Zverejnene patenty 19.07.2002

Spôsob selekcie buniek exprimujúcich protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 262

Dátum: 19.07.2002

Autori: Singh Rabinder, Racher Andy

MPK: G01N 33/569

Značky: protilátky, exprimujúcich, spôsob, selekcie, buniek

Text:

...sa dosiahne inkubovaním buniek so zachytenou sekrétovanou protilátkou s treťou,Íluorescenčne označenou detekčnou protilátkou. Pridanie viskózneho činidla, ako je želatína,k inkubačnému médiu zabraňuj e cross-talku medzi jednotlivými klonmi (t.j. difúzii a naviazaniusekrétovanej protilátky z produkčných buniek na neprodukčné alebo nizkoprodukčné bunky).Hlavnou nevýhodou publikovaného spôsobu je to, že poskytuje relatívne nízku citlivosť pri...

Zariadenie na izoláciu základného prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14232

Dátum: 19.07.2002

Autori: Dowhy Mark, Fuhrman Bradley

MPK: A61M 16/10, A61M 16/01, A61M 16/08...

Značky: základného, prietoku, izoláciu, zariadenie

Text:

...na strane pacienta, ktoré možno uspôsobiť na pneumatickú komunikáciu so zdrojom vdychovaného plynu a (d) ústie pre návrat výdychu na strane pacienta a práčku na C 02 so vstupným otvoromvpneumatickej komunikácii spacientom avýstupným otvorom v pneumatickej komunikáciis ústím pre návrat výdychu, a vyznačuje sa tým, že posúvač priehradky je spojený s priehradkou, posúvač priehradky je schopný pohybovať priehradkou na vytvorenie tlakového...

Oporné zariadenie pre brzdové čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 107

Dátum: 19.07.2002

Autor: Wirth Xaver

MPK: F16D 55/00, F16D 65/095

Značky: oporné, čeľuste, brzdové, zariadenie

Text:

...častou kolajového vozidla, zachytávajúcou brzdne sily, napr. s podvozkom s točňou. Vodiace ramienko závesnice sa rozkladá na strane, resp. v oblasti jedného z oboch výkyvných kĺbov rovnobežne k pozdĺžnemu smeru závesnice a má pozdĺžne vybranie, vktorom je vedený kĺbový čap priradeného výkyvneho klbu. Vodiace ramienko má teda funkciu0013 Kĺbový ćap je tak v jednom smere kolmom na brzdový kotúč pevnýa v tangenciálnom smere na brzdový kotúč,...

Postup pre reguláciu parametrov zapaľovania zapaľovacej sviečky pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5234

Dátum: 19.07.2002

Autor: Metzelard Olivier

MPK: F02P 3/02, F02P 17/12, F02P 3/00...

Značky: reguláciu, zapaľovania, sviečky, postup, parametrov, spalovací, motor, zapaľovacej

Text:

...vinutí zníži na nulu. Tieto príkazy otvorenia azatvoreniaspínača sa vykonávajú opakovane, aby sa získal elektrický oblúk, ktorého intenzita bude klesať v čase.0011 Týmito opatreniami je možné nastaviť parametre tohto zapaľovacieho zariadenia (trvanie elektrického oblúku na elektródach sviečky,napätie aplikovateľné na sekundárne vinutie) iba pre jediný typ použitia. Ak je potrebné zmeniť tieto parametre pre iný typ cievky, je...

Nové peptidy odvodené z proteínu G respiračného syncytiálneho vírusu (RSV) a ich použitie vo vakcíne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4768

Dátum: 19.07.2002

Autori: Plotnicky Gilquin Héléne, Corvaia Nathalie, Nguyen Ngoc Thien, Beck Alain

MPK: C07K 16/08, A61K 39/155, C07K 14/005...

Značky: použitie, respiračného, rsv, odvodené, nové, proteínu, vírusu, syncytiálneho, vakcíne, peptidy

Text:

...cytokínov typu Th 2. 0010 Navyše, pre vakcíny určené novorodencom je tiež žiaduce, aby použitý antigén predstavoval negatívnu okamžitú hypersenzibilitu (HSI). Okamžitá alebo anafylakticka hypersenzibilita na IqE, typu I podľa klasifikácie podľa Gell a Coombs, preskupuje klinické priznaky pozorované V priebehuniektorých dýchacích, očných, kožných, tráviacich, ochorení. Môžeme korelovať pozitívnu HSI odpoveď na odpoveďtypu Th 2 s...

