Zverejnene patenty 09.07.2002

Spôsob prípravy zvlákniteľnej taveniny minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 253

Dátum: 09.07.2002

Autori: Frickmann Trine, Jensen Leif, Hansen Peter Farkas Binderup

MPK: C03B 5/12, C21C 5/48, F27B 1/16...

Značky: minerálneho, taveniny, přípravy, zvlákniteľnej, spôsob, materiálů

Text:

...pôsobiť vytváranie mostíkov medzi dúchacími trubicami a také mostíky majú sklon brániť vyprázdňovaniu pece po otvorení dna šachtovejpece, keď je zastavená výroba.17223 -3 Patent US 5,465,942 opisuje nádobu na rafináciu kovov s dúchacími trubicami na privádzanie rafinačného činidla ako je kyslík alebo uhoľný prach do roztaveného kovu a pod jeho povrch. Nádoba obsahuje dúchacie trubice, ktoré sú osovo posuvné V bloku žiaruvzdorného materiálu...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18756

Dátum: 09.07.2002

Autori: Triplett Ii Ralph Dale, Rains Roger Keranen

MPK: C07C 209/68, C07C 211/56, C07C 209/36...

Značky: přípravy, spôsob, 4-aminodifenylamínov

Text:

...reakciou anilínu alebo anilínového derivátu a nitrobenzénu v uzavretej zóne pri vhodnom čase, tlaku a teplote, v prítomnosti zmesi obsahujúcej organickú bázu a anorganickú soľ alebo organickú soľ kovu alebo ich zmesi vybrané zo skupiny, ktorú tvorí fluorid, chlorid, bromid, síran, hydrogensíran,dusičnan, fosforečnan, dihydrogenfosforečnan, mravčan, octan, oxalát,malonát, citrát, tartrát, maleát, chlorečnan, chloristan, chróman, renát...

Nové zmesi ako protizápalové, imunomodulačné a antiproliferačné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6909

Dátum: 09.07.2002

Autori: Kramer Bernd, Leban Johann, Saeb Wael, Garcia Gabriel

MPK: A61K 31/185, A61P 31/00, A61P 35/00...

Značky: prostriedky, zmesí, antiproliferačné, imunomodulačné, protizápalové, nové

Text:

...deriváty amidu kyseliny uhličitej na ošetrovanie, prevenciu a zlepšovanie chorôb spojených s mozgovými dysfunkciami a nimi spôsobenými symptómami.0010 V časopise Journal of Med. Chemistry, 1999, vol. 42, strany 3308 až 3314,sú opísané virtuálne kombinačné syntézy a počítačový screening nových potenciálnych protioparových zlúčenín. V tabuľke 3 na strane 3313 sú prezentované experimentálne výsledky týkajúce sa C 50 a cytotoxicity pre 242,3...

Spôsob prípravy zubnej pasty s použitím špecifického sorbitolového sirupu a sorbitolový sirup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5090

Dátum: 09.07.2002

Autor: Francois Alain

MPK: A61K 8/30, A61Q 11/00

Značky: sirup, zubnej, sorbitolového, specifického, spôsob, přípravy, pasty, sorbitolový, použitím, sirupu

Text:

...patentovej prihláške č. EP-A 11,095,925, ktoré budú koncentrované na požadovaný obsah sušiny.V súlade s dalším uskutočnením tohto vynálezu môže zubná pasta obsahovat prídavné zvlhčovadlá ako napríklad glycerin, xylitol, propylénglykol a polyetylénglykol. Výhodne zubná pasta obsahuje až do 20 hmotn. uvedeného zvlhčovadla.Čo sa týka prípravy zubnej pasty, možno použiť zariadenie aformulácie známe osobám zručným vdanej oblasti techniky. vsúlade...

Spôsoby a materiály na liečenie nedostatku testosterónu u mužov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4621

Dátum: 09.07.2002

Autor: Podolski Joseph

MPK: A61K 31/135, A61P 5/00, A61K 31/21...

Značky: liečenie, nedostatku, mužov, testosterónu, materiály, spôsoby

Text:

...na endokrinálne výsledky, tj. na testosterón, ale nie je dostatok dôkazov na vyhodnotenie vplyvov na plodnosť. Ak však podanie klomifénu zvyšuje hladiny testosterónu, možno ľahko usúdit, že liečivo by malo mat pozitívny vplyv na vedľajšie účinky nedostatku testosteronu,pokial si semenníky stále zachovávajú schopnost reagovat na gonadotropnú stimuláciu.Klomífén je v súčasnosti schválený ako zmes cis- aj trans- izomérov, pričom cis-izomer je...

Ochranná pokrývka hlavy a ochranné brnenie a spôsob úpravy ochrannej pokrývky hlavy a ochranného brnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3843

Dátum: 09.07.2002

Autor: Phillips Kenneth David

MPK: A42B 3/04

Značky: hlavy, spôsob, ochranné, ochrannej, ochranného, ochranná, brnenie, pokrývky, úpravy, brnenia, pokrývka

Text:

...na pevné prichytenie vonkajšej vrstvy k zvyšku pokrývky hlavy na jednom alebo viacerých miestach, pričom vonkajšia vrstva je usporiadaná tak, aby sa poddala keď je na vonkajšom povrchu pokrývkyhlavy prijatá sila väčšia ako zvolený prah, ktorá pôsobí v najmenej časti tangenciálneho smeru navonkajší povrch pokrývky hlavy tak, že otáča pokrývku hlavy a hlavu užívateľa apo poddaní sa vonkajšej vrstvy prijatá sila spôsobuje, že sa...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14736

Dátum: 09.07.2002

Autori: Triplett Ii Ralph Dale, Rains Roger Keranen

MPK: C07C 211/56, C07C 209/36, C07C 209/68...

Značky: spôsob, přípravy, 4-aminodifenylamínov

Text:

...ktoré sú užitočné na ochranu gumených výrobkov, v ktorom sa derivát anilínu a nitrobenzén viažu a následne redukujú podľa spôsobu vynálezu, po ktorom sa takto získaný 4-aminodifenylamln redukčne alkyluje na alkylový derivát 4-aminodifenylamlnu spôsobmi, ktoré sú odbornikovi vtejto technickej oblasti známe. Obyčajne 4-ADPA a vhodný ketón alebo aldehyd reagujú v prítomnosti vodlka a platiny na uhliku ako katalyzátora. Vhodné ketóny zahrnujú...