Zverejnene patenty 24.07.2002

17 alfa 21-dihydroxypregnenestery ako antiandrogénne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 101

Dátum: 24.07.2002

Autori: Moro Luigi, Ajani Mauro

MPK: A61P 15/16, C07J 5/00, A61K 31/573...

Značky: antiandrogénne, činidla, 21-dihydroxypregnenestery

Text:

...znamená zvyšok karboxylovej kyseliny s l a 18 atómami uhlíka a Rznamenáatóm vodíka alebo acylovú skupinu s 1 až 18 atómamiuhlíka, mikrobiologickou oxidáciou za použitia huby Curvularia, kde sa získa zodpovedajúci 110 hydroxysteroid.Podľa rovnakého patentu sú zlúčeniny pregnanovejandrostanovej alebo estranovej série uvedené ako možné východzie steroidy, predsa len nie je tu žiadna zmienka o transformácii ll-deoxy 17 d-OR-21-ORsteroidov kde R...

Fungicídna kompozícia a použitie tejto kompozície na potláčanie chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 85

Dátum: 24.07.2002

Autori: Garnier Alain Joseph Jean Florimond, Milling Richard, Duvert Patrice, Verbruggen Luc Rosalia Michael

MPK: A01N 43/54

Značky: kompozícia, tejto, kompozície, rastlín, chorôb, potláčanie, použitie, fungicídna

Text:

...húb ošetrovanýchDruhý predmet vynálezu spočíva v poskytnutí fungicídnych kompozícii, ktoré vykazujú ako preventívny tak aj kuratívny účinok,predovšetkým zlepšený kuratívny účinok v porovnaní s fungicídnymiĎalší predmet predloženého vynálezu spočíva v poskytnutí fungicídnych kompozícii, ktoré môžu účinne potláčat kmene húbrezistentné na známe fungicídne kompozície.Ďalšínx cielom predloženého vynálezu je poskytnúť fungicídne kompozície,...

Benzo[b]pyrano[3,2-h]akridín-7-ónové deriváty, spôsob ich prípravy a ich farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2831

Dátum: 24.07.2002

Autori: Seguin Elisabeth, Michel Sylvie, Hickman John, Tillequin Francois, Pfeiffer Bruno, El Omri Abdelhakim, Koch Michel, Pierre Alain, Renard Pierre

MPK: C07D 491/00, A61K 31/4353, A61P 35/00...

Značky: farmaceutické, spôsob, kompozície, deriváty, přípravy, benzo[b]pyrano[3,2-h]akridín-7-ónové

Text:

...alkylénový reťazec (Cl-Có), 10- alebo X a Y, pokiaľ sú v susedných polohách, tvoria dohromady skupinu metyléndioxy alebo skupinu etylćndioxy, pričom sa rozumie, že substituenty X a Y môžu byť prítomné na jednom alebo druhomz oboch susediacich benzénových jadier,- R 1 predstavuje atóm vodíka alebo lineámu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu (Cl-CG), ° R predstavuje skupinu volenú medzi atómom vodíka, lineárnym alebo rozvetveným alkylom...

Cukorné deriváty hydromorfónu, dihydromorfónu a dihydroizomorfínu, kompozície na ich báze a použitie na liečenie alebo prevenciu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2697

Dátum: 24.07.2002

Autori: Miotto Jahanara, Gao Feng

MPK: C07H 17/00, A61K 31/7042, A61P 43/00...

Značky: deriváty, použitie, prevenciu, bolesti, dihydromorfónu, hydromorfónu, báze, liečenie, dihydroizomorfínu, kompozície, cukorné

Text:

...je tento účinok dosahovanýpomocou iného proteínu G pri transdukcii signálu.Pri naviazaní daného ligandu. každá z tried ópioidných receptorov vyvoláva špecifický terapeutický účinok. V prípade naviazania ligandu na receptor dôjde k analgêzii a eufórii. Naviazanie ligandu na receptory kappa je však spojené s paroxyzmom a diurézou a naviazanie lingadu k receptoru delta je spojené s dysfóriou. Prednostnými analgetikami sú teda ópioidy,...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Raczne Bajnogel Judit, Lévay György, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Simig Gyula, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Kótay Nagy Peter, Egyed András, Wellmann Janos, Schmidt Éva

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: farmaceutické, 2h-pyridazín-3-ónu, spôsob, kompozície, aktívnej, zložky, obsahom, nové, deriváty, přípravy

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Samčia sterilita v trávach rodu Lolium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7608

Dátum: 24.07.2002

Autori: Gaue Inge, Baudis Heinrich

MPK: C12Q 1/68, A01H 1/02, A01H 5/10...

Značky: lolium, samčia, trávach, sterilita

Text:

...tom sa rozlišuje všeobecná kombinačná schopnosť (general combining ability, GCA) a špecifická kombinačná schopnosť(specific combining ability, SCA). Línie s vysokou GCA sa vyznačujú vysokou heterotickou úžitkovosťou pri krížení s odlišnými rodičovskými líniami. Rastlinné línie s vysokou SCA majú vysokú heterotickú úžitkovosť V kombinácii so špeciálnymi partnermi križenia. SCA sa teda môže určiť len priporovnávacom párovom krížení (napríklad...

Autoperforačný patrón na inhaláciu suchých práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 300

Dátum: 24.07.2002

Autori: Cecchini Marco, Deveglia Roberta

MPK: A61M 15/00, B65D 75/28

Značky: suchých, autoperforačný, patrón, inhaláciu, práškov

Text:

...vložka môžeD 011 Okrem toho sa takýto patrón stále používa vtrochu zložitom inhalátore. ktorý je vyrobený znlekolkých dielov. ktoré je treba použit pri posúvaní patróna obsahujúceho viac dávok apri umiestnení uvedenéhopatróna do správnej polohy, v ktorej tlačidlo vytlačí vložku z vydutiny.0012 Predmetný vynález sa týka autoperforačného patróna. ktorý prekonáva horeuvedené nevýhody pomocou pevného rámu, ktorý je umiestnený vo vnútri krytu,...