Farmaceutické kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3211

Dátum: 19.07.2002

Autori: Kölle Ernst Ulrich, Kalb Oskar, Stütz Anton, Becker Dieter, Hirsch Stefan, Mayer Friedrich Karl, Alles Rainer, Bonny Jean-daniel, Williams Anthony

MPK: A61K 9/20, A61K 31/35, A61K 9/28...

Značky: použitie, kompozície, farmaceutické

Text:

...tejto izoformy, ako je nortriptylin, desipramín, perfenazln, metoprolol, encainid a propafenon.Ďalej sú všetky možné tieto účinky označované ako nepriaznivé účinky.0007 Rôzne farmakokinetické a biofarmaceutické vlastnosti Terbinafmu sú známe. Terbinañn je teda dobre absorbovaný. Počas 2 hodín od podania jedinej dávky 250 mg Terbinafinu sa objavujú vrcholové koncentrácie liečiva v plazme (Cmax), ktoré sú približne 1 g/ml. Plocha pod...

Polyolefínový film, pásik alebo niť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2849

Dátum: 19.07.2002

Autori: Schimanski Tilon, Peijs Antonius Andreas Johannes Maria, Loos Joachim, Jacobs Johannes Antonius Joseph

MPK: B29C 55/04, B32B 27/32, B29C 47/06...

Značky: polyolefínový, pásik, film

Text:

...na v jednej osiAB alebo ABA, ktorá má pomer natiahnutia viac ako 12, má E-modulalebo dvoch ďalších vrstiev (A) polyolefínu rovnakej skupiny, ako je materiál centrálnej vrstvy B, kde DSC teplota topeniamateriálu uvedených ďalších vrstiev (A) je nižšia ako DSC teplota topenia materiálu uvedenej centrálnej vrstvy (B), kde centrálna vrstva (B) je v rozsahu 50 až 99 hmotn. materiálu aPrekvapivo bolo zistené, že tento viacvrstvový materiálmá...

Textília vhodná na poskytnutie bariérového efektu proti magnetickým a elektromagnetickým poliam a/alebo metaloterapeutických účinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2010

Dátum: 19.07.2002

Autor: Botturi Luca

MPK: D03D 15/00

Značky: bariérového, poskytnutie, elektromagnetickým, poliam, proti, metaloterapeutických, účinkov, textília, magnetickým, efektu, vhodná

Text:

...ktorá je fonnovaná aspoň čiastočne pomocou nití obsahujúcich med,nití obsahujúcich zinok, a nití obsahujúcich kremík.0016 Ďalšie charakteristiky a výhody budú lepšie zrejmé z nasledujúceho detailného opisu výhodného, ale nie výlučného uskutočnenia textílie podľa predkladaného vynálezu, zobrazeného len neobmedzujúcim príkladom na priložených obrázkoch, kde Obr. 1 je pohľad na textíliu podľa vynálezu,Obr. 2 je zväčšený pohľad na výrez z...

Peptidy účinné na liečenie nádorov a iných stavov vyžadujúcich odstránenie alebo deštrukciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1845

Dátum: 19.07.2002

Autori: Averback Paul, Gemmell Jack

MPK: A61K 38/17, C07K 14/435

Značky: nádorov, buniek, liečenie, odstránenie, peptidy, deštrukciu, iných, vyžadujúcich, stavov, účinné

Text:

...čím dodáva toxické činidlo alebo rádioaktivitu do požadovaných buniek.Anti-angíogenézne faktory Keďže sa rakovinové bunky rýchlo delia a nádory rýchlo rastú,môžu prerásť do takej miery, že sú nedostatočne zásobované krvou. Kvôli kompenzácii nádory vyučujú látku, ktorá sa považuje za napomáhajúcu v ich blízkosti indukcii rastu krvných, ktoré poskytujú rakovinovým bunkám cievny zdroj živín. Experimentálne terapie sú navrhované tak, aby...

