Zverejnene patenty 05.08.2002

Perorálna aplikačná forma obsahujúca liečivú látku a protichodne pôsobiace činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6939

Dátum: 05.08.2002

Autori: Carpanzo Anthony, Wright Curtis Iv

MPK: A61K 45/00, A61P 25/00, A61K 31/485...

Značky: obsahujúca, aplikačná, látku, pôsobiace, liečivú, forma, protichodne, činidlo, perorálna

Text:

...je rýchlo degradovaný a má vysokú tračníkovú špeciñcitu.Stále však existuje jasná potreba vyvinúť pokročilejšie perorálne aplikačné formy, ktoré by boli efektívne pri zabraňovaní abúzu a užitočné pri dodávke liečiva.Vynález sa týka perorálnej aplikačnej formy, ktorá obsahuje prvú kompozíciu a druhú kompozíciu, pričom prvá kompozícia obsahuje liečivo a druhá kompozícia obsahuje protichodne pôsobiace činidlo, ktoré znižuje alebo eliminuje...

Kryštalická forma hydrochloridu lerkanidipínu na použitie ako antihypertenzívna látka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6669

Dátum: 05.08.2002

Autori: Leonardi Amedeo, Bonifacio Fausto, De Iasi Gianluca, Campana Francesco

MPK: A61K 31/44, A61P 9/00, C07D 211/00...

Značky: forma, antihypertenzívna, hydrochloridu, použitie, krystalická, lerkanidipínu, látka

Text:

...zo surovej formy hydrochloridu Ierkanidipínu.Obrázok 1 je grafom DSC analýzy uskutočňovanej na kryštalickej forme (l), v súlade s pracovnými podmienkami opisanými v príklade 3. Ordináta označuje tepelný tok v mW a x-ová os teplotu v °C.Obrázok 2 je grafom DSC analýzy uskutočňovanej na kryštalickej forme (II) (referenčná), v súlade s pracovnými podmienkami oplsanými v prlklade 3. Ordináta označuje tepelný tok v mW a x-ová os teplotu v...

Elektromagnetická brzda na sánky vedené po dráhe a sánkarská dráha s podobnou elektromagnetickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12752

Dátum: 05.08.2002

Autor: Wiegand Josef

MPK: A63G 21/04, A63G 7/00

Značky: brzda, sánkarská, dráhe, dráha, brzdou, vedené, elektromagnetickou, sánky, podobnou, elektromagnetická

Text:

...je už daná z dôvodu jej spôsobu účinku. Takétoelektromagnetické brzdy sú známe a používajú sa napr. pri takzvaných zábavných zariadeniach, pri ktorých voľne padajúce objekty prepravujúce pasažierov dosahujú veľmi vysokú rýchlosť. Takéto zariadenie s elektromagnetickou brzdou je opisané napr. v DE 295 06 374 U 1. Pri takomto zariadení však nemôžu pasažieri alebo užívatelia zariadenia žiadnym spôsobom ovplyvniť rýchlosť, takže pri vjazde...

Betónový stenový element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5281

Dátum: 05.08.2002

Autori: Barnas Alexander, Spitzer Franz, Redlberger Alfred

MPK: E01F 15/02

Značky: stěnový, betónový, element

Text:

...dĺžkou medzi podperným elementom a betónovým stenovým elementom a že na nastavenie betónových stenových elementov na podklade bez jeho poškodenia obsahujú podperné elementy držiaky pre úložnéTým vznikne tá výhoda, že deformačný element sa môžedostatočne daleko zdeformovat aj pri veľkom zatažení, takženedôjde na výpadok funkcie deformačného elementu. Tým sa zaručí, že podperný element zostane V okrajovej oblastispojený s betónovým stenovým...

