spol., J. Cardiovascular Pharmacology. 1995, 25, 898 - 905), ako aj vyvolanie natriurézy (Lin a spol., Hypertension. 1987, 10, 619 - 627).Je tiež dobre známe, že imunomodulačné pôsobenie...

Zariadenie na kontrolu opotrebovania a/alebo lomu nástroja pre obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 496

Dátum: 06.08.2002

Autori: Perrin Pascale, Schweitzer Alain

MPK: G05B 1/00

Značky: kontrolu, zariadenie, opotrebovania, stroj, nástroja, obrábací

Text:

...Patent E 1 0969340 navrhuje uskutočniť zisťovanie kritického stavu nástroja bez toho, aby na jeho funkciu bola potrebná nejaká krivka alebo overovanie etalónov. Na tento cieľ sa meria rozdiel medzi priemerom prúdu vypočítaným v poslednom okamihu (veľkosť nastavenej dynamickej hodnoty) a okamžitou hodnotou prúdu. Takto vyrátaný rozdiel sa potom porovnáva s pevnou hodnotou (veľkosť nastavenej hodnoty) na zistenie kritického stavu.0009 Počnúc...

Antineoplastické kombinácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 433

Dátum: 06.08.2002

Autori: Rabindran Sridhar Krishna, Gibbons James

MPK: A61K 31/4706, A61P 35/00, A61K 31/395...

Značky: antineoplastické, kombinácie

Text:

...neoplazmou jedna z nasledujúcich rakovina obličiek, sarkóm mäkkého tkaniva, rakovina prsníka, neuroendokrinný nádor pľúc, rakovina chrbtice, rakovina maternice, rakovina hlavy a krku, glióm, rakovina iných ako malých buniek pľúc, rakovina prostaty,rakovina pankreasu, lymfóm, melanóm, rakovina malých buniek pľúc, rakovina vaječníka, rakovina hrubého čreva, rakovina ezofágu, rakovina žalúdka, leukémia, kolorektálna rakovina alebo nemáma...