Nové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8218

Dátum: 19.07.2002

Autori: Morley Andrew, Faull Alan, Johnstone Craig, Poyser Jeffrey Philip

MPK: A61K 31/407, A61K 31/4025, A61K 31/381...

Značky: nové, zlúčeniny

Text:

...fosfatázami(PTPs) a tyrozín kinázami (Amer a kol., .IBC 273229417-29423, 1998 Hu a kol., JBC 273233561-33565, 1998 Kaekawa a kol., Biochem. J. 3372179-184, 1999 Singh a kol., JBC 271 31049-31054, 1996). Ukazuje sa. že mechanizmus účinku týchto enzýmov spočíva v regulácii fbsforylačného stavu IKB. Tak sa napríklad ukazuje, že PTPl B a neidentiñkovaná tyrozín kináza priamo regulujú fosforyláciu lyzínového zvyšku (K 42) na KB-a, ktorý má zase...

Spôsob výroby priehľadného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 731

Dátum: 19.07.2002

Autor: Heys James

MPK: B29D 11/00, G02B 1/10, B41J 2/01...

Značky: priehľadného, výrobků, výroby, spôsob

Text:

...sa dosiahne potiahnutie vybraných oblastí substrátu. Napríklad časti substrátu, ktoré je potrebné pripojit k ostatným súćastiam na vytvorenie kompletného prístroja zostanú selektívne nepotiahnuté, napríklad0015 vynález je možné použit na potiahnutie priehIadných substrátov relatívne malej veľkosti, napríklad dĺžky do 20 cm a šírky do 15 cm. Takéto substráty môžu byt vkladané postupne do tlačiarne na uskutočnenie operácie potiahnutia,...

Zmiešavací obvod na potlačenie zrkadlového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 362

Dátum: 19.07.2002

Autori: Canard David, Jovenin Fabrice

MPK: H03B 21/00, H03D 7/00

Značky: zrkadlového, obvod, zmiešavací, kmitočtu, potlačenie

Text:

...0, pre ktoré platíNa potlačenie jedného z dvoch kmitočtov je ešte nutné použiť nízkofrekvenčný filter2 §(obr. 5) na odstránenie najnižšieho kmitočtu, čo predpokladá, aby obidva kmitočtyzískané pred filtrovaním boli od seba veľmi vzdialené a teda deliaci pomer Div bol veľký.Prítomnosť takéhoto filtra V obvode predstavuje nevýhody týkajúce sa interferencií so vstupným signálom.Okrem už uvedených riešení bol tiež použitý numerický delič kmitočtu....

Zariadenie na čistenie povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 347

Dátum: 19.07.2002

Autor: Grey Nicholas Gerald

MPK: A47L 11/00

Značky: zariadenie, povrchov, čistenie

Text:

...kedykoľvek sa zariadenie nepoužíva alebo v takých momentoch, ked je súbor batérií takmer vybitý. Prostriedky na zapnutie/vypnutie (nie je znázomené) slúžia na to, aby umožnili užívateľovi podľa potreby aktivizovať alebo deaktivizovať motor j. Altematívne súboru dobíjateľných batérií môže zariadenie využívať batérie na jedno použitie alebo môže byť napojené na hlavný prívod elektriny.V prednom oddelení 2 je umiestnené predĺžené otáčavé...

Spôsob detekcie prítomnosti vozidla pohybujúceho sa na trati železničného typu a súvisiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 277

Dátum: 19.07.2002

Autori: Lechevin Eric, Franckart Jean-pierre, Rousseau Michel

MPK: B61L 23/00

Značky: přítomnosti, tratí, vozidla, zariadenie, detekcie, železničného, súvisiace, pohybujúceho, spôsob

Text:

...po celej trati, kde sú teda použité kmitočty typu nízkeho kmitočtu, to znamena0011 Problém detekcie prítomnosti vlaku alebo presnejšie povedanéneprítomnosti je tým kritickejši voblastiach veľkej koncentrácie výhybiek, akov staniciach alebo tam, kde sa vzdialenosti medzi dvoma nasledujúcimi výhybkami0012 Za tohto predpokladu je predovšetkým dôležitá možnosť určit spresnostou, hlavne zdôvodu bezpečnosti na železnici uvažovaného typu,...