Zverejnene patenty 30.07.2002

Protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 70

Dátum: 30.07.2002

Autor: Carstens Johannes

MPK: A61F 2/60, A61F 2/50, A61F 2/80...

Značky: protéza

Text:

...sú už napínacie pásy. prípadne ich uzávery, priradené vnútornému plášťu, prístupné. Nasaclzovanie a snímanie takého telesa protézy je preto veľmi nepohodlné a časovo náročné. Telesá protéz, zostavené z lamiel. tiež nemôžuvytvárať žiadne vákuum na pridržovanie pahýľa končatiny.Z nemeckého patentového spisu 323 671. zverejneného v roku 1920, je známe (ľalšie dvojplášťové teleso protézy. Vnútorný plášť a vonkajšíplášť sú tu opäť tiež zostavené...

Polymorf A flibanserinu, technický spôsob jeho prípravy a jeho použitie na prípravu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 60

Dátum: 30.07.2002

Autori: Bombarda Carlo, Ezhaya Antoine, Dubini Enrica

MPK: C07D 403/06

Značky: flibanserinu, přípravu, polymorf, technicky, liečiv, použitie, přípravy, spôsob

Text:

...a chemickú stabilitu, poskytuje významnú výhodu v porovnaní s menej stabilnýmiformami tohto istého liečiva.Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť novú, stabilnú kryštalickú formu zlúčeniny flibanserin, ktorá spĺňa uvedene prísnepožiadavky kladené na farmaceutický účinné látky.S prekvapením sa zistilo, že voľná báza flibanserinuV špecifickej kryštalickej forme spĺňa uvedené požiadavky.Okrem toho sa zistilo, že V závislosti od...

Zariadenie na meranie miery špecifickej absorpcie vyžarovania v mobilnej telekomunikácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 26

Dátum: 30.07.2002

Autori: Chauvin Sébastien, Veysset Rémy, Picard Dominique

MPK: G01R 29/08

Značky: miery, zariadenie, meranie, absorpcie, špecifickej, telekomunikácii, vyžarovania, mobilnej

Text:

...telefónnym terminálom. celulárnej siete s časovým multiplexom, zariadenie podľa vynálezu je výhodne vybavené prostriedkami na príjem taktogenerovaného elektromagnetického pola a prostriedkami naobnovenie synchronizovaného hodinového signálu na obálke časového multiplexu uvedeného elektromagnetického pola. Prostriedky na synchrónnu detekciu môžu byť pripadne doplnené emulátorom na generovanie referenčného signálu.Zariadenie je výhodne...

Spôsob mobilizácie progenitorových/kmeňových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11294

Dátum: 30.07.2002

Autori: Macfarland Ronald Trevor, Calandra Gary, Bridger Gary, Abrams Michael, Broxmeyer Hal, Henson Geoffrey, Dale David

MPK: A61K 31/33, A61K 38/19, A61K 31/555...

Značky: mobilizácie, buniek, spôsob

Text:

...5 612 478, 5 756 728, 5 801 281 a 5 606 053 a PCT publikácii WO O 2/26721 založenej na prihláške podanej 29. septembra 2000.0008 Skôr bolo zistené a opísané v PCT publikácii WO O 2/58653 založenej na prihláške podanej 1. februára 2000,že niektoré z polyamínových antivírusových činidiel opisaných v uvedených publikáciách majú vplyv na zvýšenie počtu bielych krviniek. Teraz bolo zistené, že polyamínové antivírusové činidlá opísané V uvedených...

Ochranné zariadenie pre ihlu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1639

Dátum: 30.07.2002

Autori: Minari Emanuele, Villa Danilo

MPK: A61M 5/32, A61M 5/50

Značky: zariadenie, ochranné

Text:

...čiastočné zavedenie do žily pacienta a ktorá naviac obsahuje zadnú časť 11 slúžiacu ako násadka kanyly,ktorá je opatrená vstupným otvorom 12 na zavedenie ihly 5 do kanyIy 3. Vstupný otvor 12 je taktiež určený na pripojenie k hadičke na dopravu tekutiny a pod. po vytiahnuti ihly 5. Ako je znázomené, kanyla 3 môže byť opatrená jedným alebo viacerými dodatočnými vstupnými otvonni 13. Samozrejme, kanyla 3 môže byt tiež použitá na zavedenie iných...

Keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 953

Dátum: 30.07.2002

Autori: Pischek Stefan, Meier Peter, Winkelmann Manfred

MPK: C04B 37/02

Značky: keramická, tvarovka

Text:

...oceľovým obkladom, ktorého použitie jehospodárne a pri ktorom použitie bude oceľový obklad aj pri vysokých teplotách podliehať zníženej oxidácii.Podľa vynálezu je predstavená keramická tvarovka, ktorej povrch je prinajmenšom v úsekoch pokrytý oceľovým obkladom, pričom tento oceľový obklad na svojej ploche, ktorá nepokrýva tvarovku, je pokrytý prinajmenšom v úsekoch vrstvou látky zabraňujúci tvorbe okovín.Zníženie alebo zabránenie tvorby...

Spôsob prípravy frakcií bohatých na gliadín a glutenín z lepku vo vodnom médiu a v prítomnosti kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 868

Dátum: 30.07.2002

Autor: Roels Stefaan

MPK: A23J 3/00

Značky: spôsob, lepku, vodnom, gliadín, glutenín, médiu, bohatých, přípravy, přítomnosti, frakcií, kyseliny

Text:

...v disperzii a nakoniec sú glutenin a gliadín oddelené do príslušných frakcii.Tiež EP 992 193 sa týka metódy vodnej extrakcie, v ktorej je použitý vodný roztok s pH nižším alebo rovným 4,5 a obsahujúci 0,1 až 10 hmotnostne/objemových aspoň jednej organickej kyseliny. Medzi kyselinami, ktoré môžu byť vybrané, sú uvedené kyselina citrónová, mliečna, jablčná, octová, ale tiež kyselina fosforečná, a ich soli. Táto prihláška neposkytuje...

Výškovo prestaviteľná spojka prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 668

Dátum: 30.07.2002

Autor: Baumgartner Richard

MPK: B60D 1/00

Značky: přívěsů, spojka, výškovo, prestaviteľná

Text:

...l, je hlava 1 spojky otočne upevnená na držiaku 2 hlavy spojky pomocou ložiskového čapu 5. Ložiskový čap 5 je zasunutý do úložného vývrtu prechádzajúceho držiakom 2 hlavy spojky. Ako je zrejmé zobr. 2, je vo dvoch vzájomne privrátených kruhových drážkach ložiskového čapu 5 a držiaka 2 hlavy spojky zasunutý drôt 16. Jeho prostredníctvom sú obe súčasti neposuvne pridržiavané pri sebe. Držiak 2 hlavy spojky je na svojich oboch čelných stranách...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19031

Dátum: 30.07.2002

Autori: Crooke Rosanne, Graham Mark

MPK: C07H 21/04, C07H 21/02, C07H 21/00...

Značky: expresie, modulácia, apolipoproteinu, antisense

Text:

...a dodávani endogénneho cholesterolu z plazmy0008 Základom, pomocou ktorého bežný štruktúrny gén pre apolipoproteín B produkuje dve odlišné izoformy proteínu, je proces známy ako editovanie RNA. Reakcia miestne špecifického editovania cytozínu na uracil produkuje UUA stop kodón a translačné zakončenie apolipoproteínu B, aby sa produkoval ApoB 48 (Davidson a Shelness, Annu. Rev. Nutr., 2000, 20, 169-193). 0009 Apolipoproteín B sa klonoval V roku...