Sánkarská dráha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9233

Dátum: 05.08.2002

Autor: Wiegand Josef

MPK: A63G 21/04

Značky: sánkarská, dráha

Text:

...ťažkými osobami. Spomaľovaná hmotnosť môže byť tedav jednotlivých prípadoch veľmi rozdielna, takže musí byt brzdný účinok prispôsobený príslušnej brzdenej hmotnosti. Jednou z možnosti by bolo pred odjazdom odvážiť hmotnosť sánok aj s posádkou. To je však spojené s určitou náročncsťou. Ďalšia možnosť pozostáva v tom, zmerať rýchlosť v brzdnej zóne druhý krát a z príslušného dosiahnutého spomalenia sánok v tomto úseku ako aj z vedomosti o...

Stabilizovaný orálny suspenzný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1875

Dátum: 05.08.2002

Autor: Lu Guang

MPK: A61K 9/10, A61K 31/415, A61K 31/63...

Značky: stabilizovaný, orálny, prípravok, suspenzný

Text:

...vo vode podávať ako suspenzia, je žiaduce, aby táto suspenzia mala pomalú sedimentáciu, aby sa dosiahla vhodná dávková uniformita. Naopak tam, kde dochádza k rýchlej sedimentácii ako v prípade neštruktúrovaných vehikúl, musí sa suspenzia pred každým podaním pretrepať, aby sa dosiahla dávková uniformita. Ak sú ďalšie faktory zhodné (napr. veľkosť častíc liečiva, homogénnosť a hustota), rýchlosť sedimentácie častíc liečiva klesá s...

Farmaceutické prípavky obsahujúce kryštalickú formu (I) lerkanidipín hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19774

Dátum: 05.08.2002

Autori: Campana Francesco, Leonardi Amedeo, De Iasi Gianluca, Bonifacio Fausto

MPK: A61P 9/12, C07D 211/90, A61K 31/4422...

Značky: hydrochloridu, kryštalickú, obsahujúce, farmaceutické, lerkanidipín, formu, prípavky

Text:

...vlastnosť pevného produktu ziskaného procesom opísaným v Príklade 3 US patentu 5,767,136 186-188 °C. Táto variabilita saprejavila v zdanlivo nepredvídateInom sa objavení (a vymiznutí) rozdielov v jednom alebo viacerých ako vzhľad výrobku (napríklad farba), bod topenia a rozpustnosť. To vyvolalo otázky, či sa môže zabezpečiť čistota a/alebo reprodukovateľnost (napríklad pre regulačné orgány), že výrobok je vždy rovnaký.0010 Ďalší výskum...

Nepeptidové antagonisty receptora CCR1 na liečbu progresívnej renálnej fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 718

Dátum: 05.08.2002

Autor: Horuk Richard

MPK: A61K 31/495, A61P 13/00

Značky: nepeptidové, progresívnej, fibrózy, renálnej, liečbu, receptora, antagonisty

Text:

...ureterálnej obštrukcií.PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU A. Definície 0012 Pokial nie je uvedené inak, majú nižšie uvedené výrazy, ktoré sa používajú v tomto opise a v pripojenýchpatentových nárokoch, nasledujúci význam Výraz aminokarbonyl označuje zvyšok ~C(O)NHZ.Výraz ienyl označuje benzénový zvyšok, ktorý môže byť prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentami vybranými zo skupiny zahrňujúcej hydroxyskupinu, atom halogenu,...

Nové kryštalické polymorfné formy hydrochloridu lerkanidipínu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 369

Dátum: 05.08.2002

Autori: Campana Francesco, Leonardi Amedeo, Bonifacio Fausto, De Iasi Gianluca

MPK: C07D 211/00, A61K 31/44, A61P 9/00...

Značky: lerkanidipínu, polymorfné, krystalické, přípravy, formy, hydrochloridu, nové, spôsob

Text:

...je spôsobená tým, že v jednej šarži sa nachádzajú zmesi rôznych tuhých foriem, atým, že takéto zmesi rôzneho zloženia majú teploty topenia vrámci rovnakého úzkeho rozsahu ako jednotlivé formy. Ztoho vyplýva, že boli potrebné reprodukovateľnejšie šarže lerkanidipínu vhodnejšie na výrobu vo veľkom meradle a na kontrolu kvality.Predložený vynález poskytuje nové surové formy akryštalicke formy hydrochloridu lerkanidipínu a spôsoby ich...