Zverejnene patenty 17.07.2002

Spôsob výroby výrobkov z polymérnych látok s medikamentóznym depotným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 149

Dátum: 17.07.2002

Autori: Ludwig Hans-josef, Mertens Wilfried, Hemmer Bernd

MPK: A61K 9/58, A61K 9/00, A61K 9/60...

Značky: výroby, depotným, medikamentóznym, spôsob, účinkom, látok, výrobkov, polymérnych

Text:

...všeobecne postačujú dávky žiarenia 20 až 66 kGy.Ako polymérna látka na výrobu výrobkov s medikamentóznym depotným účinkom, ako napríklad drenážnych hadičiek, je vhodný najmä silikónový kaučuk. Účinná látka sa prednostnepred zmiešaním s polymernou látkou viaže na anorganický alebo organický nosič. Ako nosiče sa osvedčili najmä molekulové sitá a/alebo vrstevnaté silikáty.Ako účinne látky na výrobu výrobkov s medikamentóznym depotným účinkom sa...

Nízkoohmový elektrický odpor a spôsob výroby nízkoohmových elektrických odporov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 33

Dátum: 17.07.2002

Autor: Hetzler

MPK: H01C 1/142, H01C 17/28

Značky: nízkoohmový, elektrických, odporov, elektricky, nízkoohmových, odpor, výroby, spôsob

Text:

...zliatiny nemusia byť leptané, čím sa odstránia nevýhody štruktúrovania pomocou leptania, totiž vytvorenie vybiehajúcich vyleptaných bokov,ktoré nie sú kolmé, a ktore vedú k veľkým výchylkám hodnôt odporuS výhodou sa prejaví to, že podľa vynálezu sa po fotolitografickej definícii plôch, ktoré majú byť vylúčené, môžu veľmi presne galvanicky vylúčiť pomerne hrubé medené kontaktné vrstvy, pričom je najmä dôležité vytvorenie bokov kolmé k...

Protinádorové deriváty Ecteinascidínu ET-743

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12968

Dátum: 17.07.2002

Autori: Manzanares Ignacio, Martinez Valentin, Gallego Pilar, Flores Maria, Munt Simon, Cuevas Carmen

MPK: C07D 515/22, A61K 31/495, A61P 35/00...

Značky: deriváty, et-743, ecteinascidínu, protinádorově

Text:

...Amer. Chem. Soc. 1989, 111 2721-2722 Lichter et al., Food and Drugs from the Sea ProceedingsPredmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca Ia.ako sú definované podľa nároku 1.Ako vhodné halogénové substituenty v zlúčeninách podľa vynálezu je možne uviesť F, Cl, Br aAlkylskupíny prednostne obsahujú 1 až 24 atómov uhlíka. Jednu prednostnú triedu tvoria alkylskupiny s 1 až asi 12 atómami uhlíka, výhodnejšie 1 až asi 8 atómami uhlíka, ešte...

Protinádorové deriváty Ecteinascidínu ET-743

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12609

Dátum: 17.07.2002

Autori: Martinez Valentin, Manzanares Ignacio, Munt Simon, Gallego Pilar, Flores Maria, Cuevas Carmen

MPK: A61K 31/495, A61P 35/00, C07D 515/22...

Značky: ecteinascidínu, deriváty, protinádorově, et-743

Text:

...10, 793-817 Nakagawa et al.,J. Amer. Chem. Soc. 1989, 111 2721-2722 Lichter et al., Food and Drugs from the Sea ProceedingsPredmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca Ia.ako sú definované podľa nároku 1. Ako vhodné halogénové substituenty v zlúčeninách podľa vynálezu je možné uviesť F, Cl, Br aAlkylskupiny prednostne obsahujú 1 až 24 atómov uhlíka. Jednu prednostnú triedu tvoria alkylskupiny s 1 až asi 12 atómami uhlíka, výhodnejšie 1...

Spôsob premeny azbestocementových produktov na produkty z temperovaného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5579

Dátum: 17.07.2002

Autori: Bauer Raimund, Bauer Marcus

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00, C04B 7/00...

Značky: spôsob, produkty, azbestocementových, přeměny, temperovaného, produktov, cementů

Text:

...V každom prípade majú azbestové vlákna po kroku tepelného spracovania mimoriadne krehkú štruktúru s redukovanou stabilitou, ktorá sa nasledujúcim mechanickým drvenlm môže jednoducho rozrušit. V materiáli, ktorý sa získal napriklad mletim alebo obdobným mechanickým drvenlm, sa prakticky nenachádzajú žiadne štruktúry azbestových vlákien alebo zväzkov vlákien. Materiál získaný po drvení je absolútne bez obsahu azbestu a môže sa využiť ako...

Systém na jímanie malých množstiev telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10563

Dátum: 17.07.2002

Autori: Deck Frank, Hein Heinz-michael, Koelker Karl-heinz, Effenhauser Carlo

MPK: A61B 5/15, A61B 5/00, B01L 3/00...

Značky: telných, množstiev, malých, tekutin, systém, jímanie

Text:

...tekutinách určuje V konkrétnom čase. Také merania je možné uskutočňovať opakovane V časových intervaloch, aby sa xnonitorovala. zmena koncentrácie analytu. Taká analýza používajúca jednorázovo použiteľné testovacie prvky sa ukázala byť zvlášť výhodnými V oblasti merania krvného cukru diabetikmi. Pokiaľ sa u diabetika objavia príliš vysoké hodnoty krvného cukru (hyperglykémia) počasm určitej časovej periódy, potom. to vedie k vážnemu...

Prenosné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2901

Dátum: 17.07.2002

Autor: Storm Mason Ricardo

MPK: G03B 13/04, G08B 15/00, H04N 7/18...

Značky: prenosné, zariadenie

Text:

...z rádiofrekvenčnej jednotky Q a ňou sa prijímajú pomocou antény Q. Keď sa rádiofrekvenčná jednotka Q nachádza v baterkovej kamere Q, anténa 32 je umiestnená na distálnom (najvzdialenejšom od prednej častí) konci štvrtej dutiny Q medzi vnútomým povrchom puzdra lQ baterky a vonkajším povrchom rúry Q pre batérie. Jednoduchá konfonnná zátka Q drží rádiofrekvenčnú jednotku Q v distálnom konci puzdra 1 Q baterky a poskytuje možnosť vytvoriť...

Protinádorové deriváty ET-734

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2725

Dátum: 17.07.2002

Autori: Munt Simon, Gallego Pilar, Flores Maria, Cuevas Carmen, Martinez Valentin, Manzanares Ignacio

MPK: C07D 515/00, A61P 35/00, A61K 31/495...

Značky: protinádorově, et-734, deriváty

Text:

...Lactam Intermediate to Saframycin A, 54, 5391 Still, et al., J. Org. Chem. 1978, Rapid Chromatographic Technique for Preparative Separations with Moderate Resolution, 43,2923 Kofron, W.G. Baclawski, L.M., J. Org. Chem. 1976, 41, 1879 Guan et al., J. Biomolec. Struc. Dynam 1993, 10, 793-817 Shamma et al., Carbon-l 3 NMR ShiftAssignments of Amínes and Alkaloids, str. 206, 1979 Lown et al., Biochemistry 1982, 21,419-428 Zmíjewski et al., Chem....

Nádobka na potravinový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2656

Dátum: 17.07.2002

Autor: Eger Andreas

MPK: B65D 77/10

Značky: potravinový, nádobka, produkt

Text:

...doposiaľ na skutočnosť, že obvykle na spodnej strane vrchnáka nanášenéfarby nevyhovujú právnym predpisom o potravinách.Riešením tohto problému sa zaoberal spis DE 298 19 066 Ul,podľa ktorého sa fólia na hornej strane vrchnáka podlepí krycou alumíniovou fóliou alebo fóliou z umelej hmoty, pričom okrajová oblasť pod dohmatom nie je podlepená. Podľa tohto usporiadania sa najprv odstráni krycia fólia, na ktorej spodnej strane môžu byť vytlačené...

Spôsob výroby vnútornej soli (R)- a (S)-aminokarnitínu, jej soli a deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1827

Dátum: 17.07.2002

Autori: Castagnani, De Witt Scalfaro, Piccolo

MPK: C07C 229/00, C07C 231/00, C07C 227/00...

Značky: deriváty, spôsob, s)-aminokarnitínu, vnútornej, výroby

Text:

...keďže je nebezpečné. 10 Pd/C katalyzátor použí vaný pri hydrogenačnej reakcii obsahuje vysoko cenný kov. Sumár vynálezu Teraz bol zistený spôsob prípravy vnútornej soli (R)- alebo(S)-aminokarnitínu, jeho solí a jeho derivátov, pričom sa vychá dza z (R)- alebo (S)-nitriloxykarnitínu, prostredníctvom tvorbya hydrogenácie intermediátu azidokarnitínu s tou istou absolút~ nou konfiguráciou.Hoci sa používa podobný prístup, ako bol...

Deriváty dolastatínu 10

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1541

Dátum: 17.07.2002

Autori: Taniguchi Mikio, Fujii Toshihiko, Okada Takehiro, Watanabe Fumio

MPK: C07D 207/00, A61K 38/05, A61P 35/00...

Značky: deriváty, dolastatinu

Text:

...V blízkej budúcnosti by táto nová trieda antineplastických činidiel mohla poskytnúť novú chemickú entitu slúžiacu na klinickú liečbu. Tieto činidlávšak vykazujú nevýhody z hľadiska bezpečnosti, ako jeS prekvapením sa zistilo, že určité deriváty dolastatinu 10, ktoré obsahujú rôzne tioskupiny na dolaproínovej časti, vykazujú významne zlepšenú antineoplastickú účinnosť a lepší terapeutický index uPredmetom vynálezu teda sú nové zlúčeniny...

Nástroj na aplikáciu svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 817

Dátum: 17.07.2002

Autori: Pickup Raymond Allan, King Andrew

MPK: B25B 27/14

Značky: aplikáciu, svoriek, nástroj

Text:

...je priložený tak, aby drôty, pletivo 12 alebo podobný materiál, boli k sebe prichytené prejdením zvieracou komorou 27. Držadlá 14 sú potom stlačené smerom k sebe, čím je spôsobená rotácia prvých prevodových členov 16 okolo čapov 15. Toto otočenie spôsobí pohyb druhého prevodného člena 17 spolu s prvou nákovou 18 voči telu 13 a voči druhej nákove 20. Oddeľujúca hrana 28 utvorená na prvej nákove 18 odsekne pásku 22, aby sa vedúca svorka 11...